อุ้มสีมางานประเพณี กิน ดู อยู่ มอญบ้านโป่ง ราชบุรี ครั้งที่ 6 ณ วัดใหญนครชมน์ จ.ราชบุรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 มีงานประเพณี เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี ครั้งที่ 6
ณ วัดใหญ่นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี
โดยมีนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มาเป็นประธานในพิธี
ราชบุรี
ในงานประเพณี กิน ดู อยู่ มอญ บ้านโป่งราชบุรี
นับเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมอญให้อยู่คู่ท้องถิ่น
นักท่องเที่ยวร่วมงานกันอย่างคึกคักนับเป็นประเพณีของชาวมอญที่สวยงาม
อยากให้มาเยี่ยมเยือนมาสัมผัสประเพณืของชุมชนมอญ
ที่เห็นเป็นตัวอย่างของการอนุรักษ์ประเพณีที่ยังคงเดิม
และสืบสานจากรุ่นต่อรุ่นอย่างยั่งยืน
นำภาพงานประเพณี เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี ครั้งที่ 6
ที่วัดใหญ่นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี วันที่ 12 มิถุนายน 2565
มาฝาก
เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนอย่างงดงาม
ชวนให้มาสัมผัสวิถีมอญบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

นายคมสรร จับจุ
ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีมอญนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
เปิดเผยว่า
ชุมชนของเราเป็นชุมชนมอญริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง
เรามีเครือข่ายก็คือพี่น้องมอญ 3 ตำบล และพี่น้องมอญทั่วประเทศ
ชุมชนนครชุมน์ ตั้งอยู่ตำบลนครชมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ในนามของ "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีมอญนครชุมน์"
ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านเข้าสู่งานประเพณี
มาชมเรื่องราวของวิถีชีวิตพี่น้องชาวมอญที่ยังคงมีความปกติ
กล่าวคือ ยังคงมีวิถีชีวิตแบบเดิมเดิมตั้งแต่ครั้งสมัยปู่ย่าตายายเรามาเป็น 100 ปีมาแล้วล่ะ
เราเป็น "จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้าย" ที่มีสีสันมีวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมประเพณีชาวมอญยังคงอยู่
และมีเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ
เรามีเรื่องของอาหารการกิน มีความเป็นอยู่วิถีมอญ
มีการแต่งกาย มีการพูดจาด้วยภาษามอญ
ตลอดทั้งพระสงฆ์และทั้งชาวบ้านก็ยังคงสื่อสารกันด้วยภาษาสำเนียงมอญกันอยู่
สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หายไป
นอกจากนั้นเรายังมีเครือข่ายที่ยังเป็นมอญของเราด้วยทั่วประเทศ

ยินดีมากเลยครับที่มีผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว ตลอดทั้งสื่อมวลชนมาในวันนี้
เหมือนเป็นการเปิดศักราชเรื่องการท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนเชิงวัฒนธรรม
ต้องขอขอบคุณ พี่เจ้าหน้าที่ ททท.ที่ประสานงานมาบอกว่า
"ให้ชุมชนตัดสินใจเองเลยว่าจะนำเสนอเรื่องอะไร"
และวันนี้เป็นความภูมิใจของเราที่เราได้นำตัวตนของเรา
มาแสดงให้เห็นว่า
"สิ่งที่เรามีก็สามารถนำไปสู่การท่องเที่ยวได้
เพื่อสร้างรายได้
กระจายรายได้ให้แก่ชุมชนได้ชัดเจนจริงๆ"

จากการอุดหนุนสินค้าชุมชนที่นำมาวางขาย
จากการที่ได้ส่งเสริมแม่แม่
ครูภูมิปัญญาที่ท่านได้ทำอาหาร
ตลอดทั้งเรื่องของปราชญ์ชุมชนในงานด้านหัตถศิลป์ งานหัตถกรรม
เป็นเรื่องของทุกๆ อย่าง ตลอดจนเรื่องการทำบุญ
เรานำมาเสนอเป็นกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องที่ยว
และเรียนรู้ในวิถีชีวิตของเรา

สำหรับกิจกรรมในวันนี้วันที่ 12 มิถุนายน 2565
เป็นงานประเพณี เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี ครั้งที่ 6
แปลว่า กินดูอยู่มอญเมืองราชบุรี ครั้งที่ 6 ชุมชนนครชุมน์ของเราได้รับการส่งเสริมจากจังหวัดราชบุรี
ไม่ว่าจะเป็น ดร.นภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านได้ส่งเสริมและบรรจุให้ "งานกินดูอยู่มอญ"
เป็นงานประเพณีท้องถิ่น
และปีนี้เราได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ตลอดทั้งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี
นางสาวปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี
และเรายังมีเครือข่ายของเรานั่นก็คือ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง, คุ้งพยอม
และนอกเหนือไปจากนั้นได้รับการสนับสนุนจาก พมจ.จังหวัดราชบุรี
ตลอดทั้งได้รับการสนับสนุนจากนายสุรินทร์ ตำหนิงาม ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี

ผมในนามของประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีมอญนครชุมน์
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ขอต้อนรับเครือข่ายชาวมอญทั่วประเทศ และอีกหลายเครือข่ายที่อยากมาร่วมขบวนงานประเพณีในครั้งนี้ด้วย
และขอขอบคุณบริษัท อินไทยแลนด์ จำกัด ของพี่อ้วน ปาณิษา ขันติวงวาร
ที่ได้นำนักท่องเที่ยวมาเยือนงานประเพณีของเรา ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ตลอดทั้งเรายังได้รับการมาเยือนจากพี่น้องมอญลูกหลานมอญหงสาวดี
ที่มาใช้แรงงานในประเทศไทย ตลอดทั้งวัดสุธรรมวดี (วัดบางกระดี่) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
และกราบขอบพระคุณ ท่านมหานันทชัย นันทชโย เจ้าอาวาสวัดบางกระดี่ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ผมซาบซึ้งและขอขอบคุณทุกๆ เครือข่าย และพี่น้องชาวบ้านภายในชุมชน
ได้รับโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
ได้มาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากโควิด-19 ซา
ผมขอขอบคุณมากๆ เพื่อนที่มาจากเครือข่ายหลายๆ จังหวัดทั่วประเทศ
ตลอดทั้งอาหารจากชุมชนต่างๆ ที่มาร่วมกับเรา
กิจกรรมนี้เราดำเนินมาปีนี้เป็นครั้งที่ 6
เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอลังการกว่าปีที่แล้ว
มีไฮไลต์ตลอดทั้งวัน
ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกสาขาอาชีพ
ที่มาออกข่าวประชาสัมพันธ์งานดีดีแบบนี้อยากให้เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ
เพื่อให้ลูกหลานของเราได้สำนึกในความเป็นมอญ
เพราะศิลปะวัฒนธรรมของเรายังคงอยู่เหมือนเดิม

วัดใหญ่นครชุมน์ ตั้งอยู่ในชุมชนชาวมอญ เป็นวัดเก่าแก่
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายมอญที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย
เมื่อหลายร้อยปีก่อน นับจากปี พ.ศ. 2081-2084
ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราช แห่งกรุงศรีอยุธยา
นอกจากนี้ยังมีการเดินทางเข้ามาอีกหลายระลอกเรื่อยมา
ในช่วงสมัยอยุธยา ธนบุรี จนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์

โดยชาวมอญอพยพเข้ามาจากเมืองหงสาวดีประเทศพม่า
เข้ามาพึ่งบรมโพธิสมภาร
และมารวมอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ประกอบอาชีพสุจริต
ดำเนินชีวิตอย่างสงบราบเรียบและใฝ่ธรรมะ
อันเป็นปกตินิสัยของชนชาติมอญสำหรับวัดใหญ่นครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างมาแต่ปี พ.ศ.ใด
ตามข้อสันนิษฐานของคนเก่าแก่ในพื้นที่เชื่อกันว่า
เป็นวัดที่มีความเก่าแก่แห่งยุคทวาราวดี มีอายุกว่าพันปีมาแล้ว
ต่อมากลายเป็นวัดร้างแทบไม่เหลือซากปรักหักพังให้เห็น
และเมื่อมีชนชาติมอญอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้
โดยสร้างหลักปักฐานมั่นคงแล้ว จึงได้สร้างวัดขึ้นใหม่ตรงที่วัดร้างเดิม
แต่ยังเป็นเพียงสำนักสงฆ์ขนาดเล็กพอให้พระอยู่อาศัย
ให้ชาวบ้านได้เข้าวัดทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรม
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านซึ่งเป็นคนมอญ
ถึงเวลาสงกรานต์มีการทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา
มีการละเล่นตามประเพณีโบราณที่ยึดมั่นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันศิลปะการก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัด อาทิ กุฏิ ศาลา อุโบสถ พระเจดีย์
เป็นศิลปะของชาวมอญอย่างสมบรูณ์แบบ
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นวัดโดยถูกต้องเป็นทางการ
เมื่อปี พ.ศ.2484 คณะสงฆ์สังกัดมหานิกายพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดใหญ่นครชุมน์ สร้างไว้ใหญ่โตกว่าหลังเก่า
เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2538
โบสถ์มีขนาดสัดส่วนที่ค่อนข้างใหญ่กว่าปกติทั่วไปบานประตูมุมนี้สวยมากภายในเพดานสูงมีภาพจิตรกรรมฝาหนังเต็มพื้นที่
จิตรกรรมฝีมือประณีตงดงามทุกตารางเมตร

ซุ้มบุษบกประดิษฐานองค์พระประธานสวยงามดร.นภสร โศรกศรี
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีที่ชุมชนมอญบ้านโป่งวัดใหญ่นครชุมน์ จ.ราชบุรี
ชายหนุ่มเป็นคนนำดอกไม้เตรียมมอบให้แขกผู้ใหญ่ไหว้พระดร.นภสร โศรกศรี
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
เปิดเผยว่า
ในส่วนของวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เรารับผิดชอบทุกอำเภอในจังหวัดราชบุรี
ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีความหลากหลายในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ มีถึง 8 ชาติพันธุ์ด้วยกัน
ซึ่งชนชาติ "มอญ" ก็เป็น 1 ใน 8 ชาติชาติพันธุ์นั้น

