happy memories
Group Blog
 
<<
เมษายน 2556
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
21 เมษายน 2556
 
All Blogs
 
เสพงานศิลป์ ๓๓
ภาพจากเวบ deviantart.com

"ฉันได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยไม่เสียใจ

เพราะฉันได้อุทิศชีวิตของฉันให้กับ

บางสิ่งที่เป็นประโยชน์

ในฐานะเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย

ในงานศิลปของฉัน

ชีวิตนั้นสั้น....แต่ศิลปะยืนยาว


ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

Romance - ‪Yuhki Kuramoto‬

"นิทรรศการกลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแห่งการทรงงาน"


บทสัมภาษณ์ หนังสือในหลวง "กลางใจราษฎร์"
กับ พณฯ อานันท์ ปันยารชุน และ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
เอเซีย บุ๊ค นำเสนอเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นหนังสือที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นที่กล่าวขานทั้งในกลุ่มผู้อ่านชาวไทยและชาวต่างชาติ


ผู้เขียนยึดความถูกต้อง ตรงไปตรงมา และข้อเท็จจริงในการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้มีความสมดุลในการเสนอข้อมูลและให้อ่านง่าย น่าติดตาม


หนังสือเล่มนี้มุ่งหวังให้เป็นหนังสือที่ได้รับความเชื่อถือในระยะยาวด้วยเนื้อหาที่สมดุล และตรงตามข้อเท็จจริง


กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแห่งการทรงงาน เล่าเรื่องราวโดยละเอียดเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยอาศัยการค้นคว้าข้อมูลใหม่และแหล่งข้อมูลนับร้อย


กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแห่งการทรงงาน ประกอบด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ตรงไปตรงมาและน่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นที่ไม่ค่อยได้รับการพูดถึง และมักเป็นที่เข้าใจอย่างคลาดเคลื่อน อาทิ กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การสืบราชสันตติวงศ์ คณะองคมนตรี และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีการใช้บทสัมภาษณ์สถิติและการค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและมุมมองใหม่ ๆ


กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแห่งการทรงงาน เป็นผลงานของคณะบรรณาธิการและนักเขียนที่มีความคุ้นเคยกับประเทศไทย ร่วมกับคณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นอิสระเป็นกลางทางความคิดและมีความรอบรู้ในแต่ละสาขาวิชา


กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแห่งการทรงงาน จัดพิมพ์โดย เอดิซิยองส์ ดิดิเยร์ มิลเยต์ สำนักพิมพ์ที่ได้รับความเชื่อถือด้วยผลงานการจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยที่มีคุณภาพหลายเล่มและได้รับการจัดทำในฉบับภาษาไทย โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอเซียส์บุคส จำกัด และสำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม


ภาพและข้อมูลจากเวบ
thailand4.com

"งานฉลองวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๑ ปี “วัฒนธรรมนำไทย”"


ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานฉลองวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา กรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ ๒๓๑ ปี และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นที่รู้จัก ในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้น
          

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดพิธีเปิดงานฉลองวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๑ ปี “วัฒนธรรมนำไทย” ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ เริ่มลงทะเบียนเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งชาติ พระนคร
 

กำหนดการ
 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. : ลงทะเบียน, รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ถ่ายภาพร่วมกันที่จุด Photo Backdrop

เวลา ๑๔.๓๐ น. : ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล) กล่าวเปิดงาน

เวลา ๑๔.๔๐ น. : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายสนธยา คุณปลื้ม) กล่าวเปิดงาน

เวลา ๑๔.๕๐ น. : ประธานตีกลองทัดเปิดงาน การจัดงานฉลองวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๑ ปี “วัฒนธรรมนำไทย” ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติในงานถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

เวลา ๑๕.๓๐ น. : เสร็จสิ้นพิธีการ
ภาพและข้อมูลจากเวบ
thaipr.net
taklong.com

"นิทรรศการวาดเส้นฝีพระหัตถ์สมเด็จครู
“๑๕o ปี วันประสูติสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์”"


มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานนิทรรศการผลงานวาดเส้นฝีพระหัตถ์สมเด็จครู เนื่องในโอกาส ๑๕o ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ล้วนเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ทรงคุณค่าต่องานด้านศิลปะและการออกแบบหลากหลายมิติ นับเป็นครั้งแรกที่นำมาจัดแสดงเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในงานวันนริศ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖


ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยถึงคุณค่าของผลงานวาดเส้นฝีพระหัตถ์ของสมเด็จครูของเหล่ามวลช่างไทยทั้งหลายว่า “นับเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรและวงการศิลปะและการออกแบบอย่างยิ่ง ที่ทายาทสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริรานุวัดติวงศ์ ได้กรุณาอนุญาตให้มหาวิทยาลัยศิลปากรบันทึกภาพผลงานภาพร่างฝีพระหัตถ์ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากกว่าพันชิ้น ที่วังปลายเนินเก็บรักษาไว้เพื่อจัดทำข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นรากเหง้าของการออกแบบศิลปะในหลากหลายด้าน


ทั้งนี้ โครงการสถาบันสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการบันทึกผลงานภาพร่างฝีพระหัตถ์เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็นกลุ่มของผลงานได้ ดังนี้ ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบพระเมรุ-เมรุมาศ การออกแบบตาลปัตร การออกแบบตัวอักษร-ตัวหนังสือ การออกแบบดวงตรา-เหรียญ การออกแบบภาพประกอบ เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรจะนำมาจัดแสดงในงานวันนริศในปีนี้ โดยนำเสนอทั้งรูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการ การนำเสนอในรูปแบบสื่อดิจิตอลประกอบเสียงซึ่งเรียบเรียงให้เข้ากับผลงาน”


นอกจากนี้หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ทายาทราชสกุลจิตรพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สมเด็จฯ ท่านอุทิศชีวิตทั้งชีวิตในการทำงานศิลปะ ไม่ว่าเวลาไหนของวันเวลาใด หากบังเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ท่านจะทรงทำงานเลย เขียนสเกตซ์ในทันที จะเขียนลงบนแผ่นกระดาษทุกประเภทที่มีพื้นที่ว่าง แม้กระทั่งขอบกระดาษหนังสือพิมพ์ ท่านเป็นศิลปินไทยที่ใฝ่ที่จะเขียนตามความเป็นจริง ดังที่นัยน์ตาเห็นจากธรรมชาติแท้ ๆ ท่านเป็นผู้ที่ฝึกมือด้วยพระองค์เองมาโดยตลอด ซึ่งผลงานต่าง ๆ ที่ปรากฏออกมาตั้งแต่ระยะที่ท่านมีพระชนม์ชีพอยู่ เป็นที่ปรากฏในสายตาของประชาชนหลากหลาย และเป็นที่ชื่นชมของคนที่ได้รู้และเห็น จนกระทั่งถึงวาระที่ท่านสิ้นพระชนม์ไป”


หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ กล่าวถึงมูลเหตุของการนำผลงานมาเผยแพร่เพื่อให้เข้าใจถึงผลงานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จฯ ว่า “สิ่งที่เรียกว่าฝีพระหัตถ์สมเด็จฯ ส่วนใหญ่แล้วเป็นงานที่เป็นศิลปวัตถุที่ทำสำเร็จแล้ว เช่น วัดเบญจมบพิตร ทำให้มีแนวคิดเชิงวิชาการเกิดขึ้นว่า จริง ๆ แล้ว พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร เป็นฝีไม้ลายมือของช่างจำนวนมากที่ผลิตชิ้นส่วน และนำมาประกอบก่อสร้างขึ้นมาจนสำเร็จ ฝีพระหัตถ์ของท่านอยู่ที่การออกแบบเท่านั้นที่รูปเขียน รูปสเกตซ์ ลายเส้น ดินสอต่าง ๆ ที่ทรงเขียนด้วยพระหัตถ์ของท่านเองนั่นคือความหมายที่ถูกต้องของสิ่งที่เรียกว่าผลงานฝีพระหัตถ์ของท่าน ซึ่งวังปลายเนินมีภาพทั้งที่สเกตซ์ขั้นต้น การ-ออกแบบแต่ละขั้นตอนต่าง ๆ ที่ท่านต้องมาศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้ง มาจนถึงภาพเขียนลายเส้นดินสอที่-สำเร็จรูป มีลายเซ็น มีตราพระนามของท่าน ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากที่ถูกเก็บรักษาไว้ นี่เป็นที่มาของสิ่งที่ตัดสินใจนำมาเปิดเผยในครั้งนี้ ที่ครบ ๑๕o ปี วันประสูติของพระองค์ท่านปีนี้”


