เมื่อหัวใจเป็นอิสระ ก็พร้อมจะโบยบิน
 
สิงหาคม 2551
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
17 สิงหาคม 2551
 
 

เรื่องราว...ยาวนาน...สยาม...กับ...ดัชท์


ร่องรอยประวัติศาสตร์อันยาวนานของสยามประเทศ ตั้งแต่เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ที่สุด นับแต่อาณาจักรที่ก่อกำเนิด รุ่งเรือง และดับสูญไปตามกาลเวลาดังเช่น รัฐทวารวดี รัฐศรีวิชัย อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรเชียงแสน-ล้านนา อาณาจักรอยุธยาหรืออโยธยาศรีรามเทพนคร อาณาจักรก็ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ทั้งประเทศที่อยู่แถบตะวันตกและตะวันออก หากแต่กรุงศรีอยุธยาก็เปรียบได้ดั่งอู่ข้าวอู่น้ำของชนชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายจีน โดยเป็นเมืองท่าสำหรับจอดแวะพักเรือ จึงทำให้สยามประเทศมีโอกาสที่จะได้มีการค้าขายจนก่อให้เกิดสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศต่างๆ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน หากแต่ดัชท์หรือฮอลันดาก็เป็นหนึ่งในประเทศที่สยามมีสัมพันธไมตรีอันดีด้วยเช่นกัน

หากแต่กว่า ๔๐๐ ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างสยามประเทศกับดัชท์ก็เป็นไปด้วยดีมาตลอด จุดกำเนิดความสัมพันธ์ระหว่างสยามประเทศกับดัชท์ ก็ได้เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกสมัยกรุงศรีอยุธยา นับแต่รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรโปรดให้มีการส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๑๔๗ คณะทูตไทยที่สมเด็จพระนเรศวรโปรดให้เดินทางไปยังบอร์เนียวได้มาหยุดที่เมืองปัตตานี คณะทูตไทยจึงได้แจ้งกับดัชท์ซึ่งตั้งสถานีการค้าในนามของบริษัทVOCว่า พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยานั้นได้ส่งทูตไปกระชับสัมพันธไมตรีกับจีนอยู่เสมอ และในไม่ช้านี้ก็จะส่งคณะทูตไปจีนอีกครั้งหนึ่ง ดัชท์ซึ่งต้องการที่จะติดต่อกับจีนเพื่อประโยชน์ทางการค้าได้โอกาส จึงส่งคณะทูตของดัชท์เองเดินทางไปพร้อมกับคณะทูตของไทยในเวลานั้น ก่อนที่คณะทูตดัชท์จะเข้าไปทำการเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนจึงได้แวะพักเรือที่กรุงศรีอยุธยา และได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนเรศวรเพื่อขอเปิดสถานีการค้า และด้วยทางกรุงศรีอยุธยาเองก็ต้องการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากที่ทำศึกสงครามกับพม่าประเทศ สมเด็จพระนเรศวรจึงทรงอนุญาตให้ดัชท์มาเปิดสถานีการค้าด้วย

ไม่เพียงแต่ความสัมพันธ์ทางการค้าเท่านั้น ชาวดัชท์เองก็ยังได้นำวิทยาการความรู้ต่างๆมาเผยแพร่กับคนไทยเป็นอย่างมาก เช่น ความรู้ทางด้านการเดินเรือและต่อเรือซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวดัชท์มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก อาวุธต่าง เช่น ปืนใหญ่

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๑๕๐ สมเด็จพระเอกาทศรถโปรดให้คณะทูตไทยเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีที่ประเทศฮอลันดา ในขณะนั้นโปรตุเกสซึ่งรวมเป็นประเทศเดียวกับสเปญแล้วรูสึกวิตกกังวลยิ่งนักเนื่องจากการเป็นคู่แข่งทางการค้า จนกระทั่งในปีพุทธศักราช ๒๑๖๐ เกิดความบาดหมางจนก่อให้เกิดการรบพุ่งกันระหว่างชาวไทยกับโปรตุเกส เนื่องจากดัชท์ได้สิทธิพิเศษในการซื้อหนังสัตว์ทำให้สร้างความไม่พอใจโปรตุเกสเป็นอย่างมาก จึงทำการยึดเรือชาวดัชท์ไว้ลำหนึ่ง ทางการไทยบังคับให้โปรตุเกสคืนเรือ แต่โปรตุเกสไม่ยอมคืนเรือให้จึงเกิดรบกันขึ้นนั่นเอง ครั้นมาถึงในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรม ทรงต้องการที่จะดึงอำนาจของดัชท์มาถ่วงดุลอำนาจกับโปรตุเกส และยังขอความช่วยเหลือกับดัชท์ในเรื่องปราบอาณาจักรล้านช้างที่ยอทัพมาต่อตีกรุงศรีฯในเวลานั้นด้วยโดยเสนอที่จะยกที่ดินเมืองตะนาวศรีและมะริดให้ แต่ทางดัชท์มีนโยบายที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองของประเทศที่ตนเข้าไปค้าขายด้วยจึงไม่ตอบรับ ทำให้สร้างความไม่พอพระทัยให้พระเจ้าทรงธรรมเป็นอันมาก แต่ไม่นานนักพระเจ้าทรงธรรมก็กลับไปติดต่อกับดัชท์อีกครั้ง เนื่องจากต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการปราบปรามเขมรโดยให้ส่งเรือรบมาให้ แต่ดัชท์ก็ไม่ตกลงเช่นเคยเนื่องจากเพิ่งเข้าไปตั้งสถานีการค้าที่เขมร จึงอ้างว่าไม่มีเรือพอที่จะมาช่วยได้เนื่องจากติดพันการรบกับโปรตุเกสอยู่และยังปิดสถานีการค้าในกรุงศรีฯอีกด้วย ทำให้ความสัมพันธ์ช่วงนี้ไม่ราบรื่นเท่าใดนัก แต่ในช่วงท้ายรัชกาลความสัมพันธ์ก็กลับมาราบรื่นอีกรอบ เนื่องจากดัชท์ต้องการที่จะมาเปิดสถานีการค้าใหม่อีกรอบที่กรุงศรีฯ จึงส่งช่างฝีมือในการต่อเรืออย่างดีให้มารับราชการที่กรุงศรีฯอีกด้วย สร้างความพอใจให้กับพระเจ้าทรงธรรมเป็นอย่างมากด้วย

ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ดัชท์ดำเนินนโนบายใหม่จากที่ไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองก็กลับมามีส่วนร่วมด้วย คือดัชท์ก็ได้มีส่วนร่วมในการปราบกบฏที่ปัตตานี สงขลา และเขมรอีกด้วย ทำให้สัมพันธภาพระหว่างสยามกับดัชท์มีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น หากแต่ในช่วงกลางของรัชกาลก็มีเหตุทำให้ขัดแย้งกันอยู่บ้าง เช่น ผลประโยชน์ทางการค้า การทะเลาะวิวาทระหว่างพ่อค้าดัชท์กับขุนนางไทย แต่ในช่วงปลายรัชกาลความสัมพันธ์ก็กลับมาราบรื่นดังเดิม

เมื่อครั้งในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ ในตอนต้นรัชกาลความสัมพันธ์เป็นไปด้วยความไม่ราบรื่นเท่าใดนัก ด้วยเหตุที่ตกลงผลประโยชน์ทรงการค้าไม่ลงตัว ต่อมาชาวดัชท์กลับเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์ เนื่องจากดัชท์ได้พยายามทำให้สมเด็จพระนารายณ์พอพระทัยด้วยประการต่างๆ เช่น ส่งสินค้าฟุ่มเฟือยจากยุโรปเข้ามาถวายเป็นอย่างมากและยังส่งทหารและช่างฝีมือเข้ามารับราชการกับสมเด็จพระนารายณ์อีกด้วย ที่ดัชท์กระทำเช่นนี้ก็เพราะต้องการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั่นเอง สัมพันธภาพระหว่างสยามกับดัชท์ก็เป็นไปอย่างราบรื่นตลอดอาจมีจุดสะดุดเนื่องจากผลประโยชน์ไม่ลงตัวกันบ้าง แต่ไม่นานก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมจนกระทั่งปีพุทธศักราช ๒๓๑๐ กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชให้กับพม่าทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับทุกประเทศรวมถึงดัชท์ด้วยก็ได้หยุดชะงักไป

ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับดัชท์ก็เป็นไปด้วยดีตั้งแต่รัชสมัยของรัชกาลที่ ๑ มาถึงในสมัยรัชกาลที่ ๓ สยามได้ทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าขายกับดัชท์ในปีพุทธศักราช ๒๔๐๓ มาถึงสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เสด็จประพาสยุโรปทำให้ความสัมพันธ์เป็นไปอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีก เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ อุบัติขึ้นเป็นเหตุทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับดัชท์ต้องหยุดชะงักลงระยะหนึ่ง แต่เมื่อสงครามยุติสัมพันธภาพระหว่างประเทศก็ได้ดีขึ้นดังเดิม

จะเห็นได้ว่าสยามประเทศจึงได้มีความสัมพันธภาพกับดัชท์หรือเนเธอร์แลนด์ ถึงแม้ว่าในสมัยอยุธยาจะมีความสัมพันธ์ทางการค้าขายเท่านั้นก็ตาม แต่ดัชท์ก็ให้ความช่วยเหลือพึ่งพิงกับสยามประเทศในหลายๆด้านมาโดยตลอด จนมาในปัจจุบันปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ สัมพันธภาพที่ดีงามระหว่างสยามประเทศกับดัชท์นั้นก็ยังคงอยู่และจะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันตลอดไป 

Create Date : 17 สิงหาคม 2551
11 comments
Last Update : 17 สิงหาคม 2551 3:18:01 น.
Counter : 2094 Pageviews.

 

สาระมาก

มากจนไม่เข้าหัวเค้าอะ 555+

 

โดย: mymph 30 ตุลาคม 2551 12:51:33 น.  

