Ortho knowledge for all @ Do no harm patient and myself @ สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องสร้างเอง

2560 02 11 สุนัขจรจัด งานนบพระเล่นเพลง วันเสาร์ บ่ายสองโมง-บ่ายสามโมง วันดีเวลาดี ที่เราจะได้มาพบกัน ในรายการ " คุณหมอ ขอคุย (เรื่องดี ๆ ) "
สถานีวิทยุชุมชน เครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร 100.25 mHz.
ดำเนินรายการโดย นพ.พนมกร ดิษฐสุวรรณ์
โทรศัพท์ร่วมแสดงความคิดเห็น และ สนับสนุนรายการ ได้ที่หมายเลข 055 - 714 417

วันเสาร์นี้ คุยกันเรื่อง
๑. ความรู้สุขภาพ :  สุนัขจรจัด ปัญหาสังคม ระดับประเทศ ...สาเหตุและแนวทางแก้ปัญหา (นำมาฝาก)    
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-02-2017&group=15&gblog=78

๒. ข้อคิดความเห็น เกี่ยวกับบ้านเรา :  งานนบพระ-เล่นเพลง (ในฝัน ที่ยังคงเป็นฝันต่อไปอีกนานนนนนนนนนน)     
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.458832200906979.1073741851.146082892181913&type=3

๓. ข่าวสารการจัดงานในบ้านเรา :  

- วันที่ ๑๐ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ งานประจำปี ไหว้พระบรมธาตุเพ็ญเดือน ๓  (สมโภช ๖๖๐ ปี) ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
https://www.facebook.com/rjvcmt

- วันที่ ๑๑ กพ.๖๐  " ๖๖๐ พนม .. สมโภชพระบรมธาตุ ๖๖๐ ปี  " เชิญร่วมรับเป็นเจ้าภาพ พนมหมาก พนมเบี้ย บูชาพระบรมธาตุ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
https://www.facebook.com/rjvcmt

- วันที่ ๑๑ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  งานประเพณีนบพระเล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร
https://www.facebook.com/supa.chee.5/posts/1277333972333220

- วันอาทิตย์ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ศิลป์ในสวน ปี ๓ (ครั้งที่ ๑๐) ณ ศูนย์ข้อมูล อุทยานฯ ตรงข้ามเรือนไทย
สนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรม หรือ ขายขนม-อาหาร-เครื่องดื่ม ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์  กรุณาติดต่อ ครูแขก Eng@Home (นพรัตน์ รามสูต) โทรฯ ๐๘๙ ๔๙๖ ๘๗๒๖ FB: lotus.kpp  https://www.facebook.com/lotus.kpp  (ไม่เสียค่าเช่าพื้นที่ แต่ต้องพูดคุยแนวคิดให้ตรงกัน)

”””””””””””””””””””””””””””””
- เชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จ.กำแพงเพชร  ณ วัดพระบรมธาตุ นครชุม
https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.1110300495652292.100000170556089&type=3
- เชิญร่วมสนับสนุน สถานีวิทยุเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร ( สคพ. ๑๐๐.๒๕ MHz)    
https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.1240372449311762.100000170556089&type=3
- เชิญร่วมบริจาค จักรยาน (ใหม่-เก่า) โครงการ “สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก" @ กำแพงเพชร
https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.1133734349975573.100000170556089&type=3
- เชิญร่วมบริจาคโลหิต  ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ตึก 3 ชั้น 2 รพ.กำแพงเพชร ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  สอบถามรายละเอียด โทร 055 - 714 223 - 5 หรือ 081- 443 2550
https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.482651328417215.132977.100000170556089&type=3
- ตลาดเกษตรกร หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ทุกวันศุกร์ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.625007547622776.1073741882.146082892181913&type=3
- ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองฯ ด้วยรถไฟฟ้า จุดขึ้นรถบริเวณลานโพธิ์ ไม่ต้องจองล่วงหน้า และ ฟรี   
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.611450205645177.1073741877.146082892181913&type=3
- ชิมชมช๊อป OTOP กำแพงเพชร ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชุน "ศูนย์โอทอป สาขาในเมือง" ติดกับ สนง.เกษตร จ.กพ (สามแยกหน้าวิทยาลัยเทคนิค) เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. โทร 086 515 6596
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.474248506032015.1073741854.146082892181913&type=3
””””””””””””””””””””””””””””””


