Crystal

สรุป Bus 7017 การจัดการกลยุทธ์ (ต่อ)กรณีศึกษา แบรนด์ domin mie 
Vision แบรนด์ domin mie เป็นรายแรกรายเดียวที่เป็นตัวจริงในเรื่องบะหมี่กึงสำเร็จรูปแบบแห้ง Mission 1 บ.จะออกสินค้ารสชาตใหม่ๆอย่างน้อย 2 รายการ รวมถึงออกสินค้าชนิดถ้วย 2. ทางการตลาด บริษัทจะต้องจัดทำกิจกรรม เพื่อประชาสัมพัน์ธแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ทำไว้ 10% ของยอดขาย Objective 1 ทางการตลาด 1.1 ภายใน5 ปี โดมินหมี่ จะมีส่วนแบ่งตลาด 10% ของตลาดบะหมี่ 1.2.ภายใน 5 ปี จะขยายตัวออกไปต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น จีน สิงคโปร์ 2.ทางการเงิน 2.1 มียอดขายรวม 1500 ล้านบาทภายในปี 61 2.2จะเพิ่มกระแสเงินสดลงทุนหมุนเวียนเพิ่ม 5% ภายในปี 61


หลังจากวิเคราะห์ SWOT ของบริษัท ออกมาได้แล้วก็ต้องมาทำตาราง IFE EFE เอา SO ที่หาได้มาใส่ลงตาราง IFE แล้วเอา OT ที่หาออกมาได้ไปใส่ตาราง EFE

IFE จุดแข็ง 3 จุดแข็งทั่วไป 4 จุดแข็งสำคัญ

สินค้ามีตราฮาลาล

0.05

3

0.15

สินค้าใส่ใจสุขภาพโซเดี่ยมต่ำ

0.10

4

0.40

ผู้บริหารเชี่ยวชาญ

0.10

4

0.40

เจาะตลาดบะหมี่แห้ง

0.10

3

0.30

จุดอ่อน 1 จุดอ่อนทั่วไป 2 จุดอ่อนสำคัญ

สถาพคล่องทางการเงินไม่ดี

0.05

2

0.10

ต้องซื้อสินค้าจากอินโดวัตถุดิบเลยราคาสูง

0.05

1

0.05

มี คชจ ในการขนส่ง

0.05

1

0.05

ไม่มีเครื่องจักรผลิต

0.10

2

0.20

สินค้าชำรุด

0.05

1

0.05

ราคาแพงกว่าคู่แข่ง

0.10

2

0.20

ทีมงานขายปสก น้อย

0.05

1

0.05

ช่องทางจำหน่ายน้อย

0.20

2

0.40

บวกกันลงมาให้หมด ถ้าน้อยกว่า 2.5 คืออ่อน

2.35


EFE โอกาส 3 โอกาสทั่วไป 4 โอกาสสำคัญ

พฤติกรรมผู้บริโภคเร่งรีบรักความสะดวก

0.05

3

0.15

พฤติกรรมผู้บริโภคเน้นสุขภาพ

0.20

4

0.80

อัตราการบริโภคบะหมี่มากสุดใน 5 ประเทศ

0.02

4

0.08

ประชากรทุกศาสนาทานได้

0.02

4

0.08

รัฐสนับสนุน

0.05

4

0.20

คู่แข่งรายใหม่เข้ามายาก

0.04

3

0.12

โรงงานผลิตเทคโนโลยีดี

0.04

4

0.16

อุปสรรค 1 อุปสรรคทั่วไป 2 อุปสรรคสำคัญ

สินค้าทดแทนหลายประเภท

0.05

2

0.10

Econ thai มีปัญหากำลังซื้อลดลง

0.20

2

0.40

การบริโภคบะหมี่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก

0.01

1

0.01

มีแผ่นดินไหวที่อินโด

0.03

2

0.06

คู่แข่งรายใหญ่มีกลยุทธ์

0.06

2

0.12

อุตฯแข่งขันรุนแรง

0.01

2

0.05

ช่องทางเติบโตอิ่มตัว

0.01

1

0.01

อำนาจต่อรองคู่ค้าน้อย

0.20

2

0.40

อำนาจต่อรองลูกค้าน้อย

0.01

2

0.02

ถ้าน้อยกว่า 2.5 คืออุปสรรค

2.73


พอทำตารางเสร็จ จะเห็นได้ว่าได้ WO เลยเลือกตัวที่ได้คะแนนเยอะๆมาอย่างละ 3 ตัว 
มาจับคู่กัน เลือก W เลือกไม่มีเครื่องจักร + O รัฐบาลให้การสนับสนุน แก้โดยการกู้เงินรัฐบาลไปซื้อเครื่องจักรมาผลิตเองต้นทุนจะได้ถูกลง (เอาข้อมูลตรงนี้ไปใส่ใน Value Chain ตรง Firm Infrastructure ตรง การเงิน เรื่องจะกู้เงิน และตรง TD เรื่องจะหาเครื่องจักรมาใหม่


ตัวอย่างวิธีการแก้กลยุุทธ์ หลังจากทำ IFE EFE 

ตัวอย่าง SO เชิงรุก บุกเร็ว
ข้าวตราหงส์ทอง

S9. ชำนาญด้านการส่งออก (เปิดมานาน) S15. ชำนาญ R&D (ถ้า R&D ไม่เก่งแตกไลน์ไม่ได้) S20 มีสภาพคล่องการเงิน

ตัวอย่างตัวอย่าง SO เชิงรุก บุกเร็ว
สหนิตย์ถังแก๊ส

S2 ส่งออกเป็นเบอร์ 1 ของไทย

ตัวอย่าง SO เชิงรุก บุกเร็ว
True

S7 ได้รับสัมปทาน 4G

S8 แบรนด์มีชื่อเสียง

S10 มีสภาพคล่องทางการเงิน

O1 ความต้องการข้าวสูงในตะวันออกกลางสูงขึ้น (มาจาก S) O7 เปิดโอกาส AEC (มาจาก P นโยบายรัฐ)

