พุทธอริยะ
Group Blog
 
All Blogs
 
หลวงปู่ทิม วัดระหารไร่


Photobucket

ประวัติหลวงพ่อทิม อิสริโก
วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง
หลวงปู่ทิม นามเดิมชื่อทิม นามสกุลงามศรี เกิดที่บ้านหัวทุ่งตาบุตร หมู่ที่ ๒ ตำบลละหารไร่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันเป็นชายทั้ง ๓ คน ท่านเป็นคนที่ ๒ เกิดเมื่อ ปีมะแม วันศุกร์ เดือน ๗ ตรงกับวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน ๒๔๒๒ เป็นบุตรของนายแจ้ นางอินทร์ งามศรี

หลวงปู่ทิมเป็นหลานของหลวงปู่สังข์ โดยมารดาของท่านเป็นน้องสาวหลวงปู่สังข์ หลวงปู่สังข์นี้เป็นพระปรมาจารย์ผู้เรืองวิชาอาคมอย่างยิ่งในสมัยนั้น หลวงปู่สังข์องค์นี้เป็นผู้ก่อตั้งวัดละหารไร่ขึ้น เป็นพระที่เรืองวิทยาอาคมมาก น้ำลายที่ท่านถมถ้าถูกพื้น ๆ จะแตก เมื่อทางจังหวัดทราบถึงความเก่งกล้าในวิทยาอาคมของท่าน จึงนิมนต์มาอยู่ที่วัดเก๋งจีน และได้สร้างพระเนื้อตะกั่ววัดเก๋งจีนขึ้น ก่อนที่จะไปอยู่วัดเก๋งจีนนั้น หลวงปู่สังข์ได้ทิ้งตำราและวิทยาการต่าง ๆ ไว้ที่วัดละหารไร่ทั้งหมด เพราะท่านไม่หวงแหนในวิชาของท่านแต่อย่างใด ท่านกล่าวว่า "ใครมีปัญญาก็ค้นคว้าเอาเอง" บรรดาตำราและวิทยาการต่าง ๆ หลวงปู่สังข์ได้ทิ้งไว้ที่วัดละหารไร่นี้เองที่หลวงปู่ทิมก็ได้ใช้ศึกษาในเวลาต่อมา

เมื่อท่านพระครูภาวนาภิรัติหรือหลวงพ่อทิม มีอายุเจริญวัยได้ ๑๗ ปี นายแจ้ผู้เป็นบิดาได้ส่งเสียและนำตัวของหลวงปู่ทิมไปฝากไว้กับท่านพ่อสิงห์ ที่วัดได้เล่าเรียนหนังสือกับท่านพ่อสิงห์พระอาจารย์เป็นเวลาประมาณ ๑ ปี และมีความสามารถเรียนรู้จนเข้าใจเขียนได้อ่านออกดีแล้ว นายแจ้ผู้เป็นบิดาของท่านจึงได้ไปกราบนมัสการท่านพ่อสิงห์ขอตัวหลวงปู่ทิมให้กลับมาอยู่ที่บ้านเช่นเดิมเพราะไม่มีคนช่วย หลวงปู่ทิมจึงได้ลาสิกขาออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานและหาเลี้ยงพ่อแม่ตามวิสัยลูกที่ดี ผู้มีความกตัญญูกตเวที รู้จักปฏิบัติพ่อแม่มาด้วย ดีตลอด

ในวัยหนุ่มของหลวงปู่ทิมนั้น ท่านเป็นคนคะนองเอาการอยู่ โดยท่านจะเป็นคนไปหาอาหารมาเลี้ยงครอบครัวด้วยการยิงนกตกปลาและออกเที่ยวล่าสัตว์ใหญ่ เพื่อนำไปขาย ซึ่งท่านทำไปด้วยความคึกคะนองประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งคือเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวของท่าน

จนเมื่อท่านอายุได้ ๑๙ ปี ท่านจึงถูกคัดเลือกเป็นทหารและได้เข้าประจำการที่กรุงเทพฯ เป็นเวลาถึง ๔ ปีเศษ จึงได้รับการปลดปล่อยกลับมาอยู่ที่บ้านตามเดิม และเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นาน บิดาของท่านจึงได้จัดการอุปสมบทให้เป็นพระภิกษุ

