Adobe Flash CS3
 
 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณ
1. ปุญญาดา ช้อนขุนทด ,สิญาพัฒน์ ใจบ้านเอื้อม . (2550). insight Flash CS3. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชัน จำกัด
2. //citec.us/forum/index.php?s=a81050ee7c52da19570fd8b53254ad96&showforum=47
3. //th.wikipedia.org/wiki/อะโดบี แฟลช
4. //www.thaiflashdev.com/home/index.php
5. คู่มือ สอน FLASH CS3 (ภาษาไทย) การใช้งาน: บุญเลิศ อรุณพิบูลย์>

ผู้จัดทำ

นางสาวสินีรัตน์ ศิริคม
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี่ที่ 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจาร์ยผู้สอน อ.สุวรรณา เมธีภัทรากูล
 

Create Date : 31 สิงหาคม 2552   
Last Update : 31 สิงหาคม 2552 9:15:34 น.   
Counter : 608 Pageviews.  


ตัวอย่างงานAdobe Flash

งานชิ้นนี้มือใหม่หัดทำนะค่ะ
//www.fileupyours.com/files/257072/air.swf


วิดีโอตัวอย่างการสร้างเกม
วิดีโอตัวอย่างชิ้นงาน

เครดิต : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

Create Date : 26 สิงหาคม 2552   
Last Update : 31 สิงหาคม 2552 10:21:05 น.   
Counter : 1207 Pageviews.  


ฟังก์ชันการทำงานของ Adobe Flash CS3

แถบเครื่องมือหลัก (Main Toolbar)
แถบเครื่องมือควบคุมการทำงานหลักของโปรแกรม เช่น การสร้างไฟล์ใหม่ , การเปิดไฟล์,การคัดลอกข้อมูล เป็นต้น โดยสามารถควบคุมให้แสดงหรือไม่ต้องแสดงโดยคลิกเลือกคำสั่งWindow, Toolbars, Main
แถบเครื่องมือ (Toolbox)
กลุ่มเครื่องมือสร้างงานและจัดการวัตถุ ประกอบด้วยปุ่มเครื่องมือย่อยต่างๆ สามารถเปิด/ปิดด้วยคำสั่ง Window, Tools โดยสามารถแบ่งเครื่องมือเป็นหมวดๆ ได้ 5 หมวด คือ เครื่องมือหมวดเลือกวัตถุ (Selection) เครื่องมือหมวดวาดภาพ (Drawing) เครื่องมือจัดแต่งวัตถุ (Modify) เครื่องมือควบคุมมุมมอง (View) และเครื่องมือควบคุมสี (Color)ดังนั้นขนาดของ Stage ควรกำหนดให้มีความกว้าง ความสูงสัมพันธ์กับเลย์เอาท์ของหน้าเว็บ


Document Tab(Toolbox)
ส่วนควบคุมเอกสาร สามารถคลิกเพื่อสลับเปลี่ยนจอภาพเอกสาร
Timeline & Layer(Toolbox)
Timeline เป็นส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่ควบคุมการนำเสนอผลงาน สามารถเปิด/ปิดด้วยคำสั่ง Window, TimelineLayer ส่วนควบคุมการสร้างชั้นวัตถุ เพื่อให้การควบคุมวัตถุแต่ละชิ้น มีอิสระ และสะดวกต่อการแก้ไข ปรับแต่ง
Stage & Workspace


จากรูปตัวอย่างนี้ เมื่อสั่งนำเสนอผลงาน แสดงว่าจะกำหนดให้เรือยังไม่ต้องแสดงผลทันทีบนจอภาพ เพราะเรือถูกนำไปวางไว้ในพื้นที่สีเทา เมื่อนำมาทำเป็น Movie ให้เรือวิ่งผ่านจอภาพไปอีกด้านหนึ่ง ก็จะปรากฏเรือวิ่งผ่านจอจากด้านซ้ายไปด้านขวาของจอ ตามช่วงเวลาที่กำหนด


Panel
หน้าต่างเล็กๆ ที่ทำหน้าที่แสดงคำสั่งควบคุมย่อยต่างๆ ของโปรแกรม โดยจะปรากฏรายการคำสั่งในเมนู Window


