Ortho knowledge for all @ Do no harm patient and myself @ สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องสร้างเอง

ประชุม กรอ.จ.กพ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่๑๙มค.๕๙
ผมสรุปเอาเอง ^_^
ประชุม กรอ.จ.กพ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันอังคาร ๑๙ มค.๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

วาระ ๑. เรื่องที่จะนำไปเสนอ นายกฯ ที่จะมากรอ.ชาติ
- โครงการ Night & Live Historical Park เสนอโดย หอการค้า จ.กพ ร่วมกับ อุทยานฯ  เสนอไปยัง หอการค้าไทย จะนำเข้าประชุม กรอ.กลาง วันพรุ่งนี้
- โครงการแก้มลิง (อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก) เพื่อช่วยเหลือเกษตร ปัญหาภัยแล้ง (ส่วนการขุดเจาะบ่อบาดาล มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว ทั้งหมด สามร้อยกว่าบ่อ )

ส่วนโครงการขยายช่องทางจราจรจาก 2 ช่องทาง เป็น 4 ช่องทางการจราจร และปรับปรุงขยายไหล่ทาง เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมของกลุ่มจังหวัด และเส้นทางท่องเที่ยวมรดกโลก
เส้นทางหมายเลข 115 จ.กำแพงเพชรหมายเลข 117 แยกปลวกสูง-จ.พิจิตร และ เส้นทางหมายเลข 101 จ.กำแพงเพชรจ.สุโขทัย (คีรีมาศ)
อาจนำเสนอเข้าไปด้วย เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก (ระยะทาง ๖๐ กม. งบเส้นทางละสามพันล้าน) ต้องของบส่วนกลาง (เหมือนกันถนนสายเอเซียที่กำลังดำเนินการอยู่)
ในปัจจุบัน แขวงการทาง จ.กพ แบ่งงบมาทำได้ปีละ ๑ - ๒ กม.

วาระ ๒. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  วันที่ ๑๖ พย.๕๘

๑. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จ.กพ เป็นหนึ่งในสิบแปดจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือก งบส่วนกลาง มีการประชุมเรื่องแบบแล้ว ๒ ครั้ง ตอนนี้เหลือรอการอนุมัติให้ใช้พื้นที่ (เรือนจำเก่า ทัณฑสถานวัยหนุ่ม)
การท่องเที่ยว วิถีไทย ในงานนบพระฯ (งบส่วนกลาง) ขอใช้พื้นที่บริเวณลานโพธิ์ทั้งหมด (รายละเอียดผัง รูปแบบ เสนอในที่ประชุม คกก.จัดงานฯ)
การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว ๔ จังหวัด (งบกลุ่มจังหวัด) แต่ละจังหวัดก็จะจัดขึ้นแล้วจังหวัดอื่นก็ไปร่วมงาน(ดูงาน) จ.กพ จัดที่ตลาดย้อนยุค นครชุม   

๒. เกาะกลางน้ำ
- ทาง สภาเทศบาล เมืองฯ ยังไม่ลงมติรับมอบอาคารฯ รอการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร โดย โยธาฯ
- ประธานหอการค้า เสนอให้มีการพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยว ปลูกต้นไม้ดอกไม้ ฯลฯ ปล่อยเรื่องอาคารฯไปก่อน
- หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เสนอให้มีการออกแบบไว้ว่า จะพัฒนาในรูปแบบไหน แล้วค่อย ๆ พัฒนาไปตามแบบนั้น
- ผวจ.เสนอให้คณะทำงานพัฒนาเกาะกลางน้ำ ไปดำเนินการต่อ
ปล. ถนนลูกรัง ที่ทำตอนแข่งรถออฟโรด ถ้าลาดยาง ก็ทำเป็นลู่วิ่ง ปั่นจักรยาน ( ถ้าจะลาดยาง ต้องบดอัดเพิ่มขึ้นเพราะพื้นเป็นทราย)