 

อาหารเสริม

 

โดย: อาหารเสริม (mlmboy ) 27 พฤศจิกายน 2551 17:17:54 น.  

 

คิดถึงสาวซานฟรานจังวุ๊ย

 

โดย: mymph 2 ธันวาคม 2551 23:54:39 น.  

 

Kangzen

 

โดย: Kangzen (mlmboy ) 16 ธันวาคม 2551 18:36:21 น.  

 

คุณครีมเค๊ก ได้อ่านบทความเรื่องหญ้าไผ่น้ำใน pantip แล้วสนใจครับ เพราะคุณแม่เป็นเบาหวานแล้วช่วงนี้ฟอกไตแล้ว สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ขึ้น 3 ครั้งเมื่อประมาณ 2 เดือน อยากได้ไปให้คุณแม่ลองทานดู เห็นว่าปลูกไม่ยาก อีเมลผม pichai.m61@gmail.com ครับ จะให้ไปรับที่ไหนอย่างไรช่วยแจ้งด้วย หรือถ้ามีขายให้ลองทานดูก่อนได้ก็ดีครับ ช่วยแนะนำวิธีการทานด้วยนะครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

 

โดย: พิชัย IP: 125.24.164.202 30 มกราคม 2555 23:54:41 น.  

 

สวัสดีคะคุณครีมเค้ก ได้อ่านเรื่องหญ้าไผ่น้ำที่ใช้รักษาโรคไตในสุนัขได้ อยากจะรบกวนขอรับด้วยได้ไหมคะ บ้านอยู่แถวบางบัวทอง ขอความกรุณาติดต่อกลับด้วยนะคะ kboonbumrung@hotmail.com ตอนนี้น้องป่วยเป็นพยาธิเม็ดเลือดด้วย เลยทำให้ค่าไตเพิ่มสูงขึ้นมาก ซึมและไม่ทานอะไร ให้น้ำเกลือทีี่ผิวหนัง จนเป็นฝีเต็มไปหมดเลยคะ รบกวนติดต่อกลับด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ

 

โดย: เขมาภรณ์ IP: 27.55.148.212 13 พฤศจิกายน 2555 12:22:13 น.  

 

สวัสดีค่ะ ได้อ่านเรื่องหญ้าไผ่น้ำแล้วเหมือนกัน อยากได้มาปลูกที่บ้าน เพราะน้องหมาที่บ้านตายเพราะโรคไตแล้วหลายตัว ตัวทีเหลืออยู่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นหรือเปล่า ขอรบกวนด้วยคนได้ไหมคะ จะให้ไปรับที่บ้านคุณครีมเค้กก็ได้ค่ะ แล้วแต่จะกรุณา Email :
natthayalim@yahoo.co.th ยังไงขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ ขอให้บุญในการที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคุณ จงมีแต่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ

 

โดย: ณัฐธยาน์ ลิมปะจิรนันท์ IP: 171.97.158.131 7 ธันวาคม 2555 15:29:40 น.  

 

บ้านเลขที่เท่าไรไปถึงหมู่บ้านแล้วแต่หาไม่เจอ gif@hotmail.co.th ฝากเมลแล้วช่วยติดต่อกลับด้วยนะค่ะเพราะตอนนี้กำลังรักษาโรคไตที่โรงพยาบาลเกษตร ขอเบอร์โทรด้วยได้ไหมค่ะ ส่วนเบอร์พี่ 082-3348350 ด่วนนะค่ะขอบคุณค่ะ

 

โดย: วิยะดา รัตนมณี IP: 124.121.148.239 5 กันยายน 2556 11:29:06 น.  

 

สวัสดีค่ะ ได้อ่านเรื่องหญ้าไผ่น้ำแล้ว อยากได้มาปลูกที่บ้านเช่นกัน กรุณาแจ้งวิธีที่สะดวกถ้าส่งทางไปรษณีย์จะได้ไม่ต้องรบกวนมา กรุณา Email :
slertlit@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

โดย: ดา IP: 110.169.46.73 15 พฤษภาคม 2557 11:13:21 น.  

 

แม่ฟอกไตอาทิตย์ละ3วันค่ะ อยากได้หญ้าไผ่น้ำค่ะอยากให้แม่ดีขึ้น ฝากอีเมล์หน่อยนะคะอยากได้จริงๆค่ะ
makky0989@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

โดย: Makky IP: 1.47.10.189 14 ตุลาคม 2557 15:41:32 น.  

 

สวัสดีคะคุณครีมเค้ก ได้อ่านเรื่องหญ้าไผ่น้ำที่ใช้รักษาโรคไตในสุนัขได้ อยากจะรบกวนขอรับด้วยได้ไหมคะ ขอความกรุณาติดต่อกลับด้วยนะคะ siriporn.aom@hotmail.com ตอนนี้น้องป่วย เลยทำให้ค่าไตเพิ่มสูงขึ้นมาก ซึมและไม่ทานอะไร ให้น้ำเกลือ
ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรของคุณครีมเค้กด้วยคะ

 

โดย: อ้อม IP: 1.20.83.246 16 มกราคม 2560 14:20:31 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

 

ครีมเค้ก
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add ครีมเค้ก's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com