วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต และ อบต.หนองพันทา จัดเทศกาลแห่งศรัทธาอย่างอลังกานางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กล่าวว่า
รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายผลักดัน “Soft Power”
ในความเป็นไทย อาทิ งานฝีมือและหัตถกรรม ศิลปะการแสดง อาหารไทย
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพื่อเป็นการยกระดับเทศกาลประเพณีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ
ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสานพลัง "บูรณาการความร่วมมือ" กับจังหวัดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
และพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต
โดยนายสุทธิพงษ์ สุริยะ นักออกแบบชื่อดัง
พร้อมทั้งเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
จัดงานสืบสานตำนานแห่ธุงพญานาคศิลปะลุ่มน้ำโขง "เทศกาลแห่งศรัทธา"
ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2565
ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ถือเป็นงานที่รวมเอาสองเทศกาลมารวมไว้ที่เดียว
กล่าวคือ เทศกาลผีตาโขนจังหวัดเลยและเทศกาลวันมาฆบูชา
สักการะพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่ใช้ “ธุง” หลากสีสันมาประดับในงาน

ซึ่งจังหวัดบึงกาฬมีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง
มีความเชื่อเรื่องพญานาค เกิดแรงศรัทธา ทำความดี
จึงนำความเชื่อนี้มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เกิดเป็นงานสืบสานตำนานแห่ธุงพญานาคศิลปะลุ่มน้ำโขง
"เทศกาลแห่งศรัทธา"
ผ่านงานวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย

ชุมชนโดยรถสามล้อพ่วงข้างพญานาค
มีการโชว์ผ้าพื้นถิ่น ชาติพันธุ์จังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT)
“ตลาดวัฒนธรรมร่วมสมัย” ทั้งตลาดบกและตลาดน้ำ
กิจกรรมของดีของเด่นอำเภอ กิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์จากผ้า
การโชว์ควายงาม บึงกาฬ

โดยไฮไลท์สำคัญในการจัดงาน
ในวันที่ 2 กันยายน 2565
นั่นก็คือ มีการจัดขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขบวนแห่ธุงพญานาคศิลปะลุ่มน้ำโขง “เทศกาลแห่งศรัทธา” กว่า 500 ธุง
พร้อมด้วยขบวนรถสามล้อพ่วงข้างพญานาค ขบวนขันหมากเบ็ง ขบวนแห่กระติ๊บข้าว ขบวนนางรำจาก 8 ตำบล ฯลฯ

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้
มุ่งหวังให้ประชาชน เด็กเยาวชน
ศิลปินร่วมสมัยและเครือข่ายในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเอามิติวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
ในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงมาสนับสนุนการดำเนินโครงการ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างค่านิยม
ให้เกิดความภาคภูมิใจ มีจิตสำนึกรักและเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติงานวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย
พร้อมกับเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
และการเสริมความมั่นคงระหว่างประเทศในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง

