ชีวิตยังมีหวัง
Group Blog
 
All Blogs
 

สัญญาณเตือนภัยจากภูเขาแห่งไฟ

ความหายนะจากภูเขาแห่งไฟกับชีวิต คุณจะเลือกอะไรภูเขาเมราปี หรือที่เรียกกันว่าภูเขาแห่งไฟ มีความสูง 2,911 เมตร (9,551 ฟุต) ตั้งอยู่เหนือป่าทึบทางใต้ของเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นหนึ่งในจำนวนภูเขาไฟ 129 ลูกในอินโดนิเชียที่ยังคุกรุ่นอยู่ และเป็นภูเขาไฟที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก


เมื่อภูเขาไฟส่งสัญญาณการปะทุ ทางการพยายามอพยพคนท้องถิ่นออกไป จากนั้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2549 เมราปีได้พ่นควันกำมะถันสีเทาที่ดูคล้ายกับฝูงแกะกำลังออกจากปากปล่องภูเขาไฟไม่น่าเชื่อว่าชาวบ้านกลับไม่ใส่ใจในสัญญาณนั้น และได้กลับไปยังที่อยู่อาศัย เพราะห่วงพื้นที่เพาะปลูกของตนที่ปกคลุมไปด้วยเถ้าถ่าน และยังคงดูแลฝูงสัตว์ต่อไปเมื่อปี 2473 เมราปีได้สำแดงอานุภาพของตนที่ซ่อนมานานเป็นครั้งแรกจนคร่าชีวิตผู้คนไปโดยมิได้บอกกล่าวถึง 1,300 ชีวิต หรือว่าเมราปีอาจจะบอกก็ได้แต่เหยื่อเหล่านั้นไม่รู้ตัว


และหลังจากนั้นก็มีการระเบิดอย่างรุนแรงอีกถึง 22 ครั้ง


และในปี 2537 นั้น เมราปีได้คร่าผู้คนไป 60 ชีวิต แต่เหตุของความหายนะต่างจากเมื่อปี 2473 ที่มาจากความไม่รู้ ซึ่งใน 60 คนนั้นมีเหตุแห่งความหายนะที่มาจากความเพิกเฉยและละเลยจากสัญญาณเตือนที่ได้ส่งมาก่อนล่วงหน้าแล้ว


และล่าสุดในปี 2549 มันก็เกิดซ้ำรอยแผลเก่าปี 2537ในวันที่ 11 มิถุนายน 2549 เวลา 10:26:23       


             เจ้าหน้าที่ทางการอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า ภูเขาไฟเมราปี ได้พ่นลาวาร้อนสีแดงฉานออกมากว่า 80 ครั้ง ในช่วงเช้าและพ่นกลุ่มควันแก๊สร้อนอันตราย 2 ครั้ง โดยแม็กม่าจากภูเขาไฟได้ไหลทะลักลงไปตามทิวเขาด้านใต้และตะวันตกของภูเขาเมราปี ความยาว 4 กิโลเมตรจะให้น้ำกรดราดรดบนแผลเก่าไหม


13 พฤษภา เตือนแล้ว 11 มิถุนาเกิดขี้น


จะห่วง...สิ่งที่ไม่ใช่สมบัติแท้ของตนไหม


ละเลยชีวิตที่มีค่าของตนหรือ


จะเอาชีวิตไปแลกมันคุ้มมั้ย


มันสูงค่าพอเหรอ


ชีวิตคุณมีค่าแค่ไหน.......


เมราปีกำลังซ่อนอานุภาพแห่งการทำลายล้างของมันไว้อยู่


คุณจะเลือกอะไร?
Free TextEditor
 

Create Date : 30 มิถุนายน 2551    
Last Update : 30 มิถุนายน 2551 16:45:27 น.
Counter : 546 Pageviews.  

