คุณชายพุฒิภัทร (M.R. Puttipata)

ประทับใจเรื่องราวความรักของสองหนุ่มสาวต่างชนชั้น คุณชายพุฒิภัทร + กรองแก้ว  เมื่อดูแล้วประทับใจก็อยากแบ่งปันบ้างว่าประทับอะไรบ้าง พูดเลย

บทบาทของตัวละคร(เด่น) ที่เป็นตัวแทนของความดี และความไม่ดี

         ตัวละครทุกตัวแต่ละคนมีบทบาทชัดเจน  คุณชายพุฒิภัทร  กรองแก้ว  มารตี  ย่าเอียด ท่านพินิจ  ฯลฯ  เป็นตัวแทนความดีและความไม่ดีๆ สุดท้ายเป็นอย่างไร

คำคมในละคร

ท่านพินิจ “คุณหญิง ผมผิดไปแล้ว ผมขอกลับมาตายรัง ขอให้คุณหญิงเวทนาสามีผู้จนตรอกคนนี้ด้วย”

                  “ คำว่ามีชาติตระกูล  ไม่ได้หมายถึงแค่ชาติกำเนิด  แต่หมายถึงผู้ที่พ่อแม่  หรือทางบ้านได้อบรมสั่งสอนมาดีแล้ว  เพราะฉะนั้น หล่อนประพฤติตัวอย่างไร หล่อนก็เป็นอย่างนั้น จะเป็นสุภาพสตรีหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวหล่อนเอง ”

ระดับการงอนของคุณชายภัทร  พัฒนาการของความรัก งอนทีไรก็เป็นผลดีกับกรองแก้วได้กำไรทุกทีไป

อ่านต่อที่นี่เลย //www.isstep.com/m-r-puttipata/
Create Date : 19 พฤษภาคม 2556
Last Update : 19 พฤษภาคม 2556 23:23:50 น.
Counter : 985 Pageviews.

0 comment
Accounting Cycle (วงจรบัญชี)
การบัญชีคือการเก็บรวบรวมข้อมูล คัดแยกรายการแล้วนำมาวิเคราะห์รายการก่อนว่าสามารถนำมาบันทึกบัญชีได้หรือไม่ สิ่งที่จะตอบว่าได้หรือไม่ได้ก็คือ รายการที่จ่ายไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการแล้ว  บันทึกรายการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นลงสมุดบัญชี  สรุปผลรายงานทางการเงิน 
รายการบัญชีที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งๆ  แม้จะมีมากมายแต่รายการเหล่านั้นมักจะมีการบันทึกลักษณะเดียวกัน  จัดหมวดหมู่ไว้ด้วยกัน ดังนี้
สมุดรายวันซื้อ
สมุดรายวันขาย
สมุดรายวันเงินสดจ่าย
สมุดรายวันเงินสดรับ
สมุดรายวันทั่วไป

ก่อนจะนำข้อมูลมาบันทึกลงในสมุดรายวันข้างต้นนั้น เราจะต้องรู้ว่าเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเรียกว่า วงจรบัญชี นั้น มีกระบวนการ คือ วงจรซื้อ  วงจรขาย  วงจรรับ  วงจรจ่าย รายละเีอียดมีอะไรบ้าง
อ่านต่อที่นี่เลย  //www.isstep.com/accounting-cycle/Create Date : 09 พฤษภาคม 2556
Last Update : 9 พฤษภาคม 2556 20:37:11 น.
Counter : 725 Pageviews.

0 comment
ค่าเงินบาท Weak & strong agaist (another currency)

กรณีค่าเงินบาทแข็งมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการอย่างไร  เหรียญมีอยู่สองด้าน  จุดสมดุลอยู่ตรงไหน

จากกรณีเงินบาทมีการเปลี่ยนแบลงอย่างรวดเร็ว  ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการ   มีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้อง  ใครได้ประโยชน์  เสียประโยชน์  

                ค่าเงินบาท   หมายถึง  จำนวนเงินบาทที่นำไปแลกเปลี่ยนกับเงินตราต่างประเทศหรือที่เรียกกันว่าเงินสกุลอื่น  เช่น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  เงินเยนญี่ปุ่น  เงินปอนด์เสตอร์ลิงของอังกฤษ  เป็นต้น เช่นนำเงิน 31 บาท ไปแลกเงินญี่ปุ่นได้ 100 เยน นำเงิน 29  บาทไปแลกเงินดอลลาร์ได้  1  ดอลลาร์  โดยขึ้นอยู่กับ อัตราแลกเปลี่ยน

                ผู้ส่งออก   เสียประโยชน์  ใช้เงินซื้อมากขึ้นในขณะที่เราได้ของเท่าเดิม ได้เงินบาทน้อยแม้จะได้ดอลลาร์เท่าเดิม (ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน)  แต่ถ้าเป็นผู้ส่งออกที่นำเข้าสินค้ามาเพื่อผลิตแล้วส่งออกมากกว่าที่นำเข้า ก็ถือว่าได้ประโยชน์ ก็เหมือนธุรกิจทั่วไป   (ซื้อ < กว่าขาย = กำไรขั้นต้น) 

