<<
มิถุนายน 2553
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
23 มิถุนายน 2553

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (2)
สวัสดีค่ะ วันนี้พาไปชม

" พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช "

ที่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา กันค่ะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ แห่งนี้ เป็นหนึ่งในพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ขององค์สมเด็จพระนเรศวรฯ ที่มีอยู่หลายแห่งในประเทศไทย
ตั้งอยู่ในบริเวณทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นที่กระทำยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรและพระมหาอุปราชา
ในบริเวณใกล้เคียงกับทุ่งภูเขาทองและพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ นี้ตั้งอยู่ด้านหน้าของเจดีย์ภูเขาทอง
แห่งทุ่งภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
บริเวณฐานพระบรมราชานุสาวรีย์มีรูปนูนต่ำเป็นเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รวมทั้งมีไก่เป็นฝูงใหญ่ตั้งอยู่ด้วยเชื่อกันว่าบริเวณนี้เดิมเป็นทุ่งโล่งที่มีการตั้งทัพข้าศึก และเกิดการทำการยุทธหัตถีในหลายครั้งหลายสมัย
องค์อนุสาวรีย์อยู่ในท่าที่สมเด็จพระนเรศวรทรงม้าศึก ประดิษฐานบนแท่นเป็นลานหินสีขาวสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ พระองค์ดำ เสด็จพระราชสมภพ ณ เมืองพิษณุโลก เมื่อปีเถาะ พุทธศักราช 2098
พระองค์เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชา และพระวิสุทธิกษัตรี
ราชธิดาในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ และสมเด็จพระศรีสุริโยทัย
ดังนั้น พระองค์จึงมีพระชาติ ทั้งราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัยทางพระราชบิดา และราชวงศ์อยุธยาทางพระราชมารดา
พระองค์ทรงมีพระพี่นาง พระนามว่า พระสุวรรณเทวีหรือพระสุพรรณกัลยา
และพระน้องยาเธอ พระนามว่า สมเด็จพระเอกาทศรถภาพองค์พระนเรศวร ทรงชนไก่กับพระมหาอุปราชเมืองพม่า เมื่อครั้งที่พระองค์ประทับที่พม่าในวัยเยาว์


ภาพที่แสดงถึงองค์พระนเรศวรทรงฝึกซ้อมการต่อสู้ เมื่อครั้งอยู่ในเมืองพม่าสมเด็จพระนเรศวรฯประทับอยู่ที่หงสาวดีได้ ๖ พรรษา จนกระทั่งเมื่อพระชนมพรรษาได้ ๑๕ พรรษา
วันอาทิตย์ แรม ๑๑ ค่ำ ปีมะเส็ง พ.ศ.๒๑๑๒ ไทยก็เสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่ข้าศึก
พระเจ้าหงสาวดีให้ทำพิธีปราบดาภิเษกพระมหาธรรมราชาขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงศรีอยุธยา
เมื่อพระมหาธรรมราชาเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว ทรงทูลขอพระนเรศวรฯ คืนจากพระเจ้าหงสาวดี เพื่อให้กลับมาช่วยราชการบ้านเมือง
สถาปนาให้เป็น "พระนเรศวร" ตำแหน่งสมเด็จพระโอรสผู้เป็นมหาอุปราชเสด็จไปครองเมือง พิษณุโลก
และถวายพระสุพรรณเทวีพระราชธิดาให้กับพระเจ้าหงสาวดีแทน


ปีพ.ศ.๒๑๑๒ พระยาจีนจันตุ เป็นขุนนางจีนคนหนึ่งในกัมพูชา พาพรรคพวกหนีมาสวามิภักดิ์ต่อไทย
สมเด็จพระ มหาธรรมราชาทรงรับเลี้ยงไว้ อยู่มาภายหลังพระยาจีนจันตุคงมีความผิดจึงลอบลงเรือสำเภาหนี จากพระนคร
สมเด็จพระนเรศวรฯ ซึ่งประทับอยู่ที่กรุงศรีอยุธยา ทรงทราบจึงจัดเรือพายรีบตามไป ทันเรือสำเภาจีนจันตุที่ปากน้ำ
เสด็จออกทรงยิงพระแสงปืนสับนก ในขณะนั้นเองข้าศึกยิงสวน มาถูกรางพระแสงปืนแตกอยู่กับพระหัตถ์
พระองค์ก็ไม่หลบเลี่ยง ทรงพยายามจะยิงข้าศึกต่อไป
พระเอกาทศรถเกรงว่าสมเด็จพระเชษฐาจะเป็นอันตราย
จึงตรัสสั่งเร่งเรือลำที่ทรงเอง เข้าไปขวางเรือสมเด็จพระเชษฐา
พอเรือสำเภาพระยาจีนจันตุได้ลมจึงแล่นหนีออกทะเลไป

