ตุลาคม 2553
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
21 ตุลาคม 2553
 
 
......อธิบาย คำว่า อภิญญา5 สมาบัติ8 (ของสุเมธดาบสโพธิสัตว์)......

อธิบาย คำว่า อภิญญา5 สมาบัติ8 (ของสุเมธดาบสโพธิสัตว์)


อธิบาย คำว่า อภิญญา5 สมาบัติ8 (ของสุเมธดาบสโพธิสัตว์)
Uploaded by 123okkab

คลิปสำรองเมื่อคลิปข้างบนเปิดไม่ได้ครับ
//video.mthai.com/player.php?id=6M1287641542M0(คำอธิบายของหลวงพ่อ) ฌาน คือ ความนิ่งแน่นของใจ ใจที่ไม่ฟุ่งแล้ว หยุดนิ่งสนิท เมื่อนิ่งแน่น ความสุข ความบริสุทธิ์ก็เกิด การเห็นก็เกิดขึ้น เห็นฌานเกิดขึ้น ความเป็น(ฌาน)เกิดขึ้น , สมาบัติ คือ ความเข้าไปเป็นในฌานนั้นๆ เพื่อกลั่นกายใจ กลั่นธาตุในตัวให้สะอาดบริสุทธิ์ มีพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์อัดแน่นเข้าไปเรื่อยๆ ที่มีชื่อของฌาน ที่แตกต่างกันไปเพราะ แตกต่างกันตามความละเอียดและความนิ่งแน่นของแต่ละฌาน กันไป มวลโมเลกุลของธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ ถูกกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์ อัดแน่นๆเข้าไปเรื่อยๆ จนชัดใสสว่างแจ่ม มีความสุขความบริสุทธิ์นิ่งแน่น ใจที่ละเอียดขนาดไหนก็จะเรียกชื่อของฌานตามที่ใจละเอียดเท่านั้น เช่นใจที่ละเอียดเท่ากับอากาศ ก็จะได้ชื่อของฌานว่า "อากาสนัญจายตนฌาน" เป็นต้นอธิบาย คำว่า อภิญญา 6 (ของสุเมธดาบสโพธิสัตว์ได้ อภิญญา 5)


๑. อิทธิวิธี คือ แสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้ เช่น เหาะ , เหิน , เดินอากาศ , เดินทะลุกำแพง , ดำดิน , เดินบนน้ำ , เอามือไปลูบพระอาทิตย์ , หายตัวได้ เป็นต้น ทำได้ด้วยฌานสมาบัติ ไม่ใช่คาถาอาคมเหมือนวิชาไสยเวทของวิทยาธร ...

๒. ทิพพโสต คือ หูทิพย์ , สามารถฟังภาษาสัตว์ต่างๆรู้เรื่องได้

๓. เจโตปริยญาณ คือ ญาณที่รู้ใจคนอื่นได้ รู้ความคิดของผู้อื่นได้ ทายใจคนอื่นได้

๔. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ ญาณที่ทำให้ระลึกชาติได้ รู้เรื่องราวในอดีตของตัวเองได้

๕. ทิพพจักขุ คือ มีตาทิพย์ , มองเห็นทั้ง 3 ภพ โลก นรก สวรรค์ ฯลฯ

๖. อาสวักขยญาณ คือ ญาณที่ทำให้ กิเลส อาสวะ หมดสิ้นไป จนเป็นพระอรหันต์ในที่สุด


ผู้ที่ได้ อภิญญา 5 ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้หมดกิเลสอาสวะ เป็นแต่เพียงข่มกิเลสมิให้แสดงออกมาเท่านั้น (เปรียบเสมือนหินทับหญ้าเท่านั้น)

มีแต่ผู้ที่ได้ อภิญญา 6 เท่านั้นจึงจะหมดกิเลส อาสวะ ได้โดยสิ้นเชิง ถึงที่สุดแห่งทุกข์คือ พระนิพพานได้ สำเร็จเป็น พระอรหันต์ในที่สุด


