Ortho knowledge for all @ Do no harm patient and myself @ สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องสร้างเอง

2560 02 04 สมัชชาสุขภาพเขต , ๕๐ ปีต้นสักทรงปลูก วันเสาร์ บ่ายสองโมง-บ่ายสามโมง วันดีเวลาดี ที่เราจะได้มาพบกัน ในรายการ " คุณหมอ ขอคุย (เรื่องดี ๆ ) "
สถานีวิทยุชุมชน เครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร 100.25 mHz.
ดำเนินรายการโดย นพ.พนมกร ดิษฐสุวรรณ์
โทรศัพท์ร่วมแสดงความคิดเห็น และ สนับสนุนรายการ ได้ที่หมายเลข 055 - 714 417

วันเสาร์นี้ คุยกันเรื่อง
๑. ความรู้สุขภาพ :  การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และ การรับสมัครกรรมการเขตสุขภาพ
https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.958747287474281.100000170556089&type=3
๒. ข้อคิดความเห็น เกี่ยวกับบ้านเรา :  ๕๐ ปี ต้นสัก ทรงปลูก หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.1527070957308575.1073742245.100000170556089&type=3

๓. ข่าวสารการจัดงานในบ้านเรา :  

- วันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตลาดย้อนยุค นครชุม

- วันเสาร์ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  " อาคาร 3 art exhibition " @ตลาดย้อนยุคนครชุม
(จัดที่อาคารพาณิชย์ก่อนถึงทางสามแยก ก่อนเข้าตลาดย้อนยุค)
https://www.facebook.com/events/998724716927417/
https://www.facebook.com/arkarn3artspace/

- วันอาทิตย์ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กิจกรรมปั่นจักรยาน "ปั่นเปิดเมืองปาง เส้นทางมงคล ครั่งที่ 1" อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท (ฟรีเสื้อยืด ๑ ตัว)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรฯ ๐๕๕ – ๗๑๔ ๐๒๙
สมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร และที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1064153107029004&id=100003029752665

- วันที่ ๑๐ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ งานประจำปี ไหว้พระบรมธาตุเพ็ญเดือน ๓  (สมโภช ๖๖๐ ปี) ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
https://www.facebook.com/rjvcmt

- วันที่ ๑๑ กพ.๖๐  " ๖๖๐ พนม .. สมโภชพระบรมธาตุ ๖๖๐ ปี  " เชิญร่วมรับเป็นเจ้าภาพ พนมหมาก พนมเบี้ย บูชาพระบรมธาตุ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
https://www.facebook.com/rjvcmt

- วันที่ ๑๑ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  งานประเพณีนบพระเล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร
https://www.facebook.com/supa.chee.5/posts/1277333972333220

- วันอาทิตย์ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ศิลป์ในสวน ปี ๓ (ครั้งที่ ๑๐) ณ ศูนย์ข้อมูล อุทยานฯ ตรงข้ามเรือนไทย
สนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรม หรือ ขายขนม-อาหาร-เครื่องดื่ม ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์  กรุณาติดต่อ ครูแขก Eng@Home (นพรัตน์ รามสูต) โทรฯ ๐๘๙ ๔๙๖ ๘๗๒๖ FB: lotus.kpp  https://www.facebook.com/lotus.kpp  (ไม่เสียค่าเช่าพื้นที่ แต่ต้องพูดคุยแนวคิดให้ตรงกัน)

