Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2548
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
9 พฤศจิกายน 2548
 
All Blogs
 
กรุงแตก,พระเจ้าตาก และประวัติศาสตร์ไทย

มาลี ได้รับหนังสือเล่มหนึ่ง ของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ เรื่อง กรุงแตก,พระเจ้าตาก และประวัติศาสตร์ไทย ฯ ซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมบทความของอาจารย์ที่ถูกตีพิมพ์ในหนังสือศิลปวัฒนธรรม ของสำนักพิมพ์มติชน

มาลีได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบ มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ และอยู่ในความใคร่อยากรู้อยากเห็นของผู้ที่สนใจอยู่ไม่น้อย รวมถึงทัศนะคติของอาจารย์นิธิ เกี่ยวกับทิศทางของการศึกษาประวัติศาสตร์เอาไว้ในบทความบางส่วน ซึ่งบทความส่วนใหญ่ของอาจารย์เขียนขึ้นในปี พ.ศ ๒๕๒๘ ประมาณ ๒๐ ปีมาแล้ว หากแต่ลองมองดูสภาพปัจจุบันกับสิ่งที่อาจารย์ได้มองและเสนอแนวทางไว้ กระบวนการศึกษาและการตรวจสอบเอกสารเพื่อหาข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมแก่ประวัติศาสตร์ตัวบุคคล ยังเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง

เรื่องที่อยู่ในความสนใจของมาลี ในหนังสือเล่มนี้ คงจะเป็นเรื่อง กรณีสวรรคตของพระเจ้ากรุงธนบุรีและพระราชพงศาวดารอ้างว่าทรงมี "สัญญาวิปลาส"อาจารย์นิธิได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ โดยสังเกตจากบทความเรื่อง "พระราชพงศาวดารเชื่อได้หรือไม่"ของอาจารย์วิมล พงศ์พิพัฒน์ ในนิตยาสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2528 ดังนี้

ในการศึกษาหาความจริงทางประวัติศาสตร์นั้น จะต้องปราศจากอคติใด ๆ และจะต้องยึดหลักฐานเป็นหลัก ในความคิดเห็นของอาจารย์วิมล หากแต่อาจารย์นิธิได้เพิ่มว่า การใช้หลักฐานใด ๆ นั้นต้องวิพากษ์และประเมินคุณค่าของหลักฐานตามวิธิการทางประวัติศาสตร์เสียก่อน มิใช่คิดจะหยิบฉวยมาใช้ได้เลย

มีหลักฐานทางพงศาวดารหลายฉบับที่กล่าวตรงกันในเรื่องนี้ เช่น ฉบับพันจันทนุมาศ ซึ่ง ร.๑ โปรดให้ชำระ ฉบับบริติชมิวเซียม เฉพาะเนื้อความตอนกรุงธนบุรีนั้นตรงกันกับฉบับพันจันทนุมาศทุกประการ
หากแต่หลักฐานเหล่านั้นมิได้เป็นอิสระต่อกัน จึงรับรองไม่ได้ว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นจริง เพราะหลักฐานนั้นคัดลอกมาจากต้นฉบับเดียวกันฉบับพิมพ์ของหมอบรัดเลย์ มีการเพิ่มเติมข้อความและดัดแปลงข้อความเพื่อสรรเสริญพระเกียรติของพระราชวงค์จักรี และยังคงอาศัยฉบับพันจันทนุมาศเป็นแม่แบบในการชำระ
ฉบับพระราชหัตถเลขา มีเนื้อความที่ละเอียดและยังมีพระนิพนธ์อธิบายของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสริมให้อีกด้วย แต่เป็นฉบับที่ชำระหลังสุด

๘ พ.ย ๒๕๔๘

(เดี๋ยวมาอัพเดทต่อค่ะ)

นี่คือหลักฐานพระราชพงศาวดารที่จัดว่าเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดในบรรดาหลักฐานร่วมสมัยอื่น ๆ หากแต่หลักฐานที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น ล้วนแต่เขียนขึ้นหรือชำระในสมัยราชวงค์จักรีทั้งสิ้น แม้แต่ฉบับพันจันทนุมาศอาจเขียนขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีบางตอน ก็ยังถูกอิทธิพลของสมัยราชวงค์จักรีเข้าครอบงำ ในการชำระครั้งหลังสุด

ในข้อสงสัยนั้น เราจะสามารถเชื่ออย่างสนิทใจได้หรือไม่ ว่าเอกสารซึ่งรัฐบาลซึ่งเป็นศัตรูของพระเจ้าตากสินเป็นผู้ผลิตหรือควบคุมการผลิตนั้นถูกต้องกับเหตุการณ์จริงนั้นเพียงใด อีกทั้งยังมีความจำเป็นทางการเมือง อันจะสร้างความชอบธรรมขึ้นสำหรับการค้ำจุนรัฐบาลของตน และเป็นเอกสารทางการเมือง ไม่จำเป็นที่ผู้เขียนจะรายงานความจริงอย่างเปิดเผย หรือความจริงทั้งหมด

ในกระบวนการการเขียนพระราชพงศาวดารของไทยมักกระทำขึ้นเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านไปนาน ๆ ยังมีหลักฐานชิ้นอื่นที่เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาในข้อกังขาดังกล่าว อาทิ จดหมายเหตุความทรงจำกรงหลวงนรินทรเทวี ในบันทึกนี้ ผู้บันทึกมิกล่าวเลยว่าพระเจ้ากรุงธนบุรี “เสียพระจริตฟั่นเฟือนไป” เพียงแต่กล่าวว่าเกิดกลียุคในกรุงธนบุรี จดหมายเหตุโหร ก็ได้กล่าวเพียงแค่ เกิดข้อพิพาทและเป็นปัญหาทางศาสนาเท่านั้น

สังคีติยวงค์และพงศาวดารกรุงศีอยุธยาภาษามคธ ทั้งสองชิ้นนี้เป็นงานของสมเด็จพระพนรัตน์ หรือพระพิมลธรรม นักประวัติศาสตร์คนสำคัญในรัชกาลที่ ๑ แห่งวัดพระเชตุพน งานสองชิ้นเป็นเรื่องเดียวกัน และเขียนขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และนำทูลเกล้าขึ้นถวาย พระพิมลธรรมก็มิได้กล่าวไว้เลยแม้แต่น้อยว่าพราะเจ้ากรุงธนบุรี “เสียพระจริตฟั่นเฟือนไป”

ยังมีหลักฐานของจีนและญวนที่สามารถนำมาประกอบการศึกษาได้ พระราชสาสน์ฉบับสุดท้ายที่พระเจ้ากรุงธนบุรีมีไปถึงพระเจ้ากรุงจีน เกี่ยวกับสัมพันธภาพทางการทูต ไม่มีร่องรอยใดที่จะทำให้สงสัยได้ว่าเป็นหนังสือที่เขียนโดยคนวิกลจริต และมีหลักฐานของญวนบางส่วนที่เผยให้เห็นภาวการณ์ทางการเมืองภายในของไทยในช่วงปลายรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรีอย่างดี แต่เรามิสามารถเข้าใจวิธีการจดบันทึกพระราชพงศาวดารของญวนว่าสัมพันธ์กับเอกสารชั้นต้นของฝ่ายมอญเพียงใด จึงเป็นการยากที่จะอาศัยเป็นหลักวินิจฉัย

หลักฐานของฝรั่งเศส และส่วนหนึ่งถูกตีพิมพ์ในงานของนายโลเน คำแปลที่มีอยู่ในประชุมพงศาวดารนั้นแปลไปตามตามความเข้าใจของประวัติศาสตร์ของผู้แปลเอง ข้อสังเกตอีกอย่างคือ บาทหลงเดส์กูวิแอร์เขียนจดหมายนี้ประมาณ ๘ เดือนหลังเหตุการณ์ นั้นเป็นเวลาที่ค่อนข้างเร็วมาก จึ่งส่อให้เห็นข้อกล่าวหา ว่าพระเจ้ากรุงธนบุรี “เสียพระจริตฟั่นเฟือนไป” นั้นได้มีผู้ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๒๕ อาจจะใช้หลังเหตุการณ์ไม่นาน หรืแม้แต่ใช้ก่อนหน้าและระหว่างเหตุการณ์เพื่อเป็นประโยชน์ทางการเมือง นั่นหมายความว่าอาการวิกลจริตของพระเจ้ากรุงธนบุรีมิใช่สิ่งที่นักประวัติศาสตร์ในสมัยต่อมาแต่งขึ้นเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ศัตรูของพระองค์ หากแต่ว่าอาจเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาทางการเมืองเพื่อล้มล้างพระเจ้ากรุงธนบุรีตั้งแต่ยังไม่ถูกสำเร็จโทษแล้วก็ได้

และอาจารย์นิธิยังได้สรุปหลักฐานทั้งหมด มีหลักฐานไทยอยู่เพียงหนึ่งชิ้น คือพระราชพงศาวดารที่กล่าวถึงการเสียพระจริตฟั่นเฟือนไป และเป็นที่ประหลาดใจที่หลักฐานชิ้นสำคัญอื่น ๆ ไม่ได้กล่าวไว้เช่นนั้นเลย นอกจากนี้ก็มีหลักฐานชิ้นอื่น คือจดหมายเหตุของเดส์กูร์วิแอร์ ที่กล่าวว่า ทรง “คุ้มดีคุ้มร้าย” (ซึ่งอาจารย์นิธิได้แปลจากประชุมพงศาวดารตามศัพท์ภาษาฝรั่งเศส และนำไปเทียบกับภาษาอังกฤษและคำศัพท์ทางจิตเวชศาสตร์)

สิ่งที่หลักฐานเหล่านี้บอกให้ทราบนั้นมีเพียงว่า ในปลายรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงดำเนินนโยบายเกี่ยวกับภาษีอาการและการคลังในทางที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่คนจำนวนหนึ่ง และเป็นคนเหล่านี้เองซึ่งต้องการชิงบัลลังก์

เป็นไปได้ว่าคนเหล่านี้ได้โฆษณาเกี่ยวกับอาการวิกลจริตของพระองค์ โฆษณาเหล่านี้อาจเป็นจริงหรือเพียงประโยชน์ทางการเมือง และทำให้ผู้คนจำนวนหนึ่งเชื่อ หรือ สามารถทำให้คนอื่นเชื่อได้ว่า ทรงเสียพระจริตฟั่นเฟือนไป แต่ก็มีผู้คนที่ใกล้ชิดอีกจำนวนมากไม่เชื่อเช่นนั้นจึงยังคงความจงรักภักดีสืบมา อย่างน้อยที่สุดก็มีขุนนางร่วม ๑๐๐ คนที่ถูกล้างไปในการล้มพระราชบัลลังก์

เรื่องการล้างแผ่นดินกันในครั้งนี้สอดคล้องกับหลักฐานชั้นต้นอีกชิ้นหนึ่งคือ “คำปรึกษาตั้งข้าราชการในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑” ซึ่งได้แต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในทำเนียบข้าราชการร่วมร้อยคน ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า บุคคลร่วมร้อยเศษเหล่านี้คงไม่ยอมเสียชีวิตให้แก่คนที่เขาเห็นว่าวิกลจริตเป็นแน่ ความเห็นของคนเหล่านี้ต่อพระเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งแม้ในยามที่ถูกควบคุมตัว ก็ยังมีพระสติบริบูรณ์พอที่กล่าวแก่เขาว่า “สิ้นบุญพ่อแล้ว อย่าให้ยากแก่ไพร่เลย” และทรงรู้ทันพอที่จะทรงอุทานเมื่อพระราชาคณะกราบทูลให้ออกบรรพชาว่า “เอหิภิกขุลอยมาถึงแล้ว” จึงน่าจะเป็นว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีพระสติสัมปชัญญะบริบูรณ์เยี่ยงสามัญชนธรรมดา

_________________________________________

นี่เป็นเพียงประเด็นเดียวเท่านั้นค่ะ ในความวุ่นวายของการปกครองและการเมืองสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ยังมีอีกหลายประเด็นที่ประกอบกันขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องห้ามและถูกสงสัยมากที่สุดหน้านี้

หากคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่า ทำไม อะไร รู้ไปเพื่ออะไร อย่างที่หลายคนตั้งข้อสังเกตให้แก่ผู้ที่ขุดคุ้ยและใคร่รู้ความจริงบางอย่างทั้งที่ผ่านมานานแล้ว และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงอันใดแก่ตัวบุคคล

หากแต่เราศึกษาในฐานะผู้ที่มีสิทธิ์ และเป็นความชอบธรรมเมื่อวิชาประวัติศาสตร์ยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มิใช่มาตราฐานทางการเมืองปัจจุบันหรือความแสลงใจส่วนบุคคลบางคนCreate Date : 09 พฤศจิกายน 2548
Last Update : 3 สิงหาคม 2549 7:54:24 น. 134 comments
Counter : 6819 Pageviews.

 

รออ่านนะครับ


โดย: dont wanna no วันที่: 9 พฤศจิกายน 2548 เวลา:0:49:31 น.  

 
คนสมัยนี้ไม่ค่อยทราบประวัติศาสตร์ชาติไทยเท่าไหร่อะนะ


โดย: อินทรีทองคำ วันที่: 9 พฤศจิกายน 2548 เวลา:9:07:17 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ don't wanna no และคุณอินทรีทองคำโดย: malijauna วันที่: 10 พฤศจิกายน 2548 เวลา:1:04:19 น.  

 
เรื่องการชิงอำนาจในสมัยโบราณนี่ ความจริงจะเป็นยังไง คนสมัยนี้้ก็น่าจะยอมรับกันได้แล้วมั้งครับ
คือมันเหมือนกับเป็นเรื่องรัฐประหารในประวัติศาสตร์น่ะ ก็แล้วแต่จะจารึกเล่าเรื่องไว้ว่ายังไง แต่อำนาจก็คืออำนาจที่เหมือนกันทุกยุคสมัย คือยังมีการแย่งกันในหลายๆรูปแบบวิธีและการปฏิบัติ แหะๆ


โดย: KAVINT วันที่: 11 พฤศจิกายน 2548 เวลา:8:33:20 น.  

 

สวัสดี ขอรับ
ผ่านทางมาแวะเยี่ยมเยือน ขอรับ
ได้อ่านงาน อ.นิธิ หลายชิ้น ในบริบททางประวัติศาสตร์
และถ้าจะว่าไปแล้ว ประวัติศาสตร์ก็เป็นไปโดยกลไกของการบันทึก ของฝ่ายชนะ และ/หรือบางที ก็เป็นไปโดยอคติบางประการ
จำเป็นอยู่บ้าง ขอรับ ที่ต้องมีการชำระประวัติศาสตร์ อย่างน้อยที่สุด ก็คือการได้รู้บริบาทของประวัติศาสตร์ ในแง่มุมที่แตกต่างจากเดิม ซึ่งอาจใช่หรือไม่ใช่ ก็ได้ ขอรับ

แหะ แหะ ขอรับ
แวบงานมาทักทาย แล้วก็แวบไปก่อนล่ะ ขอรับ


โดย: นายทิวา (นายทิวา ) วันที่: 11 พฤศจิกายน 2548 เวลา:20:38:21 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่เสือ และ
คุณ นายทิวา

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะโดย: malijauna วันที่: 14 พฤศจิกายน 2548 เวลา:2:41:59 น.  

 
หนังสือเล่มนี้ผมยังไม่ได้อ่านเลยครับ แต่ได้ยินคนพูดถึงและอ่านคำวิจารณ์มาบ้าง ขอบคุณที่ยกมาเกริ่นและขยายความต่อนะครับ


โดย: piangdin วันที่: 8 พฤษภาคม 2549 เวลา:3:46:39 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณเพียงดิน

ขอบคุณค่ะที่แวะมา มาลียังไม่ได้แอดคุณเป็น Friend's Blog เลยค่ะ
เพราะว่ายังไม่ได้แก้โปรแกรม Pop up เลย
อิอิ


โดย: มาลี IP: 61.7.156.82 วันที่: 8 พฤษภาคม 2549 เวลา:5:59:31 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: สาว IP: 125.24.172.120 วันที่: 31 ตุลาคม 2549 เวลา:15:35:50 น.  

 
พกหด


โดย: เด็กเรียน IP: 203.113.67.36 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2549 เวลา:20:16:44 น.  

 
มีความรู้มากๆเกี่ยวประวัติของผู้กล้าฝั่งธน

โดย: แบงค์ IP: 203.209.103.81 วันที่: 22 มกราคม 2550 เวลา:19:38:32 น.  

 


โดย: save IP: 124.121.139.36 วันที่: 30 มกราคม 2550 เวลา:22:07:10 น.  