คุณอ่านได้มั้ย...คุณงง...แต่ก็ยังอ่านมันได้ ช่างแปลกจริงๆ


วันก่อนเพื่อนของผมส่งเมลมาให้ฉบับหนึ่ง หัวข้อก็คือ "คุณอ่านได้มั้ย"


พออ่านแล้วรู้สึกสนุกดี ว่า....เอ้ !! แปลกจังเลย นี่เราก็ยังอ่านมันได้นี่หน่า แม้เหมือนจะงง ไม่เข้าใจ


แล้วทำให้เกิดข้อคิดบางอย่างขึ้นมา ท่ามการดำเนินชีวิตในสถานการณ์ที่ดูสับสนอลหม่านวุ่นวายในยุคปัจจุบันนี้


ไม่รู้ว่าคุณเคยอ่านหรือยัง  แต่เอาล่ะ  เราไปอ่านกันดู ดูสิว่าคุณอ่านมันได้มั้ย แล้วค่อยมาคุยกันต่อ


ณุอาน่ได้มยั้ ถ้าคณุอาน่บทคาวมนี้ได้
คณุมีความคดิที่แขง็แรงพอสวคมรเลยนะ
คณุอาน่ได้หรอืเลป่าล่ะ
 มีแค่ 55 คนจาก 100 เท่านนั้แล่หะที่อาน่ได้


ฉนัไม่อายกจะเชอื่เลยว่า
 ฉนัเข้าใจสงิ่ที่ฉนักำลงัอาน่อู่ยนี้
 มนัเปน็ปฎกราากรณ์ของคาวมคดิของม์ษุยน
 ผลการศกึาษวจิยัจาก มวหายิทัาลย แบมคิร์จด ก่าลวว่า


มนัไม่สคำญเลยว่าตวัอรัษกเยีรงถตอ้กูงหรอืไม่ในคำคำหนงึ่
 มนัสคำญแค่ว่า ตวัอษักรแรกและตวัอษกัรตวัสดุทาย้ของคำ
 นนั้อู่ยในตนำแห่งที่ถกูตอ้ง ที่เลืหอนนั้มนัจะมวั่ซวั่อ่ายงไร
 คณุก็อาน่มนัได้อู่ยดี ไม่มีปหญัา ที่เปน็อาย่งนี้เราพะคาวมคดิของมษุน์ยนนั้
 ไม่ได้อาน่ตวัอษกัรทกุตวัซกัหอน่ย
 แต่อาน่เปน็คำเตม็ ๆ คำ
 สดุยอดเลยใช่มยั้ล่ะ...ใช่เลย
 แต่ยงัไงฉนัก็คดิว่าการสกะดมนัสคำญันะ
 ถ้าคณุอาน่บควาบมนี้ได้ ชว่ยสง่ตอ่หอน่ยนะฉะนั้นความสับสันวุ่นวายไม่ได้เป็นเหตุทำให้เราไปต่อไม่ได้ และเราไม่ควรจะวิตกจริตกับสิ่งต่างๆที่ประดังประดาถ่าโถมเข้ามาในชีวิตจนเกินเหตุ


จงเผชิญกับมันเถิด แล้วคุณจะรู้ว่า


คุณสามารถอ่านปัญหาที่ดูงงงวยได้ไม่ยาก และสามารถเผชิญหน้ามันต่อไปได้ และไปจนถึงความสำเร็จ


ใช่.....คุณยังไหว.....และคุณอ่านมันได้ SmileyFree TextEditor
 

Create Date : 28 มิถุนายน 2551    
Last Update : 29 มิถุนายน 2551 15:06:44 น.
Counter : 142 Pageviews.  

เร็วๆ ช่วยด้วย มาดูหน่อย!!!!!!! ความหวังของฉันตายไปแล้วจริงๆหรือ?


ความหวังของฉันตายไปแล้วหรือ?


นี่น่าจะเป็นคำถามสำหรับหลายๆคนที่ท้อแท้ และกำลังจะโยนความหวังทิ้งไป


อ้าว...แล้วความหวังที่อยู่ในชีวิตได้ตายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ มันไม่มีชีวิตแล้วจริงๆหรือ


หลายคนอาจจะพยายามสกิด ปลุกความหวังขึ้นมา ในขณะที่ความหวังนั้นดูเหมือนหมดสิ้นเรี่ยวแรง พยายามที่จะช่วยความหวังทุกวิถีทาง บางครั้งก็อยากจะพามันท่องไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะช่วยมันได้ หากแต่ว่ามันก็ไม่ยอมฟื้นคืนกลับมาสักที


แล้วจะทำเช่นไรดีเล่า?


