Group Blog
 
All blogs
 

ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในหน้านี้เป็นภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับบัญฑิตที่ต้องการดูตัวอย่างภาพ เฉพาะของจุฬาฯ ซึ่งปกติ ผมจะลงภาพเอาไว้อีกเว็ปนึง และเอามาลงที่นี่ด้วย เพื่อเว็ปที่ใช้ประจำมีปัญหา จะได้เปิดดูรูปได้ครับ

สำหรับงานรับปริญญาของจุฬาฯ วันที่จะใส่ชุดครุย คือ วันถ่ายภาพหมู่ กับวันรับจริง ส่วนใหญ่ก็จะนิยมจ้างช่างภาพสองวันนี้ และงานตัวอย่างก็จะเป็นภาพที่ถ่ายจากวันถ่ายภาพหมู่และวันรับจริงครับ

สำหรับบัณฑิตจุฬาฯ ที่ยังไม่รู้ว่าจะจ้างช่างภาพวันไหนดี ลองเข้าไปอ่าน
คำแนะนำการจ้างช่างภาพสำหรับบัณฑิตจุฬาฯ ที่นี่

ภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพวันรับจริง และ ถ่ายภาพหมู่/ซ้อม เป็นหลัก ผมแนะนำสำหรับบัณฑิตที่จะจ้างช่างภาพสำหรับถ่ายทั้งสองวันนี้ ให้ดูตัวอย่างจากที่ถ่ายทั้งสองวันนี้เป็นหลัก เพราะทั้งสองวันจะมีทั้งเรื่องคนเยอะและหมายกำหนดการเป็นตัวบีบบังคับ ต่างจากการถ่ายรูปเล่น ออกทริป หรือนอกรอบ ซึ่งช่างภาพต้องใช้ความสามารถในการหามุม หลบคน เพื่อให้ถ่ายภาพออกมาได้ดีครับ

170917-Zine-408-2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปริญญาโท
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 17/09/2017170917-Zine-414-2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปริญญาโท
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 17/09/2017
170917-Zine-008-2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปริญญาโท
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 17/09/2017170917-Zine-046-2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปริญญาโท
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 17/09/2017
170917-Zine-096-2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปริญญาโท
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 17/09/2017170917-Zine-194_-2_fused-2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปริญญาโท
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 17/09/2017
170917-Zine-217-2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปริญญาโท
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 17/09/2017170917-Zine-502_-2_fused-4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปริญญาโท
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 17/09/2017
170917-Zine-445-3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปริญญาโท
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 17/09/2017170917-Zine-579
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปริญญาโท
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 17/09/2017

170916-Preaw-211-2 copy
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 16/09/2017

170916-Preaw-208
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 16/09/2017
170916-Preaw-203 ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 16/09/2017

170916-Preaw-151
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 16/09/2017
170915-Toon-117-2 ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ นอกรอบ 15/09/2017

170915-Toon-041-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ นอกรอบ 15/09/2017
170915-Toon-106-2 ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ นอกรอบ 15/09/2017

170915-Toon-094-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ นอกรอบ 15/09/2017
170915-Toon-174-2 ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ นอกรอบ 15/09/2017

170915-Toon-191_-2_fused-3
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ นอกรอบ 15/09/2017
170915-Toon-194_-2_fused-3 ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ นอกรอบ 15/09/2017

170915-Toon-210-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ นอกรอบ 15/09/2017

170903-CU-180-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท : 03/09/2017

170903-CU-037-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท : 03/09/2017

170903-CU-012-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท : 03/09/2017

170903-CU-073
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท : 03/09/2017

170903-CU-087
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท : 03/09/2017

170903-CU-096-3
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท : 03/09/2017

170903-CU-134-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท : 03/09/2017

170903-Mon-061-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี : 03/09/2017

170903-Mon-340-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี : 03/09/2017

170903-Mon-319-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี : 03/09/2017

170903-Mon-512-3
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี : 03/09/2017

170903-Mon-567-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี : 03/09/2017

170903-CU-115_-2_fused-3
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท : 03/09/2017

170903-CU-117_-2_fused-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท : 03/09/2017

170903-CU-162_-2_fused-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท : 03/09/2017

170903-Mon-522-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี : 03/09/2017

170903-Mon-419
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี : 03/09/2017

170903-Mon-417-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี : 03/09/2017

170903-Mon-246-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี : 03/09/2017

170903-Mon-258
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี : 03/09/2017

170903-Mon-268-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี : 03/09/2017

170903-Mon-337-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี : 03/09/2017

170903-Mon-384-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี : 03/09/2017

170903-Mon-441_-2_fused-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี : 03/09/2017

170903-Mon-460_-2_fused-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี : 03/09/2017

170903-Mon-476_-2_fused-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี : 03/09/2017

 photo 161020-Leafe-4 copy_zpsh5e336ax.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์
 photo 161020-CU-185-2_zpsqvyxuuzh.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161020-CU-180-2_zpsakiairhv.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161020-CU-179_zpsgzmf8stg.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161020-CU-120-3_zps3ttqpbgc.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161020-CU-041-2_zpskwylf3c0.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161021-Ting-358-3_zpsgkibnfyn.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง

 photo 160925-Ploy-230-2_zpsuv93cjub.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 160925-Ploy-484-3_zpspxhdajbz.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 161009-Ting-058-3_zpsxakzdlwr.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่

 photo 160925-Ploy-045-2_zps3wfgah7h.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์

 photo 161021-Ting-553_-2_fused-2_zpsq3o7cuvm.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 161021-Ting-511_zpsxlzakeao.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 161021-Ting-508_zpsqbhjhtzr.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 161021-Ting-545_zpspsydzuaa.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 161021-Ting-359-3_zpsnt6pupto.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 photo 161020-CU-082-3_zpsxum5zi3p.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์
 photo 161020-CU-150-3_zpsevwrziyk.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161020-CU-126_-2_fused_zpsnv0z9deq.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์
 photo 161020-CU-028-2_zpsif8b1qpn.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันรับจริง คณะครุศาสตร์

 photo 161008-Aom-291-2_zpsyospyhle.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 photo 161008-Aom-059_zpsf9qtcmlw.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2016 วันถ่ายภาพหมู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

---------------------------
120701-Pam1-013-3 - 120701-Pam1-213-2
-
120719-Pam-010-2 - 120719-Pam-038-3
-
140608-PAT-005-2 - 140608-PAT-119-2
-
140608-PAT-129-2 - 140608-PAT-162-2
-
140608-PAT-360 - 140608-PAT-386-16
150922-Ple-020-16-2 - 150922-Ple-069-16-3
-
150922-Ple-143-2 - 150922-Ple-338-2
-
150927-Mai-008-2 - 150927-Mai-136_-2_fused-16
-
150927-Mai-650_-2_fused-16 - 150927-Mai-685_-2_fused-2
-
150927-Mai-688_-2_-3_fused-16 - 150927-Mai-723_-2_fused-16
-
Ad 150811-Ploy CU - Cover 140616-282 Ple SRD1
-
nui2-01-P7090091_-2_fused-3 - nui2-02P70990905__1_fused-3
-
nui2-02P70990909__1_fused-3 - nui2-02P70990911__1_fused-3
-
Pam2-3-P7196247 -
-
Pat CU-PAT2014-IMG_3555-4 - Pech CU-IMG_5494-2
-
----------------------------

----------------------
Pech CU-IMG_5518-2 - 140608-PAT-035
-
140608-PAT-045 - 140608-PAT-158-2
-
140608-PAT-303 - 140608-PAT-306
-
140608-PAT-323-2 - 140608-PAT-338-2
-
140608-PAT-350 - 140608-PAT-351
-
140608-PAT-381 - 150927-Mai-623-2
-
150927-Mai-626_-2_fused-16 - 150927-Mai-648-2
-
150927-Mai-675_-2_fused-16

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/chotephoto69
 

Create Date : 11 พฤษภาคม 2560    
Last Update : 21 กันยายน 2560 21:01:12 น.
Counter : 5224 Pageviews.  