 
ผมว่าพระเจ้าตากท่านโดนรัฐประหารเป็นแน่แท้ครับก็ไม่รู้ว่าจะปิดบังกันไปทำไมตั้งแต่สมัยเรียนแล้วที่อาจารย์มักบอกว่าเป็นสิ่งต้องห้ามให้พูดกันในสมัยก่อนแต่ยังไงผมก็เทิดทูลพระเจ้าตากและรัชกาลของไทยทุกพระองค์ครับแต่ความจริงเป็นงัยผมคนไทยก็อยากที่จะรู้ครับ


โดย: ผู้กล้า IP: 222.123.94.189 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:20:11:27 น.  

 


โดย: ผมเด็กเสี่ยว(ขำ) IP: 125.25.79.229 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:9:03:24 น.  

 
ผมเป็นใครกันแน่ครับพม


โดย: ผมเด็กเสี่ยว(ขำ) IP: 125.25.79.229 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:9:05:11 น.  

 
พระเจ้าตาก บิดาชื่อ อะไรครับบอกด้วย
และมารดาของพระเจ้าตากชื่อไรบอกด้วยครับ


โดย: นิรนาม IP: 125.26.238.93 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:20:51:48 น.  

 
ดีมาก


โดย: สำเริง IP: 203.188.59.171 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:10:49:01 น.  

 
อยากรู้ประวัติพระเจ้าตาก เพราะพระองค์ทรงกอบกู้เอกราชให้เรามีแผ่นดินที่ร่มเย็นได้อยู่อาศัย


โดย: สายน้ำ IP: 124.120.53.189 วันที่: 14 มีนาคม 2550 เวลา:15:39:00 น.  

 
ด้วยการที่เมืองของพวกเอ็งเป็นอยู่เช่นนี้ หาได้ต่างจากครั้งที่กรุงแตกครั้งที่ 2 ไม่ ขุนนาง นักปราชญ์ราชบัณฑิต แตกแยกกันเอง ไม่คิดหาลู่ทางแก้ปัญหา ชิงดีชิงเด่น อ้าพวกที่อยู่นอกไทยก็เห่าไม่หยุด พวกในไทยก็โยนขี้ไปมา พวกเอ็งจงหันกลับมารักันเถิด ข้าเป็นห่วงไม่อยากให้ลูกหลานไทยต้องเสียกรุงอีก เพราะหากเสียกรุงครานี้เห็นทีจะหนักกว่าคราก่อน


โดย: พระยาท้ายน้ำ IP: 222.123.98.118 วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:16:55:36 น.  

 
ครับ ประวัติ ของท่านโดนบิดเบือน จน เด็กรุ่นหลัง ไม่มสามารถ เข้าใจถึง ประวัติศาสตร์ ที่แท้จริงได้ โดยเหตุที่โดนปิดเบือน คงเพราะ ร.1 เป็น ปฐมราชวงค์จักรี ...และ นั่น คือสาเหตุ ที่ท่านผู้กอบกู้แผ้นดิน โดนเลือนหายไปทีละนิด


โดย: แดง เด็กแม้ว IP: 58.9.171.220 วันที่: 18 มีนาคม 2550 เวลา:20:21:17 น.  

 
ข้าก็รักพระเจ้าตากมาก แลก็คิดว่าพวกท่านทั้งหลายคงจักรักพระองค์เข่นกัน


โดย: ขุนแผน แสนสะท้าน IP: 58.8.192.67 วันที่: 22 มีนาคม 2550 เวลา:0:03:41 น.  

 
เพลงเพราะดี


โดย: ไกด์ IP: 124.157.153.161 วันที่: 24 มีนาคม 2550 เวลา:16:24:43 น.  

 
พระยาจักรีเป็นพระญาติกับพระเจ้าตากหรือค่ะ


โดย: แยม IP: 222.123.96.223 วันที่: 26 มีนาคม 2550 เวลา:2:41:14 น.  

 
รักพระเจ้ากรุงธนบุรี พระองค์นี้สุดหัวใจ ด้วยทรงหาญกล้าสมเป็นชายชาติสยาม ...หากสยามยังอยู่ ยังยืนยง เราก็คงอยู่คงชีพด้วย หากสยามพินาศลง ไทยอยู่ ได้ฤา เราก็คง..มอดม้วย...หมดสิ้นสกุลไทย.... ขอให้คนไทยทุกคนณ ปัจจุบัน สามัคคีกันให้มาก ๆ เสียกรุงกี่ครา..สำเหนียกกันได้ไหมว่า...ใครเป็นผู้เปิดประตูเมืองให้ข้าศึก...ก็คนไทยนี่แหละ.....รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย........นึกถึงบุญคุณบุรพกษัตริย์ บุรพชนที่เสียเลือด เสียเนื้อ ปกป้องผืนปฐพีแผ่นนี้ให้พวกท่าน...ลูก หลาน เหลน โหลน ได้เหยียบแผ่นดินนี้ได้อย่างเต็มตีน.........สามัคคีคือพลัง


โดย: คนเมืองเพชร IP: 203.172.179.57 วันที่: 26 มีนาคม 2550 เวลา:11:16:54 น.  

 
ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่รักพระเจ้าตากสุดหัวใจ คงไม่มีใครทำได้อย่าท่านแล้วละ มีคนจำนวนน้อย แต่สร้างให้ยิ้งใหญ่ได้นะ
มีใครทำได้อย่างพระองค์อีกใหม่ครับ จากเป็นแค่พระยาจนเป็นพ่ออยู่หัวนะ


โดย: สนั่น IP: 125.27.245.203 วันที่: 30 มีนาคม 2550 เวลา:22:37:04 น.  

 
อยากให้มีการชำระประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันจริงจังเสียที เปิดเผยกันอย่างตรงไปตรงมาเหมือนกับที่ราชวงค์ของยุโรปแล้วคนทั่วโลกได้รับรู้


โดย: คนธัญญะ ปทุม IP: 202.28.78.20 วันที่: 31 มีนาคม 2550 เวลา:12:52:58 น.  

 
ผมก็รักพระเจ้าตากมากที่สุด เคารพเทอดทูนพระองค์ท่านเสมอด้วยชีวิตและความสัจ ผมเป็นเด็กฝั่งธนฯ เกิดมาก็ตั้งแต่เด็กๆก็เห็นอนุสาวรีย์พระองค์มาตลอด ยิ่งเติบโตยิ่งรับรู้ถึงบุญคุณ รับรู้ถึงน้ำใจและความเด็ดเดี่ยวเรื่องของใจของพระองค์ท่าน ส่วนเรื่องการสวรรณคตของพระเองค์ท่านผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าจิงๆแล้วเป็นยังไง แต่ก็ได้แต่บอกว่า เสียใจที่พระองค์ท่านไม่ได้ครองแผ่นดินต่อ กระผมยังขอเป็นข้ารับใช้พระองค์ท่านต่อไปอีกเรื่อยๆครับ ขอได้เป็นผู้รับใช้พระองค์ท่านไม่ว่าออกศึกหรือเรื่องใด ผมย่อมเชื่อใจในการตัดสินพระทัยของพระองค์ท่าน


โดย: ธรรมดา IP: 124.120.163.13 วันที่: 1 เมษายน 2550 เวลา:23:14:33 น.  

 
ประวัติศาสตร์ คือ เรื่องราวที่เขียนขึ้นโดยผู้ชนะ ผู้แพ้หรือเรื่องราวเท็จจริงอย่างไร คงต้องย้อนเวลาเท่านั้น ถึงจะรู้ความจริง
ที่มามันจะเท็จจริงอย่างไร ก็ต้องใช้ข้อพิจารณาสมมุติฐานเอาเท่านั้น สำหรับชนรุ่นหลังอย่างเรา อยากย้อยเวลาไปดูได้จัง


โดย: ทองดี ฟันผุ IP: 222.123.173.46 วันที่: 2 เมษายน 2550 เวลา:16:35:43 น.  

 
สนใจเรื่องพระเจ้าตากมาก ผมมีหนังสือที่คนเขียนเกี่ยวกับพระองค์ท่านอยู่ประมาณ ๑๑ เล่มและเป็นผู้ดูแลศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตากอยู่


โดย: กฤษณะ IP: 203.113.45.5 วันที่: 7 เมษายน 2550 เวลา:11:40:43 น.  

 
ผ่านมาครับ รออ่าน เช่นกัน


โดย: Purple Haze IP: 58.9.111.74 วันที่: 8 เมษายน 2550 เวลา:11:26:41 น.  

 
อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านทำไมท่านถึงถูกกล่าวหาว่าวิกลจริต จริงๆแล้วมันเป็นอย่างไร ไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยถูกบิดเบือน หากไม่มีท่านเราคงจะไม่มีประเทศไทยอยู่จนถึงทุกวันนี้ ท่านเหน็ดเหนื่อยตรากตรำก็เพื่อคนไทยเราทุกคน


โดย: แมว IP: 124.121.156.71 วันที่: 8 เมษายน 2550 เวลา:20:32:04 น.  

 
ลองดูกรณีนี้นะครับได้รับฟังมาอีกครั้งหนึ่งว่า ในสมัยนั้นเรากู้เงินจากจีนมาทำสงครามเป็นจำนวนมากเมื่อสงครามเริ่มสงบเราไม่มีเงินคืนเขา
จึงแกล้งทำเป็นว่ามีการก่อกบฐโดยอ้างว่า พระองค์สติฟั่นเฟือน แต่ความจริงเอานักโทษมาประหารแทน และพระองค์ทรงย้ายไปอยู่ นครศรีธรรมราช โดยปิดบังชื่อและฐานะ เพื่อที่จะไม่ต้องใช้หนี้ และมีการตั้งราชวงศ์ใหม่ และย้ายเมืองหลวงมาอยู่ฝั่งพระนครแทน โดยให้ร.1 ซึ่งเป็นพระญาติของท่านและท่านไว่วางใจที่สุดมาปกครองบ้นเมองแทน


โดย: ืnat IP: 202.136.247.250 วันที่: 10 เมษายน 2550 เวลา:13:58:19 น.  

 
บิดาของพระเจ้าตากชื่อ นายไหฮอง เป็นคนจีน ส่วนมารดาชื่อ นางนกเอี้ยงค่ะ


โดย: ไอ............................... IP: 203.113.55.199 วันที่: 12 เมษายน 2550 เวลา:16:20:16 น.  

 
พระเจ้าตากมีชื่อเดิมว่า"สิน"เป็นบุตรของนายไหฮอง(คนจีน)และนางนกเอี้ยง เกิดในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา เข้ารับราชการครั้งแรกเป็นมหาดเล็ก ต่อมาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์หรือพระเจ้าเอกทัศน์ ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าก่อนจะถึงสมัยพระเจ้าเอกทัศน์เป็นสมัยของพระเจ้าอุทุมพรขึ้นครองราชย์ได้แค่ 2 เดือนก็ต้องสละราชสมบัติให้แก่พระเจ้าเอกทัศน์เพราะพระเจ้าเอกทัศน์ต้องการจะครองราชย์ (พระเจ้าเอกทัศน์เป็นพี่ของพระเจ้าอุทุมพรลูกของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ) แล้วออกลาผนวช ต่อกันที่เรื่องพระเจ้าตาก ในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ทรงโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็นหลวงยกกระบัตรไปรับราชการอยู่ที่เมืองตาก พอเจ้าเมืองตากเสียชีวิต ก็โปรดให้แต่งตั้งหลวงยกกระบัตรเป็นพระยาตาก
ต่อมาเมื่อมีข้าศึกมาล้อมกรุงศรีอยุธยาพระยาตากก็นำไพร่พลไปช่วยกรุงศรีอยุธยารบกับพม่าด้วยความเข้มแข็งและชำนาญการศึกพระยาตากจึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็น พระยาวชิรปราการผู้สำเร็จราชการเมืองกำแพงเพชร พระเจ้าตากเล็งเห็นความอ่อนแอของพระเจ้าเอกทัศน์ที่ไม่เห็นหนทางที่จะเอาชนะพม่าได้พระเจ้าตากจึงตีฝ่าวงล้อมพม่าออกไป เพื่อจะหาทางมากอบกู้บ้านเมือง ในที่สุดก็สามารถกอบกู้เอกราชได้สำเร็จในปีเดียวกับที่เสียกรุงคือ 2310 ใช้เวลาทั้งสิ้น 7 เดือน และด้วยความเห็นชอบจากหลายฝ่ายจึงได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้าอยู่หัวโดยใช้ชื่อว่า สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ ชื่อที่เรียกจนชินก็คือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และก็มีอีกหลายชื่อเช่น สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 เป็นต้น


โดย: ไอ........................... IP: 203.113.55.203 วันที่: 12 เมษายน 2550 เวลา:18:49:02 น.  

 
อย่าไปคิดมากเรื่องที่พระเจ้าตากถูกสำเร็จโทษเลย ที่รัชกาลที่ 1 ทำไปพระองค์ก็ต้องมีเหตุผล เรานึกถึงแต่สิ่งที่ดีของบรรพบุรุษที่ได้สร้างสมไว้ให้พวกเราก็พอแล้วล่ะค่ะ


โดย: ไอ.............................. IP: 203.113.55.203 วันที่: 12 เมษายน 2550 เวลา:18:57:04 น.  

 
ขอบคุญมากนะคับ อยากอ่านต่อรอยู่นะคับ


โดย: หนูรักพระยาตาก IP: 58.9.33.157 วันที่: 17 เมษายน 2550 เวลา:14:17:20 น.  

 
ก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวทีอยุธยา ชอบมาก คนในสมัยอยุธยาสร้างวัดได้ใหญ้โตมโหฬารจริงๆ วัดในสมัยนี้เทียบไม่ได้เลย แต่ละวัดก็มีประวัติความเป็นมา เดี๋ยวเล่าให้ฟัง เช่น วัดราชบูรณะ ก็มีประวัติว่าเมื่อสมเด็จพระนครินทราธิราชหรือเจ้านครอินทร์ทรงสวรรคตเจ้าอ้ายพระยากับเจ้ายี่พระยาผู้เป็นพระโอรสได้ยกทัพมาทำสงครามกันเพื่อแย่งราชสมบัติทำยุทธหัตถีจนสวรรคตทั้งคู่ จากการแย่งราชสมบัติของพระเชษฐาเจ้าสามพระยา(เป็นพระโอรสองค์ที่สาม) จึงได้เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งกรุงศรีอยุธยา พระองค์จึงได้สร้างวัดเป็นที่ถวายพระเพลิงพระเพลิงศพเจ้าอ้ายพระยากับเจ้ายี่พระยา แล้วทรงถวายพระนามวัดว่า วัดราชบูรณะ
เป็นวัดที่มีการขุดกรุสมบัติได้มากที่สุด(ขนาดมีคนร้ายขุดไปก่อนได้ถึง 75 กิโลกรัม ส่วนกรมศิลป์ฯขุดได้ประมาณ100 กิโลกรัม)
เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะ


โดย: ไอ..................รักอยุธยามากกกกกกก IP: 203.113.55.209 วันที่: 19 เมษายน 2550 เวลา:2:50:24 น.  

 
พี่ๆรู้ไหมคะว่าอัฐิของพระเจ้าตากประดิษฐานอยู่ที่ไหนคุณแม่พาหนูไปมาที่วัดทองทั่วมีเพนียดร้างและตอนที่จะบูรณว่อมแวมพระประธานในอุโบสถได้ทำการขุดบริเวณฐานของพระประธานได้ขุดพบโกษเล็กๆในโกษมีมีผ้าห่อหุ้มอะไรบางอย่างอยู่เมื่อนำผ้าออกได้พบกับแผ่นทองสลักเป็นภาษาเขมรว่านี่คืออัฐิของพระเจ้าตากและพบกับอัฐิประมาณ2ชิ้น(ถ้าเรียกผิดขอโทษด้วยก๊าบ )ซึ่งนักโบราณคดีคาดว่าน่าจะเป็นความจริงที่ตรงกับจารึกในแผ่นทองและเลยหลังวัดไปประมาณ200เมตรจะพบกับเพนียดร้างในบริเวณเพนียดร้างนักโบราณคดีได้ขุดพบวัตถุโบราณหลายชิ้นเช่นจารึก เสา เครื่องประดับต่างๆและอีกมากมายนอกจากนี้นักโรณคดียังคาดว่าเป็นเพนียดคล้องช้างหรือสถานที่กักกันช้างกันแน่


โดย: น้องเอื้อ คุณแม่พาไปเที่ยวค่ะ IP: 202.44.139.25 วันที่: 8 พฤษภาคม 2550 เวลา:13:09:35 น.  

