Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2555
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
 
2 กุมภาพันธ์ 2555
 
All Blogs
 
ตื่นตาประทับใจ เมื่อไปนั่งรถรางแอ่วเมืองเชียงราย

ผมมีโอกาสพาญาติไปนั่งรถรางชมเมืองเชียงราย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถรางของเทศบาลนครเชียงราย ชื่อ “นั่งรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย” พบว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวเชียงราย ที่จะได้รู้จักสถานที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย 9 แห่ง โดยใช้เวลาไม่นานนัก (ประมาณ 2 ชั่วโมง) ด้วยพาหนะที่สะดวกสบาย และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย ขอบันทึกความประทับใจที่ได้พบ เป็นข้อมูลสำหรับทุกท่านครับ
เทศบาลนครเชียงรายจัดรถรางบริการนักท่องเที่ยวทุกวัน วันละ 4 เที่ยว ภาคเช้าเวลา 9.00 น. และ 9.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. และ 13.30 น. เพื่อพาไปชมสถานที่สำคัญ 9 แห่ง รอบ ๆ เขตเทศบาลนครเชียงราย มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ตามแผนที่นี้ครับ
สำนักงานที่ให้บริการนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการรถรางแต่ละเที่ยว จะต้องไปลงทะเบียนที่สำนักงานนี้ก่อน เมื่อใกล้เวลารถออก รถรางจึงจะเข้ามาจอด รถรางมีทั้งหมด 2 คัน (ที่จริงเป็นรถยนต์ที่ออกแบบคล้ายรถราง และวิ่งไปตามถนนไม่ได้วิ่งอยู่บนรางนะครับ)
เมื่อลงทะเบียนจะได้รับเอกสาร “แผนที่ท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย” และบัตรประจำตัวผู้โดยสาร สำหรับติดไว้ที่เสื้อ (เหมือนลูกทัวร์) บัตรประจำตัวนี้ต้องคืนเจ้าหน้าที่เมื่อสิ้นสุดการเดินทาง
รถรางแต่ละคันมีลักษณะเปิดโล่งด้านข้าง บรรจุนักท่องเที่ยวได้ 28 คน คนขับจะทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ขับรถพาไปชมสถานที่ตามแผนที่และบรรยายสถานที่แต่ละแห่งด้วย (อาจจะมีนักศึกษาที่มาฝึกงานมัคคุเทศก์ ช่วยบรรยายบ้างในบางครั้ง) เมื่อทุกคนพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยครับ
จุดที่ 1 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ซึ่งอยู่ด้านหน้าที่รถรางจอดอยู่ จุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปชมได้เองทั้งก่อนรถออกหรือเมื่อรถกลับมาถึง
จุดที่ 2 หอวัฒนธรรมนิทัศน์ อาคารหลังนี้เคยใช้เป็นศาลากลางจังหวัด ปัจจุบันภายในจัดทำเป็นหอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ แสดงนิทรรศการถาวรแบ่งออกเป็น 6 ห้อง มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อจังหวัดเชียงราย แสดงประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงรายตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ สมัยสถาปนาเมืองเชียงราย สมัยราชอาณาจักรสยามและเชียงรายปัจจุบัน รวมทั้งการแสดงนิทรรศการชนพื้นเมือง และกลุ่มชาติพันธ์ของจังหวัดเชียงราย
ด้านข้างอาคารหลังนี้เป็นที่ตั้งห้องสมุดประชาชน ซึ่งมีลักษณะพิเศษเพราะใช้โบกี้รถไฟเก่าทั้งขบวนมาดัดแปลงปรับปรุงใหม่เป็นห้องสมุด มีชื่อเรียกว่า “ห้องสมุดรถไฟ”
จุดที่ 3 วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามหาพรหม ราวปีพุทธศักราช 1982 เคยเป็นที่ประดิษฐ์ฐานพระพุทธสิหิงค์ หรือที่เรียกกันว่า “พระสิงห์” ปัจจุบันเป็นองค์จำลอง (องค์จริงประดิษฐ์ฐานอยู่ ณ วิหารลายคำ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่) มีพระอุโบสถรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบล้านนาสมัยเชียงแสน บานประตูออกแบบโดยอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินล้านนาและศิลปินแห่งชาติผู้มีชื่อเสียงแกะสลักไม้เป็นเรื่อง ดิน น้ำ ลม ไฟ นอกจากนั้นบานประตูยังแกะสลักเป็นรูปสัตว์สี่ชนิด และบ่งบอกความเป็นเพศหญิงเพศชาย
จุดที่ 4 วัดพระแก้ว วัดพระแก้วเป็นวัดเก่าแก่ เดิมชื่อว่า วัดป่าเยียะ เป็นป่าไผ่ชนิดหนึ่ง ในปี พ.ศ. 1977 ฟ้าได้ผ่าองค์พระเจดีย์พังทลายลงจึงพบพระแก้วมรกต (ปัจจุบันประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ) วัดนี้จึงได้ชื่อว่า “วัดพระแก้ว” พระอุโบสถของวัดเป็นพระวิหารทรงเชียงแสน ภายในมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย เรียกว่า พระเจ้าล้านทอง
มีหอพระหยก เป็นอาคารทรงล้านนา ภายในประดิษฐานพระหยกเชียงแสน