๑. ความรู้สุขภาพ :  สุนัขจรจัด ปัญหาสังคม ระดับประเทศ ...สาเหตุและแนวทางแก้ปัญหา (นำมาฝาก)    
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-02-2017&group=15&gblog=78

ปัญหาสุนัขจรจัด สาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา
//straydogg.blogspot.com/2012/05/first-post.html
       จากการสัมมนาร่วมระหว่างสมาคมคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์แห่งโลก (THE WORLD SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMALS หรือ WSPA) กับกรุงเทพฯ เพื่อหากลยุทธ์การควบคุมสุนัขจรจัดให้มีประสิทธิภาพ
วิธีที่จะควบคุมจำนวนสุนัขให้ได้ผล ที่ควรพิจารณา คือ เข้มงวดในการเคลื่อนย้ายสัตว์ ควบคุมแหล่งที่อาศัย และ การให้อาหาร โดยมี 3 องค์กรสำคัญที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา คือ
        ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่ มีงบประมาณ มีคน
        ความรู้ สัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์ สำนักงานสาธารณสุข (โรคพิษสุนัขบ้า) มหาวิทยาลัย
        เครือข่ายภาคประชาสังคม ประชาชน

โดยมีมาตรการสำคัญ 4 ประการ (THE KEY PRINCIPLE OF STRAY CONTROL) ที่ต้องทำไปด้วยกันจึงจะสำเร็จ คือ
        การออกกฎหมายในระดับประเทศหรือท้องถิ่น
        การจดทะเบียนสุนัขเพื่อควบคุมสุนัขมีเจ้าของ การฉีดวัคซีน
        การทำหมัน
        การให้ความรู้เพื่อให้เจ้าของสัตว์เกิดความรับผิดชอบ และให้ประชาชนช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งเห็นถึงประโยชน์ของการทำหมัน