 
พี่ๆรู้ไหมคะว่าอัฐิของพระเจ้าตากประดิษฐานอยู่ที่ไหนคุณแม่พาหนูไปมาที่วัดทองทั่วมีเพนียดร้างและตอนที่จะบูรณว่อมแวมพระประธานในอุโบสถได้ทำการขุดบริเวณฐานของพระประธานได้ขุดพบโกษเล็กๆในโกษมีมีผ้าห่อหุ้มอะไรบางอย่างอยู่เมื่อนำผ้าออกได้พบกับแผ่นทองสลักเป็นภาษาเขมรว่านี่คืออัฐิของพระเจ้าตากและพบกับอัฐิประมาณ2ชิ้น(ถ้าเรียกผิดขอโทษด้วยก๊าบ )ซึ่งนักโบราณคดีคาดว่าน่าจะเป็นความจริงที่ตรงกับจารึกในแผ่นทองและเลยหลังวัดไปประมาณ200เมตรจะพบกับเพนียดร้างในบริเวณเพนียดร้างนักโบราณคดีได้ขุดพบวัตถุโบราณหลายชิ้นเช่นจารึก เสา เครื่องประดับต่างๆและอีกมากมายนอกจากนี้นักโรณคดียังคาดว่าเป็นเพนียดคล้องช้างหรือสถานที่กักกันช้างกันแน่


โดย: น้องเอื้อ คุณแม่พาไปเที่ยวค่ะ IP: 202.44.139.25 วันที่: 8 พฤษภาคม 2550 เวลา:13:11:04 น.  

 
พี่ๆรู้ไหมคะว่าอัฐิของพระเจ้าตากประดิษฐานอยู่ที่ไหนคุณแม่พาหนูไปมาที่วัดทองทั่วมีเพนียดร้างและตอนที่จะบูรณว่อมแวมพระประธานในอุโบสถได้ทำการขุดบริเวณฐานของพระประธานได้ขุดพบโกษเล็กๆในโกษมีมีผ้าห่อหุ้มอะไรบางอย่างอยู่เมื่อนำผ้าออกได้พบกับแผ่นทองสลักเป็นภาษาเขมรว่านี่คืออัฐิของพระเจ้าตากและพบกับอัฐิประมาณ2ชิ้น(ถ้าเรียกผิดขอโทษด้วยก๊าบ )ซึ่งนักโบราณคดีคาดว่าน่าจะเป็นความจริงที่ตรงกับจารึกในแผ่นทองและเลยหลังวัดไปประมาณ200เมตรจะพบกับเพนียดร้างในบริเวณเพนียดร้างนักโบราณคดีได้ขุดพบวัตถุโบราณหลายชิ้นเช่นจารึก เสา เครื่องประดับต่างๆและอีกมากมายนอกจากนี้นักโรณคดียังคาดว่าเป็นเพนียดคล้องช้างหรือสถานที่กักกันช้างกันแน่


โดย: น้องเอื้อ คุณแม่พาไปเที่ยวค่ะ IP: 202.44.139.25 วันที่: 8 พฤษภาคม 2550 เวลา:13:11:17 น.  

 
ขอขอบคุณพระเจ้าตากมากค่ะที่ช่วย
เเผ่นดินของเราไว้ ให้เรามีเเผ่นดิน
เหยีบ ถ้าหนูเขียนผิดก็ขอโทษ
ด้วยค่ะ


โดย: สุดารัตน์ โพธิ์ชัยเลิศ IP: 125.24.208.136 วันที่: 8 พฤษภาคม 2550 เวลา:16:34:56 น.  

 
หนูเขียนเเทนเเม่น่ะค่ะ
เรารักพระเจ้าตากมากค่ะ


โดย: ทศพร IP: 125.24.208.136 วันที่: 8 พฤษภาคม 2550 เวลา:16:40:14 น.  

 


โดย: ทรงพระเจิญ IP: 124.120.25.46 วันที่: 9 พฤษภาคม 2550 เวลา:2:36:03 น.  

 
รักชาติมากๆนะครับ


โดย: เจ๋ง IP: 203.185.69.34 วันที่: 12 พฤษภาคม 2550 เวลา:14:32:23 น.  

 
เดเก่าพะพ พ้ะเดเดเพะพ่ด้กาด่ก้ากหด่ากดกกดกดกเดกก่าก้เพดพเพะดพด้กหากาดกาด้กาดหกดกดก้ดก่าเเดเ


โดย: รัสั่สะ IP: 61.91.35.186 วันที่: 17 พฤษภาคม 2550 เวลา:11:21:10 น.  

 
ตอบแทนผู้ที่มีพระคุณต่อแผ่นดินเยี่ยงนี้หรือ ท่านไม่วิปาลาศแต่เกิดการเนรคุณ แล้วคนเยี่ยงพระองค์มีศักดิ์ศรีไม่มีวันที่จะหนีหนี้ต่างประเทศให้ประวัติศาสตร์จารึกให้คนรุ่นหลังรับรู้ว่าท่านเป็นคนขี้ขลาดแน่นอน ท่านอาจหาญสู้ศึกมาหลายแผ่นดินมีรึจะให้จบ แบบให้ลูกหลานตราหน้าพระองค์ ใครทำใครได้ คนที่จงรักภักดีก็ต้องตายตกตามท่าน เหตุนี้จึงเกิดอาเพศขึ้นดังคำสาปพระเจ้าตากสินมหาราช


โดย: ละโว้ธานี IP: 58.147.104.148 วันที่: 18 พฤษภาคม 2550 เวลา:21:00:25 น.  

 
ตอบแทนผู้ที่มีพระคุณต่อแผ่นดินเยี่ยงนี้หรือ ท่านไม่วิปาลาศแต่เกิดการเนรคุณ แล้วคนเยี่ยงพระองค์มีศักดิ์ศรีไม่มีวันที่จะหนีหนี้ต่างประเทศให้ประวัติศาสตร์จารึกให้คนรุ่นหลังรับรู้ว่าท่านเป็นคนขี้ขลาดแน่นอน ท่านอาจหาญสู้ศึกมาหลายแผ่นดินมีรึจะให้จบ แบบให้ลูกหลานตราหน้าพระองค์ ใครทำใครได้ คนที่จงรักภักดีก็ต้องตายตกตามท่าน เหตุนี้จึงเกิดอาเพศขึ้นดังคำสาปพระเจ้าตากสินมหาราช


โดย: ละโว้ธานี IP: 58.147.104.148 วันที่: 18 พฤษภาคม 2550 เวลา:21:01:15 น.  

 
ขอขอบคุณพระเจ้าตากที่ช่วยประเทศไทยไว้ได้


โดย: สุดารัตน์ IP: 58.10.170.158 วันที่: 21 พฤษภาคม 2550 เวลา:13:59:33 น.  

 
ขอขอบคุณพระเจ้าตากที่ช่วยประเทศไทยไว้ได้


โดย: สุดารัตน์ IP: 58.10.170.158 วันที่: 21 พฤษภาคม 2550 เวลา:14:00:37 น.  

 
หนูขอขอบคุณพระเจ้าตาก


โดย: อมรรัตน์ IP: 58.10.170.158 วันที่: 21 พฤษภาคม 2550 เวลา:14:02:57 น.  

 
ขอขอบคุณพระเจ้าตากมาก


โดย: เล็ก - วิบูรณ์ IP: 58.10.170.158 วันที่: 21 พฤษภาคม 2550 เวลา:14:06:02 น.  

 
เพื่อผืนแผ่นดินไทย


โดย: คนไทย IP: 61.19.114.74 วันที่: 25 พฤษภาคม 2550 เวลา:13:34:21 น.  

 
ไม่เชื่อว่าท่านจะมีพระสติฟั่นเฟือน

ทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินไทย ผู้ทรงกอบกู้เอกราชกลับคืนมาให้เราชาวไทยได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงทุกวันนี้

ไม่มีกษัตริย์พระองค์ไหนที่จะมีพระบรมราชานุสาวรีย์อยู่หลายจังหวัดตั้งแต่เหนือจดใต้เช่นพระองค์

คุณงามความดีของท่านที่มีต่อเมืองไทยมากมายเหลือคณานับ จึงสมควรที่นักประวัติศาสตร์ควรที่จะหาหลักฐานมาลบล้างคำกล้าวหาที่ทำให้พระเกียรติมัวหมอง
โดย: พฤกษชาติ IP: 195.93.60.72 วันที่: 26 พฤษภาคม 2550 เวลา:4:50:51 น.  

 
ร่วมกัน ปลุกกระแส“พระเจ้าตาก “
สิ้นพระชนม์เมืองนคร ฯ จริงหรือ ?
ฤาษีต้อง ( นายอรรถสิทธิ์ ลักษณะปิยะ ) กล่าวถึงชื่อถนนที่พาดผ่านหน้าอาศรมของเขาที่มีชื่อว่า “ตากสินอนุสรณ์ “ ก็คือเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายถึงความผูกพันและความเชื่อของชาวบ้านว่า “พระเจ้าตากสิน สิ้นพระชนม์ที่วัดเขาขุนพนม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยเฉพาะแรงจูงใจ ล่าสุดเกิดจาก เมื่อต้นปี 2550 ตนได้รับภาพลายเส้นที่มีการแกะภาพจากฝาพระพุทธบาทจำลองด้วยหมึกจีน ซึ่งเดิมติดอยู่บริเวณฝาผนังถ้ำวัดเขาขุนพนมมาช้านานแล้ว ต่อมา ชาวบ้านเกรงว่าจะถูกขบวนการค้าวัตถุโบราณขโมยจึงนำมาเก็บรักษาไว้ที่พิพิทธภัณฑ์ของวัด
ปริศนาจากภาพรอยพระพุทธบาทจำลอง
“ โดยภาพลายเส้นดังกล่าว มี ลักษณะพิเศษที่เป็นลายเส้นที่เป็นสื่อสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องพุทธประวัติ หรือ ภาพมงคล 108 เหมือนกับพระพุทธบาทที่พบเห็นโดยทั่วไป
ผู้รู้ทางด้านศิลปกรรมหลายคน ให้ความเห็นร่วมกันว่าเป็นศิลปกรรมลายเส้นแบบจีน ไม่ใช่เป็นการสร้างสรรค์ของช่างไทย หรือ ช่างท้องถิ่น”
“ ภาพดังกล่าวเป็นเหมือนกับสื่อสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับตำนานพระเจ้าตากสินกับวัดเขาขุนพนม ตราตรีจักร หมายถึงกองทหาร ของ้าวเป็นอาวุธของคนชั้นสูง ช้างสามเศียร เป็นพาหนะของพระอินทร์ “ ฤาษีต้อง กล่าว
“ ภาพเรือสำเภาแบบจีนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางทะเล การเดินทัพทางบกน่าจะหมายถึงการเดินทางลี้ภัยของพระเจ้าตากสินออกจากกรุงธนบุรีรอนแรมมายังเมืองนครศรีธรรมราช
“ มีภาพถ้ำ และ สัตว์ป่าน่าจะหมายถึงขุนเขาพนม ภาพ มังกรเป็นสัตว์ชั้นสูงตามคตินิยมของจีนน่าจะหมายถึงพระเจ้าตากสิน ภาพสัตว์ที่เป็นปีจันทรคติหมายถึงสิ่งบ่งบอกห้วงเวลาในการเดินทางจากกรุงธนบุรีที่เป็นการลี้ภัยมายังเขาขุนพนม “ ฤาษีต้อง กล่าว
ใคร ? คือผู้เขียนภาพปริศนา
ฤาษีต้อง กล่าวว่า หลังจากนั้น มีการตีความเพิ่มเติมว่า ใคร ? เป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปกรรมแบบจีนขึ้นมาเมื่อศึกษาลึกในลงไปในรายละเอียดทางประวัติศาสตร์ก็มีการสันนิษฐานว่าเป็นทหารเสือของพระเจ้าตากที่เป็นทหารเชื้อสายจีน 500 คน
“ ก็คือกำลังหลักในการตีฝ่าวงล้อมพม่าก่อนกรุงศรีอยุธยาจะตกเป็นของพม่าครั้งที่ 2 มีประสบการณ์ในการเดินเรือในท้องทะเลลึกเป็นที่มาของการกำหนดยุทธศาสตร์การเข้าตีเมืองจันทบุรีเป็นฐานที่มั่น “ ฤาษีต้อง กล่าว
ฤาษีต้องกล่าวว่า จุดที่เกี่ยวโยงระหว่างทหารเสือของพระเจ้าตาก กับภาพสัญลักษณ์ปริศนาจากลายแทงพระพุทธบาทก็คือ คาดว่าทหารเชื้อสายจีนก็คือองค์รักษ์ที่คุ้มครองพระเจ้าตากในการลี้ภัยจากกรุงธนบุรีมายังเขาขุนพนมเป็น และ ทหารจีนกลุ่มนี้คือ ผู้เขียนภาพลายเส้นที่เป็นศิลปกรรมแบบจีน
หลักฐานเก่ามีน้ำหนักมากขึ้น
ฤาษีต้องกล่าวว่า เป็นพยานในการตอกย้ำพยานหลักฐานที่มีอยู่แล้วให้เกิดความกระจ่างชัดมากขึ้น ว่า ศิลปกรรมที่ปรากฏอยู่ในรูปโบราณวัตถุถ้วยชามลายครามที่เป็นศิลปะแบบจีน และ พระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลายที่เป็นพระพุทธรูปทองคำซึ่งทุกคนคิดว่าเป็นเครื่องใช้ของบุคคลผู้สูงศักดิ์มิใช่สามัญชนอย่างแน่นอน
“ รวมถึงประวัติศาสตร์บอกเล่า เพลงร้องเรือกล่อมเด็ก เรื่อง “ตาแปะหนวดยาวนอนอยู่ในโลงดีบุก “ที่มีขบวนแห่ศพที่มีธงหรือ ฉัตรซึ่งเป็นพระศพของบุคคลชั้นสูง หมายถึงพระเจ้าตากสิน “ “ ฤาษีต้อง กล่าว
ก่อตั้งพิพิทธภัณ์ภาพ
ฤาษีต้อง กล่าวว่า จะมีการจัดกิจกรรมประกวดภาพเขียนสีน้ำมันโดยนักศึกษาทางด้านศิลปกรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้ข้อเขียนของภิกษุณีวรมัย กบิลสิงค์ “ ใคร ? ฆ่าพระเจ้าตากสินเป็นพล็อตเรื่องโดยใช้ความสามารถแปรตัวหนังสือออกมาเป็นภาพในเชิงจินตนาการ จะนำภาพทั้งหมดมาจัดตั้งพิพิทธภัณท์ภาพเพื่อการเผยแพร่ประวัติศาสตร์พระเจ้าตากกับเมืองนคร ฯ
“ ถือว่าเป็นกิจกรรมแรกที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อให้มีกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกองทุนทางปัญญา “ ฤาษีต้อง กล่าว
แจกหนังสือ “ภิกษุณีวรมัย “ 3 จังหวัดชายแดนใต้
“ ผมต้องการสานต่อเจตนารมณ์ของภิกษุณี วรมัย กบิลสิงห์ ผู้เขียนหนังสือ “ใครฆ่าพระเจ้าตาก “ โดยการนำหนังสือชื่อ “ดุซงยอ 2491 ถึงตากใบวิปโยค “แจกจ่ายหัวหน้าส่วนราชการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อกระตุ้นให้มีการนำแนวคิดในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ฯ “ ฤาษีต้อง กล่าว และ ว่า
“ ผมเห็นว่าแนวคิดยังมีความทันสมัยเป็นข้อเขียนจากการสัมผัสเหตุการณ์จริงเมื่อ 56 ปีมาแล้ว “ ฤาษีต้อง กล่าวโดย: ฤาษีต้อง IP: 203.113.76.12 วันที่: 27 พฤษภาคม 2550 เวลา:16:23:59 น.  

 
ประวัติศาสตร์กะลังคุมเครือนิเอาแน่เอานอนม่ายร่ายหรอกค่ะ


โดย: หมูกิมจิ IP: 210.86.223.121 วันที่: 31 พฤษภาคม 2550 เวลา:9:35:54 น.  

 
เด้วก่อนๆ....หมูกิมจิมีต่อที่ว่าพระเจ้าตากวิกลจริตอ่า50เปอร์เซนต์ในสายตากิมจินะเห็นเข้าบอกว่าโดนรัชกาลที่1เอาไม่จันทร์ตีจนสววรครรตเยย


โดย: หมูกิมจิ IP: 210.86.223.121 วันที่: 31 พฤษภาคม 2550 เวลา:9:38:31 น.  