ควบคุม Panel
Panel เป็นจอภาพเล็กๆ ที่แสดงฟังก์ชันการทำงานเฉพาะอย่าง เช่น การทำงานเกี่ยวกับสีจะควบคุมด้วย Color Mixer หรือ Color Swatches การจัดตำแหน่งวัตถุต่างๆ ควบคุมด้วย Align Panel เป็นต้น การเรียกใช้หรือเปิด/ปิด Panel จะใช้คำสั่ง Window แล้วตามด้วยชื่อ Panel นั้นๆ


ทำงานกับไฟล์ Flash
โปรแกรม Flash สามารถสร้างผลงานได้ทั้งภาพนิ่ง ที่เรียกว่า (Still Image) และภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะเรียกว่า Movie ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว จำเป็นต้องเริ่มต้นจากไฟล์Flash ต้นฉบับ ที่มีส่วนขยายเป็น .fla จากนั้นจึงบันทึกเป็นไฟล์ภาพใช้งาน สำหรับภาพนิ่ง สามารถเลือกบันทึกได้หลายฟอร์แมต เช่น
ภาพเคลื่อนไหว หรือ Flash Movie สามารถบันทึกในฟอร์แมตที่พร้อมใช้งาน ได้ดังนี้
ทำงานกับ Stage
Stage เป็นชื่อเรียกพื้นที่สร้างภาพกราฟิกของ Flash นับเป็นพื้นที่สำคัญในการสร้างสรรค์งานกราฟิก หรือสร้าง Movie มีลักษณะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมสีขาวล้อมด้วยกรอบสีเทา ภาพกราฟิกหรือวัตถุใดๆ สามารถวางได้บนพื้นที่สีขาว และสีเทา แต่เมื่อสั่งนำเสนอผลงาน เฉพาะภาพกราฟิกหรือวัตถุที่วางบนพื้นที่สีขาวเท่านั้น ที่จะแสดงผล

ขนาดของ Stage
ขนาดของ Stage จะหมายถึงพื้นที่การแสดงผลของ Movie นั่นเอง ดังนั้นก่อนสร้างงานควรกำหนดขนาดของ Stage ให้เหมาะสมและตรงกับการใช้งานจริง

การกำหนดขนาดและคุณสมบัติอื่นๆ ของ Stage ยังสามารถเลือกได้จาก Properties Panel โดยต้องอยู่ในโหมดการใช้เครื่องมือ Selection

ข้อแนะนำการกำหนดขนาดของ Stage
วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนา Flash Movie ก็คือการนำไปใช้เป็นองค์ประกอบของเว็บไซต์ ในปัจจุบันหน้าเว็บไซต์ที่ถือว่าเป็นมาตรฐานจะมีขนาดที่เหมาะสมกับการแสดงบนจอภาพขนาด 1024 x 768 pixelsดังนั้นขนาดของ Stage ควรกำหนดให้มีความกว้าง ความสูงสัมพันธ์กับเลย์เอาท์ของหน้าเว็บ


ทำงานกับสี (Color)
วัตถุใน Flash จะประกอบด้วยส่วนประกอบอย่างน้อยๆ 2 ส่วน ได้แก่ พื้นของวัตถุ
(Background หรือ Fill) และเส้นขอบวัตถุ (Stroke) แต่ละส่วนสามารถแสดงผลด้วยสีที่แตกต่างกันได้ เช่น รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นขอบสีดำ และพื้นข้างในเป็นสีน้ำเงิน ดังนั้นการทำงานเกี่ยวกับสี จึงเป็นการทำงานที่จะต้องเกี่ยวข้องตลอดเวลา โดยอาศัยชุดเครื่องมือเลือกสี จาก Toolboxรายการเลือก No Color จะแสดงผลเมื่อคลิกเลือกวาดสี่เหลี่ยม หรือวาดวงกลม ดังนั้นก่อนเลือกสีให้กับการวาดสี่เหลี่ยม, วงกลม ควรคลิกเลือกเครื่องมือวาดสี่เหลี่ยม หรือวาดวงกลมก่อนที่จะคลิกปุ่มเลือกสี ซึ่ฝ เป็นรายการสำคัญมาก และมักจะเป็นรายการที่เข้าใจผิด เช่น ถ้าต้องการวาดวงกลมไม่มีสีพื้น หลายๆ ท่าน จะใช้วิธีการเลือก Fill Color ให้กับสีของ Background
เช่น ถ้า Background เป็นสีขาว ก็จะเลือก Fill Color เป็นสีขาว ซึ่งมีความหมายที่ต่างไป
เครื่องมือวาดภาพ

