<<
ธันวาคม 2554
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
17 ธันวาคม 2554

ตามรอย ร.๕ (สุสานหลวง)

(ตอนที่ ๓ ) สุสานหลวง วัดราชบพิธฯ
สวัสดีค่ะ

วันนี้มาพาไปชม สุสานหลวง ด้านหลังวัดราชบพิธฯ กันนะคะ

สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (ติดกับถนนอัษฎางค์ )
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้น
เพื่ออุทิศพระราชกุศลแก่พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชเทวี พระราชเทวี พระอรรคชายาเธอ
เจ้าจอมมารดา เจ้าจอม พระราชโอรสธิดา
ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงสร้างขึ้นในสมัยหลัง
อนุสาวรีย์ที่สุสานหลวงนี้ทำเป็นรูปเจดีย์ ปรางค์ และอาคารศิลปะยุโรป

คณะทัวร์ ของเราเดินออกจากส่วนที่เรียกว่า พุทธาวาส มายังด้านตะวันตกของวัด
ผ่านประตูวัด มาสู่ส่วนที่เรียกว่า สุสานหลวง


ก่อนลงบันไดมา ด้านซ้ายมือจะพบสถูปสวยงามนี้ โผล่ยอดมาเหนือต้นไม้เด่นเป็นสง่า


ผศ.ดร. ปรีดี ฯ ได้บรรยาย บอกเล่าความเป็นมาให้กับคณะของเราได้ทราบรายละเอียด

แต่ฝนก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้การเดินชมสุสานหลวงในวันนั้นไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่
ประกอบกับภายในบริเวณค่อนข้างคับแคบ พวกเรากางร่มด้วย จึงเบียดเสียดกันเข้าไปฟังไม่ถนัด

ป้าแอ๊ดฟังทันบ้าง ไม่ทันบ้าง ต้องมาหาความรู้เพิ่มเติมจากในเนต เพื่อเขียนบทความนี้ลงบล็อกค่ะ

ถ้าขาดตกบกพรองไปบ้างต้องขออภัยนะคะ


อนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา เป็นอาคารจตุรมุขยอดสถูป เชื่อมกันด้วยมุขกระสัน
ตรงกลางเป็นสถูปขนาดใหญ่บุด้วยโมเสคสีทอง ส่วนสถูปปอีก 3 องค์มีขนาดย่อมกว่าทาด้วยสีขาว

ภายบรรจุพระอัฐิหรือพระสรีรางคาร
ของพระราชโอรสและพระราชธิดาในสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
และราชสกุลมหิดล

ได้แก่

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภา อดุลยาดิเรกรัตน ขัตติยราชกุมารี
(21 เมษายน พ.ศ. 2424 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2424)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง (พ.ศ. 2436 - สิ้นพระชนม์เมื่อพระชนมายุ 3 วัน )
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
(27 มิถุนายน พ.ศ. 2421 - 4 มกราคม พ.ศ. 2437)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ พิมลรัตนวดี
(19 กรกฎาคม พ.ศ. 2431 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2441)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์
(9 มิถุนายน พ.ศ. 2425 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2442)
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
(1 มกราคม พ.ศ. 2434 - 24 กันยายน พ.ศ. 2472) (ต้นราชสกุลมหิดล)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538)
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 - 2 มกราคม พ.ศ. 2551)
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
(16 เมษายน พ.ศ. 2427 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481)


** พระบรมราชสรีรางคาร (เถ้ากระดูก) ของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
บรรจุไว้ภายใต้ฐานชุกชีพระสัมพุทธวัฒโนภาส วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร **

(เก็บความจาก ราชกิจจานุเบกษา,
หมายกำหนดการ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๙,
เล่ม ๗๓, ตอน ๓๓ง, ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙, หน้า ๑๒๔๒ )


สุนันทานุสาวรีย์ เป็นอาคารยอดสถูปขนาดใหญ่บุด้วยโมเสคสีทอง
สำหรับบรรจุพระสรีรางคารของ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ โสภางคทัศนียลักษณ์ อัครวรราชกุมารี


เสาวภาประดิษฐาน มีลักษณะเหมือนกับอนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา
เป็นอาคารจตุรมุขยอดสถูป เชื่อมกันด้วยมุขกระสัน ตรงกลางเป็นสถูปขนาดใหญ่บุด้วยโมเสคสีทอง

