Group Blog
พฤษภาคม 2562

 
 
 
1
2
3
4
6
7
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
ทนายอ้วนพาเที่ยวเชียงใหม่ - ดี๋ใจยิ่งแล้ว .. แขกแก้วมาเยือนอีกเตื้อ - วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
สถานที่ท่องเที่ยว : วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เชียงใหม่, เชียงใหม่ Thailand
พิกัด GPS : 18° 46' 28.41" N 98° 56' 54.74" Eบล็อกท่องเที่ยวไทยในคราวนี้ก็กลับมาพาไปเที่ยววัดอีกตามเคยนะครับ  วันนี้เจ้าของบล็อกชอบเป็นพิเศษเพราะมีสิ่งที่สวยแปลกตาไปมากกว่าวัดอื่นๆ  จะเป็นอะไร  แปลกแค่ไหน ... ติดตามชมกันครับ

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 หมู่ 5 ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)  เป็นวัดเก่า  มีตำนานย้อนกลับไปถึงสมัยพระเจ้าติโลกราชทีเดียวครับ  ตามตำนานเล่าว่า  ...
 
พระเจ้าติโลกราชมีพระราชบุตรชื่อ  ท้าวศรีบุญเรือง  มีคนมากระซิบพระเจ้าติโลกราชว่าพระราชบุตรจะก่อการกบฎจึงทรงตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมโดยส่งพระราชบุตรไปครองเมืองเชียงแสนและเชียงราย  ต่อมาท้าวศรีบุญเรืองได้มีพระราชบุตรชื่อ  เจ้ายอด
 
เรื่องยังไม่จบเท่านั้นนะครับ  นางหอมุข  พระสนมของพระเจ้าติโลกราชก็ไปเพ็ดทูลต่อพระเจ้าติโลกราชอีกว่าท้าวศรีบุญเรืองจะเตรียมการก่อกบฏอีกครั้ง  คราวนี้พระเจ้าติโลกราชสั่งประหารท้าวศรีบุญเรืองซะเรย  แล้วโปรดให้พระราชนัดดาคือ  เจ้ายอดเชียงราย  ครองเมืองเชียงแสนและเชียงรายสืบต่อมามีพระนามว่า  “เจ้ายอดเชียงราย”
 
เวลาต่อมามีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาปักกลดบริเวณที่เป็นวัดร่ำเปิงในปัจจุบันแล้วไปทูลเจ้ายอดเชียงรายว่าท่านเห็นรัศมีสว่างบริเวณต้นมะเดื่อซึ่งไม่ห่างจากที่ท่านปักกลด จึงสงสัยว่าน่าจะมีพระธาตุประดิษฐานอยู่บริเวณดังกล่าว เมื่อเจ้ายอดเชียงรายทราบดังนี้ จึงอธิษฐานว่า ถ้าที่แห่งนั้นมีพระบรมธาตุฝังอยู่ ขอให้ช้างพระที่นั่งที่ท่านกำลังทรงไปหยุด ณ ที่แห่งนั้น จากนั้นช้างเดินไปหยุดที่ใต้ต้นมะเดื่อ พระองค์จึงขุดดินบริเวณนี้และพบพระเขี้ยวแก้วบรรจุอยู่ในผอบดินแบบเชียงแสน พระองค์จึงทรงทำพิธีสมโภช  จากนั้นจึงบรรจุลงในผอบทองแล้วนำไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่ในบริเวณนั้น และจารึกประวัติการสร้างวัดนี้ลงในศิลาจารึกเป็นตัวหนังสือฝักขาม แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า
 
 
 “วันศุกร์ขึ้นสามค่ำเดือนเจ็ด ปีชวด พุทธศักราชสองพันสามสิบหาปี เวลา 08.20 น. ได้ฤกษ์ภรณี (ดาวงอนไถ) ได้โยคมหาอุจจ์” โดยมีพระนางอะตะปาเทวี ซึ่งเป็นพระมเหสี ดำเนินการสร้างแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งที่เป็นพระมหาเถระและผู้สร้างฝ่ายอาณาจักร นอกจากนี้ยังมีการสร้างพระพุทธรูปเป็นประธาน และพระพุทธรูปตามซุ้มที่พระธาตุเจดีย์กับได้สร้างพระไตรปิฏกและพระราชทานทรัพย์ (นา) เงิน (เบี้ย) เป็นจำนวนมหาศาล”
 