S15+S9+O1 แตกไลนธุรกิจข้าวพร้อมทาน แล้วทำ S1+ O1 ตั้งศูนย์กระจายสินค้าในตอ กลาง

O4 เกิดภาวะโลกร้อน (มาจาก G) รณรงค์ลดการตัดไม้มาทำฟืน

S2+O4 ขยายตลาดไปยังประเทศที่ใช้ฟืนหรือประเทศที่ยังไม่ได้เอาแก๊สไปจำหน่าย หันมาหุงต้มให้หันมาใช้แก๊ส

O1 มีความต้องการใช้อินเทอรเน็ตสูง

S7+S10+O1 1 เพิ่มเสาสัญญาณเยอะขึ้น

2. ทำ PR มากขึ้นเรื่องได้สัมปทาน 4G

ตัวอย่าง SO เชิงรุก บุกเร็ว
กระทะโคเรียคิง

S4 สินค้ามีคุณภาพเหนือคู่แข่งทอดไม่ติดกระทะมีหิน S6 ผลิตที่เกาหลี

ตัวอย่าง SO เชิงรุก บุกเร็ว
จักรยานยนต์

S1 ชำนาญการผลิตจักรยานยนต์
S3 โรงงานผลิตได้มาตรฐาน
S5 มีเทคโนการผลิตขั้นสูง

ตัวอย่าง SO เชิงรุก บุกเร็ว
เบทาโก

S2 ผลิตภัณฑ์ไก่คุณภาพแถมไก่ S-Pure ได้รางวัล NSF

O2 ตลาดต้องการซื้อสินค้าเพิ่ม (มาจาก S) O5 คู่แข่งไม่มีการ PR (มาจาก 5 forceการแข่งขันในอุตสาหกรรม)

S4+O2+O5 ประชาสัมพันธ์ใช้วูดดี้
ตอกยำว่าโคเรียคิงแตกต่างจากคู่แข่ง

O3 ประชาชนในประเทศไทยนิยมจักรยานยนต์

S1+S5+O3 1.ผลิตจักรยานหลายแบบ
2.แตกไลนสินค้าเกี่ยวกับจักรยานยนต์ เช่น ถุงมือ หมวกกันน๊อค 3.ขยายตลาดการแข่งขันไป ตจว

O1 ผู้บริโภคดูแลสุขภาพมากขึ้น (มาจาก S พฤติกรรมผู้บริโภค)

S2+O1 เร่งทำการประชาสัมพันธ์คุณภาพสินค้าไก่ S-Pure และเน้นเรื่องการได้รับรางวัล NSF ไม่มียาปฏิชีวนะตกค้าง

ตัวอย่าง ST การตั้งรับอย่างเดียว ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เอาจุดแข็งมาลดอุปสรรคให้เกิด above average return ปตท.

S8 มีบริษัทในเครือเยอะมาก

ตัวอย่าง ST
Seagull

S1 เป็นเบอร์ 1 มีโรงงานการผลิตในไทยและด้าน RD แข็งแกร่ง S6 เป็นที่รู้จัก S7 สินค้าหลากหลาย

ตัวอย่าง ST
CPF

S5 มีกระบวนการผลิตไส้กรอกทันสมัย

S7 มีสภาพคล่องทางการเงิน

T1 เกิดเหตุการณ์ฟองสบู่

S8+T1 ขายบริษัทย่อยที่ไม่เกิดประโยชน์กับ ปตท คงไว้แต่บริษัทที่ก่อให้เกิดกำไรจริง

T2 เศรษฐกิจไทยชะลอตัว

T4 กำลังซื้อลดลง

T6 คู่แข่งในอุตสาหกรรมเคลื่อนไหว

S1+T2 ผลิตสินค้าคุณภาพต่ำลงขายในราคาประหยัด

S6+T4 ทำโปรโมชั่น ทำPR brand เรียกยอดขาย

S7+T4 นำสินค้าที่ขายไม่ออกมาลดราคา

T2 กระแสขายเรื่องการใช้สารไนเตรทเกินกำหลัง

T3 ผู้บริโภคลดการซื้อการทานไส้กรอก

S5+T2+T3 เปิดโรงงาน CPF เชิญนักข่าวมาทำข่าวว่าโรงงานผลิตได้มาตรฐานปลอดสารไนเตรท

ตัวอย่าง ST
Golden land

S2 เบอร์ 1 ในการขายบ้าน S3บ้านมีคุณภาพ S5 ชำนาญ R&D ด้านออกแบบบ้าน

ตัวอย่าง ST

Johnson & Johnson

S ชำนาญผลิตสินค้าเด็ก

S3 R&D เก่ง

ตัวอย่าง ST

มหาลัยเอกชน

S1 มหาลัยมีชื่อเสียง

T1 เศรษฐกิจชะลอตัว

T4 ผู้บริโภคลดการใช้จ่ายลง

T5 การแข่งขันในอุตรุนแรงมาก

S5+T4 สร้างบ้านพร้อมขายขนาดเล็กลงวัสดุต่ำลง เน้นบ้านเปล่าๆทำให้ขายถูกได้ทำให้คนมาซื้อเพิ่ม

T2ผู้สูงอายุเพิ่ม

Tการเกิดของเด็กทารกน้อยลง

S3+T2 คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับผู้สูงอายุ

T1 นศ น้อยลง

T2 เศรษฐกิจไม่ดี

S1+T2 ให้คนกู้เรียน แบ่งจ่ายได้

S1+T1 หาเด็กตปท มาเรียนในไทย

ตัวอย่าง WO กลยุทธ์ turnaround

W1. ช่องทางการเงินไม่ดี

ตัวอย่าง WO กลยุทธ์ turnaround

SME ผลิตมาม่า

W1 ไม่มีเครื่องจักรผลิตสินค้าต้องจ้างผลิต

W4 R&D ก็อ่อน

ตัวอย่าง WO กลยุทธ์ turnaround

internet ขนาดเล็ก

W1 บริษัทเล็ก

W2 แบรนด์ไม่เป็นที่รู้จัก

O2 รัฐบาลสนับสนุน infranstructure

W1+O2 ทำ sub contract รับช่วงต่อ

O1 รัฐบาลสนับสนุน

O3 มีคู่ค้ากระจายสินค้าในเกาหลี

O4 ความต้องการซื้อสินค้ามาม่าสูงขึ้น

W1+O1 กู้เงินรัฐบาลมาซื้อเครื่องจักร

O5 การเติบโตของเทคโนโลยี

O6 คนซื้อสินค้าออนไลนสูงขึ้น

W1+O5+O6 ขายสินค้าทางออนไลน

ตัวอย่าง WO กลยุทธ์ turnaround

จักรยาน

W1 บริษัทเล็ก (ขายไม่ค่อยได้อยู่แล้ว)

