There is nothing permanent except change. (by:Heraclitus)
Group Blog
 
 
ธันวาคม 2559
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
30 ธันวาคม 2559
 
All Blogs
 
▶▶▶คณะสนช.เข้าชื่อเพื่อแก้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ม.7การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช:ตัดขั้นตอนมส.เสนอนามพระราชาคณะ

▶▶▶คณะสนช.เข้าชื่อเพื่อแก้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ม.7การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช:ตัดขั้นตอนมส.เสนอนามพระราชาคณะออก


เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2559 ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) แถลงภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระการเข้าชื่อของสมาชิกสนช. จำนวน 84 คน เพี่อเสนอแก้ไขพ.ร.บ.คณะสงฆ์ //winne.ws/n11728

  เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ขณะที่ทางวัดพระธรรมกาย ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยได้มีกองกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนับพันนาย บุกรื้อสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะบริเวณประตู 5 ซึ่งเป็นข่าวใหญ่เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนทุกสำนักข่าว 

   และในวันเดียวกันที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) แถลงภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระการเข้าชื่อของสมาชิกสนช. จำนวน 84 คน เพี่อเสนอแก้ไขพ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับปี พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ในมาตรา 7 เรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งคณะกรรมาธิการศาสนา และศิลปวัฒนธรรม นำโดยพล.ต.อ.พิชิต ควรเตชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นผู้รับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและได้พิจารณาเสร็จแล้ว

  คือ “พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ” โดยให้กลับไปใช้ตามข้อความตามลักษณะเดิมตามมาตรา 7 ของพ.ร.บ.คณะสงฆ์ปี พ.ศ.2505 โดยยกเลิกข้อความในมาตรา 7 ของพ.ร.บ.สงฆ์ ปี พ.ศ.2505 แก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ที่ระบุว่า

        “พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง ในกรณีที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง ให้นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด โดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ในกรณีที่สมเด็จพระราชคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่นผู้มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลำดับ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช”


เมื่อถามว่าแสดงว่าตัดขั้นตอนการเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราชของมหาเถรสมาคมออกไปใช่หรือไม่ นพ.เจตน์ กล่าวว่า หากดูตามถ้อยคำจะเป็นลักษณะนั้นคือ ตัดตอนของมหาเถรสมาคมออกไป แต่ทั้งนี้คงต้องดูการศึกษาของคณะกรรมาธิการและคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้งว่าเป็นอย่างไร

นพ.เจตน์ กล่าวว่า โดยคณะกรรมาธิการให้เหตุผลการเสนอแก้ไขดังกล่าวได้รับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องมาแล้ว และเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชที่ผ่านมา รวมถึงกลับไปใช้ความเดิมตามโบราณราชประเพณี ที่เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

อย่างไรก็ตามร่างพ.ร.บ.นี้จะเสนอเข้าที่ประชุมสนช. ในวันที่ 29 ธ.ค. นี้ ซึ่งจากการประสานงานไปยังรัฐบาล ทางครม.จะส่งนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารับเรื่องไปศึกษา ซึ่งจะส่งเรื่องกลับมาให้ทางสนช.เมื่อไหร่อย่างไรขึ้นอยู่ทางครม. แต่คาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมสนช.ได้ภายหลังปีใหม่

       เมื่อถามว่าการแก้ไขเพียงข้อความสั้น ๆ จะเป็นการพิจารณา 3 วาระรวดหรือไม่ โฆษกวิปสนช. กล่าวว่า ที่ประชุมวิปสนช.ยังไม่ได้กำหนดจะพิจารณาอย่างไร แต่จะต้องทำโดยเร็ว เมื่อถามว่าเกรงหรือไม่ว่าจะเกิดแรงต่อต้านจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากกฎหมายเดิมใช้มาเป็นเวลานาน นพ.เจตน์ กล่าวว่า คงต้องสื่อ ตนไม่ทราบ ว่าจะเกิดแรงกระเพื่อมหรือไม่ แต่ว่ากฎหมายต้องรีบทำ ผู้สื่อข่าวถามว่าหากกฎหมายใหม่ยังไม่มีการประกาศใช้แสดงว่าจะยังไม่มีการตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่หรือไม่ นพ.เจตน์ ถ้าจะตั้งก่อนกฎหมายบังคับใช้ก็ได้ แต่หากกฎหมายเสร็จแล้วจึงจะมีผลใช้บังคับ


       ซึ่งขณะเดียวกัน เมื่อกระแสข่าวนี้แพร่ออกไป ในโลกออนไลน์ ก็ทำให้มีคำถามในใจของพี่น้องชาวพุทธว่า เรื่องนี้ควรเป็นเรื่องของคณะสงฆ์หรือไม่ เพราะประเทศไทย มีการปกครองแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายอาณาจักร และฝ่ายศาสนจักร มายาวนาน และการแต่งตั้งประมุขสงฆ์ก็ควรเป็นไปตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับที่ใช้กันมาตามพระธรรมวินัยหรือไม่? และ

การจะแก้ไขพระราชบัญญัติซึ่งเป็นพระบรมราชโองการจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 จะเหมาะสมหรือไม่ ? ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พระองค์ก็ทรงมีพระดำรัสให้รัฐบาลยึดนโยบายการปฏิบัติให้ราษฎรมีความสุขที่สุด ลดการขัดแย้ง และเคยปฏิบัติกันมาอย่างไร ? ก็ให้ถือปฏิบัติเหมือนครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ยังอยู่กับพสกนิกรตลอดไป...มิใช่หรือ ?? ซึ่งทั่วโลกก็ทราบดีว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธที่มีชาวพุทธมากที่สุด แต่ถ้าแก้พ.ร.บ.คณะสงฆ์แบบนี้ ท่านคิดว่าชาวพุทธจะรู้สึกอย่างไร ? การกระทำหรือการตักสินใจของฝ่ายอาณาจักร จะละเมิดสิทธิเสรีภาพการนับถือศาสนาของสงฆ์ไทยและชาวพุทธหรือไม่ ????
Smiley
อ้างอิง: สยามรัฐออนไลน์ 28ธ.ค.2559


ข่าว วินนิวส์


Create Date : 30 ธันวาคม 2559
Last Update : 30 ธันวาคม 2559 10:22:01 น. 3 comments
Counter : 633 Pageviews.

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เตยจ๋า Political Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
..................
Happy New year 2017


โดย: Opey วันที่: 30 ธันวาคม 2559 เวลา:10:47:46 น.  

 
เตยจ๋า Topical Blog ดู Blog
เรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังแน่ๆ จะว่าไปการยึดหลัก
อาวุโสตามพระธรรมวินัยเหมือนเดิมก็ดูเหมาะสมอยู่แล้วนะโดย: หอมกร วันที่: 30 ธันวาคม 2559 เวลา:11:06:25 น.  

 
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาเยี่ยมนะจ้ะ ^____^ สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ


โดย: peepoobakub วันที่: 20 มีนาคม 2560 เวลา:12:52:47 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13


 
permanent-love
Location :
พัทลุง Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 31 คน [?]

BlogGang Popular Award #11
เพื่อนบล็อกทั้งหมดอยู่ในนี้.....▶คุณพระช่วยจริๆไม่ใช่ตลกหรือเล่นๆ


Flag Counter

Friends' blogs
[Add permanent-love's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.