 “”””””””””””””””””
ข้อกำหนดขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) การควบคุมจำนวนประชากรสุนัขอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วย การให้การศึกษาและการบังคับใช้กฎหมายสำหรับสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบของเจ้าของสุนัขอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินการตามหลัก animal welfare มีการขึ้นทะเบียนสุนัขและการควบคุมการขยายพันธุ์ มีการควบคุมเคลื่อนย้ายทั้งภายในและต่างประเทศ มีการป้องกันสิ่งแวดล้อม มีมาตรการควบคุมการค้าสุนัขที่ผิดกฎหมายมีการป้องกันและลดการถูกสุนัขกัด และมีการทำลายสุนัขในกรณีที่จำเป็น
//news.sanook.com/1844938/
ตัวอย่าง วิธีการแก้ไขปัญหาฯ
- การขึ้นทะเบียนและควบคุมสุนัขอย่างเป็นระบบ ทั้ง สุนัขที่มีเจ้าของและสุนัขจรจัด (การกรองสุนัขจรจัด ที่ไม่มีเจ้าของออกจาก สุนัขที่มีเจ้าของให้ชัดเจน) ให้เจ้าของสุนัข นำสุนัขทุกตัวที่ต้องการจะเลี้ยง ไปทำการสักเบอร์หู พร้อมกับขึ้นทะเบียนตัวและทำประวัติให้เรียบร้อย ถ้าใช้วิธีการสักเบอร์หู แทนการฝังไมโครชิพ จะช่วยประหยัดงบประมาณ
- การทำหมัน และ การให้ความรู้ประชาชนถึงประโยชน์ของการทำหมัน เพื่อไม่ให้มีการเพิ่มของจำนวนประชากรมากเกินไป (OVER POPULATION) รณรงค์และขอความร่วมมือ กับเจ้าของสุนัข ให้ทำหมันสุนัขที่ไม่ต้องการจะมีลูก เพื่อป้องกันการแพร่ขยายพันธุ์ ของสุนัขโดยไม่ตั้งใจ
- เปลี่ยนสุนัขจรจัดเป็นสุนัขชุมชน แนวทางนี้คือ การให้ ผู้ที่รักสุนัขหรือชมรมคนรักสุนัขฯลฯ ผู้แทนตามวัดวาอาราม และ คนในชุมชนมีโอกาสในการตัดสินใจร่วมกันว่า จะให้สุนัขจรจัดตัวใดเป็นสุนัขชุมชนบ้าง หากประสงค์จะให้เป็นสุนัขชุมชน ทางชุมชนจะดูแลด้านอาหาร สุขภาพ และจัดที่อยู่อาศัยอย่างเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน (คอกสุนัขจรจัด ประมาณ 50 ตรว.) จะได้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ทำความสกปรก  ไม่ก่อความรำคาญ  โดยทาง กทม.จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างคอกสุนัข อาหารเลี้ยง ฉีดวัคซีน ทำหมัน และให้การรักษาเวลาเจ็บป่วยและหากมีลูกสุนัขใหม่เกิดขึ้น ชุมชนนั้นจะต้องรับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนและเป็นผู้ดูแลสุนัขเหล่านี้ด้วย
- สถานพักพิงสุนัขชุมชน โดยเชิญชวน 'กลุ่มคนรักสุนัข-ผู้ใจบุญ' ที่เลี้ยงสุนัขในบ้านเป็นจำนวนมากๆ มาขึ้นทะเบียนกับกทม. โดยมีหลักเกณฑ์ว่าต้องไม่เลี้ยงเพิ่ม โดยกทม.จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำหมันและฉีดวัคซีนให้สม่ำเสมอ เข้าไปปรับปรุงด้านกายภาพการเลี้ยงให้ดูสะอาดให้สุนัขเหล่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
- หาเจ้าของให้สุนัขจรจัด หาบ้านใหม่ให้สุนัข นำสุนัขจรจัดไปเลี้ยงไว้ในสถานที่จัดไว้ โดยนำสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของไปทำความสะอาด ดูแลขน ทำการฉีดวัคซีน ทำหมัน รวมถึงการฝึกคำสั่งพื้นฐานอย่างง่าย ๆ เพื่อแจกจ่ายสู่ประชาชนหรือหน่วยงานที่ต้องการสุนัขเหล่านี้ไปเลี้ยงดูต่อไป โดยจัดทำประวัติทะเบียนสุนัขให้ผู้นั้นเป็นเจ้าของ อันเป็นการสนองตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด
- จับสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของทั้งหมด ไปไว้ยังสถานที่รับเลี้ยงสุนัขจรจัด ให้แยกเลี้ยงสุนัขเพศผู้และสุนัขเพศเมียออกจากกัน เพื่อป้องกันการผสมพันธุ์ โดยวิธีนี้ จึงไม่จำเป็นที่จะต้องทำหมันสุนัขแต่อย่างใด
- ปลูกฝังเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ ให้เด็กและเยาวชน โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างหลักสูตรการเลี้ยงสุนัขเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดระยะยาว
//www.oknation.net/blog/kriengsak/2008/06/07/entry-2
//www.thaigsdclub.org/gsdboard/index.php?topic=790.0
//www.dogilike.com/board/view.php?id=2649
ให้อาหารสุนัขจรจัด ... ให้มาเห่าหอนกันอย่างบ้าคลั่ง...
โดย ดร.วีรสิทธิ์ พุฒิไพโรจน์ หัวหน้าปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต  https://www.facebook.com/notes/591493994213125/
มีสุนัขจรจัดอยู่มากมายใน จ.ภูเก็ต เนื่องจากผู้คนมีเมตตาและให้อาหารพวกเขา  เมื่อคุณให้อาหาร พวกเขาก็จะมาอยู่ใกล้ๆ ยิ่งให้อาหารพวกเขามากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมากันมาก นี่ทำให้เกิดปัญหา ปัญหาหนึ่งจากพวกสุนัขจรจัดคือการเกิดเชื้อโรค ภูเก็ตเป็นจังหวัดปลอดเชื้อพิษสุนัขบ้ามาตั้งแต่ปี 2007 และเราก็อยากจะให้เป็นเช่นนี้ตลอดไป