ตัวอย่าง WO กลยุทธ์ turnaround นำโอกาสมาทำให้จุดอ่อนเราดีขึ้น NISSAN

W3 ช่องทางจำหน่ายน้อย

ตัวอย่าง WO กลยุทธ์ turnaround

มาม่าโดมินหมี่

W4ไม่มีเครื่องจักร

W6 ราคาแพงกว่าคู่แข่ง
W7 ช่องทางจำหน่ายน้อย

O1 มีกิจกรรมปั่นเพื่อแม่

W1+O1 เอาช่างในร้านไปซ่อมบำรุงจักรยานบริเวณที่จัดกิจกรรมจะได้เป็นการโปรโมทร้าน

O2 รัฐบาลมีนโยบายรถคันแรก

W1+O2 ผลิตรถขนาดเล็กลงเช่น Nissan March

O2 พฤติกรรมผู้บริโภคชอบสะดวก เน้นสุขภาพ O5 รัฐสนับสนุน sme
O6 โรงงานมีเทคโนโลยี

W4+O5 กู้เงินรัฐมาซื้อเครื่องจักร

W6+O2 คนรักสุขภาพยอมจ่ายแพงซื้อสินค้าเลยทุ่มการโฆษณาตอกย้ำคุณภาพสินค้าโซเดี่ยมต่ำ

ตัวอย่าง WT กลยุทธ์คิดนอกกรอบ

โรงแรมขนาดเล็กที่พัทยา

W1 รร เปิดใหม่

W2 ระบบการบริหารงานไม่เก่ง

W4 คุณภาพการบริการไม่ดี

ตัวอย่าง WT กลยุทธ์คิดนอกกรอบ

BIG C

W1 สภาพเงินทางการเงินอ่อน

ตัวอย่าง WT กลยุทธ์คิดนอกกรอบ หรือหยุดกิจการ

รร ปารคนายเลิศ (เลิกกิจการ)

W1 สภาพคล่องทางการเงินย่ำแย่มาก

W3 รร มีพื้นที่เป็นสวนขนาดใหญ่เลยมีคอสค่าทำสวนมาก

T1 อุตสาหกรรมการแข่งขันรุนแรง

T3 นทท ลดค่าใช้จ่ายลง

T4 มีรร ละแวกนั้นเยอะ

W1+W4+T1+T4 ปรับเป็น service apartment ให้เช่ารายเดือน ไม่ต้องมารอ นทท ไม่เน้นการบริการ

T2 แข่งขันภายในอุตสาหกรรมสูง

T3 ผู้บริโภคใช้จ่ายลดลง

W1+T2+T3 ขายกิจการให้ CC land

T5 ลูกค้าใช้ รร 3 ดาวเพิ่ม

T6 นัก ทท ไม่มีอำนาจใช้สอย

T9 อัตราการเติบโต รร 5 ดาวต่ำลง

W1+T5+T6 ขาย รร ให้ รพ กรุงเทพ เลิกกิจการ


ข้อมูลเพิ่มเติม 

การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (EnterpriseResource Planning: ERP) เป็นโปรแกรมที่รองรับข้อมูลการทำงานประจำวัน(Transaction) เช่น การขายในแต่ละครั้งนำข้อมูลเชื่อมโยงกับรายการของฝ่ายบัญชี เพื่อบันทึกลงสมุดประจำวันสร้างเอกสารเพื่อรอตัดสินค้าออกจากคลังสินค้าสร้างคำสั่งการผลิตในกรณีที่ไม่มีสินค้าในคลังสินค้าสร้างคำสั่งซื้อวัตถุดิบในกรณีที่ไม่มีวัตถุดิบในคลังสินค้า ทั้งนี้เอกสารจะเชื่อมโยงโดยการตั้งค่าการทำงานต่างๆ เช่น ผังบัญชี การเชื่อมโยงบัญชีการลูกค้า สูตรการผลิต ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต ระบบการจัดการการขนส่ง(Transportation Management System: TMS) ปัจจุบันระบบการจัดการการขนส่งนิยมใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยมีการใช้งานผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กซ์ทราเน็ตซึ่งซอฟต์แวร์TMS มีระบบย่อยที่สำคัญประกอบด้วยนี้ ช่วยให้สามารถตรวจสอบความเร็วรถตรวจสอบการเดินทางตามเส้นทางที่กำหนด รวมทั้งพฤติกรรมพนักงานขับรถขนส่งโดยหากมีสิ่งปกติในระหว่างรถขนส่งเดินทาง เช่น พบความเร็วที่เกินมาตรฐานหรือตรวจเช็คได้ว่าออกนอกเส้นทางระบบจะแจ้งเตือนมาที่พนักงานตรวจสอบคุณภาพการจัดส่งซึ่งประจำอยู่ที่ห้องควบคุมการจัดส่งน้ำมันอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse ManagementSystem: WMS) ปัจจุบันการบริหารคลังสินค้าจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานเนื่องจากงานมีปริมาณและความซับซ้อนที่มากขึ้นโดยได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเรียกว่า ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

ถ้าอ่านแล้วชอบ ฝากเข้าไปกดไลค์เพจ รับทำ SPSS ด้วยจะดีมาก https://www.facebook.com/Spssfreelance 
 

Create Date : 29 สิงหาคม 2561   
Last Update : 29 สิงหาคม 2561 8:43:55 น.   
Counter : 644 Pageviews.  