คำแนะนำการจ้างช่างภาพ สำหรับบัณฑิตจุฬาฯ


ในหน้านี้จะเป็นคำแนะนำและตัวอย่างการวางแผนจ้างช่างภาพ สำหรับบัณฑิต จุฬาฯ ว่าจะจ้างวันใหน เต็มวัน หรือครึ่งวันดี ลองไล่อ่านดูนะครับ แล้วจะเข้าใจ

สำหรับบัณฑิต จุฬาฯ ว่าจะจ้างวันใหน เต็มวัน หรือครึ่งวันดี ลองไล่อ่านดูนะครับ แล้วจะเข้าใจ

หมายเหตุ ตารางเวลาที่ยกตัวอย่าง เป็นของปี 2560 ที่จะรับจริง ในวันที่ 28 และ 29 กันยายน 2560


สำหรับบัณฑิตจุฬา ถ้าต้องการจ้าง ช่างภาพรับปริญญา นอกจากวันรับจริงที่รู้กันอยู่แล้วว่าต้องใส่ชุดครุย ส่วนอีกวันที่ใส่ชุดครุยเต็มยศ แต่งหน้าทำผมแบบจัดเต็ม ก็คือวัน "ถ่ายภาพหมู่" ครับ ซึ่งปกติจะเป็นวันเสาร์ หรืออาทิตย์ (ตรงนี้เฉพาะของจุฬานะครับ ม.อื่นๆ ก็มักจะใสครุยวันซ้อมกับวันจริง) ส่วนจะจ้างทั้งสองวัน หรือแค่วันเดียว ก็ขึ้นอยู่ที่กำลังทรัพย์ และความชอบในการเข้ากล้องของบัณฑิตครับ

130630-Ploy-0043-4

เมื่อรู้วันแล้ว ก็มาเช็คเวลา ว่าจะจ้างช่างภาพ ถ้าเข้าไปเช็คข้อมูล ทางสถาบัน จะให้ตารางเวลามา 3 ตารางนะครับ คือ

วันรับจริง

https://www.reg.chula.ac.th/cca-parinya59-02th.pdf

วันซ้อม

https://www.reg.chula.ac.th/cca-parinya59-03th.pdf

วันถ่ายภาพหมู่

https://www.reg.chula.ac.th/cca-parinya59-04th.pdf

คราวนี้เรามาดู ว่าจะจ้างช่างภาพวันไหน ยังไง

อย่างที่บอกไปแล้วว่า งานรับปริญญาของจุฬาฯ นิยมจ้างช่างภาพ ในวัน รับจริง และถ่ายภาพหมู่
ดังนั้นเราเริ่มวางแผนกันเลย เพื่อความง่าย ขอให้เริ่มที่วันรับจริงก่อน จากตาราง

CU2017-1

สำหรับญาติบัณฑิตที่เข้ามาหาช่างภาพให้บัณฑิต อาจจะสงสัยคำเรียกต่างๆ ขออธิบายไว้ดังนี้

บัณฑิต = จบปริญญาตรี

มหาบัณฑิต = จบปริญญาโท

ดุษฎีบัญฑิต = จบปริญญาเอก

ระดับบัณฑิตศึกษา = จบปริญญาโท หรือ จบปริญญาเอก

บางคณะใหญ่มาก มีการแบ่งการเข้ารับปริญญา และซ้อมของปริญญาตรีแยกจาก ปริญญาโท-เอก ต้องเช็คดีๆ

สำหรับวันรับจริง ทั้งวันที่ 28 และ 29 กันยายน จะมีการแบ่งรับเป็นภาคเช้า และบ่าย

สรุปให้ง่ายๆ
- บัณฑิตที่รับเช้า


 • วันที่ 28 กันยายน 2560 ได้แก่คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ป.ตรี), นิเทศศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, ศศินทร์, วิศวกรรมศาสตร์ (ป.โท-เอก)

 • วันที่ 29 กันยายน 2560 ได้แก่คณะ ครุศาสตร์, แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, จิตวิทยา, วิทยาศาสตร์การกีฬา, สถาปัตย์ฯ, สัตวแพทยศาสตร์, สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร, วิทยาศาสตร์ (ป.โท-เอก)


จะเข้าหอประชุมประมาณ 7.00-8.00 น. เลิกประมาณ 11.00-12.00 น.(เป็นเวลาโดยประมาณจากการถ่ายปีผ่านๆ มา)แนะนำให้จ้างช่างภาพครึ่งวันบ่าย

- บัณฑิตที่รับบ่าย

 • วันที่ 28 กันยายน 2560 ได้แก่คณะ วิทยาศาสตร์(ป.ตรี), สหเวชศาสตร์, อักษรศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, เภสัชศาสตร์, รัฐศาสตร์, วิทยาลัยปิโตรเลียมฯ, วิทยาลัยประชากรศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย

 • วันที่ 29 กันยายน 2560 ได้แก่คณะ วิศวกรรมศาสตร์(ป.ตรี), นิติศาสตร์, พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ป.โท-เอก), วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ


จะเข้าหอประชุมประมาณ 10.30-11.00 เลิกประมาณ 15.00 น.(เป็นเวลาโดยประมาณจากการถ่ายปีผ่านๆ มา) แนะนำให้จ้างช่างภาพ เต็มวัน หรือ ครึ่งวันเช้าเป็นหลัก (สำหรับคนที่จะจ้างครึ่งวัน ที่แนะนำให้จ้างช่วงเช้า เพราะเวลาแน่นอน ถ้าจ้างช่วงบ่าย เรากำหนดเวลาไม่ได้ อาจเลิกช้า แต่จากที่ถ่ายๆ มา ของจุฬามักจะเสร็จเร็วครับ)

ต่อไปมาดูที่ตารางวันถ่ายภาพหมู่

อย่างที่บอกไว้ตอนต้น วันถ่ายภาพหมู่ บัณฑิตต้องใส่ชุดครุยเต็มยศ เหมือนวันรับจริง แต่งหน้าทำผมแบบจัดเต็ม เพื่อนหรือญาติบางส่วนก็จะมาแสดงความยินดีในวันนั้น และเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ จึงเป็นอีกวันที่นิยมจ้างช่างภาพ

ตารางวันถ่ายภาพหมู่ สำหรับบัณฑิตที่จะรับในวันที่ 28 และ 29 กันยายน 2560

cu2017 photo-1

-

cu2017 photo2

-

cu2017 photo3

-

cu2017 photo4

ดูตามตารางได้เลยว่าเราจบคณะอะไร ถ่ายภาพหมู่วันไหน ก็จ้างช่างภาพวันนั้น ส่วนจะจ้าง เต็มวัน ครึ่งวัน เช้าหรือบ่าย ให้เช็คดูตารางวันซ้อมควบคู่กัน ตามอ่านต่อไปครับ

ต่อไปมาดูที่ตารางวันซ้อม สำหรับบัณฑิตที่จะรับในวันที่ 28 และ 29 กันยายน 2560

จะเห็นว่าวันซ้อม แต่ละคณะจะมีเลข 1 และ 2 ต่อท้าย หมายถึงซ้อมครั้งที่ 1 และ 2 ปกติวันซ้อมของจุฬาจะใส่ชุดธรรมดา แต่จะมีบางคณะที่ซ้อมตรงกับวัน เสาร์ หรืออาทิตย์ ซึ่งจะตรงกับวันถ่ายภาพหมู่ด้วย นั่นคือบัณฑิตต้องใส่ชุดครุย แนะนำให้จ้างช่างภาพในวันนี้ครับ

cu2017 ra2

จากตาราง จะเห็นว่า มีบางคณะซ้อมตรงกับวันถ่ายภาพหมู่ (เสาร์-อาทิตย์) ก็จะต้องเผื่อเวลาเข้าห้องประชุมด้วย โดย

- คณะที่ซ้อมช่วงเช้า จะเข้าซ้อมประมาณ 08.00-12.00 น. แนะนำให้จ้างช่างภาพ ครึ่งวันบ่าย ได้แก่

 • 2 กันยายน 2560 คณะ สถาปัตย์ฯ,

 • 3 กันยายน 2560 คณะ วิทยาศาสตร์(ป.ตรี),

 • 9 กันยายน 2560 คณะ ครุศาสตร์,

 • 10 กันยายน 2560 คณะ รัฐศาสตร์,

 • 16 กันยายน 2560 คณะ วิศวกรรมศาสตร์ (ป.โท-เอก),

 • 17 กันยายน 2560 คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ป.ตรี),

 • 23 กันยายน 2560 คณะ เภสัชศาสตร์,สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร


- คณะที่ซ้อมช่วงบ่าย จะเข้าซ้อมประมาณ 12.00 (หลังจากถ่ายภาพหมู่เสร็จ)-15.30 น.สามารถเลือกจ้างช่างภาพ เต็มวัน หรือ ครึ่งวันเช้า ตามสะดวก ได้แก่