การจัดงานวันนริศในปีนี้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย นิทรรศการผลงานการออกแบบฝีพระหัตถ์ของสมเด็จครู ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบพระเมรุ-เมรุมาศ การออกแบบตาลปัตร การออกแบบตัวอักษร-หนังสือ ภาพประกอบ การออกแบบดวงตรา-เหรียญ นิทรรศการผลงานการออกแบบของสมเด็จครู พระอุโบสถวัดพร-ปฐมเจดีย์ การแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ ๙ หัวข้อ “เปลี่ยน” เนื่องในงานวันนริศ


เสวนาวิชาการ เรื่อง “ผลงานวาดเส้นฝีพระหัตถ์ของสมเด็จครู” วิทยากรโดย หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ศ.ปรีชา เถาทอง การบรรยายวิชาการ หัวข้อ “พระอุโบสถ วัดพระปฐมเจดีย์ : แนวคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของสมเด็จครู” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์สมคิด จิระทัศนกุลการแสดงดนตรีไทยร่วมกับดนตรีสากลในบทเพลงพระนิพนธ์ของสมเด็จครู โดยคณะดุริยางคศาสตร์ และชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร การแสดงละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง คาวี ตอน “เผาพระขรรค์” โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร การแสดงดนตรีไทย จากกรมศิลปากร


ผู้สนใจสามารถชมการแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน – ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ //www.photo.su.ac.th, //www.su.ac.thภาพและข้อมูลจากเวบ
กระทู้พันทิป
kapook.com
artbangkok.com
banmuang.co.th

"เปิดหีบผ้าจากภูมิปัญญานักสะสม"


ผืนผ้าแพรพรรณโบราณลวดลายต่าง ๆ ที่อาจจะเก่าถึงขั้นที่หลายคนมองข้ามและถือเป็นเพียงผ้าขี้ริ้วนั้น แต่สำหรับใครอีกหลายคนผ้าเหล่านี้นับเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สามารถสืบสานและบอกเล่าเรื่องราวมากมายหลากแง่หลายมุม ด้วยเหตุนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงได้จัดงานเสวนา “เปิดหีบผ้า : จากภูมิปัญญาสู่นักสะสม” ขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของผ้าไทย โดยเชิญนักสะสมผ้าผู้มีชื่อเสียงมาเปิดหีบผ้าคอลเลกชั่นส่วนตัวพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องแฟชั่นกับผ้าไทย ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง
                         

การเสวนาเริ่มต้นที่ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา กล่าวว่า ผ้าที่สะสมส่วนใหญ่ได้มาระหว่างการท่องเที่ยวตามความชอบส่วนตัว ไม่มีผ้าโบราณ มีแต่ของใหม่และนำไปใช้ได้จริง แต่ทุกผืนจะมีที่มาที่ไปเกี่ยวเนื่องกับสังคมและวัฒนธรรมไทยอยู่ในบางมุม เช่น ผ้าพม่า ผ้าบรูไน ผ้าอียิปต์ ซึ่งหลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อน สำหรับผ้าที่ ดร.อนุชา นำมาให้ชมนั้น ได้แก่ ผ้าพม่าที่ปักด้วยดิ้นโปร่งเงิน โปร่งทอง บนผ้าซาตินสีม่วงอ่อน ที่ได้มาเมื่อประมาณ ๒o ปีแล้ว มีสภาพค่อนข้างใหม่ ส่วนซิ่นเดินกระบวนลายตามแบบผ้าโบราณในยุคราชวงศ์คองบอง ราชวงศ์สุดท้ายของพม่า เป็นลายคลื่น ซับในด้วยผ้าฝ้ายเนื้อบางจากเมืองแมนเชสเตอร์ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเนื้อดีมาก


