มีนาคม 2563

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog
เปลือกชีวิต The Series 1 (ชีวิตไร้เปลือก)
                 คุณคิดว่าชีวิตของคนเรานั้น มันถูกห่อหุ้มด้วยอะไร?  ความสุข ความทุกข์ ความรัก ความเชื่อ
ความโลภ โกรธ หลง หรือความดี ความชั่ว!!

                เมื่อเราทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ เราต่างถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกแห่งความบริสุทธิ์ที่พ่อและแม่ของ
เราต่างช่วยกันสร้างมันขึ้นมา มันเป็นความบริสุทธิ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ  มันบริสุทธิ์ในความคิด และการ
มองโลก บริสุทธิ์ในความอิสระไม่ยึดติด ไร้ซึ่งความมีตัวตน ปราศจากมายาต่าง ๆ  ซึ่งเปลือกแห่งความ
บริสุทธิ์นี้ จะคอยปกป้องพวกเราไว้จากสิ่งไม่ดีทั้งทางร่ายกาย และจิตใจ

                อยู่มาวันหนึ่ง เราต่างเติบใหญ่ใช้ชีวิตที่เติบโตขึ้น เปลือกแห่งความบริสุทธิ์ที่พ่อแม่เราสร้างเอา
ไว้ ก็เริ่มกะเทาะแตกออกไปทีละน้อย ทีละนิด ตามชีวิตที่ดำเนินไปของพวกเรา แน่นอนเปลือกแห่งความ
บริสุทธิ์นี้ มันห่อหุ้มตัวเรามานานตั้งแต่เด็กจนเราเติบโต ระหว่างนั้นมันได้สร้างความรู้สึกบางอย่างเอาไว้ติด
กับจิตใจของเรา ซึ่งขอเรียกมันว่า ความรู้สึกปลอดภัย

                เรารู้สึกปลอดภัยจากการปกป้องของพ่อแม่เรา เรารู้สึกปลอดภัยจากการอยู่ภายในครอบครัวที่
อบอุ่น มีพี่น้องคอยดูแลซึ่งกันและกัน เมื่อวันหนึ่งความรู้สึกปลอดภัยภายในจิตใจที่ว่านี้ ถูกกะเทาะหลุดออก
ไปจากชีวิต  ความรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงเข้ามาแทนที่  พวกเราจึงต้องดิ้นรนหาเปลือกอันใหม่มาห่อหุ้มตัวเอง
เพื่อให้เรารู้สึกปลอดภัยเช่นเดิม

                แต่เปลือกที่เราพยายามดิ้นรนหามาใหม่นี้ มันเป็นเปลือกที่ไม่มีความบริสุทธิ์หลงเหลืออยู่เลยแม้
แต่น้อยนิด หากเพียงเราคิดว่ามันเหมาะสมกับเราในช่วงวัยนั้น ๆ บางช่วงในวัยที่เราเปลี่ยนจากด.ช. ไปเป็น
นาย(ในช่วงเริ่มต้น) เราเรียกช่วงนี้ว่าช่วงวัยรุ่น

                แน่นอนวัยรุ่นส่วนใหญ่นั้น จะห่อหุ้มตัวเองด้วยเปลือกแห่งความกล้า แต่ออกจะเป็นความกล้าที่
ขาดซึ่งการยั้งคิดในการกระทำไปสักหน่อย แม้ว่าผลกระทบจากความกล้าเช่นนี้ บางทีอาจแปรเปลี่ยนชีวิต
วัยรุ่นหลาย ๆ คน ให้ชีวิตต้องพบเจอกับสิ่งที่เลวร้ายแบบไม่คาดฝัน สำหรับตัวเอง และพ่อแม่ กระนั้น เหล่า
วัยรุ่นทั้งหลายก็ยังคงแสดงความกล้าแบบแปลก ๆ นี้อยู่เป็นเนือง ๆ  เหตุเพราะเขารู้สึกปลอดภัยในหมู่เพื่อน
ๆ  อยากเป็นที่ยอมรับในสิ่งที่พวกเขาแสดงออกมา

                ภายหลังจากที่พวกเราเดินทางผ่านช่วงวัยรุ่นแสนวุ่นนี้มาได้  เราต่างก็ก้าวเข้าสู่วัยทำงานเพื่อ
สร้างเนื้อสร้างตัว   และอีกเช่นกัน เปลือกแห่งความกล้าที่เคยห่อหุ้มชีวิตเราไว้ในช่วงวัยรุ่น มันก็เริ่มกะเทาะ
ออกไปตามบริบทของชีวิต  ความรู้สึกปลอดภัยก็เริ่มหดหายไป เนื่องเพราะเราเปลี่ยนช่วงชีวิตอีกครั้ง มันก็
เป็นสัญชาตญานของการเอาตัวรอดของเราทุกคน เราจึงเริ่มหาเปลือกอันใหม่มาทดแทนเปลือกอันเก่าที่มัน
ใช้ไม่ได้แล้ว
 
