"ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก มันถูกต้องอยู่แล้ว มีแต่ความเห็นของเราเท่านั้นที่ผิด (หลวงพ่อชา สุภัทโท)"
Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2550
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
8 กรกฏาคม 2550
 
All Blogs
 
"ว่าน ไม้ประดับนามมงคล"

ว่านไม้ประดับนามมงคล

"ว่าน" คำที่ใช้เรียกนำหน้าชื่อต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ที่ใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรและไม้ประดับบางชนิด ว่านหลายชนิดถูกเรียกว่า "ว่าน" จนติดปากและเป็นที่รู้จักกันมาแต่โบราณ จากการสืบค้นพบว่ามีการกล่าวถึงว่านในหนังสือตำรายาไทยชื่อ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ รวบรวมโดย พระยาพิศประสาทเวช ในปี พ.ศ. 2452 และ หนังสือชื่อ แพทย์ตำบล เล่ม1 รวบรวมจัดพิมพ์โดย พระยาแพทย์พงศา วิสุธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช) ต้นตระกูลสุนทรเวช ในปี พ.ศ.2464 หนังสือทั้งสองเล่มกล่าวถึงว่าน 5 ชนิดเท่านั้นคือ ว่านกีบแรด ว่านนางคำ ว่านหางช้าง ว่านน้ำ ว่านเปราะ

หลังจากปี พ.ศ. 2464 เป็นต้นมา ว่านจึงเริ่มเป็นที่แพร่หลาย มีตำราที่กล่าวถึงลักษณะว่าน ตำราที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับว่าน ใน ปี พ.ศ. 2476 หลวงประพัฒน์สรรพากร รวบรวมหนังสือชื่อ ตำรากระบิลว่าน จนเป็นที่ยอมรับในหมู่นักเล่นว่านและนับว่าเป็นตำราที่ให้ความรู้เรื่องว่านอย่างสมบูรณ์ที่สุด แม้ราชบัณฑิตสถานยังยอมรับและใช้เป็นหนังสืออ้างอิงในการชำระพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน โดยนิยามไว้ว่า "ว่าน คือพืชที่มีหัวบ้าง ที่ไม่มีหัวบ้าง ใช้เป็นยาบ้าง ใช้อยู่ยงคงกระพันบ้าง"

เห็นได้ว่าความหมายตามพจนานุกรม ว่านคือพืชที่มีหัวหรือไม่มีหัวก็ได้ บางชนิดปลูกเพื่อใช้เป็นยาสมุนไพร เป็นเครื่องรางของขลัง ป้องกันอันตราย พิษสัตว์กัดต่อย ยาเบื่อเมา ยาสั่ง ยาเสพติด สามารถดับพิษร้ายให้หายได้ ว่านแต่ละชนิดมีคุณานุภาพบันดาลให้เกิดผล เกิดโชคลาภ ทำมาค้าขึ้น เงินทองไหลมาเทมา มีคนเคารพนับถือ มีความเชื่อกันว่าการปลูกเลี้ยงว่าน ถ้าทำให้ถูกต้องตามพิธีการ ให้ความสำคัญว่าว่านเป็นของศักสิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ ก็ต้องมีพิธีมากกว่าการปลูกเลี้ยงธรรมดา

เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกเลี้ยงและเป็นการเพิ่มฤทธิ์ธานุภาพให้แก่ว่าน เช่น เวลารดน้ำต้องเศกคาถากำกับเป็นบทเป็นตอนต่างกันไป สามจบ เจ็ดจบหรือตามอายุของผู้ปลูกเลี้ยงแล้วแต่ชนิดของว่าน การขุดก็ต้องทำในวัน เดือน ต่างๆ กัน ทั้งข้างขึ้น ข้างแรม เช่น การขุดเก็บว่านมักเลือกวันอังคาร วันใดวันหนึ่งในดือนสิบสองหรือไม่เกินวันพุธข้างขึ้นของเดือนอ้าย เวลาขุดใช้มือตบดินใกล้กอว่านหรือต้นว่าน แล้วเศกคาถาเรียกว่านไปตบดินไปจนจบคาถา จึงคอยขุดนำหัวว่านขึ้นมา

