bloggang.com mainmenu search
+*+. ทำไมหัวใจของเราถึงอยู่ด้านซ้าย .+*+.


เราใส่นาฬิกามือซ้าย

ที่ใส่มือซ้ายเพราะถนัดขวา

ยกมือซ้ายขึ้นมาดูเวลาได้ง่าย

แต่ถึงมีนาฬิกาเราก็ชอบไปสายอยู่ดี

นาฬิกาก็แค่บอกเวลา..ไม่ได้ทำให้เราไป
เร็วขึ้นคิดดูแล้ว..หัวใจก็อยู่ทางซ้ายเหมือนกัน

บางทีเราก็คิดนะ..ว่าอวัยวะในร่างกาย
ที่มี2ชิ้น

จะอยู่ซ้าย-ขวาอย่าง

แขน,ขา,ลูกกะตาทำนองนั้น..

แล้วที่มีชิ้นเดียว..ก็แสดงความโดดของ
มัน

อย่างจมูก,สะดือก็อยู่ตรงกลาง..ประมาณ
นั้นแล้วทำไม..หัวใจถึงเอียงซ้ายล่ะ??

บางทีเราก็คิดว่า..ที่เป็นงั้นก็เพราะ

ใครบางคนอยากเตือนให้เรารู้ว่า..หัวใจเราไม่หนักแน่นพอจะอยู่ตรงกลาง

แล้วก็ไม่มีมากพอจะแบ่งเป็นสองด้วยเหมือนกันปล . เครดิต คุณ Neyriney
Create Date :12 พฤษภาคม 2551 Last Update :23 พฤษภาคม 2551 11:43:23 น. Counter : Pageviews. Comments :0