Group Blog
เมษายน 2563

 
 
 
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
All Blog
ทนายอ้วนชวนเที่ยว ... เวลาเดินช้าที่ .. น่าน - วัดร้องแง อ.ปัว จ.น่าน
สถานที่ท่องเที่ยว : วัดร้องแง อ.ปัว จ.น่าน, น่าน Thailand
พิกัด GPS : 19° 10' 32.54" N 100° 56' 8.92" E

วัดต่อไปในอำเภอปัว  จ.น่าน  ที่จะพาไปเที่ยวกันเป็นวัดไทลื้อครับ  จะมีความอ่อนช้อยสวยงามเพียงไหน  โปรดติดตามครับ
 
 
วัดร้องแง  อ.ปัว  จ.น่าน
  
การเดินทางมาที่
วัดร้องแงสามารถเดินทางได้โดยเดินทางจาก อ.ปัว ผ่านธนาคารกสิกรไทย กลับรถตรงเกาะกลางเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทาง 1256 ทางเข้าตรงข้าม โรงเรียนวรนครเข้าไป ประมาณ 200 เมตร และแยกซ้ายอีก 200 เมตร  ผ่านวัดพระธาตุเบ็งสกัด หลังจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆถึงบ้านร้องแง จะเห็นทางเข้าวัดอยู่ทางด้านซ้ายมือ มีป้ายบอกชัดเจน
 
 
 

วัดร้องแง  เป็นวัดโบราณของอำเภอปัว  ตั้งอยู่ที่บ้านร้องแง หมู่ที่ 7 ตำบลวรนคร อำเภอปัว สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2310


 
จากคำบอกเล่าต่อๆมาของช้าวบ้านเล่ากันว่าบรรพบุรุษชาวลื้อย้ายถิ่นหนีภัยสงครามมาจากเมืองเลน  (ภาษาลื้อออกเสียงว่า  “ลิน” )  แคว้นสิบสองปันนา  ในสมัยพญาแสนเมืองแก้ว   พญาแสนเมืองแก้วต้านกำลังข้าศึกที่มารูกรานไม่ไหวจึงชวน  เจ้าหลวงเทพพญาเลน เจ้าช้างเผือกงาเขียว พร้อมด้วยแม่ทัพนายกอง 4 นาย คือ ท้าวแก้วปันเมือง ท้าววรรณะ ท้าวเหล็กไฟ และท้าวเต๋อ ได้มาช่วยต้านทานทัพศัตรู  แต่ก็ยังต้านไว้ไม่ได้  จึงรวบรวมไพร่พลหนีถอยร่นลงมาจนถึงบริเวณใกล้กับร่องน้ำที่มีต้นบะแง ได้ตั้งหมู่บ้านขึ้นและเรียกชื่อตามร่องน้ำนั้น ... ร้องแง
 พี่ tuk-tuk korat  เขียนอธิบายไว้ในบล็อกพาเที่ยววัดร้องแงว่า
 
 

“ร้อง เพี้ยนมาจาก ฮ่อง คือ ร่อง(น้ำ) แปลว่า ลำคลอง
แง  เป็นชื่อต้นไม้ บะแง มีผลเท่าส้มโอ ผิวเหมือนมะนาว มีจุกเหมือนมะกรูด ... ไม่รู้จักค่ะ
บ้านร้องแง ... บ้านฮ่องแง คือบ้านที่ตั้งอยู่ที่ลำคลองที่มีต้นบะแงขึ้น”

 
 


พระวิหาร  เป็นศิลปะแบบไทยลื้อ  มีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  มีขนาดยาว 8 ห้อง กว้าง 3 ห้อง ด้านหน้ามีมุขโถง  ตัวอาคารก่ออิฐฉาบปูน หลังคาเป็นทรงโรง  มีหน้าจั่ว  ผืนหลังคามีสองตับ   ทอดเอนลาดคลุมต่ำ  สันนิษฐานว่าเดิมคงเป้นวิหารเปิดโล่ง  แต่ภายหลังก่อผนัง
 
 
(
พี่ tuk-tuk korat  เขียนอธิบายไว้ในบล็อกพาเที่ยววัดร้องแงอีกด้วยว่า)

 

“วิหารไทลื้อ มีสองแบบคือ ไทลื้อฮ่างหงส์ และ ไทลื้อทรงโรง  วิหารวัดร้องแงเป็นวิหารไทลื้อแบบทรงโรง ... ดูง่าย ๆ จากหลังคา”
 
 

