bloggang.com mainmenu search
.+*+. สองคน .+*+.... โลกนี้มีคนเป็นล้านคน ...
... การที่สองคนมาเจอกันได้ จึงถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์ ...
... เชื่อว่าการพบกัน คือพรหมลิขิตนะ ...
... แต่หน้าที่ของพรหมลิขิตน่าจะจบลงแค่การทำให้สองคนได้พบกันเท่านั้น ...
... การที่สองคนรักกัน น่าจะเป็นเรื่องที่สองคนลิขิตเอง ...

...

... ไม่มีใครสามารถตอบได้ว่า ...
... สองคน ควรใช้เวลาในการรู้จักกันเท่าไร ...
... สองคน ควรใช้เวลาดูใจกันนานแค่ไหน ...
... สองคน ถึงจะตกลงคบหาเป็นคนรักกันได้ ...
...
... บางสองคนใช้เวลา 2 ปี ...
... แต่บางสองคนกลับใช้เวลาไม่ถึงนาที ...

...

... เพราะความรักไร้รูปแบบ ...
... บางคนพร้อมที่จะวิ่งตามอีกคนตลอดเวลา โดยไม่ต้องมีกำลังใจ ...
... บางคนต้องอาศัยกำลังใจ เพื่อจะมีแรงวิ่งตาม ...
... แต่บางคนเลือกที่จะรอกำลังใจมาก่อน แล้วถึงจะออกวิ่ง ...
...
... เพราะความรักไม่มีทฤษฎี ...
... บางคนบอกว่า ตื้อเท่านั้นที่จะครองโลก ...
... บางคนบอกว่า น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อน ...
... แต่บางคนก็บอกว่า Jigsaw ชิ่นที่ไม่ใช่ ไม่ว่านานแค่ไหนมันก็จะยังคงเป็น Jigsaw ชิ้นเดิม ...

...

... ความรัก ...
... เป็นเรื่องของสองคน ...
... ความรัก ...
... จึงต้องมีทั้ง สองคน ...
ปล . เครดิต คุณ Neyriney
Create Date :12 พฤษภาคม 2551 Last Update :18 พฤษภาคม 2551 7:54:01 น. Counter : Pageviews. Comments :1