นับจาก พ.ศ. 2484 ความนิยมว่านก็ค่อยๆ ห่างหายไป จนกระทั่ง พ.ศ. 2500 ความนิยมว่านให้ความสำคัญกับว่านกลับมาอีกครั้งหนึ่ง มีการรวบรวมจัดพิมพ์หนังสือว่านขึ้นมาอีกหลายฉบับ โดยเฉพาะหนังสือ ว่านกับคุณลักษณะ รวบรวมโดย นายเลื่อน กัณหะกาญจนะ จัดพิมพ์จัดจำหน่ายในนามของ สมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมจากนักเล่นว่านมาก

ปัจจุบันผู้ที่ให้ความสนใจว่านไม่เพียงชื่นชอบเหมือนผู้เลี้ยงว่านในสมัยก่อนเท่านั้น แต่ยังให้ความสนใจในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆ หลายรูปแบบ รวมทั้งการสนใจว่านในเชิงพฤกษาศาสตร์ ซึ่งมีการจัดแบ่งว่านได้ถึง 34 วงศ์ (Family) 512 สกุล (Genus) และ กว่า 1700 พันธุ์ (Species) มีทั้งว่านที่ให้ประโยชน์ทางยาสมุนไพรรักษาโรค ว่านที่มีชื่อเป็นมงคลนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ ซึ่งมีความเชื่อว่าว่านเหล่านี้เมื่อปลูกเลี้ยงแล้วจะส่งผลให้ทำมาค้าขึ้น นำโชคลาภวาสนา มาสู่ผู้ปลูกเลี้ยง เช่นว่านที่เว็บไซท์ ๑๐๘ พรรณไม้ไทย นำเสนอนี้เป็นเพียงบางส่วนของว่านที่เป็นมงคลนาม มีความสวยงาม และเป็นที่นิยมของผู้ปลูกเลี้ยงทั่วไป


"ว่านสี่ทิศ" เชื่อกันว่าถ้าเลี้ยงว่านสี่ทิศให้ออกดอกพร้อมกันได้ทั้งสี่ดอกหรือสี่ทิศผู้เลี้ยงจะมีโชคลาภ และหากว่าในช่วงที่ว่านสี่ทิศกำลังออกดอกทั้งสี่อยู่นั้น ผู้เลี้ยงคิดจะทำอะไร ก็จะประสบความสำเร็จทุกประการ แต่ถ้าหากว่า ว่านสี่ทิสออกดอกไม่ครบทั้งสี่ดอก หรือออกดอกแค่ 2 หรือ 3 ดอก ก็จะไม่เป็นผลดีแก่ผู้เลี้ยงเหมือนเป็นลางบอกเหตุว่าจะมีสิ่งไม่ดีเกิดแก่ผู้เลี้ยง


"ว่านนกคุ้ม"เชื่อกันว่าถ้าปลูกว่านนกคุ้มไว้ในบริเวณบ้าน จะให้คุณในทางป้องกันอันตรายต่างๆ โดยเฉพาะป้องกันอัคคีภัยได้เป็นอย่างดี


"ว่านรางนาก"เชื่อว่าว่านรางนากเป็นว่านเมตตามหานิยม หากปลูกในร้านค้าจะทำให้มีลูกค้าเข้าร้านมากขึ้น


"ว่านเสน่ห์จันทน์มหาโพธิ์"ใช้เป็นสิริมงคลในด้านการค้า และเมตตามหานิยม เชื่อกันว่าหากนำหัวว่านมาแกะเป็นรูปพระ แล้วใส่สงในขันสำริด เทน้ำมันจันทน์ลง เสกด้วยคาถา นำน้ำมันมาทาที่หน้าผาก ผู้คนที่พบปะจะนิยมรักใคร่สนิทสนม ต้อนรับขับสู้ เอ็นดูและเมตตา หากนำน้ำมันมาทาตัวจะเกิด นะจังงัง คงกระพันชาตรี แคล้วคลาดจากอุบัติภัย อันตราย หากนำน้ำมันมาใส่หัวใส่มือ จะสามารถทำกิจการงานใดๆ สำเร็จสมดังมุ่งหมาย


"ว่านเชื่อว่าว่านนางคุ้ม"เป็นว่านที่มีความมงคลทางด้านคุ้มครองป้องกันอันตรายต่างๆ ถ้าปลูกไว้ในบ้านจะมีคุณทางป้องกันไฟไหม้ได้ คือ จะคุ้มครองให้บ้านและผู้เป็นเจ้าของรอดพ้นจากการถูกไฟไหม้