หันมาเปิดกรุของ อ.เผ่าทอง ทองเจือ กันบ้าง อาจารย์เผ่าทองเล่าว่าเริ่มสะสมผ้ามาเกือบ ๔o ปีแล้ว ตั้งแต่สมัยเรียนที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะมีวิชาซ่อมสงวนโบราณวัตถุ โดยตัวเองเลือกเรียนสายโบราณวัตถุที่เป็นผ้า จึงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของผ้ามากขึ้น ซึ่งในขณะที่วิทยากรท่านอื่นอาจเก็บผ้าเพื่อใช้สอย แต่สำหรับเขาเก็บมาเป็นชิ้นครูในการทำงานเพื่อพัฒนาต่อไปในทางวิชาการ ซึ่งอาจจะเป็นพวกผ้าขี้ริ้ว ผ้ากะรุ่งกะริ่ง เพราะต้องการรู้ถึงเส้นใยไหม ใยฝ้าย ดูการผสมผสาน เทคนิคการทอ ซึ่งมีความมหัศจรรย์


"ถ้าจะเก็บผ้าให้สนุก สิ่งแรกคือจะต้องศึกษาในเรื่องของเส้นใย ดูว่าการได้มาของเส้นใยมันน่าตื่นเต้นเพียงไหน การสาวไหม การปั่นฝ้าย เวลาได้เป็นเส้นใยแล้วก่อนที่จะทอจะต้องมาตีเกลียว สิ่งต่อมาคือความรู้ในเรื่องของสีย้อม อีกอย่างดูเทคนิคการทอ ซึ่งแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคก็ไม่เหมือนกัน ดังนั้นถ้าเราไปศึกษาเทคนิคพวกนี้ จะทำให้เก็บหีบผ้าได้สนุกขึ้น นอกจากนี้ ควรทำเลขทะเบียนผ้าเริ่มต้นไว้ด้วยโดยระบุประเภทผ้า แหล่งที่มา เช่น พื้นที่ หรือประเทศ สำหรับ อ.เผ่าทอง จะใช้ ณ วันที่ซื้อ หากเกรงว่าจะลืมก็วาดภาพประกอบไว้ด้วย ระบุราคาที่ซื้อไว้ทั้งเป็นค่าเงินไทยและสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และควรเขียนเป็นรหัสส่วนตัวของเราเอง" อ.เผ่าทอง แนะนำ


ผู้สนใจเรื่องผ้าสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจในครั้งต่อไปของ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ที่ Facebook Page ของ Queen Sirikit Museum of Textiles พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ทุกวัน เวลา o๙.oo-๑๖.๓o น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓o น. อัตราค่าเข้าชมผู้ใหญ่ ๑๕o บาท ผู้สูงอายุ (อายุ ๖๕ ปีขึ้นไป) ๘o บาท นักเรียน/นักศึกษา ๕o บาท เด็กอายุ ๑๒ - ๑๘ ปี ๕o บาท เด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี เข้าชมฟรี สำหรับผู้ซื้อบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง สามารถใช้บัตรดังกล่าวเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย กรุณาแต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงขาสั้น) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร o-๒๒๒๕-๙๔๒o หรือ o-๒๒๒๕-๙๔๓o


ภาพและข้อมูลจากเวบ
เฟซบุค
komchadluek.net

"สามศิลปิน สร้างศิลป์ ธ.ก.ส. ต่อชีวิตเกษตรไทย"


เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการเปิดอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดนิทรรศการ “สามศิลปิน สร้างศิลป์ ธ.ก.ส. ต่อชีวิตเกษตรไทย”
      

เป็นนิทรรศการจัดแสดงภาพจิตรกรรมชุด “ข้าวทิพย์” ๖ ภาพ ได้แก่ ภาพพระแม่ธรณี ปางประทานความสุขของแผ่นดิน พระพิฆเนศ ปางประทานความสมบูรณ์พูนสุข พระธรรมิกราช พระแม่โพสพ พระแม่ธรณี ผลงานของ ๓ ศิลปินรุ่นใหญ่ ได้แก่ ศ. ปรีชา เถาทอง, อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ อ. ปัญญา วิจินธนสาร รวมถึงผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมชิ้นสำคัญของศิลปินทั้ง ๓ ท่าน ที่ยังไม่เคยจัดแสดงมาก่อน อีก ๔๕ ชิ้น
       

