เจดีย์มหามงคลบัว


เจดีย์มหามงคลบัว จ.ร้อยเอ็ด


      “เจดีย์มหามงคลบัว” เจดีย์เดียวที่ได้รับอนุญาตจากท่านหลวงตาในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้มาดูการถมที่ วางศิลาฤกษ์ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยตัวท่านเอง นับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองร้อยเอ็ด ที่ใครมาจะต้องแวะมาสักการะบูชาองค์เจดีย์นี้ ซึ่งสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ของพระธรรมวิสุมธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนสำหรับการเข้าไปบริเวณภายในของสถานที่คุณสุภาพสตรีต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย จะเห็นได้จากมีป้ายขึ้นบอกชัดเจน

“สุภาพสตรี แต่งตัวให้เหมาะสมกับสถานที่เจดีย์มหามงคล บัว ไม่ใช่สถานที่อวดเนื้ออวดหนัง อวดกันไปทำไม มีด้วยกันทุกคน นุ่งเขินๆนุ่งรัดตัว หมู่นี้กำลังมีนิสัยบ้าๆ อย่าลืมตัวจะไม่งามเลย ไม่สมควรเข้าเจดีย์มหามงคล บัว”บริเวณรอบๆก็ค่อนข้างโล่ง มีที่จอดรถเพียงพอ และหากใครมาตอนกลางวันก็ควรพกร่มมาด้วย เพราะแดดเมืองไทยค่อนข้างแรง


บริเวณลานด้านหน้าของเจดีย์มหามงคลบัว

ที่มา เจดีย์มหามงคลบัว
Create Date : 25 ธันวาคม 2559
Last Update : 25 ธันวาคม 2559 11:15:35 น.
Counter : 560 Pageviews.

1 comment
กู่กาสิงห์


กู่กาสิงห์   อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่ตั้ง

กู่กาสิงห์ ตั้งอยู่ใน วัดบูรพากู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดประวัติความเป็นมา "กู่กาสิงห์"

       ที่มาก่อนจะมาเป็นบ้านกู่กาสิงห์และกู่สถานโบราณที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มีชื่อว่าบ้าน กู่กาสิงห์ และอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ห่างกัน 12  กิโลเมตร ทั้ง 2 หมู่บ้านนี้เป็นหมู่ที่ทำมาหากินแข่งขันกันหมู่บ้านกู่กาสิงห์ ขึ้นอำเภอเกษตรวิสัย อยู่ติดเขตแดนต่อแดนของอำเภอสวรรณภูมิ บ้านกู่พระโกนา ขึ้นอำเภอสุวรรณภูมิซึ่ง หมู่บ้านนี้มีแต่ผู้หญิงเป็นส่วนมาก ส่วนบ้านกู่กาสิงห์ก็มีผู้ชายเป็นส่วนมากเหมือนกัน อาชีพทั้งสองหมู่บ้านก็เป็นอาชีพทำไร่ไถนา บ้านกู่กาสิงห์และบ้านกู่พระโกนาเป็นหมู่บ้านมีอาณาเขตทุ่งกว้างใหญ่ไพศาล มากเนื้อที่กว้างไกลหลายพันไร่ แต่สมัยก่อนทุ่งกุลาที่อยู่ในเขต บ้านกู่กาสิงห์ จะไม่มีต้นไม้เลยเพราะแห้งมากผู้คนอดอยาก  ส่วน บ้านกู่พระโกนา เป็นหมู่บ้านที่มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะต้นยาง (ไม้เนื้อแข็ง) เป็นป่าไม้หนาและต้นสูงมาก ทั้งสองหมู่บ้านทำมาหากินแข่งกันทุกเรื่องต่อมาวันหนึ่งทั้งสองหมู่บ้านทะเลาะกันอย่างรุนแรง จึงได้ ท้าพนันกันและตกลงกันว่าทั้งสองฝ่ายจะสร้างกู่ประจำหมู่บ้าน เพื่อไว้เป็นอนุสรณ์สถานที่ทำกิจกรรมทางศาสนาเวลาเข่งขันต้องเป็นเวลากลางคืนเท่านั้น

หมู่บ้านกู่พระโกนา อยู่ทางทิศตะวันออก ขึ้นเขตสุวรรณภูมิ ส่วน หมู่บ้านกู่กาสิงห์ อยู่ทางทิศตะวันตก ขึ้นเขตอำเภอเกษตรวิสัย และกติกาการแข่งขันก็ตกลงกันว่า“เริ่มแข่งขันตั้งแต่หัวค่ำจนกว่าตะวันขึ้นโพล่พ้นขอบฟ้า ตะวันขึ้นเมื่อไหร่ก็ให้หยุดสร้างกู่ทันทีใครสร้างเสร็จในกำหนดเวลาก่อนฝ่ายนั้นชนะ”  กู่กาสิงห์จะมีแต่ผู้ชายที่สร้าง แต่กู่พระโกนาจะมีแต่ผู้หญิงจนสร้างกู่พระโกนา จนมาถึงวันแข่งขันทั้งสองฝ่ายก็เกณฑ์ชาวบ้านออกมาช่วยกันสร้างกู่เต็มที่ เพื่อต้องการชัยชนะจนใกล้กำหนดวันแข่งขันซึ่งมีเวลากำหนด 15 วันตามวันข้างขึ้น พอฝ่ายใดเห็นดวงจันทร์ขึ้นในวันสุดท้ายต้องหยุดการสร้างกู่ทันที่ แต่ฝ่ายสร้างกู่พระโกนาก็ใช้แผน โดยการนำตะเกียงมีไฟส่องสว่างมากจนเหมือนพระจันทร์เต็มดวงไปไว้บนต้นยางใหญ่และสูงที่สุด ฝ่ายสร้างกู่กาสิงห์ คิดว่าเป็นวันสิ้นสุดการสร้างเลยหยุดสร้างส่วนฝ่ายสร้างกู่พระโกนาก็สร้างต่อจนเสร็จตามกำหนดวัน กู่กาสิงห์เป็นฝ่ายแพ้ในการสร้างกู่ เนื่องสร้างหยุดสร้างกลางคันหินที่ใช้สร้างกู่มีรูทุกก้อนเพราะคนสมัยก่อน ชาย-หญิง เป็นคนแปดศอกนำไม้มาเซาะก้อนหินให้เป็นรูเพื่อจะได้หาบมาสร้างกู่ได้จากนั้นมาก็ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “กู่กาสิงห์”