 • 2 กันยายน 2560 คณะ ศิลปกรรมศาสตร์-จิตวิทยา,

 • 3 กันยายน 2560 คณะ วิทยาศาสตร์ (ป.โท-เอก),

 • 9 กันยายน 2560 คณะ ศศินทร์,

 • 10 กันยายน 2560 คณะ นิเทศศาสตร์,

 • 16 กันยายน 2560 คณะ วิศวกรรมศาสตร์(ป.ตรี),

 • 17 กันยายน 2560 คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ป.โท-เอก),

 • 23 กันยายน 2560 คณะ แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์


- ส่วนคณะที่ไม่มีซ้อมในวันถ่ายภาพหมู่ ก็จะว่างทั้งวัน ภารกิจในวันนี้คือ มาขึ้นสแตนด์ถ่ายภาพหมู่อย่างเดียว ใช้เวลาถ่ายประมาณ 30 นาที จึงสามารถเลือกจ้างช่างภาพได้ทั้งต็มวัน ครึ่งวันเช้า หรือครึ่งวันบ่ายก็ได้ แต่ส่วนใหญ่นิยมจ้างเต็มวัน โดยช่วงเช้าจะเน้นถ่ายเดี่ยวสวยๆ เพราะแดดไม่ร้อน คนยังไม่เยอะ ส่วนช่วงบ่ายก็เน้นถ่ายกับเพื่อนที่มาแสดงความยินดี ได้แก่

 • 3 กันยายน 2560 คณะ พยาบาลศาสตร์,วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย,วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ,

 • 9 กันยายน 2560 คณะ วิทยาลัยปิโตรเลียมฯ,วิทยาลัยประชากรศาสตร์,วิทยาศาสตร์การกีฬา,

 • 16 กันยายน 2560 คณะ นิติศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,

 • 17 กันยายน 2560 คณะ สหเวชศาสตร์,อักษรศาสตร์,


Update ล่าสุด เป็นงานที่ผมไปถ่ายมา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560

โดยช่วงเช้าถ่าย มหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ป.โท, บ่าย ถ่าย บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ป.ตรี

เวลาคร่าวๆ บัณฑิตที่ซ้อมช่วงเช้า จะเข้าซ้อมประมาณ 8.00-8.30 น. ซ้อมเสร็จประมาณ 11.00 น. เรียกเข้าแถวถ่ายภาพหมู่ ประมาณ 12.30 น.

บัณฑิตที่ซ้อมช่วงเช้า เรียกเข้าแถวถ่ายภาพหมู่ ประมาณ 11.30 น.จากนั้นเข้าซ้อมประมาณ 13.00 น. ซ้อมเสร็จประมาณ 15.00 น.

170903-CU-087

ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ป.โท
03/09/2017

170903-Mon-337-2

ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ป.ตรี
03/09/2017

คำแนะนำก็มีเพียงเท่านี้ ใครที่ยังไม่เข้าใจ ก็ดูตัวอย่างด้านล่างต่อได้ครับ
--------------------------------------------------


------------------------------------------------------------
ตัวอย่างการวางแผนจ้างช่างภาพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อให้เห็นภาพ ผมขอยกตัวอย่างบัณฑิตมา 1 คณะ จะได้เห็นภาพง่ายขึ้น บัณฑิตคณะอื่นก็ลองเทียงเคียงดู ถ้าว่างผมก็จะลงคณะอื่นพร้อมตัวอย่างภาพให้ดูด้วยครับ

ตัวอย่างการวางแผนจ้างช่างภาพงานรับปริญญา คณะรัฐศาสตร์
 photo 120719-Pam-038-3_zps21neo9rn.jpg
120701-Pam1-213-2

-

อย่างที่บอกไปแล้วว่า งานรับปริญญาของจุฬาฯ นิยมจ้างช่างภาพ ในวัน รับจริง และถ่ายภาพหมู่
ดังนั้นเราเริ่มวางแผนกันเลย เพื่อความง่าย ขอให้เริ่มที่วันรับจริงก่อน จากตาราง กำหนดคณะที่ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร วันรับจริง จากเว็ป

https://www.reg.chula.ac.th/

CU2017-1-2.jpg

จะเห็นว่าจะมีการแบ่งรับเป็นภาคเช้า และบ่าย ง่ายๆ เลย
- บัณฑิตที่รับเช้า จะเข้าหอประชุมประมาณ 7.00-8.00 น. เลิกประมาณ 11.00-12.00 น.(เป็นเวลาโดยประมาณจากการที่ถ่ายปีผ่านๆ มา) แนะนำให้จ้างช่างภาพ ครึ่งวันบ่าย
- บัณฑิตที่รับบ่าย จะเข้าหอประชุมประมาณ 10.30-11.00 เลิกประมาณ 15.00 น.(เป็นเวลาโดยประมาณจากการที่ถ่ายปีผ่านๆ มา) แนะนำให้จ้างช่างภาพ เต็มวัน หรือ ครึ่งวันเช้าเป็นหลัก (สำหรับคนที่จะจ้างครึ่งวัน ที่แนะนำให้จ้างช่วงเช้า เพราะเวลาแน่นอน ถ้าจ้างช่วงบ่าย เรากำหนดเวลาไม่ได้ อาจเลิกช้า แต่จากที่ถ่ายๆ มา ของจุฬามักจะเสร็จเร็วครับ)

ฉะนั้น บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ วันรับจริง 28 กันยายน 2560 สามารถเลือกจ้างช่างภาพได้ ทั้งแบบเต็มวัน หรือครึ่งวันเช้า

 photo 120719-Pam-398_zpstpcsq9hz.jpg

ต่อไปมาดูที่ตารางวันซ้อม

https://www.reg.chula.ac.th/cca-parinya59-03th.pdf

cu2017 ra2

จะเห็นว่าวันซ้อม แต่ละคณะจะมีเลข 1 และ 2 ต่อท้าย หมายถึงซ้อมครั้งที่ 1 และ 2 ปกติวันซ้อมของจุฬาจะใส่ชุดธรรมดา แต่จะมีบางคณะที่ซ้อมตรงกับวัน เสาร์ หรืออาทิตย์ ซึ่งจะตรงกับวันถ่ายภาพหมู่ด้วย นั่นคือบัณฑิตต้องใส่ชุดครุยเพื่อมาถ่ายภาพหมู่ และเข้าหอประชุมซ้อมด้วย บัณฑิตก็จ้างช่างภาพในวันนี้ โดยดูช่วงเวลาว่าเข้าซ้อมกี่โมง เช่น

ถ้าเข้าซ้อม เช้า ก็จ้างช่างภาพครึ่งวัน บ่าย

หรือ ถ้าซ้อมช่วงบ่าย ผมแนะนำให้จ้างเต็มวันไปเลย เพราะซ้อมไม่นาน เลิกซ้อมก็ยังถ่ายภาพได้อยู่ หรือถ้าอยากจ้างครึ่งวัน ก็เป็นช่วงครึ่งวันเช้าครับ

จากที่ยกตัวอย่าง บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ (มาร์กสีชมพู) จะซ้อมครั้งที่ 1 ช่วงเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ซึ่งจะตรงกับวันถ่ายภาพหมู่พอดี

ต่อไปมาดูที่ตารางวันถ่ายภาพหมู่

https://www.reg.chula.ac.th/cca-parinya59-04th.pdf
cu2017 photo2

คณะรัฐศาสตร์ จะถ่ายภาพหมู่วันที่ 10 กันยายน 2560 โดยเริ่มเรียกแถวประมาณ 12.20 น. ซึ่งก็คือหลังจากซ้อมเสร็จ ออกจากห้องประชุม ก็รอถ่ายภาพหมู่เลย ใช้เวลาถ่ายภาพหมู่ไม่นานก็เสร็จ (ประมาณ 30 นาที) หลังจากนั้นก็เสร็จภารกิจสำหรับวันนี้ ก็ถ่ายภาพกับเพื่อนกับญาติตามอัธยาศัย ดังนั้น บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ก็จ้างช่างภาพในวันนี้ครึ่งวันบ่ายได้เลย

120719-Pam-038-3

สรุป สำหรับบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ แนะนำให้จ้างช่างภาพ

 1. วันถ่ายภาพหมู่ 10 กันยายน 2560 ครึ่งวันบ่าย

 2. วันรับจริง 28 กันยายน 2560 เลือกจ้างช่างภาพได้ ทั้งแบบเต็มวัน หรือครึ่งวันเช้า


ส่วนจะจ้างทั้งสองวัน หรือวันใดวันหนึ่ง ก็อยู่ที่กำลังทรัพย์ และความชอบในการโพสท่าถ่ายรูปของบัณฑิตครับ

คำแนะนำก็มีเท่านี้ ง่ายๆครับ หรือถ้ามีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ ที่
Line ID : chotephoto
Add Friend
Add friend


 photo 120719-Pam-391-2_zpsiseaed0t.jpg

120719-Pam-513-2

-
120719-Pam-010-2

-
-------------------------------------------

170916-Preaw-211-2 copy ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 16/09/2017

170916-Preaw-208
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 16/09/2017
170916-Preaw-203 ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันซ้อม/ถ่ายภาพหมู่ 16/09/2017


170915-Toon-117-2 ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ นอกรอบ 15/09/2017

170915-Toon-041-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ นอกรอบ 15/09/2017
170915-Toon-094-2
ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ นอกรอบ 15/09/2017
170915-Toon-174-2 ตัวอย่างภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ นอกรอบ 15/09/2017

 photo Cover Wordpress 2017-CU_zpspsewwxsp.jpg
อัลบั้ม ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

Create Date : 09 พฤษภาคม 2560    
Last Update : 21 กันยายน 2560 21:06:05 น.
Counter : 1055 Pageviews.  

