Ortho knowledge for all @ Do no harm patient and myself @ สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องสร้างเอง

คำขวัญวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐


คําขวัญวันแม่ 2560 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ


คําขวัญวันแม่ 2560 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม มาอ่านคำขวัญวันแม่ ตั้งแต่ปี 2544 จนกระทั่งล่าสุด ส่วนคำขวัญวันแม่ 2560 ทีมงานจะมาอัพเดทให้ทราบอีกครั้งค่ะ

วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญที่คนไทยทุกคนรู้กันดีว่า ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และถือเป็น "วันแม่แห่งชาติ" ของประเทศไทยที่ทุกคนให้ความสำคัญ ซึ่งนับตั้งแต่วันแม่แห่งชาติเมื่อปี 2544 เป็นต้นมา ก็จะมีการตั้งคำขวัญประจำวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมารดา


   และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ที่วันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติแก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจะนำไปเผยแพร่เทิดพระคุณแม่ทั่วประเทศส่วนคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

คําขวัญวันแม่ 2560

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้..

         "สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา

         พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่

         เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล

         เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง"

เครดิต https://hilight.kapook.com/view/842

.....................................


แม้จะถือกำเนิดในราชสกุล กิติยากร แต่เนื่องจากปีที่ ม.ร.ว.สิริกิติ์ ประสูติ เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน ตรงกับ พ.ศ.๒๔๗๕ ที่สยามประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณายาสิทธิราช เป็นประชาธิปไตย ดังนั้น จึงมีผลทำให้เจ้านายจำนวนมาก รวมทั้ง หม่อมเจ้านักขัตรมงคล พระบิดาต้องออกจากราชการ และต่อมาเมื่อกลับเข้ารับราชการใหม่ ก็ต้องเสด็จไปรับราชการในต่างประเทศ

ชีวิตเมื่อทรงพระเยาว์จึงเท่ากับบ่มเพาะให้พระธิดาองค์ใหญ่ได้เรียนรู้โลกกว้างมากกว่าการเป็นอยู่แบบสาวชาววังทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยที่ทรงอยู่ภายใต้การดูแลของสมเด็จตา สมเด็จยาย คือเจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ (ม.ร.ว.สท้าน สนิทวงศ์) กับ ท้าววนิดาพิจารินี ต้องทรงช่วยทำงานในบ้าน ช่วยทำงานในสวน แต่ความที่ท่านทั้งสองเป็นคนใจกว้างและอารีอารอบ ทำให้บ้านพักถนนพระราม ๖ มีผู้เข้ามาอาศัยร่มใบบุญกันอยู่มิได้ขาด อาทิ เจ๊กเส็ง แขกประจำบ้านที่ชอบมารับประทานอาหารด้วย เจ๊กเจี่ย เจ๊กเฮา คนเช่าบ้านชาวญี่ปุ่น นายเฮง อดีตทหารผ่านศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ พี่เลี้ยงผล แม่ครัวแช่ม คนสวนอ้อน รวมถึงบริวารที่ไม่ใช่คน อย่าง แพะจินเจ้อ และสุนัขชื่อเจ้าลาบ บุคคล และสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ทำให้ชีวิตในยามเยาว์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เต็มไปด้วยความสนุกสนานอบอุ่น และมีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมให้พระองค์มีน้ำพระทัยกว้างขวาง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พระอารมณ์ดีและมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ และสัตว์ผู้ยาก

ทรงให้ความสำคัญกับการเป็นพระมารดาในลำดับต้น ดังพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๒ ความตอนหนึ่งว่า

"ผู้หญิงไทยเรานี้ รักที่จะทำหน้าที่ที่ตัวคิดว่าสำคัญที่สุด คือการเป็นแม่ เพราะว่าอนาคตของชาติ ของเผ่าพันธุ์อะไรก็ขึ้นอยู่กับแม่ ถ้ามีแม่ที่ดี มีแม่เอาใจใส่ต่อลูกแล้ว ก็คิดว่าเด็กหรือทรัพยากรยิ่งใหญ่ของมนุษยชาตินี้ เป็นอันว่า เราหวังได้ว่าเด็กที่จะออกมาดีไม่ต้องพึ่งยาเสพติด ไม่ต้องพึ่งของมึนเมาที่จะทำให้เขาหมดความทุกข์ เพราะว่าภารกิจของการเป็นแม่นี้เป็นภารกิจที่สำคัญมากที่จะอบรมลูกให้ความรักความอบอุ่นต่างๆนานา ผู้หญิงไทยเราหรือผู้หญิงตะวันออกจึงเลือกที่จะเป็นแม่บ้านแม่เรือน..."