ถ้าคุณต้องการที่จะช่วยเหลือสุนัขจรจัด วิธีที่ดีที่สุดคือไม่ให้อาหารพวกเขา แต่โทรแจ้งเรา หรือสำนักงานเขตท้องถิ่น เราจะไปต้อนจับสุนัขจรจัดและนำมาไว้ที่ศูนย์พักพิงสุนัขในอำเภอถลาง ซึ่งเป็นที่ที่เราดูแลพวกเขา เราดูแลพวกสุนัข เราไม่ฆ่าพวกเขา เพราะขัดกับหลักคำสอนทางพุทธศาสนา ขณะนี้มีสุนัขอยู่ประมาณ 400 ตัวที่ศูนย์พักพิงสุนัขที่อำเภอถลาง ซึ่งเราเปิดให้ประชาชนสามารถมารับสุนัขไปอุปการะได้
เรารับบริจาคอาหารสุนัข แต่ไม่รับบริจาคเงิน ท่านสามารถนำไบสั่งซื้ออาหารสุนัขมาให้เรา และเราจะไปรับอาหารจากร้านค้าเอง
การให้อาหารสุนัขแต่ปล่อยให้พวกเขาอาศัยอยู่บนท้องถนนไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือพวกเขา มีมูลนิธิแห่งหนึ่งในภูเก็ตที่จ้างผู้คนให้ให้อาหารสุนัขตามท้องถนนและตามวัดต่างๆในภูเก็ต มูลนิธิฯนี้ยังทำการตอนทำหมันให้กับสุนัขจรจัดด้วย จริงอยู่ นี่เป็นการหยุดยั้งการผสมพันธุ์ของสุนัข แต่สุนัขเหล่านี้ก็ยังคงอาศัยอยู่ตามท้องถนน เราชื่นชมในความช่วยเหลือของมูลนิธิฯนี้ แต่วิธีที่ดีที่สุดคือการให้พวกเรานำสุนัขมาไว้ที่ศูนย์พักพิงสุนัข
อีกปัญหาหนึ่งของสุนัขจรจัดที่อยู่ตามท้องถนนคือ บางครั้งพวกเขาทำร้ายผู้คน แต่คนที่ให้อาหารสุนัขเหล่านี้ก็ไม่อยากจะรับผิดชอบ มีกรณีหนึ่งที่เป็นเรื่องราวขึ้นศาล มีคนถูกสุนัขจรจัดกัด สุนัขตัวนี้มีคนให้อาหารอยู่ ผู้ถูกกัดได้ยื่นฟ้องร้องเอาผิดแก่ผู้ให้อาหารสุนัข ศาลได้ตัดสินว่าผู้ที่ให้อาหารสุนัขจรจัดและสุนัขตัวนี้ไม่ได้ไปไกลจากบริเวณนั้น ก็ถือว่าคนที่ให้อาหารนี้เป็นเจ้าของสุนัข มีอีกกรณีหนึ่ง ครั้งหนึ่งเราออกไปจับสุนัขจรจัด มีชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของสุนัข ผมได้บอกเขาไปว่าผมจะขอถ่ายรูปเขาและขอเก็บสำเนาบัตรประจำตัวเขาเพื่อบันทึกไว้ ในกรณีที่ถ้าสุนัขตัวนี้ไปกัดใคร เขาจะต้องรับผิดชอบ เขาจึงปฏิเสธว่าไม่ใช่เจ้าของของสุนัขตัวนี้อีก
ถ้าท่านโชคร้ายโดนสุนัขกัด สิ่งแรกที่ต้องทำคือดูแลบาดแผลของตนเอง ล้างแผลด้วยน้ำให้มากๆ เพราะเชื้อโรคมาจากน้ำลายของสุนัข ดังนั้นการยิ่งล้างแผลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี จากนั้นก็ไปพบแพทย์ ถ้าเป็นไปได้ให้ถ่ายรูปสุนัขที่กัดท่าน จากนั้นก็แจ้งให้เจ้าของสุนัขทราบ หรือไม่ก็แจ้งความกับตำรวจ
ถ้าท่านถูกสุนัขกัดในอาณาบริเวณบ้านของผู้ใดก็ตาม ท่านจะไม่สามารถโทษเจ้าของ เพราะท่านไปอยู่ในเขตบ้านของเขา การชดเชยค่าเสียหายจะขึ้นอยู่กับเจ้าของ ท่านมีสิทธิที่จะปกป้องตนเองเมื่อถูกสุนัขโจมตี ภายใต้หลักของเหตุผล แต่ถ้าท่านถูกสุนัขกัดอยู่ในอาณาบริเวณบ้านของคนอื่น มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกท่านและเพื่อสุนัขเหล่านี้ มาร่วมมือกันในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในภูเก็ต
๒. ข้อคิดความเห็น เกี่ยวกับบ้านเรา :  
งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด ประจำปี 2560 จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม และบริเวณสนามหน้าเมือง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
 วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
- เวลา 06.39 น. ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช
- เวลา 07.39 น. พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม
- เวลา 16.00 น. จะเริ่มขบวนแห่นบพระ-เล่นเพลง ณ บริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์ ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร (ลานโพธิ์) ข้ามสะพานแม่น้ำปิง ไปยังวัดพระบรมธาตุ
- เวลา 18.00 น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด ประจำปี 2560 ณ วัดพระบรมธาตุ นครชุม
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างฯ อีกมากมาย ได้แก่
- การประดับไฟอย่างสวยงาม กว่า 2,500 ดวง ณ บริเวณวัดพระแก้ว วัดพระธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
- การจำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้า OTOP และของดีเมืองกำแพง การจำหน่ายสินค้ามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สินค้าราชทัณฑ์ การออกร้านมัจฉากาชาด
- การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
- การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน ตลาดย้อนยุคนครชุม ตลาดย้อนรอยชากังราว
- การแสดงบนเวทีกลาง
เครดิต ข้อมูล ๑supa.chee  https://www.facebook.com/supa.chee.5/posts/1277333972333220