Create Date : 15 ตุลาคม 2559
Last Update : 25 ธันวาคม 2559 11:15:12 น.
Counter : 664 Pageviews.

1 comment
วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม (ผาน้ำย้อย)


วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม (ผาน้ำย้อย) อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดสถานที่ตั้ง

บ้านโคกกลาง ถนนทางหลวงหมายเลข 2136 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210


ประวัติความเป็นมา "วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม (ผาน้ำย้อย)"

เดิมชื่อ วัดผาน้ำย้อย เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดแต่ก่อนเป็นป่าดงดิบที่สวยงามตามธรรมชาติ มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ มีหน้าผาสูงชัน และมีน้ำตกไหลหยดย้อยตลอดเวลาทั้งปีคล้ายกับน้ำตกจากชายคา เมื่อชาวบ้านเจ็บป่วยก็จะนำน้ำนี้ไปดื่มกินเพื่อรักษาโรคตามความเชื่อ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ได้ชื่อวัดโดยสมบูรณ์ว่า "วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม"

       ต่อมาสภาพป่าถูกทำลาย มีผู้ลักลอบตัดไม้ขาย บางกลุ่มก็เข้าไปทำลายเพื่อเข้าไปอาศัยอยู่ ทางราชการได้พยายาม หาวิธีปราบปรามด้วยวิธีต่างๆ ต่อมาได้พิจารณาเห็นความสำคัญของพุทธศาสนาว่า เป็นที่รวมจิตใจของประชาชนได้ สอนให้คนเป็นคนดี มีความรักหมู่รักคณะ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอัน จะนำความสงบมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ บ้านเมืองได้ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2517 น.อ.ประสิทธิ์ ทองใบใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในสมัยนั้น จึงได้กราบนิมนต์ท่าน พระอาจารย์ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้ท่านพิจารณาตั้งวัดเป็นการถาวรขึ้น ซึ่งตามแนวปฏิบัติของท่าน พระอาจารย์ศรี มหาวีโร ท่านได้ปฏิบัติเคร่งครัดในธุดงควัตร และการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อันเป็นเหตุผลให้ความตรึงเครียดทางด้านการเมือง การก่อการร้ายลดลง และหมดไปในที่สุด

ข้อมูลทั่วไป


วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม (ผาน้ำย้อย) ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่กว่า 28,00 ไร่  เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อันเป็นพระมหาเจดีย์ใหญ่และมีความงดงามตระการตามากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย

จุดเด่นที่หน้าสนใจ


พระมหาเจดีย์ชัยมงคล เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่สูง 6 ชั้น ยอดฉัตรทองคำ มีความกว้าง ยาว และ สูงอย่างละ 101 เมตร รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็ก 8 ทิศ สร้างในเนื้อที่ 101 ไร่ บนยอดภูเขาเขียวสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงาม เป็นศูนย์รวมจิตใจและพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวร้อยเอ็ด องค์พระมหาเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างแบบขององค์พระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม แต่ละชั้นของพระมหาเจดีย์ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นแหล่งประดิษฐานรูปเหมือนสลักด้วยหินทรายของพระคณาจารย์ ปราชญ์อีสานในอดีต และ พระสุปฏิปันโนจำนวน 101 องค์ รวมทั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานซึ่งเก็บรวบรวมอัฏฐะบริขารของหลวงปู่ศรี มหาวีโร ผู้ดำเนินการสร้างพระมหาเจดีย์อีกด้วย

ภายในพระมหาเจดีย์มีทั้งหมด 6 ชั้น

  • ชั้นที่ 1 เป็นห้องโถงกว้างใหญ่โออ่า ใช้เป็นห้องเอนกประสงค์ และประชุมบำเพ็ญบุญ
  • ชั้นที่ 2 เป็นศาลาประชุมสงฆ์ ผนังติดตั้งรูปพระพุทธประวัติ
  • ชั้นที่ 3 เป็นชั้นอุโบสถ และประดิษฐานรูปพระคณาจารย์ปราชญ์อีสานในอดีต เป็นรูปเหมือนสลักหินอ่อน และหุ่นรูปเหมือนพระสุปฏิปันโน 101 องค์
  • ชั้นที่ 4 เป็นชั้นชมวิว ชมทัศนียภาพรอบภูเขาเขียว
  • ชั้นที่ 5 เป็นชั้นพิพิธภัณฑ์
  • ชั้นที่ 6 เป็นชั้นสูงสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ที่มา //www.teeteawthai.comCreate Date : 02 กันยายน 2559
Last Update : 25 ธันวาคม 2559 11:13:39 น.
Counter : 2034 Pageviews.

1 comment

สมาชิกหมายเลข 2207879
Location :
ร้อยเอ็ด  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]New Comments