Group Blog
 
All blogs
 
เอ็นจีวีไม่ใช่แก๊ส

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมาทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้รถเพื่อสัญจรไปมาหรือใช้ในการขนส่ง ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ จึงเริ่มมองหาแหล่งเชื้อเพลิงอื่นที่เหมาะสมกับชนิดของยานพาหนะเพื่อลดค่าใช้จ่าย เริ่มจากการหันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดธรรมดา แต่ก็ยังไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากนัก แก๊สธรรมชาติจึงเริ่มได้รับความนิยมนำมาใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะมากขึ้น เนื่องจากมีราคาถูกกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมาก ประชาชนหลายรายถึงกับนำรถของตนเองไปปรับแต่งเพื่อให้สามารถใช้แก๊สนี้กับรถของตนเองได้

ปัจจุบันเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับแก๊สธรรมชาติทุกวัน โดยเฉพาะข่าวที่เป็นทางการอย่างข่าวภาคค่ำทางโทรทัศน์และข่าวทางวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ โดยในข่าวนั้นมักจะใช้คำว่า แก๊สเอ็นจีวี เมื่อพูดถึงแก๊สธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ ซึ่งไม่ถูกต้อง

แก๊สที่ใช้กับยานพาหนะในปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็นสองชนิดตามที่เราได้ยินจากสื่อสารมวลชนคือ แก๊สหุงต้ม ซึ่งเป็นแก๊สชนิดเดียวกับที่ใช้หุงข้าวทำกับข้าวกันตามบ้านเรือนทั่วไป เรียกย่อๆ เป็นภาษาอังกฤษว่า แอลพีจี และชนิดที่สองคือแก๊สธรรมชาติที่ใช้กับยานพาหนะซึ่งมักจะเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า เอ็นจีวี

แอลพีจี เป็นคำย่อมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Liquefied Petroleum Gas แปลเป็นภาษาไทยว่า แก๊สปิโตรเลียมเหลว แก๊สนี้เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมัน เนื่องจากในน้ำมันดิบที่สูบขึ้นมาจากใต้ดินนั้นมีส่วนประกอบของสารเคมีและแก๊สหลายชนิด จำเป็นต้องกลั่นแยกออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้ได้สารที่บริสุทธิ์ เมื่อแยกเอาส่วนที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงออกไปแล้วก็จะเหลือสารเคมีและแก๊สที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้ แอลพีจีประกอบไปด้วยแก๊สโพรเพนและแก๊สบิวเทนที่นำมาผ่านขบวนการทำให้เป็นของเหลวแล้วนำมาบรรจุในภาชนะชนิดต่างๆ เช่นถังแก๊สหุงต้มที่เราเห็นกันตามบ้านเรือน แก๊สชนิดนี้นิยมใช้กันมานานในรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก

ส่วนเอ็นจีวีนั้น เป็นคำย่อมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Natural Gas Vehicles ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า ยานพาหนะที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ไม่ได้หมายถึงชนิดของแก๊สที่ใช้กับรถยนต์ดังที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจ ส่วนแก๊สที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับขับเคลื่อนยานพาหนะชนิดเอ็นจีวีนี้คือ ซีเอ็นจี ซึ่งมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Compressed Natural Gas แปลเป็นภาษาไทยว่า แก๊สธรรมชาติที่ผ่านการบีบอัด แก็สชนิดนี้ประกอบไปด้วยแก็สมีเธนเป็นส่วนใหญ่ นำมาผ่านขบวนการบีบอัดให้มีปริมาตรลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละหนึ่งของปริมาตรที่บรรยากาศปกติ การจัดเก็บแก็สชนิดนี้จึงต้องใช้ถังบรรจุที่มีความแข็งแรงสามารถทนต่อแรงดันสูงได้

แก๊สซีเอ็นจีนี้ ในระยะแรกไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากมีสถานีให้บริการเพียงไม่กี่แห่ง จะมีเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น เมื่อเติมแก๊สเต็มถังหนึ่งครั้ง จะมีระยะใช้งานได้สั้นกว่าการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงธรรมดามาก นอกจากนี้ ถังบรรจุแก๊สและอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมก็มีราคาแพง และการที่ต้องใช้ถังที่แข็งแรงเป็นพิเศษ ทำให้ถังมีน้ำหนักมาก เป็นภาระกับเครื่องยนต์และมีเนื้อที่ขนสัมภาระได้น้อยลง ส่วนใหญ่จะใช้กับยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่น รถเมล์ รถตู้ เท่านั้น
เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้น

ประชาชนจึงหันมาใช้แก๊สธรรมชาติกับยานพาหนะมากขึ้นโดยเฉพาะแก๊สหุงต้ม ทำให้แก๊สหุงต้มขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น เกิดผลกระทบกับธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องใช้แก๊สหุงต้มเป็นวัตถุดิบหลัก รัฐบาลเห็นว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการใช้แก๊สที่ผิดวัตถุประสงค์ จึงไม่สนับสนุนให้ใช้แก๊สหุงต้มเป็นแหล่งเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ ขณะเดียวกันก็เร่งสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้แก๊สซีเอ็นจีกันมากขึ้น โดยให้สิทธิพิเศษในการติดตั้งถังบรรจุแก๊สและอุปกรณ์ และเพิ่มจำนวนสถานีให้บริการเชื้อเพลิงตามทางหลวงเส้นหลัก ทำให้ประชาชนให้ความสนใจใช้แก๊สซีเอ็นจีกันมากขึ้น