”””””””””””””””””””””””””””””
- เชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จ.กำแพงเพชร  ณ วัดพระบรมธาตุ นครชุม
https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.1110300495652292.100000170556089&type=3
- เชิญร่วมสนับสนุน สถานีวิทยุเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร ( สคพ. ๑๐๐.๒๕ MHz)    
https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.1240372449311762.100000170556089&type=3
- เชิญร่วมบริจาค จักรยาน (ใหม่-เก่า) โครงการ “สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก" @ กำแพงเพชร
https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.1133734349975573.100000170556089&type=3
- เชิญร่วมบริจาคโลหิต  ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ตึก 3 ชั้น 2 รพ.กำแพงเพชร ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  สอบถามรายละเอียด โทร 055 - 714 223 - 5 หรือ 081- 443 2550
https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.482651328417215.132977.100000170556089&type=3
- ตลาดเกษตรกร หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ทุกวันศุกร์ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.625007547622776.1073741882.146082892181913&type=3
- ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองฯ ด้วยรถไฟฟ้า จุดขึ้นรถบริเวณลานโพธิ์ ไม่ต้องจองล่วงหน้า และ ฟรี   
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.611450205645177.1073741877.146082892181913&type=3
- ชิมชมช๊อป OTOP กำแพงเพชร ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชุน "ศูนย์โอทอป สาขาในเมือง" ติดกับ สนง.เกษตร จ.กพ (สามแยกหน้าวิทยาลัยเทคนิค) เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. โทร 086 515 6596
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.474248506032015.1073741854.146082892181913&type=3
””””””””””””””””””””””””””””””


๑. ความรู้สุขภาพ :  การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และ การรับสมัครกรรมการเขตสุขภาพ

เขตสุขภาพ : ความหวังใหม่ของสุขภาวะคนไทย
นักเขียนรับเชิญ: นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ
นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่: 442
เดือน/ปี: กุมภาพันธ์ 2559
คอลัมน์: สปสช. สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

ประเทศไทยขณะนี้มี ๗๖จังหวัด กับ ๒ เขตการปกครองพิเศษ (คือ กรุงเทพมหานคร และพัทยา) แต่แบ่งพื้นที่การปกครองประเทศไทยเป็น ๑๓ เขต แต่ละเขตมีจำนวนจังหวัด ๔-๘ จังหวัด
...โรงพยาบาลสมุทรปราการ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด พยายามช่วยกันสร้างอาคารใหม่ในโรงพยาบาล  แต่ทำไม่ได้ เพราะอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลาง...
...องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  สร้างโรงพยาบาลของท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  แต่ก็ติดระเบียบระบบข้อจำกัดมากมายในการบริหารจนต้องจ้างเอกชนมาช่วยดูแล  เพราะระเบียบของส่วนกลางไม่เปิดโอกาสให้ทำเรื่องใหม่ๆ
...เทศบาลนครอุดรธานี  ใช้งบประมาณกว่า ๒๐๐ ล้านบาทเพื่อสร้างโรงพยาบาลเทศบาลในอำเภอเมือง  เพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี  แต่การทำงานร่วมกันของโรงพยาบาล ๒ สังกัดนี้ก็ยังเป็นไปอย่างทุลักทุเล เพราะการใช้ระเบียบที่แตกต่างกัน  รวมทั้งมุมมองวิธีคิดของส่วนกลางที่ไม่ได้วางระบบสนับสนุนอย่างเต็มที่