สรุป Bus 7017 การจัดการกลยุทธ์กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในประเทศ 1 วิเคราะห์2 สร้างหรือกำหนดกลยุทธ์ 3 นำไปใช้ 4 ประเมินวัดผลกลยุทธ์ Goalหลักคือ Above average return การทำให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทสูงกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในบริษัทเทียบกับคู่แข่งเสมอ การวิเคราะห์ SWOT ใช้หลักการวิเคราะห์ ดังนี้ 1. SW ใช้Value Chain และ 7S  2. OT ใช้ PEST+ D +G และ 5force วิเคราะห์ มีรายละเอียดแนวทางการวิเคราะห์ ดังนี้ 


Value Chain

1. Infranstructure ระบบทางการเงิน สู้คู่แข่งได้ไหม ถ้าสู้ได้เป็น S
หรือดูที่สภาพคล่องทางการเงิน สู้คู่แข่ง
ได้ไหมสู้ไม่ได้เป็นจุดอ่อน W

1.1 ระบบทางบัญชี สู้ได้ไหม ใช้ Oracle รึเปล่า ถ้าใช่แสดงว่าเหนือกว่า

1.2 กฎหมายทำหน้าที่ว่าความดูข้อกฎหมายต่างๆ

1.3 HR ดูว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน สิ่งที่ HR ดูแบ่งออกเป็น 1การจัดจ้าง 2การเอาคนออก 3การอบรม เครื่องแบบ พนง 4ดูแล org.chart

2. TD กำลังพัฒนาเทคโนโลยีใช้ภายในองค์กร เช่นพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ แต่ถ้าพัฒนาแล้วจะต้องไปอยู่ใน Operations ส่วน R&D กำลังวิจัยและพัฒนาตัวสินค้าและบริการ

3. จัดซื้อ ดูระบบการจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดหาผู้ขาย

4. Inbound ดูระบบการขนส่งวัตถุดิบ จากแหล่งวัตถุดิบมายังoperation การจัดการคลังสินค้า แข็งหรืออ่อน

5. Operation กำลังการผลิตพอเพียงไหมใช้เทคโนโลยีอะไรใน operation การประกอบ การควบคุมคุณภาพ

6. Out Bound นำสินค้าออกไปยังคลังสินค้าไปยังผู้บริโภค หรือร้าน รถขนส่ง รวบรวมจัดเก็บ ส่งมอบสินค้า

7. MKT & SALES 4P CRM CEM CRV การบริหารตราสินค้า

8. Service บริการหลังการขาย เช่น ฝึกอบรม ซ่อมบำรุง


7S

1.Strategy กลยุทธ์ กลยุทธ์บริษัทเป็นแบบไหนชนะคู่แข่งไหม

2 Structure องค์กร แนวดิ่งอำนาจการตัดสินใจช้าหรือแนวนอน ตัดสินใจไวถ้าเราดิ่งคู่แข่งนอน แปลว่าเราแพ้คู่แข่ง

3.System ความสอดคล้องของระบบแต่ละฝ่ายสอดคล้องกันไหมเช่น จัดซื้อบอกว่าต้องออกเช็คให้ supplier ใน 15 วันฝ่ายการเงินบอกว่าระบบการเงินทำได้
30 วันแสดงว่าการเงินกับจัดซื้อไม่สอดคล้องกัน ถ้าสอดคล้องเป็น
S

4. Staff ไม่ซ้ำกับ HR ใน VCดูแค่จำนวนพนักงานอย่างเดียว

5. Skill 

  5.1 ทักษะ เช่น พนง ภาษาอังกฤษดีสื่อสารคล่องส่งออกรอด 

  5.2 ความเชี่ยวชาญ เช่น บอกว่ามีพนง เชี่ยวชาญ R&Dต้องเทียบกะคู่แข่งโดยดูว่าออกผลิตภัณฑ์ใหม่มากกว่าคู่แข่งไหมความเชี่ยวชาญของพนักงานในเบทาโก ถ้าเก่ง เป็นจุดแข็ง ออกผลิตภัณฑ์น้อยกว่า CPแสดงว่าเบทาโกเป็นจุดอ่อน แสดงว่าความเชี่ยวชาญของ R&D เป็นจุดแข็ง

6. Style ลักษณะการบริหารงานของ ผบห เช่น ในองค์กร ผญบริหาร หรือ ผช อำนาจในการสั่งงานชัดเจนไหม

7. Share Value ค่านิยมร่วม Toyota way 


5 force

1. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
1.1 การเติบโตของอุตสาหกรรมสูงหรือต่ำ ถ้าเติบโตสูงเป็น
O
1.2 ความรุนแรงของการแข่งขันในอุตสาหกรรม รุนแรงมากเป็น
T

2. คู่แข่งรายใหม่ 

   2.1 เข้ามายากหรือง่ายเข้ามายากเป็นโอกาส

   2.2 เงินลงทุนรายใหม่เข้ามา เงินคู่แข่งมากเป็นT

3. อำนาจต่อรอง supplierต่างกับช่องทางการจัดจำหน่าย mkt ใน vcอันนั้นเราหาเอง อันนี้ คือ คู่ค้าเอาสินค้าเราไปขายใน JP ทำให้เกิด O ผลดีต่อบริษัท หรือเราจะจำหน่ายในตะวันออกกลาง คู่ค้าหรือ supplier รับสินค้าเราไปจำหน่ายที่สมุทรสงครามเป็นพันธมิตรทางการค้า ถือว่าเป็น O 3.2 คู่ค้ากี่รายน้อยรายเป็น T มากรายต่อรองได้ O

4. อำนาจต่อรองลูกค้าดูว่ามีอำนาจในการต่อรองลูกค้ามากหรือน้อย   ลูกค้าซื้อจำนวนมากๆอำนาจใจการต่อรองเราจะน้อยลงเพราะเราต้อง   ลดราคา

5. สินค้าทดแทนสินค้าใกล้เคียงกับเราแต่คนละอุตสาหกรรม เช่น ผลิต   ข้าวสารขาย สินค้าทดแทน


PEST+D+G

P การปกครอง ระบบการปกครอง ความเสี่ยงของรัฐช่องทางลงทุนต่างชาติ ภาษี รัฐส่งเสริม SME ไหม นโยบาย ตปทเป็นไง

E เศรษฐกิจ GDP ภาวะเงินเฟ้อดอกเบี้ย ตลาดแรงงาน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยน GDP ค่าจ้างแรงงาน สินค้านำเข้าส่งออก โครงสร้างรายได้

