bloggang.com mainmenu search
- ลดความโกรธให้น้อยลง คุณได้สติกลับมามากขึ้น++

- ลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลง คุณได้เงินเก็บมากขึ้น++

- ลดความคิดที่จะหาคนที่ถูกน้อยลง คุณได้คำตอบสำหรับทำเรื่องที่ถูกต้องมากขึ้น++

- ลดการพูดให้น้อยลง คุณทำหลายอย่างได้มากขึ้น++

- คิดถึงคนที่คุณรักให้น้อยลง คุณเข้าใจคนที่รักคุณมากขึ้น++

- รักตัวคุณเองให้น้อยลง คนอื่นรักคุณมากขึ้น++

- พูดให้ร้ายคนอื่นให้น้อยลง มีคนพูดถึงคุณในแง่ดีมากขึ้น++

- แสดงความฉลาดให้น้อยลง คุณได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น++

- ออกนอกบ้านให้น้อยลง คุณได้ความอบอุ่นในครอบครัวมากขึ้น++

- นอนให้น้อยลง คุณทำหลายอย่างได้มากขึ้น++

- คิดเรื่องเครียดให้น้อยลง คุณยิ้มได้มากขึ้น++

- ลดความอายให้น้อยลง คุณได้ความกล้ามากขึ้น++ (เลือกทำในทางที่ดีนะคะ)

- ดูละครให้น้อยลง คุณอ่านหนังสือได้มากขึ้น++

- เชื่อให้น้อยลง คุณมองเห็นอะไรได้มากขึ้น++

- ลดทิฐิให้น้อยลง คุณรู้จักอภัยมากขึ้น++

- กระโดดให้น้อยลง คุณเดินได้มั่นคงมากขึ้น++

- ก้มหน้าให้น้อยลง คุณมองเห็นได้ไกลขึ้น++

- เห็นแก่ตัวให้น้อยลง มีคนรอดชีวิตมากขึ้น++

- ทะเลาะกับผู้ใหญ่ให้น้อยลง คุณได้รับการเอ็นดูมากขึ้น++

- เป่าลมออกให้น้อยลง คุณสูดลมเข้าได้มากขึ้น++

- คุณคิดคำถามให้น้อยลง คุณเห็นคำตอบมากขึ้น++


Create Date :22 เมษายน 2551 Last Update :22 เมษายน 2551 17:08:59 น. Counter : Pageviews. Comments :3