สำหรับในพื้นที่ชุมชนวัดใหญ่นครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
มีงานประเพณีวัฒนธรรมที่มีอัตตลักษณ์ของชุมชนที่โดดเด่น
และมีการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นเสมือน "ทรัพยากรทุนทางวัฒนธรรม"
ที่สามารถนำมาบริหารจัดการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาถึงวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของมอญ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกาย อาหารการกิน
ยกตัวอย่างให้เห็นแค่ลูก "มะต๊าด" มีการพัฒนาต่อยอด
รสชาติของ "มะต๊าด" นอกจากมีรสชาติที่อร่อย
ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำมาปักลงบนผ้า
เป็นการเพิ่มมูค่าต่อยอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนตรงนี้ด้วย
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหาร อาหารที่นี่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง
อาทิ แกงบอน, ปากิมเผือก, แกงมะต๊าด, แกงมะซ่าน
ซึ่งหากินได้ยากมากแต่เราจะมาพบในพื้นที่ที่ชุมชนนครชมน์แห่งนี้
หรือแม้แต่ "การตำข้าวเปียง" นั่นคือกรตำข้าวเหนียวใส่งา
(แต่ถ้าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงก็คือ "ข้าวแดกงา")
ซึ่งตรงนี้จะเป็นคล้ายๆ เสมือนเป็นวัฒนธรรมร่วม
ซึ่งอัตตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมสามารถนำมาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับตัวบุคคลเองหรือตัวชุมชนเอง
ซึ่งจริงๆ แล้วทางกระทรวงวัฒนธรรมเองมีนโยบายที่จะให้
"วัฒนธรรมทำงาน วัฒนธรรมทำเงิน วัฒนธรรมทำดี"
ตรงนี้ครอบคลุมทั้งหมดเพราะว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงาม
สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราหรือคนในชุมชนได้

สำหรับงานประเพณี เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี ครั้งที่ 6
ที่วัดใหญ่นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี วันที่ 12 มิถุนายน 2565
ดำเนินการมาต่อเนื่อง แต่ในช่วงโควิด-19 เราก็หยุดไป
แต่จริงๆ แล้วชุมชนมอญทั้ง 3 พื้นที่ 3 ตำบล
นั่นคือ ชุมชนนครชมน์, ชุมชนคุ้งพยอม และชุมชนบ้านม่วง
มีความเข้มแข็งและมีอัตตลักษณ์เป็นอย่างยิ่ง
เป็นที่น่าชื่นชมเพราะสามารถพัฒนาจนเกิดเป็นความเข้มแข็งทางด้านวิถีชีวิต
ศิลปวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนาน

ขอเชิญชวนมาเที่ยวงานประเพณี เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี ครั้งที่ 6
ที่วัดใหญ่นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี
ถ้าพลาดจากปีนี้ต้องรอปีหน้า
แม้ว่าจะไม่ได้มางานประเพณีในวันนี้ก็สามารถมาท่องเที่ยวได้
มาไหว้พระ มาศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์มอญกันค่ะเวลา 09.00 น. มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ด้านหน้าวิหารปากิ วัดใหญ่นครชุมน์

จากนั้นมาเป็นพญาน้อยชมตลาดกันนะคะพี่น้องนางสาวปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี
เปิดเผยว่า
สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีในตอนนี้
โดย ททท.สำนักงานราชบุรีเราก็ดูแลกัน 2 จังหวัดด้วยกันคือ
จังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม
กิจกรรมในวันนี้ก็คือ งาน เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี ครั้งที่ 6
แปลว่า กินดูอยู่มอญเมืองราชบุรีครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นงานประจำปีของวัดใหญ่นครชุมน์
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของคนไทยเชื้อสายมอญ
ดิฉันมาวัดนี้ 2-3 ครั้งแล้วได้เห็นได้สัมผัสถึงความเข้มแข็งของชุมชน
ซึ่งเห็นถึงวิถีชีวิตชุมชนของคนมอญ
วิถีชีวิตของการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองไว้อย่างได้ดีมาก
คราวที่แล้วเรามาในช่วงออกพรรษา เรามาชิมน้ำมะต๊าด มากินอาหารพื้นถิ่น

วันนี้เราก็จะได้รับประทานอาหารพื้นถิ่นเพราะเป็นงานกินดูอยูมอญ ครั้งที่ 6
เราจะเห็นได้ว่าคนมอญในพื้นที่ตรงนี้เขากินอยู่อย่างไร
แล้ววันนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี
ร่วมกับบริษัทคุณปาณิษา บริษัท อินไทยแลนด์ จำกัด
มาช่วยกันนำนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่
และจะมาเยี่ยมเยียนงานในวันนี้ (วันที่ 12 มิถุนายน 2565)
ในตอนบ่ายนี้ด้วย เราก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่

จากนั้นจะมีกิจกรรมหลายๆ อย่าง ที่เราได้ร่วมกับชุมชนตรงนี้
ททท.สำนักงานราชบุรี ได้ให้ความอนุเคราะห์อาหารที่
เป็นอาหารของคนมอญจริงๆ แล้ววันนี้เราจะได้ชิมกันว่าอาหารมอญมีอะไรบ้าง

ช่วงนี้เป็นเทศกาลผลไม้ในส่วนของจังหวัดราชบุรี
จะเป็นเงาะ อย่างเช่น สวนไร่พรหมรัศมี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
จะเป็นเงาะโรงเรียนแต่บังเอิญมาปลูกในพื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ผลผลิตจะแตกต่างกันนิดหน่อย
แต่มีความเข้มข้นแม้ว่าจะออกผลเป็นลูกเล็ก แต่ว่าความหวานไม่แตกต่างจากเงาะฝั่งภาคตะวันออก ลูกเล็กลูกกลมแต่ไม่มีน้ำ
คล้ายๆ กับที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
และที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตอนนี้เริ่มมีทุเรียนทะยอยออกมาจำหน่าย
ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมสวน "ไร่พรหมรัศมี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ไร่เขาจะเปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1672
หรือที่ ททท.สำนักงาราชบุรี
148 ถนน สมบูรณ์กุล ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
โทร.032 919 176 ในวันเวลาราชการ(จากภาพซ้ายไปขวา)
นางสาวปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี
นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ้านโป่ง
ดร.นภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