อุปสมบท

หลวงปู่ทิมอุปสมบท เมื่อวันที่ ๗ เดือนมิถุนายน ๒๔๔๙ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะแม โดยมีพระคุณเจ้าท่านพระครูขาว วัดทับมาเป็นพระอุปัชฌายะ พระอาจารย์เกตุ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์สิงห์ (พระอาจารย์ของท่าน ในขณะที่ท่านได้ศึกษาครั้งแรก) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ณ พัทธสีมา วัดละหารไร่ ได้ฉายาว่า อิสริโก เมื่อท่านบวชเป็นพระภิกษุแล้วท่านก็มาอยู่ที่วัดกับพระอาจารย์สิงห์ได้ ๑ พรรษา ขณะที่ท่านอยู่กับพระอาจารย์สิงห์นั้น ท่านได้ค้นคว้าและศึกษาตำราของหลวงปู่สังข์ทีท่านได้ทิ้งไว้ให้ตามตู้พระไตรปิฎกอย่างตั้งใจ เพราะท่านมีความสนใจในทางปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง

หลวงปู่ทิม อิสริโก นับว่าเป็นพระอาจารย์ที่แปลกกว่าพระอื่น ๆ ในรุ่นเดียวกัน คือ ท่านต้องการฝึกฝนตนเองด้วยการออกไปหาประสบการณ์ด้วยการออกเดิน
ธุดงค์ ซึ่งพระในรุ่นเดียวกันไม่มีใครคิดที่จะออกไปแสวงหาความวิเวกตามป่าเขาลำเนาไพรอย่างท่าน เพราะต้องการศึกษาในทางพระปริยัติธรรมเท่านั้น

เมื่ออยู่ครบพรรษาแล้วท่านก็ได้ขออนุญาตและมนัสการกราบลาอาจารย์ออกธุดงค์ไปหลายจังหวัดเป็นเวลา 3 ปี จากนั้นท่านก็มาพิจารณาว่า ท่านก็ได้ใช้เวลานานพอสมควรแล้ว จึงควรเดินทางกลับมาพักเสียที เมื่อคิดดังนั้น ท่านก็เดินทางกลับมาจังหวัดชลบุรีและท่านก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดนามะตูมเป็นเวลา 2 พรรษา ระหว่างนั้นท่านก็ได้เที่ยวร่ำเรียนวิชากับเกจิอาจารย์หลายอาจารย์ด้วยกันรวมทั้งฆราวาส โยมเริ่ม โยมรอด และโยมสาย นอกจากนั้นยังศึกษาตำราซึ่งตกทอดมาจากหลวงปู่สังข์เฒ่า เจ้าอาวาสวัดเก๋งจีนซึ่งเป็นลุงแท้ๆ ของหลวงปู่ทิม เป็นเวลา 2 ปี เศษ และต่อมาท่านจึงกลับมาอยู่ที่วัดละหารไร่หรือ (วัดไร่วารี) ตามเดิมและท่านได้เรียนทางวิปัสสนากรรมฐานกับอาจารย์และอื่น ๆ อีกหลายอาจารย์ด้วยกัน

วัดละหารไร่ เดิมชื่อวัดไร่วารี เพราะมีน้ำอยู่ล้อมรอบ และเป็นที่กันดารมาก ถ้าใครได้หลงเข้าไป เป็นได้หลงป่าไปเลย ซึ่งแม้แต่หลวงปู่เองท่านยังต้องบุกป่าฝ่าดงเข้าไปอยู่ ในสมัยนั้นทางรถก็ยังไม่มี จะมีก็แต่ทางเดินแคบ ๆ เท่านั้น หลวงปู่ท่านจึงต้องพัฒนากันใหญ่ ด้วยความร่วมมือจากญาติโยมในท้องถิ่นนั้น คือได้มีชาวบ้านศรัทธาท่านมากถึงกับบวชเพื่อติดตามปรนนิบัติท่านถึง ๓ คน คือ นายทัต นายเปี่ยม และ นายแหยม ซึ่งทั้ง ๓ คนนี้มีความสนใจในวิชาทางศาสนาเป็นอย่างมาก