ส่วนสถูปปอีก 3 องค์มีขนาดย่อมกว่าทาด้วยสีขาว ภายในบรรจุพระสรีรางคารพระราชโอรสและพระราชธิดา
อันประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง รวมทั้งสมาชิกบางพระองค์ใน ราชสกุลจักรพงษ์และราชสกุลจุฑาธุช


สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์ (พ.ศ. 2421 -พ.ศ. 2430)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพชรุตม์ธำรง (พ.ศ. 2424 - พ.ศ. 2430)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ (พ.ศ. 2428 - พ.ศ. 2430)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง (13 ธันวาคม พ.ศ. 2430 - สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ)
สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ (พ.ศ. 2425- พ.ศ. 2463)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย (พ.ศ. 2435 - พ.ศ. 2466)
สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา (พ.ศ. 2432 - พ.ศ. 2467)

** พระบรมราชสรีรางคารของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง
บรรจุอยู่ ณ ชุกชีพระสัมพุทธพรรณี ภายในพระอุโบสถ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร **สุขุมาลย์นฤมิตร บรรจุพระสรีรางคารของพระราชโอรสและพระราชธิดา
ในสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และ สมาชิกในราชสกุลบริพัตร

เจ้าคุณจอมมารดาสำลี
สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

ถึงตอนนี้งงไปหมดแล้วค่ะ ว่าสถูปของใครเป็นของใครกันบ้าง เพราะเยอะเหลือเกินค่ะ จำไม่ได้เลย


ภาพต่อจากนี้อาจจะไม่ตรงกับคำบรรยายนะคะ เพราะมึนงงไปเหมือนกัน ตอนถ่ายภาพก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะถ่ายอะไร
เห็นสถานที่แล้วชื่นชมว่าสวย สดชื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ ไม่น่ากลัวเท่าไหร่
มีโอกาสน่าจะกลับไปถ่ายภาพอีกสักครั้งค่ะ แต่วันนั้นไม่มีเวลาที่จะถ่ายภาพอย่างจริงจังค่ะ เวลามีน้อยมากอนุสรณ์สถานอื่น ๆ

พระปรางค์ 3 ยอดแบบลพบุรี
บรรจุพระสรีรางคารพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
และพระประยูรญาติ (ราชสกุลยุคล)

อนุสาวรีย์พระราชชายา เจ้าดารารัศมี พระราชชายา เจ้าดารารัศมีและพระราชธิดา

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาแส เจ้าจอมมารดาแส โรจนดิศ ในรัชกาลที่ 5 พร้อมพระราชโอรสและพระราชธิดา

พระวิหารน้อย บรรจุพระสรีรางคารเจ้าคุณพระประยูรวงศ์
(เจ้าคุณจอมมารดาแพ บุนนาค) ในรัชกาลที่ 5 และพระราชธิดา
พร้อมทั้งเจ้าจอมมารดาโหมด บุนนาคในรัชกาลที่ 5 พระราชโอรสและพระราชธิดา
เช่น กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ราชสกุลอาภากร และ ราชสกุลสุริยง)

อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา ในเจ้าจอมมารดาโหมด บุนนาค

เหมอนุสรณ์ เจ้าจอมมารดาเหม อมาตยกุล ในรัชกาลที่ 5 และพระราชธิดา

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย อิศรางกูร ในรัชกาลที่ 5 และพระราชธิดา

อนุสาวรีย์พระราชธิดา ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋ว กปิตถา

อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์
พระราชโอรสประสูติแต่เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร สนิทวงศ์

เอี่ยมอนุสรณ์ 2495 เจ้าจอมเอี่ยม บุนนาค

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาตลับ เกตุทัต เจ้าจอมมารดาตลับ เกตุทัต รวมทั้ง พระราชโอรสและพระราชธิดา
เช่น กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (ราชสกุลรพีพัฒน์)

อนุสาวรีย์เจ้าจอมแส บุนนาค

เอิบอนุสรณ์ 2487

สรีรนิธาน เจ้าจอมมารดาพร้อม ธิดาเจ้าพระยาพิษณุโลกาธิบดี (บัว) พร้อมทั้ง พระราชโอรสและพระราชธิดา

อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์ พระราชธิดาประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเลื่อน นิยะวานนท์


อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แข พึ่งบุญ เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แข พึ่งบุญ และพระราชธิดา

อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาวง เนตรายน

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาจันทร พร้อมทั้งพระราชโอรสและพระราชธิดา


อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง สนิทวงศ์ พร้อมทั้งพระราชโอรส พระราชธิดา (ราชสกุลรังสิต)

อรอนุสรณ์ 2476 เจ้าจอมมารดาอ่อน บุนนาค และพระราชธิดา

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม กัลยาณมิตร พร้อมทั้งพระราชโอรส (ราชสกุลประวิตร)


ฉัตรชยานุสรณ์ 2480 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
พระชายา พระโอรส และพระธิดา (ราชสกุลฉัตรชัย)

อนุสาวรีย์เจ้าจอมอาบ เจ้าจอมอาบ บุนนาคในรัชกาลที่ 5

อนุสาวรีย์เจ้าจอมสุด สุกุมลจันทร์ ในรัชกาลที่ 5

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาแสง กัลยาณมิตร พร้อมทั้งพระราชธิดา

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาเรือน สุนทรศารทูล พร้อมทั้งพระราชธิดา

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดามรกฎ เพ็ญกุล พร้อมทั้ง พระราชโอรสและพระราชธิดา (ราชสกุลเพ็ญพัฒน์)

อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาชุ่ม ไกรฤกษ์ พร้อมทั้งพระราชธิดา

อนุสาวรีราชสกุลกิติยากร เจ้าจอมมารดาอ่วม พิศลยบุตรและพระราชโอรส (ราชสกุลกิติยากร)


คณะทัวร์ของเราเดินตามท่านวิทยากรไป ได้ยินบ้าง ไม่ได้ยินบ้าง เพราะมัวแต่ถ่ายภาพบ้าง


จนกระทั่งถึงเวลาอันควร จึงเดินออกจากประตูสุสานหลวง ออกมาทางด้านถนนอัษฏางค์

ฝนยังคงตกพรำๆ นิดหน่อย รถบัสวกอ้อมจากหน้าวัดมาจอดรอคณะของเราอยู่แล้ว


บางท่านที่มาทัวร์ครั้งนี้ มาจากต่างจังหวัด(พิษณุโลก) ด้วยความที่อยากมาทัวร์นี้มาก
ขับรถมากัน 3 ท่าน ทั้งที่น้ำท่วมถนนแถวๆ นครสวรรค์ แล้วนะคะ นับถือความพยายามมากๆ เลยค่ะคณะของเราขึ้นรถต่อไปยัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เพื่อชม พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ และพระที่นั่งพุทไธสวรรค์กันค่ะ
Create Date : 17 ธันวาคม 2554
Last Update : 26 พฤษภาคม 2555 14:14:58 น. 36 comments
Counter : 5291 Pageviews.  

 
สวัสดีค่ะป้าแอ๊ด

เดินแถวสราญรมย์บ่อยๆได้แต่ผ่านไปมา
แต่ยังไม่เคยเข้าไปเลยค่ะ
ไม่ทราบว่าบุคคลทั่วๆไปเข้าไปได้มั๊ยคะ
.
.

หน้าตาสดใส ยังสวยอยู่เลยค่ะ
ว่าแต่ที่ยืนเท่ห์อยู่ข้างๆนั่นใครคะ อิ อิ

แอมอร


โดย: peeamp วันที่: 18 ธันวาคม 2554 เวลา:14:42:40 น.  

 
ตามป้าแอ๊ดเที่ยวค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 18 ธันวาคม 2554 เวลา:15:53:12 น.  

 
ชอบชุดป้าแอ๊ดครับ
เท่มากจริงๆครับ

ปล.ตั้งแต่หมิหงิมงไปเรียน
ผมก็มีเวลาเพิ่มมากขึ้นในระหว่างวัน

แต่ไปหนักช่วงค่ำครับ 555
ต้องอ่านนิทานให้ฟัง ต้องหากิจกรรมมาทำครับ
กว่าจะหลับก็สามทุ่มครึ่งเ้ลยล่ะครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 ธันวาคม 2554 เวลา:20:18:50 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับป้าแอ๊ดโดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 ธันวาคม 2554 เวลา:6:29:14 น.  