S สังคม วัฒนธรรม พฤติกรรมผู้บริโภค วิถีชีวิต ศาสนาฐานะทางสังคม ศาสนา ภาษา เชื้อชาติ ทัศนคติ การแต่งกาย

T เทคโนโลยีในอุตฯ (นอกตัวเราไม่ได้อยู่ในบริษัทเรา)เช่น amazon go 7/11 เทคโนโลยีไร้แคชเชียร์เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมค้าปลีก ถ้าเราพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้ทัน ถือว่าเป็น Oอินเทอรเน็ต

D ประชากรศาสตร์ ดูรายได้ประชากร การกระจายตัวประชากรการเพิ่มขึ้นลดลง ช่วงอายุเพิ่มหรือลดลง สัดส่วนประชากรผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว

G ภาวะโลกร้อน ภัยสงคราม แผ่นดินไหว ไข้หวัดนก โลกระบาดน้ำท่วม 

ถ้าอ่านแล้วชอบ ฝากเข้าไปกดไลค์เพจ รับทำ SPSS ด้วยจะดีมาก https://www.facebook.com/Spssfreelance 


วิธีการปรับ Value Chain 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ value chain

1. Global แนวคิด think global act global แบบ focus differentiate ทำ jointventure แบบเรา 70 อีกบริษัทที่ลาว 30 ทุกอย่างเป็นของจิมหมดลาวเป็นแค่ผู้แทนจำหน่าย โรงงานอยู่ในไทยหมดเลยแค่ส่งสินค้าไปลาว SupportActivity Firm infrastructure ใช้ระบบ ERP บริหารจัดการในองค์กร ERP คือ ระบบการผลิต Processทั้งหมดสามารถรู้ได้ว่า ชิ้นงาน เริ่มจากไหน ไปไหน อยู่ไหนเสร็จที่ไหน ทุกแผนกเชื่อมต่อหากันได้ทั้งหมด การเงิน บัญชี จัดซื้อ ขาย ผลิตออกแบบ ไอที โครงสร้างองค์กร บัญชี ใช้ oracle การเงินสัดส่วนการลงทุนกับบริษัทลาว50/50 HR ดูตั้งแต่ว่างจ้างยันให้ออก อบรมเครื่องแบบ จัดอบรมบุคลากรมีความรู้ด้านผ้าไหมจะได้ผลิตสินค้าตรงความต้องการดีไซน์เจอดีไซน์เนอร์กฎหมายการจ้างงานการให้ออก โรงงานที่ไทย ทุกอย่างอยู่ไทยหมดส่งไปขายที่ลาว ให้ผู้แทนจำหน่ายเป็นตัวแทนจำหน่าย ไม่ต้องมี hr ที่ประเทศนั้นจัดการในไทยทั้งหมด ควบคุมมาตรฐานสินค้าไทยหมดปรับแค่ราคาของตามสกุลเงินประเทศนั้น ทำได้หมด R&D ทำนานาเทคในตัวผ้าให้ดีขึ้นใส่สบายมีกลิ่นหอมติดทนกันแมลง TD กำลังพัฒนาเครื่องจักรด้วยระบบคอม Procurement ใช้ระบบOracle Procurement Cloud Service 1Supplier Qualification Management 2 การจัดหา 3สัญญาด้านการจัดซื้อจัดหา 4Purchasing5Self Service Procurement 6.Supplier Portal จัดซื้อมีหน้าที่ 1. รับซื้อไหม/ วัตถุดิบ วัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพสูงมีมาตรฐานเดียวกัน 2. เพื่อให้มีวัตถุดิบ/วัสดุในการผลิตอย่างเพียงพอ3.เพื่อให้กิจการมีกำไร มีต้นทุนในการจัดซื้อต่ำวัตถุดิบเพียงพอ4.หลีกเลี่ยงปัญหาพัสดุซ้ำกัน Primary Activity inbound ขนส่งจากปักธงไชยมาถึงโรงงานใช้รถควบคุมใช้ระบบTMS operation ควบคุมการขนส่งทุกขั้นตอนคลังสินค้าใช้ระบบ WMS บริหารจัดการให้ใช้พื้นที่ประหยัดที่สุดในการจัดเลี้ยงของติดตามของด้วย GPS RFID ใช้ EDI มาทำเรื่องพิธีศุลกากรOperation ในไทยทำหน้าที่ 1 คัดแยกวัตถุดิบเส้นใยไหมคุณภาพ 2. ควบคุมการผลิตตั้งแต่เลี้ยงไหมไปจนผลิตสำเร็จให้ได้ตามมาตรฐาน3. คัดสรรสินค้าก่อนส่งไปตามสาขาต่างๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน โรงงานต้องได้ ISO9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 14001มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม outbound ส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปบรรจุถุงศูนย์ยากาศทางเครื่องบินไปยังคลังสินค้าที่เมกาเพื่อกระจายสินค้าไปยังช๊อปต่างๆ MKT&SALE ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมระดับสูง ราคามาตรฐานเดียวกันปรับแค่สกุลเงินช่องทางจำหน่ายทางอ้อมผ่านตัวแทน joint venture โปรโมชั่นมีผู้ทรงอิทธิพลใช้สินค้าให้เป็นที่รู้จัก ทำ pr แพงๆได้ทำบิลบอร์ด ออกทีวี above the line service billboard galadinner brandambassador laos fashion week direct mail catalog e-mail ทำ CRMCEM หาลูกค้า service ปรับไซส์การจัดซื้อจัดจ้างหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพประหยัดต้นทุนในไทย พัฒนาเทคโนโลยีคอม+เครื่องจักรผลิต