หรือหมดซึ่งหนทางแล้วจริงๆ


ทว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรอก มันไม่ได้เลวร้ายเกินไป ความหวังยังไม่ได้ตาย


เฮ้..............นี่มันยังหายใจอยู่นี่


เฮ้ย...............หัวใจมันยังเต้นอยู่ด้วย


ขอน้ำรดความหวังหน่อยสิ.....อ้าว.....เร็วๆเข้า


นั่นไง.................


มาแล้ว.................


นั่นไง.................


ได้ผลจริงๆด้วย......ความหวังยังสู้นะเนี่ยมันแค่...รอเวลาของมันอยู่


โอ้ว.....เยี่ยมเลย.....ความหวังกลับมาแล้ว


อ๋อ...รู้แล้ว มันดีใจตั้งแต่ที่รู้ว่ามีบางคนที่มาใส่ใจมัน


ก็...เจ้าของความหวังนั่นเอง


ใช่แล้ว................


ความหวังยังอยู่...ยังไม่ตาย...แต่เจ้าของความหวังล่ะ


หรือเพราะว่าในตอนนั้น เจ้าของความหวังต่างหากที่ตายไป


นี่แนะ...เราเพิ่งได้รู้ว่า...


ความหวังจะไม่ตาย ตราบเท่าที่เจ้าของความหวังยังมีชีวิตอยู่

Free TextEditor
 

Create Date : 28 มิถุนายน 2551    
Last Update : 29 มิถุนายน 2551 15:07:03 น.
Counter : 144 Pageviews.  

คุณรู้มั้ยว่าในชีวิตคุณมีหมาป่าอยู่สองตัว>>คุณจะให้อาหารแก่หมาป่าตัวไหน

แม่เคยเล่าให้ฟังถึงวิธีจัดการกับเด็กนักเรียนของแม่ในสมัยที่แม่ยังรับราชการครูอยู่ จะมีเด็กที่นิสัยไม่ค่อยดีทำตัวเป็นอันธพาลครองโรงเรียน เด็กพวกนี้จะถูกไม่เรียวอาญาสิทธิ


แต่ก่อนที่จะลงไม้เรียวกับเด็กหัวโจกพวกนี้แม่ที่สวมวิญญาณของครูมักจะบอกเด็กพวกนั้นก่อนว่า


"วันนี้ครูจะจัดการตัวชั่วที่มันเข้ามาอยู่ในเธอ....ครูไม่ได้ตีเธอหรอกนะ"


และแล้วเสียงของไม้เรียวอาญาสิทธิก็ได้ฟาดลงไปที่ก้น "เพี้ย เพี้ย เพี้ย....."นักรียนที่แสนน่ารักคนเดิมของครูได้กลับมา พร้อมกับการออกความเห็นของนักเรียนบางคนว่า


"ครูครับ....ผมเห็นตัวชั่วบินไปโน่นแล้วครับ"........ครูอมยิ้ม


ตัวชั่วที่บางครั้งก็หน้าตาเหมือนหมาป่าสีดำอาจจะย่องแล้วเข้ามาแอบอยู่ในชีวิตเราได้เสมอ แต่แล้วเราก็ดันเผลอเรอไปให้อาหารมันเข้าไป เหมือนกับเรื่องเล่าของชาวเผ่าเชอโรกีที่ว่าหัวหน้าเผ่าเชอโรกีคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่กับหลานชายตรงหน้ากองไฟที่ริบหรี่ จวนจะดับ เด็กน้อยได้ฝ่าฝืนข้อห้ามของเผ่า ปู่จึงอยากจะช่วยให้หลานเข้าใจสาเหตุที่เขาทำเช่นนั้น หัวหน้าเผ่าพูดว่า


"ก็เหมือนกับว่าในตัวเรานั้นมีหมาป่าอยู่สองตัว ตัวหนึ่งดี อีกตัวหนึ่งไม่ดี ทั้งสองตัวต้องการให้เราเชื่อฟังมัน"


"แล้วตัวไหนชนะล่ะครับ" เด็กน้อยถาม......"ก็ตัวที่เราให้อาหารมันน่ะสิ" หัวหน้าเผ่าชราผู้ชาญฉลาดตอบ