๓. ปัญหาเรื่อง หิมะดำ (เลขาหอการค้าฯ เสนอ)
- ประธานหอการค้าฯ ให้ข้อมูลเรื่อง รถตัดอ้อย จ.กำแพงเพชร มี สิบกว่าคัน (ราคาค้นละสิบล้าน) ถ้ารวมรายย่อยเป็นแปลงใหญ่ แล้วให้ ธกส. ปล่อยกู้ซื้อรถมาใช้ร่วมกัน
- ผวจ.เสนอให้ ดูเรื่องกฏหมาย แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของพื้นที่ บังคับใช้กฏหมาย

๔. รายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ปี๒๕๕๘  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เสนอ)
ลำดับที่ ของจังหวัดกำแพงเพชร
สุขภาพ 75
การศึกษา  70  
ชีวิตการงาน 49
รายได้ 29
ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 13
ชีวิตครอบครัวและชุมชน 6
การคมนาคมและการสื่อสาร 45
การมีส่วนร่วม 44
ดัชนี HAI 48

..สนใจแวะไปดาวน์โหลดเอกสารกันได้ที่ //social.nesdb.go.th/social/Portals/0/Documents/Report%20HAI%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202558_212.pdf

เชิญเรียนรู้ ร่วมกัน กรอ.จังหวัด ^_^
กรอ.จังหวัดกำแพงเพชร ๒๕๕๙ https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.1240871732595167.1073742165.100000170556089&type=3
.......................

ข้อเสนอที่ผมได้นำเสนอในที่ประชุม แต่เนื่องจากเย็นแล้วเลยไม่ได้คุยรายละเอียดมากนัก เสนอเพื่อให้บันทึกไว้ ประชุมครั้งหน้าก็จะได้ตามต่อ ^_^
๑. ปัญหา หิมะดำ  ( เลขาฯหอการค้า เสนอก่อนผม )
๒. ผลักดัน สร้างทางรถไฟ ผ่าน จ.กพ ... (เส้น นครสวรรค์ -กพ-ตาก-แม่สอด ) (North-South Economic Corridor: NSEC)
มีข่าวเรื่องเส้นทางรถไฟ พิษณุโลก-สุโขทัย-ตาก-แม่สอด (East-West Economic Corridor: EWEC)
๓. ท่อขนส่งน้ำมัน ผ่าน จ.กพ จะมีผลอะไร? จะทำอย่างไรให้เกิดผลดีกับกับเศรษฐกิจ ไม่ใช่แค่มีท่อผ่าน ?
๔. ผลกระทบทางเศรษฐกิจฯ งานประจำปี นบพระ กล้วยไข่ น่าจะมีการศึกษาวิจัย ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ?
๕. การท่องเที่ยว หาจุดขายใหม่ เช่น
- ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน (ริมปิง สะพานเก่า ที่ว่าการอำเภอเก่า)
- หุ่นระบำชากังราว สอนการทำหุ่น ทำชุด วิธีรำ การแสดงหุ่น + คน เชื่อมโยงการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ อุทยานฯ ภาพวาด โปสการ์ด
- กระทงเปลือกข้าวโพด โกสัมพี นำวัสดุไปพัฒนาทำเป็นอย่างอื่น
- วัดพระบรมธาตุ สวดมนต์ข้ามปี ลอยกระทงสายหมื่นดวง
- ศูนย์แสดงสินค้า โอทอป ( เอาพื้นที่แสดงสินค้าเกษตร แกลอรี่ภาพวาดภาพถ่าย นักท่องเที่ยวแวะพัก-ถ่ายภาพ )
- รถโดยสาร (รถเมล์) ในเขตเทศบาลเมืองฯ กำหนดเส้นทาง จุดจอดรถ เวลา
๖. SME หรือ OTOP ชนิดไหน startup - rising star - turn around
๗. ยุทธศาสตร์ positioning ตำแหน่งของจังหวัดกำแพงเพชร ในประเทศไทย ในโลก ?
- “เมืองเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป ท่องเที่ยวมรดกโลกและธรรมชาติ”
- ศูนย์กลางธุรกิจการค้า การแปรรูป และการตลาดมันสำปะหลังของภาคเหนือ(Hub มันสำปะหลังภาคเหนือ)
๘. ตราสัญลักษณ์ กำแพงเพชรแบรนด์ ?
- การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "กล้วยไข่กำแพงเพชร"  เครื่องหมาย สัญลักษณ์อะไรที่จะทำให้คนซื้อรู้ว่า ของดีของแท้ ?
ผลผลิตจำนวนอาจไม่มาก แต่ข้อดีคือสามารถตั้งราคาสูงได้ .. ถ้าผู้ซื้อมั่นใจว่าเป็นของดี ของแท้ แพงก็ซื้อ เพื่อชิม