 
รักพระเจ้าตากมากหากแม้นท่านเสียสติจรึงก้อมิควรจองจำหรือประหารคนที่กู้ชาติกู้แผ่นดินคนที่เสียสละโดยมิกลัวว่าตนครอบครัวของตนจะเปนเช่นไร พระองค์มีคุนต่อแผ่นดิน แต่เค้าเหล่านั้นกลับตอบแทนพระองค์ด้วย สิ่งที่ยากจะเชื่อว่าพระองค์ฟั่นเฟือนจนต้องฆ่าทิ้ง มิเช่นนั้นลูกหลานอาจไม่มีวันนี้หากไม่มีพระองค์ท่าน


โดย: รักเจ้าตากรักแผ่นดิน IP: 58.136.68.84 วันที่: 1 มิถุนายน 2550 เวลา:12:29:51 น.  

 


โดย: แก้ม IP: 61.7.139.235 วันที่: 1 มิถุนายน 2550 เวลา:18:27:44 น.  

 


โดย: แก้ม IP: 61.7.139.235 วันที่: 1 มิถุนายน 2550 เวลา:18:29:15 น.  

 
ข้าจะเอาชนะหงสาให้ได้ขอขอบคุณพระเจ้าตากมากครับซึ้งจัง


โดย: เก็ต IP: 58.147.68.147 วันที่: 2 มิถุนายน 2550 เวลา:14:53:36 น.  

 
ตอนกรุงแตกไม่เคยมาช่วยรบ หนีหัวซุกหัวซุน จนพระเจ้าตากปราบเมืองได้แล้ว อาศัยบารมีน้องชายตัวเอง(คนสนิทพระเจ้าตาก) ขอมาเข้าพวกด้วย และไปพาครอบครัวพระเจ้าตากมาพบขอความดี ต่อมาคิดอยากได้เมืองก็แต่งอุบายเอากำลังพลไปรบเขมร ทั้งๆที่ตกลงกับทัพญวนไว้แล้วว่าจะแบ่งแผ่นดินบางส่วนให้เพื่อตอบแทนการกบฎ ...ยกทัพเข้าเมืองโดยวางคนของตัวเองไว้แล้วให้ปั่นหัวคนกรุงเก่าเข้ามาประท้วงขับไล่พระเจ้าตาก(คล้ายๆปัจจุบันเลย) พ่อมาตั้งทัพรอฟังผลที่วัดสระเกศ ดูความวุ่นวายตามแผน แล้วยังให้พรรคพวกหลอกให้พระเจ้าตากออกบวช เพื่อสะเดาะเคราะห์ ... พอเข้าแผนก็ยกกำลังเข้ายึดเมืองทันที และจับพระองค์ไปประหารทั้งๆผ้าเหลือง (ดูจากการใช้คำเรียกการตาย คือ ไม่ใช้คำว่าสวรรคต แต่ใช้สรรพของบรรพชิต) ต่อมาก็ไล่ประหารล้างตระกูลทีละชั้นจนหมด ตัวเองตอนหลังระแวงน้องชาย(คนที่พาเข้ารับราชการ) ก็คิดจะประหารเหมือนกัน แต่น้องชาย(วังหน้า)เสียใจจนป่วยตาย ... ก็เลยหันมากำจัดลูกน้องชายอีกคน ตอนแก่ก็บ้าป้ำเป๋อเป็นโรคกรรมเวรจนตาย ตามเวรตามกรรม สาธุฯ


โดย: ชลาสัย IP: 58.136.194.28 วันที่: 3 มิถุนายน 2550 เวลา:4:05:17 น.  

 


โดย: วัชระ IP: 203.172.201.1 วันที่: 4 มิถุนายน 2550 เวลา:11:38:53 น.  

 


โดย: ทเกดิเก IP: 58.9.79.106 วันที่: 6 มิถุนายน 2550 เวลา:20:02:08 น.  

 
งง


โดย: งง IP: 203.151.46.130 วันที่: 8 มิถุนายน 2550 เวลา:9:19:09 น.  

 
ผมเปนคนที่ไม่นับถืออะไรง่ายๆ เเล้วผม ก็ไม่นับถือระบบกษัตริย์ เเต่ผมนับถือพระเจ้าตากสินมหาราชมากครับ


โดย: รักพระเจ้าตากสินมหาราช IP: 203.151.46.130 วันที่: 8 มิถุนายน 2550 เวลา:9:20:49 น.  

 
ขอบคุณพระเจ้าตากสินมากครับที่ท่านได้ช่วยกอบกู้ประเทศไทยไว้ ผมรักเเนบถือท่านมากครับ


โดย: รักพระเจ้าตากสินมหาราช IP: 203.151.46.130 วันที่: 8 มิถุนายน 2550 เวลา:9:28:59 น.  

 
คอบคุณมากครับ


โดย: 100 IP: 125.26.27.193 วันที่: 23 มิถุนายน 2550 เวลา:12:01:33 น.  

 


โดย: 555 IP: 203.113.81.168 วันที่: 29 มิถุนายน 2550 เวลา:21:45:07 น.  

 
พระเจ้าตากสินไม่ได้ถูกท่อนจันท์ตีสิ้นพระชนแต่อย่างใดแต่มีทรงจงรักภักดีพาหนีไปบวชอยู่ที่วัดถ้ำนครศรีธรรมราชครับชาวบ้านแถวนั้นก็รู้ดีครับ ประวัติศาสตร์ไทยถูกบิดเบือนนะครับ เป็นไปตามคนที่มีอำนาจอยู่ที่จะสามารถให้บิดเบือนยังไงก็ได้(ขัดขืนก็หัวขาดนะซิ) ขนาดพระยาพิชัยดาบหักยังยอมถอดอาคมให้ประหารชีวิต เลยครับ พระยาพิชัยได้บอกกับ พระยาจักรี ว่ามิยอมเป็นข้า2เจ้าบ่าวสองนาย พระเจ้าตากสินถูกชิงบังลังค์ครับ ลองคิดดูง่ายๆครับ ถ้าวิกลจริตจริง แล้วลูกๆหลานๆ ไปไหนล่ะครับ ทำไมถึงไม่ได้ขึ้นครองราช สืบต่อตามพระราชประเภณี เหอๆ


โดย: Kaspersky Internet Security 2006 6.0.2.614 - Finalตัวป้องกันไวรัสอันดับ1ของโลก IP: 222.123.221.176 วันที่: 30 มิถุนายน 2550 เวลา:14:59:00 น.  

 


โดย: พลอย IP: 125.24.166.60 วันที่: 12 กรกฎาคม 2550 เวลา:9:58:02 น.  

 
ดีค่ะเขียนบรรยายได้ดีอ่านง่ายได้สาระจำไว้ไช้ประโยชน์


โดย: พลอย-แพร IP: 125.24.166.60 วันที่: 12 กรกฎาคม 2550 เวลา:10:01:12 น.  

 
เบื่อเรื่องที่กุขึ้น มากเหลือเกิน ที่ว่าพระองค์ตากหนีหนี้บ้าง หนีไปบวชบ้าง บิดเบือนซ้ำซาก กษัตริย์ชาตินักรบอย่างท่านไม่เคยหนีความจริง รัฐประหารในสมัยโบราณนั้นรุนแรงมาก พี่น้อง ลูกพ่อยังฆ่ากันเลย นับประสาอะไรกับ...อ่านให้มาก หลายๆประเด็นและวิเคราะห์ อย่าให้ใครจูงจมูก...บ้านเมืองจะฉิบหายหมดแล้ว...ก็เพราะไอ้พวกหนีความจริง...นั่งเทียนมาพูด...ไม่มีเจ้าตากสิน...ก็ไม่มีชาติไทย...สำนึกกันบ้าง...


โดย: ไอ้พวกหนีหนี้ IP: 203.113.81.103 วันที่: 13 กรกฎาคม 2550 เวลา:16:05:33 น.  

 
เทิดทูนพ่อหลวงพระองค์นี้ตลอดไปและตลอดไป


โดย: ป IP: 210.1.24.250 วันที่: 18 กรกฎาคม 2550 เวลา:12:39:36 น.  

 
ชอบประวัติเกียวกับพระเจ้าตากโดย..น็อต นคร


โดย: พชร คล้อยสวาท IP: 58.8.100.214 วันที่: 24 กรกฎาคม 2550 เวลา:16:41:07 น.  

 
พระเจ้าตากผมชอบสุดๆ


โดย: น็อต IP: 58.8.100.214 วันที่: 24 กรกฎาคม 2550 เวลา:16:45:53 น.  

 
ผมชอบภาพยนต์เรื่องนี้มาก


โดย: นิค IP: 58.8.100.214 วันที่: 24 กรกฎาคม 2550 เวลา:16:46:35 น.  

 
นิคชอบเรื่องนี้ไม


โดย: น็อต IP: 58.8.100.214 วันที่: 24 กรกฎาคม 2550 เวลา:16:48:16 น.  

 
ไม่มีพระเจ้าตาก เราจะ มีบ้านอยู่อย่างทุกวันนี้ไหม แล้ว ทำไม เราไม่มีสิทธิที่จะรู้ ข้อเท็จจริง ของกรณีสวรรณคต ของพระองค์ท่าน ทำไมกระทรวงศึกษา ถึงไม่กล้า สอนความจริงแก่นักเรียน ทำไม คนไทย มันขี้โกหกจัง ครับ


โดย: ฮึกเหิม ก้าวร้าว และ ดุร้าย IP: 124.121.104.203 วันที่: 26 กรกฎาคม 2550 เวลา:8:56:22 น.  

 
พระเจ้าตากสิน คือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่ที่เตือนใจ ฉันไม่ให้ยอมแพ้อะไรง่าย แม้สิ่งนั้นแทบจะบอกไม่เห็นความสำเร็จเลย


โดย: บูชาพระเจ้าตาก IP: 58.9.203.92 วันที่: 27 กรกฎาคม 2550 เวลา:18:46:38 น.  

 
เคยมีคนเล่าให้ฟังว่า ก่อนพระเจ้าตากจะถูกปลงพระชนม์ ท่านได้ให้คำสัตย์ว่าขอให้ราชวงศ์...... ผู้กบฎจงอยู่ต่อได้เพียง 9 รัชกาลเท่านั้น จะจริงไหมน้อ ?


โดย: บูโร บูโร IP: 203.113.50.140 วันที่: 31 กรกฎาคม 2550 เวลา:13:17:32 น.  

 
รักเคารพเทิดทูนพระเจ้าตาก ท่านยังอยู่ในใจของลูกหลานไทยเสมอ ถ้าไม่มีท่านประวัติศาสตร์ชาติไทยคงต้องจารึกไว้ว่า เราเป็นเมืองขึ้นของพม่าเป็นแน่


โดย: เหนือ IP: 61.19.238.18 วันที่: 4 สิงหาคม 2550 เวลา:14:58:16 น.  

 
ถึงบรรพบุรุษของเราจะไม่ใช่คนไทย100% เราก็ยังรักและเคารพพระเจ้าตากดุจผู้มีพระคุณต่อลูกหลานไทย


โดย: เหนือ IP: 61.19.238.18 วันที่: 4 สิงหาคม 2550 เวลา:15:00:54 น.  

 
555เดา


โดย: ดนัย แก้วมนี IP: 202.142.208.12 วันที่: 9 สิงหาคม 2550 เวลา:10:02:48 น.  

 
รักษาชาติไทยไว้เถิด


โดย: จินภาภรณ์ IP: 203.113.39.10 วันที่: 28 สิงหาคม 2550 เวลา:18:37:38 น.  

 


โดย: ท่ม่เมิ IP: 203.172.85.143 วันที่: 30 สิงหาคม 2550 เวลา:20:26:58 น.  

 
พระเจ้าตากทรงสวรรคตพราะตรากตรำพระวรกายกู้ชาติมา


โดย: ดี IP: 210.246.75.87 วันที่: 23 กันยายน 2550 เวลา:12:05:31 น.  

 
อยากให้ศึกษาพระราชประวัติ และความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าตากกับ รัชกาลที่ ๑ ดีๆนะคับ จะได้รู้เรื่องอะไรอีกมาก ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน


โดย: คนธรรมดา IP: 124.121.207.40 วันที่: 30 กันยายน 2550 เวลา:22:17:19 น.  

 
ผมเป็นคนที่นับถือ "พระนเรศวร" มากๆ
และ "พระเจ้าตาก" ด้วย ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยครับ


โดย: ROMEO IP: 124.121.149.205 วันที่: 20 ตุลาคม 2550 เวลา:0:29:37 น.  

 
จะไปกราบไหว้ พระเจ้าตากได้ที่ไหนบ้างครับ


โดย: ผู้เคารพรักพระเจ้าตาก IP: 124.157.164.198 วันที่: 23 ตุลาคม 2550 เวลา:0:41:53 น.  

 


โดย: san IP: 124.121.223.147 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2550 เวลา:18:00:37 น.  

 
น่าเศร้า


โดย: "nu_ae" IP: 203.118.97.238 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2550 เวลา:10:43:46 น.  

 
ไชได้


โดย: ฟื IP: 161.200.255.162 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2550 เวลา:17:59:25 น.  

 
ถ้าพ่อของใครสักคนเกิดเสียสติขึ้นมา เขาจะเอาพ่อตัวเองไปประหารทิ้งหรือเปล่า?


โดย: aaa IP: 58.9.175.184 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา:13:27:36 น.  

 
อย่ามามั่วเลยครับ


โดย: มั่ว IP: 222.123.83.165 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา:19:26:00 น.  

 


โดย: บอม IP: 203.154.51.70 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:11:27:51 น.  

 


โดย: อี IP: 125.26.14.53 วันที่: 14 ธันวาคม 2550 เวลา:19:06:42 น.  

 
นัสฟ้าอยู่ที่โรงเรียนเมืองละโว้วิทยาจังหวัดลพบุรี


โดย: ห้องป.5/2 IP: 125.26.14.53 วันที่: 14 ธันวาคม 2550 เวลา:19:09:26 น.  

 
เราว่าอยู่ที่การกระทำมากกว่า เราดูจากผลงานของพระเจ้าตากและในหลวงองค์ปัจจุบันแล้วท่านช่วยประชาชนไทยคนละด้าน เรานับถือทั้งสององค์นี้มาก


โดย: พจนา IP: 124.120.204.152 วันที่: 1 มกราคม 2551 เวลา:16:34:59 น.  

 
พไถภดัหพะ


โดย: พะพะพำพะ IP: 61.7.174.54 วันที่: 6 มกราคม 2551 เวลา:15:13:26 น.  

 
เเพะพำพพะ


โดย: แบงค์ IP: 61.7.139.13 วันที่: 11 มกราคม 2551 เวลา:14:20:49 น.  

 
เอามาให้อ่านด้วยนะ


โดย: เคยอ่อนมากๆ IP: 118.172.104.67 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:8:45:58 น.  

 
jkfj,lfh.4165f4684jkkhkf.fhk./484654uk;igj.h


โดย: anon IP: 61.7.219.115 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:12:10:42 น.  

 
ขอบคุณคะ สำหรับเนื้อหา เกี่ยวกับพระเจ้าตากสิน ที่พี่ได้เขียนมา นู่ได้นำมาประกอบการเรียนได้อย่างเห็นผลทีเดียวเลยคะ


โดย: น้องปุ๊กปุ๋ย IP: 203.113.104.34 วันที่: 5 มีนาคม 2551 เวลา:15:21:35 น.  

 
อย่ารู้เรื่องจริงเลยครับถ้ารู้แล้วไม่อยากเป็นคนไทย


โดย: วิชัยทัคคะ IP: 124.157.159.122 วันที่: 19 มีนาคม 2551 เวลา:20:48:21 น.  

 
ขอน้อมรำลึกถึง
พระคุณของท่าน รักพระเจ้าตากสินสุด ๆ ไม่เคยรักใครในประวัติศาสตร์ได้เท่านี้อีกแล้ว และไม่เชื่อว่าท่านจะเป็นอย่างที่คนเลวมันกล่าวหาและเชื่อว่าลูกหลานท่านยังมีชีวิตอยู่ อยู่อย่างดีด้วย แต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นลูกหลานของท่าน หวังไว้สักวันขอให้ได้มีโอกาสได้พบจะดีใจมาก ๆ แค่มีโอกาสได้เขียนถึงท่านอย่างนี้ก็ดีใจมากแล้ว ขอให้คืนนี้ผมนอนหลับอย่างเป็นสุขบนแผ่นดินที่ท่านลำบากต่อสู้มาด้วยเถิด


โดย: รักพระเจ้าตากมาก ๆ IP: 155.91.28.232 วันที่: 24 มีนาคม 2551 เวลา:15:12:22 น.  