ดิฉันขอขอบคุณทุกภาคส่วน ชาวจังหวัดบึงกาฬ
ที่ร่วมใจกันจัดงานดังกล่าวขึ้น
และขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว
มาร่วมชมงานสืบสานตำนานแห่ธุงพญานาคศิลปะลุ่มน้ำโขง
"เทศกาลแห่งศรัทธา"
มาร่วมสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ CPOT
สร้างงาน สร้างรายได้ เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเทศกาลทางศิลปะที่รวมพลังการสร้างสรรค์
จากการนำมิติวัฒนธรรมและ Soft Power ความเป็นไทย
ในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน
ยกระดับงานเทศกาลประเพณีของอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ
และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
สานพลังจัดงาน "สืบสานตำนานแห่ธุงพญานาคศิลปะลุ่มน้ำโขง"
จัดกิจกรรม “เทศกาลแห่งศรัทธา” อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
ชมขบวนแห่ธุงพญานาคอันงดงามครั้งแรกของประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
ร่วมกับจังหวัดบึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
และพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต
ตลอดทั้งหน่วยงานราชการ พร้อมด้วยเครือข่าย อาทิ
สภาวัฒนธรรมจังหวัด, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด, สำนักงานพัฒนาชุมชน
ผนึกกำลังร่วมจัดงานสืบสานตำนานแห่ธุงพญานาคศิลปะลุ่มน้ำโขง
"เทศกาลแห่งศรัทธา"
นับเป็นการจัดงาน สืบสานตำนานแห่ธุงพญานาคศิลปะลุ่มน้ำโขง "เทศกาลแห่งศรัทธา"
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๔ กันยายน ๒๕๖๕
โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
มาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕
พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมทั่วภาคอีสาน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๓๐ คน
ขบวนรถสามล้อพ่วงข้างพญานาค หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๕๐ คน
ขบวนขันหมากเบ็ง (สภาวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ) จำนวน ๕๐ คนขบวนแห่กระติ๊บข้าว (เครือข่ายนักเรียน) จำนวน ๑๐๐ คน
ขบวนนางรำทั้ง ๘ ตำบล จำนวนมากกว่า ๓๐๐ คน
ขบวนแห่ธุงพญานาค “เทศกาลแห่งศรัทธา” จำนวน ๕๐๐ คนภายในงานมีการโชว์ควายงามบึงกาฬ
ซึ่งจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
มาเป็นประธานเปิดงานสืบสานตำนานแห่ธุงพญานาคศิลปะลุ่มน้ำโขง "เทศกาลแห่งศรัทธา"
โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ตลอดทั้งผู้บริหารวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเครือข่ายวัฒนธรรม ข้าราชการ และประชาชน
เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ


นายพงษ์พัฑฒ์ สินราย
นายอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
เปิดเผยว่า
สำหรับงานนี้ประเพณีงานแห่ธุงพญานาคศิลปลุ่มแม่น้ำโขง "เทศกาลแห่งศรัทธา"
กิจกรรมครั้งนี้เกิดมาจากแนวคิดของท่าน ดร.สุทธิพงษ์ สุริยะ
ท่านเป็นผู้ก่อตั้ง "พิพิธภัณฑ์ชุนชนมีชีวิต"
เราได้ได้ร่วมมือกันกับทุกภาคีภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นอำเภอโซ่พิสัย, อบต.หนองพันทา, วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
ตลอดทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และพี่น้องประชาชนทุกตำบลหมู่บ้านในพื้นที่ของอำเภอโซ่พิสัย

สำหรับสิ่งที่ประชาชนจะได้รับจากกิจกรรมในวันนี้
ก็คือรายได้จากการท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาจากการจำหน่ายสินค้า
อาทิ กระติ๊บข้าวเหนียว, ผ้าทอต่างๆ และผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆ
ที่มาจำหน่ายในงานนี้ เป็นการสร้างมูลค่ารายได้ให้กับพี่น้องประชาชน
สำหรับไฮไลต์ในงานนี้ก็คือ "นางรำ"
เพราะ "นางรำ" เรามาจากทุกตำบลทุกหมู่บ้านในอำเภอโซ่พิสัยของเรา
เป็น "นางรำ" ที่เขาฝึกกันมานานหลายปี ร่ายรำในท่าเดียวกับเป๊ะ
ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬเป็นอย่างยิ่ง
ผมขอเชิญชวนพี่น้องในต่างจังหวัดที่ได้เห็นภาพเหล่านี้ในวันนี้
ปีหน้าเรามาพบกันอีกครั้งที่โซ่พิสัยนะครับนายธวัชชัย อุบลพิทักษ์
วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
เปิดเผยว่า
ในฐานะคณะกรรมการผู้จัดงาน ต้องขอขอบคุณพี่น้องภาคสื่อมวลชนทุกท่าน
ที่มาทำข่าวเผยแพร่ประขาสัมพันธ์ ง
านวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีหน่วยงานภาคีต่างๆ ร่วมเป็นเครือข่าย
ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา,
พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต, สภาวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ

ซึ่งในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
เราดูแลในส่วนของงานทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ ทุกภาคส่วน
การขับเคลื่อน "ประเพณีสืบสานแห่ธุงพญานาคลุ่มน้ำโขง เทศกาลแห่งศรัทธา" ในครั้งนี้
ผมมองว่าตอนนี้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ถือว่ามีมิติมีความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์
ความเชื่อ ความศรัทธา มาต่อยอดขยายผลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในรูปแบบ SOFT POWER
เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่
การต่อยอดในวันนี้บังเกิดขึ้นโดยเนื่องจากว่าจังหวัดบึงกาฬที่มีชายแดนติดกับแม่น้ำโขง
ซึ่งนับว่าเป็นดินแดนแห่งมหัศจรรย์ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับ "พญานาค"
เราจึงนำแนวคิดอันนี้มาประยุกต์ มาต่อยอด มาสืบสาน
จึงบังเกิดเป็นประเพณีอันใหม่

หลังจากที่ท่านปลัดกระทรวง ท่านยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้
ประกอบกับพี่น้องวัฒนธรรมเครือข่ายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด
เข้ามาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงในวันนี้
ผมมีความเชื่อว่าการที่เราสร้างงานในมิติใหม่จะเกิดขึ้นได้
หากเรามีความเชื่อ ความศรัทธา
ผมต้องขอขอบคุณทางกระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา, พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต
ได้ร่วมกันรังสรรค์จัดงานนี้ให้ยังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันนี้
ซึ่งจะเกิดการขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ ของอำเภอโซ่พิสัย
และไปสู่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดบึงกาฬต่อไป
เราจะบรรจุ "ประเพณีสืบสานแห่ธุงพญานาค ศิลปะวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง"
เป็นประเพณีหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพื้นที่
ณ พื้นที่แห่งนี้ ผมจึงขอนำเรียนว่าในปีต่อๆ ไปในเรื่องของ "ธุงพญานาค"
อาจจะเป็นในรูปแบบผ้า ที่มีการประดิดประดอยให้มีความรังสรรค์งดงามมากยิ่งขึ้น
ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อน
ว่าในปีต่อๆ ไป จะมีการจัดงานให้ยิ่งใหญ่กว่าปีนี้แน่นอนครับนายวันนะชัย วันมโน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จ.บึงกาฬ
เปิดเผยว่า
ผมเข้าร่วมจัดงานงานประเพณีแห่ธุงพญานาค ศิลปะลุ่มแม่น้ำโขง เทศกาลแห่งศรัทธา
ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2565 จัดขึ้น ณ อบต.หนองพันทาง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ผมในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่
พร้อมกับวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ และพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต
ที่มีอาจารย์ขาบ-สุทธิพงษ์ สุริยะ เป็นตัวหลัก
ผมดีใจเป็นอย่างยิ่ง งานมีมาตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2565 เป็นต้นมา
จัดงานได้ประทับใจอลังการเป็นอย่างยิ่ง
ผมรู้สึกดีใจที่พี่น้องหน่วยงานหลายๆ ภาคส่วนมาช่วยกิจกรรมในครั้งนี้
จนประสบความสำเร็จลุล่วงได้จากทุกภาคส่วน
นำสินค้ามาให้จับจ่ายใช้สอยมีสินค้า OTOP
ตลอดทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าสตรีต่างๆ มาช่วยกัน
งานนี้สำเร็จได้ก็เพราะพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องในพื้นที่อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ในนามของ อบต.หนองพันทาง งานนี้ผมรู้สึกดีใจรู้สึกตื้นตันใจ
งานนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกของ อบต.เล็กๆ ได้จัดงาน
มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นประธาน
ผมกราบขอบพระคุณไปยังผู้ใหญ่มี่ให้แนวทาง
กระผมพร้อมทั้งทีมงาน อบต.หนองพันทา และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
จะพยายามทำงานให้ได้เต็มที่และกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับนายนิคม สิงห์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
เปิดเผยว่า
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ได้มีโอกาสร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
และพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ
จัดประเพณีแห่ธุงพญานาค ศิลปะลุ่มแม่น้ำโขง เทศกาลแห่งศรัทธา
ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2565
ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานเป็นครั้งแรกของจังหวัดบึงกาฬในความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค
ซึ่งผมมีความภาคภูมิใจและได้รัยความสนับสนุน
จากพี่น้องชุมชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียง
ผมถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสนับสนุนทำให้เกิดการท่องเที่ยวภายในชุมชน
และเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน
สร้างรายได้ให้กับชุมชน
จากงาน แห่ธุงพญานาค ศิลปะลุ่มแม่น้ำโขง เทศกาลแห่งศรัทธา
ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2565
ผมมีความประทับใจกับการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
สำหรับการตอบรับเป็นอย่างดี
ผมเชื่อว่าปีหน้าเราจะจัดงานให้มีความยิ่งใหญ่
และคงจะได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนมากขึ้นกว่านี้
และผมเชื่อว่า "พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีขีวิต"
ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโดยเฉพาะอาจารย์สุทธิพงษ์ สุริยะ
จะทำให้งาน "แห่ธุงพญานาค ครั้งที่ 2" มีความยิ่งใหญ่อลังการมากกว่านี้ครับ