เป็นความเชื่อมาแต่โบราณในสรรพคุณด้านต่างๆครับ วันหยุดลุงกล้วยก็นำเสนอเรื่องเบาสบายครับ ว่านที่นำมาเสนอเพียงส่วนน้อยครับ ถ้าสงสัยว่านชนิดต่างๆก็ถามมาได้นะครับ ตอบได้ก็จะตอบครับ(เปล่ากวนกันน้า..ฮิฮิ)

ขอบคุณข้อมูลจาก ร้อยแปดพันธ์ไม้ไทย ครับCreate Date : 08 กรกฎาคม 2550
Last Update : 8 กรกฎาคม 2550 6:13:44 น. 58 comments
Counter : 5920 Pageviews.

 
หวัดดีค่ะลุงกล้วยขา

ที่บ้านพ่อปลูกว่านหลายชนิดเหมือนกันค่ะ บางชนิดก็ออกดอกสวยเลย


โดย: random-4 วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:6:52:33 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะลุงกล้วย
มารับความรุเรื่องว่านค่ะ ที่บ้านเมือ่ก่อนปลูกเยอะเหมือนกันค่ะ แต่ตอนนี้หมาจอมซนกันหมดทั้งบ้านค่ะ

มีความสุขมากๆ นะคะ


โดย: the Vicky วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:6:55:03 น.  

 
สวัสดีลุงกล้วยค่ะ

รู้จักแต่ว่านสี่ทิศ
ว่านอย่างอื่นก็ได้นิดหน่อยค่ะ


ดอก Pancy ดอกไม้ที่พบได้ง่าย มีหลากหลายสี แต่คงนิยมปลูกทุกปีโดย: law of nature วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:7:11:30 น.  

 
สวัสดีครับคุณสุ่มสี่
ครับส่งมากคนที่รักจริงๆก็ยังนิยมกันอยู่นะครับ

สวัสดีครับคุณวิค
หมาน้อยจอมซน..ขอให้มีความสุขนะครับ

สวัสดีครับคุณเน
ว่านสี่ทิศ เวลาออกดอกสวยมากครับ จะออกมาสี่ทิศตามชื่อจริงๆครับ ขอบคุณสำหรับดอกไม้สวยๆนะครับ


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:7:19:41 น.  

 สวัสดียามเช้าค่ะลุงกล้วย
ความสุขจากดี.มาถึงแร้วววน๊า


วันนี้คงไม่ทำงานอะไร แต่จะหาข้อมูลงานอย่างเดียวค่ะ
คงนั่งสบายๆที่หน้าคอมพ์ซ๊าวันล่ะดี.
โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:7:30:14 น.  

 


แวะมาบอกลุงกล้วยว่า
เมื่อวานเน็ตมาเออเร่อตรงที่เม้นท์ใส่บ๊อกลุงพอดี
เลยเศร้าใจ....นอนเลย
ภาพต้นว่านสวยๆ เน๊าะ
สบายดีตามเคยขยันจังเน๊าะ
คิดถึงเสมอค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:7:39:23 น.  

 
สวัสดีลุงกล้วยยามเช้าคะ ว่านดูไม่ขึ้นคะ อิอิ รูปคะ


มีความสุขกับวันหยุดน๊า


โดย: bagarbu วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:7:49:59 น.  

 
ลุงกล้วยขา

สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะ

แม่ ชอบปลูกว่านจำพวกนี้แหละค่ะ ที่บ้านเรามีว่านชนิดหนึ่ง ชื่อ ว่านนางชี ...ดอกเป็นช่อ ๆ สีขาว สวยมากๆ ....

ที่บ้านมีไม้พวก ว่านและ บอนสีค่ะ ตอนหนูเล็กๆ คุณตามีไม้พวกบอนสี เราต้องทำลวด ช่วยใบเค้า แบบนี้ พวกไม้ดอกเล็กๆ ที่ชอบแดดจัดๆ พวกนั้นซิคะ ที่บ้านไม่ค่อยมี...บ้านเรารักต้นไม้ทั้งบ้านค่ะ .....

ลุงกล้วยมีความสุข ในวันหยุดนะคะ


โดย: ประกายดาว วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:9:05:31 น.  