เมื่อหลวงปู่ทิมมาอยู่วัดละหารไร่แล้ว ต่อมาคณะสงฆ์ได้มอบหมายให้ท่านเป็น พระอธิการทิม อิสริโก เจ้าอาวาสวัดละหารไร่ ท่านได้ก่อสร้างเสนาสนะ บูรณะซ่อมแซมกุฏิ และอื่น ๆ อีกหลายอย่างพร้อมด้วยญาติโยมทั้งหลายก็มีความเลื่อมใสต่อท่านมาก เพราะท่านเป็นพระที่เคร่งในธรรมะและวินัยเป็นที่น่าเคารพมาก ต่อมาท่านจึงชักชวนบ้านและญาติโยมทั้งหลายได้ก่อสร้างพระอุโบสถขึ้น 1 หลัง ประมาณ 1 ปีเศษ ก็แล้วเสร็จและผูกพัทธสีมาเรียบร้อยในระยะเวลาเพียง 1 ปีเศษเท่านั้น และในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ หลวงพ่อทิมได้จัดให้มีการเปิดโรงเรียนขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อสอนกุลบุตรกุลธิดาของประชาชน โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่สอน ต่อมาชาวบ้านเห็นดีด้วยกับการศึกษาจึงร่วมมือกับหลวงพ่อสร้างอาคารเรียนขึ้น ๑ หลัง ตามแบบ ป.๑ ข. โดยใช้เวลาการก่อสร้างเพียง 8 เดือนก็แล้วเสร็จเรียบร้อย ซึ่งปัจจุบันอาคารหลังนี้ชำรุดทรุดโทรมและรื้อถอนไปไม่ได้ใช้แล้ว ต่อมาท่านก็ชักชวนชาวบ้านช่วยกันพัฒนาก่อสร้างสะพานข้ามคลองอีกหลายแห่ง สร้างหอฉันและศาลาการเปรียญสำเร็จ ด้วยเงินกว่า ๔ ล้านกว่า งานของท่านก็ได้บรรลุถึงความสำเร็จโดยเรียบร้อยทุกประการ

ด้วยผลงานดังกล่าว ในปี ๒๔๗๘ ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นประทวน ต่อมาในปี ๒๔๙๗ ทางคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นพระครูชั้นสัญญาบัตร และในปี ๒๕๐๗ ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็น พระครูภาวนาภิรัติ

ในครั้งแรกท่านไม่ใยดีกับยศตำแหน่งที่ทางการคณะสงฆ์ได้มอบให้ และถูกทางคณะสงฆ์เร่งรัดให้ท่านเดินทางไปรับพัดยศที่จังหวัด ซึ่งท่านก็ไม่ไปรับ จนกระทั่งชาวบ้านรู้ข่าว จำต้องพร้อมในกันจัดขบวนแห่ไปรับพัดยศและตราตั้งมาถวายให้กับท่านถึงวัด ท่านจึงต้องจำยอมรับอย่างเสียมิได้ โดยมีนายสาย แก้วสว่าง ในฐานะเป็นไวยาวัจกรและศิษย์ผู้ใกล้ชิด เป็นผู้นำคณะชาวบ้านไปรับพัดยศมาถวาย

หลวงปู่เป็นพระที่น่าเคารพและบูชาเป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นพระที่ยึดมั่นในพระธรรมและวินัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพระมักน้อย สันโดษ ไม่ยินดียินร้ายในรูป เสียง กลิ่น รส ท่านฉันเช้าประมาณ ๗ โมงเช้าและน้ำชาก็เวลา ๔ โมงเย็น ถ้าเลยเวลาหลวงปู่ไม่ยอมฉันแม้แต่น้ำชา ท่านฉันข้าวมื้อเดียวมาประมาณ ๔๗ ปี และ เนื้อ หมู เป็ด ไก่ หรืออาหารคาวทุกชนิด ท่านไม่ยอมฉัน มา ๔๗ ปีแล้ว แม้แต่น้ำปลาก็ไม่ฉัน อาหารที่ท่านฉันเป็น ผัก ถั่ว หรือเส้นแกงร้อน น้ำพริกกับเกลือป่นอย่างนี้อยู่เป็นนิจตลอด
มรณภาพ