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งเล่าถึงวิธีการเลี้ยงพระราชโอรส พระราชธิดาของพระราชมารดาว่า ในยามที่ไม่มีพระราชกิจ จะทรงใช้เวลาไปกับการอบรมลูกเสมอ การอบรมทรงมีหลายมาตรการที่ได้ผล เช่น เมื่อพี่เลี้ยงบ่นว่าข้าพเจ้าซนไม่ทราบจะเลี้ยงอย่างไร จับใส่คอกก็ปีนคอกได้เกรงจะเป็นอันตรายก็ต้องผูก สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงออกแบบตาข่ายคลุมเพื่อให้อยู่ในคอก ไม่ต้องผูก และก็ไม่เป็นอันตราย เมื่อข้าพเจ้าอาละวาด ก็เสด็จมาอาละวาดให้ดูจนข้าพเจ้างงตะลึง ทรงรับสั่งว่าทำแบบนี้ดีหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่ดีก็ไม่ควรทำ ข้อนี้ได้ผล เพราะโตขึ้นมา ข้าพเจ้าไม่เคยอาละวาดเอะอะ หรือกระแทกกระทั้นอะไรเลยไม่ว่าจะโกรธแค่ไหน

หรือในคราวที่พระธิดาจำถ้อยคำที่ไม่สุภาพมาจากเพื่อนลองพูดดู พี่เลี้ยงไปทูลฟ้อง ทรงเรียกมาชี้แจงว่า การพูดแบบนี้ใครๆ ก็พูดได้ไม่ยากอะไร แต่ที่เขาไม่พูดกันเพราะเป็นสิ่งที่นำความเสื่อมเสียมาสู่ผู้พูดเอง ทำให้ถูกดูถูกและเกลียดชัง ถ้าต้องการความเจริญก็ไม่ควรพูด

เรื่องที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเน้นมากในการอบรมพระราชโอรส พระราชธิดา ก็คือการรับผิดชอบต่อตนเอง และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีรับสั่งว่าเมื่อมีหน้าที่อะไรต้องทำอย่างเต็มใจ เมื่อพระราชโอรส พระราชธิดายังเด็ก โปรดเกล้าฯให้ตามเสด็จบางงาน และเมื่อเจริญวัยขึ้นก็มีมากขึ้นตามลำดับ ทรงสอนให้รู้จักอดทนและภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติที่ด้อยโอกาส และมีความละอายใจถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดที่จะเป็นครูมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ มักโปรดที่จะเล่นเป็นครูแล้วเรียกเด็กๆในบ้านมาสอน เมื่อทรงมีพระราชโอรส และพระราชธิดาแล้ว ก็ทรงชอบสอนในยามว่างจะทรงซื้อหนังสือมาอ่านและเล่าพระราชทาน มีตั้งแต่นิทานสำหรับเด็ก ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติบุคคลสำคัญ ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงข่าวในหนังสือพิมพ์

ทรงอ่านหนังสือมาก และมีทุกประเภท ซึ่งไม่มีผู้ใดทราบว่าทรงทำอย่างไรจึงมีเวลาอ่านหนังสือมากมายขนาดนี้ นอกจากจะทรงซื้อหนังสือด้วยพระองค์เอง แล้วยังทรงซื้อพระราชทานให้พระราชโอรส พระราชธิดาอ่าน จนทุกพระองค์เจริญวัยก็ยังทำ จะทรงแนะนำเคล็ดลับการอ่านให้รู้จักทั้งการอ่านในใจและการอ่านดังๆ มีรับสั่งว่า การอ่านจะช่วยให้ภาษาพูดของเราดีขึ้น ทรงสนับสนุนให้ตั้งห้องสมุดและสะสมหนังสือด้วย