หมายเหตุ ... ถ้าใครจะมาเที่ยวงาน .. แนะนำมาช่วงหัวค่ำ ชมนิทรรศการ ชมการแสดงที่เวทีกลาง ชิมอาหาร ช๊อปสินค้าโอทอป ทำบุญกับร้านมัจฉากาชาด สักสองสามทุ่มก็กลับบ้าน ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรออกนอกบ้าน เพราะช่วงดึกจะเป็นช่วงที่วัยรุ่นเขาจะมางานคอนเสิร์ต แล้วต่อย-ตี-ฟัน-แทง-ยิง กัน จะได้ไม่โดนลูกหลง ..
ระดับประเทศมี ๗ วันอันตราย ..  กำแพงเพชรบ้านเรา มี “ ๑๐ คืน อันตราย ” ตายเจ็บทุกปี ปีละสองรอบ (นบพระ-กล้วยไข่) แต่จำนวนมากน้อยแค่ไหน ไม่รู้ เพราะ ไม่เคยมีการเก็บข้อมูลอย่างจริงจัง ( จัดกันมาเกือบยี่สิบปี ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยน )นำข้อเสนอ " งานนบพระเล่นเพลง ในฝัน "  มาแบ่งปันอีกรอบเผื่อจะโดนใจ ใครสักคนเอาไปทำให้เป็นความจริง
๑. สถานที่  แบ่งสัดส่วนพื้นที่ (แบ่งโซน) วัฒนธรรม สินค้าท้องถิ่น OTOP ร้านค้าทั่วไป
- งานวัฒนธรรมประเพณี กาชาด สนามด้านซ้ายมือ(หน้าศาลเยาวชน เรือนไทยฯ) เชื่อมต่อกับอุทยานฯ พิพิธภัณฑ์
- งานขายสินค้า คอนเสิร์ตด้านขวามือ (หน้าวิทยาลัยเทคนิค)
- ถนนโดยรอบ ให้สัญจรผ่านได้ จอดรถได้ ไม่ต้องปิดถนน
- ถนนและลานหน้าพระบรมรูป ร.๕  จัดเป็นพื้นที่เวทีกลาง มีการแสดงวัฒนธรรม การแสดงผลงานของภาครัฐ  
๒. สนามด้านซ้ายมือ (สนามหน้าเมือง)
- เจดีย์วัดพระบรมธาตุจำลอง ตั้งอยู่กลางสนาม ด้านซ้ายขวา เป็นเวที การละเล่น และ หมู่บ้านวัฒนธรรม
- การจำลองวิถีชีวิตและการแสดงของชาวไทยภูเขา (คล้าย ๆ ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.กพ) การจำลองวิถีชีวิต คนไทย จีน ชนเผ่า ฯลฯ การแต่งกาย อาหาร ขนม ขายหรือชิม อาจมีแสดงนิดหน่อย เน้นพูดคุย ถ่ายภาพ
- จัดพื้นที่แสดงสินค้าพื้นบ้าน สินค้าศิลปะ ถนนคนเดิน เปิดหมวก ฯลฯ
- หมู่บ้านโอทอป จำหน่ายสินค้า สาธิต หรือ สอน ในช่วงตอนค่ำ
- ตลาดย้อนยุคนครชุม ตลาดย้อนรอยชากังราว พ่อค้าแม่ค้าแต่งกายย้อนยุค ขายอาหารของกินของกินเล่นขนมย้อนอดีต คัดเลือกเฉพาะที่หาซื้อหากินได้ยาก ( คล้าย ๆ กับ ที่เคยจัด หมู่บ้านวัฒนธรรมย้อนยุคของจังหวัดกำแพงเพชร  https://www.gotoknow.org/posts/267377 )
๓. การแสดงพิเศษ เช่น ดนตรี (วงออร์เคสตร้าดงซ่อม หรือ วงแจ๊ส มรภ.กพ ) แสงสีเสียง หรือ โขน ที่วัดพระแก้ว หรือ วัดพระธาตุ ทำเส้นทางเดินต่อจากงานฯ ข้างทางเดินมีของขาย ของเล่นศิลปะไทย ตลาดย้อนยุค จุดถ่ายภาพ การแสดงภาพ ถ่ายภาพวาดศิลปวัฒนธรรม ชมรมถ่ายภาพ ชมรมศิลปะ ฯลฯ
- ศิลปะการแสดง ทางวัฒนธรรม ในกำแพงเพชร แต่ละวัน แบ่งเป็นธีม ที่ไม่เหมือนกัน เช่น ดนตรีไทย รำวงย้อนยุค วิถีชีวิตชนเผ่า (อาหาร การละเล่น การแต่งกาย) ชาวเขา ปากะยอ เมียน ลีซอ ไทยทรงดำ ไทยลื้อ ลาวครั่ง ฯลฯ เพลงพื้นบ้าน แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนว่าวันไหนมีอะไรบ้าง
