ไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขา จงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหว ท่าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร แค่บินไปให้ถึงฝัน เท่านั้นพอ
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2560
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
 
20 กุมภาพันธ์ 2560
 
All Blogs
 
‘สนพ.’ จัดบิ๊กอีเวนต์ “สืบสานพระราชปณิธาน พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย”

‘สนพ.’ จัดบิ๊กอีเวนต์ “สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย”

เพื่อก้าวต่อไปอย่าง“มั่นคง ยั่งยืน และพอเพียง”


กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดบิ๊กอีเวนต์ “สืบสานพระราชปณิธาน พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” ในวาระสถาปนา 25 ปี สนพ.และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และครบรอบ 2 ทศวรรษโครงการ “รวมพลังหาร 2” ทั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาพลังงานไทยเพื่อก้าวต่อไปในอนาคตอย่าง “มั่นคง ยั่งยืน และพอเพียง”ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณสยามพารากอน


พล.อ.อ.ประจิน จั่นตองรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” พร้อมด้วย พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเป็นการจัดงานในวาระสถาปนา 25 ปี สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)กระทรวงพลังงาน และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2560 และครบรอบ 2 ทศวรรษโครงการ “รวมพลังหาร 2” ภายใต้แนวคิด “ก้าวมั่นคง ยั่งยืน พอเพียง” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” ด้วยพระปรีชาสามารถด้านพลังงานและสายพระเนตรอันกว้างไกล ทำให้การพัฒนาพลังงานของประเทศได้รับการวางรากฐานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็นต้นแบบของความประหยัด และความพอเพียง

พล.อ.อ.ประจินจั่นตอง กล่าวว่า ขอชื่นชมสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ในฐานะ “องค์กรหลักในการสร้างสรรค์บริหารจัดการด้านนโยบายพลังงานของประเทศและแผนด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืนของประเทศ" ที่ได้ปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องยาวนานกว่า 25 ปีรวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นเลขานุการคณะกรรมการในด้านพลังงานระดับประเทศเช่น คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ควบคู่กับการบริหาร "กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน" ให้โปร่งใสอย่างมืออาชีพและขอชื่นชมความสำเร็จในการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านการประหยัดพลังงาน ผ่านโครงการ"รวมพลังหาร 2" มายาวนานกว่า 2 ทศวรรษจวบจนถึงปัจจุบัน การจัดงานภายใต้แนวคิด“ก้าวมั่นคง ยั่งยืน พอเพียง” เป็นการรวบรวมผลงานที่เป็นความสำเร็จด้านพลังงานครั้งสำคัญของประเทศมาเผยแพร่สู่สาธารณะในวงกว้างทั้งยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช“พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” อีกด้วย

พล.อ.อนันตพรกาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ25 ปี ของ สนพ.และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2560 และครบรอบ 2 ทศวรรษโครงการ “รวมพลังหาร 2” ซึ่งที่ผ่านมาสามารถสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์มากมายสำหรับภาพรวมการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานปี 2560 นั้นกระทรวงพลังงานจะขับเคลื่อนภาคพลังงานของประเทศภายใต้แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB) ตามแนวนโยบาย Energy 4.0ให้เป็นรูปธรรมตามแผนที่วางไว้โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน อาทิการนำร่องให้มีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ(สมาร์ทกริด) เพื่อพัฒนาให้ระบบไฟฟ้าสามารถตอบสนองต่อการทํางานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นรวมถึงการสนับสนุนให้เกิดแท่งอัดประจุไฟฟ้า (Charging) สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า(EV) เป็นต้น เพื่อสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่างานนิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20– 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สยามพารากอน โดยภายในงานแบ่งเป็น 3 โซนหลัก ประกอบด้วย โซนที่ 1 ก้าวมั่นคง มีแนวคิดถ่ายทอดภารกิจตลอด 25 ปี ของ สนพ.ในการวางแผนและนโยบายด้านพลังงานให้พัฒนาไปอย่างมั่นคงซึ่งภายในงานจะมีนิทรรศการแสดงภารกิจและผลงานสำคัญของ สนพ. ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “Energy 4.0อนาคตพลังงาน อนาคตประเทศไทย” เพื่อให้เห็นทิศทางนโยบายและแผนพลังงานอนาคตของประเทศไทยพร้อมพบกับข้าราชการรุ่นใหม่ ที่เป็น Brand Ambassador ของสนพ. ที่จะมาร่วมตอบข้อซักถามพูดคุยกับคนดังที่เป็นคนรุ่นใหม่ อาทิ น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ ดำเนินรายการโดย กันต์ กันตถาวร และยังมีกิจกรรมพิเศษistamp ถ่ายภาพลงแสตมป์ของไปรษณีย์ไทยที่มาร่วมเปิดบูธจัดทำแสตมป์ที่ระลึกวาระครบรอบ25 ปี ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน

โซนที่ 2 ก้าวยั่งยืน มีแนวคิดนำเสนอบทบาทของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนพลังงานไทยพัฒนาไปอย่างยั่งยืนด้วยภารกิจหลักที่สำคัญในการสนับสนุนงานวิจัย การลงทุนและการดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนโดยภายในงานจะมีนิทรรศการ 25 ผลงานเด่นกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยมีไฮไลต์นวัตกรรมด้านพลังงานมาร่วมจัดแสดง อาทิ เทคโนโลยี 
DR 100, แท่นอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า, ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และยังมีกิจกรรมการเสวนาก้าวที่ยั่งยืนขับเคลื่อนพลังงานไทย ณ คริสตัลคอร์ท ชั้น M

โซนที่ 3 ก้าวพอเพียง ซึ่ง สนพ.ได้น้อมนำหลักคิดด้านความพอเพียงซึ่งเป็นพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้ตระหนักในการใช้ชีวิตพอเพียงเท่ากับการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าประหยัด และมีประสิทธิภาพ โดยจะมีไฮไลต์นิทรรศการพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย, นิทรรศการพระราชจริยวัตร รัชกาลที่ 9ด้านความพอเพียง และนิทรรศการ 2 ทศวรรษโครงการ “รวมพลังหาร 2”และยังมีกิจกรรมการแสดงของโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมทั้งกิจกรรมร่วมจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ สันติ ลุนเผ่ และศิลปินกิตติมศักดิ์ กิต เดอะวอยซ์รวมถึงศิลปินอีกหลายท่าน ณ ลานพาร์ค พารากอน”


“เป้าหมายต่อไปของสนพ. คือการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในระดับนานาชาติหรือ World ClassOrganization ผมพร้อมด้วยบุคลากรของ สนพ. ทุกคนจึงมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรด้วยการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานใหม่ๆเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สนพ.จะเป็นเสาหลักในการพัฒนานโยบายและแผนการบริหารพลังงานของประเทศ และร่วมสร้างนักบริหารและนักวิชาการพลังงานที่มีคุณภาพออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป” ดร.ทวารัฐ กล่าวท้ายที่สุดCreate Date : 20 กุมภาพันธ์ 2560
Last Update : 20 กุมภาพันธ์ 2560 20:20:05 น. 0 comments
Counter : 459 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

cool&dark
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add cool&dark's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.