องค์สมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสระภาพ ณ เมืองแครง ดังความในพระราชพงศาวดารที่เขียนไว้ว่า

ทรงมีพระดำริเห็นว่า การเป็นอริราชศัตรูกับกรุงหงสาวดีนั้น ถึงกาลเวลาที่จะต้องเปิดเผยแล้ว
จึงได้มีรับสั่งให้เรียกประชุมแม่ทัพนายกอง กรมการเมือง เจ้าเมืองแครง
รวมทั้งพระยาเกียรติพระยาราม และทหารมอญมาประชุมพร้อมกัน
แล้วนิมนต์พระมหาเถรคันฉ่อง และพระสงฆ์มาเป็นสักขีพยาน
ทรงแจ้งเรื่องให้คนทั้งปวงที่มาชุมนุม ณ ที่นั้นทราบว่า พระเจ้าหงสาวดีคิดประทุษร้ายต่อพระองค์
จากนั้นพระองค์ได้ทรงหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคาร (พระน้ำเต้าทองคำ) ประกาศแก่เทพยดาฟ้าดินว่า

"ด้วยพระเจ้าหงสาวดี มิได้อยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณี
เสียสามัคคีรสธรรม ประพฤติพาลทุจริต คิดจะทำอันตรายแก่เรา
ตั้งแต่นี้ไป กรุงศรีอยุธยาขาดไมตรีกับกรุงหงสาวดี
มิได้เป็นมิตรร่วมสุวรรณปฐพีเดียวกันดุจดังแต่ก่อนสืบไป"
มีความในพระราชพงศาวดาร แสดงถึงความอัศจรรย์ตอนหนึ่งว่า
ขณะเมื่อสมเด็จพระนเรศวร ประทับอยู่ที่ค่ายหลวง ตำบลมะขามหวาน ก่อนวันที่จะเสด็จยกกองทัพไปเมืองสุพรรณบุรี
ในตอนกลางคืน พระองค์ทรงพระสุบินว่า มีน้ำท่วมป่า หลากมาแต่ทางทิศตะวันตก
พระองค์เสด็จลุยน้ำไปพบจรเข้ใหญ่ตัวหนึ่ง ได้เข้าต่อสู้กัน ทรงประหารจรเข้นั้นสิ้นชีวิตด้วยฝีพระหัตถ์
สายน้ำนั้นก็เหือดแห้งไป ทรงมีรับสั่งให้โหรทำนายพระสุบินนั้น
พระยาโหราธิบดีกราบทูลพยากรณ์ว่า เสด็จไปคราวนี้จะได้รบพุ่งกับข้าศึก เป็นมหายุทธสงคราม
ถึงได้ทำยุทธหัตถีและจะมีชัยชนะข้าศึกมีเรื่องของศุภนิมิตครั้งที่สองที่ได้กล่าวไว้ในที่บางแห่งว่า
เมื่อใกล้ฤกษ์ยกทัพ สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถ
เสด็จไปยังเกยทรงช้างพระที่นั่งตามพิชัยฤกษ์นั้น
พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระบรมสารีริกธาตุ ขนาดเท่าผลส้มเกลี้ยง ส่องแสงเรืองอร่าม
ลอยมาในท้องฟ้าทางทิศใต้ แล้วลอยวนรอบกองทัพไทย
เป็นทักษิณาวัตรสามรอบ จากนั้นจึงลอยขึ้นไปทางทิศเหนือ
สมเด็จพระนเรศวร และพระอนุชาทรงปิติยินดีตื้นตันพระราชหฤทัยยิ่งนัก
ทรงนมัสการและอธิษฐานให้ พระบรมสารีริกธาตุนั้น ปกป้องคุ้มครองกองทัพไทย ให้พ้นอันตรายจากผองภัยทั้งมวลวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรในภาพนี้ มีดังนี้
ทรงเสด็จออกปล้นค่ายพม่าซึ่งเป็นทัพหน้าของหงสาวดี ข้าศึกแตกพ่ายถอยหนี
พระองค์จึงไล่ตีมาจนถึงค่ายหลวงของพระเจ้าหงสาวดี ทรงเสด็จลงจากม้าคาบพระแสงดาบ
แล้วนำทหารปีนบันไดขึ้นกำแพงข้าศึก แต่ถูกพม่าใช้หอกแทงตกลงมาข้างล่างหลายครั้ง