ที่ผ่านมามีความพยายามที่จะทดลองให้โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (รพสต.) โอนไปขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  ขณะนี้ทดลองนำร่องไปกว่า ๔๐ แห่ง  แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปถึงผลดีผลเสียที่ชัดเจนในเชิงระบบในขณะนี้
...แล้วเราจะหาทางออก และข้อสรุปในปัญหาเหล่านี้อย่างไร!..
ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อ  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบเรื่อง “การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย” อันเป็นกุญแจใหม่ไปสู่การจัดการระบบสุขภาพของประเทศที่มีปัญหาสั่งสมมากมาย  ...พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้อนุมัติการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน  เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ หัวใจสำคัญของเรื่องนี้มีอยู่ ๒ ประการ คือ
๑. จัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน  โดยยึดโยงการทำงานของหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วน  โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
๒. ใช้ประโยชน์สุข และสุขภาวะของคนในพื้นที่ เป็นศูนย์กลางในการทำงาน
หน่วยงานหลักที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ คือ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ  ซึ่งขณะนี้ได้นำร่องไปแล้ว ๓ เขต คือ เขตอุดรธานี เขตระยอง และเขตพิษณุโลก
แต่ละพื้นที่ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพ  ความต้องการสนับสนุนช่วยเหลือ (Health Need) ที่แตกต่างกัน  ไปจนถึงมีปัจจัยกำหนดสุขภาพ (เช่น รายได้ สภาพแวดล้อม มลภาวะ ลักษณะอาชีพ สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น) ที่แตกต่างกัน  จะสามารถกำหนด วางแผน และให้น้ำหนักในการแก้ปัญหา จัดสรรทรัพยากร ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น  มีศักยภาพในการจัดการตนเองได้มากขึ้น
กระทรวงสาธารณสุขได้นำร่องการจัดระบบ “เขตบริการสุขภาพ” ไปก่อนหน้านี้แล้วโดยผ่านกลไกที่เรียกว่า “แผนบริการสาธารณสุข” (Service Plan) ของเขตทั้ง ๑๓ เขต ซึ่งถือว่าเป็นระบบย่อย  ภายใต้ระบบใหญ่ที่เรียกว่าเขตสุขภาพ (Area Health) ซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของสังคมไทยในการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ
จะมีกลไกใหม่ คือ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป) จำนวน ๑๓ เขต ซึ่งมีกรรมการมาจาก ๓ ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาควิชาการ/วิชาชีพ และภาคประชาสังคม เอกชนมาร่วมกันทำงาน  ในการกำหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของพื้นที่ต่อไป
 ภาพรวมกลไกการบูรณาการการจัดการระบบสุขภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ทั้ง ๑๓ เขต มีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ซึ่งจะเป็นกลไกใหม่ที่จะบูรณาการการทำงานแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในแต่ละเขตอย่างสอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพ เน้นทำงานแบบ สานพลัง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กำหนดให้การสรรหา กขป. ต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และวางแผนเริ่มดำเนินการเขตสุขภาพ เพื่อประชาชนอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป”
องค์ประกอบของ กขป. แต่ละเขตพื้นที่นั้น จะมีทั้งสิ้น 45 คน ยกเว้นเขตพื้นที่ 13 (กทม.) มีจำนวน 46 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
1.ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.ผู้แทนจากผู้ทรงคุณวุฒิและวิชาชีพ หมายถึงผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่จัดการศึกษาด้านสุขภาพ นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุข และ
3. ผู้แทนจากภาคประชาสังคมและเอกชน ได้แก่ เครือข่ายหรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรด้านต่างๆ อาทิ ด้านเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ฯลฯ เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เครือข่ายหรือองค์กรสื่อมวลชน ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน และกลุ่มชมรม เครือข่ายร้านยา รวมถึงผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและหอการค้าจังหวัดด้วย
ทั้งนี้ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน จะมีบทบาทหน้าที่หลัก อาทิ กำหนดเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ ในการดำเนินการและพัฒนาระบบสุขภาพในเขตพื้นที่ ให้ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
อนึ่ง หน่วยงาน องค์กร และผู้สนใจสมัครเป็น กขป. สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ //www.nationalhealth.or.th หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โทร.02-832-9090 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสรรหา ระหว่างวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2560 ละเสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อประกาศต่อสาธารณะในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ต่อไป
ที่มา..  
https://www.doctor.or.th/article/detail/400446
https://www.facebook.com/NHCO.thai/photos/a.115965275097504.16129.115961945097837/1551197104907640/?type=3&theater
https://www.facebook.com/NHCO.thai/posts/1560524917308192
ใบสมัครเข้ารับการสรรหากรรมการเขตสุขภาพ
//www.nationalhealth.or.th/node/1566


๒. ข้อคิดความเห็น เกี่ยวกับบ้านเรา :  ๕๐ ปี ต้นสัก ทรงปลูก หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