นอกจากนี้ภายในงานยังเปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ทวีสินของ ธ.ก.ส. ชุด “ข้าวทิพย์” โดยศิลปินทั้ง 3 ท่าน จะผลัดเปลี่ยนกันมาเซ็นชื่อเป็นที่ระลึกทุกวัน ตลอดระยะเวลาการจัดนิทรรศการ และจำหน่ายผลงานภาพพิมพ์ ผลงานของศิลปิน
       

ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. จัดให้มีห้องจัดแสดงผลงานศิลปะที่เป็นต้นแบบของสลากออมทรัพย์ทวีสินที่ ธ.ก.ส. ได้เชิญศิลปินผู้มีชื่อเสียงในแขนงต่างๆ มาร่วมสร้างสรรค์และออกแบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ตลอดจนได้นำเสนอประวัติการจัดทำ และจัดแสดงสลากฉบับจริงตั้งแต่สมัยแรกจนถึงปัจจุบันเอาไว้อีกด้วย
       

นิทรรศการ “สามศิลปิน สร้างศิลป์ ธ.ก.ส. ต่อชีวิตเกษตรไทย” วันที่ ๒๓ เมษายน - ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑o.oo - ๒o.oo น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานใหญ่ ธกส. บางเขน ถนนพหลโยธิน (ผู้สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)


ภาพและข้อมูลจากเวบ
manager.co.th

"หอเปรมดนตรี"
นี่คือตัวอย่างหน้าตาของ  หอเปรมดนตรี ที่กำลังมีการรณรงค์หารายได้เพื่อสมทบทุนสร้าง และเหล่าผู้ดำเนินการปรารถนาให้เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของแผ่นดินและเป็นเครื่องหมายของความศิวิไลซ์ใหม่สำหรับชุมชนภาคใต้ มีแนวคิดในการออกแบบให้เป็นหอแสดงดนตรีที่มี ระบบเสียงที่ดีที่สุด, แสดงดนตรีได้ทุกรูปแบบ บรรจุผู้ชมได้ ๔oo ที่นั่ง โดยจะสร้างขึ้นบนพื้นที่ของสวนสาธารณะ “สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา”
       
       
ชาตรี ลดาลลิตสกุล สถาปนิกมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านหอแสดงดนตรีชั้นนำของประเทศ ต้องการสร้างหอแสดงดนตรีสมัยใหม่ ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง เชื่อมโยงถึงบุคลิกภาพของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
       
     
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กำหนดจัด คอนเสิร์ตเปรมดนตรี วันเสาร์ที่ ๒o เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.oo - ๒๑.oo น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น ๓ แอทธินี ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน สอบถาม โทร. o -๒๘oo- ๒๕๒๕ - ๓o ต่อ ๑๖o


ภาพและข้อมูลจากเวบ
manager.co.th

"มรดกไทย ใต้ร่มพระบารมี"


เมื่อวันที่ ๑o เมษายน ที่โรงละครแห่งชาติ นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวโครงการเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย “มรดกไทย ใต้ร่มพระบารมี” ว่า กรมศิลปากรจัดงาน มรดกไทย ใต้ร่มพระบารมีและกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์แห่งจักรีวงศ์ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ในวันที่ ๓o เมษายน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดต่อเนื่องจากงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ ๒ เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวันที่ ๓o เมษายน โดยได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน
 

นายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแบ่งเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการพิเศษที่นำเสนอพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพะนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบภาพ ๓๖o องศางดงามตระการตาด้วยเทคนิคพิเศษภายในโดมขนาดใหญ่ รวมทั้งได้เชิญทูตานุทูตประเทศต่าง ๆ มาร่วมชมการแสดงครั้งนี้ด้วย
 

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ยังมีการจัดแสดงมหรสพแขนงต่าง ๆ อาทิ การขับร้องและบรรเลงดนตรีไทย การแสดงนาฏลีลา มหานาฏยสังคีตและโขน โดยแบ่งการแสดงเป็น ๔ องก์ ได้แก่


