happy memories
Group Blog
 
<<
เมษายน 2559
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
10 เมษายน 2559
 
All Blogs
 
ราชกุมารีนารีรัตน์


เมื่อโสมส่อง
นี่คือพระปณิธานอันหมดจด

นี่คือความงามงดของเจ้าหญิง

นี่คือน้ำพระหฤทัยจากใจจริง

นี่คือสิ่งเราควรเห็นเป็น...เข็มทิศ


❀ ทรงพระเจริญ ❀
เจ้าหญิงในดวงใจของคนไทย


ลายพระหัตถ์และบทกลอนจาก FB จิตกร บุษบา


เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๑ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สถิตเป็นพระมิ่งขวัญแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบกาลนาน และขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์ไฮกุ

ขออัพบล็อกถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ อีกสักบล็อก ค้นข้อมูลอัพสองบล็อกก่อนแล้วเจอพระสาทิสลักษณ์ (ภาพวาด) ของพระองค์ท่าน ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์อัญเชิญมาจัดทำปฏิทินปี ๒๕๕๘ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖o พรรษา ชื่อชุด "ราชกุมารีนารีรัตน์ ๖ ทศวรรษจรัสเจริญ" ผลงานของ คุณยุทธกิจ ประสมผล และภาพวาดพรรณไม้ในพระนามาภิไธย พร้อมพระราชประวัติและพระกรณียกิจ คุ้นตากับพระฉายาลักษณ์ (ภาพถ่าย) ทุกองค์ในปฏิทิน แต่เพิ่งได้เห็นเป็นพระสาทิสลักษณ์ซึ่งคุณยุทธกิจวาดด้วยสีน้ำที่เราชอบมาก วาดได้เหมือนและงดงามจริง ๆ ค่ะ
เจ้าหญิงน้อยแห่งสยาม "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า สิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์" เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยังความปีติยินดีแก่พสกนิกรไทยทั่วหล้า


ทูลกระหม่อมน้อย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ หรือ "ทูลกระหม่อมน้อย" ของเหล่าข้าราชบริพารในวังและประชาชนไทย ทรงมีพระอัธยาศัยร่าเริงไม่ชอบ อยู่นิ่งเฉย และโปรดการวิ่งเป็นที่สุด สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงทรงตั้งพระฉายาให้ด้วยความเอ็นดูว่า "สลาตัน"


เทพรัตนะแห่งวรรณศิลป์ พระองค์โปรดการเขียนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านร้อยแก้ว และร้อยกรองเป็นอย่างยิ่ง พระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรมของพระองค์ แสดงให้เห็นผ่านผลงานมากมายหลายภาษา ทั้งภาษาบาลี สันสกฤต จีน เขมร อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน บทพระราชนิพนธ์ที่รู้จักกันดี คือ พุทธศาสนสุภาษิตคำโคลง


เจ้าฟ้าอัจฉริยบัณฑิต ทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรกที่สอบเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศอย่าง สามัญชนด้วยพระองค์เอง และทรงสำเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต พร้อมกัน ๒ แห่งคือ มหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทรงสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดปริญญาดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๕ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๒o พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาพระราชอิสริยยศและพระราชอิสริยศักดิ์ เป็นเจ้าฟ้ามหาจักรี และตำแหน่ง สยามบรมราชกุมารีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงได้รับการเฉลิมพระนามว่า "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี" ทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงที่รับผิดชอบอย่างสูงต่อประชาชนและประเทศชาติ


องค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย ทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร โดยทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งองค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์อื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ มูลนิธิสายใจไทย มูลนิธิชัยพัฒนา


สมเด็จเจ้าฟ้า ผู้สืบสานพุทธศิลป์ ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรกแห่งบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงรับตำแหน่งแม่กองอำนวยการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง โดยมีกรมศิลปากรรับมอบหมายดำเนินการ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจอย่างตั้งใจ วางแผนการบูรณะ ตรวจตราการทำงาน และจัดหาทุนเพิ่มเติมด้วยพระองค์เอง จนงานแล้วเสร็จตามกำหนดการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒oo ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๕


ทูลกระหม่อมอาจารย์ ทรงเข้ารับราชการในฐานะอาจารย์ประจำส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ โดยทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยและสังคมวิทยา ทรงมีวิธีการสอนที่น่าสนใจโปรดให้นักเรียนซักถาม และยังทรงรับเป็นอาจารย์พิเศษให้แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ อีกด้วย