 
(ข้อเท็จจริง)เรื่องพระเจ้าตากสิ้นพระชนม์อย่างไร?


พอดีได้มีโอกาสได้อ่านบทความดีๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยเรา ที่คิดว่าหลายคนมากๆคงไม่เคยทราบมาก่อน ก็เลยอยากจะนำมาเผยแพร่ไว้เป็นวิทยาทานสำหรับเด็กยุคใหม่อย่างเราค่ะ หวังว่าคงได้เกร็ดความรู้ไว้เล่าให้ลูกหลานฟังต่อไปได้เยอะๆนะคะ


Credit by nuinew

ข้อเท็จจริงตามประวัติศาสตร์ที่ว่า พระเจ้าตากนั้นเป็นผู้กู้เอกราชให้กับไทยนั้นพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหา­ญ และเสียสละอย่างมากอย่างที่ชนธรรมดามิได้ล่วงรู้อีกมากมาย แต่เรื่องที่จะเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าตากนั้นไม่ได้มีในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนกัน

พระเจ้าตากมิใช่เป็นลูกของคนจีนสามั­ญชนตามประวัติศาสตร์ แต่เป็นโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกับสนมลับชาวจีนชื่อ ไหฮอง แต่เนื่องจากสมัยอยุธยานั้นมีการแก่งแย่งชิงดีกันมาก มีการฆ่ากันเพื่อชิงราชสมบัติ พระมารดาของพระเจ้าตากเกรงจะเป็นอันตราย จึงได้ปิดเป็นความลับ และบอกว่าบิดาของพระเจ้าตากชื่อ ไหฮอง (ชื่อของนางเอง) และมารดาชื่อนางนกเอี้ยง (ชื่อที่แต่งขึ้นไม่มีตัวตนจริง)


ประวัติศาสตร์นั้นได้ถูกบันทึกไปตามเหตุการณ์ที่ถูกทำให้เป็นว่าเป็นไปโดยที่หามีใครรู้ข้อเท็จจริงไม่ (โดยส่วนตัวของข้าพเจ้าในสมัยที่เรียนประวัติศาสตร์นั้นก็มีความรู้สึกไม่ค่อยเชื่อว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นระดับพระมหากษัตริย์นั้นจะเกิดมาจากคนสามั­ญชนเพียงเท่านั้น เพราะผู้ที่จะเป็นพระมหากษัตริย์นั้นย่อมต้องมีบุ­บารมีสูงย่อมน่าจะสืบสายเลือดมาจากเชื้อพระวงศ์)

พระเจ้าตากไม่ได้สติวิปลาสและถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ดังที่ได้บันทึกในประวัติศาสตร์ ความจริงเป็นพระประสงค์ของพระองค์เองที่จะสละความเป็นกษัตริย์เพื่อหันไปออกผนวชเป็นพระภิกษุจึงได้ขอร้องให้พระสหายร่วมสาบานปราบดาภิเษกแทน (พระสหายนี้คือรัชกาลที่หนึ่งนั่นเอง)ความจริงพระสหายนั้นมีความซื่อสัตย์ภักดีต่อพระเจ้าตากเป็นมั่น มิได้มีความคิดที่จะก่อกบฏหรือหวังขึ้นตั้งตัวเป็นกษัตริย์ และก็ไม่ยอมทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าตากแต่ด้วยเหตุผลของพระเจ้าตากว่า พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ยากจนเข็ญ­ใจ เงินในท้องพระคลังไม่มีเลย ไม่มีแม้แต่เบ­จราชกกุธภัณฑ์ (เครื่องหมายแสดงความเป็นพระราชา มี ๕ ได้แก่ พระขรรค์ ธารพระกร อุณหิส ฉลองพระบาท และวาลวิชนี) เนื่องจากผลของสงคราม ข้าวยากหมากแพง พระองค์ต้องช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ จนต้องเป็นหนี้กับจีนถึงหกหมื่นตำลึง ถ้าหากพระองค์จะค่อยๆ ผ่อนใช้ก็พอได้แต่เมื่อรู้ว่าจีนคิดมิซื่อหวังยึดเอาไทยเป็นของตน ดังนั้นจึงมิอาจยอมได้ทรงคิดว่าการผลัดแผ่นดินเป็นการล้างหนี้ที่ดีที่สุด

พระองค์ทรงใช้กุศโลบายเพื่อรักษาเอกราชของชาติ โดยแสร้งทำตนว่าสติวิปลาสแล้วให้พระสหายขึ้นปราบดาภิเษก ถึงตอนนั้นจีนก็ไม่สามารถยึดเอาไทยไปได้เพราะผู้ที่ทำสั­­ญญากับจีนนั้นเป็นพระเจ้าตากเพียงผู้เดียวที่รับผิดชอบ

ผู้ที่ถูกสังหารด้วยท่อนจันทน์ไม่ใช่พระเจ้าตากแต่เป็นสหายอีกคน(หลวงอาสาศึก) ที่หน้าตาท่าทางคล้ายกับพระเจ้าตากเป็นอันมาก ยอมเสียสละชีวิตตนแทนส่วนพระเจ้าตากนั้นพระสหายได้แอบพาหนีไปที่อื่นอย่างปลอดภัย นี่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละของพระเจ้าตากกับความรักความสามัคคีและความซื่อสัตย์ที่พระสหายมีต่อพระเจ้าตากนั้นเป็นที่สูงสุด และนี้จึงเป็นผลบุ­ให้พระสหายซึ่งต่อมาได้สืบพระราชวงค์ใหม่ได้มีแต่ความเจริ­ญยั่งยืนสืบยาวนานตลอดรัชกาล

พระเจ้าตากสิ้นพระชนม์(ละสังขาร)อย่างไร
เมื่อครั้งที่พระเจ้าตากได้ไปตั้งค่ายในป่าได้พบกับพระรูปหนึ่งได้ให้กรรมฐานแก่พระเจ้าตากจึงทรงมิอยากครองราชต่อไป ทรงดำเนินแผนการว่า ทางอยุธยาเกิดเรื่องจึงสั่งให้พระยาสวรรค์ยกกองทัพไปปราบ เสร็จแล้วให้กลับมายังกรุงธนบุรีและล้อมพระราชฐานไว้แล้วจับพระองค์บวชเสีย แต่ปรากฏว่าพระยาสวรรค์เกิดลืมตัวอยากเป็นใหญ่ ตั้งตนเป็นกษัตริย์ขึ้นมาจริงๆ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลที่หนึ่ง) จึงได้ยกทัพลงมาปราบ ส่วนพระเจ้าตากได้ไปเจริ­วิปัสนากรรมฐานในถ้ำแห่งหนึ่งที่เพชรบุรี ในวันที่พระองค์บรรลุธรรมสูงสุดคือวันที่ท่านละสังขาร ขณะที่กำลังดูดดื่มอยู่ในวิมุติสุข พระองค์ถูกชายสองคนใช้ไม้คมแฝกฟาดที่ศรีษะอย่างนับไม่ถ้วน ชายสองคนนั้นเป็นพวกกลุ่มคนที่ต้องการเอาความดีความชอบ เมื่อรู้ว่าผู้ที่ถูกสำเร็จโทษ ไม่ใช่พระเจ้าตากตัวจริงจึงสืบหาเพื่อตามสังหารแต่กรรมตามทันมีการกบฏซ้อนกบฎกันวุ่นวายพวกนั้นก็ฆ่ากันตายเอง ส่วนพระเจ้าตากได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์กลายเป็นวิสุทธิเทพในที่สุด

หนังสืออ้างอิง
ความหลงในสงสาร,(สุทัสสาอ่อนค้อม),๒๕๔๙เรื่องราวนี้เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์(จรัญ­ จิตธัมโท/หรือพระครูเจริ­ จิตธัมโม) ซึ่งได้เจริ­กรรมฐานจนได้อนิสงส์สามอย่างคือระลึกชาติได้เจ็ดชาติเห็นกฏแห่งกรรมและเกิดปั­­ญญาแก้ปั­ญหาได้ ท่านได้พบกับพระเจ้าตากซึ่งเป็นพระวิสุทธิเทพแล้วเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน พระเจ้าตากได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังด้วยต้องการให้นำไปเผยแพร่ข้อเท็จจริง เพราะท่านเห็นว่าคนไทยเราต่างมีความขัดแย้งกันมากมาย ที่สำคัญ­คือท่านไม่ต้องการให้สถาบันกษัตริย์เสื่อมเสียเพราะจากความเข้าใจผิดและความมิชฉาทิฐิ ท่านที่ได้อ่านจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ปั­­ญญาและสัมมาทิฐิของแต่ละบุคคล แต่โดยส่วนตัวของข้าพเจ้ามิได้มีอำนาจอิทธิฤทธิ์ใดๆ ที่จะเห็นได้ว่าเรื่องที่เล่านั้นจริงหรือไม่เพียงแต่อ่านแล้วรู้สึกเกิดแรงบันดาลใจที่จะเล่าต่อต่อให้แก่กัน

โดยหวังว่าอานิสงค์นี้จะช่วยก่อให้เกิดผลแก่ประเทศชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้ ประชาชนได้เกิดความสามัคคี อย่าได้มีความขัดแย้งแตกแยกกันจงเกิดปั­­ญญาและสัมมาทิฐิ รู้ข้อเท็จจริงด้วยปั­­ญญาของตนเอง มิใช่จากการฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างแล้วมิได้ไตร่ ตรองจนทำให้เกิดความทะเลาะเบาะแว้ง


เมื่อท่านได้อ่านแล้วมีจิตนึกถึงความเจริ­ญของ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ก็ขอให้ช่วยกันอธิษฐานแล้วช่วยลงความเห็นยิ่งมากเท่าไหร่ ย่อมเป็นพลังให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้นเท่านั้น และด้วยบุญ­แห่งการอธิษฐานที่ไม่ใช่เพื่อตัวเองนี้แลจะกลับมาส่งถึงตัวท่านเองมากมายหลายร้อยเท่า


นี่ก็อีก"บท"หนึ่ง.......อ่านโดยใช้วิจารณญาณก้เเล้วกัน


โดย: เด็กดี IP: 117.47.109.163 วันที่: 5 เมษายน 2551 เวลา:19:37:51 น.  

 
อยากทราบว่าพระบรมศพของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศฝังอยู่บริเวณไหนของวัดไชยวัฒนาราม อยากไปดูเพราะท่านเป็นนักกวีในดวงใจ


โดย: คนดี ศรีอโยธยา IP: 124.121.96.159 วันที่: 7 เมษายน 2551 เวลา:10:10:12 น.  

 
/emo3.gif>
โดย: rambo IP: 222.123.160.236 วันที่: 25 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:37:32 น.  

 
เธกเธตเธงเธฑเธ™เธซเธ™เธถเนˆเธ‡เธœเธกเน‚เธ”เธ™เธ—เธฑเธเธงเนˆเธฒเธœเธกเน€เธ›เน‡เธ™เธ„เธ™เธ—เธตเนˆเธ›เธฃเธฐเธซเธฒเธเธŠเธตเธงเธดเธ•เธ‚เธญเธ‡เธžเธฃเธฐเน€เธˆเน‰เธฒเธ•เธฒเธเธชเธดเธ™ เนเธฅเธฐเนƒเธ™เธงเธฑเธ™เธ•เนˆเธญเธกเธฒเธกเธตเธ„เธ™เนเธ™เธฐเธ™เธณเนƒเธซเน‰เธœเธกเน„เธ›เธ—เธตเนˆเธงเธฑเธ”เธšเนˆเธ™เน‰เธณเธžเธธเธžเธฃเธฐเธญเธดเธ™เธ—เธทเธ—เธตเนˆเธˆเธฑเธ‡เธซเธงเธฑเธ”เธญเธธเธšเธฅเธฃเธฒเธŠเธ˜เธฒเธ™เธต เธกเธฑเธ™เน€เธ›เน‡เธ™เธงเธฑเธ™เธ—เธตเนˆเนเธซเนˆเน€เธ—เธตเธขเธ™เธ—เธตเนˆเธœเนˆเธฒเธ™เธกเธฒ เธœเธกเน„เธ”เน‰เน€เธ‚เน‰เธฒเน„เธ›เธเธฃเธฒเธšเธ—เนˆเธฒเธ™เน‚เธ”เธขเธฃเธนเน‰เธ•เธฑเธงเน€เธญเธ‡เธ—เธธเธเธญเธขเนˆเธฒเธ‡เธ—เธตเนˆเธงเธฑเธ”เธ™เน‰เธณเธžเธธเธžเธฃเธฐเธญเธดเธ™เธ—เนŒเนเธฅเน‰เธงเธ—เนˆเธฒเธ™เน„เธ”เน‰เธšเธญเธเธœเธกเธงเนˆเธฒเธœเธกเน„เธกเนˆเน„เธ”เน‰เธ†เนˆเธฒเธ—เนˆเธฒเธ™เธซเธฃเธญเธเนเธ•เนˆเนƒเธ™เธ‚เธ“เธฐเธ™เธฑเน‰เธ™เธœเธกเน€เธ›เน‡เธ™เธญเธฐเน„เธฃเธเน‡เน„เธกเนˆเธฃเธนเน‰ เธฃเธนเน‰เนเธ•เนˆเธงเนˆเธฒเธ•เธฑเธงเธœเธกเน„เธกเนˆเธเธฅเน‰เธฒเธ—เธตเนˆเธˆเธฐเธกเธญเธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เนˆเธฒเธ™เน€เธฅเธขเธžเธญเน„เธ”เน‰เธขเธดเธ™เธ—เนˆเธฒเธ™เธšเธญเธเธงเนˆเธฒเธœเธกเน„เธกเนˆเน„เธ”เน‰เธ—เธณเธซเธฃเธญเธเน€เธžเธฃเธฒเธฐเธงเนˆเธฒเน€เธ‚เธฒเธชเธฅเธฑเธšเธ•เธฑเธงเธžเธฃเธฐเน€เธˆเน‰เธฒเธ•เธฒเธเนเธฅเธฐเธซเธฒเธ„เธ™เธ—เธตเนˆเธฃเธนเธ›เธฃเนˆเธฒเธ‡เธซเธธเนˆเธ™เธ—เธตเนˆเธ„เธฅเน‰เธฒเธขเธเธฑเธ™เธกเธฒเธเธกเธฒเนƒเธซเน‰เธœเธกเธ†เนˆเธฒเน€เธซเธกเธทเธญเธ™เธเธฑเธšเธงเนˆเธฒเธœเธกเธฃเธนเน‰เธชเธถเธเธœเธดเธ”เธ—เธตเนˆเธ†เนˆเธฒเธ™เธฒเธขเธ•เธฑเธงเน€เธญเธ‡เธžเธญเธ—เนˆเธฒเธ™เธšเธญเธเธกเธฒเธญเธขเนˆเธฒเธ‡เธ™เธฑเน‰เธ™เธœเธกเธเน‡เธเธฅเน‰เธฒเธกเธญเธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เนˆเธฒเธ™เน‚เธ”เธขเธญเธฑเธ•เน‚เธ™เธกเธฑเธ•เธดเธ—เนˆเธฒเธ™เธšเธญเธเธœเธกเธงเนˆเธฒเธœเธกเน€เธ›เน‡เธ™เธ—เธซเธฒเธฃเน€เธญเธเนƒเธ™เธŠเธฒเธ•เธดเธ—เธตเนˆเธœเนˆเธฒเธ™เธกเธฒ เนเธฅเธฐเนƒเธ™เธŠเธฒเธ•เธดเธ™เธตเน‰เธœเธกเน„เธ”เน‰เธชเธกเธฑเธ„เธฃเน€เธ‚เน‰เธฒเธฃเธฑเธšเธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃเธ—เธซเธฒเธฃเน€เธกเธทเนˆเธญเธญเธฒเธขเธธเธœเธกเน€เธžเธตเธขเธ‡ 18 เธ›เธตเน€เธ—เนˆเธฒเธ™เธฑเน‰เธ™เธ—เธธเธเธงเธฑเธ™เธ™เธตเน‰เน„เธกเนˆเธฃเธนเน‰เน€เธ›เน‡เธ™เธญเธฐเน„เธฃเธ„เธทเธญเธˆเธฐเธ—เธณเธญเธฐเน„เธฃเธเน‡เนเธฅเน‰เธงเนเธ•เนˆเธœเธกเธˆเธฐเธ™เธถเธเธ–เธถเธ‡เธ—เนˆเธฒเธ™เธ•เธฅเธญเธ”เน€เธฅเธข เธญเธญเธเธžเธฃเธฃเธฉเธฒเธœเธกเธˆเธฐเน„เธ›เธเธฃเธฒเธšเธ—เนˆเธฒเธ™เธญเธตเธเนเธฅเธฐเธ‚เธญเธžเธฃเธ—เนˆเธฒเธ™เธ„เธฃเธฑเธš เนƒเธ™เธ‚เธ“เธฐเธ™เธตเน‰เธœเธกเธ—เธณเธ‡เธฒเธ™เธญเธขเธนเนˆเธ—เธตเนˆ เธเธ—เธก เธ–เธ™เธ™เธฃเธฑเธŠเธ”เธฒเธ‹เธญเธขเธชเธญเธ‡ เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธ™เธตเน‰เน€เธ›เน‡เธ™เธ„เธงเธฒเธกเน€เธŠเธทเนˆเธญเธชเนˆเธงเธ™เธšเธธเธ„เธ„เธฅเธญเนˆเธฒเธ™เนเธฅเน‰เธงเธ„เธงเธฃเนƒเธŠเน‰เธงเธดเธˆเธฒเธฃเธ“เธเธฒเธ“เนŒเธ”เน‰เธงเธขเธ™เธฐเธ„เธฃเธฑเธš เธ‚เธญเนƒเธซเน‰เธ—เธธเธเธ„เธ™เธชเธธเธ‚เธ เธฒเธžเนเธ‚เน‡เธ‡เนเธฃเธ‡เธ™เธฐเธ„เธฃเธฑเธšเธœเธกเธญเธฒเธขเธธ 21 เธ›เธตเธขเนˆเธฒเธ‡ 22 เนƒเธ™เน€เธ”เธทเธญเธ™เธเธฑเธ™เธขเธฒเธขเธ™ 2551 เธ™เธตเน‰เธ„เธฃเธฑเธš เธ—เธš 8138669380 เธœเธกเธ—เธณเธ‡เธฒเธ™เนƒเธซเน‰เธšเธฃเธดเธฉเธฑเธ— เน„เธญเน€เธกเธ” เธ•เธณเนเธซเธ™เนˆเธ‡เธงเธดเธจเธงเธฐเธเธฃเน€เธ„เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธกเธทเธญเนเธžเธ—เธขเนŒเธญเธขเธฒเธเนเธฅเธเน€เธ›เธฅเธตเนˆเธขเธ™เธ„เธงเธฒเธกเธ„เธดเธ”เน€เธซเน‡เธ™เน‚เธ—เธกเธฒเน„เธ”เน‰เธ„เธฃเธฑเธš