ในตัวเรานั้นมีตัวชั่วอยู่แต่หากเรามิได้ให้อาหารมันมันก็ไม่สามารถเติบโตได้ในเราและมันจะวิ่งหนีไปในที่สุด


จงให้อาหารแก่หมาป่าตัวที่ดีเถิดแล้วเราจะไม่ถูกไม้เรียวอาญาสิทธิ


แล้วคุณให้อาหารแก่หมาป่าตัวไหนล่ะ?Free TextEditor
 

Create Date : 27 มิถุนายน 2551    
Last Update : 27 มิถุนายน 2551 14:58:42 น.
Counter : 246 Pageviews.  

สหายเลิศของฉัน


เจอโรม กรูพแมน(Jerome Groopman) จิตแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ดได้เขียนไว้ในหนังสือ "ความคิดของแพทย์ (How doctors think)" ว่า “ทุกคนต่างเคยทำผิดกันทั้งนั้น ไม่ว่าทางความคิดหรือการกระทำ ตั้งแต่อับราฮัมถึงโมเสสจนถึงอัครทูต”


ตัวผมเองก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันว่าไม่มีใครหรอกที่บริสุทธิ์จนหาข้อบกพร่องมิได้เลย หรือว่าเลวบริสุทธิ์จนกระทั้งหาข้อดีไม่ได้เลย ทุกคนมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวเอง


หลายครั้งที่ชีวิตมักเกิดความผิดพลาดและล้มเหลวขึ้น เราจะพบกับสายตาส่วนใหญ่ที่มองด้วยใจที่กล่าวโทษ และกล่าวสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะตอกย้ำและทำลายชีวิตเราหนักมากขึ้นไปอีก แท้จริงสุภาษิตไทยก็สอนไว้ดีว่า "คนล้มอย่าข้าม" แต่ที่มักเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในสังคมโดยรวมทุกวันนี้มีแต่จะเหยียบซ้ำให้ตายด้วยซ้ำไป ทำให้เราอยู่ในวันนี้ด้วยความอยากยิ่งเต็มที หากมองโดยปราศจาคความเข้าใจ


แต่ชีวิตก็ไม่ได้หมดหวังไปเสียทีเดียว ท่ามกลางคนส่วนใหญ่ในความหายนะของเรานั้นคงมีสักคนที่ยังมองเราด้วยความเข้าใจ ห่วงใย และใส่ใจเราอยู่ และยื่นมือมาดึงเราขึ้นมา ทำให้เรารู้ว่าชีวิตไม่สิ้นไร้ไม้ตอกแน่หากว่ามีใครคนนั้น


นั่นได้ทำให้เราพบว่าก็ดีเหมือนกันที่พายุร้ายได้โหมพัดผ่านเข้ามาในชีวิตเราบ้าง ดั่งเป็นเครื่องพิสูจน์ให้แก่เรา ว่าใครที่จะเข้ามาถึงเราได้นั้น คือคนที่จะอยู่เคียงข้างเราอย่างแท้จริง แม้อาจจะมีเหลืออยู่เพียงแค่คนเดียวในโลกนี้ก็ตาม


และเราก็ต้องการบุคคลผู้นั้นผู้เป็น "สหายเลิศของฉัน"
Free TextEditor
 

Create Date : 26 มิถุนายน 2551    
Last Update : 27 มิถุนายน 2551 15:06:32 น.
Counter : 106 Pageviews.  

1  2  

TonYaa
Location :
ปัตตานี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
มักจะมีช่วงเวลาหนึ่ง

ที่ความคิดนั้นพรั่งพรูออกมาอย่างมีความหมาย

ผ่านข้อคิดดีๆ ผ่านประสบการณ์ ผ่านความรู้สึก

ที่บางครั้งก็น่าเสียดาย

หากจะปล่อยให้เลยผ่านไปโดยมิได้เก็บมันไว้

และถึงเวลาแล้วที่มันน่าจะถูกเก็บเอาไว้

ณ ที่นี่..ที่ที่ดีที่สุด

เริ่มเขียนเอาจริงเอาจังวันที่ 26 มิ.ย. 2551

Friends' blogs
[Add TonYaa's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.