- ศิลปะการแสดง ร่วมสมัย เช่น การแสดงมายากล ( street magic ) การแสดงภาพถ่าย การวาดภาพ การสอนศิลปะวาดภาพพับกระดาษ จำหน่ายสินค้าทำมือ เล่นดนตรีเปิดหมวก ฯลฯ (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต้องเสียค่าเช่าพื้นที่)   รูปแบบจะคล้ายกับ ถนนคนเดิน หรือ ศิลป์ในสวน เน้นการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ไม่เน้นการซื้อขาย
๔. โซนหน้าเวทีกลาง
- จัดช่องทางกว้าง ๓ - ๔ เมตร เชื่อมด้านซ้ายขวา ให้เดินสะดวก ส่วนโอทอปทำป้ายทางเข้าด้านข้างเพิ่ม
- แบ่งสองส่วน ส่วนชมการแสดง (มีเฉพาะเก้าอี้ ๑๐๐ ตัว)  และ ส่วนนั่งทานอาหาร (มีโต๊ะเก้าอี้ )
- ส่วนนั่งทานอาหาร บริเวณโต๊ะเก้าอี้ และ ถังขยะ เพิ่มการเก็บขยะ ทำความสะอาด (จ้างคนทำความสะอาด?)
- เปิดพื้นที่ ไม่ให้มีรถเข็นขายของ บนถนนตั้งแต่ลานโพธิ์ ถึงเวทีกลาง (โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกไฟจราจร) เพื่อจะได้เดินชมงานได้สะดวกต่อเนื่องจากลานโพธิ์จนถึงเวทีกลาง ไม่บังหน้าเวทีกาชาดและทางเข้าโอทอป
๕. เวทีกลางเน้นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวกำแพงเพชร
- ค่ำ การแสดง ศิลปะ ดนตรี ของเยาวชน ศิลปะพื้นบ้าน ลิเก การละเล่นของเด็กสมัยก่อน
- เย็น มีเสวนาพูดคุยเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี (คนฟังน้อย แต่ก็ถือว่าพูดให้พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นฟัง)
๖. ทางเข้างาน มีป้ายประชาสัมพันธ์ ว่า กิจกรรมเด่น เมื่อไหร่ ที่ไหน เบอร์โทรฯ ติดต่อ ศูนย์ประสานงาน กองอำนวยการป้าย ผังการจัดพื้นที่ แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ตรงไหน มีอะไรบ้าง ใครที่สนใจเรื่องไหน ก็จะได้เข้าไปดูได้ โดยเฉพาะ ขบวนแห่ ควรเดินช่วงสี่ห้าโมงเย็น (อากาศไม่ร้อนมาก) มีการแสดงในบางจุด และ เพิ่มเสียงดนตรีเสียงเพลงประกอบขณะเดิน
๗. กิจกรรมพิเศษ
- เช้าตักบาตร ค่ำเวียนเทียน ที่วัดพระแก้ว หรือ วัดพระธาตุ จะได้มีกิจกรรมต่อเนื่องในบริเวณเดียวกัน
- ฉากถ่ายภาพ วัดพระบรมธาตุ บ้านห้าง ภาพในอดีต ฯลฯ และอุปกรณ์ประกอบ เช่น รถสามล้อโบราณ จักรยานโบราณ
๘. การเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นเช่น เรือนไทย พิพิธภัณฑ์ อุทยานประวัติศาสตร์ วัด แม้กระทั่งบริเวณงาน เช่น ความเป็นมาของต้นโพธิ์  ใบเสมากลางวงเวียน ต้นสักที่ในหลวง-ราชินีทรงปลูก แผงพระเครื่องตลาดเช้า เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดขบวนแห่ การสาธิต การแสดง  มัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยว
๙. จัดเพิ่มถังขยะ ให้เพียงพอ รวมไปถึงการรณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกที่ และ ลดการใช้ถุงพลาสติก อย่างจริงจัง
๑๐ เพิ่มห้องน้ำในบริเวณงาน สุขาเคลื่อนที่ หรือ เปิดห้องน้ำในส่วนราชการใกล้เคียง (มีป้ายบอกทางด้วย)
๑๑. เก็บข้อมูล อุบัติเหตุ การทำร้ายร่างกาย ในเขตเทศบาลเมืองฯ ช่วงงานนบพระ งานกล้วยไข่ .. ๑๐ วันอันตราย ( รพ.กพ และ สสจ.กพ )
๑๒. ปัญหาผู้แอบอ้างเก็บค่าจอดรถ ในพื้นที่สาธารณะ ริมถนน ... ท่านรองผู้กำกับฯ ให้โทรแจ้ง ๑๙๑  หรือ ๐๕๕ ๗๒๒ ๑๗๗ สายตรงศูนย์วิทยุจราจร เพื่อประสานสายตรวจได้ทันที