 

*** สวัสดีคะลุงกล้วย แวะมาเยี่ยมในวันหยุด มีความสุขมาก ๆ นะคะ ขอบคุณสำหรับสาระดีมีประโยชน์ของว่าน ที่บ้านหน่อยก็มีคะ ***โดย: หน่อยอิง วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:9:35:08 น.  

 
เมื่อเช้าพาลูกไปใส่บาตรมาค่ะ เอาบุญมาฝากลุงกล้วยด้วยนะคะ

ปกติ จะใส่บาตรวันอาทิตย์ค่ะ ไม่ได้เน้นวันพระ (เพราะตื่นไม่ทัน) อิๆ


โดย: พจมารร้าย วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:9:36:44 น.  

 
สวัสดีเช้าวันหยุดค่ะลุง...


โดย: tai (taibangplee ) วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:9:49:06 น.  

 
อาทิตย์สวัสดิ์ค่ะพี่ต้อ
บ้านซีแม่เคยปลูกว่านนางกวักค่ะ แต่มีคนชอบเข้ามาขโมยมะม่วง และจักรยานของซี แม่ก็เลยไม่ปลูกอีกเลย


โดย: แซนด์ซี วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:10:07:56 น.  

 
สวัสดีค่ะลุงกล้วย....

ที่บ้านรัตน์เคยมีว่านสี่ทิศค่ะ... แต่ตอนนั้นไม่รู้และไม่เข้าใจความหมยหรอกค่ะ...

รู้แต่ว่าสวยดี และคงจะเพื่อความสิริมงคล....ก้เท่านั้นค่ะ

แต่มาวันนี้ได้ทราบความหมาย... ทั้งหมดแล้วค่ะ


ขอบคุณลุงกล้วยมาก ๆ เลยค่ะ...

เดี๋ยวไปหาว่านสี่ทิศมาปลูกใหม่ดีกว่าค่ะ... ชอบดอกวยมาก ๆ ค่ะ...

มีความสุขในวันหยุดพักผ่อนนะคะ


โดย: largeface วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:10:58:03 น.  

 

ที่บ้านมี"ว่านสี่ทิศ" "ว่านนกคุ้ม"แล้วก็ว่าน"ว่านเสน่ห์จันทน์มหาโพธิ์"
ไอ้ต้นหลังนี่เห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะ แต่เพิ่งรู้ว่าเขาชื่อ"ว่านเสน่ห์จันทน์มหาโพธิ์"


โดย: ลูกแมวขี้อ้อน วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:13:09:18 น.  

 
"ว่านเชื่อว่าว่านนางคุ้ม" หาชื่อมานานเลยค่ะว่านนี้ เพราะเคยไปเจอที่บ้านพี่ที่ทำงานแกเลี้ยงไว้ แล้วก็ออกดอกสวยมากๆเลยค่ะ แต่ไม่มีใครรู้จักช่อสักคนเดียว
ดีจังวันนี้ได้มาเจอที่บล้อกลุงกล้วย

สวัสดีวันอาทิตย์นะคะลุงกล้วยจ๋า
หลานสาวแก้มป่องไม่ค่อยได้เข้ามาบล้อกเลยไม่ได้เข้ามาเยี่ยมลุงกล้วยเลยนะเนี่ย
แต่ยังไงหลานคนนี้คิดถึงลุงกล้วยสะเหมอละน๊า


โดย: fonrin วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:16:28:09 น.  

 
สวัสดีค่ะลุงกล้วย
มาหาความรู้ ใหเอาหารสมองแถวๆนี้ค่ะ
อ่านแล้วชักอยากจะปลูกว่านขึ้นมาบ้างแล้วสิคะ
ชอบว่านนางคุ้ม ว่านนางราก และ ว่านเสน่ห์จันทน์มหาโพธิ์จังค่ะ
สวยมากเลย น่าสนใจจริงๆ
ขอบคุณลุงกล้วยมากค่ะที่เอาเรื่องเบาๆแต่มีสาระมาฝาก
มีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนที่เหลืออีกครึ่งวันนะคะ


โดย: เราสองคน (ฝากเธอ ) วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:16:59:57 น.  

 
สาระมากมายมากคะ
blog ลุงกล้วย


โดย: goodpeople วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:18:37:09 น.  

 
ชอบว่านสี่ทิศรูปบนมากค่ะสีสวยดี ต่อมาก็ว่านนางคุ้มดอก
สีขาวไม่เคยเห็นเลยนะค่ะ
เม้าส์โดนใจมากเลยรูปกล้วย


โดย: botanichuman วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:18:58:01 น.  