๒๕  มกราคม ๒๕๑๐ ในหลวง ร.๙ และ พระราชินีฯ เสด็จพระราชดำเนินเมืองกำแพงเพชร เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมเยียนราษฎร เป็นครั้งแรก ได้ทรงปลูกต้นสักไว้ที่หน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรหลังเดิม (ปัจจุบันเป็นที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร) จำนวน ๒ ต้น
สันติ อภัยราช  ได้เขียนบันทึกข้อมูลเรื่องราว ไว้ดังนี้
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ . 2510 ถึงกำแพงเพชรเวลา 10.30 น. เพื่อบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อ พ.ศ. 2126 ทรงกรีธาทัพผ่านเมืองกำแพงเพชร ประทับที่วัดยมท้ายเมืองกำแพงเพชรปัจจุบันคือวัดกะโลทัย วันรุ่งขึ้นพักทัพชัยที่ตำบลหนองปลิงสามเพลา) วันที่ 25 มกราคม ด้วยเหตุผลที่ว่า วันนี้เมื่อ พ.ศ.2135 ตรงกับวันจันทร์ แรม 1 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 954 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำการยุทธหัตถี มีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชา แห่งกรุงหงสาวดี ซึ่งเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่ แสดงออกถึงพระปรีชาสามารถ ความกล้าหาญเด็ดขาด และการเป็นผู้นำทัพที่อัจฉริยะ จนเป็นที่ยำเกรงแก่หมู่ปัจจามิตร เป็นผลให้ประเทศไทยคงคืนความเป็นเอกราชสืบมาจนทุกวันนี้
เมื่อเสร็จพิธีบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวร แล้วเสด็จทอดพระเนตรผังเมืองเก่าและโบราณวัตถุที่กรมศิลปากรจัดให้ทอดพระเนตร
จากนั้นเสด็จมายังศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเสวยพระกระยาหารกลางวัน จนกระทั่งเวลาประมาณ 14.30 น. จึงเสด็จออกมาปลูกต้นสัก ณ บริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัด โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นด้านขวา และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกต้นด้านซ้าย ของศาลากลาง แล้วจึงเสด็จเยี่ยมราษฎรของพระองค์ เสด็จกลับด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เพื่อเสด็จสู่จังหวัดพิษณุโลกและประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จนิวัติพระนคร
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  พิธีบวงสรวง และศัลยกรรมต้นสักทรงปลูกหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.1315464881802518.100000170556089&type=3
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  กิจกรรม “กำแพงเพชร รวมใจ อาลัย องค์ภูมิพล”
https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.1474795782536093.1073742230.100000170556089&type=3
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี ในหลวง ร.๙ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๘๙ พรรษา “
https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.1502838289731842.1073742238.100000170556089&type=3

สืบเนื่องจาก พิธีบวงสรวง และศัลยกรรมต้นสักทรงปลูก ( ๒พค.๕๙ )
จากการพูดคุยกับ อ.ปองพล พูลสุข (ข้าราชการเกษียณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร)
- ต้นสักทรงปลูก หลังจากที่มีการขุดสำรวจ พบว่า ลำต้นและราก มีส่วนผุและมีปลวก (ต้องทำระบบค้ำยัน เพิ่มความแข็งแรง) ต้นสักทรงปลูก ไม่เจริญเติบโต ส่วนหนึ่ง เนื่องจากพื้นที่ ด้านข้าง (เกือบรอบต้น) เป็น ถนน และ มีปูนก่อรอบโคนต้น ทำให้รากไม่สามารถแผ่ขยายออกไปได้
- มีข้อเสนอ ให้ปิดถนนรอบพระบรมรูป ร.๕ (เข้า-ออก ที่ว่าการอำเภอเมือง จากประตูด้านข้างและด้านหลัง) ปรับปรุงให้เปิดสวน ทำระบบให้น้ำให้ปุ๋ย เพื่อให้ต้นสักฟื้นฟู ( ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ อีกไม่กี่ปี ต้นสักก็ต้องล้ม)
- การวางระบบดูแลต้นสักทรงปลูก และ การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ ซึ่งในบ้านเรามีคนที่สามารถทำได้อยู่แล้ว ส่วนงบประมาณ ขึ้นอยู่กับว่าจะปรับปรุงแค่ไหน รูปแบบไหน

หลังจากนั้น ก็ได้มีการประชุมพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการหลายครั้ง กับ คุณ กุลดา พันธ์เตี้ย รอง ผวจ. และ ทีมงานของ อบจ. เช่น รักษาการนายก อบจ.กพ ปรีชา ฤกษ์หร่าย ปลัดไพฑูรย์ และ เครือข่ายภาคประชาชนอีกหลายท่าน จนนำมาสู่การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงอนุรักษ์ฟื้นฟูต้นสักทรงปลูก หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองฯ และ จะมีการประชุมครั้งแรก ในวันพุธ ๑๕ กพ.๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