สรุป ในความเห็นของผม สิ่งที่เห็นว่า เป็นปัญหา ก็ยังเหมือนเดิมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสาเหตุน่าจะเกิดจากการจัดวางผัง รูปแบบงาน ( ที่ดีขึ้นก็คือ บริเวณลานโพธิ์ของ ท่องเที่ยวฯ กับ วัฒนธรรมฯ )
บันทึกภาพและข้อมูล เอาไว้ก่อน เผื่อมีโอกาส จะได้นำไปเสนอ เรามีหน้าที่คิดและเสนอ ก็ทำหน้าที่ไป ส่วนผู้จัดงาน (ข้าราชการ พ่อค้าแม่ค้าฯลฯ)  เขาจะทำหรือไม่ ก็เป็นเรื่องของเขา
ถ้ามองในอีกด้าน สิ่งที่เรามองว่าเป็นปัญหา มันอาจไม่ได้เป็นปัญหาของผู้จัดงาน หรือ ผู้มาร่วมชมงาน เราจึงได้เห็นงานรูปแบบนี้ยังคงอยู่จากอดีตถึงปัจจุบัน (และ อนาคต)

รายละเอียดเพิ่มเติม .. งานนบพระ-เล่นเพลง (ข้อคิดเห็น)    
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.458832200906979.1073741851.146082892181913&type=3
Create Date : 27 กุมภาพันธ์ 2560
Last Update : 27 กุมภาพันธ์ 2560 21:53:58 น. 0 comments
Counter : 410 Pageviews.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 726 คน [?]
ผมเป็น ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือ อาจเรียกว่า หมอกระดูกและข้อ หมอกระดูก หมอข้อ หมอออร์โธ หมอผ่าตัดกระดูก ฯลฯ สะดวกจะเรียกแบบไหน ก็ได้ครับ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเรียนจบแพทย์ทั่วไป 6 ปี ( เรียกว่า แพทย์ทั่วไป ) แล้ว ก็ต้องเรียนต่อเฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ อีก 4 ปี เมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะถือว่าเป็น แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โดยสมบูรณ์ ( รวมเวลาเรียนก็ ๑๐ ปี นานเหมือนกันนะครับ )