 
สํวิรุฬฺเหถ เมธาวี เขตฺเต พีชํว วุฏฐิยา
คนมีปัญญาย่อมงอกงาม ดังพืชในนา งอกงามด้วยน้ำฝน

มีความสุขกับความงอกงามแห่งปัญญา ตลอดไป...นะคะปอป้า ไปสุสานหลวงมาหลายครั้งแล้ว..ค่ะ
ชอบแอบเข้าไปนั่งสมาธิในนั้น เงียบดี...อิ อิโดย: พรหมญาณี วันที่: 19 ธันวาคม 2554 เวลา:12:36:15 น.  

 
คิดถึงเช่นกันค่ะ
ยังไม่ได้ตามไปเที่ยวด้วยเลย
อากาศหนาวร้อนสลับกันอย่างนี้ ร่างกายหนูไม่ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้ว มันทำให้ปวดหัว
ระวังสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: BabyGreace วันที่: 19 ธันวาคม 2554 เวลา:19:35:10 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับป้าแอ๊ด
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:5:59:15 น.  

 
ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ
ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำมาซึ่งความสุข

ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วยธรรมอันดีงาม ตลอดไป...นะคะที่สุสานหลวง ไม่น่ากลัวหรอก..ค่ะ ป้าแ๊อ๊ด
แต่ถ้าเป็นป่าช้าทั่วไป ปอป้าก็ม่ายอาววววว...อิ อิโดย: พรหมญาณี วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:10:18:57 น.  

 
ช่วงวัยรุ่นน่าจะเป็นช่วงที่เลี้ยงยากที่สุดช่วงนึงเลยนะครับป้าแอ๊ด
ผมคิดว่าตัวเองมีปัญหากับตัวเองมากที่สุด
ก็ช่วง 18-25 ครับ 555

ดื้อเงียบจนที่บ้านปวดหัวเลยครับ แหะๆๆๆ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:21:42:10 น.  

 
สวัสดีค่า ป้าแอ๊ด(ขออนุญาตเรียกแบบนี้นะคะ)
ขอบคุณค่าที่แวะไปเยี่ยมบ้าน

ตามมาอ่านเรื่องราวดี ๆ และภาพสวย ๆ ค่ะ
ถ่ายรูปสถาปัตยกรรมได้สวยมากนะคะ

เรื่องน้องหมา บรรดาแมว พอเลี้ยงแล้วมันก็เหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะ ป้าแอ๊ดดูแลเขาดีจังค่ะ อ่านแล้วชอบใจมาก

เราเคยฟังบางคนเขาเลี้ยงให้อาหารเหมือนอาหารคนแล้วกลุ้มใจ บอกไปเขาก็ไม่เชื่อ เขาเลี้ยงของเขามาแบบนั้น แล้วมันก็สุขภาพไม่ดีเลย น่าสงสาร ..คือเลี้ยงด้วยของดี (ของคน) ไม่ใช่จะดีกับเขาเนอะ
ยินดีที่รู้จักนะคะ


โดย: secreate (secreate ) วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:22:51:58 น.  

 
ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ
ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำมาซึ่งความสุข

ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วยธรรมอันดีงาม ตลอดไป...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 21 ธันวาคม 2554 เวลา:9:49:21 น.  

 
ข้อมูลเยอะ ต้องค่อยๆ อ่าน

ถ้าไม่เห็น google map นี่คงไม่รู้ว่าวัดราชประดิษฐ์

อยู่ห่างไปแค่ถนนกั้นเองนิ น่าไป


โดย: VET53 วันที่: 21 ธันวาคม 2554 เวลา:16:52:41 น.  

 
สวัสดียามค่ำค่ะ ..ป้าแอ๊ดได้ใช้ชีวิตคุ้มค่าจัง แมลงเคยพาเพื่อนฝรั่งเที่ยวตามวัดในกรุง เขาชอบมาก บ้านเขาไม่มีเจ้า ก็เลยไม่มีเรื่องราวแบบของเรา ตามโบสถ์ที่มีพระศพของกษัตริย์ในอดีตที่เคยเป็นใหญ่มีผู้ให้ความเคารพ ก็มีเศษทิชชูวางอยู่ ไม่น่าดูเล้ย..หวังว่าคนไทยเราคงไม่ตามฝรั่งแบบนั้นนะคะ


โดย: แมลงจ่่่่่่อย (Bug in the garden ) วันที่: 21 ธันวาคม 2554 เวลา:20:01:46 น.  