พระอรหันต์ คือผู้ที่ดับกิเลส จนสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ ไม่สามารถมีอะไรปรุงแต่งจิตของท่านได้อีกต่อไป จึงทำให้ ไม่ต้องไปเกิดในภพใดๆ อีกต่อไป เป็นการสิ้นสุด การเดินทางในวัฏฏสังสารอันยาวนาน พระอรหันต์เอง ก็มีหลายแบบ สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท ตามสิ่งที่ได้มาด้วยพร้อมการบรรลุอรหันต์ คือ

1) พระอรหันต์แบบ "สุขวิปัสสโก" คือ บรรลุอรหันต์ได้ด้วยการ เน้นการเจริญวิปัสสนา พอบรรลุอรหันต์แล้วก็จะไม่มี option พิเศษใดๆติดมาพร้อมการบรรลุเลย

2) พระอรหันต์แบบ "เตวิชโช" คือ ได้ วิชชา 3 มาพร้อมกับการบรรลุอรหันต์
วิชชา 3 ได้แก่
- บุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ ญาณในการระลึกชาติได้
- จูตูปปาตญาณ คือ ญาณในการรู้เห็นการเกิด การตายของสัตว์ทั้งหลาย
- อาสวขยญาณ คือ ญาณในการกำจัดกิเลสให้สิ้นไป

3) พระอรหันต์แบบ "ปฏิสัมภิทัปปัตโต" คือ ได้ ปฏิสัมภิทาญาณ 4 อย่างมาพร้อมกับการบรรลุอรหันต์ ปฏิสัมภิทาญาณทั้ง 4 ได้แก่
- ความแตกฉานใน อรรถ
- ความแตกฉานใน ธรรม
- ความแตกฉานใน ภาษา
- ความแตกฉานใน ปฏิภาณ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า แม้แต่พระอรหันต์เองก็ยังมีความแตกต่าง อันนี้ก็ขึ้นกับ บุญญาธิการของท่านที่ท่านได้สร้างไว้ใน ชาติก่อนๆ ด้วย ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่พระอรหันต์บางรูปท่านไม่รู้และไม่แตกฉานในพระอภิธรรมปิฏก
(อ่านคำอธิบายเพิ่มเติม กดดูที่นี้ครับ)

4) พระอรหันต์แบบ "ฉฬภิญโญ" คือ ได้ อภิญญา 6 มาพร้อมกับการบรรลุอรหันต์ อภิญญา 6 ได้แก่
- แสดงอิทธิฤทธิ์ได้เช่น เหาะเหิร เดินอากาศ หายตัว ฯลฯ
- มีหูทิพย์ (ทิพยโสต)
- ระลึกชาติได้ (บุพเพนิวาสานุสติญาณ)
- รู้วาระจิตผู้อื่นได้ หรือ อ่านใจคนอื่นได้ว่าคิดอะไร (เจโตปริยญาณ)
- มีตาทิพย์ (ทิพยจักขุ)
- อาสวขยญาณ

อภิญญา 5 อย่างแรกนั้น พวกฤาษี ชีไพรทั้งหลายก็สามารถทำได้ แต่ อาสวขยญาณนั้นจะเกิดกับพระอรหันต์เท่านั้น
อธิบาย คำว่า สมาบัติ 9 (ของสุเมธดาบสโพธิสัตว์ได้ สมาบัติ 8)