 
 

ร่ำเปิง  แปลว่า  รำพึง  บางท่านว่า อาจเพราะพระเจ้ายอดเชียงรายอาจคิดถึงพระราชบิดาและพระราชมารดา
 
แต่พี่  tuk-tuk@korat   ว่า อาจคิดถึง พระอัยกาที่ได้ประหารชีวิตพระบิดาก็ได้   เพราะเป็นการสร้างวัดในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองอันเป็นกาลกิณีเมือง
 
 
ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างลงจนถึง  พ.ศ. 2514 ได้สร้างพระวิหารขึ้นใหม่ จากนั้นอาราธนาพระภิกษุชาวบ้านร่ำเปิงรูปหนึ่งชื่อ หลวงปู่จันทร์สม หรือ ครูบาสม มาปกครองดูแลวัดจนวิหารสร้างเสร็จเสร็จในปี พ.ศ. 2516 ในปีเดียวกัน ท่านถึงแก่มรณภาพ 
 
 พระครูพิพัฒน์คณาภิบาล (ทอง สิริมงคโล) เป็นเจ้าอาวาสวัดเมืองมางและเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระประจำสำนักวัดเมืองมาง ได้ธุดงค์วัตรมาปักกลดอยู่บริเวณวัดร่ำเปิงนี้ ได้เล็งเห็นว่าสถานที่เหมาะแก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จึงมีโครงการที่จะขยายงานวิปัสสนากรรมฐานขึ้นอีกแห่งหนึ่งจึงได้มาจำพรรษาอยู่ทีวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) แห่งนี้ และชักชวนชาวบ้าน ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์ฟื้นฟูขึ้นจนสำเร็จ
 
ในปี พ.ศ. 2533 ท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์จากพระครูชั้นพิเศษเป็นพระราชคณะที่ราชทินนาม “พระสุพรหมยานเถร” และในปี พ.ศ. 2534 พระครูภาวนวิรัชได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์ใหม่ โดยท่านเจ้าอาวาสรูปใหม่ ท่านสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านเจ้าคุณฯพระอาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส อีกทั้งได้ก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม 3 ชั้น เพื่อส่งเสริมในด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยเฉพาะในด้านพระอภิธรรม นอกจากนี้ได้สร้าง อาคาร “80 ปี พระราชพรหมาจารย์” ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชน
 
วัดนี้เป็นแหล่งวิปัสสนากรรมฐานทางภาคเหนือที่ทำการอบรมพระกรรมฐานในแนวสติปัฎฐาน 4 ปัจจุบันมีชาวไทยและชาวต่างประเทศ สนใจมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันอย่างมากมาย นอกจากนี้วัดนี้เป็นแห่งแรกที่มีพระไตรปิฏกฉบับล้านนา อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมที่มีพระไตรปิฏกฉบับภาษาต่าง ๆ มากที่สุดในโลก
 

 
ภายในวัดร่ำเปิงยังมีของแปลกอีกอย่างหนึ่ง  ที่ไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนๆได้ง่ายนัก  เค้าว่ากันว่าหาชมยากทีเดียว  มีในเฉพาะภาคเหนือและที่สำคัญที่เชียงใหม่มีอยู่แค่  3  แห่งเท่านั้น  คือที่วัดร่ำเปิง  วัดเชียงโฉม  และวัดพวกหงส์  เท่านั้น
 
 
นั่นก็คือ ......

 

เจดีย์ปล่อง
 

ปล่อง  มาจากคำว่า  “ป่อง”  แปลว่า  ช่องหน้าต่าง
 
ลักษณะของเจดีย์วัดร่ำเปิงเป็นเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมวางบน ฐานเขียงสี่เหลียม  ถัดขึ้นไปเป็นฐานปัทม์หรือฐานบัวคว่ำ บัวหงายในผังกลม  มีเรือนธาตุในผังกลมซ้อนกัน 7 ชั้น   ในแต่ละชั้นของเรือนธาตุมีซุ้มจระนำชั้นละ 8 ซุ้ม  ในซุ้มจระนำประดับพระพุทธรูป   องค์ระฆังของเจดีย์เป็นทรงระฆังคว่ำ  ถัดขึ้นไปเป็นปลียอดและยอดฉัตร
 