 
สวัสดีค่ะ ลุงกล้วย
ว่าน สวยจังค่ะ ที่มีดอกคงจะหอมด้วยนะค่ะ
ปลูกประดับบ้าน ชื่อก็เป็นมงคลดีจังเลยค่ะ


โดย: whitelady วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:19:02:02 น.  

 
ลุงกล้วยคะ..
ลุงพอรู้จักต้นไม้ดูดกลิ่น
หรือดูดสารพิษในร่มบ้างไหมคะ...
นู๋ญ่ากำลังแย่ค่ะ..

ห้องกลิ่นอัพมากๆ..

กวาดถูยังไงก็ไม่หมด

คงต้องหาต้นอะไรมาปลูก

ที่มันใช้ได้ค่ะ..บอกด้วยนะคะ

ถ้ารู้ค่ะ...


โดย: นู๋ญ่า (kayook ) วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:20:37:49 น.  

 
หวัดดีค่ะลุงกล้วย แวะมาเก็บความรู้เรื่องว่านด้วยคนค่ะ


โดย: vanillaorchid วันที่: 9 กรกฎาคม 2550 เวลา:3:20:44 น.  

 


มีหนังสือของอ.เสกสรรค์ให้ยืมอ่านฟรี
สนใจติดตามรายละเอียดได้ในบลอกนะครับ

ขอบคุณครับ


โดย: ฟ้าดิน วันที่: 9 กรกฎาคม 2550 เวลา:7:10:40 น.  

 
หวัดดีค่ะลุงกล้วย

ได้ความรู้ดีมากเลยค่ะโดย: มณีไตรรงค์ วันที่: 9 กรกฎาคม 2550 เวลา:8:45:27 น.  

 
มาเยี่ยมลุงกล้วยค่ะ


โดย: เนระพูสี วันที่: 9 กรกฎาคม 2550 เวลา:16:05:17 น.  

 
ต้นไม้มงคลแบบนี้ ต้องมีสักต้นที่บ้านเนอะคะ...

หนูอยากได้ ว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์ จัง


โดย: kookkom (the kookkom ) วันที่: 12 กรกฎาคม 2550 เวลา:8:12:54 น.  

 
แวะมาทักทายเป็นคร้งแรก
ชอบว่านสี่ทิศมากคะมีความหมายดี
แล้วจะแวะมาเยี่ยมบ่อยบ่อยน่ะค๊ะ


โดย: มดทิพย์ (มดทิพย์ ) วันที่: 13 กรกฎาคม 2550 เวลา:0:02:23 น.  

 
แวะมาเยี่ยมค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างค่ะ

สบายดีหรือเปล่าค่ะ

ขอให้มีความสุขมากๆค่ะ

เทคแคร์ค่ะ

ขอบคุณมากนะค่ะสำหรับกำลังใจที่มีให้กันค่ะ

คิดถึงนะค่ะ


โดย: สักกะนิด วันที่: 2 สิงหาคม 2550 เวลา:0:31:02 น.  

 
หวัดดีค่ะลุงกล้วย ว่านนางคุ้มสวยจังค่ะ ขอสักต้นได้ใหมคะ

และจะมาเยี่ยมอีกนะคะ


โดย: Aedjung (Aedjung ) วันที่: 5 สิงหาคม 2550 เวลา:22:34:22 น.  

 


โดย: Jannyfer วันที่: 21 กันยายน 2550 เวลา:13:50:31 น.  

 
สวัสดีครับลุง ผมคนปราจีนครับ อยู่แถวๆตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศ ผมอยาปลูกว่านครับ ลุงมีหนังสือแนะนำมั้ยครับเกี่ยวกับ่านทั้งหมดครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับลุง จากเด็กปราจีนบุรี


โดย: เด็กปราจีนบุรี IP: 203.146.63.184 วันที่: 6 ตุลาคม 2550 เวลา:21:20:29 น.  

 
ขอแนะนำต้นว่านเสน่หาและว่านมหาเสน่ห์ เป็นว่านที่หายาก และเป็นมงคล รายได้สร้างพระอุโบสถ วัดแสงแก้วโพธิญาณ สนใจบูชาได้ที่ 081-8192769


โดย: โบว์ IP: 124.120.210.116 วันที่: 7 ธันวาคม 2550 เวลา:11:23:28 น.  