อย่างไรก็ดี สิ่งที่รัฐบาลยังไม่ได้ทำในตอนนี้คือการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับแก๊สที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะที่ประชาชนทุกคนต้องรู้ ดังจะเห็นได้จากข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเข้าใจผิด นำรถยนต์ส่วนตัวที่ติดตั้งถังสำหรับใช้บรรจุแก๊สแอลพีจีไปเติมแก๊สซีเอ็นจี จึงทำให้เกิดการระเบิดขึ้นเนื่องจากแก๊สซีเอ็นจีมีแรงดันสูงกว่าแก๊สแอลพีจีหลายสิบเท่า ถังบรรจุแก๊สจึงไม่สามารถทนแรงดันได้

นอกจากความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแก๊สธรรมชาติแล้ว การใช้คำเรียกชื่อแก๊สก็มีความสำคัญ สากลโลกใช้ตัวย่อ เอ็นจีวี แทนคำว่า Natural Gas Vehicles ในการสื่อความหมายถึงยานพาหนะ แต่ประเทศไทยใช้ตัวย่อนี้แทนคำว่า Natural Gas for Vehicles ในการสื่อความหมายถึงชนิดของแก๊สที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ การใช้คำเรียกที่เหมาะสมจะทำให้ประชาชนเลือกใช้แก๊สได้อย่างเหมาะสมและไม่สับสน เช่น การเรียกชื่อแก๊สแอลพีจีว่าแก๊สหุงต้ม ก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายว่า แก๊สนี้ถูกผลิตมาโดยมีวัตถุประสงค์ไว้สำหรับใช้หุงต้ม ส่วนเอ็นจีวีคือชนิดของยานพาหนะที่ใช้แก๊สธรรมชาติชนิดซีเอ็นจีเป็นเชื้อเพลิง อุบัติเหตุที่เกิดจากการเข้าใจผิดนำยานพาหนะที่ติดตั้งถังสำหรับบรรจุแก๊สแอลพีจีไปเติมแก๊สซีเอ็นจีก็จะไม่เกิดขึ้น

การเปลี่ยนชื่อแก๊สเพื่อหวังผลทางจิตวิทยาโดยเลี่ยงไม่เรียกชื่อแก๊สซีเอ็นจีซึ่งแปลเป็นภาษาไทยแล้วฟังดูน่ากลัว มาเรียกเป็นเอ็นจีวีเพื่อให้ฟังดูเหมือนไม่มีอันตรายนั้น ในทรรศนะของผู้เขียนคิดว่าไม่ถูกต้องและต้องรีบแก้ไข ไม่ใช่เป็นเพราะใช้คำผิดจากที่นานาประเทศเขาใช้กัน แต่เป็นเพราะการใช้คำที่ทำให้เข้าใจผิดหรือทำให้เกิดความสับสน จะทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อสาธารณชน ความสับสนในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลสลับกับเบนซินนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายเพียงแค่เครื่องยนต์ แต่ความสับสนในการใช้แก๊สเชื้อเพลิงนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต

ดูเหมือนว่าสถานีให้บริการเชื้อเพลิงน่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้ดีที่สุด แต่กลับมีแต่ป้ายเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าเอ็นจีวีแทนที่จะใช้คำว่าซีเอ็นจี ชาวต่างชาติที่มาขับรถในประเทศไทยคงต้องวนรถในสถานีให้บริการเชื้อเพลิงหลายรอบกว่าจะหาช่องเติมแก๊สซีเอ็นจีเจอและคงจะกลับไปเล่าให้เพื่อนฝูงที่ประเทศของตนฟังว่า คนไทยเรียกแก๊สซีเอ็นจีว่าเอ็นจีวี แล้วถ้าชาวต่างชาติเกิดอยากรู้ขึ้นมาว่าคนไทยเรียกยานพาหนะที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงว่าอย่างไร ทีนี้ล่ะก็คงต้องอธิบายกันจนเมื่อยมือCreate Date : 06 พฤษภาคม 2551
Last Update : 6 พฤษภาคม 2551 16:20:57 น. 3 comments
Counter : 366 Pageviews.

 
เพิ่งทราบครับ


โดย: กระต่ายไม่ขูดมะพร้าว วันที่: 6 พฤษภาคม 2551 เวลา:20:53:29 น.  

 
thank you


โดย: turbo IP: 125.24.87.132 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2551 เวลา:15:43:24 น.  

 
ที่ปั้มควรเขียนว่า CNG for NGV เนอะถึงจะถูก


โดย: ปฐมธง วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:56:17 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

dolt
Location :
ปทุมธานี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Locations of visitors to this page
eXTReMe Tracker
Friends' blogs
[Add dolt's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.