2. Global think global act local 60/40ลงทุนทางตรงแบบ FDI ตามนโยบายรัฐ Differentiateในไทยก็แตกต่างในอเมริกาก็ต้อง Differentiate เหมือนที่ไทยTD พัฒนาสำหรับใช้ใน USA RD การพัฒนาสินค้าเช่น แกรฮาวสร้างเมนูพิเศษที่อังกฤษ ปรับเมนูไม่เหมือนไทยจัดซื้อเน้นสั่งซื้อสินค้ายังไง ซื้อที่ไหนที่ไทยหรืออเมริกาขอให้ชัดเจน inboundระบบการนำเข้าวัตถุดิบมา operation การจัดเก็บบนรถขนส่งทำไงเน้นระบบoperation ซื้อเชฟมาจากไหน กระบวนการทำให้ไวที่สุดลูกค้าเข้าร้านทักทายยังไง ยิ้มนาน 7 วินาที outbound จัดอาหารส่งลูกค้ายังไงMKT SALE พรีเมียมไหมจัดกลุ่มลูกค้าแบบไหน ราคาเท่าไรประชาสัมพันธ์ service เช่นมี คอลเซ็นเตอร์ สาธิต

Global think global act local ถ้าจะส่งออก Exportdirect ต้องมี 2 ส่วนคือในประเทศกับต่างประเทศ ต้องมี HR ที่ประเทศที่ไปทำด้วย operation อยู่ในไทยจะไปตั้งสาขาตรงนั้นก็เลยต้องมี HR ที่ ตปท ด้วย TDRD อยู่ในไทยแต่พัฒนาสินค้านั้นพัฒนาให้กับประเทศที่เราจะเอาไปขายส่วน Procurement จัดซื้อไหมที่ไหน inbound ระบบการขนส่งเข้ามาที่ operation ทอยังไงคัดแยกไหมคุณภาพยังไง คนทอต้องเชี่ยวชาญ outbound ระบบการส่งออกวิธีการจัดเก็บ MKT sale สินค้าอะไรที่จะไปขายในประเทศนั้นๆชุดไทยผสมเสื้อผ้าพื้นเมือง

แต่ถ้า multi think local act local ในไทยใช้ cost leadership ขายแมสแต่ที่รัสเซียใช้ differentiateก็ได้สามารถแยกกันชัด หรือในไทยกับรัสเซีย cost leadership ทั้งคู่


3. Multi-think local act local Cost leadership ทำ joint venture Hr รับเด็กฝึกใหม่ประสบการณ์น้อยๆมาทำงานThink local act local ต้องรับพนักงานในชาตินั้นมาด้วยต้นทุนจะถูกลง TD ต้องอยู่ระหว่างพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อไปขายในlot หน้าแทน เช่นซื้อขายไม่ต้องใช้เงินใช้บัตรแทนซึ่งยังไม่ร้อย % ถ้าใช้ได้เต็มที่แล้วจะไปอยู่ในoperation แทน procurement ถ้าเป็น costleadership ต้องมีคุณภาพวัตถุดิบต่ำกว่ามาตรฐานเล็กน้อยแต่เทียบกะคู่แข่งได้inbound ขนส่งชิ้นส่วนจากไทยไปเบลเยี่ยม หรือเอาชิ้นส่วนจากเบลเยี่ยมเลยต้องระบุมาด้วย ใช้ระบบ TMS operation ทำหน้าที่ประกอบสินค้าเป็นแอรแปรรูปวัตถุดิบ ดูแลเครื่องจักร ทักษะของคนในกระบวนการผลิตเป็นไงลดกำลังการผลิตโดยการหา outsource มาผลิตหรือใช้คนประเทศนั้นๆมาผลิต outbound กระจายสินค้า ขายตรงให้ผู้บริโภคหรือขายผ่านห้าง ลูกค้าคือใคร เมืองไหน ระบุด้วย MKT SALES ทำโฆษณาออกทีวีไม่ได้เพราะประหยัดมากต้องไปลง social media แทน ใช้ below the line เช่น จัด event ออกบูท ไดเร็คเมล์ ทำแล้วตรงกลุ่มเป้าหมายแถมราคาถูก after serviceอยากให้ถุกต้องแทบไม่มีบริการหลังการขายเพราะลดราคา เช่น ikeaต้องปรับให้ลดต้นทุนและคู่แข่งลอกเลียนแบบไม่ได้ เช่น Walmartพยายามทำให้ต้นทุนต่ำ


ถ้าอ่านแล้วชอบ ฝากเข้าไปกดไลค์เพจ รับทำ SPSS ด้วยจะดีมาก https://www.facebook.com/Spssfreelance


กรณีศึกษาธูปหอมกีรตา think global act local เขามองว่าสินค้าแตกต่างจากที่ไทยบ้างการสื่อสารการตลาดการบริหารต้องต่างกันบ้าง ไปแบบส่งออกทางตรงไปพม่า(ปกติมีทางตรงหรืออ้อม) ผลิตที่ไทยทั้งหมด ใช้แบบ focus differentiate เจาะเฉพาะซื้อธูปอย่างเดียวและแตกต่าง TOW matrix 1 CorporateStrategy 2 Business Strategy 3 Functional Strategy SO กลยุทธ์เชิงรุกต้องทำให้รวดเร็ว WO คงที่ ST คงที่ WTตัดทอนมีต่ออีกบทความนึง


 

Create Date : 29 สิงหาคม 2561   
Last Update : 29 สิงหาคม 2561 8:38:46 น.   
Counter : 953 Pageviews.  

สรุป BUS 6010 เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)


เศรษฐศาสตร์มหาภาค (อ.คิม)  เลือกทำ 2 ข้อจาก 4 ข้อ

1.    1. บทที่ 2 GDP GNP NNPหน้า 16โครงสร้างการผลิตของประเทศไทยทำให้ทราบว่าเราเป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้วไม่ใช่เกษตรกรรมอีกต่อไป16 สาขาแบ่งเป็นประเกษตร กับ นอนเกษตร อุตสาหกรรมใหญ่สุด 16% อะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากเกษตรกรรมกลายเป็นNICs อย่างทุกวันนี้ 1.นโยบายรัฐในอดีต 2. Plaza athenee 3. NICS ดูในบทความวารสารนักบริหาร ของ อ.คิม ที่ตีพิมพ์ประเทศไทยเลยเลื่อนจาก lower income เป็น middle income ในปี 2554 แม้ว่าไทยจะชื่อเสียงดีขึ้นแต่โดนตัดGSP วิธีแก้ไขคือ ทำคล้ายๆประเทศสิงค์โปร์ เกาหลีใต้ ฮ่องกงทำอย่างไร