โปรดที่จะให้พระราชโอรส และพระราชธิดา อ่านหนังสือมากกว่าดูทีวี ทรงให้เหตุผลว่า การดูทีวีเหมือนถูกสะกดจิตให้ต้องดูและฟังรายการที่มีผู้จัดรายการเพียงคน หรือ ๒ คน ในขณะที่หนังสือมีให้เลือกหลากหลาย แต่ก็มิได้ห้ามเด็กๆดูทีวีเสียทีเดียว ทรงให้ดูเฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์ตอนบ่าย และเวลาดูก็ต้องทำงานที่เป็นประโยชน์ไปพลางๆด้วย เช่น เขียนรูป ถักไหมพรม หรือปักผ้า แต่พอแดดร่มลมตกสี่ถึงห้าโมงเย็นต้องพักสายตาจากการจ้องนานๆ ไปออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และได้อากาศบริสุทธิ์

และด้วยทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงมีวิธีสอนให้พระราชโอรส พระราชธิดารู้จักคิด เพราะการที่เด็กคิดเป็นจะทำให้เจริญวัยเป็นผู้ใหญ่ที่คิดเป็นตามไปด้วย เมื่อพระราชโอรส และพระราชธิดายังทรงพระเยาว์ ทรงสอนไม่ให้ทำอะไรตามเพื่อนหรือคนหมู่มาก มีรับสั่งว่า คนหมู่มากก็ไม่ใช่ว่าจะตัดสินอะไรได้ถูกต้องเสมอไป การคล้อยตามคนจะต้องคล้อยตามความคิดที่ดี ไม่ใช่คล้อยตามเพราะกลัวอำนาจของบุคคลต้นความคิดหรือชอบกับผู้คิด

จวบจนเมื่อพระราชธิดาเจริญวัยศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ยังทรงคอยตักเตือนไม่ให้เพลิดเพลินไปกับชีวิตแปลกใหม่ในมหาวิทยาลัย ควรจะสละเวลาไปช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติที่ยังมีความทุกข์ยากอยู่เป็นส่วนมาก มีเป้าหมายที่จะให้พระราชโอรส พระราชธิดาเจริญวัยอย่างสมดุล เพียบพร้อมทั้งความรู้ทางวิชาการและหลักปฏิบัติ มีคุณธรรม มีจิตใจเมตตากรุณา เป็นพลเมืองดีมีศิลปะการใช้ชีวิตและมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ที่สำคัญการทำให้พี่น้องรักกัน ซึ่งเป็นปัญหาและความพยายามอย่างที่สุดของพ่อแม่นั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมุ่งมั่นมาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งว่า

"บรรดาพี่น้องข้าพเจ้าสี่คนนี้รักและสามัคคีกันดี การที่ให้พี่น้องรักกันนั้นเป็นเรื่องที่พ่อแม่พยายามที่สุด ถึงจะมีพี่เลี้ยงช่วยเลี้ยง ทรงให้มีพี่เลี้ยงหรือผู้คนรวมๆกัน ไม่ใช่ว่าเป็นคนของคนโน้นคนนี้ กับข้าพเจ้าก็จะรับสั่งถึงพี่หญิง พี่ชาย และน้องเล็ก เช่น เห็นข้าพเจ้ามีอะไร จะรับสั่งทันทีว่าของนี้พี่หญิงคงชอบ ให้ซื้อส่งไปให้พี่หญิง วิดีโอนี้พี่หญิงต้องชอบแน่ๆ ให้อัดส่งให้พี่หญิงด้วย ความจริงพระองค์จะส่งไปพระราชทานเองก็ได้ แต่นี่เป็นการเตือนให้พี่น้องรู้จักคิดถึงกัน"

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นแบบอย่างในฐานะพระราชมารดาของพระราชโอรส และพระราชธิดาทั้ง ๔ พระองค์อย่างสมบูรณ์ มิได้ต่างไปจากพระดำรัสเนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๕ ที่พระราชทานแด่ปวงชนชาวไทยว่า