ท่านได้มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อเวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ณ หน้าหอสวดมนต์ วัดละหารไร่ หลังจากที่ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา เป็นเวลา ๒๓ วัน คณะศิษย์ได้จัดพิธีศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดละหารไร่ หลังจากทำบุญ ๑๐๐ วัน อุทิศส่วนกุศลให้กับหลวงปู่ทิมแล้ว ได้เก็บศพไว้ที่ศาลา ภาวนาภิรัต ศาลาการเปรียญ วัดละหารไร่ จนกระทั่งได้ทำการพระราชทานเพลิงศพท่านไปเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๖Create Date : 01 สิงหาคม 2551
Last Update : 1 สิงหาคม 2551 12:52:30 น. 8 comments
Counter : 2219 Pageviews.

 
มาดูแล้วเข้าทีดีพยายามเข้าแล้วกันหามาลงอีกเยอะๆ


โดย: ruj IP: 124.120.163.80 วันที่: 8 สิงหาคม 2551 เวลา:23:52:43 น.  

 
1 เธกเธตเธ‚เธธเธ™เนเธœเธ™เธžเธฃเธฒเธขเธเธธเธกเธฒเธฃเธžเธดเธกเธžเนŒเนƒเธซเธเนˆเธชเธญเธ‡เธซเธ™เน‰เธฒ(เธžเธดเธกเธžเนŒเธ™เธดเธขเธก)เธซเธฒเธขเธฒเธเธˆเธฐเนƒเธซเน‰เน€เธŠเนˆเธฒ 2 เธกเธตเธ‚เธธเธ™เนเธœเธ™เธžเธฃเธฒเธขเธเธธเธกเธฒเธฃเธžเธดเธกเธžเนŒเนƒเธซเธเนˆเธซเธฅเธฑเธ‡เธเธฑเธ‡เธ•เธฃเธฐเธเธธเธ”เธกเธซเธฒเธ›เธฃเธฒเธšเธฃเธธเนˆเธ™เนเธฃเธเน†เธˆเธฐเนƒเธซเน‰เน€เธŠเนˆเธฒ เธชเธ™เนƒเธˆเน‚เธ—เธฃเน„เธ”เน‰เธ—เธตเนˆ 086-1482361เน„เธ”เน‰เธ—เธธเธเน€เธงเธฅเธฒเธขเธเน€เธงเน‰เธ™เน€เธงเธฅเธฒเธ™เธญเธ™


โดย: เธ„เธธเธ“ เน€เธˆเธตเนŠเธขเธš เธชเธฒเธกเธขเนˆเธฒเธ™ IP: 119.42.70.76 วันที่: 4 มกราคม 2552 เวลา:9:28:39 น.  

 
เก่งจิง


โดย: ชาย IP: 124.157.240.130 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา:17:14:25 น.  

 
ดีมากคับสาธุ


โดย: เกษม IP: 114.128.96.165 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:10:46 น.  

 
เชิญชม //www.ayothaya amulet.com


โดย: โรจ ราชบุรึ IP: 125.25.213.45 วันที่: 12 มีนาคม 2554 เวลา:23:00:12 น.  

 
กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับพลตรีนักรบ บุญบัวทอง ในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในหน้าที่ราชองครักษ์เวร สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


โดย: กลุ่มเพื่อน 5.63 อ.ต. IP: 210.246.186.4 วันที่: 31 สิงหาคม 2554 เวลา:1:20:01 น.  

 
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดีๆ


โดย: ศิษย์ IP: 202.176.70.8 วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:8:46:48 น.  