จากนั้นในเวลา 10.20 น.นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ้านโป่ง
จุดธูปเที่ยนที่แท่นบูชาทำบุญเลี้ยงพระบนศาลาการเปรียญวัดใหญ่นครชุมน์

สำหรับชนชาติมอญซึ่งพบว่าเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่
มีการตั้งถิ่นฐานกระจุกตัวอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองตั้งแต่บ้านโป่งถึงบ้านโพธาราม
ชาวมอญนั้นเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดมาก
จึงสร้างวัดขึ้นในชุมชนของตน
พระและชาวบ้านยังคงพูดภาษามอญได้ และมีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมมอญไว้
วัดในชุมชนมอญทั้งสองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง
มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา กรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร์
โดยมีข้อสังเกตว่าวัดในช่วงรัตนโกสินทร์มี
ยังคงอัตลักษณ์ของชนชาติมอญไว้อย่างเหนียวแน่น
ทั้งสถาปัตยกรรมและประเพณี

ประวัติความเป็นมาของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แห่งนี้
ชาวบ้านเรียกกันมาช้านานแล้วว่าปากีซึ่งอยู่เป็นศักดิ์ศรีแก่ชาวบ้านนครชุมน์
มาประมาณ 300 ปี
ได้ตั้งสมมุติฐานไว้ 2 ประการคือ

1.สร้างไว้เพื่อเป็นเชิงเทินสอดส่องระวังข้าศึก
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้นได้เกิดศึกสงครามระหว่างไทยกับพม่าที่เรียกกันว่า "สงครามเก้าทัพ"
ท้าวพระยามอญทั้งหลายที่ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัติย์ไทย
เมื่อครั้งรามัญพ่ายแก่พม่า
ได้ขันอาสามาประจำหัวเมืองชายแดน เพื่อค่อยสกัดกันข้าศึก
ไม่ให้เข้าถึงกรุงได้โดยง่าย จึงได้สร้างเชิงเทินนี้ไว้

2. สันนิฐานว่าชาวมอญที่อพยภมาอยู่บริเวณนี้
ได้สร้างไว้เพื่อที่จะสร้างองค์พระเจดีย์จำลองพระธาตุมุเตา
แต่สร้างไม่สำเร็จจึงได้แต่ส่วนที่เป็นฐานเท่านั้น
(พระธาตุมุเตาเป็นสัญลักณ์เจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฏฐิของพระพุทธเจ้า
ที่ชาวมอญให้ความเคารพและศรัทธามาก
จึงคิดที่จะจำลองเอาไว้เพื่อระลึกถึงบ้านเกิดเมืองนอน )
ลุล่วงมาจนถึงปัจจุบันนี้น่าจะมีอายุราว 300 กว่าปี ส่
วนคำว่า "ปากี" นั้นน่าจะมาจากชื่อของผู้สร้างในครั้งแรก
คือพระอาจารย์กี ภาษารามัญเรียกว่า อาจากี
จนเรียกผิดเพี้ยนมาเป็น ปากี ในปัจจุบันวิหารปากี อยู่ในวัดใหญ่นครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
เป็นพระวิหารที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อพญาแล"
ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า "ปากี" คือ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ของวัด 2 องค์ด้วยกัน
คือ ปางพระพุทธไสยาสน์ กับปางประทานพร
นับเป็นศิลปะการสร้างของช่างฝีมือชาวมอญ ที่มีความสวยงาม

จะเห็นได้ว่า พระนอน หรือพระพุทธไสยาสน์ แตกต่างจากวัดทั่วไป กล่าวคือ เพราะ เป็น "พระนอนตะแคงทางด้านซ้าย" โดยปกติพระนอนทั่วไปจะตะแคงทางด้านขวาอีกทั้งสร้างด้วยปูนปั้น

หลวงพ่อพญาแล พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มี่ชาวมอญนับถือเป็นอย่างยิ่ง
เป็นพระพุทธรูป "ปางประทานพร"
และยังเป็นพระประธานของวิหารแห่งนี้ด้วย โดยสร้างด้วยโลหะผสมสีดำสนิท
มีพระนามว่า "หลวงพ่อพญาแล" ภายหลังมีผู้บูรณะลงรักเคลือบทองเสียใหม่

อุ้มสีเกิดวันอังคารมีพระนอนเป็นพระประจำวัน

จากนั้นไปชมความงามของพระอุโบสถเก่าของวัดใหญ่นครชุมน์
จะอยู่ข้างพระอุโบสถใหม่ลงจากปากีก็จัดไป 1 ภาพ แล้วมาที่พระอุโบสถหลังเก่า

วัดใหญ่นครชุมน์ ตั้งอยู่ในชุมชนชาวมอญ ซึ่งอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เมื่อหลายร้อยปีก่อน นับจากปี พ.ศ. 2081-2084
ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราช แห่งกรุงศรีอยุธยา
โดยอพยพเข้ามาจากเมืองหงสาวดีประเทศพม่า เข้ามาพึ่งบรมโพธิสมภาร
ดังนั้นศิลปะการก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัด เช่น กุฏิ ศาลา อุโบสถ พระเจดีย์
จึงเป็นศิลปะของชาวมอญโดยแท้
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นวัดโดยถูกต้องเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2484
เป็นคณะสงฆ์สังกัดมหานิกาย