จึงทรงเสด็จกลับพระนคร พระแสงดาบนี้มีนามว่า " พระแสงดาบคาบค่าย "สมเด็จพระนเรศวรทรงยกกองทัพข้ามแม่น้ำสะโตง จวนจะถึงหงสาวดี
ก็ทราบข่าวว่าพระเจ้าหงสาวดีรบชนะพระเจ้าอังวะ และกำลังยกทัพกลับกรุงหงสาวดี
สมเด็จพระนเรศวรทรงคิดพิจารณาแล้วว่า การจะตีหงสาวดีครั้งนี้คงไม่สำเร็จ
จึงให้ทหารเที่ยวไปกระจายข่าวบอกชาวไทยที่ถูกพม่ากวาดต้อนมา ให้เดินทางกลับเมืองไทยได้จำนวนหมื่นเศษ
สมเด็จพระนเรศวรทรงให้ชาวบ้านข้ามแม่น้ำสะโตงไปจนหมด
แล้วพระองค์ทรงอยู่คุมกองหลังข้ามแม่น้ำสะโตงเป็นชุดสุดท้าย(แสดงถึงความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมและกล้าหาญมาก)
ขณะนั้นพระมหาอุปราช(มังสามเกียด)ได้จัดทัพติดตามมา ให้สุรกรรมาเป็นกองหน้า แล้วมาทันกันที่แม่น้ำสะโตง
ซึ่งมีความกว้างประมาณ ๔๐๐ เมตร ทางพม่าก็ยิงปืนข้ามมาแต่ไม่ถูก
สมเด็จพระนเรศวรทรงประทับอยู่บนคอช้างริมแม่น้ำทรงประทับพระแสงปืนยาว ๙ คืบหรือ ๒ เมตร ๒๕ เซ็นติเมตร
(แล้วทรงอธิฐานถ้าการกู้ชาติสำเร็จขอให้ยิงถูกข้าศึก)
ทรงยิงไปถูกสุรกรรมาตายอยู่บนคอช้าง ทำให้พม่าเกรงกลัวและถอยทัพกลับไป
พระแสงปืนต้นนี้มีนามว่า “ พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง ”
หลังจากนั้นสมเด็จพระนเรศวรทรงเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรจึงโปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นองค์หนึ่ง ตรงที่ได้กระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา
ณ ตำบลท่าคอย ซึ่งปัจจุบันเป็นตำบลดอนเจดีย์ อยู่ห่างจากหนองสาหร่ายไปประมาณ 100 เส้น
พระเจดีย์ทิ้งร้างมานานหลายร้อยปี เพิ่งมาพบเมื่อปี พ.ศ. 2456 วัดฐานเจดีย์ได้ด้านละ 10 วา ความสูงประมาณ 20 วา
ต่อมา ได้มีการบูรณะเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ ตามแบบอย่างเจดีย์ที่วัดใหญ่ชัยมงคล
ซึ่งสันนิษฐานว่า สมเด็จพระนเรศวรทรงให้สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ แห่งชัยชนะครั้งนั้น
ตามคำกราบทูลแนะนำของสมเด็จพระพนรัตน์วัดป่าแก้ว เป็นเจดีย์กลมแบบลังกา ดังที่ปรากฎอยู่ปัจจุบันนี้ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร ที่มองมาจากบนเจดีย์ภูเขาทอง ที่อยู่ด้านหลัง

พระบรมราชานุสาวรีย์มีพื้นที่ทั้งหมด 1,075 ไร่ ประกอบด้วยสระเก็บน้ำ
พื้นที่จัดกิจกรรม มีภูมิทัศน์บริเวณรอบอนุสาวรีย์สวยงาม
สวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน พื้นที่รับน้ำทำการเกษตรเป็นที่น่าสังเกตว่า ที่ฐานองค์ราชานุสาวรีย์ฯ นี้ ไม่มีภาพการกระทำยุทธหัตถี