มีโฮงหลวงแสงแก้ว พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญของวัด ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และผลของต้นพระเจ้า 5 พระองค์


ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ปลูกต้นไม้หาชมยาก เช่น ต้นพระเจ้า 5 พระองค์ (25 ปี จึงจะออกผล) ต้นไก่ฟ้าพระยาลอ เป็นต้น
จุดที่ 5 วัดดอยงำเมือง วัดดอยงำเมือง ตั้งอยู่บนดอยงำเมือง การขึ้นไปชมวัดจะต้องเดินขึ้นบันไดรวม 74 ขั้น (ถ้าขับรถไปเองสามารถขึ้นไปถึงลานวัดได้ครับ)
วัดดอยงำเมืองเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นที่ตั้งของกู่บรรจุพระอัฐิของพญามังรายมหาราช สร้างโดยพญาไชยสงคราม โอรสของพญามังรายมหาราช ในพุทธศตวรรษที่ 19
จุดที่ 6 วัดพระธาตุดอยจอมทอง วัดพระธาตุดอยจอมทองตั้งอยู่บนดอยจอมทอง รถรางจะพานักท่องเที่ยวขึ้นไปถึงลานพระอุโบสถเลย (จึงไม่ต้องเดินขึ้นบันไดจำนวน 92 ขั้น !!!) ค่อยยังชั่วหน่อย
เป็นวัดที่มีพระเจดีย์ทาสีทองสวยงาม ที่สร้างขึ้นใหม่ แทนองค์เดิมที่พังทลายลงจากแผ่นดินไหว ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
บริเวณวัดพระธาตุดอยจอมทองมีเสาสะดือเมือง(หรือเสาหลักเมือง) 108 หลัก ตั้งอยู่บนเนินเขา ในรูปแบบสมมุติฐานของจักรวาล
จุดที่ 7 วัดมิ่งเมือง สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช เป็นวัดสำคัญของชาวเชียงรายอีกวัดหนึ่ง ปัจจุบันเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเที่ยงคืนในวันพระขึ้น 15 ค่ำ ที่ตรงกับวันพุธ ที่เรียกว่า “พิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด” วัดมิ่งเมืองยังมีชื่อเรียกว่า วัดช้างมูบ(วัดช้างหมอบ) มีหลังคาพระอุโบสถเป็นรูปซุ้มโขงประดับด้วยรูปปั้นของช้างทรงเครื่องหมอบอยู่
บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่องค์หนึ่ง มีลักษณะแปลกตรงที่ทาสีดำทั้งองค์และมีริ้วสีทองเหมือนห่มจีวรบาง ๆ มีชื่อเรียกว่า “หลวงพ่อองค์ดำ” เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเคารพนับถือ
จุดที่ 8 หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่บนถนนบรรพปราการ ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ และก่อสร้างโดยเทศบาลนครเชียงรายในปี พ.ศ. 2549 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองเชียงราย หอนาฬิกาแสดงเวลาปัจจุบัน และมีการแสดงแสง สี เสียง ที่ตื่นตาประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้ชม จัดแสดงวันละ 3 รอบ ในเวลา 19.00 น., 20.00 น. และ 21.00 น. เสาไฟฟ้าบริเวณหอนาฬิกาทุกต้นได้รับการตกแต่งให้สวยงามเข้ากับตัวหอนาฬิกาด้วย นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเชียงรายต้องไม่พลาดชม
จุดที่ 9 สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ ครบ ๗๕ พรรษา โดยเทศบาลนครเชียงรายได้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จัดเป็นสถานที่แสดงนิทรรศการชนเผ่า สถานที่อนุรักษ์ตุงและโคมที่มีเอกลักษณ์ล้านนา นอกจากนี้ยังเป็นสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ จัดงานประเพณีต่าง ๆ ของจังหวัด และมีการจัดถนนคนเดินทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 24.00 น.
ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น(นั่งรถรางและเดินเข้าไปชมสถานที่ต่าง ๆ) ประมาณ 2 ชั่วโมง รถรางก็พาผู้โดยสาร(ลูกทัวร์) กลับมาถึงจุดเริ่มต้น(ด้านหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนฯ) โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ อิ่มเอมใจ และสุขใจ