โดย: เธงเธฒเธ—เธขเธดเธ— IP: 58.8.89.116 วันที่: 31 กรกฎาคม 2551 เวลา:18:06:43 น.  

 
พ่อมึงตายหรือไอควาย ไอสัตว์โกหกอวดเก่งคิดว่ารู้เรื่องคนหรือไงไอสัตว์


โดย: สิทธิชัย ทิมแย้ม IP: 118.172.211.35 วันที่: 9 สิงหาคม 2551 เวลา:21:20:18 น.  

 
สนุกมากได้ความมากมายครับขอบคุณครับ


โดย: อินนุ ใจหาร IP: 118.172.211.35 วันที่: 9 สิงหาคม 2551 เวลา:21:23:25 น.  

 
ระลึกถึงพระคุณท่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านเป็นที่พระวิสุทธิเทพแล้ว สาธุ เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริง ตามหลสงพ่อจรัญบอกไว้


โดย: ดวงตาสวรรค์ IP: 210.246.186.9 วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:21:23:40 น.  

 
ขอบคุณเจ้าของกระทู้ และเพื่อนๆที่แบ่งบันความรู้ ผมมันรู้น้อย ขอบคุณใากครับ ชอบมาก


โดย: ขอบคุณที่แบ่งบัน IP: 124.120.177.23 วันที่: 10 กันยายน 2551 เวลา:0:57:44 น.  

 
ผมไม่เคยสงสัยการทำรัฐประหารต่อพระเจ้าตากเลยแม้แต่น้อย..

หาเหตุผลที่สมจริงไม่ได้ ฟังไม่ขึ้น ตอนขับไล่พม่า ไม่รู้ไปมุดอยู่ไหน แต่พอบ้านเมืองสงบ กลับทำเรื่องน่าละอาย..

ผมไม่เคยศรัทธาตระกูลนี้ ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์Kingที่กู้ชาติกู้เแผ่นดินจากต่างชาติได้ จะหลอกเด็กก็หลอกไป ขนาดมีสายเลือดหลุดมาถึง ร.3 ยังตามไปฆ่าอีกล๊อตใหญ่ กรรมส่อเจตนา..วันหนึ่ง กรรมจะตามทัน..

มันเป็นเรื่องจริงที่ถูกบิดเบือนและล้างสมองคนไทยมาหลายร้อยปี


โดย: ไม่ยอมให้ใครล้างสมอง IP: 58.8.153.195 วันที่: 17 กันยายน 2551 เวลา:3:26:57 น.  

 
ความจริงเป็นอย่างไรไม่มีข้อมูลเด่นชัด น่าเสียดาย วันวาน และก็น่าเสียดายวันนี้ ที่จะเกิดกับแผ่นดินสยาม ในวันพรุ่งนี้ อย่าเป็นจริงก็น่าเสร้าใจกับมหากษัติย์ ที่กู้ชาติ จนสำเร็จ แต่แล้วก็ต้องสูญสิ้นไม่เหลือแม้วงค์ศาคณาญาติ ใครพอรู้บ้าง วีรบุรุษที่แท้จริง เฉกเช่นพระนเรศวร บุรุษที่เป็นผู้บำเพ็ญมหากุศลต่อชาติ วันนี้ความพูมใจในชาติเหมือนถูกโขมยมา เหมือนเราชื่นชมในของที่มีอยู่ เทอดทูลด้วยใจรัก แต่เมื่อรู้ว่าของที่รักเป็นของที่โขมยมาเ่กิดความเศร้าใจ เมื่อโขมยกำลังจะเอาคืน


โดย: นายมา IP: 124.121.187.27 วันที่: 29 กันยายน 2551 เวลา:20:50:46 น.  

 
ขอบคุณเจ้าของบล็อกมากครับ

กำลังค้นคว้าเรื่องพระเจ้าตากอยู่พอดี

ประว้ติศาตร์โบราณ ก้อง่ายๆ ครับ

ล้มล้างราชวงส์ ประหารขุนนางฝ่ายตรงข้าม

และล้างตระกูลกษัตริย์องค์เก่า

ลดยศราชินีและเชื้อพระวงศ์ที่ดูไม่เป็นพิษเป็นภัยโดย: DZL IP: 58.9.203.191 วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:17:32:55 น.  

 
จาก วีกิพีเดียครับ

//th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

กระทู้ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีกับจักรพรรดิจีน
ของคุณ ขุนนางอยุธยา

จาก จดหมายเหตุของจีน พระเจ้าตากไม่ได้เป็นหนี้พระเจ้าเฉียนหลงของจีนครับ

จากการส่งฑูตไปครั้งสุดท้าย และขายสินค้า ซื้อสินค้ากลับมาเต็มลำ
ได้เงินทองมากมาย จนเอามาใช้ในการสร้างกรุงเทพมหานครได้

//topicstock.pantip.com/library/topicstock/2006/03/K4204481/K4204481.html

จะเห็นว่าในจดหมายเหตุต่างๆ

มีการระบุชัดเจน ถึงเรื่องคนไทยไปตกลงกับทัพญวน โดยมีข้อตกลงที่เราต้องช่วยเหลือญวนจนเสียผลประโยชน์
เพื่อให้ญวนล้มทัพพระโอรสของพระเจ้าตากไว้ จนไม่สามารถลงมาช่วยได้ทัน

มีการยุยงชาวบ้านให้มาล้อมกรุงธน ก่อจลาจล และพระเจ้าตากทรงยอมออกผนวชเอง เมื่อเห็นผู้ที่มาล้อมวังเป็นคนไทยด้วยกัน

มีการสั่งประหารขุนนางฝ่ายพระเจ้าตากหลังจาก พระมหากษัตริย์ศึกให้หลานชายประบกบฏพระยาสรรค์ ซึ่งกลายเป็นแพะรับบาปไปแล้ว

แต่ที่พระยาสรรค์ ทำไม่สำเร็จก่อนตาย คือไม่ได้ประหารพระเจ้าตาก เพราะฝีมือและบารมีทำไม่ได้

1 ในขุนนางพระเจ้าตากที่ถูกจับประหารคือพระยาพิชัยดาบหัก

แน่ใจว่าพระเจ้าตากคงไม่รอดพ้นเคราะห์ร้ายนี้ครับ เพราะโอรส ธิดาของพระองค์ถูกจับประหารมากมายสืบต่อมาถึง 3 รัชกาล

ที่เรื่องราวของพระองค์ปรากฏที่นครศรีธรรราชเยอะหน่อย เพราะพระโอรสของพระองค์องค์นึง ยังอยู่ที่นครฯ ครับ เข้มแข็งมาก แถมอิงอำนาจจากทางใต้ จึงไม่มีใครกล้าลงไปปราบ นั่นคือ ..

เจ้าพระยานครน้อย ประสูติในเจ้าจอมมารดา เจ้าหญิงปราง ธิดาของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช (หนู) (ขนิษฐาของ กรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์) เป็นต้นราชสกุล "โกมารกุล ณ นคร" "ณ นคร" และ "จาตุรงคกุล"


ตระกูลของพระเจ้าตากที่ยังหลงเหลือทุกวันนี้ก้อคือ

สินศุข อินทรโยธิน พงษ์สิน ศิลานนท์

นพวงศ์ สุประดิษฐ์ อิศรเสนา รุ่งไพโรจน์ อิศรางกูร โกมารกุล ณ นคร ณ นคร และ จาตุรงคกุล

อินทรกำแหง มหาณรงค์ คชวงศ์ อินทโสฬส ชูกฤส เนียมสุริยะ เชิญธงไชย อินทนุชิต ศิริพร นิลนานนท์


ตระกูลทั้งหมดนี้ บ้างก้อเป็นราชสกุล เพราะในสมัย ร.4 ทรงประทานอิศริยยศคืน มีการสมรสในราชวงศ์ธนบุรี และราชวงศ์จักรี

บุญคุณความแค้นในอดีต ถือว่าลบล้างกันไป ไม่มีใครจดจำอีกต่อไป

เรื่องของประวัติศาสตร์ ก้อเป็นประประวัติศาสตร์ครับ ไม่ควรเอามาจุดติดเชื้อไฟอะไรกันอีก

แค่พอรู้ว่าจริงๆ แล้วเกิดอะไร เหมือนเช่นราวงศ์ทิวดอร์ และวินด์เซอร์ของอังกฤษ ซึ่งฆ่าล้างผลายกันมานมนาน มากมายกว่าของเราอีก เค้าก้อศึกษากันให้รู้แจ้ง และไม่ได้มาใส่ใจบุญคุณความแค้นของราชวงศ์รุ่นก่อนๆ กันอีก

กระผมก้อคนฝั่งธน รักพระเจ้าตากครับ

มีเชื้อหางแถวของราชวงศ์จักรีมาบ้าง แต่ตอนนี้ก้อเป็นไพร่ สามัญชนไปแล้วครับ

ขอเทิดทูน วีรกรรมพระเจ้าตากด้วยคนครับ

_/\\_


โดย: DZL IP: 58.9.203.191 วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:18:02:52 น.  

 
เธชเธ–เธนเธ›เธžเธฃเธฐเธญเธฑเธเธดเธ™เนˆเธฒเธˆเธฐเธญเธขเธนเนˆเธ—เธตเนˆ เธงเธฑเธ”เธญเธดเธ™เธ—เธฃเธ•เธฅเธฒเธ”เธžเธฅเธน
เธ„เธ™เธ—เธตเนˆเธงเธฑเธ”เธšเธญเธเธกเธฒเธ„เนˆเธฐ เน€เธกเธทเนˆเธญเธงเธฒเธ™เน€เธžเธดเนˆเธ‡เน„เธซเธงเน‰เธกเธฒโดย: cherry IP: 58.9.183.249 วันที่: 18 ตุลาคม 2551 เวลา:14:11:28 น.  

 
อดีตจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญ เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าปัจจุบันนี้ดีหรือไม่ ถ้าดีจะนำอดีตมากล่าวถึงทำไม

ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด โดยไม่ไปทำหน้าที่อันมิใช่กิจตน แล้วอย่ายึดติดผลของหน้าที่นั้น

เท่านี้ก็เป็นสุข แล้วมนุษย์เราจะต้องการอะไรอีก ทั้งอดีตและอนาคต เมื่อปัจจุบันสุขแล้ว


โดย: กร IP: 58.10.90.229 วันที่: 20 ตุลาคม 2551 เวลา:1:41:00 น.  

 
อยากรู้จักผู้หญิงคนนี้จังที่ทำให้กระทู้นี้อยู่มาได้ยืนยงจริงๆ เก่งมากๆๆๆๆ
ในสงครามการแย่งชิงอำนาจ ผู้ที่แพ้ไม่ว่าเขาจะถูกหรือผิดย่อมเป็นกบฏทั้งสิ้น และผู้ที่ชนะย่อมเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์ เราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์ ณ ตอนนั้นเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้น คิดไปก็เสียเวลาเปล่า เวลาผ่านไปตั้ง ๒๐๐ กว่าปีแล้วจะมานั่งคิดเพื่อให้เกิดความแตกแยกเพื่ออะไร เพราะมีไอ้พวกเลวๆๆๆๆคอยหาจังหวะที่จะทำลายสถาบันอยู่แล้ว


โดย: patta IP: 58.64.99.157 วันที่: 20 ตุลาคม 2551 เวลา:5:02:30 น.  

 
ประวัติศาสตร์ชาติยังคงคลุมเครือไม่ทราบแน่ชัดนั้น สันนิษฐานได้ว่าเพราะเรายังมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุช และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนทั้งชาตินั่นเอง
โดยส่วนตัวที่อยากทราบข้อเท็จจริงกับสิ่งที่เป็นมาเท่านั้น และคิดว่าอาจจะมีบันทึกที่แท้จริงอยู่ แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้
ซึ่งการเปิดเผยเรื่องราวขึ้นมาอาจจะมีผลใดๆเกิดขึ้นมาแบบไม่คาดฝันก็เป็นได้
แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามมันคือสิ่งที่ผ่านมาแล้ว ขอให้ปัจจุบันเรารักชาติเหมือนโบราณก็ดีเพียงพอแล้ว

ขอขอบคุณและสำนึกในบุญคุณบรรพบุรุษทุกท่านที่ทำให้ไทยยังเป็นไทยอยู่ทุกวันนี้
และหวังว่าคนไทยจะรักผืนแผ่นดินไทยต่อไปนานเท่านาน


โดย: Peach Girl IP: 58.8.182.146 วันที่: 20 ตุลาคม 2551 เวลา:10:12:16 น.  

 
เราต้องช่วยกันรักษาประเทศไทย


โดย: nackcondo IP: 124.120.236.157 วันที่: 28 ตุลาคม 2551 เวลา:9:55:49 น.  