เจ้าของบล็อกขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับ  หลังคาทรงโรง  ก็คือหลังคาอุโบสถ  หรือวิหารแบบทั่วไป  หลังคาทรงฮ่างหงส์  ยกตัวอย่างง่ายๆ  หลังคาวิหารวัดต้นแหลง  ที่เคยพาไปเที่ยวในบล็อกท่องเที่ยวแล้วๆมาครับ
 
โครงหลังคามีการลดชั้น ทางด้านหน้ามีสามชั้น ด้านหลังมีสองชั้น
 

 
ผนังส่วนล่างเป็นปูนทึบทาสีขาว ผนังส่วนบนเป็นลูกกรงไม้ ที่ห้องท้ายวิหารมีบันไดและทางเข้าทั้งด้านทิศเหนือและทิศใต้

 
หางหงษ์ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปเศียรนาค หลังคามุงกระเบื้องไม้ เรียกว่า แป้นเกล็ด
 
 
คันทวย หรือ นาคทัณฑ์ เป็นไม้ฉลุ แกะสลักเป็นรูปยักษ์ ลิง ครุฑ สัตว์หิมพานต์ ระบายสีสดใส

 
หน้าบัน หรือ หน้าแหนบ ประดับด้วยไม้ฉลุลายก้านขด แกะสลักรูปเทพพนม แผงไม้ใต้หน้าจั่ว ที่เรียกว่า โก่งคิ้ว  ทำเป็นรูปพญนาค  2  ตัว  ทอดตัวขึ้นไปแล้วเอาหางพันกัน  ประดับลายก้านขดและช้าง  (ช้างนี่คงมาจากตำนานพื้นบ้านที่เจ้าหลวงเทพพญาเลนขี่ช้างเผือกงาเขียวอพยพหนีภัยสงครามมาอยู่  ณ  ที่แห่งนี้)  ส่วนหน้าจั่วปีกนกตกแต่งด้วยลายก้านขดแบบเดียวกัน

 
                                                                  
ผนังรอบประตูพระวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังแบบสมัยใหม่  น่าจะวาดขึ้นเมื่อตอนบูรณะพระวิหารไม่นานมานี้


 
 
สิ่งที่โดดเด่นภายในพระวิหารก็คือ 
ผ้าเช็ดหลวง  มีลักษณะคล้ายตุงของทางภาคเหนือ   (  คำว่า  เช็ด แปลว่า ทอ  และคำว่า  หลวง  แปลว่ายิ่งใหญ่)  ชาวบ้านจะทอขึ้นมาแล้วมาถวายพระเพื่อถวายทานเป็นพุทธบูชาเพื่ออุทิศให้แก่บรรพบุรุษ

 
อีกอย่างหนึ่งที่แขวนเรียงกันอย่างเป็นระเบียบตอนล่างคือ 
“ดอกไม้พันดวง”   คือ   ดอกไม้ในตอกไม้ไผ่สาน เพื่อบูชาพันพระคาถา ในพิธีตั้งธรรมหลวงหรือเทศน์มหาชาติ  โดยมีการเทศน์ทั้งหมดรวม 13 กัณฑ์ ประกอบด้วย 1,000 พระคาถาเสาหลวงภายในพระวิหารมี   2  แถว จำนวน  6  คู่ เสาเป็นไม้กลม ประดับหัวเสาด้วยบัวกลีบยาว โคนเสาส่วนหน้าทาสีน้ำตาลแดง ส่วนในทาสีฟ้า  2  แถว  ในสุดติดกับพระประธานทาสีดำ  ตัวเสาลงพื้นสีดำ  เขียนลายทอง  ลายบนต้นเสาจะเขียนลายเหมือนกันเป็นคู่ๆ  สังเกตุดูดีๆจะเห็นว่ามีบางต้นที่ได้รับการซ่อมแซมแต่ส่วนใหญ่เป็นของเดิม
เครื่องบนของวิหารเป็นแบบที่เรียกว่า
โกม คล้ายระบบ ขื่อม้าต่างไหม

แนวเสาในผนังของวิหาร ช่วยรับน้ำหนักโครงสร้างหลังคา
 
 
ในวิหารมีพระประธานปูนปั้นปางมารวิชัย  ฝีมือช่างพื้นบ้าน ประทับบนแท่นแก้วประคับกระจกสี มีพระนามว่า
ศรีสวัสดี สิริวิสุทธะ วิวะมังคะละ สวัสสะติ อะภิวันทะนบ พระรัตนะ โอกาสะมะสะดู  มีไรพระศก  ฝ่าพระบาทราบเสมอกัน  นิ้วพระหัตถ์ยาวเรียวเสมอกัน พระกรรณมีสัณฐานยาวเหมือนกลีบดอกบัว  ด้านข้างประดับด้วยเครื่องสูง บนผนังด้านหลังเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติและมีเนมีราชชาดกชาดกฝีมือของช่างพื้นถิ่น