2.   2.  องค์ความรู้ด้านทฤษฎีรายได้income theory (หมายถึงรายได้ประชาชาติ) ความรู้ที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงขนาดการเปลี่ยนแปลง มี 4 วิธีตอบคำถามข้อนี้ ถ้าข้อสอบกำหนดวิธี ให้ นศ ใช้วิธีใดก็ได้ใน4 วิธีที่เรียนไปมาเป็นหลักในการการอธิบาย 1.การกำหนดขึ้น 2. การเปลี่ยนแปลง 3. ขนาดการเปลี่ยนแปลงรายได้ดุลยจะเขียน Y = AE มาอะไรมาก็ได้ โดยเขียนภาพประกอบการบรรยายหรือให้ นศ เลือกวิธีที่ถนัดอธิบายการเปลี่ยนแปลง ขนาดการเปลี่ยนแปลง


3.     3. ศึกษาหนังสือหน้า83 193 196 ดูเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างนโยบายการคลังและรายได้ประชาชาติว่ากระทบได้อย่างไรสามารถอธิบายผ่านวิธีการใด เช่น จะยกวิธี Income expenditure approach ก็วาดกราฟไป ทำตัวอย่างให้ดูแล้วเมื่อดำเนินนโยบายการคลังแล้วส่งผลกระทบต่อนโยบายประชาชาติอย่างไร เช่น ่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการคลังกับรายได้ประชาชาติก็คล้ายกันกราฟเดียวกันมีแค่ถ้า G ขยับเพิ่ม AE จเพิ่มตามกับ T ซึ่งเป็นทางอ้อมของ T ภาษี ถ้าภาษีขยับเพิ่มจะมีผลทำให้C I X IM ลดลงหมดเลย ก็จะทำให้ AE เปลี่ยนถ้าลดภาษีลง C I X IM ก็จะเพิ่ม AE ก็จะเปลี่ยนอีก


4. ทฤษฎีที่ 3ที่เรียนจบไป aggregate demand aggregate approach จากทฤษฎีที่ 3aggregate demand aggregate supply ต้องการพิสูจน์ให้เห็นทุกข้อ ระยะสั้นเท่ากันหมดยาวเท่ากันหมด ต้องตอบทุกกรณี รูปเยอะมากๆ

ถ้าอ่านแล้วชอบ ฝากเข้าไปกดไลค์เพจ รับทำ SPSS ด้วยจะดีมาก https://www.facebook.com/Spssfreelance


วีดีโอเพิ่มเติม

https://www.youtube.com/watch?v=lK12fpDm1aU

https://youtu.be/w0t0D-4nlVk


แนวจุลภาค อ.สุกัญญา เลือกทำ 2 ข้อจาก 4 ข้อ

1.     1. เลือกโครงสร้างธุรกิจมาอธิบายโดยใช้กราฟหรือบางทีโจทย์อาจถาม เห็นด้วยหรือไม่ที่ เส้น D=P= AE = MR (ซึ่งก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์)ถ้าเห็นด้วยก็อธิบายไปว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์ มีลักษณะอย่างไร กำหนดราคาขายอย่างไรทำอย่างไรจะได้กำไรสูงสุด วาดกราฟด้วย


2.    2. คำนวณหาต้นทุนทางการผลิตและสมการ โจทย์ให้ TC/TR มาคำนวณ หากำไรสูงสุด แล้วก็คำนวณต่อด้วยว่าจะมั่นใจได้ไงว่าจะได้รับกำไรสูงสุดจริงๆ


3.     3.อธิบายการผลิตระยะสั้นระยะยาว+ วาดกราฟ


4.     4. คำนวณความยืดหยุ่นแล้วบอกด้วยว่าเป็นสินค้าแบบใด เช่น ฟุ่มเฟือย/จำเป็น, สินค้าใช้ประกอบกันหรือทดแทนกัน

 

Create Date : 06 กุมภาพันธ์ 2561   
Last Update : 29 สิงหาคม 2561 8:26:33 น.   
Counter : 3122 Pageviews.  

รับทำ SPSS นิเทศ บริหารรับทำ SPSS นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหาร ทำงานเร็ว ผู้จ้างสามารถขอดูตัวอย่างงานที่เคยทำก่อนได้ สามารถนัดเจอเพื่อรับงานได้รับทำ SPSS นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหาร ทำงานเร็ว ผู้จ้างสามารถขอดูตัวอย่างงานที่เคยทำก่อนได้ สามารถนัดเจอเพื่อรับงานได้ สะดวกแถวพระราม 9 the nine 

ประสบการณ์ทำงาน

รับทำวิจัยเชิงปริมาณ SPSS ด้านการตลาด ตราสินค้า สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประสบการณ์การวิจัย 10 ปี ผลงานไม่ต่ำกว่า 50 เล่ม ทั้งมหาวิทยาลัยในไทย และ ต่างประเทศ


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ นิด้า
ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 
ปริญญาโท mba การตลาด ม.ราม

สถิติที่รับทำ ตั้งแต่คีย์ข้อมูล วิเคราะห์ด้วยสถิติเบื่องต้น แปรผลข้อมูล เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฯลฯ และการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเช่น forecasing ,reliability,regression,correlation pearson, chi-square,frequencies,one,two-way anova,f,t-test เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมสนใจโทรมาปรึกษาพูดคุยได้ตามสะดวกเลยค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ ว่าควรจะตั้งคำถามอย่างไร สถิติที่ควรใช้ มีความเป็นไปได้แค่ไหนให้การทำวิจัย รวมถึงค่าใช้จ่าย ความยาก/ง่ายของชิ้นงานด้วยค่ะ

รับผิดชอบงานทุกชิ้นค่ะ แก้ไขและส่งตรงตามเวลารวดเร็ว ราคาสมเหตุสมผลตามเนื้องานค่ะ

ส่งข้อมูลมาให้อ่านก่อนได้ที่ crystal_melody87@hotmail.com  โทร 0909691526
facebook ตามนี้ค่ะ  https://www.facebook.com/Spssfreelance/

ราคา: 500-5,500 บาท ราคาตามลักษณะงาน และความเร่งด่วนในการใช้ค่ะ
 

Create Date : 26 มกราคม 2561   
Last Update : 26 มกราคม 2561 14:00:55 น.   
Counter : 201 Pageviews.  