 
สวัสดีค่ะป้าแอ๊ด ^^


โดย: namfaseefoon วันที่: 21 ธันวาคม 2554 เวลา:21:43:47 น.  

 
ตัวเลข 41 ปี
เป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากครับป้าแอ๊ด

การรักษาความรักให้ยืนยาวแบบนี้ได้
ไม่ธรรมดาเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 ธันวาคม 2554 เวลา:22:59:26 น.  

 
แวะมาทักทายยามดึก

ตอนเด็ก ๆ สถานที่ที่ชอบไปมาก (ก็ไปกับยัยแมลงจ่อยนั่นแหละ) แห่งหนึ่ง คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติค่ะ
ไม่รู้เป็นไร ชอบดูของเก่ามาก ๆ รู้สึกเหมือนเราได้สัมผัสอะไรบางอย่างที่ทำให้เรามีความรู้สึก "อิ่ม" ยังไงไม่รู้ บอกไม่ถูก

สมัยนั้นยังเคยคิดเล่น ๆ ว่าจะเรียนโบราณคดีดีไหม อ่านหนังสือเกี่ยวกับโบราณคดีเยอะเลย แต่ก็ไม่ได้เรียน เพราะไม่ได้เลือก ฮ่าๆ

ความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างอีกที่นึง คือเมืองกาญจนบุรีค่ะ เวลาไปแถว ๆ ริมแม่น้ำแคว หรือทุ่งโล่งกว้าง จะรู้สึกได้ว่า มันมีอะไรที่เรารู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ กับอะไรอื่นที่บรรยายไม่ถูกเหมือนกัน

มีใครเป็นเหมือนเราบ้างเนี่ย เคยเดินไปในบ้านคนอื่น ที่ลูกค้าเราซื้อเอาไว้ แล้วให้ช่วยไปดู ว่าจะปรับปรุงเป็นอะไรดี แล้วเรามีความรู้สึกว่า เราเคยเดินแบบนี้ กับที่ตรงนี้ เคยเดินไปตามทางเดินริมหน้าต่างนี้มาก่อน คุ้นมาก ๆ
ถามไปมา ได้ความว่า ผู้ออกแบบเป็นสถาปนิกไทยรุ่นโบราณ ออกแบบบ้านหลังนี้ไว้เมื่อเจ็ดสิบแปดสิบปีที่แล้ว ท่านเสียไปแล้วด้วย แปลกไหมคะป้าแอ๊ด


โดย: secreate (secreate ) วันที่: 22 ธันวาคม 2554 เวลา:0:51:16 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับป้าแอ๊ด

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 ธันวาคม 2554 เวลา:5:57:42 น.  

 
สาธุ โข สิปฺปกํ นาม อปิ ยาทิสิกีทิสํ
ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยา ไม่ว่าอย่างไหน ๆ ให้ประโยชน์ได้ทั้งนั้น

เลือกแต่สิ่งที่ดีและมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ตลอดไป...นะคะป้าแอ๊ด...ขา

อย่างอลลลลลล...ปอป้าเลย...นะคะ

น้อง ๆ เค้า จุดธูป เชิญ ปอป้า...ค่ะ...

โดย: พรหมญาณี วันที่: 22 ธันวาคม 2554 เวลา:9:43:03 น.  

 
แวะมาเที่ยวชมสุสานหลวงครับ
โดย: pakma_13 วันที่: 22 ธันวาคม 2554 เวลา:14:46:54 น.  

 
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี
ธรรมนั่นแหละ รักษาผู้ประพฤติธรรม

มีความสุขกับธรรมที่รักษาได้ ตลอดไป...นะคะปีใหม่ ป้าแอ๊ด มีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหน...คะ

แล้วปอป้า จะทำบุญเผื่อป้าแอ๊ดและลุงนัสด้วย...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:9:18:06 น.  

 
พลาดตอนก่อนหน้า จะแวะไปอ่านเก็บตกค่ะ

ขอให้ป้าแอ๊ดมีความสุขในเทศกาลปีใหม่ และตลอดปีหน้านะคะ


โดย: Love At First Click วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:12:25:10 น.  

