bloggang.com mainmenu search
สายใจ เกาะมหาสนุก
สมศักดิ์ หวังกระแทกคาง
หวังนที จู๋ยืนยง
ณรงค์ ถนัดใช้ปืน
กันภัย สูญสิ้นภัย
อูโน่ หลาวทอง
ท้ายรถ (ชื่อคน)
อธิป จู๋กระจ่าง
ศักดิพันธ์ ชอบนอนหงาย
บรรจง หนึ่งในยุทธจักร
กนกกร เม่งเวหา
รรรรรร (อ่านว่า ระ-รัน-รอน)
ท่านฮ่องเต้ สมลุนาวัน
นารัตน์ พัดลม
พล.อ.การุณ เก่งระดมยิง
ลำเทียน จ้องผสมพันธุ์
มนศักดิ์ กางมุ้งคอย
นส. ชะรอยจุติมา (ชื่อ)
นส. แลคโตเย่น (ชื่อ)
ดินทะยาน แจงใส
สร้อยเหม็น ฟางน้อย
ไพรัตน์ หม้อน้ำร้อน
ภาคภูมิ ด้วนรู้ที่
หรูหรา ออมตอง
วรุณนาโศรก จันทรคดี
หรินาท ปรปักษ์เป็นจุล
ชัยยศ พรหมจารีย์พินาศ
ชาติหมา(ชา-ติ-หะ-มา) นามสกุลพระราชทาน
วรต อกระโทก
(ชื่อ)บริสุทธิ์ (ตอนโทรศัพท์ มักถามว่า...บริสุทธิ์อยู่มั้ย?)
นักรบ ชนะราวี (พี่)
สงคราม ชนะราวี (น้อง)
นิธินัย เหินเวหา
ติ๊บ บุญนำ
แคน อัครฮาก
อ๊อด ไชโย
บารมี สมาธิปัญญา
(ชื่อ)บานพับ
บรรพต เจ็ดพี่น้องร่วมใจ
ชาติชาญ เล่นเอาขำ
บุญศรัทธา มหามงคลหินชนวน อโศก
บุญพอ มีเท
จันมี โถรองมูล
(ชื่อ)สามศร (อันนี้ครูฝรั่งเรียกแล้วฮามากก)
นนนที ปล้ำกะโทก
การหาญ โดนอม (อ่านว่า โด-นอม)
Create Date :10 พฤษภาคม 2551 Last Update :10 พฤษภาคม 2551 13:48:03 น. Counter : Pageviews. Comments :4