องก์ที่ ๑ สังคีตศิลป์แผ่นดินธรรม การขับร้องและบรรเลงวงมหาดุริยางค์ 


องก์ที่ ๒ อารยนาฏกรรมแผ่นดินทอง เป็นการแสดงนาฏลีลาอันงดงามด้วยท่วงท่าและพัสตราภรณ์ 


องก์ที่ ๓ ใต้ร่มละอองพระบารมี  เป็นการแสดงมหานาฏยสังคีต ประสานท่วงท่าฟ้อนรำอ่อนช้อย กับทำนองดนตรีแห่งความจงรักภักดีในร่มพระบารมีที่ปกครองทั่วทั้งแผ่นดิน


และองก์ที่ ๔ จักรีวงศ์ทรงพระเจริญ การแสดงโขน อัจฉริยมหรสพแห่งราชสำนักสยาม มรดกศิลปกรรมล้ำค่า รากฐานแห่งการสร้างสรรค์ประณีตศิลป์ทั้ง ดนตรี นาฏศิลป์ หัตถศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรมและวรรณคดี ด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์มรดกไทย


นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต กล่าวว่า  สำหรับการแสดงโขนครั้งนี้ ใช้ชื่อว่า พระรามคืนนคร การแสดงทั้งหมดจะใช้นักแสดงและนักดนตรีทั้งหมดประมาณ ๑oo คน ซึ่งการแสดงแต่ละชุด จะเป็นการแสดงให้เห็น ถึงพระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์ ที่ถือเป็นสมมุติเทพ ที่มีพระบารมี ลงมาปัดเป่าความทุกข์เข็ญให้มวลมนุษย์  อย่างที่ทุกคนทราบกันดีกว่าพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งทรงสนพระราชหฤทัยสร้างสรรค์และทรงอุปถัมภ์บำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดมา จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาชมความงดงามของการแสดงครั้งนี้เพราะมีการแสดงบางชุดที่ไม่เคยจัดแสดงในประเทศไทยมาก่อน เป็นชุดที่จัดถวายเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปต่างประเทศและทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดแสดงเผยแพร่ในงานนั้น ๆ เท่านั้น
 

ภาพและข้อมูลจากเวบ
ryt9.com
culture.go.th
thailandexhibition.com

"“ภาพศิลปะอักษรพู่กันจีน” ผลงาน ฯพณฯ จาง จิ่ว หวน อดีตทูตจีนประจำประเทศไทย"


บริษัท นานมี จำกัด ร่วมกับ นิตยสารพีเพิ่ล ประเทศจีน,สมาคมหอการค้า ไทย-จีน, สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน จัดงาน “นิทรรศการหนังสือ และวัฒนธรรมจีน ๒o๑๓”
       

นิทรรศการนี้รวบรวมหนังสือจีนที่ทรงคุณค่า และเป็นวรรณกรรมในหลายรูปแบบมาจัดแสดงกว่าหนึ่งแสนเล่ม และยังได้นำภาพถ่ายสถานที่ในประเทศจีนนับร้อยภาพมาถ่ายทอดความสวยงามและสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวจีน นำเสนอผ่านมุมมองที่แปลกตาและสวยงาม โดยมีทั้งสถานที่ซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวซึ่งคนไทยรู้จักกันดี และสถานที่ซึ่งคนไทยยังไม่เคยได้สัมผัสหรือผ่านสายตามาก่อน อาทิ
       

ต้นสนรับแขกแห่งเขาหวงซาน , มุมสูงเสียดฟ้าของยอดเขาเอเวอเรสต์,ยามเช้าในฤดูใบไม้ผลิของพระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน , บ้านดินแห่งฝูเจี้ยน , สายน้ำรินไหลท่ามกลางภูเขาตั้งตระหง่านของเมืองกุ้ยหลินในมณฑลกว่างซี , หลากสีสันพรรณไม้นานาพันธุ์ของจิ่วจ้ายโกว แห่งมณฑลซื่อชวน และ อุทยานโบราณซูโจว เป็นต้น