แนวคิด แบบร่าง ผังการปรับปรุงพื้นที่ เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ในเบื้องต้นคือ ปิดถนนรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕  (เข้า-ออก ที่ว่าการอำเภอเมือง จากประตูด้านข้างและด้านหลัง) .. ขุดพื้นถนนออก แล้ว ปรับปรุงให้เปิดสวน ทำระบบให้น้ำให้ปุ๋ย เพื่อให้ต้นสักฟื้นฟู นอกจากนี้ก็จะได้สวนสาธารณะ เพิ่มความสวยงามของพื้นที่โดยรอบ
แต่ก็จะมีผลกระทบคือ การจราจร และ พื้นที่จอดรถ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ  
ได้มีการสอบถามความเห็น ผ่านทางเฟสบุ๊ก และ การพูดคุย ขอยกตัวอย่างความเห็นบางส่วนมาประกอบ เช่น
สันติ อภัยราช : เหมาะสมที่สุด ต้นสักทรงปลูก จะได้เจริญเต็มที่
Rekha Arunwong  : ความคิดเห็นส่วนตัวคือ อยากให้เป็นสวนเรียบบริเวณถนนพระบรมรูป ร.5 ( เพื่อความสง่างามเมื่อมองผ่านไปถึงอาคารด้านหลังพระบรมรูปด้วย) อยากให้ปิดถนนรถเดินระหว่างต้นสัก(ทั้ง 2ต้น )กับพระบรมรูป
บังอร เลิศสกุลจินดา :   ได้มีการเสนอเรื่องนี้ ในที่ประชุมครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อตอนที่ทำศัลยกรรมต้นสักทรงปลูกและทุกคนก็เห็นชอบ แต่ติดด้วยขั้นตอนของทางราชการและงบประมาณ เรื่องจึงเงียบหายไป ประกอบกับท่านนายอำเภอเทวัญก็ย้ายไป เลยขาดการสานงานต่อ
ศุภชัย ศรีงาม  :  เห็นด้วยครับกับการพัฒนาปรับปรุง ประเด็นฝากไว้ใน "ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ"
1. ควรให้ความสำคัญในเรื่องความเจริญเติบโต ที่ยืนยาวของ"ต้นสักทรงปลูก" โดยการดูตามแนวทาง "รุกขกร" นักศัลยกรรมดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่
2. ควรดู"องค์ประกอบ"โดยภาพรวมทั้งหมดว่า เราจะให้ความสำคัญส่วนไหนตามลำดับทั้ง พระบรมรูป ร.5,ศาลากลาง(เก่า) ต้นสักทรงปลูกทั้งสอง และบริบทโดยรอย (ต้องอาศัย สถาปัตย์ เข้ามามีส่วนร่วม)
3. ระบบการจราจรเข้า-ออก ที่ว่าการอำเภอควรจะเหมาะสมสอดคล้องกับสวนที่เกิดขึ้นใหม่
4. ความชัดเจนหน่วยงานที่รับผิดชอบ การบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษาเพื่อความยั่งยืน...
ทุกอย่างหากมีการพัฒนาให้ดีขึ้น ถือว่าเป็นสิ่งดีเพราะนั่น คือหน้าตาของบ้านเมือง ส่วนจะเป็นไปได้ขนาดไหนเป็นสิ่งที่ต้องติดตามครับ
Lotus Kpp  : อยากได้สวนไม้ไทย...จัดได้ไหมคะ

นับถึงวันนี้ เป็นเวลา ๕๐ ปีแล้ว ที่ในหลวงรัชการที่๙ และราชินี ได้ทรงปลูกต้นสัก ไว้ให้พวกเรา เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ราษฎรได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเมืองกำแพงเพชร ถึงเวลาแล้วที่พวกเราชาวกำแพงเพชร จะร่วมมือร่วมใจกันดูแลต้นสักทรงปลูกให้เจริญเติบโตงอกงาม เพื่อส่งต่อความจงรักภักดี ส่งต่อเรื่องราวให้กับลูกหลานของเราในอนาคต