หน้าที่ของหมอกระดูกและข้อ จะเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ของ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ข้อ และ เส้นประสาท โรคที่พบได้บ่อย ๆ เช่น กระดูกหัก ข้อเคล็ด กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกสันหลังเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน เป็นต้น

สำหรับกระดูกก็จะเกี่ยวข้องกับกระดูกต้นคอ กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกข้อไหล่ จนถึงปลายนิ้วมือ กระดูกข้อสะโพกจนถึงปลายนิ้วเท้า ( ถ้าเป็นกระดูกศีรษะ กระดูกหน้า และ กระดูกทรวงอก จะเป็นหน้าที่ของศัลยแพทย์ทั่วไป )

นอกจากรักษาด้วยการให้คำแนะนำ และ ยา แล้วยังรักษาด้วย วิธีผ่าตัด รวมไปถึง การทำกายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ อีกด้วย นะครับ

ตอนนี้ผม ลาออกจากราชการ มาเปิด คลินิกส่วนตัว อยู่ที่ จังหวัดกำแพงเพชร .. ใช้เวลาว่าง มาเป็นหมอทางเนต ตอบปัญหาสุขภาพ และ เขียนบทความลงเวบ บ้าง ถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำ หรือ อยากจะปรึกษา สอบถาม ก็ยินดี ครับ

นพ. พนมกร ดิษฐสุวรรณ์ ( หมอหมู )

ปล.

ถ้าอยากจะถามปัญหาสุขภาพ แนะนำตั้งกระทู้ถามที่ .. เวบไทยคลินิก ... ห้องสวนลุม พันทิบ ... เวบราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ หรือ ทางอีเมล์ ... phanomgon@yahoo.com

ไม่แนะนำ ให้ถามที่หน้าบล๊อก เพราะอาจไม่เห็น นะครับ ..
New Comments
[Add หมอหมู's blog to your web]