"จำเรียงถ้อยคุณธรรมความผิด-ถูก

ร้องเป็นเพลงกล่อมลูกทุกเช้า-ค่ำ

ให้ลูกรู้ว่าโลกนี้มีขาว-ดำ

ควรจะทำสิ่งใดให้โลกดี"

ขอบคุณข้อมูล.สกุลไทยออนไลน์

เครดิตเฟส  เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn
https://www.facebook.com/MahaChakriSirindhorn/photos/?tab=album&album_id=10154474772617922

""""""""""""""""""""""""""
Create Date : 12 สิงหาคม 2560
Last Update : 12 สิงหาคม 2560 18:02:03 น. 1 comments
Counter : 1375 Pageviews.  

 
สวัสดีจ้ะ เราแวะมาทักทายนะ sinota ซิโนต้า Ulthera สลายไขมัน SculpSure เซลลูไลท์ ฝ้า กระ Derma Light เลเซอร์กำจัดขน กำจัดขนถาวร รูขุมขนกว้าง ทองคำ ไฮยาลูโรนิค Hyaluronic คีเลชั่น Chelation Hifu Pore Hair Removal Laser freckle dark spot cellulite SculpSure Ultherapy กำจัดไขมัน ร้อยไหม adenaa ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ สักคิ้วถาวร สักคิ้ว 6 มิติ ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ


โดย: สมาชิกหมายเลข 4286561 วันที่: 22 ธันวาคม 2560 เวลา:17:41:38 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 762 คน [?]
ผมเป็น ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือ อาจเรียกว่า หมอกระดูกและข้อ หมอกระดูก หมอข้อ หมอออร์โธ หมอผ่าตัดกระดูก ฯลฯ สะดวกจะเรียกแบบไหน ก็ได้ครับ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเรียนจบแพทย์ทั่วไป 6 ปี ( เรียกว่า แพทย์ทั่วไป ) แล้ว ก็ต้องเรียนต่อเฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ อีก 4 ปี เมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะถือว่าเป็น แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โดยสมบูรณ์ ( รวมเวลาเรียนก็ ๑๐ ปี นานเหมือนกันนะครับ )

หน้าที่ของหมอกระดูกและข้อ จะเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ของ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ข้อ และ เส้นประสาท โรคที่พบได้บ่อย ๆ เช่น กระดูกหัก ข้อเคล็ด กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกสันหลังเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน เป็นต้น

สำหรับกระดูกก็จะเกี่ยวข้องกับกระดูกต้นคอ กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกข้อไหล่ จนถึงปลายนิ้วมือ กระดูกข้อสะโพกจนถึงปลายนิ้วเท้า ( ถ้าเป็นกระดูกศีรษะ กระดูกหน้า และ กระดูกทรวงอก จะเป็นหน้าที่ของศัลยแพทย์ทั่วไป )

นอกจากรักษาด้วยการให้คำแนะนำ และ ยา แล้วยังรักษาด้วย วิธีผ่าตัด รวมไปถึง การทำกายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ อีกด้วย นะครับ

ตอนนี้ผม ลาออกจากราชการ มาเปิด คลินิกส่วนตัว อยู่ที่ จังหวัดกำแพงเพชร .. ใช้เวลาว่าง มาเป็นหมอทางเนต ตอบปัญหาสุขภาพ และ เขียนบทความลงเวบ บ้าง ถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำ หรือ อยากจะปรึกษา สอบถาม ก็ยินดี ครับ

นพ. พนมกร ดิษฐสุวรรณ์ ( หมอหมู )

ปล.

ถ้าอยากจะถามปัญหาสุขภาพ แนะนำตั้งกระทู้ถามที่ .. เวบไทยคลินิก ... ห้องสวนลุม พันทิบ ... เวบราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ หรือ ทางอีเมล์ ... phanomgon@yahoo.com

ไม่แนะนำ ให้ถามที่หน้าบล๊อก เพราะอาจไม่เห็น นะครับ ..
New Comments
[Add หมอหมู's blog to your web]