สรุป BUS 6011 พฤติกรรมองค์การ กลยุทธ์ growthหลังจากวิเคราะห์ SWOT แล้วเราจะต้องเอาผลการวิเคราะห์ใส่ตาราง TOWS Matrix พอใส่ตาราง TOWS จะได้กลยุทธ์ระดับองค์กร(Corporate Strategy) เกิดได้ 3 แบบคือ 1. แบบเติบโต(Growth) 2. แบบคงที่ 3.แบบถดถอย ถ้าเป็นแบบเติบโต หรือ Growthจะสามารถโตได้ 4 ลักษณะ คือ

1 โตแนวราบ Concentration Strategy ทำให้เราเป็นเบอร์1 ในอุตสาหกรรมนั้น ลดคู่แข่ง CP พยายามซื้อแมคโคร 7-11 เพราะต้องการลดคู่แข่ง

1.1ควบรวมกิจการเช่น Robinson รวม Central,ธนาคารธนชาติ ไปควบรวมบัวหลวง

1.2 ซื้อกิจการหรือ Take over ธนชาติซื้อบัวหลวงไปเลยในตอนหลังทรู Take over UBC CP take over แมคโคร

1.3 หาพันธมิตรทางธุรกิจเช่น โฮมโปรเป็นพันธมิตรกรุงศรี CP ถือหุ้น Lotus

1.4 เปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้าเช่น ไปเรียนติดแก๊สมาถึงต่างประเทศ ตอนหลังมีร้านเปิดแข่งมาก เลยขายแบรนด์นี้ ขายKNOW HOW อุปกรณ์ผันตัวเองเป็น Supplier

2. โตแนวดิ่งVertical intergration การทำธุรกิจให้ครบวงจรเช่น7 – 11 ทำเลอแปงขายเองในร้าน ผลิต รร สอนบุคลากรของตนเองแล้วทำงานในร้าน CPมีฟารมไก่ นำไก่มาแปรรูปส่งขายภายใต้แบรนด์ตัวเองในประเทศต่างประเทศ มีแหล่งขาย CP Fresh mart เอง เป็นต้น

2.1 ทำแปรงสาธิตเช่น โออิชิมีไร่ชาเป็นของตนเอง นมโชคชัย มีฟารมโชคชัยซิสเลอร์ก็มีแปรงเพาะปลูกของตนเอง จะได้ควบคุมรายได้กับราคาวัตถุดิบเองได้

2.2มีโรงงานแปรรูปเอง ลดต้นทุน

2.3 มี R&D เป็นของตนเอง

2.4มีสถาบันฝึกอบรมพนักงานของเราเอง

2.5มีการขยายสาขาแบบแฟรนไชน์

3. โตแบบแตกไลน์ Concentric diversification มันคือการแตกธุรกิจใหม่ในธุรกิจเดิมเช่น โตโยต้าตั้งโตโยต้าชัวร์ที่ขายรถของตนเองมือ 2 น้ำปลาตาปลาหมึกแตกไลน์มาเป็นขวดเพ็ด แบบเป็นแพ็คพลาสติกเล็กๆ

4.โตแบบเอื้อประโยชน์ Conglomerate diversification มันคือการแตกธุรกิจใหม่ ในธุรกิจใหม่เลย

Global Strategy กลยุทธ์ระดับโลก

1.1 ผลิตนำนวนมากต้นทุนต่ำ กำไรสูงสุด

1.2 มองทั้งโลกเป็นตลาดเดียวกัน Singlemarket ตลาดเดียวกันทั่วโลก

1.3 ยึดนโยบายตลาดแม่เป็นหลักไม่เปลี่ยนไปตามท้องถี่น Logo Marketing Price ยึดตามบริษัทแม่ เช่น ไทรินอล รถยนต์ คอมพิวเตอร์แมคโดนัล เคเอฟซี

International Strategy กลยุทธ์ระหว่างประเทศ

2.1 ข้อจำกัดด้านทรัพยากร ดินฟ้าอากาศ ฤดูกาล เช่น ผลไม้ไทย ทุเรียน มังคุด ผ้าไหมไทย

2.2 จำกัดด้านฝีมือ แรงงานเฉพาะด้าน เช่น ชามลายเบญจรงค์

2.3 ยึดนโยบายตามบริษัทแม่เป็นหลัก

2.4 เป็นที่ต้องการบางประเทศ ต้นทุกจึงสูง เช่น แชมพูสมุนไพร สบู่สมุนไพรสินค้าสปา แมลงทอด

Transnational กลยุทธ์ข้ามชาติ

3.1 ผลิตจำนวนมากด้วยต้นทุนที่ต่ำ

3.2 นโยบายบริษัทแม่คงไว้แค่ชื่อแบรนด์ ทำตลาดโดยใช้กลยุทธ์ท้องถิ่น

3.3 ต้องใช้ความร่วมมือ 3 ฝ่าย 1. คนจากบริษัทแม่ 2. คนจากท้องถิ่น 3.คนจากประเทศที่ 3
เพราะต้องได้คนแบบคาดอำนาจกัน 
เช่น Mcdonalds KFC มีออกเมนูไทยๆ Kitkit ไปญี่ปุ่นจากสีแดงกลายเป็นรสสารพัดรส

Multinational กลยุทธ์นานาชาติ

4.1 โรงพยาบาล BNSC ต้องปรับตามกฎหมายพรบ สถานพยาบาลไทย

4.2 สถาบันการศึกษา อินเตอร์ 2 ภาษา เช่น สแตมปฟอร์ด

4.3 ประกันภัย ประกันชีวิต ต้องทำตาม คปภ.

4.4 สถาบันการเงิน Standard Charter ต้องปรับตามกฎกระทรวงการคลัง 


ถ้าอ่านแล้วชอบ ฝากเข้าไปกดไลค์เพจ รับทำ SPSS ด้วยจะดีมาก https://www.facebook.com/Spssfreelance
 

Create Date : 22 พฤศจิกายน 2560   
Last Update : 29 สิงหาคม 2561 8:28:00 น.   
Counter : 1251 Pageviews.  

1  2  

Flocane1
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
[Add Flocane1's blog to your web]