                 ผู้นำเข้า    ได้ประโยชน์  ประหยัดเงินไทยที่ต้องนำไปแลกเปลี่ยน     ขายของได้เยอะขึ้นเพราะต่างประเทศใช้เงินซื้อน้อยลงจึงมีกำลังซื้อเยอะขึ้น ซื้อของเรามากขึ้น  เช่น ซื้อเครื่องจักรได้ถูกลง

                  ส่วน ผู้ที่กู้เงินจากต่างประเทศ    ที่กู้ไว้ก่อนหน้าก็จะมียอดหนี้เงินกู้สกุลต่างประเทศเมื่อแปลงเป็นเงินบาท  ได้ประโยชน์

                  เิงินบาทแข็งได้อย่างไร  มีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง แนวโน้มเศรษฐกิจของไทยในระยะใกล้จะเป็นอย่างไร  อ่านต่อที่นี่  //www.isstep.com/weak-strong-agaist-another-currency/
Create Date : 27 เมษายน 2556
Last Update : 27 เมษายน 2556 12:35:49 น.
Counter : 737 Pageviews.

0 comment
AEC เราต้องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อวันนั้น มาถึง

AEC หรือ Asean Economics Community

คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผล วันที่ 1 มกราคม 2558 วันนั้น จะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากอย่างที่คุณคิดไม่ถึงทีเดียว

มาดูสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

- การลงทุนจะเสรีมาก

- การค้าการขายใครที่แข็งแรงกว่าย่อมได้เปรียบ

- จะมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นศูนย์กลาง คนที่พูดภาษาอังกฤษได้จะได้เปรียบ

กรุงเทพฯจะแออัดอย่างหนัก เนื่องจากมีตำแหน่งเป็นตรงกลางของอาเซียนและเป็นเมืองหลวงของไทยโดยเมืองหลวงอาจมีสำนักงานของต่างชาติมาตั้งมากขึ้น รถจะติดอย่างมากสนามบินสุวรรณภูมิจะแออัดมากขึ้น (ปัจจุบันมีโครงการที่จะขยายสนามบินแล้ว)
Create Date : 18 สิงหาคม 2555
Last Update : 18 สิงหาคม 2555 20:17:32 น.
Counter : 443 Pageviews.

0 comment
การเก็บเมล็ดพันธ์ไว้ใช้เอง

การเก็บเมล็ดพันธ์ไว้ใช้เอง

สร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างฐานผลิตในครัวเรือน

SmileySmileySmiley

ตะกูลแตง เช่น ฟักทอง ฟัก แตงกวา บวบต่างๆ

การเก็บเกี่ยว เก็บผลแก่ที่มีขนาดใหญ่ และมีสีเหลือง

การทำความสะอาด ผ่าผลตามยาว ใช้ช้อนตักเมล็ดออกมาหมักไว้1 คืน ล้างเมล็ดให้สะอาดแล้วตากแดด 1 แดด

จากนั้นนำมาฝังในร่ม2 วัน จึงเก็บได้

พริก เช่นพริกขึ้หนู พริกสด พริกหยวก พริกหอม พริกกระเหรี่ยง

การเก็บเกี่ยว เก็บผลที่แก่สีแดงจัดเก็บเกี่ยวผลทั้งขั้วบ่มในที่ร่ม 3 - 5 วัน

การทำความสะอาด ผ่าเปลือกออกให้เหลือเฉพาะแกนผลแกะเอาเมล็ดไปตากแดด3 – 4 แดด

ผักตะกูลกระหล่ำเช่น คะน้า ผักกาดขาว กวางตุ้ง กะหล่ำปลีกระหล่ำดอก

การเก็บเกี่ยว สังเกตว่าผักเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน เมล็ดสีดำ เก็บเกี่ยวโดยตัดทั้งต้นมัดรวม 2 – 3ต้นต่อมัด

การทำความสะอาด แขวนตากแดดปมกลางแจ้ง7 – 10 วัน เคาะเอาเมล็ดและทำความสะอาด

ข้าวโพด

การเก็บเกี่ยว เลือกฝักที่ 2 หรือ 3 ของต้นหรือฝักที่อยู่บริเวณกลางๆ ปล่อยให้ฝักแก่และแห้งคาต้นจึงเก็บฝัก

การทำความสะอาด แขวนฝักข้าวโพดทั้งเปลือก ตากแดด 2 วันจากนั้นแกะเมล็ดออกจากฝัก นำไปฝัดเพื่อทำความสะอาด

มะเขือ เช่น มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือพวง ฯลฯ

การเก็บเกี่ยว เลือกเก็บผลสุกมาก ซึ่งจะมีสีน้ำตาล บ่มในร่ม 3วัน เพื่อให้เมล็ดแก่เต็มที่