              แต่ในครั้งนี้มันเป็นเปลือกที่เราอาจจะไม่คิดว่า เราจะได้พบเจอกับมัน นอกจากจะไม่หลงเหลือ
ความบริสุทธิ์แล้ว มันยังเต็มไปด้วยความรัก โลภ โกรธ หลง เราเรียกเปลือกของช่วงชีวิตนี้ ว่า “เปลือก
แห่งมายา”
 เราอาจยังจะไม่รู้ว่าเปลือกแห่งมายาอันนี้มันดี หรือไม่ดีอย่างไร  หรือมันจะทำให้เรารู้สึก
ปลอดภัยเหมือนเปลือกเก่า ๆ ของเราหรือไม่  แต่เรารู้ว่าบางทีมันอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้
เราจึงเต็มใจที่จะห่อหุ้มชีวิตด้วยเปลือกแห่งมายานี้

              ต่อเมื่อเราได้ดำเนินชีวิตไปได้สักพักใหญ่ เราจึงเริ่มรับรู้ว่า เปลือกแห่งมายานี้มันมีทั้งคุณและโทษ
มันสามารถทำลายชีวิตเรา และผู้อื่นได้โดยง่าย หากเราขาดสติในการยั้งคิด และดำเนินชีวิตไปด้วยภาพ
มายาเหล่านี้มากจนเกินไป

                เราจึงกลับมาหวนคิด ใคร่ครวญกระบวนชีวิตที่ผ่านมา   เรากลับค้นพบว่า แท้จริงแล้ว มันไม่มี
เปลือกอันไหนเลย ที่จะทำให้เรามีความสุขในบั้นปลายชีวิตได้  จึงทำให้เรากลับไปรำลึกถึงเปลือกแห่งความ
บริสุทธิ์ที่พ่อแม่ของเราให้ไว้ในตอนต้นของชีวิต ทั้งยังคิดต่อไปว่า เราจะทำอย่างไร เพื่อให้เราได้กลับไปมี
เปลือกแห่งความบริสุทธิ์มาห่อหุ้มชีวิตของเราอีกครั้ง

                  คำถามคงไม่ได้อยู่ที่ว่า เราจะนำมันหวนย้อนกลับคืนมาได้อย่างไร?
                 
เพราะมันคงไม่สามารถย้อนวนกลับมาหาเราได้อีกครั้ง   แต่สิ่งที่เราควรถามตัวเอง ก็คือ เรา
จะทำอย่างไรกับเปลือกที่ห่อหุ้มชีวิตเราในปัจจุบันนี้ ให้กลับมาเป็นเปลือกแห่งความสุข ความ
สงบทางจิตใจ เสียมากกว่า


                   เราจะยอมสละเปลือกต่าง ๆ ที่ห่อหุ้มชีวิตเรามาเป็นเวลานานนับแรมปีเช่นนี้ได้อย่างไร? 
                   หรือหากเรายอมสละเปลือกต่าง ๆ นี้ได้จริง ชีวิตของเราจะดำเนินต่อไปได้อย่างไร?  และการ
หล่นหายไปของความรู้สึกปลอดภัยนี้ จะทำให้เราสามารถดำรงอยู่บนโลกใบนี้ได้หรือไม่?  มันก็จะมีคำถาม
ตามมาอีกมากมายให้เราได้ขบคิด ตราบใดที่เรายังอยู่ในวังวนของการมีตัวตนในปัจจุบันนี้อยู่

                    หลังจากที่เราใคร่ครวญความคิด พินิจชีวิตใหม่แล้ว เราก็จะพบว่าเมื่อเราได้ถอดเอาเปลือก
ต่าง ๆ ที่ห่อหุ้มชีวิตของเราออกไปแล้ว  สิ่งที่เราเหลืออยู่ก็คือ “ความว่างเปล่า”  ซึ่งมันอาจเป็นคำตอบ
ที่เราเฝ้าค้นหามาตลอดชีวิตของเราก็เป็นไปได้   มันอาจเป็นความว่างเปล่าจากจิตภายในสู่โลกภายนอก
ว่างเปล่าจากความสงบร่มเย็ม ไม่ทุกข์ร้อน ว่างเปล่าจากภาพมายาสู่ปัญญา 

                    จึงพอสรุปได้ว่า ชีวิตไร้เปลือก คือชีวิตแห่งความว่างเปล่า  ชีวิตแห่งความว่างเปล่า คือ
ชีวิตที่เรียบง่าย ชีวิตที่เรียบง่าย คือชีวิตที่มีแต่ความสงบภายในจิตใจ  ชีวิตที่มีแต่ความสงบภายในจิตใจ คือ
ชีวิตที่พร้อมเดินจากโลกนี้ไป ด้วยใจที่ว่างเปล่า เช่นกัน

CR. เปลือกชีวิต The Series By ดช.จุ่นCreate Date : 31 มีนาคม 2563
Last Update : 18 พฤษภาคม 2563 15:33:45 น.
Counter : 387 Pageviews.

2 comments
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณรัชต์สารินท์

  
เขียนดีมากๆเลยค่ะ เยี่ยม
โดย: รัชต์สารินท์ วันที่: 31 มีนาคม 2563 เวลา:16:21:17 น.
  
ขอบคุณครับ
โดย: ดช.จุ่น IP: 1.46.64.213 วันที่: 31 มีนาคม 2563 เวลา:18:23:35 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมาชิกหมายเลข 5499033
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]โลกมิได้สับสนหรอก ใจเจ้าต่างหาที่สับสน