สี่เหลี่ยม, วงกลม, วงรี
• คลิกเลือกเครื่องมือ Rectangle สามารถคลิกค้างไว้เพื่อเลือกรูปแบบการวาด• กำหนดสีพื้น, สีเส้นขอบ และลักษณะของเส้นขอบจาก Properties• นำเมาส์มาคลิก ณ ตำแหน่งที่ต้องการวาดรูป กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ เมื่อได้ขนาดและรูปทรงที่ต้องการ จึงปล่อยนิ้วจากเมาส์
• ถ้าต้องการรูปที่สมบูรณ์ ควรกดปุ่ม ค้างไว้ ขณะลากเมาส์
 

Create Date : 25 สิงหาคม 2552   
Last Update : 31 สิงหาคม 2552 8:46:24 น.   
Counter : 2149 Pageviews.  


ภาษาโปรแกรมที่ใช้พัฒนา Adobe Flash CS3

Action Script

Action Script เป็นภาษาโปรแกรม (Programming language) ที่มีลักษณะเป็น Object - Oriented Programming ที่ Flash นำมาใช้เขียนโปรแกรมเพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับmovieได้ โดย Action Script ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมเพื่อกำหนดการทำงานด้านต่างๆ ซึ่งจะเรียกการทำงานนี้ว่า “Action " โดย Action ต่างๆ นี้ จะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ (Event) ที่เกิดขึ้น หากไม่มีเหตุการณ์ ก็จะไม่เกิดการทำงาน (Action) สำหรับชื่อโปรแกรมนั้นอาจเรียกว่า "โปรแกรม Action Script" แต่โปรแกรมย่อยภายในจะเรียกสั้นๆ ว่า "สคริปต์ (Script)"

 

Create Date : 25 สิงหาคม 2552   
Last Update : 25 สิงหาคม 2552 23:42:00 น.   
Counter : 448 Pageviews.  


ประวัติความเป็นมาของ Adobe Flash CS3

Adobe FlashAdobe Flash ชื่อเดิมคือ Shockwave Flash และ Macromedia Flash เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนสื่อมัลติมีเดียที่เอาไว้ใช้สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับ Flash ซึ่งตัว Flash Player พัฒนาและเผยแพร่โดย อะโดบีซิสเต็มส์ เริ่มต้นพัฒนาโดยบริษัท ฟิวเจอร์แวร์ ตอนหลังเปลี่ยนเป็น แมโครมีเดีย ซึ่งภายหลังถูกควบรวมกิจการเข้ากับ อะโดบี ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทำให้ เว็บเบราว์เซอร์ สามารถแสดงตัวมันได้ ซึ่งมันมีความสามารถในการรองรับ ภาพแบบเวกเตอร์ และ ภาพแบบแรสเตอร์ และมีภาษาสคริปต์ที่เอาไว้ใช้เขียนโดยเฉพาะเรียกว่า ActionScript และยังสามารถเล่นเสียงและวีดิโอ แบบสเตริโอได้
Flash เริ่มมีชื่อเสียงประมาณปี ค.ศ. 1996 หลังจากนั้น เทคโนโลยี Flash ได้กลายมาเป็นที่นิยมในการเสนอแอนิเมชัน และอินเตอร์แอกทีฟในเว็บเพจ และในโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมระบบ และ เครื่องมือต่างๆ ที่มีความสามารถในการแสดง Flash ได้ และ Flash ยังเป็นที่นิยมในการใช้สร้าง เกมคอมพิวเตอร์ แอนิเมชันโฆษณา ออกแบบส่วนต่างๆ ของเว็บเพจใส่วิดีโอบนเว็บ และอื่นๆ อีกมากมาย
Adobe Flash ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวอร์ชั่น 3, 4, 5, MX, MX2004, 8, CS3 ซึ่งรุ่นล่าสุดคือ รุ่น CS4 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้าชุดกับโปรแกรมกราฟฟิกอื่นๆ ของ Adobe
 

Create Date : 25 สิงหาคม 2552   
Last Update : 31 สิงหาคม 2552 9:30:41 น.   
Counter : 8287 Pageviews.  Valentine's Month


 
Air_cs
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add Air_cs's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com