 
สวัสดีคะป้าแอ๊ด ป้าแอ๊ดไปกับทัวร์อะไรคะ ค่าใช้จ่ายแพงไหมคะ เผื่อหนูมีโอกาสได้ไปกับเขาบ้างขอบพระคุณคะ


โดย: peng IP: 223.205.141.196 วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:18:09:56 น.  

 
คุณpeng คะ
เป็นทัวร์ศิลปวัฒนธรรม ที่จัดโดยมติชน อคาเดมี่ค่ะ
วันเสาร์ที่ 14 มค. 55 จะจัดไปวัด 5 วัด
ราคาท่านละ 2,675 บาท รวมอาหารว่างตอนเช้า-บ่าย, อาหารกลางวัน,รถบัสปรับอากาศ

(จริงๆ ไม่อยากบอกทางบล็อกนี้
แต่คุณpeng ไม่ได้เป็นสมาชิกพันทิป ก็เลยสื่อสารทางอื่นไม่ได้)

ถ้าสนใจ ลองโทรไปที่ คุณวนิดา 089 126 7611


โดย: ป้าแอ๊ด IP: 110.168.94.212 วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:20:11:42 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ ล่วงหน้าครับ

เข็มขัดพอลสมิท


โดย: เพื่อนปราจีน วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:23:37:21 น.  

 
มั่งมี มั่งคั่ง มั่นคง
ยิ่งใหญ่ ยิ่งยง คงมั่น
ยิ่งยศ ยิ่งเกียรติ สารพัน
ยิ่งวัน ยิ่งสุข สราญเทอญ

Have a Merry Christmas 2012 ค่ะป้าแอ๊ดโดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:14:42:43 น.  

 
ตามป้าแอ็ดมาเที่วยค่า

Merry Christmas & Happy New Year 2012 ค่า


โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:16:01:03 น.  

 
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:17:36:58 น.  

 
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
ปัญญา เป็นดวงชวาลาในโลก

ใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิต ตลอดไป...นะคะ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:19:42:39 น.  

 


สุขสันต์ในเทศกาลแห่งความสุขและตลอดไปครับ


โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:19:59:10 น.  

 โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 24 ธันวาคม 2554 เวลา:22:01:08 น.  

 


โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 25 ธันวาคม 2554 เวลา:13:51:33 น.  

 
ขอบคุณครับ มีความสุขมากๆนะครับ
BestSeller Exercise & Fitness
Best Deals Of Exercise & Fitness


โดย: birdfriday วันที่: 25 ธันวาคม 2554 เวลา:20:32:20 น.  

 


โดย: ลุงแว่น วันที่: 25 ธันวาคม 2554 เวลา:20:51:47 น.  

 .
..
...
นับถอยหลัง
...
..
.

..................

ปีใหม่มา ให้นับน้อย ถอยอีกหนึ่ง

ก่อนชีวาตม์ ขาดผึง ลงร่วงผลอย

เร่งทำดี เติมชีวิต ก่อนปลิดลอย

คิดให้บ่อย ทำให้หนัก ค่อยพักยาว.


โดย: ลุงแว่น วันที่: 26 ธันวาคม 2554 เวลา:9:50:04 น.  

 สุขสันต์วันคริสต์มาสย้อนหลังป้าแอ๊ดและครอบครัวนะคะ
ขอให้มีแต่สิ่งดีดีในชีวิตค่ะ


โดย: wilasinee_kae วันที่: 26 ธันวาคม 2554 เวลา:10:54:54 น.  

 
ราโค โทโส มโท โมโห ยตฺถ ปญฺญา น คาธติ

ราคะ โทสะ ความมัวเมา และโมหะ เข้าที่ไหน
ปัญญาย่อมเข้าไม่ถึงที่นั้น

ทำปัญญาให้บริสุทธิ์เพื่อชีวิตที่รุ่งเรือง ตลอดไป...นะคะมีความสุขมาก ๆ เช่นกัน ค่ะ ป้าแอ๊ด....โดย: พรหมญาณี วันที่: 26 ธันวาคม 2554 เวลา:13:51:15 น.  

addsiripun
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 75 คน [?]
ลบบล็อกงานตัดเย็บทิ้งหมดแล้วนะคะ
[Add addsiripun's blog to your web]