bloggang.com mainmenu search

 แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ล่าสุด ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559) นำแนวคิดการผลิตรถยนต์ 4 แนวทางมาใช้ ได้แก่ รถยนต์สีเขียว มุ่งเน้นการใช้พลังงานทางเลือก รถยนต์ที่มีน้ำหนักเบา แต่มีมาตรฐาน เพื่อประหยัดการใช้พลังงาน รถยนต์ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีระบบไอที เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขับขี่ แก้ปัญหาการจราจร และ รถยนต์ที่มีความปลอดภัยสูง ครอบคลุมยานพาหนะทุกประเภท ทั้งรถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ รถขนส่ง โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมนำแผนแม่บทเสนอ ประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา และประกาศใช้ต่อไป

       ดร.ปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวถึงแนวคิดการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ดังกล่าว ว่าเป็นคอนเซปต์แชมเปี้ยนของแผนแม่บทฉบับปัจจุบันซึ่งต่างจากฉบับอื่นๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่ง โดยแนวคิดในครั้งนี้ครอบคลุมการใช้พลังงานทุกรูปแบบทั้งเอทานอล ไบโอดีเซล รถยนต์ไฮบริด และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

       “ทั้งหมดนี้เป็นแนวโน้มการผลิตรถยนต์ของโลกในอนาคต โดยในส่วนของรถยนต์ไฮบริด และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะเห็นว่าเริ่มมีการใช้มากขึ้น แต่ยังไม่แพร่หลาย แต่จากการคาดการณ์รถยนต์ทั้ง 2 ประเภทนี้จะเป็นที่นิยมมากในช่วงปี 2563”

       ขณะเดียวกันภายใต้แผนกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานยานยนต์ในเมืองไทย ซึ่งจะเป็นศูนย์ทดสอบของอาเซียน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อผลักดันให้ตั้งศูนย์ทดสอบได้ภายในปี 2558

       ดร.ปฏิมา กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ทดสอบประมาณมูลค่าการลงทุนเบื้องต้น 8,100 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 เฟสการลงทุน ได้แก่ เฟส 1 ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน 3,200 ล้านบาท โดยจะใช้พื้นที่ไม่เกิน 200 ไร่ มีสถานที่ตั้งไม่ไกลจากท่าเรือน้ำลึก อยู่ในพื้นที่ตั้งของการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนในภาคตะวันออก ซึ่งคงต้องให้รัฐบาลตัดสินใจเลือก โดยศูนย์ดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จภายในปี 2558 และเฟส 2 สนามทดสอบผลิตภัณฑ์ หรือศูนย์การพัฒนาและวิจัยชิ้นส่วนยานยนต์ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในอนาคต มูลค่า 4,900 ล้านบาท โดย เฟส 2 นี้ยังไม่ระบุแน่นอนว่าต้องลงทุนเมื่อใด

       ทั้งนี้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม ยานยนต์ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การพัฒนาเทคโนโลยีและงานวิจัย 2.ความเป็นเลิศในด้านการพัฒนาบุคลากร 3.เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 4.การสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีด้วยปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน 5.การสร้างสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีด้วยการบูรณาการนโยบายภาครัฐ โดยจะเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์แห่งชาติ (กยช.)

เรียบเรียงโดย: Compost
ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

cartoonthai
Create Date :19 มกราคม 2556 Last Update :19 มกราคม 2556 20:28:16 น. Counter : 1570 Pageviews. Comments :0