จะเห็นได้ว่าพระอุโบสถเก่าของวัด
เป็นสถานโบราณวัตถุที่เก่าแก่มานานนับร้อยๆ ปี
และยังคงอนุรักษ์ไว้ตามพระราชกระแสรับสั่งของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ที่พระองค์ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินประพาสต้น
โดยเรือพระที่นั่งส่วนพระองค์ผ่านมาที่วัดแห่งนี้
และพระองค์ท่านแวะนมัสการเจ้าอาวาสและพระประธานในพระอุโบสถ
ในปีพ.ศ. 2440
ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทให้แก่ประชาชน และทายกทายิกา
ตลอดทั้งผู้มีศรัทธาบำรุงพระอารามนี้ไว้ให้นานๆ
ให้รักษาขนธรรมเนียมประเพณีมอญเอาไว้
พร้อมให้รักษาต้นศรีมหาโพธิ์
เพื่ออยู่คู่พระอารามนี้จะได้งดงามต่อไปจากนั้นได้เวลากินข้าวเที่ยงกันค่ะ ที่นี่เปิดเป็นโรงทาน
ให้มารับประทานได้ฟรี แล้วสมทบทุนตามอัชฌาสัยงานเทศกาลนี้ก็เลยมีชาวมอญมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งอาหารพื้นถิ่นชาวมอญมื้อเที่ยง
ขนุนนำมากินจิ้มน้ำพริกเข้าแถวตักข้าวสวยตามใจชอบว่าอย่กได้ข้าวแค่ไหนตักเองเลย
แล้วมาเข้าคิวชี้ว่าจะราดข้าวแกงกับอะไรบ้างกิจกรรมเป็นฐานเรียนรู้ "การทำธงตะขาบ"กิจกรรม การปักผ้าผลิตภัณฑ์ brand ตานี ที่ทำจากกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่น่าสนใจของจังหวัดราชบุรีสำหรับบรรยากาศงานในภาคบ่ายเป็นการเสวนา กิน ดู อยู่ มอญ บ้านโป่ง ราชบุรี
ดำเนินรายการโดย นายคมสรร จับจุ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีมอญนครชุมน์
และนางสาวจันทนา ขันทอง

สำหรับวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ (จากภาพซ้ายไปขวา)

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์
อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

2.ดร.ธิติยา พูลเพ็ชร์
ประธานกลุ่มสไบมอญบางลำภู

3.ดร.พิศาล บุญผูก
ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าของพิพิทธภัณท์เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

4.ดร.วิฑูรย์ คุ้มหอม
อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดร.พิศาล บุญผูก
ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าของพิพิทธภัณท์เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จ.นนทบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์
อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เปิดเผยว่า
สำหรับงานประเพณี เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ที่วัดใหญ่นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี
จริงๆ เราอยากนำเสนออัตตลักษณ์ตั้งแต่เรื่องการกิน อาหารการกิน
ความเป็นอยู่ของวัฒนธรรมมอญให้กับคนทั่วไปได้เห็น
และอีกอย่างหนึ่งก็คือ ต้องการใช้งานในวันนี้เป็นที่รวม
เป็นเสมือนงานปาร์ตี้ของคนชาวมอญได้มารวมกัน
จะเห็นได้ว่าวันนี้มากันเยอะมากมายจากทั่วประเทศ
ซึ่งจะเห็นได้งานในวันนี้มีหลายหลายที่น่าสนใจตั้งแต่เรื่องของศิลปวัฒนธรรม
การแต่งกาย อาหารการกิน ซึ่งสามารถมาสร้างมูลค่าต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้
ทำให้เราได้รู้ว่าเราควรจะต่อยอดตรงไหนได้บ้าง
ที่จะสามารถทำเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตาม concept แนวคิดของ BCG Model

อย่างวันนี้เรามีสื่อเข้ามาในพื้นที่จากหลายสำนัก
ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชนมอญให้เป็นที่รู้จัก
และทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน
เป็นการขยายโอกาส สร้างรายได้ที่เกิดจากการมาท่องเที่ยวในชุมชนของเราในอนาคตค่ะดร.วิฑูรย์ คุ้มหอม
อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปิดเผยว่า
ได้มีโอกาสมางานประเพณีกิน ดู อยู่ มอญ ราชบุรี ครั้งที่ 6
ผมมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ผมคิดว่าการทำให้คนมามีส่วนร่วมได้อย่างไรในสังคมคนรุ่นใหม่
นั่นก็คือ การที่ทำให้เขาได้มาเห็นความสำคัญและคุณค่าของวัฒนธรรมมอญ
และหลังจากนั้นเมื่อเขาเห็นคุณค่าจะมีรอยต่อของมูลค่าบางอย่าง
ที่อยู่ในตัววัฒนธรรม ถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกันได้คนรุ่นใหม่
ที่เรารักในศิลปวัฒนธรรมจะเข้ามาร่วมเพราะเขาเห็นถึงความสำคัญ
เพราะเขาอยู่กับศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่เด็ก หรือดูอยู่ห่างๆ
หรืออาจจะไม่เข้าใจ แต่ในวันนี้เราได้นำภูมิความรู้มาบอกเล่า
ได้เห็นพัฒนาการของการนำวัฒนธรรมเข้ามาต่อยอด
ให้เห็นเส้นทางซึ่งทำให้คนรุ่นใหม่อยู่กับชุมชนได้