 
เพิ่งเข้ามาชมต้นไม้ของลุงแก้ว ประทับใจคะ


โดย: off IP: 203.144.139.229 วันที่: 26 มกราคม 2551 เวลา:7:44:54 น.  

 
สวัสดีครับทุกท่านพอดีผมสนใจว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์ครับมีขายที่ไหนครับราคาเท่าไหร่ผมอยู่ต่างจังหวัดไม่มีที่ซื้อครับแถวบ้าน 0850080067 ใครทราบขอความกรุณาครับแนะนำหน่อยครับไม่มีความรู้เลย ขอบคุณล่วงหน้าครับ


โดย: นนท์ IP: 124.157.148.128 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:45:55 น.  

 
สวัสดีครับลุงกล้าย ผมก็ชอบว่าเหมือนกันที่บ้านก็ปลูกไว้หลายพันธ์ พอดีผมได้อ่านบทความเกี่ยวกับว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์ แล้วชอบมาก เพราะผมค้าขายอยู่แล้ว จึงอยากได้หัวว่านเพื่อนำมาปลูกหรือ ต้นว่าน ไม่ทราบลุงกล้วยมีใหมครับ
ถ้ามีผมต้องทำงัยบ้าง ผมอยู่อุบลฯครับ yarit_007@Hotmail.com


โดย: yirit IP: 125.26.123.25 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:11:06:24 น.  

 
ลุงกล้วยครับดอกว่านรางนากที่มาโชว์มันไม่ไช่นะครับ ดอกสีชมพูมันน่าจะเป็นรางเงินหรือสี่ทิศ เเต่ว่าน่าจะเป็นรางเงินมากกว่าลุง รางนากจริงสีชมพู ใบสีเขียวกลางขาวใบสั้น ลงผิดคนที่สนใจจะเข้าใจผิด เเละเสียชื่อว่านหมด เป็นไปได้เปลี่ยนรูปใหม่ ขอบคุณครับ


โดย: นายเอก IP: 125.24.7.250 วันที่: 14 มีนาคม 2551 เวลา:13:31:16 น.  

 
อยากได้แต่เงินมันน้อย


โดย: ปริวัตร IP: 124.157.133.203 วันที่: 12 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:32:32 น.  

 
ไม่เคยได้ยินเลย


โดย: แป้ง IP: 118.175.247.162 วันที่: 3 กรกฎาคม 2551 เวลา:14:14:55 น.  

 
อยากรู้จักชื่อต้นไม้ดูดกลิ่น


โดย: ต้นสุคนธ์ IP: 158.108.158.213 วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:23:54:53 น.  

 
อยากรู้จักเพื่อนๆบ้างจัง


โดย: ต้นสุคนธ์ IP: 158.108.158.213 วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:23:56:53 น.  

 
เธ„เธทเธญเธ•เธญเธ™เธ™เธตเน‰ เธเธธเน‰เธ‡ เธเธณเธฅเธฑเธ‡เธ—เธณเธ‡เธฒเธ™เธงเธดเธˆเธฑเธขเน€เธเธตเนˆเธขเธงเธเธฑเธšเน‚เธ„เธฃเน‚เธกเน‚เธ‹เธกเธ‚เธญเธ‡ เธงเนˆเธฒเธ™เน€เธชเธ™เนˆเธˆเธฑเธ™เธ—เธ™เนŒเธ”เธณ,เธกเธซเธฒเน‚เธžเธ˜เธดเนŒ,เน€เธ‡เธดเธ™ เธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฒเธฃเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธ‚เธญเธ‡เธงเนˆเธฒเธ™เธ„เธฐ
mail: kungking_mumu@hotmail.com
เธ‚เธญเธ„เธงเธฒเธกเธเธฃเธธเธ“เธฒเธ”เน‰เธงเธขเธ™เธฐเธ„เธฐ


โดย: เธเธธเน‰เธ‡ IP: 124.120.101.248 วันที่: 23 ธันวาคม 2551 เวลา:9:14:21 น.  

 
ดิฉันได้ว่านจักจ้นมา พระธุดงค์ท่านให้(ดองไว้ในขววดแก้ว)อยากสอบบถามคุณลุงว่าเคยได้ยินบ้างไหมคะ


โดย: แอน IP: 58.9.81.154 วันที่: 10 มีนาคม 2552 เวลา:12:02:30 น.  