การทำความสะอาด หั่นส่วนปลายออก แล้วทุบให้เมล็ดแตกออกมานำเมล็ดหมักไว้ 1 คืน จากนั้นจึงนำไปตากแดด 2 – 3 แดด

การตากเมล็ดพันธุ์

การตากคือการทำให้เมล็ดแห้งซึ่งมีความจำเป็นมากต่อเมล็ดพันธุ์เพราะเมล็ดพืชมีชีวิตหากมีความชื้นมากก็จะทำให้เมล็ดขึ้นราได้ง่ายและอ่อนแอต่อแมลงศัตรูพืชการตากแดดจึงช่วยลดความชื้นที่มีอยู่ในเมล็ดให้เหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการมีชีวิตแต่ไม่สามารถงอกได้ซึ่งทำได้ดังนี้

1. ปูกระดาษหรือแผ่นพลาสติกตรงบริเวณที่มีแสงแดดส่องตลอดวัน

2. เขี่ยเมล็ดพันธุ์กลับไปมา วันละ 2 – 3 วัน

3. เมื่อถึงตอนเย็นควรเก็บเข้าร่มเพื่อป้องกันน้ำค้างลง

4. เมื่อเมล็ดแห้งดี จึงเก็บบรรจุใส่ในภาชนะ

การป้องกันแมลงทำลายก่อนการบรรจุ

เมล็ดถั่วต่างๆ

แบบที่ 1 ถั่วเขียว 1 กิโลกรัม ใช้เมล็ดละหุ่งบด 40 กรัมผสมคลุกเคล้าให้ทั่ว

แบบที่ 2 น้ำมันพืช 2ช้อนชา ต่อเมล็ดถั่ว 1 กิโลกรัม ผสมคลุกเคล้าให้ทั่ว

เมล็ดพันธุ์พืชทั่วไป

แบบที่ 1 ใบยี่โถหั่นฝอยอบแห้ง40 กรัม ต่อเมล็ดพืช 1 กิโลกรัม ผสมคลุกเคล้าให้ทั่ว

แบบที่ 2 ขมิ้นชันป่น50 กรัม ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม ผสมคลุกเคล้าให้ทั่ว

แบบที่ 3 ปูนขาว 50กรัม ต่อเมล็ดพืช 1 กิโลกรัม ผสมคลุกเคล้าให้ทั่ว

การเก็บรักษา

ประเทศเรามีสภาพอากาศร้อนชื้นทำให้เมล็ดพันธุ์สูญเสียการงอกอย่างรวดเร็วหลังเก็บเกี่ยวหากต้องการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ได้นานๆ จึงควรให้ความสำคัญต่อปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1.สภาพเมล็ดก่อนการจัดเก็บเมล็ดที่แก่จัดและมีความสมบูรณ์จะเก็บได้นานกว่าเมล็ดที่ได้รับความเสียหายจากเครื่องจักร

2. ความชื้นของเมล็ดและความชื้นของสภาพอากาศ ถ้าเมล็ดแห้งและอากาศแห้งจะเก็บเมล็ดไว้ได้นานภาชนะที่ใช้ในการเก็บบรรจุเมล็ดที่สามารถป้องกันความชื้นจากภายนอกได้จึงสำคัญมาก

3. อุณหภูมิกับการเก็บเมล็ดพันธุ์สำหรับการเก็บรักษาพืชทั่วไปแล้วไม่ควรเก็บในที่ๆ มีอุณหภูมิสูงเกิน 40องศาเซนเซียส การเก็บที่อุณหภูมิต่ำ จะเก็บได้นานกว่าในที่อุณหภูมิสูง

4. ส่วนประกอบของเมล็ดเมล็ดพืชที่ประกอบด้วยแป้ง เช่น ข้าวโพดมะเขือ พริก ฯลฯ จะเก็บได้นานกว่าพวกที่ประกอบด้วยไขมัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกถั่วต่างๆ

ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุ

1.ถุงตาข่าย ถุงผ้า และถุงกระดาษทำให้การแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างเมล็ดกับอากาศได้มากป้องกันความชื้นและการถ่ายเทอากาศได้น้อย การเก็บรักษาเมล็ดได้นานกว่าหากเป็นขวดแก้วที่มีสีชาจะเก็บไว้ได้นานกว่าขวดใส เก็บได้นานประมาณ 1 ปี หรือ ในตู้เย็น เก็บไว้ได้นาน 1 – 3 ปี

2.ถุงพลาสติก กระป๋อง ขวดแก้วและภาชนะทึบที่มีฝาปิด สามารถป้องกันความชื้นและการถ่ายเทอากาศได้น้อยการเก็บรักษาเมล็ดได้นานกว่า หากเป็นโอ่งหรือไหดินที่แห้ง เก็บได้นานประมาณ 1 ปี หรือในตู้เย็น เก็บไว้ได้นาน 1 – 3 ปี
Create Date : 18 สิงหาคม 2555
Last Update : 18 สิงหาคม 2555 20:12:58 น.
Counter : 1694 Pageviews.

0 comment

Valentine's Monthต้นกฤษณา
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]