ขอขอบคุณเทศบาลนครเชียงราย ที่มีโครงการดี ๆ เช่นนี้ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสชมเมืองในเวลาสั้น ๆ แต่ได้สาระและความรู้มากมาย ท่านที่ไปเที่ยวเชียงรายครั้งต่อไป น่าจะหาโอกาสไปนั่งรถรางชมเมืองสักครั้งนะครับ.
Create Date : 02 กุมภาพันธ์ 2555
Last Update : 2 กุมภาพันธ์ 2555 13:42:31 น. 21 comments
Counter : 11186 Pageviews.

 
สวัสดียามบ่ายค่ะ

ขอตามมาเที่ยวด้วยคนค่ะ


ขอให้มีความสุขนะคะemo


โดย: iamorange วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:53:08 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณทองกาญจนา
ตามไปนั่งรถรางชมเมืองเชียงฮายด้วย
เป็นโครงการที่ดี ไม่ทราบว่ามีตลอดไหมค่ะ
จะได้ตามไปเที่ยวบ้าง
ขอบคุณที่นำมาบอกกันค่ะ


โดย: pantawan วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:14:53:18 น.  

 

บ่ายแก่ๆ ร้อนแบบนี้ สักแก้วนะคะ เกศสุริยง
สร้างกริตเตอร์

แวะมาทักทายยามบ่ายแก่ๆค่ะคุณทองกาญจนา เชียงรายยังมีเสน่ห์อยู่เสมอมิเคยเปลี่ยนแปลงเลยนะคะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:31:34 น.  

 
สวัสดีค่ะ
ในวันที่อากาศดีๆ
เอาภาพคลายเครียดมาฝาก ไม่รู้เคยดูหรือยังโดย: pantawan วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:48:59 น.  

 
สวัสดีค่ะ เป็นโครงการที่ดีจริงๆค่ะ นอกจากจะได้เที่ยวครบแล้วยังได้ช่วยกันลดโลกร้อนอีกแบบนั่งรถรางไปด้วยกัน
พอดีปีหน้าว่าจะไปเที่ยวเชียงรายค่ะ เลยหาข้อมูลไปเรื่อยๆ ไม่รู้ไปปีหน้าทางจังหวัดจะมีโครงการดีๆแบบนี้หรือเปล่า
ขอบคุณที่พาเที่ยวนะคะ


โดย: กางเกงยักษ์ลอยฟ้า วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:13:22 น.  

 โดย: Kavanich96 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:8:34:00 น.  

 
ท่องเที่ยวด้วยรถรางนี่ดีนะคะ ไม่เร่งรีบ ได้มีโอกาสดื่มด่ำ
บรรยากาศได้เต็มที่
ชอบสถาปัตยกรรมทางเหนือ โดยเฉพาะวัดวาอาราม
ดูเป็นเอกลักษณ์ของเขา คือเห็นก็บอกได้ทันทีว่าใช่

ขอบคุณที่แวะไปแปะหัวใจให้นะคะ
ขอมาแปะหัวใจดวงแรกของวันนี้ให้แทนคำขอบคุณค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:22:40 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณทองกาญจนา

แวะมาแปะหัวใจให้ 1 ดวงนะคะ

ดีใจมากที่แวะไปคุยนะคะ

ทานอาหารกลางวันหรือยังคะ
มีผัดสะตอกุ้งมาฝากค่ะ

วันหยุดพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะโดย: pantawan วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:12:51:57 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
--------------------------------
เพิ่งลุกจากที่นอน เมื่อคืนกลับจากงานที่ค่ายบางระจันเกือบเที่ยงคืน ยังมีงานวันนี้และพรุ่งนี้อีก ประมาณบ่ายสองโมงก้ต้องนำทีมงานไปแต่งหน้าทำผมให้กับนักแสดงอีกค่ะ แวะมาทักทายหวังว่าคุณทองกาญจนา สบายดีนะคะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:11:49:15 น.  