แต่ป้าแอ๊ดจะนำภาพการกระทำยุทธหัตถีอีกรูปแบบหนึ่งมานำเสนอในบล็อกหน้านะคะ

วันนี้ลากันด้วยภาพนี้ค่ะ เดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้ไปถ่ายภาพจากสถานที่จริงๆ มาให้ชมขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


Create Date : 23 มิถุนายน 2553
Last Update : 29 กรกฎาคม 2553 16:06:41 น. 29 comments
Counter : 5494 Pageviews.  

 


โดย: หาแฟนตัวเป็นเกลียว วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:13:27:13 น.  

 
พื้นที่กว้างมากเลยนะคะ ดูร่มรื่นจริงๆ


โดย: พี่นู๋อ้อ (pinuaoo2006 ) วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:14:21:35 น.  

 
ใคร้เค้าจะหาว่าป้าแอ๊ดไม่ได้ไปจริงๆคะ

หุหุ...แต่เอารูปมายันก็ดี จะได้ดูรูปคนสวยชุดสีน้ำตาลเข้ม


สง่างามมากค่ะ อนุเสารีย์พระองค์ดำ

น่าสนใจที่ป้าแอ๊ดทิ้งท้ายไว้ค่ะว่า ไม่มีภาพยุทธหัตถี ทั้งๆที่น่าจะเป็นหัวใจเลยนะเนี่ย

งั้นบล็อกหน้าต้องติดตามว่า ป้าแอ๊ดจะไปเอายุทธหัตถีตรงไหนมานำเสนอ


โดย: นักล่าน้ำตก วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:14:33:03 น.  

 
สวัสดียามบ่ายค่ะ

สบายดีกันหรือป่าวคะ??

ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ,,


โดย: cd2lucky วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:14:41:00 น.  

 
ตามไปเที่ยวกับป้าแอ๊ดด้วยคนค่ะ...ดีจังเลย..รู้สึกว่าป้าแอ๊ดมีความสุขจังได้ไปเที่ยวนู้นเที่ยวนี่...เรื่อย ๆ สบาย ๆ ชีวิตไม่ต้องเร่งร้อนกับอะไร..ของน้อยอีกหลายปีกว่าจะได้พัก..คิดไว้ว่าถึงวันนั้นเมื่อไหร่ก็จะเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เราอยากไป...เมืองไทยมีที่น่าสนใจและสวยงามมากมาย ทั้งเรื่องราวของประวัติศาสตร์และธรรมชาติ...ถ้ามีโอกาสอยากไปให้ทั่วเหมือนกันค่ะ


โดย: chadapha วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:14:46:56 น.  

 
โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา...เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก

ขอให้มีความสุขกับการมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ร่วมโลก ตลอดไป..นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:15:23:23 น.  

 
อ่านประวัติศาสตร์ได้สนุกจริงค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:15:23:46 น.  

 
ผมไม่กล้าเดินข้ามฝั่งเลยครับป้าแอ็ด
สะพานดูยวบยาบมาก
แล้วน้ำหนักตัวของผมก็จะ 80 อยู่มารอมมาร่อครับ 5555


กลัวสะพานจะพังซะก่อนที่จะข้ามถึงอีกฝั่งครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:15:44:18 น.  

 
ตอนไปทัวร์ตอนรถจักรไอน้ำเค้าก็พาไป

ไปถ่ายพระพุทธชินราช อย่าลืมถ่ายพระเหลือมาฝากด้วยนะโดย: VET53 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:16:33:16 น.  

 
สวัสดีค่ะป้าแอ๊ด

ขนมเบื้องญวนที่อร่อยสุดเท่าที่ทานมาอยู่ที่มุกดาหาร ถ้าได้ไปมุกดาหารละแนะนำเลยค่ะ

ชื่อร้าน คู่แฝดแหนมเนือง ไส้จะมีหมู ถั่วงอก เต้าหู้ ค่อนข้างสะใจดี เห็นว่ามีสาขาสอง แต่ที่เคยทานสาขาแรกมั้งคะเป็นร้านห้องแถวห้องเดียว ตรงข้ามบ้านพักตำรวจค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:16:56:28 น.  