 
ผมเห็นด้วยกับวจีรจเรขที่ 116 ครับ

1. สำหรับคนที่สนใจประวัติศาสตร์ กรุณาอย่าคิดว่า ประวัติศาสตร์เขียนโดยผู้ชนะนะครับ เพราะเขาอาจเขียน "พงศาวดาร" ได้ แต่เขาไม่อาจลบ "หลักฐานชั้นต้น" ออกไปได้อย่างแน่นอน และส่วนกรณีของพระเจ้าตากสินนี้ ก็ดูเหมือนว่าผู้ยึดอำนาจ ก็ไม่ได้พยายามจะลบ "หลักฐาน" อะไรด้วย
2. กรุณาอย่าเอา "แว่นปัจจุบัน" ไปส่องอดีตเลยครับ ในยุคสมัยของเรา เราคิดว่าการกบฎหรือรัฐประหาร เป็นเรื่องชั่วช้าสามานย์ โดยเฉพาะที่ทำต่อ กษัตริย์ที่เป็น "ขวัญใจ" ของเรา ซึ่งความจริงแล้ว เราต้องวิเคราะห์ด้วยว่า ระบบการปกครอง และสภาพการณ์ต่างๆ ในเวลานั้น เป็นอย่างไร มิเช่นนั้น เราก็จะหลงประเด็นอยู่แค่ว่า "บ้า" หรือ "ไม่บ้า" และ "กบฎ" หรือ "ไม่กบฏ" อะไรทำนองนี้ แล้วงานศึกษาประวัติศาสตร์ ก็จะกลายเป็นงานที่ตื้นเขิน และเป็นบ่อเกิดแห่งนิยายการเมืองอย่างที่เห็นอยู่
3. ข้อมูลที่นำมาศึกษาประวัติศาสตร์ จากการวิเคราะห์หลักฐานชั้นต้น เป็นพื้นฐาน ไม่ใช่ได้มาจากการ "นั่งทางใน" โดยนักบวชสตรีที่เรียกตัวเองเป็นภิกษุณี หรือมาจากข่าวเล่าลือ เพราะสังคมไทยทุกวันนี้ มีแต่ข่าวลือ กันเต็มไปหมด เราควรปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าใน "มงคล 38 ประการ" ที่ว่า "ไม่ถือมงคลตื่นข่าว" และใช้วิจารณญาณที่ปราศจากอคติ มาเป็นหลักในการวิเคราะห์นะครับ (ขนาดมีหลักฐานยืนยัน หลายท่านในกระทู้นี้ยังไม่เชื่อ เช่นเรื่องของเชื้อสายพระเจ้าตากสินที่ยังมีมาจนปัจจุบัน)
4. เรามาลองวิเคราะห์จากหลักฐานที่เรามี (ลองดูกันเล่นๆ นะครับ)
ก. คนที่เชื่อว่ารัฐบาลใหม่ ได้ส่งพระเจ้าตากสินหนีไปบวชที่เขาขุนพนม เมืองนครฯ ตอบได้หรือเปล่าครับว่า ทำไมจึงต้องประหารชีวิตพระโอรสองค์โต และองค์รอง ของพระเจ้าตาก กับพระญาติพระวงศ์ที่เป็นชายทั้งหมด? เขาไม่กลัวพระเจ้าตากสินกลับมาแก้แค้นหรือครับ
ข. เราได้อ่านมาตั้งแต่เด็ก ว่าพระเจ้าตากสินถูกทุบด้วยท่อนจันทน์ แล้วก็เชื่อกันอย่างนั้น ทั้งๆ ที่ตามหลักฐานที่ปรากฏ ทรงถูก "กระทำประหารชีวิต ตัดศีรษะเสียถึงแก่พิราลัย แล้วให้เอาศพไปฝังไว้ที่วัดบางยี่เรือใต้" ผู้ที่เป็นคนระบุคนแรก ว่าพระเจ้าตากสินถูกทุบด้วยท่อนจันทน์ คือ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ซึ่งท่าน "แต่งเรื่อง" เพื่อแก้แทนให้แก่บรรพบุรุษของท่านครับ
ค. อยากให้ลองไปอ่าน "การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี" ของ ศ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ โดยเฉพาะในส่วนของพระราชประวัติของพระเจ้าตาก และรัชกาลที่ 1 แล้วเราจะเห็นว่า ความเชื่อของเราว่า พระองค์ท่านทั้ง 2 เป็นเพื่อนกันน่ะ ไม่เป็นความจริง พระเจ้าตากเป็นสามัญชนลูกจีน ที่ไปเป็นพ่อค้าเกวียนที่เมืองตาก ในขณะที่ รัชกาลที่ 1 ก็ไม่ได้เข้ารับราชการเป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี อย่างที่จินตนาการไว้ในหนังสือนั้นแต่อย่างใด
ง.จากหนังสือของ อ.นิธิ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์และยืนยันจากหลักฐานชั้นต้นจำนวนมาก (ผมไม่ได้บอกว่าผมเชื่อทั้งหมดนะครับ) เรื่องการยึดอำนาจ ก็เป็นจริง และเป็นการตอบสนองต่อภาวะการณ์ทางการเมืองในเวลานั้น (การล้มล้างการเมืองแบบชุมนุม และฟื้นฟูราชอาณาจักรอยุธยา) ไม่ใช่แค่การทะเยอทะยาน การทรยศ หรือการคบคิดกันหนีหนี้พ่อค้าจีน อย่างที่มีผู้จินตนาการกันไว้ในระยะหลังๆ
จ. โดยส่วนตัวผม ผมนับถือน้ำพระทัย ของรัชกาลที่ 1 มากนะครับ ท่านสั่งประหารชีวิตพระเจ้าตากและพระญาติพระวงศ์ที่เป็นผู้ชาย แต่ท่านไว้ชีวิตโอรสธิดาของพระเจ้าตากสินทั้งหมด เพียงแต่พระโอรสองค์โตและองค์รอง ขอตายตามเสด็จเท่านั้น และถ้าศึกษาจากหลักฐานต่าง เราจะพบว่า ในรัชสมัยของท่าน ท่านก็ยังยกย่องโอรสบางองค์ของพระเจ้าตาก โดยเฉพาะเจ้าฟ้าที่ประสูติแต่กรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์ พระมเหสีฝ่ายซ้าย นอกจากนี้ ยังโปรดให้พระธิดาของพระเจ้าตาก คือพระองค์เจ้าหญิงสำลีวรรณ สมรสกับพระโอรสองค์โปรดของพระองค์ คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเสนานุรักษ์ด้วย
พระโอรส-ธิดาของพระเจ้าตากที่ถูกประหารในต้นรัชกาลที่ 2 นั้น เป็นเหตุผลเกี่ยวกับการ"กบฎ" ซึ่งอาจถูกใส่ร้ายก็เป็นได้ แต่เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับ ว่าภาวะการเมืองในขณะนั้น เรื่องแบบนี้มัน "ซีเรียส" ส่วนอีกองค์ที่โดนประหาร คือเจ้าฟ้าทัศไพ หรือพระอินทรอำไพ ก็เป็นคดีชู้สาวกับเจ้าจอมในวัง (จะเห็นได้ว่าโอรสพระเจ้าตากนี่เข้านอกออกใน วังหลวงได้งายๆ นะครับ) ผมยังไม่เจอว่าโอรสองค์ไหนถูกประหารในรัชกาลที่ 3 ตามที่มีบางท่านบอกมาครับ
ฉ. กรณีเจ้าพระยานคร (น้อย) ทางรัฐบาลในราชวงศ์จักรีก็ทราบนะครับ ว่าเป็นโอรสของพระเจ้าตาก แต่ก็ไม่ได้ทำอะไร แถมยังเชิดชูให้เป็นใหญ่ จนได้สำเร็จราชการในหัวเมืองภาคใต้ด้วย

ก็ฝากความเห็นเล่นๆ ไว้นะครับโดย: นายแมว IP: 58.9.56.206 วันที่: 31 ตุลาคม 2551 เวลา:22:11:37 น.  

 
อนึ่ง ขอเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อสายของพระราชวงศ์กรุงธนบุรี ที่มีบางท่านยังไม่เชื่อว่าจะมีเหลือรอดมานะครับ

ในรัชกาลที่ 1 โปรดให้สถาปนาเจ้าฟ้าสุพันธุวงศ์ พระราชโอรสของพระเจ้าตากสิน ที่ประสูติแต่เจ้าฟ้าฉิมใหญ่ พระราชธิดาองค์โตของพระองค์ เป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าอภัยธิเบศร์ กรมขุนกษัตรานุชิต ทรงรักพระราชนัดดาองค์นี้มาก แต่เมื่อสิ้นรัชกาล เจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิถูกประหารชีวิตพร้อมกับพระโอรสเล็กๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า มีเชื้อสายของพระองค์ที่คงเหลือรอด และได้รับพระราชทานนามสกุลในสมัยรัชกาลที่ 6 ว่า "อภัยกุล"

พระโอรสทีประสูติแต่พระอัครมเหสีฝ่ายขวา คือเจ้าฟ้าทัศพงศ์, เจ้าฟ้าทัศไพ และเจ้าฟ้าชายนเรนทรราชกุมาร ได้รับตำแหน่งเป็น พระพงศ์นรินทร์ พระอินทรอำไพ และพระนเรนทราชา ราชนิกุล ในต้นรัชกาลที่ 2 โดย 2 องค์แรก ร่วมกับพระโอรสของพระเจ้าตากต่างพระมารดาอีก 2 องค์ คือ พระยาสมบัติบาล (พระองค์เจ้าละมั่ง) และพระยาบำเรอแพทย์ (พระองค์เจ้าหนูแดง) เป็นผู้รวบรวมตำราแพทย์แผนไทย ที่ยังตกทอดมาถึงปัจจุบัน ส่วนพระนเรนทราชานั้น ได้เป็นแม่ทัพหลัง ในกองทัพหลวงของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ ในรัชกาลที่ 3 ไปปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันท์

พระราชโอรสองค์โตของพระเจ้าตาก คือเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์นั้น มีเชื้อสายสำคัญ 2 สกุล คือ สินศุข และอินทรโยธิน บุคคลสำคัญในสกุล สินศุข คือเจ้าพระยายมราช (ศุข) เสนาบดีกระทรวงนครบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 และ ท่าน หลง สินศุข ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการก่อตั้งกองทัพอากาศไทยในสมัยรัชกาลที่ 6
สมาชิกสกุลอินทรโยธินท่านหนึ่ง คือ เจ้าพระยาพิชเยนทร์โยธิน ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 ก่อนหน้าท่านปรีดี พนมยงค์

คราวนี้เห็นหรือยังล่ะครับ ว่ามีเชื้อสายพระเจ้าตากสินอยู่จริง?? น่าเสียดายเพียงแต่ว่า ในรุ่นหลังๆ ไม่ได้มีการรวบรวมสายสกุลของพระเจ้าตากสินไว้ จึงทำให้ไม่ทราบถึงสกุลของพระโอรสของพระองค์ ซึ่งน่าจะมีอีกไม่ต่ำกว่า 10 สกุล

ถ้าใครเป็นเชื้อสายของพระเจ้าตาก ก็น่าจะแสดงตัวให้ทราบบ้างนะครับ


โดย: นายแมว IP: 58.9.56.206 วันที่: 31 ตุลาคม 2551 เวลา:22:37:12 น.  

 
มเหสีฝ่ายซ้ายของพระเจ้าตากสิน คือ ลูกสาวของร.1

แล้วใครจะฆ่าลูกสาว หลานชาย หลานสาวตัวเองได้ลงคอล่ะ


โดย: คนไกล IP: 220.214.140.160 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา:8:15:38 น.  

 
กรุณามากเลย...

ไม่โดนฆ่าในสมัยร.1 แต่มาโดนฆ่าในสมัยร.2

กร๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกก


โดย: คนไกล IP: 220.214.140.160 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา:8:28:32 น.  

 
ผมว่าในราชวงศ์จักรีเอง ก็มีการฆ่ากันเองนะครับ
พระองค์เจ้าลำดวนและพระองค์เจ้าอินทปัต โอรสของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ก็ถูกประหารชีวิตในสมัยรัชกาลที่ 1 เพราะถูกจับได้ว่าเตรียมก่อการกบฎ หลังจากพระบิดาสวรรคตแล้ว
ในรัชกาลที่ 3 กรมหลวงรักษ์รณเรศ ก็ถูกประหารชีวิตด้วยข้อหากบฎเช่นเดียวกัน
เจ้าฟ้าอาภรณ์ก็ถูกขังไว้ในคดีเดียวกัน แต่สิ้นพระชนม์ก่อนนำไปประหาร
เพราะคดีกบฎนี่มันเป็นเรื่องซีเรียสในสมัยนั้น ไม่ใช่เป็นเพราะเป็นเชื้อสายพระเจ้าตากสินนะครับ


โดย: นายแมว IP: 58.9.71.63 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2551 เวลา:22:08:06 น.  

 
ขอเชิญทำบุญกุศล หล่อรูปเหมือนใหญ่เท่าครึ่งองค์จริง พระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อประดิษฐาน วัดละหารไร่ ระ

--------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญชวนร่วมสร้างอานิสงฆ์บุญกุศล หล่อรูปเหมือนใหญ่เท่าครึ่งองค์จริง พระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อประดิษฐาน ณ วังสามพระยา วัดละหารไร่ (หลวงปู่ทิม อิสริโก) บ้านค่าย จ.ระยอง ช่วงตรุษจีน พ.ศ. 2552


เช่าวัตถุมงคล นำของดีๆ ขลังๆ ไปใช้ เป็นสิริมงคลและได้ร่วมทำบุญ ดูรายละเอียดคร่าวๆตามนี้นะครับ (บางรายการใกล้หมด,บางอย่างหมดแล้ว)
โดยวัตถุมงคลที่มีเหลือให้บูชา มีรายการดังต่อไปนี้
๑. หนุมานครองเมือง หรือหนุมานผ่านศึก เนื้อทองแดงสร้าง๒,๑๐๐ ตัว บูชา ๕๐๐บาท,
/ เนื้อนวะโลหะฉีดสร้าง๑,๑๐๐ ตัว บูชา ๗๐๐บาท,
/ เนื้อนวะโลหะหล่อโบราณ สร้าง๑,๔๐๐ตัว บูชา ๑,๐๐๐ บาท,
เนื้อเงินสร้าง๒๑๔ตัว หมดแล้ว,/ และเนื้อผงหนุมานเข้มข้น มีเพียง ๖๙ ตัว บูชา ๑,๕๐๐ บาท (เหลืออีกราว ๔-๕ตน)
เนื้อโลหะทุกองค์ตอกโค๊ต เจาะก้นอุดผงหนุมานเก่า,ผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม อิสริโก
๒. เหรียญหลวงปู่ผาด หลังหนุมาน เนื้อผงพรายกุมาร สร้างเนื้อขาว และเนื้อดำ รวมจำนวน ๓,๐๐๐ องค์บูชาองค์ละ ๑๐๐ บาท,
/ เนื้อทองแดง สร้าง ๒,๐๐๐ องค์ บูชา ๓๐๐บาท,/ เนื้อนวะ สร้าง ๒๑๙ เหรียญบูชา ๕๐๐ บาท,/ เนื้อเงินสร้าง ๑๐๕ เหรียญ บูชา ๑,๕๐๐ บาท,
นอกจากนั้นมีเหรียญกลมเจริญพรสร้างปี ๒๕๔๙เนื้อทองแดงรมดำ ด้านหน้าหลวงปู่ผาด หลังยันต์ประจำตัวท่าน เข้าพิธีเสาร์ห้าปี ๒๕๕๐ บูชาเหรียญละ ๓๐๐ บาท
๓. พระนาคปรกใบมะขามรุ่นแรกหลวงปู่ผาด เนื้อทองแดงรมดำ ปี ๒๕๔๙ บูชาองค์ละ ๑๐๐ บาท
๔. พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลังยันต์หงษ์ทองคู่ บูชาองค์ละ ๑๐๐บาท,/ พระขุนแผนผงอาถรรพ์หลังหุ่นพยนต์ สร้าง ๒,๐๐๐ องค์ บูชาองค์ละ ๒๐๐ บาท
๕. พระสมเด็จผงพรายกุมารเสาร์ห้า หลังยันต์แดง สร้างต้นปี ๒๕๕๐ นำเข้าเสกพิธีเสาร์ ๕ ที่พระอุโบสถวัดบ้านกรวด บุรีรัมย์ อันมีหลวงปู่ผาด เป็นประธานปลุกเสก ... ทั้งยังนำเข้าพิธีปลุกเสกเรื่อยมาอย่างเช่น พิธีจตุคามรามเทพรุ่นมนต์มหาจินดามณี ณ วัดละหารไร่,
พิธีไหว้ครูหลวงปู่ทิม ปี๒๕๕๐ (หลวงปู่กาหลง, หลวงพ่อชำนาญ, หลวงพ่อฟู ร่วมปลุกเสก) , และขอเมตตาหลวงปู่ผาดปลุกเสกเดี่ยว อีกหลายวาระ บูชาองค์ละ ๕๐๐ บาท
๖. พระฉิมพลี ล้อพิมพ์หลวงปู่ทิม อิสริโก แก่ผงพรายกุมาร, ผงพระกรุ, ผงสัตตะมาส, ผงพระฉิมพลีเก่าหลวงปู่ทิม อิสริโก, ว่านเครือให้, ผงบรรจุพระเศรษฐีนวะโกฏิ, เถ้าธนบัตรแสนล้าน, ด้ายสายสิญจน์ ทุกองค์กดมือ สร้างได้ ๗๐๐ องค์ หลวงปู่ผาดปลุกเสกเดี่ยว ๒ วาระ ทั้งยังนำเข้ากลางประรำพิธีบวงสรวงปลุกเสกวัตถุมงคล ณ วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง เมื่อ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ พระฉิมพลีที่เหลืออยู่บรรจุ ตะกรุดลูกปืนเสก บูชาองค์ละ ๘๐๐ บาท (เหลือน้อยมาก)
๗. พระบรมรูปลอยองค์ขนาดห้อยคอ เจ้าตากออกศึก เนื้อทองแดงรมดำ สร้าง ๒,๐๐๐องค์ บูชา ๕๐๐ บาท,/ เนื้อนวะหล่อโบราณ สร้าง๔๕๐องค์ บูชาองค์ละ ๘๐๐ บาท, เนื้อเงิน สร้าง ๓๐ องค์ หมดแล้ว ทุกองค์ตอกโค๊ตเจาะฐานอุดผง
๘. ตะกรุดอ้อป่อง (ปัญญาไว) ตำรับพระอาจารย์ใหญ่กรรมฐาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ เนื้อทองแดงจารมือ (ขนาด ๑ นิ้ว) มีจำนวน ๕๙๙ ดอก บูชาดอกละ ๒๐๐ บาท,
๙. ตะกรุดมหารูด ครอบจักรวาล ยาวราว ๓ นิ้ว จารมือ มีจำนวน ๓๙๙ ดอก บูชา ๗๐๐ บาท (เหลือน้อย)
๑๐.ตะกรุดนิทรา-มหาระงับ ๑๒ ราศี หลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด เสก ๑ พรรษาเต็มตลอดไตรมาสปี ๒แกนกลางบรรจุผงว่าน ๑๐๘, ผงพุทธคุณ-จีวร-เกศา หลวงปู่ผาด ม้วนบรรจุหลอดพร้อมห้อยคอ บรรจุผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม อิสริโก แล้วขอเมตตาหลวงปู่ผาด
เสกเป็นพิเศษปิดท้ายอีกครั้ง ทางมูลนิธิฯ มีเพียง ๑๓๙ ดอก บูชาดอกละ ๘๐๐ บาท มีพุทธคุณ แคล้วคลาด คุ้มครองป้องกันภัย เสริมบารมี ตลอด ๑๒ ราศี
๑๑. ปิดตานางพราย (กุมารดูดรก) แกะจากไม้เทพทาโร่ฟ้าผ่า ยืนต้นตายในป่าเพชรบูรณ์ แกะมือ ปั๊มโค๊ตทุกองค์ พร้อมเจาะก้นอุดผงพราย เสกในน้ำมันเหล็กไหล,น้ำมันพราย เสกเดี่ยวโดยหลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด บูชาตัวละ ๑,๒๐๐ บาท (สร้างเพียง ๑๘๔ตน)
๑๒.กระดาษยันต์ หลังยันต์หุ่นพยนต์ (ด้านหน้ามี๓ แบบ คือ เจ้าตาก, หลวงปู่ทิม, หลวงปู่ผาด) บูชา แผ่นละ ๒๐ บาท