 แผงไม้เหนือพระประธานประดับลายกระหนกและรูปดอกไม้
 
หน้าพระประธานมีแท่นสำหรับปักเทียน เรียกว่า
สัตตภัณฑ์ ทำเป็นรูปขั้นบันได สื่อความหมายถึงบันไดแก้วที่พระพุทธเจ้าใช้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังเทศน์โปรดพุทธมารดา  สัตตภัณฑ์มีรูปนาค 1 คู่ ทอดตัวยาวลงตามราวบันได


 
 


ธรรมาสน์บุษบก ฐานเป็นปูนปั้น ตัวเรือนเป็นเครื่องไม้ ยอดเป็นปราสาทซ้อนชั้น

 


 

ธรรมาสน์แบบกระทง  และ  หีบพระธรรม

 

พระอุโบสถ  หลังคาทรงฮ่างหงส์ คือเหมือนหงส์กางปีกปกป้องลูก  หลังคาปีกนกทั้งสี่ด้าน เรียกว่าหลังผัด  ชั้นบนสุดเป็นหลังคาทรงจั่วเรียกว่า หาน


 
 
 

พระวิหารวัดร้องแง  ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะ สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่  7 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมดีเด่น อีกช่องทางหนึ่งในการติดตาม  “ทนายอ้วนพาเที่ยว”
 Chubby Lawyer Tour  -  ทนายอ้วนพาเที่ยว
 
 
 https://www.facebook.com/ChubbyLawyerTour/
 
 


Chubby Lawyer Tour ………………….. เที่ยวไป ............. ตามใจฉัน 
132138140

 Create Date : 13 เมษายน 2563
Last Update : 13 เมษายน 2563 14:58:16 น.
Counter : 472 Pageviews.

22 comments
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณSweet_pills, คุณmcayenne94, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณhaiku, คุณnewyorknurse, คุณKavanich96, คุณSleepless Sea, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณเริงฤดีนะ, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณkae+aoe, คุณnonnoiGiwGiw, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณTui Laksi, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณtuk-tuk@korat, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณเนินน้ำ

  
ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณข้อมูล ทำการการเที่ยววัดของเราสนุกขึ้นเยอะเลยครับ

https://www.paiduaykan.com/province/north/nan/watrongng
ae.html
//www.voicetv.co.th/reaHJdIZbEkfd/
https://pantip.com/topic/38026184
https://asaconservationaward.com/index.php/2016-06-13-15-
22-21/temple2550/215-wat-rong-ngae
https://www.go2nan.com/wat-rong-ngae/
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:15:07:01 น.
  
กราบพระค่ะคุณบอล

วัดร้องแงเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งที่งดงามมาก
พระวิหารและพระอุโบสถมีรายละเอียดทั้งภายนอกและภายในที่ศึกษาน่าสนใจจังค่ะ
ขอบคุณคุณบอลที่พาชม ภาพสวยมากค่ะ

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะคุณบอล
โดย: Sweet_pills วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:17:08:28 น.
  
สวัสดีครับ

ตามมาเที่ยววัดไหว้พระด้วยครับ
สุขสันต์ในวันสงกรานต์นะครับ
ไว้มาอีกรอบครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:17:17:47 น.
  
อ่่าววว... โหวตหมดแว้ววว... แดวพรุ่งนี้มาใหม่

ดอกแคสรรพคุณหลายอย่างกินๆฟินๆ5555
โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:18:26:34 น.
  
สวัสดี ปีใหม่ ไทยบรรจบ
วาระครบ รอบนี้ ศรีสมัย
ขออำนาจ แห่งคุณ พระรัตนตรัย
อำนวยชัย บันดาล ประทานพร
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:18:32:52 น.
  
วัดนี้สวยงาม และสวยงามตามสไตล์ล้านนา
โคมไฟสีทอง แม้จะดูเป็นของใหม่
แต่ก็ดูไม่ขัดตากับวัด

ไม่น่าเชื่อว่าจะมีวัดงามๆแบบนี้ใน อำเภอ ของจังหวัดเล็กๆ
สมควรที่แล้วที่ได้รับรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ ค่ะ
โดย: mcayenne94 วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:18:35:43 น.
  