 
ซื้อว่านได้ที่ไหนบ้างบอกที่อยู่ให้ผมด้วยครับP.channarong@hotmail.com


โดย: เจ๊ก IP: 117.47.51.25 วันที่: 8 เมษายน 2552 เวลา:14:28:31 น.  

 
อยากจะทราบว่าว่านเศรษฐีหมื่นล้านอะค่ะเป็นอย่างไรและมีดอกหรือเปล่าแล้วถ้ามีจะเป็นดอกอย่างไรค่ะอยากรู้มากกกกกกกกกเลยค่ะถ้าเป็นไปได้รบกวนบอกรูปลักษณะของต้นไม้ให้ด้วยนะค่ะหรือว่ามีรูปด้วยก็ยิ่งดีค่ะ..............


โดย: riceoat IP: 199.64.0.252 วันที่: 18 พฤษภาคม 2552 เวลา:17:57:55 น.  

 
ถ้าใครทราบหรือรู้จักต้นเศรษฐีหมื่นล้านรบกวนส่งรูปหรือลักษณะของต้นไม้มาให้ดูหน่อยนะค่ะ...........ขอบคุณมากค่ะ......emailaddress : riceoat_oat@hotmail.com


โดย: riceoat IP: 199.64.0.252 วันที่: 18 พฤษภาคม 2552 เวลา:18:00:11 น.  

 
สวัสดีค่ะ ลุงกล้วย หนูเพิ่งเข้ามาบล็อกลุงกล้วยเป้นครั้งแรก แต่ครั้งแรกก็เรียกว่าคุ้มที่ได้เข้ามาค่ะ ได้ความรู้เยอะเลย หนูปลูกว่านรางนากใว้แต่ไม่เคยรู้ว่าชื่อนี้ เพิ่งรู้ตอนนี้เอง ขอบคุณนะคะ

ลุงกล้วยคะแล้วพวกว่านพวกนี้หนูจะไปหาชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ไหนคะ? ลุงกล้วยช่วยแนะนำหนังสือหรือเว็บให้หนูหน่อยได้ไหมคะ

ไม่มีบล็อกเป็นของตัวเอง ฝากเมล์ใว้แทนได้ไหมคะ jennminusio@live.com


โดย: หนูจิ้ง IP: 85.4.78.141 วันที่: 23 พฤษภาคม 2552 เวลา:22:57:54 น.  

 
สวัสดีคะลุงกล้วย
หนูอยากทราบว่าว่านสเน่ห์จันทร์ขาวก่อนจะปลูก ต้องใช้คาถาอะไรหรือป่าวคะ ฝากเมล์ช่วยตอบหน่อยนะคะ
oil-1523@hotmail.com


โดย: ออยล์ IP: 203.156.71.28 วันที่: 24 พฤษภาคม 2552 เวลา:0:31:28 น.  

 
สวัดดีครับลุงกล้วยผมอยากจะปลุกว่านบางนะครับช่วยแน่นำผมใด้ไหมครับขอบคุณครับwww.heroray@hotmail.com


โดย: เลย์ IP: 125.25.20.143 วันที่: 27 พฤษภาคม 2552 เวลา:12:49:52 น.  

 
สวัดดคับลุงกล้วย


โดย: ภัทร IP: 124.122.97.179 วันที่: 18 สิงหาคม 2552 เวลา:18:13:26 น.  

 
คุณลุงคะคือหนูปลูกว่านนกคุ้มค่ะแต่มันโดดแดดใบไหม้ หนูจะทำไงดีคะ


โดย: เจเจ IP: 61.90.165.16 วันที่: 29 สิงหาคม 2552 เวลา:12:51:25 น.  

 
สวัสดีค่ะลุงกล้วย
เข้ามาเป็นครั้งแรก อ่านเรื่องว่านที่ลุงนำมาลงไว้ชอบมาก อยากทราบว่าว่านคุ้มข้าวในภาษาเหนือ ภาษาภาคกลางเรียกว่าอะไร จะหาซื้อมาปลูกค่ะ


โดย: อุ๋ย IP: 118.173.251.74 วันที่: 21 กันยายน 2552 เวลา:12:45:17 น.  