Brand :KAITOCK IDEA CRAFT
เป็นผลิตภัณฑ์แบบ : คราฟท์บ้าน-บ้าน แต่ล้านความใส่ใจ
ผลิตภัณฑ์ทำมือจากใจทุ่มเทจากบ้านไทยเจริญ
ต.หอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ สนใจโทร.08 5189 6303 #KAITOCKIDEACRAFTBrand YUPIN
เป็นผลิตภัณฑ์จักสานทำมาจาก "ต้นคล้า"
จากบ้านโนนสะอาด จ.บึงกาฬ โทร.0904096575
สนใจสอบถามไปที่ F:Yupin :popeyeshylyนายสุทธิพงษ์ สุริยะ
นักปั้นแบรนด์และออกแบบภาพลักษณ์ธุรกิจอาหาร สินค้าเกษตรและท่องเที่ยวชุมชน
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ
เปิดเผยว่า
งานประเพณีแห่ธุงพญานาค ศิลปะลุ่มแม่น้ำโขง เทศกาลแห่งศรัทธา
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2565
ณ องค์กาีบริหารส่วนตำบลหนองพันทาง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
เป็นความร่วมมือกันของภาคี 4 ส่วนด้วยกันคือ
วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา, พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ต้องการสื่อสารเรื่องของการนำศรัทธาพญานาลุ่มแม่น้ำโขง
มาสื่อให้เห็นจนกลายมาเป็นภาพวาดกราฟฟิตี้
ที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬ
ซึ่งเป็นการนำศิลปะร่วมสมัย ปกติภาพวาดการฟฟิตี้มีกระจายให้เห็นทั่วไป
ภายในอำเภอโซ่พิสัย ประมาณ 400 ภาพ ซึ่งรอให้นักท่องเที่ยวมาเช็คอิน

ซึ่งธีมของงานผมต้องการมีการสื่อสารให้เห็น
ถึงการเคลื่อนไหวของพญานาค
จึงควรนำมาเป็นจุดศูนย์กลางจุดศูนย์รวมของคนมารวมกัน
จึงจัดขึ้นเป็นเทศกาลเพื่อให่เป็นประเพณีนี้ขึ้น
โดยการนำคนในชุมชนมาร่วมกันถือ "ธุงพญานาค" จำนวน 300 คน
เดินเป็นขบวนพาเหรด มีนางรำจำนวน 400 คน
และยังมีนักเรียนมาถือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาจำหน่าย
เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืนอีกด้วยขอขอบคุณ

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์
วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ

นายพงษ์พัฑฒ์ สินราย
นายอำเภอโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

นายวันนะชัย วันมะโน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

นายนิคม สิงห์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

ดร.สุทธิพงษ์ สุริยะ
นักปั้นแบรนด์และออกแบบภาพลักษณ์ธุรกิจอาหาร สินค้าเกษตรและท่องเที่ยวชุมชน
ผู้ก่อตั้ง/ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ

นายแพทย์สุรพงษ์ ลักษวุธ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

นายสุรชาติ ไชยมัชชิม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโซ่พิสัย

พระมหาเอกชัย สุปัญโญ
เจ้าสำนักสงฆ์อัคคธัมโม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

และขอขอบคุณเพลง : พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต
คำร้อง/ทำนอง :วีระพงษ์ ทองเพชร
เรียบเรียงเสียงประสาน : ชานน ชินราช
ขับร้อง : สายพิณ ชินราชตามรอยอุ้มสีมาแชะมาเช็คอินที่ อบต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
มีธุงพญานาคเป็นร้อยรอให้ถ่ายภาพกันนะคะพี่น้องชาวไทยดูภาพจาก Blog ไม่น่าเขื่อว่านี่คือ อบต.ไกลปืนเที่ยง
ชายขอบแต่จัดงานได้อลังการงานสร้าง
เป็นการสนธิกำลังบูรณาการด้านการท่องเที่ยวสู่ชุมชนได้อย่างเป็นน้ำหนึ่งอันใจเดียว
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต
และหน่วยงานราชการ พร้อมด้วยเครือข่าย อาทิ
สภาวัฒนธรรมจังหวัด
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชน
นี่คือบทพิสูจน์ว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่สำคัญ
แค่เรามีใจเดียวกันจุดหมายไม่ไกลแน่นอน

อุ้มสีขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ดูแลอุ้มสีเป็นอย่างดี
ตลอด 7 วันที่อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬ
อบอุ่นและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง และจะทะยอยเล่าเรื่องนะคะ
ทริปจังหวัดบึงกาฬมี 4 ตอนค่ะ
Create Date : 12 กันยายน 2565
Last Update : 13 กันยายน 2565 23:09:14 น. 19 comments
Counter : 718 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณปัญญา Dh, คุณJohnV, คุณSweet_pills, คุณพันคม, คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณSertPhoto, คุณกะว่าก๋า, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณNoppamas Bee, คุณนกสีเทา, คุณเจ้าการะเกด, คุณStand by bowky, คุณplang_ks, คุณ**mp5**, คุณจอมแก่นแสนซน, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณEmmy Journey พากิน พาเที่ยว, คุณtoor36, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณทุเรียนกวน ป่วนรัก, คุณNENE77, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณสองแผ่นดิน, คุณnonnoiGiwGiw


 
สวัสดีค่ะ..

ช่วงนี้..แถบลุ่มแม่น้ำโขงมาแรง..

ดูละคร ภูตแม่น้ำโขง..สนุกดีคะโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 12 กันยายน 2565 เวลา:13:24:17 น.  

 
น่าไปเที่ยวมากครับ


โดย: JohnV วันที่: 12 กันยายน 2565 เวลา:23:16:30 น.  

 
สวัสดีครับตามไปเที่ยวด้วยครับ


โดย: พันคม วันที่: 13 กันยายน 2565 เวลา:14:41:25 น.  

 
อิจฉาพี่อุ้ม


โดย: เจ้าหญิงไอดิน วันที่: 13 กันยายน 2565 เวลา:20:06:35 น.  

 
สวยครับ


โดย: SertPhoto วันที่: 13 กันยายน 2565 เวลา:20:08:21 น.  

 
ช่วงนี้กระแสพญานาคก็ยังมาแรงนะครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 กันยายน 2565 เวลา:20:20:45 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้องอุ้มสี

มาเที่ยวชมวัฒนธรรมของจังหวัดบึงกาฬ ดูจาก
ภาพของงานต่าง ๆ ที่อุ้มถ่ายมาให้ชม งานอลังการ
มากทีเดียว น่าสนใจ เป็นจังหวัดที่ยังไม่เคยไปเที่ยว
ได้แต่ผ่านเท่านั้น จ้ะ

โหวดหมวด ท่องเที่ยว


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 13 กันยายน 2565 เวลา:20:57:23 น.  