สำหรับงานประเพณี เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี ครั้งที่ 6
ณ วัดใหญ่นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี
ผมคิดว่าเป็นเทศกาลและเป็นประเพณีไปแล้ว
จะเห็นได้ว่าชุมชนมอญหลายแห่งในประเทศไทยจะรอคอยว่างานประเพณีกิน ดู อยู่ มอญ ราชบุรี
จะมีขึ้นเมื่อไหร่ ถือเป็นเทศกาลหนึ่งของชาวมอญ
ที่ใน 1 ปีต้องมาเจอกันสักครั้งหนึ่ง ได้มาสนุกสนานร่วมกัน
มาบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาได้ทำอะไรไป
และมีอะไรที่ไปรื้อฟื้นและอยากจะมานำเสนอว่าที่ไปรื้อฟื้นทำแล้วผลเป็นอย่างไรไปไกลถึงไหน
นำมาบอกเล่านำมาแลกเปลี่ยนกัน ผมว่างานวันนี้เหมือนเป็นเทศกาลครับ

ในส่วนตัวของผมจะเป็นเรื่องของการศึกษา
จะเห็นได้ว่างานลักษณะนี้หรือองค์ภูมิปัญญานี้
ผมจะนำไปสอนให้กับนักศึกษาในเรื่องเป็นแหล่งเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรม
สอนนักเรียนให้เรียนรู้วัฒนธรรมเหล่านี้
และผมคิดว่าตรงนี้เป็นฐานที่สำคัญที่เขานำไปต่อยอดได้ในการที่จะคิด
เพราะทุกวันนี้แนวคิดของผู้ประกอบการเป็นเรื่องที่สำคัญ เขารู้ เขาเข้าใจ
ที่สำคัญลักษณะการเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่ในทุกวันนี้
เราจะต้องให้เขามาสัมผัสด้วยตัวของเขาเอง ให้เขามาเข้าถึงชุมชน
เข้าถึงวัฒนธรรมแล้วเขาจะนำไปต่อยอดได้

ผมคิดว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขายได้
แต่ต้องมีรากเหง้าอย่างแท้จริงและจะบังเกิดความยั่งยืน
เพราะบริบททางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะเป็นการเสริมรากฐานทางวัฒนธรรมด้วย
เพราะปัจจุบันนี้ชุมชนเข้าใจเพราะชุมขนจะเป็นตัวเลือก
และต่อยอดต่อ นั่นแสดงให้เห็นว่าเพิ่มมูลค่าและขยายผลได้อย่างยั่งยืนต่อไป
สำหรับในส่วนตัวผมจะใช้สื่อโซเซี่ยลเฟชบุ๊ค
เป็นตัวขยายผลให้เพื่อนได้เห็นเทศกาลงานนี้ในกลุ่มเพื่อนของผม
ได้เห็นด้วยการโพสภาพ อย่างเสียงกลองยาวเสียงกระหึ่มผมจึงเลือกเป็นการ Live สด
ซึ่งน้อยครั้งที่จะเห็นผมจะ Live สด เพราะนี่คือชีวิตจริงๆ ได้เห็นสดสดกันไปเลยครับดร.ธิติยา พูลเพ็ชร์
ประธานกลุ่มสไบมอญบางลำภู
เปิดเผยว่า
เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่จะทำให้กิจการงานมอญมีความพัฒนา ต่อยอดไปเรื่อยๆ
ด้วยความเป๋นคนรุ่นใหม่ก็จะใช้เทคโนโลยี
ใช้ความรู้มาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อที่จะทำให้ชุมชนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป โดยที่เราจะเน้นที่ผลิตภัณฑ์เป็นตัวดึงดูดให้ผู้คนทั่วไป
เข้ามาสนใจในหมู่บ้านของเราหลังจากการเสวนาจบลงถ่ายภาพหมู่ร่วมกันณ ประเพณี เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี ครั้งที่ 6
ณ วัดใหญ่นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี
นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มาเป็นประธานในพิธี
ราชบุรี
ในงานประเพณี กิน ดู อยู่ มอญ บ้านโป่งราชบุรี(จากภาพซ้ายไปขวา)

นางสาวปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี

ดร.นภสร โศรกศรี
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

นางสาวปาณิษา ขันติวงวาร
ผู้ประกอบการ บริษัท ทัวร์อินไทยแลนด์ จำกัด

นายคมสรร จับจุ
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีมอญนครชุมน์
นำนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เข้าเยี่ยมชมตลาดวัดใหญ่นครชุมน์
พร้อมด้วย ดร.นภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีนางสาวปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี
กล่าวทักทายนักท่องเที่ยวจากบริษัททัวร์ อินไทยแลนด์ จำกัด
จำนวน 1 รถบัส
นำโดยนางสาวปาณิษา ขันติวงวาร
ผู้ประกอบการ บริษัท ทัวร์อินไทยแลนด์ จำกัดจากนั้นในเวลา 17.00 น. ขบวนแห่ประเพณีกิน ดู อยู่ มอญบ้านโป่งราชบุรี ครั้งที่ 6 ก็เคลื่อนขบวนเกวียนเทียมโคขบวนแรกนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีดร.นภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีวัวมองกล้องอีกต่างหาก คงคิดว่ากินได้ไหมเนี่ย คริคริโคแต่ละตัวเขาสวยสวยทั้งนั้นนะคะคนควบคุมโคควบคุมวัวเก่งนะคะ ทำให้วัวไม่ตื่นคนวัวบางตัวคนคุมวัวเป็นเด็กด้วยสีสันการตกแต่งเขางดงามเรียกว่าพลาดปีนี้ต้องรอปีหน้า แต่ไม่รู้หน้าทางผู้จัดจะมีวัวสวยสวยมาให้ชมหรือไม่
ไม่อาจบอกได้นะคะอุ้มสีชีเก่งสามารถทำให้น้องโคมองกล้องได้
ขนาดถ่ายภาพคนๆ ยังไม่ค่อยชอบมองกล้อง
ต้องบอกขออนุญาตกล้องนี้นะคะ คริคริ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์
และประชาชนชาววัดใหญ่นครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ร่วมกันจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวมอญ “ เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง หรือ กินอยู่ดูมอญ เมืองราชบุรี ครั้งที่ 6
จัดขึ้นที่วัดใหญ่นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวไทยเชื้อสายมอญในพื้นที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมอญ
ให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสโดยมี ดร.นภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
ขึ้นกล่าวรายงานแก่
นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ภายในงานมีนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานเปิดงาน โดยมีส่วนราชการ ประชาชน
และนักท่องเที่ยวร่วมงานกันอย่างอุ่นหนาภายใต้มาตรการ New Normal ของกระทรวงสาธารณสุข
โดยงานเริ่มด้วยการแห่ขบวนแห่ลูกหลานพญามอญ
ชาวไทยเชื้อสายมอญ ซึ่งมาจากหลายพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรสาคร ,กาญจนบุรี
สมุทรปราการ,เพชรบุรี นนทบุรี และราชบุรี
ต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าพื้นถิ่นที่เอกลักษณ์ของชุมชนชาวมอญอย่างสวยงาม
ในขบวนมีสาวมอญเทินหม้อดินเผามงคล นำประธานในพิธี
นั่งเกวียนที่ใช้วัวเทียมเกวียนเข้าสู่งานเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการ

งาน“ เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง หรือ กินอยู่ดูมอญ เมืองราชบุรี
จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
ให้เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ภูมิปัญญา
และได้เรียนรู้ สืบทอดเป็นมรดกวัฒนธรรม
อีกทั้งยังได้เปิดพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในทุนทางวัฒนธรรม
เสริมสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

กิจกรรมในงานมีพิธีบวงสรวงแบบมอญ พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ธรรมจักรกัปวัตนสูตรมอญ
การเสวนา "กินอยู่ดูมอญเมืองราชบุรี" การแสดงศิลปวัฒนธรรมขบวนแห่วัฒนธรรมมอญ
สำรับอาหารชาติพันธุ์มอญ การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาทิ งานใบตองจักสาน การตัดพวงมโหตร ข้าวเหนียวแดกงา ฯลฯ
และมีตลาดวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้ช้อป

จะเห็นได้ว่าชาวมอญวัดใหญ่นครชุมน์ ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายมอญ
ซึ่งอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2081-2084
ในช่วงรัชสมัยอยุธยา ธนบุรี จนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์
โดยอพยพเข้ามาจากเมืองหงสาวดี ประเทศพม่า
เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
มารวมอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ประกอบอาชีพสุจริต ดำเนินชีวิตอย่างสงบราบเรียบ
และใฝ่ธรรมะและรักต้นไม้ป็นปกตินิสัยของชนชาติมอญจากนั้นนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
กบ่าวเปิดงาน กิน ดู อยู่ มอญบ้าน โป่ง ราชบุรี ครั้งที่ 6
จากนั้นมอบของที่ระลึกให้แก่ส่วนราชการและประชาชนที่ทำให้เกิดงานในวันนี้

จากนั้นถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกขอบน้ำใจน้องคมสรร จับจุ ที่ชวนอุ้มสี มางานนี้จ้า
ประทับใจฝุดฝุดขอขอบคุณ

ดร.นภสร โศรกศรี
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

นางสาวปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี

นายคมสรร จับจุ
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีมอญนครชุมน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์
อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

นางสุพัฒน์ ปภุสโร
เจ้าของโรงแรม ดิ แอนธีค ริเวอร์ไซด์ (The Antique Riverside) บ้านโป่ง ราชบุรี
LINE: @antiqueriverside
☎️ 032-297-298, 0615459596ขอขอบคุณ
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
ของแต่ง BLOG : ป้ามด-ดอกหญ้าเมืองเลย-ชมพร-ญามี่-เนยสีฟCreate Date : 14 มิถุนายน 2565
Last Update : 17 กรกฎาคม 2565 6:18:47 น. 28 comments
Counter : 1028 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณปัญญา Dh, คุณtoor36, คุณปรศุราม, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณSweet_pills, คุณnewyorknurse, คุณกะว่าก๋า, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณmultiple, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณNENE77, คุณกิ่งฟ้า, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณtanjira, คุณkae+aoe, คุณThe Kop Civil, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณJohnV, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณนาฬิกาสีชมพู


 
สวัสดี จ้ะ น้องอุ้มสี
ตามมาชม ตะพาบกม.304 จิ๊กซอร์ชิ้นสุดท้าย คือความงามของประเพณีชาวมอญที่ชุมชนนครชมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี
ตามเที่ยวเพลินเลย จ้ะ
จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่ต้อง
รักษาประเพณีนี้ไว้เลย จ้ะ
โหวดหมวด ตะพาบ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 14 มิถุนายน 2565 เวลา:20:58:00 น.  

 
วัดสวยงามครับ ราชบุรีอยู่ติดพม่าด้วยล่ะนะ ไม่แปลกที่จะได้รับอิทธิพลของชาวมอญมา มีภาษาพม่าด้วย

พระอุโบสถข้างในงดงามจริงครับ


โดย: toor36 วันที่: 14 มิถุนายน 2565 เวลา:21:14:14 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม

ภาษามอญบนป้ายหลังเวทีมีความสวยงาม
คล้ายๆกับภาษาล้านนาด้วยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 มิถุนายน 2565 เวลา:5:30:36 น.  