คำแนะนำและการเตรียมตัวสำหรับบัณฑิตสำหรับการจ้างช่างภาพรับปริญญา

 ในส่วนนี้จะเป็นการรวบรวม คำแนะนำต่างๆ รวมทั้งการเตรียมตัวสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญา หรือจะจ้างช่างภาพครับ โดยผมจะหารายละเอียดมาลงเพิ่มเติมให้เรื่อยๆ เท่าที่จะนึกได้ ส่วนใหญ่การเตรียมตัวหลักๆ ก็จะเหมือนกัน แต่อาจจะมีแตกต่างกันในรายละเอียดของแต่ละมหาวิทยาลัย
พวกรายละเอียดตรงนี้ ผมอาจไม่ได้จัดเรียงให้เป็นหมวดหมู่นะครับ นึกอะไรได้ก็พิมพ์
-----------------------------------------------------------------------------------
- ว่ากันเรื่องการรีทัชภาพ บางคนอาจจะกลัวว่าภาพมันจะไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งอธิบายได้แบบนี้ครับ ในการทำงานของผมจะแบ่งการรีทัชภาพเป็นสองแบบ คือ 1.แต่งภาพให้ดูแปลก เช่น แต่งสีสันพิเศษหรือการใส่เอฟเฟคต่างๆ ลงในภาพ ซึ่งตอนส่งงาน ผมก็จะให้ภาพต้นฉบับที่สีสันเป็นธรรมชาติไปด้วย 2.รีทัชภาพให้ดูเป็นธรรมชาติ ตรงนี้ทำเพื่อแก้ข้อบกพร่องบางอย่างหรือทำให้ภาพที่ดีอยู่แล้วสวยยิ่งขึ้น เช่น การลบสิว ริ้วรอยต่างๆ หรือเหงื่อบนหน้าบัณฑิต เพราะบางคนอาจแต่งหน้ามาไม่เนียน ยังมีริ้วรอยอยู่ หรือตอนเช้าแต่งหน้ามาดีแล้ว แต่ในงานรับปริญญามีทั้งร้อนและแดด ทำให้พวกเครื่องสำอางที่แต่งมาหลุดร่อนออกมาเห็นเป็นรอย ซึ่งการรีทัชจะช่วยให้บัณฑิตดูดีขึ้นโดยที่ภาพยังดูเป็นธรรมชาติดูเหมือนไม่ได้แต่ง ซึ่งตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวของบัณฑิตด้วย เพราะถ้าบัณฑิตแต่งหน้าทำผมมาดี ช่างภาพก็จะทำงานง่าย ไม่ต้องรีทัชเยอะ การทำงานก็จะเร็วขึ้น ส่งงานได้เร็วขึ้นครับ
 photo Re-Ann-KMUTT03-PB060124-3_zps36cgzhht.jpg
ภาพงานรับปริญญา พระจอมเกล้าธนบุรี บัณฑิตแต่งหน้าทำผมมาสวยแล้ว ที่จริงภาพที่ยังไม่แต่งก็สามารถใช้งานได้เลย แต่ในภาพยังเห็นสิวเม็ดเล็กๆ และริ้วรอยต่างๆ บนหน้าบัณฑิตอยู่ เพื่อความสวยงามยิ่งขึ้น ภาพนี้ผมรีทัชโดยการลบสิวและริ้วรอยต่างๆ และปรับผิวให้เนียนขึ้นครับ
------------------------------------------------------------------------------------
 photo Re-Ann-KMUTT03-PB060123-3_zpsk5a7hdod.jpg
ปัญหาที่พบบ่อยๆ อีกย่างคือบัณฑิตที่ติดขนตาปลอม ซึ่งอาจจะหลุดได้ เพราะต้องเดินเยอะตากแดด พอขนตาโดนเหงื่อก็มักจะหลุด ถ้าบัณฑิตติดขนตาปลอมก็เผื่อกาวติดขนตาไปด้วย

------------------------------------------------------------------------------------
- จะเลือกจ้างช่างภาพรับปริญญาวันใหน
ในพิธิรับปริญญา ก็จะมีวัน ซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ รับจริง บาง ม.ก็จะมีวันถ่ายภาพหมู่ หรือ Photo day ซึ่งก็ง่ายๆ ครับ ก็เลือกจ้างในวันที่แต่งชุดครุยเต็มยศ ซึ่งในตารางเวลาจะระบุว่า วันใหนแต่งตัวยังไง
ส่วนอีกวันที่นิยมถ่ายกันคือ ถ่ายนอกรอบ คือบัณฑิตนัดกับช่างภาพในวันอื่นๆ ที่ไม่ใช่วันที่มีงาน อาจจะก่อนหรือหลังรับปริญญา มาถ่ายภาพในชุดครุย เหตุผลหลักคือหลีกเลี่ยงคนเยอะ
-จะเลือกจ้างช่างภาพวันซ้อมกับรับจริงที่คนเยอะๆ หรือจ้างถ่ายนอกรอบที่คนน้อยๆ
ถ้าบัณฑิตไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ก็จ้างทุกวันเลย แต่ถ้างบจำกัด โดยส่วนตัวผมแนะนำให้เลือกจ้างวันรับจริง วันซ้อม หรือวันถ่ายภาพหมู่ก่อนเป็นหลัก ถ้างบเหลืออยากได้ภาพเดี่ยวสวยๆ ค่อยจ้างนอกรอบ เพราะ
1.การถ่ายภาพรับปริญญา ไม่ใช่ถ่ายภาพแฟชั่น ในชีวิตคุณกว่าจะเรียนจบคุณต้องมีพ่อแม่ พี่น้อง ญาติ เพื่อน ซึ่งคนเหล่านี้มักจะมาแสดงความยินดีในวันรับจริง วันซ้อม หรือวันถ่ายภาพหมู่ บางทีก็เป็นงานรวมญาติ เราอาจเจอเพื่อนหรือญาติบางคนเป็นครั้งสุดท้ายในงานนี้ ก่อนที่จะแยกย้ายกันไป ส่วนเรื่องคนเยอะ ช่างภาพที่คุ้นกับงานรับปริญญาสามารถจัดการให้ภาพออกมาดูดีได้ แม้มันจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนถ่ายนอกรอบ
2.ในชีวิตเรา มีโอกาสรับปริญญาไม่กี่ครั้ง ซึ่งวันสำคัญของงานรับปริญญาก็จะเป็น วันรับจริง วันซ้อม หรือวันถ่ายภาพหมู่ ถ้าคุณรับปริญญาใบเดียวก็เท่ากับในชีวิตคุณมีโอกาสพิเศษแบบนี้แค่ 1-3 วัน ถ้าจะบัณทึกความทรงจำที่พิเศษ ก็ควรให้ความสำคัญกับสามวันนี้เป็นหลัก ส่วนการถ่ายภาพสวยๆ นอกรอบ คุณสามารถจ้างช่างภาพมาถ่ายเมื่อไรก็ได้ ทั้งก่อนรับ หรือถ่ายวันงานแล้วไม่พอใจ ก็ถ่ายแก้ตัวอีกก็ได้ หรือแม้แต่คืนชุดครุยไปแล้ว ถ้าอยากถ่ายนอกรอบ คุณก็สามารถไปเช่าชุดครุยมาถ่ายใหม่ก็ได้
3.อารมณ์ และบรรยากาศต่างๆ ในงานรับปริญญา เช่นการแต่งหน้าทำผมแบบจัดเต็มของบัณฑิตหญิง การบูมของน้องๆ พิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ของ ม.ต่างๆ ที่มีเฉพาะในวันเหล่านี้เท่านั้น เราไม่สามารถจัดฉากขึ้นมาภายหลังได้