ตามมาเที่ยววัดร้องแง ไว้ก่อนนะคะ หมดเป๋าแล้วจ้าวันนี้
วัดสวยงาม ตามเอกลักษณ์ของวัดทางเหนือ
ยังไม่เคยไปเที่ยวเลยค่ะ มีโอกาสจะตามรอยจ้า
ขอบคุณค่ะ
ปล.เมนูพะโล้ ทุกบ้านต้องมีไว้ช่วงนี้นะคร้า
คุณลูกบอกให้คุณแม่ทำใหม่อีกล๊ะ
โดย: Tui Laksi วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:20:05:08 น.
  
สวัสดีวันปีใหม่ไทยค่ะ^^

สวยนะ อยากไป ตอนนี้เราขอดูภาพไปก่อน
โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 13 เมษายน 2563 เวลา:20:18:44 น.
  

มาเที่ยวด้วยค่ะ
บรรยากาศดีจัง
โดย: newyorknurse วันที่: 14 เมษายน 2563 เวลา:0:41:59 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 14 เมษายน 2563 เวลา:3:01:33 น.
  
ฟังขลุ่ยภาคเหนือเสียงแหลมกว่าของภาคกลางนะครับ ดูภาพวัด
วาอาราม เพลิน
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 14 เมษายน 2563 เวลา:7:04:05 น.
  

อรุณสวัสดิ์
Happy Family Day
Covid19 ซา
หรือจางห่ายไป
ตามไปๆเที่ยวนะค่ะ

โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 14 เมษายน 2563 เวลา:9:14:48 น.
  
วัดงามนัก
เพลงประกอบก็ไพเราะขนาด
โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 14 เมษายน 2563 เวลา:10:52:33 น.
  
ชอบภาพเขียนฝาผนังจังเลยจ๊ะน้องบอล
ตามมาไหว้พระด้วยคนจ้า
โดย: อุ้มสี วันที่: 14 เมษายน 2563 เวลา:12:39:15 น.
  
กลับมาอีกรอบจ้า..
โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 14 เมษายน 2563 เวลา:14:06:57 น.
  
เล็บมือนางหอมมากค่ะ แต่นั่นของบ้านตรงข้าม
อย่างไรก็ตามบ้านหนอนก็เต็มไปด้วยในหม่อนกับกล้วย
มะนาว โกสนรกมากเสียงงูไม่ต่างกันค่ะ 55+
โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 14 เมษายน 2563 เวลา:14:09:10 น.
  
อ่านคำว่า วัดร้องแง อยู่หลายรอบ
ถามตัวเองว่า นี่เราไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์แล้วตาลายหรือ มีปัญหาเรื่องการอ่าน 5555
อ่านลงมาเรื่องๆ วัดคงชื่อนี้จิงๆอ่ะนะครับ

ผมชอบน่าน เสียใจจัง อดไปอีกนาน

เพราะความสุข อยู่น่านไง ^^

จากบล๊อก
ยาวๆ ครับงานนี้ ไป รพ ทีมีสยอง
กลับมารู้สึกอยากไป รู้สึกเจ็บคอ รู้สึก.....”กุติดยังวะ?” 55555
โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 14 เมษายน 2563 เวลา:14:15:51 น.
  
สุขสันต์วันครอบครัวด้วยนะคะ
นั่นละคร้า...สูตรภูมิปัญญาดั้งเดิมที่คุณบอลบอก รสเลิศคร้า
แต่เป็นงานครัวที่เรานานสำหรับเราจ้า
โดย: Tui Laksi วันที่: 14 เมษายน 2563 เวลา:14:48:11 น.
  
รูปสวยอีกค่ะ
ตอนที่ไปอุโบสถกำลังสร้างค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 14 เมษายน 2563 เวลา:20:12:08 น.
  
เที่ยวผ่านจอด้วยคนค่า
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 15 เมษายน 2563 เวลา:8:03:06 น.
  
ขออภัยค่ะ
ทำไมไม่ได้มาเอนทรี่นี้ละพี่
พรุ่งนี้มาใหม่นะคะ
วันนี้หมดตัวแล้วค่ะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 15 เมษายน 2563 เวลา:10:28:35 น.
  
ตามมาไหว้พระด้วยค่ะ
วัดทางเหนือสวยงาม
เพลงประกอบบล็อกก็ไพเราะค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 15 เมษายน 2563 เวลา:12:15:28 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ทนายอ้วน
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 144 คน [?]Top บล็อกสูตรอาหาร