เอกอัครราชูปถัมภก มรดกวัฒนธรรมไทย ทรงปลูกฝังแนวพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกไทยตลอดมา และทรงเป็นปราชญ์ที่มีความรอบรู้ในวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง ทรงเป็นศิลปินผู้มีอัจฉริยภาพหลายสาขา เช่น วรรณศิลป์ สังคีตศิลป์ พระองค์จึงได้รับทูลเกล้าฯ ถวาย พระสมัญญา "เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย" ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ และ "วิศิษฎศิลปิน" ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖


ราชกุมารีนักพัฒนา เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยัง ท้องถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ ได้ทรงเรียนรู้ปรัชญา ในการพัฒนาสังคม ทรงริเริ่มโครงการต่าง ๆ ด้วยหวังจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ทั้งด้านโภชนาการ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ทรงมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้น พระองค์จึงได้รับทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลรามอน แมกไซไซ สาขาบริการชุมชน ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๔


เจ้าหญิงนักอนุรักษ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ในโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา จัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องและรักษาพันธุ์พืชหายากไว้มิให้สูญพันธุ์ โดยทรงเล็งเห็นว่า การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนั้นต้องสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ปลูกฝังให้เห็นความงดงามของพืชพรรณจนเกิดความปีติที่จะศึกษาและอนุรักษ์ต่อไป


ทูตสันถวไมตรีไทย-จีน พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญา "ทูตสันถวไมตรีไทย-จีน" จากการเสด็จฯ เยือนประเทศจีนเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศที่มี ความผูกพันกันมายาวนาน อีกทั้ง ยังทรงศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนได้อย่างแตกฉาน ด้วยมิตรภาพระหว่างสองประเทศอันดียิ่งนี้ ประชาชนชาวจีนกว่าสองล้านคน จึงได้พร้อมใจกันยกย่องให้พระองค์เป็น "มิตรที่ดีที่สุดในโลก"


"สรัสปทุม" สร้างอาชีพ ทรงเล็งเห็นปัญหาที่นักเรียนไทยขาดทักษะพื้นฐานด้านวิชาชีพ จึงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการ "สรัสปทุม" ขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ โดยการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีกินดี อบรมส่งเสริมทักษะอาชีพต่าง ๆ ให้สามารถนำไปต่อยอดในการทำงาน และสามารถพึ่งพาตนเองได้.พระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ และข้อมูลจาก
welovethaiking.com
FB สำนักข่าวเจ้าพระยา


คุณยุทธกิจ ประสมผล
ภาพจาก บล็อกคุณยุทธกิจART


ภาพจาก kingthonburi.myreadyweb.com
บล็อกนี้อยู่ในหมวดศิลปะ
บีจีจากคุณเนยสีฟ้า กรอบจากคุณ ebaemi

Free TextEditor
Create Date : 10 เมษายน 2559
Last Update : 10 เมษายน 2559 22:21:31 น. 24 comments
Counter : 4841 Pageviews.

 
ภาพวาดหาชมได้ยาก
ขอบคุณที่รวบรวมมาให้ชมค่ะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blogหมวดเนื้อหาBlog ได้รับโหวต
หอมกรMovie Blogดู Blog
Raizin HeartMovie Blogดู Blog
The Kop CivilDiaristดู Blog
haikuArt Blogดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: pantawan วันที่: 10 เมษายน 2559 เวลา:23:30:48 น.  

 
เป็นภาพสีน้ำที่งามมากครับ

haiku Art Blog ดู Blog


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 10 เมษายน 2559 เวลา:23:41:35 น.  

 
อัพอีกเยอะๆ ก็ได้ค่ะ

พระเทพกับในหลวงนี่เราเห็นอะไรเกี่ยวกับท่านก็ชื่นตาชื่นใจ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ซองขาวเบอร์ 9 Literature Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Photo Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
prizella Travel Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 11 เมษายน 2559 เวลา:8:42:13 น.  

 
ภาพงดงามทุกภาพเลยค่ะ
เรื่องราวของพระองค์ท่าน ได้อ่านหรือได้ฟัง
ได้รับรู้แล้วมีความสุขนะคะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชีริว Travel Blog ดู Blog
Raizin Heart Movie Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Literature Blog ดู Blog
moresaw Funniest Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Travel Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
puipom Home & Garden Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blogโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 11 เมษายน 2559 เวลา:19:59:02 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงเป็นที่รักของประชาชนค่ะ
ทุกภาพงามมากค่ะ เห็นแล้วยิ้มอิ่มใจ
ขอบคุณที่นำมาให้ชมนะคะคุณไฮกุบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
mambymam Beauty Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 11 เมษายน 2559 เวลา:23:00:45 น.  

 
แต่ละภาพงดงามมากนะคะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

moresaw Funniest Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Literature Blog ดู Blog
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

..........................................

