สังคมที่อบอุ่น....เกิดขึ้นได้จากการแบ่งปัน
 
เมษายน 2558
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
16 เมษายน 2558
 
 

นิทาน การบริหาร

 

                                                      นิทาน  เรื่องการบริหาร

           บ้านหลังหนึ่งมีสมาชิกอยู่หลายคน  บางคนมีระเบียบ  

บางคนไม่มี  แต่สมาชิกทุกคนก็พร้อมจะให้อภัย  รักและสามัคคี

กัน  แม้ในวันที่มีสมาชิกคนใดคนหนึ่งขาดไป  พวกเข้าพร้อมจะเติม

เต็มส่วนที่ขาด  ด้วยศักยภาพของคนที่มี  บ้านหลังนี้นั้นมี ผู้จัดการ

บ้านเป็น คุณหมู  คุณหมูนั้นแม้จะตัวใหญ่  ดูเหมือนองอาจผึ่งผาย 

แต่แท้จริงแล้วนั้นมีนิสัยขี้เกียจ  รักสบาย  และขี้กลัวอะไรต่อมิ

อะไร  คุณหมูมีคุณหมีพูห์เป็นผู้ช่วย  ในการจัดการบ้านมาตลอด 

นิสัยของคุณหมีพูห์ที่ใจดี  โอบอ้อมอารี  และรักเพื่อนฝูง  ไม่มี

ความทะเยอทะยาน  ได้ช่วยคุณหมูประคับประคอง บริหารจัดการ

บ้าน มาเป็นเวลานาน 

 

            เจ้าของบ้านที่อยู่ในวงศ์สิงโตกลับไม่ได้มองถึงข้อดีอัน

นี้  แต่กลับเพ่งเล็งไปยังความไร้ระเบียบวินัยของสมาชิกใน

บ้าน  ความสงบสุขที่เคยมีมานานนับปีจึงแปรเปลี่ยนไป เมื่ออยู่มา

วันหนึ่ง  คุณหมีพูห์ถูกส่งไปอยู่ที่ห่างไกลออกไป  แต่ยังคง

สามารถติดต่อกับสมาชิกอื่นๆในบ้านได้  เจ้าของบ้านวงศ์สิงโต  คิด

ที่จะจัดระเบียบของคนในบ้าน  จึงส่งนางเสือ  เข้าไปควบคุมให้คน

ในบ้านเกิดความกลัว  และจะได้มีระเบียบวินัยมากขึ้น  แต่นางเสือ

ที่เป็นสัตว์ป่า  จะรู้อะไรกับระเบียบ  วินัย  นิสัยของนางเสือ  วันๆไม่

ชอบทำอะไร  ชอบแต่วางอำนาจ  ข่มคนอื่นให้เกรงกลัว  เวลานาง

เสือไม่พอใจใคร  นางเสือจะสร้างเรื่อง  ใส่ร้ายคนๆนั้น  เพราะเผ่า

พันธุ์ของเสือแท้จริงแล้ว  ก็มาจากแมวตัวโตๆ  ที่มีมารยามาก

มาย    นางเสือมีเพื่อนสนิท  เป็นนางสิงโตเจ้าป่าที่อยู่ในวงศ์สิงโต

ด้วย  เวลามีอะไรเกิดขึ้นในบ้าน  นางเสือก็เอาแต่ขู่และบอกว่าจะ

ฟ้องนางสิงโต  ให้นางสิงโตทำร้ายคนๆเสีย  โดยหวังว่านางสิงโต

จะเห็นความดีความชอบและแต่งตั้งให้ตัวเองเป็นสิงโตเหมือนพวก

พ้องนางสิงโตบ้าง  ผู้จัดการหมู  กลัวทั้งนางเสือและนางสิงโต 

ตลอดทั้งวงศ์สิงโตด้วยแล้ว  ก็ได้ถูกนางเสือชักใย  คอยบงการให้

การบริหารเป็นไปในทิศทางของตน  ให้เอื้อประโยชน์กับตนมากที่

สุด

 

            สมาชิกในบ้านขวัญหนีดีฝ่อ  ไม่มีความสุขในการทำ

งาน  วันๆเอาแต่นั่งเหม่อมองไปนอกบ้าน  เพื่อหาอิสรภาพและ

ความสุข  ได้แต่เร่งวันเวลาให้รีบเดินผ่านไปในแต่ละ

วัน  อนิจจาความสุข ความสงบที่มีมาช้านาน  กลับต้องพังลงเพราะ

ความคิดของเจ้าของบ้านและนางสิโต  คนเพียงไม่กี่คนแต่สามารถ

มีอิทธิพลต่อชีวิตของทุกชีวิตในบ้าน  คุณหมีพูห์ได้ฟังเรื่องราว

ความเป็นไปในบ้าน  ได้แต่สะท้อนใจ  ว่าสักคน ถ้านางเสือไม่พอ

ใจตน  คงถูกใส่ร้ายป้ายสีไม่ต่างอะไรกับสมาชิกอื่นๆที่เคยโดนมา

แล้ว  ทุกชีวิตต้องดำเนินต่อไป  การย้ายบ้านจึงเป็นทางเลือกและ

ทางรอดของสมาชิกทุกคนในบ้าน  ย้ายไปยังดีกว่าอยู่ให้นางเสือ

ใส่ร้าย  จนไม่เหลือดี  และไม่มีคุณค่าเหลือพอ

 

            คนทุกคนเกิดขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ตัวเอง  ให้ดีโดดเด่นไปในทางใด

ทางหนึ่ง  การที่จะกะเกณฑ์ให้ทุกคนดีและเก่งในเกณฑ์เดียวกัน  คงจะ

เป็นเรื่องที่ยาก ถ้านางสิงโตและเจ้าของบ้านวงศ์สิงโตรู้จักใช้ประโยชน์

จากสิ่งที่มี  มองหาศักยภาพที่ดีที่สุดในตัวของสมาชิกแต่ละคน แล้วส่ง

เสริม สนับสนุน  ถ้อยทีถ้อยอาศัย  บางทีบ้านหลังนี้อาจเต็มไปด้วยมือ

อาชีพ  ในแบบที่บ้านอื่นๆยังอิจฉาก็เป็นได้

 

ลักษณะเฉพาะ

 

* ผู้จัดการหมู  แม้จะไม่เก่งด้านงานบริหารบุคคล  แต่ความสามารถในการ

บริหารยอดขายเก่งมาก  ทั้งยังช่วยสนับสนุนในส่วนงานที่ขาด  ช่วยเข้า

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลาอันสั้น  แม้จะขาดระเบียบวินัย  และความ

รอบคอบอยู่บ้าง  โดยรวมแล้วผู้จัดการหมู  แค่ขาดแรงจูงใจและการแนะนำ

ที่ดี ให้ไปถึงที่หวังได้

 

* ผู้ช่วยหมีพูห์  นิสัยเรื่อยๆ  สามารถเรียนรู้งานได้ทุกอย่าง  แปรเปลี่ยนได้

เหมือนน้ำ ไม่มีรูปทรง  แต่สามารถเป็นได้ทุกรูปทรง  ถ้อยทีถ้อยอาศัย 

เวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้น ผู้ช่วยหมีพูห์จะพยายามเจรจา  เพื่อหาทางออก ที่

ดีที่สุดให้กับทุกฝ่าย มีความละเอียดถี่ถ้วน แม้ในรายละเอียดเล็กน้อย 

แต่ผู้ช่วยหมีพูห์ก็ขาดแรงจูงใจในการทำงาน  และการส่งเสริมทักษะด้าน

อื่นๆอย่างที่ควรจะมีในบ้าน

 

* นางเสือ  นิสัยปลิ้นปล้อน  กะล่อนไปวันๆ ชอบใช้ของแพงเพื่อให้คน

ยกย่อง  ประจบประแจงนางสิงโตและคอยซื้อของแบรนด์เนมเพื่อให้เป็น

ของบรรณาการ  สะสมผู้ชาย เพื่อผลประโยชน์ พร้อมเอาตัวเข้าแลก

เพราะชีวิตน้ำเน่า ไม่มีอะไรเหลือดีแล้ว  นิสัยขี้ขโมยโดยเฉพาะเงินและ

ทอง  ทำทุกอย่างเพื่อให้ดูน่าสงสารและเป็นผู้ถูกกระทำ  แสดงละครตบ

ตาคนทั่วไปได้อย่างแนบเนียน สติปัญญาน้อย เข้าข่าย โง่แต่ขยัน นางได้

คิดว่าตัวเอง ฉลาดล้ำเลิศ

 

* นางสิงโต ชอบใช้ของแบรนด์เนม และมองอะไรแค่ผิวเผิน  ไม่ศึกษาให้

ถ้วนถี่ คิดทำการใหญ่  แต่ทักษะ ความสามารถไม่มากพอ สิ่งที่สร้างมา

อาจพังด้วยมือตัวเอง  ไม่ชอบง้อคน  ชอบคนประจบประแจง ชอบคำพูด

หวานๆที่ปนมากับยาพิษ  สักวันอาจโดนวางยาแบบไม่รู้ตัว

 

* เจ้าของบ้านวงศ์สิงโต  พอๆกับนางสิงโต  เพราะมีความเกี่ยวพันกัน  เจ้า

ของบ้านเป็นคนพูดน้อย  และไม่มีอำนาจในการตัดสินใจที่แท้จริง แท้จริง

แล้วอำนาจอยู่ในมือของนางสิงโต  เจ้าของบ้านก็ดูใหญ่ แต่เพียงในนาม 

ไม่สามารถที่จะสนับสนุนหรือส่งเสริมใครได้เลย  ถ้าคนๆนั้นไม่เป็นที่ถูก

ชะตากับนางสิงโต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Create Date : 16 เมษายน 2558
0 comments
Last Update : 16 เมษายน 2558 19:22:15 น.
Counter : 2275 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

 

jintean
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
สาวช่างฝัน ราศีกันย์ ขยันหาโปรเจคใหม่ๆมาเปลี่ยนแปลงชีวิต ชอบสิ่งท้าทาย ชอบความหลากหลาย รักสัตว์ แต่ไม่รักเด็ก ( เพราะไม่ใช่นางงาม ) ชอบลักษณะของเป็ด ( เพราะทำอะไรได้หลายอย่าง แต่ไม่เก่งสักอย่าง ) ไม่ชอบเผด็จการ ชอบทำอาหาร ( แต่ไม่ค่อยมีฝีมือ ) ถ้าว่าง...เชิญมาคุยกันนะคะ ยินดีต้อนรับค่ะ
New Comments
[Add jintean's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com