* ตรงนี้เป็นแนวคิดให้ตัดสินใจเองนะครับ สุดท้ายบัณฑิตเป็นคนตัดสินใจเอง ซึ่งผมก็ยินดีถ่ายให้ทั้งนอกรอบ วันซ้อมและวันจริงครับ ถ้าสงสัยในรายละเอียดหรือยังตัดสินใจไม่ได้ สามารถสอบถามหรือปรึกษาผมได้ครับ
------------------------------------------------------------------------------------
การวางแผนจ้างช่างภาพ สำหรับบัณฑิต ม.รามคำแหง
 photo Kumg Ram13-IMG_7715-3_zpsbo03saew.jpg
สำหรับ ม.รามคำแหง จะแบ่งการรับปริญญาเป็นช่วงเช้า กับช่วงบ่าย
ถ้ารับปริญญาช่วงเช้า จะรายงานตัวเช้ามืด ประมาณ ตีห้า-หกโมง ก็จะเสร็จประมาณ 11.00-12.00 ก็จ้างช่างภาพครึ่งวันบ่ายได้เลย
ถ้ารับบ่าย ในตารางจะระบุให้รายงานตัวประมาณ 8.00 น. แต่จริงๆจะเลท (เผื่อพวกที่มาสาย เพราะรามรถติด) คือ จะเริ่มเรียกบัณฑิตจริงๆ ประมาณ 8.30 และจะปิดประตูประมาณ 9.30  เราก็มีเวลาถ่ายตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณ 9.00 ก่อนเข้ารายงานตัว แล้วก็จะเสร็จประมาณ 15.00 น. อันนี้แนะนำให้จ้างเต็มวัน ก็แบ่งเป็น ช่วงเช้าถ่ายเดี่ยวเยอะๆ หน่อย ส่วนช่วงบ่ายก็เน้นถ่ายกับเพื่อนๆ ครับ
------------------------------------------------------------------------------------

 photo 141102-Boong-340-3_zpsq2kpmq6z.jpg
สำหรับบัณฑิต ABAC หรือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
งานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บัณฑิตจะนิยมจ้างช่างภาพในวัน Photo Day และวันรับจริง ซึ่งทั้งสองวันคนจะเยอะและวุ่นวายหน่อย สำหรับบัณฑิตที่อยากเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ ใน ม.แบบสบายๆ มีอีกวันที่ผมแนะนำคือ วันซ้อม ซึ่งวันนั้นคนจะไม่เยอะ บัณฑิตสามารถเก็บภาพเดี่ยว ภาพกับเพื่อนบัณฑิต รวมทั้งอาจนัดครอบครัวไปถ่ายด้วยก็ได้ครับ
------------------------------------------------------------------------------------

 photo May3-IMG_2486_-2_fused-2_zps6k17j9ul.jpg
งานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์
วันรับจริง ในหมายกำหนดการของ ม.เกษตร ปกติก็รายงานตัว 10-11.00 น. เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว บัณฑิตไม่ต้องกังวลมาก ถ้าเริ่มถ่ายรูปประมาณ 7.00 น. ผมรับรองว่าได้รูปเยอะและถ่ายจนเหนื่อยแน่นอน และของ ม.เกษตรจะมีช่วงเดินแถวเข้าสู่อาคารจักรพันธ์ฯ โดยจะเริ่มเดินแถวประมาณ 12.00 น. ซึ่งผมจะรอถ่ายให้ด้วย

 photo Noon KU-P7290884-6_zpsmwg6evga.jpg
งานรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์
สำหรับ ม.ที่ชุดครุยต้องสวมหมวกด้วย เช่น ม.เกษตรศาสตร์ ABAC RBAC ม.หอการค้าไทย อย่าลืมเช็คด้วยว่าใส่หมวกหรือถอดหมวกจะดูดีกว่ากัน เพราะจากประสบการณ์ มีบัณฑิตที่ผมถ่ายให้ไม่กี่คนที่ใส่หมวกแล้วยังดูดี (ส่วนใหญ่เวลาใส่หมวกแล้วกรามจะดูใหญ่ขึ้น) ถ้าถอดหมวกแล้วดูดีกว่าตอนใส่หมวก ก็เลือกใส่เฉพาะช็อตที่ต้องการดูเต็มยศก็พอครับ

------------------------------------------------------------------------------------
งานรับปริญญา ม.มหิดล
งานรับปริญญาของ ม.มหิดล จะแบ่งออกเป็น ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ซ้อมใหญ่ และรับจริง ซึ่งทุกวันจะมีเวลามากพอสำหรับการถ่ายภาพ สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เรียนที่ศาลายา เช่น คณะทัตแพทยศาสตร์ ถ้าต้องการเก็บภาพในที่ที่เราเรียนก็เลือกจ้างช่างภาพในวันซ้อมย่อยครับ

 photo Re-Jan MU-IMG_4257-3_zpsfheyifuh.jpg
------------------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่าง การวางแผนจ้างช่างภาพ สำหรับบัณฑิต จุฬาฯ
สำหรับบัณฑิต จุฬาฯ ที่ต้องการจ้าง ช่างภาพ สำหรับงานรับปริญญา แต่ยังงงๆ ว่าจะจ้างวันใหน เต็มวัน หรือครึ่งวันดี ลองไล่อ่านดูนะครับ แล้วจะเข้าใจ


      
 • หมายเหตุ เนื่องจากผมเขียนไว้นานแล้ว ตารางเวลาจะไม่ใช่ปีปัจจุบันนะครับ แต่ก็สามารถนำมาเทียบเคียงได้ แต่ถ้าบัณฑิตคนใหนยังไม่เข้าใจ ก็สอบถามได้ ยินดีให้คำแนะนำครับ


Re-140608-PAT-162-2

สำหรับบัณฑิตจุฬา ถ้าต้องการจ้าง ช่างภาพรับปริญญา นอกจากวันรับจริงที่รู้กันอยู่แล้วว่าต้องใส่ชุดครุย ส่วนอีกวันที่ใส่ชุดครุยเต็มยศ แต่งหน้าทำผมแบบจัดเต็ม ก็คือวัน "ถ่ายภาพหมู่" นะครับ ซึ่งปกติจะเป็นวันเสาร์ หรืออาทิตย์ (ตรงนี้เฉพาะของจุฬานะครับ ม.อื่นๆ ก็มักจะใสครุยวันซ้อมกับวันจริง)

130630-Ploy-0043-4

เมื่อรู้วันแล้ว ก็มาเช็คเวลา ว่าจะจ้างช่างภาพ เต็มวัน หรือครึ่งวัน เช้าหรือบ่าย ก็ให้ดูว่าในวันถ่ายภาพหมู่ จะต้องซ้อมหรือเปล่า ให้ดูที่

https://www.reg.chula.ac.th/prac56.pdf

CU_2353899421001983608_o

จะเห็นว่าของคณะเศรษฐศาสตร์ มีซ้อมครั้งที่ 1 วันที่ 12 มิ.ย. และซ้อมครั้งที่ 2 วันที่ 19 มิ.ย. ซึ่งไม่ตรงกับวันถ่ายภาพหมู่ แสดงว่าในวันถ่ายภาพหมู่ บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์มาถ่ายภาพอย่างเดียว ไม่ต้องเข้าซ้อม สามารถเลือกจ้างตามเวลาที่สะดวกได้เลยครับ

CU_5204589907657023027_o

ต่อไปก็เป็นวันรับจริง ยกตัวอย่าง คณะเศรษฐศาสตร์ เช่นกัน

900-130630-Ploy-0817-5

จากตาราง

https://www.reg.chula.ac.th/fac56.pdf

บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ จะรับในวันที่ 4 ก.ค. รอบบ่าย ซึ่งจะเริ่มรายงานตัวประมาณ 11.00 น. เสร็จพิธีประมาณ 16.00 น. ซึ่งบ้ณฑิตสามารถเลือกได้ว่า จะจ้าง ช่างภาพ เฉพาะครึ่งวันเช้า หรือ เต็มวันก็ได้ครับ

130630-Ploy-0035-3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อีกตัวอย่าง ก็เป็นของจุฬา เหมือนกัน แต่เป็นของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งบัณฑิตเตรียมตัวมาอย่างดี งานก็ราบรื่นครับ

งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันถ่ายภาพหมู่

              120701-Pam1-320-10

               เป็นงานของบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ปริญญา ตรี ซึ่งบัณฑิตจะต้องเข้าซ้อมด้วย โดยจะเข้าซ้อม รับปริญญา

               ประมาณ 08.30-11.30 ดังนั้น จะมีเวลาถ่ายภาพจริงๆ ช่วงบ่าย

120701-Pam1-508-7

            สำหรับบัณฑิตที่ต้องซ้อม รับปริญญา ช่วงเช้า ในวันถ่ายภาพหมู่ สามารถจ้างช่างภาพได้ ในช่วงครึ่งวันบ่าย

               จะสะดวกที่สุด และหลังจากออกจากหอประชุมแล้ว ควรรีบหาช่างภาพให้เจอก่อน เพื่อที่จะได้ตามเก็บภาพ

               ตอนขึ้นสแตนด์ครับ

Pam2-3-P7196247-5

               สำหรับงานรับปริญญา วันรับจริง ของจุฬาฯ ปกติจะแบ่งวันรับจริงเป็น 2 วัน และแบ่งเป็น รับภาคเช้า และ บ่าย

               ปีนั้น คณะรัฐศาสตร์ เข้า รับปริญญาช่วงบ่าย ดังนั้น จะมีเวลาถ่ายภาพเยอะๆ ในช่วงเช้า

               วันนั้นฝนตกช่วงเช้า อากาศไม่ดี แต่ยังพอถ่ายภาพได้ ซึ่งช่วงเช้าบัณฑิตมีเวลา ถ่ายภาพถึงประมาณ 11.00 น.

               ก่อนเข้าหอประชุม

120719-Pam-427-4

               บัณฑิตจุฬาฯ ที่รับปริญญาภาคบ่าย จะออกจากหอประชุมประมาณ 16.00 น.

               สำหรับบัณฑิตที่ รับปริญญา ช่วงบ่าย สามารถเลือกจ้างช่างภาพได้ทั้ง ครึ่งวันเช้า หรือ ทั้งวันก็ได้

               ซึ่งถ้าจ้างแบบเต็มวัน จะดีตรงที่ได้เก็บภาพในช่วงสำคัญ เช่น ตอนถวายบังคมลา เก็บภาพพร้อมปริญญาบัตร

               รวมทั้งได้ถ่ายภาพแก้ตัวเผื่อวันนั้นมีฝนตก ซึ่งช่วงเย็นๆ คนก็ยังคึกคักอยู่ สามารถ ถ่ายภาพได้จนแสงหมด

               ก็ประมาณ 18.30 น. ครับ

120719-Pam-562-5

สำหรับบัณฑิตจุฬา ที่จะรับปริญญาปีนี้ ก็ลองเทียบตารางเวลาดูนะครับ บัณฑิตที่รับบ่าย เวลาจะใกล้เคียงกัน
ส่วนคนที่รับเช้า วันรับจริงจะออกมาประมาณ 11-12 น.

Pam2-3-P7196246-6

ส่วนการเตรียมตัวอื่นๆ ก็พวกเครื่องสำอางสำหรับบัณฑิตหญิง เพราะพอออกจากหอประชุมก็หน้าซีดแล้ว อีกอย่างก็คือร่ม เอาไว้ทั้งกันแดด เพื่อไม่ให้หน้าเยิ้ม หรือกันฝน
ปัญหาอีกอย่างก็คือ รองเท้ากัด ซึ่งเจอบ่อยมาก ควรเตรียมรองเท้าสำรองไว้ด้วย อาจไม่ต้องถึงกับรองเท้าแตะ เพราะเวลาถ่ายรูปออกมาจะดูแปลกๆ อาจเป็นรองเท้าทรงสุภาพแบบในรูปตัวอย่างก็ได้ครั
 

Create Date : 03 กุมภาพันธ์ 2559    
Last Update : 3 กุมภาพันธ์ 2559 16:21:25 น.
Counter : 1688 Pageviews.  

ตัวอย่างภาพ + คำแนะนำ รับปริญญา จุฬาฯเป็นคำแนะนำสำหรับบัณฑิต จุฬาฯที่สอบถามผมมา ผมเขียนไว้ใน Facebook นานแล้ว พอจะหาอีกที เกีอบหาไม่เจอ เลยเอามาลงไว้ที่นี่ด้วย

สำหรับบัณฑิตจุฬา ถ้าต้องการจ้าง ช่างภาพรับปริญญา นอกจากวันรับจริงที่รู้กันอยู่แล้วว่าต้องใส่ชุดครุย ส่วนอีกวันที่ใส่ชุดครุยเต็มยศ แต่งหน้าทำผมแบบจัดเต็ม ก็คือวัน "ถ่ายภาพหมู่" ครับ ซึ่งปกติจะเป็นวันเสาร์ หรืออาทิตย์ (ตรงนี้เฉพาะของจุฬานะครับ ม.อื่นๆ ก็มักจะใสครุยวันซ้อมกับวันจริง)

สำหรับบัณฑิตที่จะรับจริง ในวันที่ 28 และ 29 กันยายน 2560 ลองเข้าไปอ่าน
คำแนะนำการจ้างช่างภาพ สำหรับบัณฑิตจุฬาฯ ที่นี่

130630-Ploy-0043-4

ส่วนการเตรียมตัวอื่นๆ ก็พวกเครื่องสำอางสำหรับบัณฑิตหญิง เพราะพอออกจากหอประชุมก็หน้าซีดแล้ว อีกอย่างก็คือร่ม เอาไว้ทั้งกันแดด เพื่อไม่ให้หน้าเยิ้ม หรือกันฝน
ปัญหาอีกอย่างก็คือ รองเท้ากัด ซึ่งเจอบ่อยมาก ควรเตรียมรองเท้าสำรองไว้ด้วย อาจไม่ต้องถึงกับรองเท้าแตะ เพราะเวลาถ่ายรูปออกมาจะดูแปลกๆ อาจเป็นรองเท้าทรงสุภาพก็ได้ครับ

ด้านล่างเป็นตัวอย่างภาพงานรับปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพวันรับจริง และ ถ่ายภาพหมู่/ซ้อม เป็นหลัก ผมแนะนำสำหรับบัณฑิตที่จะจ้างช่างภาพสำหรับถ่ายทั้งสองวันนี้ ให้ดูตัวอย่างจากที่ถ่ายทั้งสองวันนี้เป็นหลัก เพราะทั้งสองวันจะมีทั้งเรื่องคนเยอะและหมายกำหนดการเป็นตัวบีบบังคับ ต่างจากการถ่ายรูปเล่น ออกทริป หรือนอกรอบ ซึ่งช่างภาพต้องใช้ความสามารถในการหามุม หลบคน เพื่อให้ถ่ายภาพออกมาได้ดีครับ

 photo 120719-Pam-038-3_zps21neo9rn.jpg
-

 photo Re-150927-Mai-010-2_zps9htki4ue.jpg
ภาพงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไหม)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วันซ้อม+ถ่ายภาพหมู่

 photo Re-150927-Mai-650_-2_fused-2_zpsmpnrk20r.jpg
-

 photo Re-150927-Mai-693_-2_fused-2_zpspbku7h5a.jpg
-
 photo 120719-Pam-036-2_zpsraeib7qd.jpg
-

 photo Re-150927-Mai-572-2_zpsq0vkbx8y.jpg
-
 photo 120719-Pam-398_zpstpcsq9hz.jpg
-
 photo 120719-Pam-391-2_zpsiseaed0t.jpg
-

 photo Re-150922-Ple-143-2_zpsz5r2nyik.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 photo Re-150922-Ple-065_-2_fused-2-2_zps5uajqnlw.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 photo Re-150922-Ple-342-3_zpsliviifbk.jpg
งานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันซ้อม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 photo Re-150922-Ple-072_-2_fused-2-2_zpsu9726wbt.jpg
-

 photo Re-150922-Ple-060_-2_fused-2-2_zpsgowvgxs5.jpg
-


-

 photo Re-150922-Ple-076-2_zpsil7gdvsl.jpg
-

 photo Re-150922-Ple-332-2_zpson1lirwj.jpg
-
 photo 900-130711-Ploy-1161-3_zpsdqrbtab5.jpg
-
 photo 900-130623-Dear-0152-2_zpsblp3ivsy.jpg
-
 photo 900-Bua CU-IMG_4840-2_zpsqpcpha8c.jpg
-
 photo 900-130630-Ploy-0035-3_zpsbjnfbysi.jpg
-