ประกอบด้วย รูปฌาน 4 , อรูปฌาน 4 , นิโรธ สมาบัติ 1

(คำอธิบายของหลวงพ่อ) ฌาน คือ ความนิ่งแน่นของใจ ใจที่ไม่ฟุ่งแล้ว หยุดนิ่งสนิท เมื่อนิ่งแน่น ความสุข ความบริสุทธิ์ก็เกิด การเห็นก็เกิดขึ้น เห็นฌานเกิดขึ้น ความเป็น(ฌาน)เกิดขึ้น , สมาบัติ คือ ความเข้าไปเป็นในฌานนั้นๆ เพื่อกลั่นกายใจ กลั่นธาตุในตัวให้สะอาดบริสุทธิ์ มีพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์อัดแน่นเข้าไปเรื่อยๆ ที่มีชื่อของฌาน ที่แตกต่างกันไปเพราะ แตกต่างกันตามความละเอียดและความนิ่งแน่นของแต่ละฌาน กันไป มวลโมเลกุลของธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ ถูกกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์ อัดแน่นๆเข้าไปเรื่อยๆ จนชัดใสสว่างแจ่ม มีความสุขความบริสุทธิ์นิ่งแน่น ใจที่ละเอียดขนาดไหนก็จะเรียกชื่อของฌานตามที่ใจละเอียดเท่านั้น เช่นใจที่ละเอียดเท่ากับอากาศ ก็จะได้ชื่อของฌานว่า "อากาสนัญจายตนฌาน" เป็นต้น

รูปฌาน 4 มี

1. ปฐมฌาน
2. ทุติยฌาน
3. ตติยฌาน
4. จตุตถฌาน

อรูปฌาน 4 มี

1. อากาสนัญจายตนะ
2. วิญญาณัญจายตนะ
3. อากิญจัญญายตนะ
4. เนวสัญญานาสัญญายตนะ

(อ่านเพิ่มเติม รูปฌาน 4 อรูปฌาน 4 ได้ที่นี้ครับ)

นิโรธสมาบัติ 1

1. สัญญาเวทยิตนิโรธ

อนุปุพพวิหารสมาบัติ 9 หมายถึง สมาบัติ 8 กับ นิโรธสมาบัติ(เข้าถึงและทำได้เฉพาะพระอรหันต์เท่านั้น)พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 1 บทนำ การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 2 ท้าวความถึงสุเมธดาบสโพธิสัตว์
รับชม พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนต่อไปได้ที่นี้ครับเพลง พระศรีอริยเมตไตรย์

มหากฐินคุณยายอาจารย์ จันทร์ ขนนกยูง เพื่อสร้างอาคาร100ปีเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก 7-11-2553
Uploaded by 123okkab

...มหากฐินคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง (เพื่อสร้างอาคาร100ปีคุณยายฯ)...
รายละเอียดของ โครงการบวช อุบาสิกาแก้ว หน่ออ่อน 1 ล้านคน กดดูที่นี้ครับ


วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น (ตอนที่ 1)

//www.bloggang.com/viewdiary.php?id=d-club&month=02-2010&date=01&group=11&gblog=1
รูป องค์พระภายในตัวเรา


อานิสงส์ของการฝึกสมาธิ

มีใจเป็นสมาธิ,ใจจะเย็นลงมาก,มีความอดทน อดกลั้นมากขึ้น,ระบบความคิด คำพูดและการกระทำจะถูกเรียบเรียงให้เป็นระบบระเบียบ ที่ถูกต้อง ดีงาม โดยธรรมชาติ(อัตโนมัติ),คิด พูด ทำ ในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องด้วยเหตุและผล,มีสติมากขึ้นรู้ตัวเองมากขึ้น,
เกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ดี,เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่น ยอมรับผู้อื่นได้มากขึ้น,ทัศนะคติเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น,
ทุกๆอย่างจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ทั้ง ความคิด คำพูดและการกระทำ มีความสุขในปัจจุบันและในอนาคต ความสุขในปัจจุบันเมื่อเข้าถึงดวงปฐมมรรค(ดวงธรรม) เป็นจุดเริ่มต้นของความสุข ความสุขอันไม่มีประมาณ มีความสุขมากมายจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียว สุขด้วยตัวของตัวเอง ไม่ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยน สุขยิ่งกว่าการได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิซะอีก ความสุขในอนาคตจะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ซึ่งเป็นความสุขนิรันดร์ เป็นสุดยอดความสุขที่มนุษย์ทั้งมวลปรารถนาจะไปให้ถึงตรงนั้น

