wellcome to dog world. Photobucket
Group Blog
 
<<
มกราคม 2553
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
13 มกราคม 2553
 
All Blogs
 
โปรแกรมทัวร์ของเรา กับ discovery koreaเดินทาง : 31 DEC 2009 - 5 JAN 2010
บริษัททัวร์ : Discovery Korea
web : //www.discovery-korea.com
ราคา : 39500 / คน (โดนชาร์ตปีใหม่นิดหน่อย)
อาหาร : 11 มื้อ (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)

ภาพบางส่วนจาก trip >>> multiply
รายละเอียด
สายการบิน : korea air
ที่พัก : สกีรีสอร์ท 1 วัน / โรงแรมสระน้ำแร่ 1 วัน / ตัวเมือง 1 วัน
สถานที่เที่ยว : เกาะนามิ โรงเรียนF4 อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน อาบน้ำแร่ Water Pia ฟรี!! เล่นสกีรีสอร์ท nanta show วัดชินฮึนซา LOTTE WOLRD (สวนสนุกในร่ม) ขึ้นชมยอดโซลทาวเวอร์ ศูนย์โสม คลองชองเกชอน หมู่บ้านนัมซานฮันอก
ช้อปปิ้ง : ย่านทงแทมุน ย่านชินชน เมียงดง
โปรแกรมทัวร์ของเรา
วันที่แรก กรุงเทพฯ : กรุงโซล
20.30 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบิน KOREAN AIR(KE) ประตูทางเข้าหมายเลข 6 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
22.40 บินลัดฟ้าสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีโดยสายการบิน KOREAN AIR (KE) เที่ยวบินที่ KE 652 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องวันที่สอง เกาะนามิ : ENGLISH VILLAGE : SORAK : อาบน้ำแร่ WATER PIA ฟรี !!
06.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่งโมง
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านตามรอยโรแมนติก เกาะนามิ สถานที่ถ่ายทำละครทีวี “WINTER SONATA” อันโด่งดังไปเกาะนามิ เป็นเกาะที่สร้างขึ้นจากการสร้างเขื่อนชองเปียงกั้นแม่น้ำบูฮันชื่อของเกาะนามินั้นถูกตั้งตามชื่อของนายพลนามิซึ่งเป็นนายทหารที่มีชื่อเสียงมากในสมัยราชวงศ์โชซอน ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจบนเกาะนามิซอมกับวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติสองข้างทางที่แวดล้อมและอบอวนไปด้วยกลิ่นสน ลูกเกาลัด และเสียงร้องของนกดุเหว่า ท่านสามารถเลือกขี่จักรยานชมวิวตามอัธยาศัยนอกจากนั้นท่านยังสามรถชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ และชื่นชมงานศิลป์ ภาพถ่ายที่จัดตั้งโดยองค์การยูเนสโก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านตามรอยซีรี่ย์เรื่องดัง Boy over Flower F4 English Village หรือ Gyeonggi English Village Yangpyeong เปิดตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2008 ที่ผ่านมาโดยสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานที่ต้นแบบมาก ๆ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเช่น ห้อง Fitness, หอพักนักศึกษาแบบ Condominium, สระว่ายน้ำ, โรงกีฬา และ หอดูดาวเป็นต้นโรงเรียนมัธยมชินฮวา : ตึกแบบยุโรปใน Gyeonggi English Village Yangpyeong (www.yea.or.kr)
จากนั้นเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติ โซรัคซาน หรือสวิสเซอร์แลนด์เกาหลี ระหว่างทางท่านสามารถ ธรรมชาติที่สวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก SORAK DAEMYUNG RESORT หรือ SORAK HANWHA RESORT เทียบเท่า ** ท่านสามารถใช้บริการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ (อาบน้ำแร่ฟรี!) กรุณาสอบถามรายละเอียด และขอคำแนะนำได้ที่หัวหน้าทัวร์ นอกจากนั้นเชิญชวนทุกท่านสนุกสนานกับ WATER PIA สวนน้ำ Theme Park ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับสวนน้ำในรูปแบบต่างๆ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ และหมวกว่ายน้ำไปด้วย)วันที่สาม วัดชินฮึนซา : SKI RESORT
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ดินแดนมหัศจรรย์แห่งขุนเขา โซรัคซานไม่ใช่เขายอดเดี่ยว แต่เป็นหมู่เขาอันสลับซับซ้อน ท่านสามารถดื่มด่ำกับความงามในแดนมหัศจรรย์แห่งขุนเขาได้ อย่างน่าประทับใจ พาท่านขึ้นสู่ยอดเขา จากนั้นนำท่านเข้าสู่เขต วัดชินฮึงซา วัดเก่าแก่ในนิกายเซน สร้างขึ้นในปีค.ศ. 652 ในระแวกใกล้เคียงกับที่ตั้งของวัดในปัจจุบัน ต่อมาได้ถูกไฟป่าเผาทำลายวัดลงถึงสองครั้ง จึงต้องสร้างใหม่ในครั้งที่สามในปี 1645 ตัววัดจริงตั้งอยู่บนผาชัน มองลงมาเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทิวเขาที่แวดล้อมอยู่โดยข้างทาง เชิญท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่กลางหุบเขาก่อนเข้าสู่เขตวิหารเพื่อสักการะนมัสการขอพรแก่พระพุทธรูปอมิตาภะขนาบด้วยพระโพธิสัตว์กวนอิมกับไดเซจิด้านในนอกจากนี้วัดชินฮึงซายังมีภาพวาดที่เกี่ยวเนื่องกับลัทธิเต๋า และพุทธศาสนาที่น่าสนใจอีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ SKI RESORT เชิญท่านสนุกสนานกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ที่ลานสกีแห่งนี้มีความท้าทายให้ท่านได้สัมผัส ด้วยเนินหิมะที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไป และเป็นที่กล่าวขวัญถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีทางวิ่งสำหรับมืออาชีพเช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสที่เชื่อมระหว่างยอดเนิน ให้ท่านได้หาประสบการณ์ด้วยการเล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลน ให้ท่านได้วาดลวดลายฝีมือการเล่นสกีของท่านได้อย่างเต็มที่ เชิญท่านสนุกสนานกับลานสกี และนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ ร้านกาแฟ, ร้านอาหาร ฯลฯ มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตราย ใดๆทั้งสิ้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก PHOENIX PARK SKI RESORT หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ LOTTE WORLD : หมู่บ้านนัมซานฮันอก : โซลทาวเวอร์ : ทงแทมุน : คลองชองเกชอน : Nanta Show