 
น่าไปเที่ยวอ่ะ


โดย: Noppamas Bee วันที่: 13 กันยายน 2565 เวลา:22:43:04 น.  

 
อยากเดินถ่ายกับพญานาค
ตามบ้านเรือนจัง
สวยๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: นกสีเทา วันที่: 13 กันยายน 2565 เวลา:22:44:47 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 กันยายน 2565 เวลา:5:07:12 น.  

 
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 14 กันยายน 2565 เวลา:9:26:00 น.  

 
สวัสดีจ้า คุณอุ้ม

มาเที่ยวชมวัฒนธรรมของจังหวัดบึงกาฬ
ดูจากภาพของงานต่าง ๆ ที่คุณอุ้มถ่ายมาให้ชม
งานอลังการมากทีเดียว น่าสนใจ
เป็นจังหวัดที่นัทยังไม่เคยไปเที่ยวเลยอะจ้า


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 14 กันยายน 2565 เวลา:10:18:24 น.  

 
ศิลปะวัฒนธรรม เป็น Soft power ที่ดีมาก ๆ ครับ

จากบล๊อก
ขอบคุณมากครับสำหรับเรื่องคุณยาย
และขอบคุณคุณครูภาษาไทยด้วยครับ 555
ผมติดพิมภาษาแชทที่ใช้เกือบตลอดเวลาน่ะครับโดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 14 กันยายน 2565 เวลา:10:28:19 น.  

 
ขอบคุณที่เข้าไปเยี่ยมชมบล็อคค่ะ


โดย: Emmy Journey พากิน พาเที่ยว วันที่: 14 กันยายน 2565 เวลา:13:22:28 น.  

 
รู้สึกจะบ้านเกิดเป็ดสวรรค์นะที่นี่ พี่อุ้มไปเที่ยวในจังหวะที่เขาจัดงานบ่อยเลย เลยได้ภาพในมุมที่นักท่องเที่ยวทั่วไปยากที่จะได้มา


จากบล็อกที่มาถาม
ีตุ๊กตุ่น ที่พี่อุ้มพูดถึงจะเป็นลักษณะของ ยางหรือพลาสติกสูงอย่างมากก็ 5 ซ.ม. ถ้าเป็นลักษณะนั้น ตอนนี้ไม่มีครับ อาจจะมีแต่คงต้องไปค้นๆ ในกรุของเก่า

แต่ถ้าหมายถึงโมเดลที่เอามาเล่นในบล็อก (จริงๆ โมเดลมันก็แยกย่อยอีกเยอะมากๆ แต่โดยมากเรียกแค่โมเดลก็พอ) ขอไม่เปิดเผยในทางสาธารณะ แต่ถ้ายังต้องการทราบจริงๆ หลังไมค์มาถามอีกทีจะตอบให้เป็นการส่วนตัวครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 14 กันยายน 2565 เวลา:15:34:43 น.  

 
คอมเม้นโดนแบนไม่รู้ติดคำอะไร


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 14 กันยายน 2565 เวลา:15:35:52 น.  

 
อื้อหือ! ถึงจะบอกว่าเป็นงานระดับ อบต.
แต่ก็ได้ความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย
กลายเป็นงานเทศกาลที่อลังการมากครับ
ป.ล. ขอบคุณพี่อุ้มสำหรับข้อความที่บล๊อกครับ ^^


โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 14 กันยายน 2565 เวลา:21:15:58 น.  

 
ขอบคุณกำลังใจค่ะคุณอุ้ม
ฝันดีคืนนี้นะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 14 กันยายน 2565 เวลา:23:46:46 น.  

 
ตอนนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขพอ
ไม่พยายามฝืนอะไรแล้วค่ะพี่อุ้ม

อิอิ ขอบคุณที่แวะไปส่งกำลังใจนะคะ
น้องขอเกาะล้อไปเที่ยวด้วยคนนะคะ


โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 16 กันยายน 2565 เวลา:16:12:22 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#18


 
อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 116 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
กันยายน 2565
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
12 กันยายน 2565
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.