 
สวัสดีตอนค่ำค่ะ

แวะมาแปะหัวใจดวงสุดท้ายของวันนี้ค่ะ
มีความสุขมาก ๆ นะคะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:19:09:32 น.  

 
สวัสดีค่ะ
แวะมาส่งหัวใจในเดือนแห่งความรักค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมและแปะห้วใจให้
แค่ไปเยี่ยมก็ดีใจมากๆ

อยาก Vote ให้ด้วย เน้นเรื่องอะไรหรือเปล่าคะ
เดี๋ยวนี้ไม่สอนเรื่องทำ blog แล้วหรือคะ
ปานก็ยังทำไม่ค่อยเป็น
ไม่ค่อยมีเวลาด้วยค่ะ
ส่วนมากใช้ notebook จะโหลดช้า
เอาไปเล่นที่ทำงานเวลาอยู่เวร
ต้องใช้กับ aircard

คืนนี้ฝันดีนะคะ
พรุ่งนี้ขอเข้ามาคุยอีกนะคะโดย: pantawan วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:0:06:51 น.  

 
อุฏฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ อปฺปมตฺโต วิธานวา
สมํ กปฺเปติ ชีวิตํ สมุภตํ อนุรกฺขติ

ขยันทำงาน ไม่ประมาท ฉลาดในวิธีจัดการ เลี้ยงชีพแต่พอดี
ย่อมรักษาทรัพย์สมบัติให้คงอยู่และเพิ่มทวีได้

ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ตลอดไป...นะคะขอบคุณคำอวยพรวันเกิด...นะคะ

เห็นอนุสาวรีย์ท่านพญามังรายแล้ว คิดถึงเชียงรายจริง ๆ ...
ภาพถ่ายสวยทุกภาพเลย...ค่ะโดย: พรหมญาณี วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:12:54 น.  

 
เป็นหนึ่งอันที่ตั้งใจว่าจะไปโดนให้ได้ค่าา อิอิ

โหวตหมวดท่องเที่ยวให้นะคะ

ขอบคุณที่ไปแปะหัวใจให้นะคะ ของเราหมดแล้วอ้ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแปะให้นะคะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:14:34 น.  

 

สวัสดีค่ะ
แวะมาแปะหัวใจให้ก่อนหมดค่ะ
และโหวตหมวดท่องเที่ยวเหมือนคุณสาวไกด์นะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Calla Lily Home & Gargen Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
ทองกาญจนา Travel Blog ดู Blog


โดย: pantawan วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:30:08 น.  

 
มาแปะหัวใจให้ตามสัญญาค่ะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:7:35:42 น.  

 
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณกาแฟหอมกรุ่นแต่เช้า ชอบกาแฟมากๆ

แวะมาส่งกำลังใจ
ทำงานอย่างมีความสุขนะคะ

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะโดย: pantawan วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:11:16:18 น.  

 
สวัสดีวันพุธค่ะ

มาขอบคุณสำหรับกาแฟที่เอาไปให้เมื่อวานนี้นะคะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:8:53:04 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
###########################
ทักทายวันอากาศค่อนข้างร้อนนนนนนน อากาศร้อนใจคนอย่าร้อนนะคะ ระลึกถึงอยู่เป็นนิจค่ะคุณทองกาญจนา


โดย: เกศสุริยง วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:10:03:57 น.  

 
แหะๆ ขอบคุณสำหรับกาแฟค่ะ

แต่เราไม่ใช่สาวกตาบั๊ก แหะๆ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:8:28:35 น.  

 

Glitter by NickCS.com

ราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณทองกาญจนา


โดย: เกศสุริยง วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:23:45:26 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณทองกาญจนา
พักผ่อนอย่างมีความสุขในวันหยุดนะคะ
แปะหัวใจให้ 1 ดวง

มีขนมมาฝากค่ะ


โดย: pantawan วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:1:47:46 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ทองกาญจนา
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]


ค้นหาข้อมูลในบล็อก"ทองกาญจนา"
Loading
Friends' blogs
[Add ทองกาญจนา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.