 
สวัสดีค่ะลุงกล้วย
เข้ามาครั้งแรกค่ะ สนใจว่านงาช้างลาย(สุรโกฬ)และว่านนกคุ้ม อยากทราบว่าหาซื้อได้ที่ไหนค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้า Email tl_kool@hotmail.com


โดย: แอล IP: 202.183.242.3 วันที่: 6 มกราคม 2553 เวลา:9:43:37 น.  

 
ต้นไม้ดูดสารพิษตอนนี้ที่รู้ก็มี ต้นมรกตแดง อยู่ในตระกูลฟิโลเดนดรอนคะ


โดย: ป.ปลา IP: 119.31.126.141 วันที่: 31 มกราคม 2553 เวลา:21:08:36 น.  

 
อยากหาประวัติต้นเศรษฐ๊วิลสันช่วยหาให้ได้ไหมค่ะ


โดย: ก้าว IP: 192.168.3.34, 113.53.234.162 วันที่: 22 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:13:59 น.  

 
ชอบมากครับความรู้เกี่ยวกับว่านต่างๆผมชอบขอบคุณครับ


โดย: ajj IP: 110.49.233.143 วันที่: 21 พฤษภาคม 2554 เวลา:21:58:50 น.  

 
อยากทราบลักษณะว่านเสน่ห์ขุนแผน และเสน่ห์นางพิมค่ะ ว่าแตกต่างกันยังไง ดูไม่ค่อยออกค่ะ รบกวนลุงด้วยนะคะ


โดย: ปาร์ตี้ IP: 113.53.241.2 วันที่: 18 มกราคม 2555 เวลา:16:22:51 น.  

 
เรื่องที่อยากทราบเรื่องว่านเสน่ห์ขุนแผน และเสน่ห์นางพิมพ์ แตกต่างกันอย่างไรคะ และมีคาถาเวลาปลูกหรือรดน้ำมั๊ยคะ รบกวนคุณลุงตอบมาที่เมลหน่อยนะคะ
tt-P@ windowslive.com


โดย: ปาร์ตี้ IP: 113.53.241.2 วันที่: 18 มกราคม 2555 เวลา:16:26:51 น.  

 
อยากทราบว่าวานเศรษฐีวิลสันมีคาถาบูชามั้ยค่ะถ้ามีช่วยบอกหน่อยค่ะอยากได้มากเลย


โดย: nam IP: 58.8.221.73 วันที่: 9 กรกฎาคม 2555 เวลา:18:35:38 น.  

 
อยากทราบว่าวานเศรษฐีวิลสันมีคาถาบูชามั้ยค่ะถ้ามีช่วยบอกหน่อยค่ะอยากได้มากเลย


โดย: nam IP: 58.8.221.73 วันที่: 9 กรกฎาคม 2555 เวลา:18:39:35 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ลุงกล้วย
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]
เมื่อเด็กกำลังเติบโตเป็นวัยรุ่น มีความต้องการเป็นตัวของตัวเองสูง ผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจและใจแคบมักจะมองว่าเด็กดื้อ คนเราจิตตกได้เป็นครั้งคราว อาจทำอะไรที่ไม่เหมาะสมได้ การรู้ตัวเองและให้อภัยตัวเอง จึงเป็นสิ่งสำคัญ ให้เคารพแนวคิดของผู้อื่นบ้าง เสมือนหนึ่งเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ต่างไปจากเราเท่านั้นเอง ตนเองเสียเมื่อไหร่ที่คิดดี คิดชอบเป็นอยู่คนเดียว ทำไปเพราะไม่รู้ ให้อภัยกันได้ รู้แล้วยังทำ คือ ความดื้อ ความทุกข์ของมนุษย์ 100% เกิดจากการพยายามฝืนความจริงของธรรมชาติ หากอยากได้อะไร ก็ควรเสียอะไรบ้าง ทำอะไรก็แล้วแต่ ควรมีหลักการบ้าง แต่ต้องระวังอย่ายึดเป็นกฎเกินไป อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเป็นคำพื้นๆ ที่ใช้มาเตือนสติเราได้ดีตลอดกาล อะไรก็ตามแต่ แม้ว่ามันจะจริง จะถูกต้อง แต่ถ้าการพูดออกไปนั้นมันไม่มีประโยชน์มีแต่ผลเสีย อย่าพูดดีกว่า
Friends' blogs
[Add ลุงกล้วย's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.