 
ขุนแผนซุ้มขาด พระของหลวงปู่ทิม อิสริโก เทพเจ้าแห่งชายฝั่งทะเลตะวันออก

หลวงปู่ทิมท่านมีอภิญญาญาณและเชี่ยวชาญไสยเวทย์วิทยาคมถ้วนทั่วทุกสรรพแขนงวิชา อันเป็นการเพิ่มพลังแห่งความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดกับพระขุนแผนซุ้มขาดจากภายใน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยว่าทำไมผู้แขวนบูชาพระขุนแผนซุ้มขาดจึงประสบกับอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์อย่างทันตาเห็นได้อย่างเหลือเชื่อทุก ๆ รายไป จนทำให้มูลค่าในการสะสมพระขุนแผนซุ้มขาดปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ ช้า ๆ อย่างต่อเนื่องมายาวนาน นับเป็นเวลากว่า 40 ปี จากการเป็นพระที่ทำเพื่อแจกชาวบ้านและญาติโยมตามการบริจาคตามจิตศรัทธา ท่านอาจารย์ชินพร สุขสถิตย์ ศิษย์ครอบครูคนสุดท้ายของหลวงปู่ทิม ที่ได้เข้าไปที่วัดละหารไร่และเททองหล่อพระกริ่งชินบัญชรและชุดชินบัญชรในปี พ.ศ. 2517 โดยได้รับฉันทานุมัติจากหลวงปู่ทิมให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลให้กับท่านแต่เพียงผู้เดียว เป็นอีกผู้หนึ่งที่รู้เห็นการจัดสร้างพระขุนแผนซุ้มขาดและได้ถ่ายทอดข้อมูลไว้ในหนังสือและนิตยสารมาตั้งแต่ในอดีตเพื่อให้ผู้ที่มีศรัทธาอยากได้พระขุนแผนพรายกุมารพิมพ์ใหญ่อีกพิมพ์หนึ่งของหลวงปู่ทิมที่มีความแท้ ซึ่งครูของท่านให้จัดสร้างและปลุกเสกเดี่ยวไว้แขวนบูชาคุ้มครอง

ปัจจุบันพระขุนแผนซุ้มขาดโด่งดังเป็นที่รู้จักโดยแพร่หลายจนเป็นที่ต้องการและเกิดการแสวงหากันอย่างกว้างขวาง อันเกิดจากประวัติความเป็นมา มีข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดเจน ประสบการณ์และอภินิหาร ความศักดิ์สิทธิ์ของพระขุนแผนซุ้มขาดเกิดขึ้นกับผู้มีครอบครองบูชาต่างกรรมต่างวาระกัน ประสบการณ์ถูกถ่ายทอดบอกต่อผ่าน ในหลาย ๆ รายมีประจักษ์พยานยืนยันได้อย่างชัดเจน พบว่า มีอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ครบถ้วนทุกด้าน ทั้งมีเสน่ห์เมตตาแก่คนทั่วไป ส่งเสริมดวงชะตาให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ค้าขายเจริญรุ่งเรือง ปกป้องคุ้มครองภยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวง แคล้วคลาดคงกระพัน มหาอุตม์ อุดมด้วยโชคลาภ จึงย่อมแสดงว่าพระขุนแผนซุ้มขาดของหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง มีอภินิหาร ความศักดิ์สิทธิ์อยู่เต็มเปี่ยมปราศจากข้อเคลือบแคลงสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น จนราคาพุ่งขึ้นอยู่ที่หลักหลายหมื่นจนบางองค์ที่เป็นตะกรุดอลูมิเนียมทะลุเข้าสู่หลักสองแสน ในอดีตราคาเคยพุ่งแต่หลักสามแสนกลาง ๆ จนทำเอาเซียนที่ไม่เล่นขุนแผนซุ้มขาดถึงกับแปลกใจ ที่ราคาเริ่มเทียบเท่าหรือใกล้เคียงบล็อกสอง ซึ่งข้อเท็จจริงในอดีตราคาขุนแผนซุ้มขาดที่แพงกว่าบล็อกสองเรื่องนี้ผู้ที่ทันจะทราบดี นับเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับพระขุนแผนซุ้มขาด แต่ทุกสิ่งทุกอย่างหนีไม่พ้นต้องเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ยกเว้นแม้แต่พระขุนแผนซุ้มขาด มองพระแล้วมองดูตัวเราก็ได้เห็นสัจธรรม พระขุนแผนซุ้มขาดถูกยกเลิกงานประกวดประจำปีที่ศรีราชา โดยปี 2558 เป็นงานประกวดขุนแผนซุ้มขาดปีสุดท้าย ราคาพระขุนแผนซุ้มขาดเลยสะดุดและตกลงมาอยู่ช่วงหนึ่ง จนกระผมลองคาดเดาเล่น ๆ หากขุนแผนซุ้มขาดไม่สะดุดเนื่องจากไม่มีงานประกวดราคาปัจจุบันจะเป็นเท่าใด พระแท้ที่เก่าถึงยุคและทันองค์หลวงปู่ทิมปลุกเสกเดี่ยว บล็อกนิยมไปหลักล้าน ขุนแผนซุ้มขาดก่อนแต่งพิมพ์เป็นบล็อกนิยม ถ้าไม่มีตะกรุดคงต้องอยู่ประมาณสักครึ่งแสน มีตะกรุดคู่คงต้องหลักแปดหมื่นถึงหนึ่งแสน ส่วนตะกรุดอลูมิเนียมก็หนึ่งแสนถึงสามแสน