บางท่านอธิบายลักษณะของเจดีย์ป่องนี้ว่าเป็นการยืดตัวสูงขึ้นของ ฐานบัวในผังกลมของเจดีย์ทรงระฆัง  เช่น เจดีย์วัดพระธาตุหริภุญชัย แล้วประดับจระนำไว้ตามท้องไม้ แต่อีกความเห็นหนึ่งกล่าวถึงอิทธิพลของ ถะ (เจดีย์แบบจีนที่ซ้อนกันเป็นชั้น) ในศิลปะจีน  เพราะเจดีย์แบบนี้เพิ่งปรากฏในรัชกาลของพระเจ้ายอดเชียงรายเท่านั้น   ซึ่งพระองค์มีความฝักใฝ่ในจีนเป็นพิเศษ  แต่เทคนิคการก่อสร้างยังคงเป็นการสร้างอิงกับเทคนิคการสร้างเจดีย์แปดเหลี่ยมที่เคยสร้างในท้องถิ่นมาก่อนหน้านี้แล้วได้รวมเจดีย์ทั้งสองแบบเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน
 
ข้อพึงระวังหากไปเที่ยวชมวัดร่ำเปิง  กรุณาใช้เสียงน้อยๆ  ใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น  เพราะบางครั้งที่วัดอาจจะมีการปฎิบัติธรรม  ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ใช้ในการปฎิบัติธรรม  เดินจงกรม  นะครับอีกช่องทางหนึ่งในการติดตาม “ทนายอ้วนพาเที่ยว” นะครับ
Chubby Lawyer Tour - ทนายอ้วนพาเที่ยว


https://www.facebook.com/ChubbyLawyerTour/


Chubby Lawyer Tour ………….. เที่ยวไป............. ตามใจฉัน
  
137136135Create Date : 13 พฤษภาคม 2562
Last Update : 13 พฤษภาคม 2562 19:25:47 น.
Counter : 278 Pageviews.

21 comments
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณhaiku, คุณKavanich96, คุณkae+aoe, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณสองแผ่นดิน, คุณtoor36, คุณSweet_pills, คุณmelody_bangkok, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณเนินน้ำ, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณอุ้มสี

  
งดงามแต้ๆนะจ๊ะ
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 13 พฤษภาคม 2562 เวลา:19:40:16 น.
  
วัดสวยมากครับคุณทนาย
เจดีย์ปล่องนี่ก็แปลกตาครับ ในภาพเห็นคนเดินจรงกรมรอบๆ ด้วยนะครับ

วัดที่เป็นสถานปฏิบัติธรรมให้ญาติโยมเข้ามาบำเพ็ญเพียรแบบนี้ผมชอบไปทำบุญนะครับ
เพราะวัดแบบนี้มักจะเงียบสงบ ไม่มีเสียงเพลงจากเครื่องเสียงอึกทึกน่ะครับ

โดย: สีเมจิก (สมาชิกหมายเลข 5106714 ) วันที่: 13 พฤษภาคม 2562 เวลา:23:12:34 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 14 พฤษภาคม 2562 เวลา:2:28:47 น.
  
สวยมากๆ เลยค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 14 พฤษภาคม 2562 เวลา:8:50:45 น.
  
ปล. ใจตรงกันเรื่องร้านอาหาร 5555 ลพบุรี
โดย: kae+aoe วันที่: 14 พฤษภาคม 2562 เวลา:9:20:08 น.
  
ขอบคุณวิกิพีเดียสำหรับข้อมูลวัดร่ำเปิง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E
0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B
9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87_(%E0%B8
%95%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1)


ขอบคุณ พี่ tuk-tuk@korat สำหรับข้อมูลเจดีย์ปล่อง
เจดีย์ปล่อง ... เชียงใหม่

https://pantip.com/topic/37040590
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tuk-
tukatkorat&month=08-2014&date=29&group=24&gblog=239
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 14 พฤษภาคม 2562 เวลา:12:43:10 น.
  
เงียบสงบดูร่มรื่นนะคะ
โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 14 พฤษภาคม 2562 เวลา:13:00:50 น.
  
วัดร่ำเปิงนี่ได้ยินชื่อมานานแล้วค่ะ แต่ยังไม่เคยไปสักทีหละ แหะๆของพี่ก็หนังสือท่วมเหมือนกันจ้ะ แต่เป็นทุกแนว 555

โหวตแทรเวลน้าา
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 14 พฤษภาคม 2562 เวลา:14:15:55 น.
  