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุก LOTTE WORLD สวนสนุกในร่ม มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลี และยังได้มีการขยายพื้นที่เพื่อทำ OUT DOOR เพื่อเพิ่มเครื่องเล่นที่ใหญ่ขึ้น และน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น อาทิ ส่วนของ Magic Land , นั่งบอลลูนชมวิวโดยรอบของ LOTTE WORLD , นั่งรถชมเมืองอียิป ภายในสวนสนุก , รถไฟเหาะตีลังกา สนุกสุดมันกับบัตร FREE PASS โดยท่านสามารถเลือก เล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง หรือ จะเป็น ICE SKATING ให้ท่านได้โชว์ ลวดลายอันพริ้วไหวพร้อมเก็บภาพความประทับใจ หรือท่านใดที่ต้องการพักผ่อนท่านสามารถเดินช้อปปิ้งได้ในส่วนของห้างสรรพสินค้า LOTTE ซึ่งมีสินค้าหลากชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อหาอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านนัมซานฮันอก ที่แห่งนี้ถือเป็นหมู่บ้านสมัยดั้งเดิมที่อยู่รายล้อมกรุงโซลทางรัฐบาลเกาหลีจึงได้มีการจัดรวบรวมให้เป็นหมู่บ้านทางวัฒนธรรม (ปิดทุกวันอังคาร) จากนั้นนำท่าน ย้อนรอยละครซีรีย์ชื่อดัง "MY NAME IS KIM SAM SOON" เขานัมซาน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง
จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแทมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ซึ่งท่านสามารถสรรหาสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าที่แนะนำอาทิเสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ โดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการ ช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง
จากนั้นนำท่านชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร และน้ำภายในคลองแห่งนี้ได้มีการปรับปรุงให้ใสสะอาด จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธุ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมาปัจจุบันโครงการชองเกชอนได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆอาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลองที่ในยามค่ำคืนจะเต็มไปด้วยแสงสีสวยงาม
จากนั้นนำท่านชมสุดยอดการแสดง NANTA SHOW สับ หั่น มัน ซ่า ฮา ตะหลิวปลิว การแสดงที่ไม่ใช้คำพูด ซึ่งผสมผสานดนตรีดั้งเดิมของเกาหลีอย่าง"Samulnori" เข้ากับความตลกและความเป็นละคร เป็นโชว์แรกของเอเชียที่สร้างความประทับใจให้แฟนละคร ที่เวที Broadway New York มาแล้ว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN HOTEL หรือ RAMADA SUITE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ศูนย์โสม : ช้อปปิ้งย่านชินชน : ช้อปปิ้งเมียงดง : กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่ ศูนย์โสม ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรองใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก ซึ่งโสมที่มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านซินชน เป็นย่านที่มีมหาวิทยาลัยใหญ่ ตั้งอยู่ถึงสามมหาวิทยาลัยด้วยกัน คือ มหาวิทยาลัยยอนเซ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา และมหาวิทยาลัยโซกัง จึงไม่น่าแปลกใจเลย ว่าย่านซินชนนี้ จะเต็มไปด้วยวัยรุ่น และสีสรรมากมาย ถึงขนาดได้รับการขนานนามว่า เป็นถนนสายแฟชั่น ของกรุงโซล เพราะถนนเส้นนี้ มีร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ ร้านขายเสื้อผ้ามือสอง และสินค้าแฟชั่นอื่นๆอีกเพียบ ยังรวมไปถึงโรงละครสำหรับการแสดงสด แจ๊ซซ์คาเฟ่ ร็อคคาเฟ่ และไนท์คลับอีกยาวตลอดสายถนน และทุกท่านยังได้ช้อปสินค้าในราคาย่อมเยาอีกด้วย
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางค์ดังๆของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าตามอัธยาศัย หรือจะเลือกลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีได้ที่นี่เช่นกัน
จนได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอีกรอบหนึ่งเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย ลูกอมแปลกๆที่ประเทศไทยอาจไม่มี ช้อกโกแลตสโตน น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้สาลี่ ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
17.35 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน KOREAN AIR (KE) เที่ยวบินที่ KE651 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
21.10 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจเมนูอาหาร

1. DUKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเป็นเนื้อไก่ที่หั่นออกเป็นชิ้นพอคำ คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนำเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย

2. โอซัม พุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง

3. ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตำหรับชาววังบำรุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ด้วยข้าว และของบำรุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี(ทำจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลีพร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซัมจู หรือเหล้าดองโสม

4. พุลโกกิ เป็นเนื้อหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง

5. คาลบี้ หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นำไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ำซุปสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทย

6. บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ และอาหารทะเลสดๆหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือก และยังมีซูชิสไตล์ญี่ปุ่น หน้าต่างๆให้ท่านได้เลือกรับประทานกันอย่างจุใจ พร้อมเครื่องดื่ม

7. พิบิมพัพ พุลโกกิ ทำจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ผักปรุงรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจัง (ซอสพริกรสเผ็ด) ก็ได้ถ้าต้องการ เสิร์ฟพร้อมหมูผัดวุ้นเส้น และหอมใหญ่ มีน้ำขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้อย

8. ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
Create Date : 13 มกราคม 2553
Last Update : 14 มกราคม 2553 12:21:36 น. 4 comments
Counter : 1346 Pageviews.

 


โดย: ผมชอบกินข้าวมันไก่ วันที่: 13 มกราคม 2553 เวลา:1:12:53 น.  

 
เห็นใครๆ ก็บอกว่า บ.ทัวร์นี้ดี
ชักอยากไปลองไปเที่ยวดูบ้างแล้วสิ

ว่าแต่...
ดูภาพไม่ได้ค่ะ


โดย: chenyuye วันที่: 13 มกราคม 2553 เวลา:8:15:11 น.  

 
อ่านโปรแกรมแล้วน่าไปเที่ยวจังครับ


โดย: DAN_KRAB วันที่: 13 มกราคม 2553 เวลา:9:29:45 น.  

 
ท่าทางจะหนาวนะคะเนี่ยไปช่วงนี้


โดย: ณ มน วันที่: 13 มกราคม 2553 เวลา:10:39:29 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

หมาดำปราณบุรี
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 28 คน [?]
^^ | welcome to dog world
2 3 4
New Comments
Friends' blogs
[Add หมาดำปราณบุรี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.