วันนี้พระขุนแผนซุ้มขาดระดับราคาลดลงเล็กน้อยจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว บางครั้งก็ราคาปรับขึ้นสวนกระแสกับภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้ที่ครอบครองและทราบข้อมูลข้อเท็จจริงดีต่างไม่ยอมปล่อยบูชาต่าง รักและหวงแหน เก็บเข้ารังสะสม ด้วยรู้ว่าเป็นพระแท้ที่หลวงปู่ให้จัดสร้างและเมตตาปลุกเสกเดี่ยว ซึ่งอนาคตคงหาชมหรือไว้แขวนบูชาได้ยากยิ่ง พระเริ่มหายจากวงการไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีฝังตะกรุดด้วยครบตามตำรามีตะกรุดสาลิกา ซึ่งตะกรุดเป็นวัตถุมงคลอีกชิ้นของหลวงปู่ที่เคยโด่งดังในอดีต ผู้ที่ปล่อยบูชาก็ด้วยความจำเป็นเสียดายพระก็เสียดาย ด้วยรู้ว่าปล่อยแล้วโอกาสหาพระกลับคืนเป็นไปได้ยาก แต่ก็ถือเป็นโอกาสดีที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านมือจากเจ้าของเดิมสู่เจ้าของใหม่ ผู้ที่จำเป็นต้องปล่อยด้วยภาวะความจำเป็นแห่งภาระหน้าที่ส่งมอบพระให้กับเจ้าของใหม่ผู้ที่มารอซึ่งมีข้อมูลและเชื่อมั่นในพระขุนแผนซุ้มขาดของหลวงปู่ทิม อิสริโก เทพเจ้าแห่งชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก พระผู้จัดสร้างที่มีอภิญญาญาณอันสูงส่ง และจากนั้นราคาพระขุนแผนซุ้มขาดจะเข้าสู่สภาพนิ่งไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากผู้แขวนบูชาหวงแหนและไม่ยอมปล่อยบูชา พระที่หาได้น้อยในตลาด จากปรากฏการณ์เดิมเช่นในอดีตอันมีข้อจำกัดจากจำนวนพระที่จัดสร้างแค่หลักร้อย และจะมีระดับราคาสูงขึ้นเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว แต่ราคาจะไม่หวือหวาด้วยยังคงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดอีกข้อจากการเป็นพระที่ไม่มีในรายการประกวดของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทย ท่านที่จะเช่าโปรดคิดคำนึงถึงข้อนี้ให้แม่นมั่น หากคิดจะเช่าจะต้องคิดและตระหนักให้ดีว่าท่านเช่าหาเพื่อเหตุผลใด ถ้าหากเช่าหาบูชาไว้เป็น "พระใช้" หรือ ”สะสม” ถือยาวก็โอเค แต่ถ้าคิดจะเก็งกำไรจากมูลค่ากระผมไม่แนะนำ พระขุนแผนซุ้มขาดไม่ใช่ "พระขาย" เพราะไม่มีทีมงาน ขบวนการ เครือข่าย และกระบวนการส่งเสริมการขายแบบ 360 องศา ทั้งระดับแนวตั้งแนวนอน ปัจจัยหลักที่จะทำให้ราคาขุนแผนซุ้มขาดสูงขึ้นหรือต่ำลง ก็คงมาจากความเชื่อมั่นของผู้เล่นหา