เครดิตภาพ ปริษา ปานพรหม https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1652199638364824&id=100007244110360

รายละเอียดเพิ่มเติม .. กรอ.จังหวัดกำแพงเพชร ๒๕๕๙    https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.1240871732595167.1073742165.100000170556089&type=3
Create Date : 29 พฤษภาคม 2559
Last Update : 29 พฤษภาคม 2559 22:34:56 น. 0 comments
Counter : 522 Pageviews.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 708 คน [?]
ผมเป็น ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือ อาจเรียกว่า หมอกระดูกและข้อ หมอกระดูก หมอข้อ หมอออร์โธ หมอผ่าตัดกระดูก ฯลฯ สะดวกจะเรียกแบบไหน ก็ได้ครับ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเรียนจบแพทย์ทั่วไป 6 ปี ( เรียกว่า แพทย์ทั่วไป ) แล้ว ก็ต้องเรียนต่อเฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ อีก 4 ปี เมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะถือว่าเป็น แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โดยสมบูรณ์ ( รวมเวลาเรียนก็ ๑๐ ปี นานเหมือนกันนะครับ )

หน้าที่ของหมอกระดูกและข้อ จะเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ของ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ข้อ และ เส้นประสาท โรคที่พบได้บ่อย ๆ เช่น กระดูกหัก ข้อเคล็ด กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกสันหลังเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน เป็นต้น

สำหรับกระดูกก็จะเกี่ยวข้องกับกระดูกต้นคอ กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกข้อไหล่ จนถึงปลายนิ้วมือ กระดูกข้อสะโพกจนถึงปลายนิ้วเท้า ( ถ้าเป็นกระดูกศีรษะ กระดูกหน้า และ กระดูกทรวงอก จะเป็นหน้าที่ของศัลยแพทย์ทั่วไป )

นอกจากรักษาด้วยการให้คำแนะนำ และ ยา แล้วยังรักษาด้วย วิธีผ่าตัด รวมไปถึง การทำกายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ อีกด้วย นะครับ

ตอนนี้ผม ลาออกจากราชการ มาเปิด คลินิกส่วนตัว อยู่ที่ จังหวัดกำแพงเพชร .. ใช้เวลาว่าง มาเป็นหมอทางเนต ตอบปัญหาสุขภาพ และ เขียนบทความลงเวบ บ้าง ถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำ หรือ อยากจะปรึกษา สอบถาม ก็ยินดี ครับ

นพ. พนมกร ดิษฐสุวรรณ์ ( หมอหมู )

ปล.

ถ้าอยากจะถามปัญหาสุขภาพ แนะนำตั้งกระทู้ถามที่ .. เวบไทยคลินิก ... ห้องสวนลุม พันทิบ ... เวบราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ หรือ ทางอีเมล์ ... phanomgon@yahoo.com

ไม่แนะนำ ให้ถามที่หน้าบล๊อก เพราะอาจไม่เห็น นะครับ ..
New Comments
[Add หมอหมู's blog to your web]