 
บล็อกป้าแอ๊ด สาระครบเครื่องจริงๆ ได้เที่ยวแล้วยังได้ความรู้อีก วันนี้ได้รู้เกี่ยวกับพระนเรศวรเพิ่มขึ้นด้วย กษัตริย์ไทยเรา เก่งทุกพระองค์ ภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย

พี่น้อยบอกว่าเย็บกางเกงตัวแรกได้แล้วเพราะเรียนจากบล็อกป้าแอ๊ด งั้นหนูยัดเยียดความเป็นลูกศิษย์ให้ป้าแอ๊ดมั่งดีกว่า รับมั้ยคะ????

รักษาสุขภาพนะคะ


โดย: somjaidean100 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:17:57:23 น.  

 
......ข้อมูลเพียบเลย......


โดย: jetsada.999 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:18:50:02 น.  

 
สวัสดีค่ะป้าแอ๊ด หนูมาไม่ทันบล๊อกอนุโมธนาบุญแล้วค่ะ ตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทาง
เลยไม่ค่อยได้เข้าบล๊อกค่ะป้าแอ๊ด

รูปสุดท้ายสวยที่สุดเลยค่ะ .... ข้อมูลแน่นมากๆเลยค่ะ บางเรื่องหนูก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเนี่ย
เช่นเรื่องของศุภนิมิตครั้งที่สอง ถือเป็นความรู้มากๆเลยค่ะ

พูดถึงเรื่องของหวาน หนูก็ต้องลดเหมือนกันค่ะ ถ้าละ หรือเลิกได้ก็คงดี
เพราะว่าคอลสเตอรอล เกินอยู่ค่ะตอนนี้ แต่แหมมันทำยากจริงๆ
กลับมาเยอรมันขนมหวานอร่อยมากๆ หักห้ามใจยากที่สุดเลยค่ะ


โดย: ปลาทอง9 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:20:15:51 น.  

 
ห้ามกระพริบตาจริงๆเลยบ้านนี้ อัพเดตข้อมูลตลอดเวลา ขอบคุณค่ะที่ไปแจ้งข่าวถึงบ้านเลย ไม่มีพลาดเรื่องของป้าแอ๊ดอยู่แล้ว หนูเกิดปากน้าโพ โตอยุธยาแต่โตมากที่ปากน้ำโพอีกครั้ง ตอนที่หนูอยู่อนุสาวรีนี้ยังไม่ได้สร้าง เมื่อปีที่แล้วพาแม่ไปเที่ยวมาสวยมากมีคนถวายไก่เต็มไปหมด แต่ได้มาทราบรายละเอียดประวัติศาสตร์จากป้าแอ๊ดคนนี้นี่เอง ได้สาระและสวยงามทุกครั้งเลยค่ะ รอมตอนต่อไปค่ะ


โดย: ป้าเกรซ (BabyGreace ) วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:20:19:02 น.  

 
ตามป้าแอ๊ดมาเที่ยวด้วยคนค่ะ... อยากไปบ้างสักครั้ง


โดย: namfaseefoon วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:20:23:22 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะคุณป้าแอ๊ด
มาตามเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ด้วยคนค่ะ
ได้ความรู้เพียบเลย


โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:0:42:33 น.  

 
ขอบคุณที่รับหนูเป็นศิษย์ค่ะ งั้นก็ไม่ต้องเรียกหนูว่าคุณนะคะ หนูกระดากค่ะ จะเรียกพีช ยายพีช หรือะไรก็ได้ค่ะ เรียกนังพีช หนูก็ขานนะคะ

รักษาสุขภาพะคะ เดี๋ยวว่างๆหนูจะมารื้อบ้านป้าแอ๊ดค่ะ


โดย: somjaidean100 วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:1:46:45 น.  

 
ประวัติศาสตร์ยิ่งค้นคว้ายิ่งน่าพิศวง

มีความสุขมากๆๆ น่ะค่ะป้าแอ๊ด


โดย: kim (นกน้อยจงแกร่ง ) วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:7:29:53 น.  