อานิสงส์ใหญ่จะทำให้เป็นผู้มีปัญญามาก ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม มีสวรรค์เป็นที่ไป มีที่สุดคือพระนิพพาน
โครงการบวชพระ100000รูป รุ่นเข้าพรรษา ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

//www.bloggang.com/viewdiary.php?id=d-club&group=22
เพลง บางสิ่งที่แสวงหา


เพลง เขาคอยคุณ
พิธีจุดธัมมจาริณีประทีป 100000 ดวง เป็นพุทธบูชา

//www.bloggang.com/viewdiary.php?id=d-club&month=03-2010&date=13&group=18&gblog=3
ขอขอบคุณ
ข้อคิด สะกิดใจ

- เราเกิดมาทำไม ,อะไรคือเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริง ?

"เราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี"

- คำตอบของชีวิต อยู่ภายในตัวเราเอง

- บางสิ่งที่แสวงหา มีอยู่ภายในตัวเราเอง

- ในตัวเรามีองค์พระ ในตัวเรามีพระรัตนตรัย

- เรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่แท้จริง สิ่งอื่นไม่ใช่

- พูดคุย ปรึกษา แนะนำ ติชม กันได้ที่ (แอด MSN)

mookab1987@hotmail.comCreate Date : 21 ตุลาคม 2553
Last Update : 22 ตุลาคม 2553 12:25:12 น. 0 comments
Counter : 11092 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
 

กรรไกรรัตนะ
Location :
ยะลา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
"เราทุกคนเกิดมาเพื่อ ทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี" Mookab Dakdee | Create Your Badge

สตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs) ตายแล้วไปไหน ตอนที่ 1 (ช่วงที่ 1)


แผนผัง ดวงบุญ ดวงบาป ในใจของเรา ตอนที่ 1


หนังสือ คู่มือสมภาร (สำหรับการฝึกปฏิบัติธรรม วิชชาธรรมกายเบื้องต้น ฉบับเก่า)


ทบทวนงานบุญ...วันวิสาขบูชา...วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2555
เพลง ฉันคือแสงเทียน ( วันมาฆบูชา)


โครงการบวชพระ 100,000 รูป ครั้งที่ 4 ทั่วไทย


" เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำ จะเกิดมาทำไม อ้ายที่อยากมันก็หลอก อ้ายที่หยอกมันก็ลวง ทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใย เลิกอยากลาหยอก รีบออกจากกาม เดินตามขันธ์สามเรื่อยไป เสร็จกิจสิบหก ไม่ตกกันดาร เรียกว่า "นิพพาน" ก็ได้ "

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ


รับฟังหรือโหลดไฟล์เสียงประวัติพระมงคลเทพมุนีได้ที่นี้


วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น


แม้ตาบอดสนิท ก็สามารถเข้าถึงธรรม ได้(ผลสมาธิ)
มงคลชีวิต38ประการเป็นหลักการดำเนินชีวิตของชาวพุทธทุกคน
ดาวน์โหลด มงคลชีวิต38ประการ ที่นี้


อธิบาย คำว่า อภิญญา5 สมาบัติ8 (ของสุเมธดาบสโพธิสัตว์)
Uploaded by 123okkab
มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารฯ,ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มาศึกษาเรียนรู้ผลการปฏิบัติธรรมกันนะครับ

โครงการบวชพระ100000รูปรุ่นเข้าพรรษา2553

โครงการบวชพระ100000รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน100000คนทั่วไทยรวมหนังสือธรรมะE-BOOKโหลดได้ฟรีจ้า

โครงการเด็กดีV-STARเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

MV V-Star Change the World

ติดต่อหลังไมค์กับกรรไกรรัตนะได้ที่นี้ รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ติดต่อทางอีเมล์ได้ที่นี้

[Add กรรไกรรัตนะ's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com