เมื่อมีกระแสเล่นหาสิ่งที่ตามมาและมีผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นพระอื่น ก็คือ พระขุนแผนซุ้มขาดปลอม โดยเริ่มพบเห็นพระขุนแผนซุ้มขาดปลอมเลียนแบบที่พยายามพัฒนาพิมพ์หรือจุดตำหนิด้วยเทคโนโลยี ปาดคอผู้ที่ไม่ชำนาญ ไม่แม่นพิมพ์หรือบรอนซ์ อาจอยู่ในรูปแบบเนื้อขาวพิมพ์ทรงจุดตำหนิไม่ชัดเจนหรือกดตื้น หรือในรูปทาบรอนซ์หนาปิดจุดตำหนิ หรือใช้ทั้งสองวิธีการประกอบกัน ผู้มีความโลภเกาะกระแสเล่นหาพระไม่กลัวบาปกลัวกรรม ปลอมพระเข้ามาหวังได้เงินก้อนใหญ่แบบฉาบฉวย พระหลักร้อยหลักพันมาแลกหลักหมื่นหลายหมื่น แต่สิ่งที่สำคัญและลึกซึ้ง คือ การทำลายอุดมการณ์และจิตศรัทธาที่ดีแน่วแน่ตั้งมั่นของผู้เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการจัดสร้างและผิดกับพระที่หลวงปู่ทิมผู้ตั้งใจจัดสร้างตามตำราโบราณและปลุกเสกเดี่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างธรรมนาวา ขนสัตว์น้อยใหญ่ข้ามทุกข์ในวัฏฏะสงสารก้าวถึงฝั่งคือ พระนิพพาน พ้นทุกข์ โศก โรคภัย ศัตรูภัยพาลทั้งปวง ไม่ทุกข์ยากลำบาก มีสุขคติโลกสวรรค์ในเบื้องหน้า เลื่อนขั้นจิต ได้ภพภูมิที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และการปลอมพระขุนแผนซุ้มขาดของวัดละหารไร่ ผิดต่อองค์หลวงปู่ทิม อิสริโก เทพเจ้าแห่งชายฝั่งทะเลตะวันออก ผู้จัดสร้างและปลุกเสกเดี่ยวพระขุนแผนซุ้มขาด สิ่งที่ผู้ทำปลอมหรือคิดร้ายกับพระขุนแผนซุ้มขาดด้วยเล็งเห็นผลประโยชน์ฉาบฉวยจะได้รับเป็นบาปกรรมที่ตรงข้ามกับบุญ เปรียบพระขุนแผนซุ้มขาดปลอมในตลาดดุจโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดลุกลามทั่ววงการพระขุนแผนพรายกุมาร ฆ่าไม่ตายและกลายพันธุ์แข็งแกร่งแปลงปลอมร่างพระ เนื้อหรือบรอนซ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเรื่อย ๆ หลอกล่อ อย่าเห็นแก่ของถูก ของถูกและดีไม่มีในโลก หรือถ้ามีไม่มาถึงท่านง่าย ๆ แม้บางรายอาจไม่ถึงตายแต่ก็สาหัสเสียตังค์เจ็บใจ รูปแบบของการติดเชื้อจากองค์พระขุนแผนซุ้มขาดที่แปลงร่างพิมพ์ตื้น จุดตำหนิไม่ชัดทาบรอนซ์หนาปิดทับสู่คนที่เห็นแก่ของถูก ผู้ที่เล่นหาหรือสนใจพระขุนแผนซุ้มขาด ต้องฉีดวัคซีนป้องกันตนเองโดยศึกษาพิมพ์ทรง จุดตำหนิ เนื้อและบรอนซ์ที่ แอดมินเพจ ชมรมผู้นิยมขุนแผนซุ้มขาด บล๊อคทองเหลือง และแอดมินเพจ ขุนแผนซุ้มขาด หลวงปู่ทิม อิสริโก พยายามเผยแพร่และให้ข้อมูล อันจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคนี้แก่ท่าน ขณะเดียวกันท่านก็ต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ด้วยการออกกำลังกาย ทานอาหารมีประโยชน์ พยายามอัพเดทความรู้ ศึกษารูปแบบขุนแผนซุ้มขาดปลอมเพื่อให้รู้ทัน หากท่านมีอาการเจ็บป่วยครั่นเนื้อครั่นตัวไม่แน่ใจ ควรปรึกษาแพทย์ คือ แอดมินทั้งสองเพจเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านติดเชื้อพระปลอม วัคซีนที่มีประจำฤดูกาลนี้ไม่สามารถป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ได้ตลอด แต่อาจช่วยลดความรุนแรงของอาการป่วยและเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ท่านหลงไปเช่าพระปลอมได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งผู้ปลอมก็ยังคงปลอมพระเข้ามาเรื่อย ๆ ดังเชื้อที่ดื้อยากลายพันธุ์ ขณะเดียวกันคณะแอดมินทั้งสองเพจก็ยังต้องเฝ้าจับตามองและพยายามศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อให้รู้ทันโรคปลอมพระขุนแผนซุ้มขาดต่อไป

กระผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าพระขุนแผนซุ้มขาดจะเป็นพระขุนแผนพรายกุมารพิมพ์ใหญ่อีกพิมพ์หนึ่งที่อนาคตจะหาชมได้ยาก ด้วยเป็นพระขุนแผนพรายกุมารที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งเนื้อหาสาระ ความเป็นธรรมชาติร่องรอยจุดตำหนิจากการแต่งพิมพ์ มวลสาร บรอนซ์ที่ใช้ทา รวมถึงกรรมวิธีตลอดจนพิธีกรรมในการสร้างที่ถูกต้องครบถ้วนตามคัมภีร์ตำราโบราณที่กำหนดไว้ทุกประการ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นยอดวัตถุมงคลเฉกเช่นเดียวกันกับพระขุนแผนพรายกุมารพิมพ์ใหญ่บล็อกอื่น ๆ ที่เป็นของวัดละหารไร่ที่นิยมอยู่ในวงการพระทุกวันนี้ องค์พระมีความศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นตั้งแต่จากภายนอก นอกจากนี้ยังได้รับการปลุกเสกเดี่ยวจากหลวงปู่ทิม อิสริโก นับเป็นพระขุนแผนพรายกุมารอีกพิมพ์หนึ่งที่ดูง่าย สบายตา น่าอนุรักษ์สะสมไว้เป็นอย่างยิ่ง ดังคำที่หลวงปู่เคยกล่าวไว้ทุกประการว่า “อีกหน่อยพลิกแผ่นดินก็หาไม่เจอ” และ “พระขุนแผนซุ้มขาดของท่านมีเจ้าของอยู่แล้วทุกองค์” แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญบารมีของบุคคลนั้นด้วย ดังคำพูดของเทพเจ้าชายฝั่งทะเลตะวันออกที่ได้กล่าวไว้ผ่านระยะเวลามา 40 กว่าปี และความสำคัญสำหรับผู้แขวนพระก็ต้องระลึกถึงพระและพยายามกระทำแต่กรรมดี คิดดี ทำดี พูดดี ทำบุญทำทาน บุญจะหนุนค้ำชูให้ท่านแคล้วคลาดดปลอดภัยและพบแต่ความสุข หากแขวนพระอย่างเดียวแล้วไม่พยายามกระทำความดีหรือต่อสู้ชีวิตทำหน้าที่ให้ดีที่สุด แต่นั่งรอคาดหวังโชคลางบุญวาสนาคงเป็นไปได้ยาก เพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องกระทำ ส่วนทำแล้วจะได้หรือไม่ หากทำสุด ๆ แล้วก็คงต้องขึ้นอยู่กับบุญหรือวาสนา ดังที่คำเพลงที่ว่า “30 ลิขิตฟ้า 70 ต้องฝ่าฟัน ต้องสู้ ต้องสู้จึงจะชนะ”
โดย: เพจขุนแผนซุ้มขาด หลวงปู่ทิม อิสริโก IP: 203.113.0.201 วันที่: 14 กรกฎาคม 2560 เวลา:9:21:28 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Chinpei
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add Chinpei's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.