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1527071000641904&set=a.1527137603968577&type=3&theater¬if_t=like¬if_id=1481276479673085
https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.1527137603968577&type=3&comment_id=1527306037285067&ref=notif¬if_t=photo_album_comment¬if_id=1481279348344744
https://www.facebook.com/groups/268381440170045/permalink/378970165777838/?comment_id=379014889106699&ref=notif¬if_t=group_comment¬if_id=1481284073679521
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1527087103973627&set=a.1527137603968577&type=3&theater¬if_t=photo_comment¬if_id=1481281812839054
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1850422185204932&id=1825182744395543&comment_id=1850442661869551&ref=notif¬if_t=share_comment¬if_id=1481279800492347
พิธีบวงสรวง และศัลยกรรมต้นสักทรงปลูก ( ๒พค.๕๙ )
https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.1315464881802518.100000170556089&type=3
เรียนรู้ การทำศัลยกรรมต้นไม้..จาก "ต้นสักทรงปลูก
https://www.facebook.com/lotus.kpp/media_set?set=a.1769812029896984.100006046117238&type=3
Create Date : 04 กุมภาพันธ์ 2560
Last Update : 4 กุมภาพันธ์ 2560 15:39:51 น. 1 comments
Counter : 506 Pageviews.  

 
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาทักทาย สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ


โดย: nokyungnakaa วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:13:20:29 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 716 คน [?]
ผมเป็น ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือ อาจเรียกว่า หมอกระดูกและข้อ หมอกระดูก หมอข้อ หมอออร์โธ หมอผ่าตัดกระดูก ฯลฯ สะดวกจะเรียกแบบไหน ก็ได้ครับ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเรียนจบแพทย์ทั่วไป 6 ปี ( เรียกว่า แพทย์ทั่วไป ) แล้ว ก็ต้องเรียนต่อเฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ อีก 4 ปี เมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะถือว่าเป็น แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โดยสมบูรณ์ ( รวมเวลาเรียนก็ ๑๐ ปี นานเหมือนกันนะครับ )

หน้าที่ของหมอกระดูกและข้อ จะเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ของ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ข้อ และ เส้นประสาท โรคที่พบได้บ่อย ๆ เช่น กระดูกหัก ข้อเคล็ด กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกสันหลังเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน เป็นต้น

สำหรับกระดูกก็จะเกี่ยวข้องกับกระดูกต้นคอ กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกข้อไหล่ จนถึงปลายนิ้วมือ กระดูกข้อสะโพกจนถึงปลายนิ้วเท้า ( ถ้าเป็นกระดูกศีรษะ กระดูกหน้า และ กระดูกทรวงอก จะเป็นหน้าที่ของศัลยแพทย์ทั่วไป )

นอกจากรักษาด้วยการให้คำแนะนำ และ ยา แล้วยังรักษาด้วย วิธีผ่าตัด รวมไปถึง การทำกายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ อีกด้วย นะครับ

ตอนนี้ผม ลาออกจากราชการ มาเปิด คลินิกส่วนตัว อยู่ที่ จังหวัดกำแพงเพชร .. ใช้เวลาว่าง มาเป็นหมอทางเนต ตอบปัญหาสุขภาพ และ เขียนบทความลงเวบ บ้าง ถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำ หรือ อยากจะปรึกษา สอบถาม ก็ยินดี ครับ

นพ. พนมกร ดิษฐสุวรรณ์ ( หมอหมู )

ปล.

ถ้าอยากจะถามปัญหาสุขภาพ แนะนำตั้งกระทู้ถามที่ .. เวบไทยคลินิก ... ห้องสวนลุม พันทิบ ... เวบราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ หรือ ทางอีเมล์ ... phanomgon@yahoo.com

ไม่แนะนำ ให้ถามที่หน้าบล๊อก เพราะอาจไม่เห็น นะครับ ..
New Comments
[Add หมอหมู's blog to your web]