พร้อมกันนี้ยังจัดแสดงผลงาน "ภาพศิลปะอักษรพู่กันจีน" โดย ฯพณฯ จาง จิ่ว หวน อดีตเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อให้ผู้สนใจได้สัมผัสความสวยงามของศิลปะพู่กันจีนอันอ่อนช้อยแต่ทรงพลัง
       

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “นิทรรศการหนังสือ และ วัฒนธรรมจีน ๒o๑๓” ในวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา o๙.oo น. เป็นต้นไป ณ อาคารนานมี สาทร (ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า สุรศักดิ์มนตรี) สอบถาม โทร. o-๒๖๔๘-๘ooo

ภาพและข้อมูลจากเวบ
manager.co.th

"อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ ๔ "


งาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ ๔ โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ภายใต้แนวคิด “หนึ่งศิลป์แห่งท้องถิ่น หนึ่งศิลป์แห่งแผ่นดิน หนึ่งศิลป์แห่งความภาคภูมิใจ” ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสนุกกับโหวตภาพผลงานศิลปหัตถกรรมไทยจากครูช่างศิลป์ระดับประเทศ ๘ ท่าน  ๘ ผลงาน ที่ท่านชื่นชอบที่สุด ได้ที่แฟนเพจ “อัตลักษณ์แห่งสยาม” โดยผู้ที่โหวตผลงานที่ได้รับคะแนนสูงสุด มีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษกว่า ๑o รางวัล จาก ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ   (องค์การมหาชน) พร้อมเปิดโหวตแล้วตั้งแต่วันนี้ – วันที่ ๒๓ เมษายน ศกนี้


ภาพและข้อมูลจากเวบ
postjung.com

"นิทรรศการของคามิน เลิศชัยประเสริฐ"


ขอเชิญร่วมแสดงงานนิทรรศการด้วยการเข้าร่วมผลิตหนังสั้นในหัวข้อ "บุคคลที่เราประทับใจหรือบุคคลที่ให้แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการศิลปะ "สภาวะที่ไร้ซึ่งการดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง" (Non-Being By Itself) โดยศิลปินที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ อาจารย์คามิน เลิศชัยประเสริฐ ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น ๗ ศูนย์วิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


โครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทัศนคติการที่ได้รับแรงบันดาลใจ และความประทับใจจากบุคคลที่มีต่อท่าน (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม) ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานหนังสั้น ซึ่งทั้งนี้ผลงานดังกล่าวจะนำมาร่วมแสดงกับผลงานของอาจารย์คามิน เลิศชัยประเสริฐ ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ และเดินทางไปแสดงต่อที่อื่น ๆ


ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังข้อมูลรายละเอียดจากอาจารย์คามิน เลิศชัยประเสริฐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓o - ๑๕.๓o น. ณ ห้องประชุมชั้น ๗ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการส่งจดหมายประสงค์ร่วมกิจกรรมผ่านอีเมล์ info.artcenterchula@gmail.com


การจัดกิจกรรมเป็นความร่วมมือกันระหว่างหอศิลปวิทยนิทรรศน์ และอาจารย์คามิน เลิศชัยประเสริฐ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 31st Century Museum of Contemporary Spirit


(หมายเหตุ: ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้องมาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเงื่อนไขกิจกรรมในวันและเวลาตามข้างต้นด้วยตนเองเท่านั้น)


ติดต่อ:
หอศิลปวิทยนิทรรศน์
ชั้น ๗ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ ๑o๓๓o
โทรศัพท์: o๒-๒๑๘-๒๙๖๕ โทรสาร: o๒-๒๑๘-๒๙o๗
อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com
//www.car.chula.ac.th/art
Facebook: The Art Center - Chula
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: ๙.oo-๑๙.oo น. เสาร์: ๙.oo-๑๖.oo น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ภาพและข้อมูลจากเวบ
newswit.com
car.chula.ac.th

"ภาพหายากของมณเฑียร บุญมา"


หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน ร่วมกับ Thai Art Archives และคณะผู้จัดการทรัพย์สินของคุณมณเฑียร บุญมา ร่วมเผยแพร่ผลงานที่ทรงพลังและทรงอิทธิพลทั้งต่อกลุ่มคนในรุ่นปัจจุบันและรุ่นหลัง สู่สาธารณชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ผ่านภาพร่างลายเส้นกว่า ๖o ชิ้น เอกสาร บันทึกส่วนตัว และบันทึกวิดีโอเกี่ยวกับศิลปินบางส่วนที่หาชมได้ยากหรือไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน นิทรรศการครั้งนี้หวังเป็นสื่อช่วยย้ำเตือนถึงความซับซ้อนในแนวคิดและความคิดสร้างสรรค์ของมณเฑียร ในฐานะบุรุษ ศิลปิน และตำนานของโลกศิลป์


นิทรรศการ "[มณเฑียร บุญมา] : ภาพร่างโครงการที่ค้างคา/ ผลงานที่หาชมได้ยาก"
จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๙.oo-๑๗.oo น.
ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน ซ.เกษมสันต์ ๒ ถ.พระราม ๑ (สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.o-๒๖๑๒-๖๗๔๑ หรือ o๘-o๑๑๗-๘๙๑๑ อีเมล์ pr_artcenter@jimthompsonhouse.comภาพและข้อมูลจากเวบ
ryt9.com
artbangkok.com
เฟซบุคหอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน

"PIM"


โครงการนิทรรศการวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาจิตรกรรม ปีการศึกษาศึกษา ๒๕๕๕ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


จะจัดทำโครงการนิทรรศการวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อ “PIM” ซึ่งโครงการนิทรรศการดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาภาพพิมพ์ ในรายวิชา 200 451 (Art Thesis) และในกระบวนการเรียนการสอนได้มีการกำหนดให้นักศึกษาจัดการแสดงผลงานสร้างสรรค์ออกสู่สายตาสาธารณะชนในเชิงประจักษ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะของนักศึกษาในระดับมหาบัณฑิต แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับชมผลงานด้านศิลปกรรม


โครงการนิทรรศการวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันที่ : ๖ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

สถานที่ : หอศิลป์กรุงไทย ถนนเยาวราช

ติดต่อโทร : o๒-๒๒-๒๑o๑๓ -๗


ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"เดียงสา"


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอเสนอ นิทรรศการศิลปะ “เดียงสา” โดย ศักรานนท์ สุภาพ พิธีเปิดในวันเสาร์ที่ ๒o เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๓o น.


นิทรรศการศิลปะ : “เดียงสา”

ศิลปิน : ศักรานนท์ สุภาพ

วันที่ : ๒o เมษายน – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สถานที่ : People’s Gallery ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดต่อโทร : o๒-๒๑๔-๖๖๓o–๘


ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com

"ฤดูหลากสี” (Colorful Season)"


นิทรรศการ : “ฤดูหลากสี” (Colorful Season)
ศิลปิน : ดนัยวิชญ์  ขวัญข้าว  (Danaivich Khankaow)
ลักษณะงาน : จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง : วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
พิธีเปิดนิทรรศการ : วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.oo น. ห้องนิทรรศการชั้น ๒
คุณไกรศักดิ์  ชุณหะวัณ ให้เกียรติ์เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
สถานที่ : หอศิลป์จามจุรี
โทรศัพท์ / โทรสาร : o๒-๒๑๘-๓๗o๙


แนวความคิด

วิถีชีวิตชนบท และ เรื่องราวธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจ  ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนิทรรศการ ฤดูหลากสี  “Colorful Season” เป็นการถ่ายทอดมุมมองความประทับใจผ่าน บรรยากาศ แสง  สี ของแต่ละฤดูกาล  ที่มีความงามเละให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป ซึ่งในการแสดงเดี่ยวครั้งแรกนี้ เป็นผลงานประเภทจิตรกรรม แนวอิมเพรสชั่นนีส เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ  ผลงานจำนวน ๒๓ ชิ้น โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการใน วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.oo น. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ โดย   คุณไกรศักดิ์  ชุณหะวัณ


ภาพและข้อมูลจากเวบ
jamjureeartgallery.blogspot.com
บีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ Hawaii_Havaii

Free TextEditor
Create Date : 21 เมษายน 2556
Last Update : 20 มิถุนายน 2556 19:08:31 น. 0 comments
Counter : 5951 Pageviews.

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.