 photo Re-150922-Ple-521_-2_fused-2-2_zpslkjb8pso.jpg

 photo Re-150922-Ple-388_-2_fused-2_zpsnbayiny5.jpg

 photo Re-120701-Pam1-013-3_zpsjkkki9jz.jpg
-
 photo 120701-Pam1-320-10_zpsyksjaup4.jpg
-
 photo 120701-Pam1-492-5_zpsyabqp11v.jpg
-
 photo 120701-Pam1-508-7_zpsciul0lsd.jpg
-
 photo 120701-Pam1-161-5_zpsxntwu8db.jpg
-
 photo 120719-Pam-513-2_zpsouzujcr5.jpg
-
 photo Book-IMG_5192-5_zpsipqlhn0l.jpg
-
 photo Book-IMG_5536-5_zpsmb45atge.jpg
-
 photo 130707-Kwang-238-4_zpseycsqqnv.jpg
-

 photo 140608-PAT-129-2_zps7p0v5a4v.jpg
-
 photo 140608-PAT-119-2_zpsdggb5zu7.jpg
-

 photo 140608-PAT-008-2-2_zpsmelxjdto.jpg

 photo 140608-PAT-066-2-2_zps91iiutaq.jpg
-

 photo 140608-PAT-141-3_zpsmbxp5o3v.jpg
-
 photo 140608-PAT-162-2_zps2y4c9psg.jpg
-

 photo 140608-PAT-179-2_zpscuitkjmj.jpg
-

 photo 140608-PAT-180-2_zpsumrrb5fd.jpg
-

 photo 140608-PAT-303-2_zpsvzxiounn.jpg
-

 photo 140608-PAT-338-2_zpshgwzehgg.jpg
-

 photo 140608-PAT-360_zpsdswrgld1.jpg
-

 photo 140608-PAT-387_zpst5iv2wsz.jpg
-

 photo 140608-PAT-008-2-2_zpsmelxjdto.jpg
-
 photo 900-Ploy CU-IMG_4099__1_fused-3_zps4bf8fhst.jpg
-
 photo 900-130623-Dear-0207-2_zpsa7e9lenl.jpg
-
 photo 900-130623-Nui-007-4_zpsqpdma43s.jpg
-
 photo 120719-Pam-563-5_zpsvnojjtwb.jpg
-
 photo 120708-Bow-113-4_zpsgd8dq2wn.jpg
-
 photo 120708-Bow-139-5_zpsqbrggpgs.jpg
-
 photo 900-Nui CU-IMG_2611__1_fused-3_zpsakoakeoe.jpg
-
 photo 120719-Pam-427-4_zpsufaqeczw.jpg
-
 photo 120708-Bow-103-5_zpstvy0mxzt.jpg
-
 photo 151009-Nook187-2_zpsms48akjt.jpg
-
 photo 151009-Nook172-2_zpsrsysrsf5.jpg
-
 photo 150920-Nook-146_zpsdritljng.jpg
-
 photo Ploy CU-IMG_3629__1_fused-3_zpsrmigg7qp.jpg
-
 photo 130707-Kwang-189-3_zpsb6aueewl.jpg
-
 photo 150920-Nook-082-2_zpsbgptnp55.jpg
-
 photo 150920-Nook-079-2_zps4vgmclri.jpg
-
 photo Re-140704-073-3_zpsrlcqwf1s.jpg
-
 photo Pech CU-IMG_5518-2_zpskekcrhvl.jpg
-
 photo Pech CU-IMG_5509-2_zpst1cwynip.jpg
-
 photo Pech CU-IMG_5494-2_zps2lu52ayl.jpg
-
 photo 900-Bua CU-IMG_5159-3_zpsnqtoj0gp.jpg
-

 

Create Date : 24 เมษายน 2558    
Last Update : 9 พฤษภาคม 2560 5:16:17 น.
Counter : 2491 Pageviews.  

ตัวอย่างภาพถ่ายงานรับปริญญา

ตัวอย่าง ภาพงานรับปริญญา

หน้านี้จะเป็นภาพตัวอย่าง ที่ผมได้ถ่ายไว้ เป็นภาพรับปริญญาของหลายๆ สถาบัน (ถ้ามีเวลา เดี๋ยวผมจะลงภาพแบบแยกสถาบันให้ครับ) มีทั้งวันรับจริง วันซ้อม รวมทั้งงานถ่ายภาพนอกรอบด้วยครับ โดยผมจะทยอยลงภาพและอัพเดทเรื่อยๆ

ภาพตัวอย่างที่เอามาโชว์ ส่วนใหญ่จะเป็นภาพเดี่ยวของบัณฑิต และผ่านการตกแต่งมาแล้ว ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ส่วนในงานทั้งหมดที่ส่งก็จะมีทั้งภาพเดี่ยว ภาพคู่ ภาพหมู่กับเพื่อนกับครอบครัว ผมถ่ายให้หมด โดยการส่งงานผมจะส่งให้ทั้งภาพที่ไม่ได้แต่ง (สีสันสดใสเป็นธรรมชาติ) กับภาพที่แต่งให้ครับ

คำถามที่พบบ่อยๆ

– จะเลือกจ้างช่างภาพรับปริญญาวันใหน
ในพิธิรับปริญญา ก็จะมีวัน ซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ รับจริง บาง ม.ก็จะมีวันถ่ายภาพหมู่ หรือ Photo day ซึ่งก็ง่ายๆ ครับ ก็เลือกจ้างในวันที่ แต่งชุดครุยเต็มยศ ซึ่งในตารางเวลาจะระบุว่า วันใหนแต่งตัวยังไง
ส่วนอีกวันที่นิยมถ่ายกันคือ ถ่ายนอกรอบ คือบัณฑิตนัดกับช่างภาพในวันอื่นๆ ที่ไม่ใช่วันที่มีงาน อาจจะก่อนหรือหลังรับปริญญา มาถ่ายภาพในชุดครุย เหตุผลหลักคือหลีกเลี่ยงคนเยอะ
-จะเลือกจ้างช่างภาพวันซ้อมกับรับจริงที่คนเยอะๆ หรือจ้างถ่ายนอกรอบที่คนน้อยๆ
ถ้าบัณฑิตไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ก็จ้างทุกวันเลย แต่ถ้างบจำกัด โดยส่วนตัวผมแนะนำให้เลือกจ้างวันรับจริง วันซ้อม หรือวันถ่ายภาพหมู่ก่อนเป็นหลัก ถ้างบเหลืออยากได้ภาพเดี่ยวสวยๆ ค่อยจ้างนอกรอบ เพราะ
1.การถ่ายภาพรับปริญญา ไม่ใช่ถ่ายภาพแฟชั่น ในชีวิตคุณกว่าจะเรียนจบคุณต้องมีพ่อแม่ พี่น้อง ญาติ เพื่อน ซึ่งคนหล่านี้มักจะมาแสดงความยินดีใน วันรับจริง วันซ้อม หรือวันถ่ายภาพหมู่ บางทีก็เป็นงานรวมญาติ เราอาจเจอเพื่อนหรือญาติบางคนเป็นครั้งสุดท้ายในงานนี้ ก่อนที่จะแยกย้ายกันไป ส่วนเรื่องคนเยอะ ช่างภาพที่คุ้นกับงานรับปริญญาสามารถจัดการให้ภาพออกมาดูดีได้ แม้มันจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนถ่ายนอกรอบ
2.ในชีวิตเรา มีโอกาสรับปริญญาไม่กี่ครั้ง ซึ่งวันสำคัญของงานรับปริญญาก็จะเป็น วันรับจริง วันซ้อม หรือวันถ่ายภาพหมู่ ถ้าคุณรับปริญญาใบเดียวก็เท่ากับในชีวิตคุณมีโอกาสพิเศษแบบนี้แค่ 1-3 วัน ถ้าจะบัณทึกความทรงจำที่พิฌศษ ก็ควรให้ความสำคัญกับสามวันนี้เป็นหลัก ส่วนการถ่ายภาพสวยๆ นอกรอบ คุณสามารถจ้างช่างภาพมาถ่ายเมื่อไรก็ได้ ทั้งก่อนรับ หรือถ่ายวันงานแล้วไม่พอใจ ก็ถ่ายแก้ตัวอีกก็ได้ หรือแม้แต่คืนชุดครุยไปแล้ว ถ้าอยากถ่ายนอกรอบ คุณก็สามารถไปเช่าชุดครุยมาถ่ายใหม่ก็ได้
3.อารมณ์และบรรยากาศต่างๆ ในงานรับปริญญา เช่นการแต่งหน้าทำผมแบบจัดเต็มของบัณฑิตหญิง การบูมของน้องๆ พิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ของ ม.ต่างๆ ที่มีเฉพาะในวันเหล่านี้เท่านั้น เราไม่สามารถจัดฉากขึ้นมาภายหลังได้