ล่าสุดคุณพรายเพชร ทำงานอยู่ศาลรัฐธรรมนูญ มาบูชาวัตถุมงคลชุดนี้ไปหลายครั้งหลายอย่าง บอกว่าเห็นเป็นตัวเป็นตน เพื่อนที่ได้หนุมานไปเห็นเป็นตัวเป็นตน เห็นเป็นลิงเล่นอยู่กับลูกชายอายุ ๕ ขวบ จนไม่หลับไม่นอน ... เห็นแบบนี้อยู่หลายรอบ!
จนกังวล ... กลัวจะกวนลูก ต้องโทรมาขอคำแนะนำจากทางมูลนิธิฯ


เรื่องเล่าประสบการณ์ที่พบเห็น จากหนุมานครองเมือง
Re: เพียงแต่ผง หนุมานก็แรงสุดๆ เจ้าตาก ออกศึก ก็สุดเฮี้ยน !!!
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2008, 02:36:21 am »--------------------------------------------------------------------------------
ประสบการณ์พระยาอนุชิตวงษา(หนุมานกฐิน๕๑)
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 02:31:15 am »

-----------------------------------------------------------------------------
เรื่องนี้พึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองผมได้ไปร่วมบุญกฐินกับทางมูลนิธิหลวงปู่ทิม อิสริโกโดยได้รับหนุมานมา๑องค์ แรกเมื่อพกไปไหนก็ว่าคาถา อรหังวิเว นะหะปะตังนะมะพะทะมิ ก็ไม่มีอะไรจู่ๆไปเจอเพื่อนเขาถูกใจก็ขอหนุมานเอาดื้อๆๆ ผมก็ยกให้ ปรากฏว่าเมื่อวันอาทิตย์เราไปเที่ยวเสาชิงช้ากันเขาก็เอาหนุมานมาคืนบอกว่าแรงจนเขานอนไม่ได้เวลานอนจะได้ยินเสียงลิงร้องข้างๆๆหูจนนอนไม่ได้ ต้องเอาไปไว้ในห้องพระ ผมก็รับคืนมาด้วยความเต็มใจและดีใจ ต่อมาเมื่อวานนี้เองเรื่องมีอยู่ว่าแม่ผมเป็นเบาหวานแกจะอยู่ชั้น๔ของบ้าน ส่วนผมจะอยู่ชั้น๓โดยมีทางลงมาชั้นล่างสองทางจึงไม่ได้คิดไรประมาณตีสองผมก้กำลังล้มตัวนอนรู้สึกว่ากำลังอยู่ในช่วงภวังค์ใกล้หลับปรากฏว่าเห็นเป็นลิงสีขาวแต่ไม่ใช่โขนนะครับเป็นลิงแบบเขาสามมุขอ่ะสีขาวมาบอกว่า ไปดูแม่ ไปดูแม่ ผมตกใจตื่นรีบลงมาดูก้พบว่าแม่ผมเกิดอาการช๊อคเพราะน้ำตาลลดมากเกินไปจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลจนปลอดภัย ผมเชื่อว่ามาจากหนุมานนี่เองที่เตือนผมให้ลงไปดูแม่ ผมเลยขอเล่าเรื่องนี้มาให้ทุกท่านฟังในความมหัศจรรย์ของพระยาอนุชิตวงษา (หนุมานผ่านศึก)ของทางมูลนิธิครับ ว่าเยี่ยมยอดเลย ใครไม่มีรุ่นเก่าของหลวงปู่ทิมก็ใช้รุ่นนี้แทนได้ครับ วัตถุมงคลหลักร้อย พุทธคุณหลักล้านครับ


Re: เพียงแต่ผง หนุมานก็แรงสุดๆ เจ้าตาก ออกศึก ก็สุดเฮี้ยน !!!
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2008, 01:10:04 am »


--------------------------------------------------------------------------------
ผมก็มีประสบการณ์แปลกมาเล่าสู่กันฟังเหมือนกันครับ คือได้หนุมานพี่ชายแบ่งให้2องค์ มัจฉานุ 1 องค์ ในวันที่10ธค.พอดีต้องเก็บอุปกรณ์จากงานนิทรรศการ กว่าจะเก็บเรียบร้อยก็ประมาณ1ทุ่ม ก็เลยออกจากสำนักงานมายืนอยู่แถวๆ แปลงหญ้า สักพักหนึ่งผมก็รู้สึกเหมือนมีคนมายืนอยู่ข้างหลัง นึกว่าเป็นเพื่อนก็หันกลับมาว่าจะคุยด้วย ปรากฏว่าเห็นเงาเป็นลักษณะเหมือนคนเป็นเงาสีดำ น้ำตาล ขาว เหมือนยืนซ้อนๆกัน แล้วก็เหมือนรีบวิ่งหายเข้ามาหาเรา ในใจก็คิดว่าคงเป็นมัจฉานุเพราะวันนั้นห้อยมาด้วย แต่หนุมานนั้นตั้งไว้บูชาตรงหิ้งพระที่ห้อง หลังจากนั้นก็มานั่งกินข้าวในร้านอาหารตามสั่ง เจอรุ่นน้องมากับแฟนก็ทักทายแนะนำตัวกันตามสมควร ซึ่งแฟนของรุ้นน้องไม่เคยเจอกันเลย กินข้าวไปสักพักแฟนน้องก็ถามว่า"พี่ๆไอ้ดำๆผมยิกๆนี้มันอะไร" เราก็งง สำรวจดูตัวเรา ข้างหลัง ไม่เห็นอะไร(อะไรวะ! )เขาก็ผยักหน้าให้รู้ว่าข้างหลัง ผมก็ตอบแบบปัดๆไป และไม่คิดจะโชว์เพราะพระก็ใส่ข้างในเสื้อ"ไม่รู้มีเยอะ "(แต่ในใจคิดว่ามัจฉานุชัวร์! ) สักพักเขาก็ถามเราอีกว่า"พี่ชอบหนุมานเหรอ สำนักไหน ของเก่าเหรอพี่ " ผมก็งงบอกไปว่า "เปล่าๆไม่ได้ชอบเป็นพิเศษเหรอ"(เราไม่ได้เอามาด้วยนี้หว่า! ) ก็ผ่านไป พอมาวันที่12ตอนหกโมงเย็น แฟนน้องเขาก็ขอคุยด้วยทางโทรศัพท์ "พี่ๆตกลงตัวดำๆผมหยิกๆนี้มันอะไร ผมตอบว่า"อ๋อน่าจะมัจฉานุ" เขาก็บอกว่า"แต่พี่ครับ ที่ผมเห็นอีกสองตัวมันหนุมานนะพี่" (วันนั้นไม่ได้พกไปด้วยนี้หว่า )แต่ผมก็ไม่ได้บอกไปว่าผมมีหนุมานที่ห้อง อีก 2องค์ (ผมเองไม่เคยว่าหนุมานจะแรงขนาดนี้ เลยไม่คิดจะพก ตั้งไว้บูชาที่ห้องเฉยๆ อย่างนี้ต้องลองพกติดตัวบ้างแล้ว ขนาดไม่ได้พกยังตามมาเลย)เพื่อรวมเงินชำระเงินโรงหล่อในการสร้างวัตถุมงคล(ซึงก่อนหน้าเราไม่ได้หักใดๆไว้ แต่รวมเงินเข้ากฐินทั้งหมด จนได้เงินกว่าล้านบาท)และ นำปัจจัยไปหล่อพระบรมพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาดเท่าครึ่ง ซึ่งกำลังตบแต่งอยู่ ...ทางมูลนิธิหลวงปู่ทิม อิสริโก เป็นเจ้าภาพจัดสร้าง และยังค้างค่าหล่ออีก แสนกว่าบาท


ติดต่อบูชาได้ที่ ศูนย์อินทามระ ๑ 34 อินทามระ1 สุทธสาร สามเสนใน พญาไท กทม.10400 โทร.02-616-6887,02-270-0169, 08-6622-1934 โทรสาร.02-616-7225. อีเมล์ mahalap@hotmail.com //www.dbdmart.com/intramara1 เพิ่มค่าส่งครั้งละ50บาท(ฉลองปีใหม่มีของแถม)


โดย: mahalap IP: 114.128.246.213 วันที่: 28 ธันวาคม 2551 เวลา:11:00:56 น.  

 
ข้ออ้างจากหลวงตาจรัญอีกและ หลวงตารูปนี้ ช่างเสาะแสะไปซะหมดนะ หากินกะกินนรีผลไปได้ดักหนึ่ง ทั้งที่ขี้เมาเขาเอามาฝากไว้ ก็เล่าได้เป็นตุเป็นตะ เห็นเที่ยวเล่าอะไรต่อมิอะไร เป็นตุเป็นตะเสมอเลย คนใกล้วัดเขาไม่เชื่อกันหรอก มีแต่คนไกลๆ แต่วงการเส้นสายของเมืองไทยก็อย่างงี้แหละ เส้นใหญ่เงินหนาซะอย่าง เอาไงก็ได้ สำหรับพระเจ้าตากสิน เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ท่านคือคนจริง มีสัจจะและธรรมะในตัวตนจริง ไม่คิดคดโกงเมืองจีนอย่างพวกมหาโจรและขี้ข้าโจร ใส่ร้ายป้ายสีท่านแน่ เรื่องใส่ร้ายป้ายสี และสร้างภาพให้ตัวเองดูดีนี่ ถนัดจริงตระกูลนี้


โดย: หนุ่มสุพรรณ IP: 118.175.197.211 วันที่: 16 เมษายน 2552 เวลา:18:18:36 น.  

 
ขอให้กระทู้นี้อยู่นานๆๆๆๆๆนะคะ
เพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย


โดย: รัก IP: 125.24.178.11 วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:14:16:36 น.  

 
//www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=245

//www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=275โดย: saizen IP: 125.24.175.144 วันที่: 28 มิถุนายน 2553 เวลา:18:57:58 น.  

 
แย่งชิง ใส่ร้าย บิดเบือน เนรคุณ อยู่ในสันดานไทย สักวันเราทุกคนจำเป็นต้องเลือกถูกข้างรอด ผิดข้างเช็คบิล


โดย: นรเทพ IP: 125.24.126.213 วันที่: 21 กรกฎาคม 2553 เวลา:14:04:37 น.  

 
เรื่องโกหกหลอกลวงแต่งขึ้นมาเพื่อลวงให้คนที่เบาปัญยาเชื่อและเพื่อสร้างความชอบธรรมในการขึ้นเรืองอำนาจของฝ่ายตนเอง เราเป็นลูกหลานของสมเด็จพระเจ้าตากสิน เรื่องที่เรารับรู้มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กคือการตามทำลายล้างในทุกๆทางมันเป็นเรื่องน่าข่มขื่นแม้กระทั่งริบราชบาตร คูณยายเราย้ำเตื่อนพวกลูกๆหลานๆเสมอว่าให้จำไว้นะว่าใครเขาทำอไรกับเราไว้บ้าง และเราเป็รลูกชาติลูกตระกูลม่ใช่ลูกหลานเจ็กอย่างที่พวกมันพยายามบอก และบรรพบุรุษเราก็ไม่ได้สติฟั่นเฟื่อนอย่างที่มันพยายามกล่าวหาเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมในอำนาจของพวกมัน หลังจากนี้มันคงตามล้างเราอีกระลอกหากเราต้องทำให้ญาติพี่น้องคนอื่นๆต้องพลอยเดือดร้อนด้วยเราก็ขอโทษ


โดย: rat @Hotmail.com IP: 113.53.9.32 วันที่: 27 กันยายน 2553 เวลา:13:43:33 น.  

 
ผมไม่แน่ใจว่า กระทรวงศึกษา.ท่านใด้ทำหนังสือเรียนประวัติศาสน์ชาติไทยยัง และในส่วนของ พระเจ้าตากนั้น จะมีในหนังสือเรียนหรอไม่ และถ้ามีจะเอาส่วนใหนของพระเจ้าตากมาให้เรียน ผมเสียดายประวัติศาสต์ของท่าน ซึ้งถ้าเป็นไปใด้อยากให้มีทั้งหมดที่เกี่ยวกับพระองค์ท่าน เพื่อให้เด็กสมัยนี้ให้เรียนรู้ ความเป็นมาและการสวรรคตของท่านให้ใด้รู้เท่าที่นักวิชาการ นักประวัติศาสต์ โบราณคดี สีบเซาะหาใด้มากที่สุด ผมไม่แน่ใจว่าพวกฝรั่ง จีน ญวน ในสมัยนั้น เขาจดบันทึกใว้ น่าจะหลงเหลืออยู่บ้าง ปัญหาอยู่ที่ว่า บันทึกที่ว่านี้ อยู่ที่ใดบ้าง ถ้าพวกฝรั่งก็น่าจะอยู่ หอสมุดแห่งชาติ ของชาตินั้นๆนะ แต่ของ จีน ญวน ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาตินั้นๆหรือปล่าว ก็ ลองหาดูครับ การอ่านประวัติศาสน์ในสมัยก่อน แล้วก็ลองมาดูสมัยนี้จะเหมือนหรือคล้ายกันในสมัยปัจจุบัน หรือไม่ ขอบคุณครับที่ให้พี้นที่แสดงความคิดเห็นครับ


โดย: ฐิติรัตน์ เรียนเมือง IP: 182.52.170.37 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:13:50:13 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

malijauna
Location :
สระแก้ว Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]สมุดบันทึกของดอกไม้

๐กลีบบางลางค่าอาจพร่าเลือน
และเสมือนจะลบให้กลบไหม้
แต่ยังเรียงอักษรล้อมห้อมหัวใจ
รินกลิ่นละมัยเคียงกาลเพื่อผ่านวัน

จดทุกอย่างในความคิดถึง
ชีวิต-บ้าน-ความคำนึงและความฝัน
จักถนอมหอมคำลำนำอัน
ซึ่งบันทึกความผูกพันฉันกับเธอ


มาลีรจเลข
ดอกหญ้าในป่าปูน
Friends' blogs
[Add malijauna's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.