ไม่ได้มาเล่นหลายปี เลยมีไฟที่สะสมเยอะจ้า
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 14 พฤษภาคม 2562 เวลา:21:25:37 น.
  
มาเที่ยว ไหว้พระด้วยครับ
ชอบสถาปัตยกรรมของวัดทางภาคเหนือมากครับ
แล้วจะตามรอยไปบ้างครับ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 14 พฤษภาคม 2562 เวลา:23:25:07 น.
  
ตัววัดงามดีแท้ บ้านนี้เก็บรายละเอียดเวลาไปเที่ยวได้ละเอียดดีครับ ของผมฉีกไปคนละแนวเลย (ฮา)
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 14 พฤษภาคม 2562 เวลา:23:55:37 น.
  
วัดเชียงใหม่สวยหลายวัด อลังการงานฝีมือจริงๆ
โดย: patthanid วันที่: 15 พฤษภาคม 2562 เวลา:0:29:33 น.
  
นอกจากได้ชมความงดงามของวัดร่ำเปิงแล้ว
ยังได้ชมเจดีย์ปล่องและทราบความหมายด้วย
ขอบคุณนะคะคุณบอล
คุณบอลถ่ายรูปได้สวยมากๆค่ะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 15 พฤษภาคม 2562 เวลา:0:31:23 น.
  
สวัสดีอีกรอบจ้าาา

วัดอุโมงค์พี่ไปสองรอบแล้ววว เหลือแต่ร่ำเปิงนี่แหละยังไม่เคยไป
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 15 พฤษภาคม 2562 เวลา:8:16:33 น.
  
เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่น่าไปอีกจังหวัด แต่ยังไม่เคยไปค่ะ อิอิ
โดย: kae+aoe วันที่: 15 พฤษภาคม 2562 เวลา:8:23:32 น.
  
สวยจังค่ะ ชอบศิลปะของวัดทางเหนือค่ะ อยู่ไม่ไกลตัวเมืองด้วย ถ้ามีโอกาสไปเชียงใหม่ครั้งต่อไปต้องไปเยี่ยมชมให้ได้เลยค่ะ

โดย: melody_bangkok วันที่: 15 พฤษภาคม 2562 เวลา:10:04:19 น.
  
ขอบคุณที่พาเที่ยวค่า ยังไม่เคยไปเลย
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 15 พฤษภาคม 2562 เวลา:12:49:27 น.
  
พระพุทธรูปสวยมากครับ
น่าจะเป็นปางรำพึง ชื่อเดียวกันกับวัด
เพราะว่า ร่ำเปิง แปลว่า รำพึง นะครับ
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 15 พฤษภาคม 2562 เวลา:13:13:49 น.
  
งดงามมากค่ะน้องบอล
เป็นสถานที่ที่มีพระไตรปิฏกฉบับภาษาต่าง ๆ มากที่สุดในโลกด้วย
โดย: เนินน้ำ วันที่: 15 พฤษภาคม 2562 เวลา:14:55:50 น.
  
ทราบว่าคุณบอลมีชื่อมากในเรื่องอาหาร
แต่ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเขียนท่องเที่ยวด้วย
เชยขนาดเลยค่ะ

วัดนี้เพิ่งเคยรู้จักวันนี้แหละ
เคยไปเชียงใหม่หลายครั้งแต่ก็ไปไม่ถึงวัดนี้
ชอบเรื่องราวของเจดีย์ปล่องเพราะไม่เคยเห็น
น่าจะไปชมและไปกราบสักครั้ง
และดีใจที่วัดนี้มีพระไตรปิฏกมากภาษาที่สุดในโลก

ขอบคุณนะคะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 15 พฤษภาคม 2562 เวลา:16:45:59 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Review Food Blog ดู Blog
haiku Topical Blog ดู Blog
ทนายอ้วน Travel Blog ดู Blog

วัดที่เชียงใหม่สวยงามทุกวัดเลยเนาะ
หลายวัดห้ามผู้หญิงเข้าพระอุโบสถ
ห้ามสตรีเข้าพระวิหาร
เสียดายจัง
โดย: อุ้มสี วันที่: 16 พฤษภาคม 2562 เวลา:9:37:13 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ทนายอ้วน
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 137 คน [?]Top บล็อกสูตรอาหาร