ราตรีสวัสดิ์นะคะคุณ Haikuโดย: Sweet_pills วันที่: 11 เมษายน 2559 เวลา:23:45:57 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 เมษายน 2559 เวลา:6:35:40 น.  

 
สวัสดีอีกรอบค่ะคุณไฮกุ

ได้เลยค่าา อัพแล้วไปบอกกันนะคะ รออ่านเลยค่ะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 12 เมษายน 2559 เวลา:8:42:48 น.  

 
งดงามมากครับ ฝีมือเอกอุจริงๆ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 12 เมษายน 2559 เวลา:18:03:22 น.  

 
ตามมาแล้วค่ะ บล็อกทรงคุณค่า ภาพประกอบสวยมากค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 12 เมษายน 2559 เวลา:19:24:26 น.  

 
โอ้วววว บล็อกนี้งดงามมากจริงๆค่ะ
ฝีมือวาดภาพสีน้ำมันสวยงามอ่อนหวานดูไม่เบื่อเลยนะคะ
พระเทพทรงพระสรวลได้เปิดโลกมาก เป็นรอยยิ้มที่มีเมตตา อารมณ์ดี และจริงใจมากๆเลยค่ะ
ฉัตรออนมือถือเลยไม่ค่อยได้เเชร์บล๊อก เง้ออออ เสียดายจัง
คุณไฮกุสบายดีนะคะ ตามลิ้งค์มาจากบล๊อกคุณเป็ดค่ะ คิดถึงๆๆๆๆ นะคะ


โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 12 เมษายน 2559 เวลา:22:01:02 น.  

 
ภาพวาดสวยงามมากค่ะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog


โดย: newyorknurse วันที่: 13 เมษายน 2559 เวลา:2:07:48 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จิตรกรท่านนี้เข้าถึงธรรมชาติของสีน้ำอย่างลึกซึ้ง
ให้สีนุ่ม บางเบาและอ่อนหวาน
โหวตหมวดศิลปะครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 13 เมษายน 2559 เวลา:5:43:17 น.  

 
ทักทายยามเช้าวันสงกรานต์ค่ะคุณไฮกุ
โดย: sawkitty วันที่: 13 เมษายน 2559 เวลา:7:10:50 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ไทย
ขออนุภาพพระรัตนตรัย
คุ้มครองคุณไฮกุและครอบครัว
ให้มีความสุข ความเจริญ ทั้งกายและใจด้วยครับโดย: moresaw วันที่: 13 เมษายน 2559 เวลา:8:56:55 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์นะคะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เป็ดสวรรค์ Literature Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 13 เมษายน 2559 เวลา:11:04:53 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 13 เมษายน 2559 เวลา:20:55:40 น.  

 
ขอบคุณคุณ Haiku สำหรับกำลังใจนะคะ

สุขสันต์วันสงกรานต์
มีความสุขมากๆตลอดปีใหม่ไทยนี้ค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 13 เมษายน 2559 เวลา:23:23:11 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ไทยครับ คุณไฮกุ


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 13 เมษายน 2559 เวลา:23:27:22 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นทรงเป็นที่รักยิ่งของชาวไทยค่ะ


โดย: mariabamboo วันที่: 14 เมษายน 2559 เวลา:6:23:45 น.  

 
สวัสดีปีใหม่นะคะ มีความสุขมากๆค่ะ
เห็นภาพสีน้ำแบบนี้ชอบมากค่ะ ดูแล้วสบายตา ยิ่งเป็นภาพของท่านผู้เป็นที่รักของเราทุกคน ยิ่งประทับใจค่ะ
ปล. โรงแรมที่ชุมพร A-Te อ่านว่า เอเต้ค่ะ ^___^


โดย: auau_py วันที่: 14 เมษายน 2559 เวลา:6:32:20 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนผ่านทางมาเจอ Diarist ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
The Kop Civil Movie Blog ดู Blog
Tristy Food Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

เป็นภาพวาดที่สวยงาม ดูอ่อนโยนมาก ๆ เลยค่ะคุณไฮกุ


โดย: Close To Heaven วันที่: 14 เมษายน 2559 เวลา:10:27:55 น.  

 
ปณิธานของท่านนั้นยอดเยี่ยมมาก และท่านก็ได้ทำตามนั้นเสมอปณิธาน ทุกคนถึงได้รักและชื่อชมท่าน

สุขสันต์วันสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะครับ

haiku Art Blog
+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 14 เมษายน 2559 เวลา:15:31:02 น.  

 
สุขสันต์วันครอบครัวครับ

haiku Art Blog ดู Blog


โดย: **mp5** วันที่: 14 เมษายน 2559 เวลา:15:35:41 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.