 
ดีครับ ได้รู้ประวัติศาสตร์ไทย เยี่ยมเลย รูปของป้าแอ้ด ถ่ายได้งดงามมาก ผมยอมแพ้เรื่องถ่ายรูป

บล็อกเรื่องผักเหมี่ยงที่บอกว่าจะนำลง ต้องขอเลื่อนออกไปอีกนิดนะครับ เนื่องจากรูปที่อยู่ในกล้อง ความจำเต็ม ผมเลยนั่งลบออกจนหมด เข้าใจว่าลูกชายเซฟให้ในคอมหมดแล้ว ปรากฎว่าไม่มีเลย เรื่องผักเหมียงที่ถ่ายไว้ประกอบเรื่องหายหมดเลย ต้องกลับไปสวนที่พังงาใหม่ แต่อีกไม่นานครับ ได้ชม


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:10:10:45 น.  

 
นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา
ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี

มีความสุขกับการคิดดี ทำดี มีความกตัญญูเป็นเครื่องส่งเสริม ตลอดไป..นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:11:43:59 น.  

 


บ้านเกิดเมืองนอนทางพ่อของภูเพยียค่ะ
รู้สึกอบอุ่นและคุ้นเคยเวลาใครเล่าหรือเขียนถึงจังหวัดนี้ค่ะ
แต่เราประเภทใกล้เกลือกินด่าง เพราะไม่เคยถ่ายรูปไว้เลยค่ะ
ป้าแอ๊ดถ่ายภาพได้สวยมาก ๆ
ชอบพิเศษก็ภาพภูมิทัศน์บริเวณรอบอนุสาวรีย์ค่ะ
เสน่ห์ของเมืองที่มีประวัติศาสตร์ คุณค่ามากจริง ๆ


โดย: ภูเพยีย วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:11:44:33 น.  

 
ได้ความรู้มากมายจากเอนทรี่นี้ ขอบคุณป้าแอ๊ดมากๆค่ะที่พาไปเที่ยวแล้วยังเล่าประวัติศาสตร์ให้อ่านด้วย


โดย: Love At First Click วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:14:45:56 น.  

 
ป้าแอ๊ดขา ขออนุโมทนาบุญย้อนหลังด้วยนะคะ

ควิลท์ฮาวายเอี้ยนใต้ต้นมะพร้าวพอไหวค่ะป้าแอ๊ด
แต่บนเรือสงสัย ไม่ไหวค่ะ มีหวังเมาคลื่นก่อนค่ะป้า 55


โดย: iampp วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:20:20:42 น.  

 
สวัสดีครับ คุณป้าแอ้ดขอรับ

ได้ความรู้เยอะเลยเชียวครับ

เกิดมา เคยไปแถวนั้นอยู่ครั้งนึง

ชอบบ้านแถวภาคนั้นมากๆครับโดย: อิ ส ร ะ ช น ตั ว โ ต เ ต็ ม วั ย . . ไม่ ใ ช่ ใ ค ร . . . มัน คื อ . . (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:23:28:31 น.  

 
มาเก็บรายละเอียดอีกครั้งค่ะป้าแอ๊ด

ภาพหัวบล็อกนี่ เป็นภาพประทับใจที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะ

เด็กไทยทุกคน ไม่น่ามีใครไม่เคยผ่านตาภาพยุทธหัตถีภาพนี้


โดย: นักล่าน้ำตก วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:6:23:01 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับป้าแอ็ด
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:8:05:07 น.  

 
อิจฉาคนได้ไปไหนๆ ตอนนี้ไม่สบายกาย และยังพลอยทำให้ใจคอไม่ค่อยดี เลยต้องถนอมตัวสุดเหนี่ยว วันนี้ดีที่สุดในรอบสองเดือน เลยมาชมวิวภาพกว้างได้ที่นี่ค่ะ


โดย: แมลงจ่อย (Bug in the garden ) วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:9:31:44 น.  

 
อฑฺฒา เจว ทฬิทฺทา จ สพฺเพ มจฺจุปรายนา
ทั้งคนมีทั้งคนจน ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า

ขอให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ตลอดไป..นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:11:16:02 น.  

 
ภาพท่านทรงม้าแปลกตาดีค่ะ เพราะปกติ เห็นแต่คนปั้นให้ทรงช้าง


โดย: ju IP: 113.53.115.127 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:27:03 น.  

addsiripun
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 74 คน [?]
ลบบล็อกงานตัดเย็บทิ้งหมดแล้วนะคะ
[Add addsiripun's blog to your web]