 


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 15 มิถุนายน 2565 เวลา:11:27:01 น.  

 
งานประเพณีงดงาม น่าเที่ยว
ขอบคุณคุณอุ้มที่นำภาพสวยๆมาฝากนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 15 มิถุนายน 2565 เวลา:23:47:24 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 มิถุนายน 2565 เวลา:5:14:53 น.  

 
โอ้ งานดี สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไทย มอญ ก็อยู่คู่กันมานาน สาวมอญนี่ ขึ้นชื่อเรื่องความงาม ชาวมอญก็ใจบุญสุนทาน ชอบทำบุญเข้าวัด

วัดใหญ่นครชุมน์ นี่วัดเก่าแก่ อุโบสถงดงามมาก
จิตรกรรมฝาหนังเต็มพื้นที่
ฝีมือประณีตงดงามทุกตารางเมตรเลยเชียวนะครับ

ราด รี ก็ไม่ไกล น่าไปเที่ยวชมงาน มากๆเลยนะครับโดย: multiple วันที่: 16 มิถุนายน 2565 เวลา:6:02:43 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจครับพี่อุ้ม

ผ้าพื้นเมืองสวยมากครับ วัดสวยมาก แค่แชนเดอร์เลียโมเดิร์นมากครับ 55555


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 16 มิถุนายน 2565 เวลา:10:39:12 น.  

 
เป็นงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไทย มอญ ที่สวยงามค่ะโดย: NENE77 วันที่: 16 มิถุนายน 2565 เวลา:11:59:26 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องอุ้ม ขอบคุณมากนะคะที่ไปให้กำลังใจบล็อกตะพาบค่ะ

มาสนุกกับวงกลองยาวครึกครื้นเลยค่ะมาเที่ยวด้วยค่ะเพลินเลยได้ชมวัดวาอารามสวยงามและผู้คนแต่งกายกันสวยงามรวมทั้งอุ้มด้วยนะคะแต่งชุดไทยผ้าพื้นเมืองสวยงามค่ะ

พี่กิ่งโหวต Travel Blog นะคะ

จากบล็อก ใช่ค่ะน้องอุ้มหมอบางคนทำเอาชีวตเราแทบพังนะคะโชคดีจังที่น้องอุ้มรอดตายจากใส้ติ่งแตกมาได้ค่ะ
พี่กิ่งก็โชคดีที่หนีออกมาก่อนนะคะไม่งั้นน้องหนิงคงไม่ได้เกิดแล้วค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 16 มิถุนายน 2565 เวลา:14:20:41 น.  

 
อยากไปร่วมกิจกรรมแบบนี้ด้วยจังชอบค่ะ


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 19 มิถุนายน 2565 เวลา:1:24:24 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอุ้ม
ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ

มีความสุขมกๆนะคะโดย: tanjira วันที่: 19 มิถุนายน 2565 เวลา:13:29:12 น.  

 
ใช่ครับพี่อุ้ม
หนังสือชุดนี้มี 4000 บทกวีครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มิถุนายน 2565 เวลา:13:29:45 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 มิถุนายน 2565 เวลา:5:14:21 น.  

 
ช่วงโควิดมาอยู่บ้านนาน
ต้องหาอะไรทำแก้เบื่อครับ
ตัดหญ้าก็เพลินดี แต่เบื่อตอนเก็บล้าง นี่แหละครับ555

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยม โคแก่ นะครับ555โดย: multiple วันที่: 20 มิถุนายน 2565 เวลา:8:37:32 น.  

 
ผ้าไทยสวยมากเลยครับพี่ อาหารก็น่ากินมากครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 20 มิถุนายน 2565 เวลา:14:30:49 น.  

 
ขอบคุณครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 มิถุนายน 2565 เวลา:14:33:55 น.  

 
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 20 มิถุนายน 2565 เวลา:15:44:52 น.  

 
ดีจัง เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยเลยครับ


โดย: JohnV วันที่: 20 มิถุนายน 2565 เวลา:19:46:07 น.  

 
สวัสดีครับคุณอุ้ม

บรรยากาศคึกครื้นดีครับ

ขอบคุณที่แวะไปส่งกำลังใจนะครับ


โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 20 มิถุนายน 2565 เวลา:21:54:00 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 มิถุนายน 2565 เวลา:6:01:34 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

รูปเยอะม๊วก..

วัดสวยๆคนก็สวย..โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 21 มิถุนายน 2565 เวลา:13:22:31 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 มิถุนายน 2565 เวลา:4:40:41 น.  

 
หนังสือชุดอ่านเพื่อการตระหนักรู้
ของผมก็มีหลายเล่มครับพี่
ผมจะหยิบมาอ่านทุกๆ 5 ปีโดยประมาณ
มีอยู่สัก 5 เล่มได้ครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 มิถุนายน 2565 เวลา:13:20:06 น.  

 
สวัสดีค่ะ

ถ่ายรูปสวยมากกก
ดูรูปแล้วอิ่มตามากกกค่ะ


โดย: เนตร (นาฬิกาสีชมพู ) วันที่: 22 มิถุนายน 2565 เวลา:17:53:59 น.  

 
ภาพสวยงามมากค่ะ
ขอบคุณกำลังใจนะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 22 มิถุนายน 2565 เวลา:21:44:12 น.  

 
ขอบคุณกำลังใจนะคะคุณอุ้มโดย: Sweet_pills วันที่: 22 มิถุนายน 2565 เวลา:23:57:15 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 มิถุนายน 2565 เวลา:5:31:16 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 114 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2565
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
14 มิถุนายน 2565
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.