* ผมมีคำแนะนำสำหรับบัณฑิตที่จะจ้างช่างภาพสำหรับวันซ้อมและวันรับจริง ขอให้ดูตัวอย่างจากภาพที่ถ่ายทั้งสองวันนี้เป็นหลัก เพราะทั้งสองวันจะมีทั้งเรื่องคนเยอะและหมายกำหนดการเป็นตัวบีบบังคับ ต่างจากการถ่ายรูปเล่น การออกทริปถ่ายภาพ หรือถ่ายนอกรอบที่คนไม่เยอะ ซึ่งช่างภาพต้องใช้ความสามารถในการหามุม หลบคน เพื่อให้ถ่ายภาพออกมาได้ดีครับ

----------------------------------------------------------------------

หากบัณฑิตมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือต้องการสอบถามรายละเอียดการจ้างตากล้อง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Tel. 085 1154864 และ 084 2835669
Line ID : chotephoto

-------------------------------------------------------------------------
ถ่ายภาพรับปริญญา สวนอัมพร
สวนอัมพร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

รับถ่ายภาพ งานรับปริญญา นุ้ย 1
สวนอัมพร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

140616-282-3
สวนอัมพร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
140806-193-7
สวนอัมพร งานรับใบประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต

Re-IMG_9120-3

สวนอัมพร งานรับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง วันรับจริง


 photo Ying2-4-PB200024-3_zpsbodx27cm.jpg
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 photo ying2-3-PB200134-2_zpsdz72dfun.jpg
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 photo ying2-3-PB200140-2_zpsomdqp2vs.jpg
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 photo ying2-3-PB200041-2_zpseyvki3zn.jpg
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 photo ying2-3-PB200029_-2_fused-3_zpssge5hqlh.jpg
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 photo Yok UTCC-P1200771_-2_fused-2_zpso1ns6gwf.jpg
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 photo Yok UTCC-P1200742-3_zps4uzursdc.jpg
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 photo Yok UTCC-P1200799_-2_fused-2_zpsg9yksngp.jpg
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Re-Pang 2-2-IMG_0547_-2_fused-2
ภาพงานรับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วันรับจริง

Re-Waew1IMG_3399-2


Re-150118-W-355-2

Re-150118-W-034

Re-150108-May-321 Re-150108-May-116 Re-Rose-IMG_0760_-2_fused-2 Re-Rose-IMG_0698-3 Re-Rose-IMG_0720_-2_fused-4 OLYMPUS DIGITAL CAMERA Re-IMG_0423-11 Re-Aoy BU-IMG_3037-3 Re-Aoy BU-IMG_2948-2 Re-Yo-IMG_2439-3 Re-Yo-IMG_6570-3 Re-150129-Pam-332-3 Re-Pad-IMG_6981__1_fused-3 Re-Pad-IMG_2762-3 Re-141109-PAD-292-3 Re-150403-BU-094-3-2 re800-100710-kwang-118-12 Chompoo-P1210033-2
140806-193-7
Re-130924-PBZ-199-5

Praew-IMG_4985-2ยังมีภาพตัวอย่างอีกเยอะ ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับจากรูปตัวอย่าง จะเห็นว่ามีแต่รูปเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่นะครับ แต่ในงานจริงก็มีภาพหมู่ด้วย
สำหรับแนวคิดในการถ่ายภาพ Portrait ในงานรับปริญญา แบบคร่าวๆ ก็คือ

ปกติเวลา ถ่ายภาพรับปริญญา ผมจะแบ่งภาพที่ต้องเก็บหลักๆ เป็น 3-4 ส่วน เช่น ภาพบัณฑิตกับครอบครับ, ภาพบัณฑิตกับเพื่อนๆ, ภาพบัณฑิตกับสถานที่ต่างๆ, บรรยากาศในงาน และภาพ Portrait

ผมของดเรื่องคำแปลแบบเป๊ะๆ ของคำว่า Portrait นะครับ เอาเป็นว่าเป็นภาพเดี่ยวของบัณฑิตก็แล้วกัน

การถ่าย Portrait ในงานรับปริญญาก็เหมือนกับถ่าย portrait ทั่วๆ ไปครับ แต่จะยุ่งกว่าหน่อยตรงที่ในงาน คนจะเยอะกว่าปกติ

โดยส่วนตัวผมชอบถ่ายภาพในงานมากกว่าถ่ายนอกรอบ แม้ว่านอกรอบจะคุมอะไรได้มากกว่า คนน้อย โอกาสได้ภาพสวยมีมากกว่า แต่ในงานมันก็ได้อารมณ์ของงานรับปริญญา และที่สำคัญบัณฑิตโดยเฉพาะผู้หญิง จะแต่งหน้าทำผมมาสวยเป็นพิเศษ โอกาสแบบนี้ ทำไมจะไม่เก็บภาพไว้ สวนเรื่องคนเยอะ ถ้าวางแผนดีๆ เราก็เก็บภาพเดี่ยวดีๆ ได้

ฉากหลังก็สำคัญ มีสองทางเลือก คือ ถ่ายกับ Background สวยๆ หรือจุดที่เป็น Landmark วิธีคิดของผมคือมองหาวิวให้ได้ก่อน แล้วจับบัณฑิตใส่เข้าไป ก็จะได้รูปบัณฑิตกับ Background สวยๆ แต่ถ้าหาไม่ได้ก็ถ่ายเน้นๆ ไปที่บัณฑิต โดยหาฉากหลังเรียบๆ เช่น กำแพง พุ่มไม้ หรือละลายฉากหลัง เพื่อเน้นให้บัณฑิตเด่นขึ้นมา ซึ่งภาพที่มีฉากเรียบๆ แบบนี้มักจะเอาไปทำอย่างอื่นเพิ่มได้ง่าย เช่น เอาไปใส่ตัวหนังสือ, ทำ wallpaper, ทำปก DVD หรือปรินท์ลงแผ่น

บางครั้งต้องถ่ายกับฉากหลังที่สะท้อนแสงได้ เช่นกระจก ก็ระวังอย่าให้เงาของเราไปอยู่ในฉากหลังด้วย

การเลือกใช้เลนส์ ผมชอบใช้เลนส์ช่วงเทเล เพราะพอใจกับ Distortion และ Perspective ของเลนส์ช่วงนี้ และถนัดเป็นการส่วนตัว แต่ก็เสียเปรียบเรื่องความสะดวกในการถ่ายภาพในที่ที่คนพลุกพล่าน แต่ถ้ามีการวางแผนดีๆ ก็ใช้ได้แน่นอน ความจริงก็ใช้ได้ตั้งแต่เลนส์มุมกว้างไปยันเทเล บางคนขนเลนส์ไปเพียบ บางคนใช้ตัวเดียวถ่ายทั้งงาน ซึ่งไม่มีผิดไม่มีถูก อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคน บางคนไม่ชอบถอยไกลก็ใช้เลนส์สั้นๆ ก็ได้ บางทีเรารู้ว่าภาพแบบนี้ต้องใช้เลนส์ตัวนี้ถึงจะสวย แต่การถ่ายภาพในงานมันมีเรื่องคนเยอะกับความเหนื่อยเป็นตัวแปร ทำให้ทำงานไม่ได้ดั่งใจ ก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ครับ

วิธีเลือกเลนส์ของผมแบบง่ายๆ คือ 1 ต้องรู้ว่าเลนส์ที่เรามีอยู่มีนิสัยยังไง 2 นึกภาพในหัวว่าอยากให้ภาพออกมาแบบใหน 3 เลือกเลนส์ที่ให้ภาพออกมาตามที่เราคิดไว้

แล้วก็อย่าลืมถ่ายเผื่อเลือกด้วย บางครั้งแสงได้ มุมได้ แต่ยิ้มไม่สวยก็ต้องคัดภาพทิ้งครับอัตราค่าบริการถ่ายภาพงานรับปริญญา ราคาปกติ เต็มวัน ครึ่งวัน อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ครับ 

Create Date : 21 พฤศจิกายน 2554    
Last Update : 13 ตุลาคม 2560 13:51:10 น.
Counter : 2761 Pageviews.  


too-CH
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
visitors
Friends' blogs
[Add too-CH's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.