<<
มกราคม 2559
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
21 มกราคม 2559
 

ททบ.๕ และบทบาทของกองทัพในการสื่อสารมวลชน

หลายครั้งที่สังคมไทยมีการเปลี่ยนเแปลงที่ส่งผลต่อประชาชนโดยรวม ในแวดวงสื่อสารมวลชนก็เช่นเดียวกันปรากฏการณ์สำคัญที่ถือเป็นก้าวแรกของวงการโทรทัศน์ไทย คือการเปิดสำนักงานและที่ทำการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4  ในรูปของบริษัท่ไทยโทรทัศน์ จำกัด  เมื่อวันที่  24 มิถุนายน  2498  โดยมี  ฯพณฯ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น  เป็นประธานในพิธีเปิด ด้วยเครื่องส่งโทรทัศน์ที่มีกำลังออกอากาศ  10  กิโลวัตต์ สัญญาณ  525  เส้น ภาพขาวดำ  นับเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกไม่เฉพาะสำหรับประเทศไทย แต่เป็นสถานีแรกในเอเชียอาคเนย์

Image

เมื่อมีการออกอากาศรายการต่างๆ  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไประยะหนึ่งทำให้เกิดความนิยม แพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วในหมู่ประชาชน ด้วยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น  จึงได้ดำริให้มีการก่อตั้งกิจการวิทยุโทรทัศน์ของกองทัพบกขึ้น ภายใต้ความมุ่งหมายแรกเริ่ม 3 ประการ คือ

  1. เพื่อประโยชน์ในการฝึกศึกษาของเจ้าหน้าที่ทหาร ให้มีความรู้ ความชำนาญ สามารถติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยุโทรทัศน์ได้
  2. เพื่อบริการความรู้ และความบันเทิงให้แก่ทหารและประชาชน
  3. เพื่อเป็ยสื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกิจการทหารของชาติกับประชาชน

จากจุดเริ่มต้น  จวบจนปัจจุบัน เป็นเวลากึ่งศตวรรษที่กิจการวิทยุโทรทัศน์ของกองทัพบกยืนหยัดคู่สังคมไทยมาเนิ่นนาน ในนาม “สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)”  ROYAL  THAI  ARMY  RADIO  AND  TELEVISION  (CHANNEL 5)  ซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้  ททบ.5 ได้ถือกำเนิด เติบโต ด้วยความตั้งใจ และร่วมแรงจากหลายภาคส่วนในสังคม อันเป็นมิตรภาพที่ควรค่าแห่งการบันทึกไว้ มิใช่เพียงเพื่อความทรงจำ แต่คือความภาคภูมิใจตราบกาลนาน ดังเรื่องราวอันควรค่าจารึกไว้ต่อไปนี้…


รู้จักกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

RTATV5_Logo

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial Television) ของกองทัพบกไทย และเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งที่สองของประเทศไทย เริ่มแพร่ภาพเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 ในระบบวีเอชเอฟ เดิมออกอากาศเป็นภาพขาวดำ ทางช่องสัญญาณที่ 7 จึงเรียกว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 (ททบ.7) หรือช่อง 7 ขาวดำ ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 จึงย้ายมาออกอากาศด้วยภาพสี ทางช่องสัญญาณที่ 5 จึงเรียกว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5) จนถึงปัจจุบัน มีพลเอกธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบก และพลเอก กิตติ อินทสร เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ก่อนกำเนิด ททบ.5

ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชนต์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ลงนามในคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 107 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2500 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจการวิทยุโทรทัศน์ของกองทัพบก ประกอบด้วย พล.อ.ไสว ไสวแสนยากร เป็นประธานกรรมการ พ.อ.การุณ เก่งระดมยิง เป็นเลขานุการ มีหน้าที่วางโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ของกองทัพบก กับวางแผนอำนวยการ และควบคุมการดำเนินงานทั้งปวงเกี่ยวกับกิจการด้านวิทยุโทรทัศน์ และมีอำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นปฎิบัติงาน เพื่อให้การบริหารงานได้ผลตามความมุ่งหมายของทางราชการ

ต่อมาในวันที่ 24 มิถุนายน 2500 เป็นวันที่เริ่มวางศิลาฤกษ์อาคารสถานีโทรทัศน์ในบริเวณกองพลทหารม้า ถนนพหลโยธิน สนามเป้า พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยกองทัพบกให้ยืมเงินในการก่อสร้าง และจัดหาอุปกรณ์ จำนวน 10,101,212 บาท
ด้วยปฐมฤกษ์ ณ วันที่ 25 มกราคม 2501 สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศครั้งแรกจากอาคารสวนอัมพร ในระบบ F.C.C. (Federal Communication Committee) สัญญาณ 525 เส้น ภาพขาวดำ ใช้ชื่อสถานีว่า “สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7″ กำลังออกอากาศของเครื่องส่ง 5 กิโลวัตต์ และเพิ่ม 12 เท่า ที่สายอากาศบนเสาสูง 300 ฟุตเป็นกำลังออกอากาศ 60 กิโลวัตต์ ชื่อสากลของสถานี “HSATV” และชื่อย่อว่า “ททบ.” สถานีโทรทัศน์แห่งที่สองในประเทศไทยครั้งเมื่ออาคารสถานีฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงได้เริ่มออกอากาศครั้งแรกทุกวันพุธแล้วเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 3 วัน ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ รายการส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ต่างประเทศและสารคดี โดยมีเหตุการณ์สำคัญ คือ

1430280976-ef8f7f5146b5802e41b57702ab5704be

- ขยายรัศมีการส่งสัญญาณ ด้วยเครื่องถ่ายทอดสัญญาณ “ทรานสเลเตอร์” ที่เขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อถ่ายทอด “การฝึกธระรัชต์” ให้ประชาชนได้เห็นการฝึกของทหารในยามปกติ และริเริ่มการจัดรายการภาคกลางวัน (พ.ศ. 2506)

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานีโทรทัศน์กองทัพบก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2508 เพื่อทอดพระเนตรกิจการของสถานีฯ และในปีนั้นได้มีการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง F.M.94.0 เมกะเฮิรตซ์ ถ่ายทอดเสียงภาษาอังกฤษ จากฟิล์มภาพยนตร์ที่ออกอากาศทาง ททบ. สร้างรากฐาน (พ.ศ. 2511 – พ.ศ. 2520)

เกิดการก่อตั้งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2511 เพื่ออำนวยการปฎิบัติงานของสถานีโทรทัศน์ทุกช่องในประเทศไทย และเริ่มโครงการถ่ายทอดสัญญาณจากสถานีส่งสนามเป้าไปยัง จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดนครราชสีมา โดยระบบไมโครเวฟ แทนเครื่องสเลเตอร์ (พ.ศ. 2515)

ในปีพ.ศ. 2517 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เป็น “สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5″ นอกจากนี้ยังปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องส่งโทรทัศน์จากระบบ 525 เส้น ขาวดำ ช่อง 7 เป็นระบบ 625 เส้น ช่อง 5 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2517 ในอีกเพียง 2 เดือนต่อมา

ได้ถ่ายทอดพิธีสวนสนามหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ออกอากาศเป็นภาพสีในระบบ PAL (Phase Alternation Line) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2517

Create Date : 21 มกราคม 2559
Last Update : 21 มกราคม 2559 17:58:59 น. 0 comments
Counter : 688 Pageviews.  
 
Name
* blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Opinion
*ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet

สมาชิกหมายเลข 1129231
 
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add สมาชิกหมายเลข 1129231's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com