bloggang.com mainmenu search
หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!! ถ้าจะกล่าวถึง 'สาวประเภทสอง' แน่นอนว่าประเทศไทยไม่เคยแพ้ชาติใดในโลก ไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนๆ ถ้าเป็นการประกวดสาวงามประเภทสองแล้วหละก็สาวไทยกวาดเรียบทุกรายการ ยิ่งในปัจจุบันสังคมได้เปิดกว้างและยอมรับพวกเธอมากขึ้น มหาวิทยาลัยบางแห่งก็อนุญาติให้นักศึกษาสาวประเภทสองสามารถแต่งเครื่องแบบนักศึกษาตามเพศสภาพของพวกเธอได้อย่างเต็มที่ เรียกได้ว่าเหมือนเปี๊ยบจนแยกไม่ออกว่าหญิงแท้ หรือหญิงเทียม ดูได้จากเหตุการณ์การเกณฑ์ทหารที่เพิ่งผ่านพ้นไปไม่นาน ก็จะเห็นได้ว่ามี 'ชายสวย' ไปร่วมเกณฑ์ทหารกับเขาด้วย สร้างสีสันให้กับจังหวัดต่างๆ ได้อย่างมากเลยทีเดียว วันนี้ Life on campus จึงได้ทำการรวบรวมบรรดาหนุ่มสวยจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ มาให้ได้ยลโฉมกันแบบเต็มๆ จะเหมือนหญิงแท้แค่ไหน ชะนีไทยจะไร้ที่ยืนจริงหรือ??? งานนี้ต้องบอกเลยว่าผู้หญิงไทยกำลังร้องไห้หนักมาก…

1. น้องปิ๊ง คณะนิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!

2. น้องเฟรม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!


3. แก่นจันทร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!


4. น้องม็อบ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!


5. น้องมิกซ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!


6. น้องดุ๊ก มหาวิทยาลัยศิลปากร

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!


7. น้องพิช มหาวิทยาลัยศิลปากร

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!


8. มดแดง คณะบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำลังศึกษาต่อปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!


9. เบล มหาวิทยาลัยบรูพา

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!


10. น้องฟิล์ม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!


11. น้องลี่ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!


12. น้องบุ๊ค คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!

13. น้องเอิร์ธ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!


14. นัตตี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!


15. แอปเปิ้ล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!


16. ปาร์ตี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!


17. ปีโป้ สาขาโฆษณาและธุรกิจบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!


18. ยิป สาขาโฆษณาและธุรกิจบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!


19. เบียร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!

20. ขวัญข้าว มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หนุ่มสวยในชุดนักศึกษา…ตอนนี้ผู้หญิงไทยร้องไห้หนักมาก!!!ภาพประกอบจาก : เฟซบุ๊กเพจ Sarultharas Sriwichai, Pemika Ditsayamethanont, Patty Worapipatkul, Woranun Nalatworasakul, Thitiworada Jektarw, Mixerry MarieLaveau, Worarat Nantasattayapong, Kittamuk Pinnarong, วุฑฒิ เอื้อสุทธิสุคนธ์, Varin Vicharana, กมลณิชา พลทองสถิตย์, Auttasith Suwannarith, KwanKhaw Filler, Moddang Ranchida Bunrom, Pychaya Suksrinuch, Warus Fongbeer Uppatamchat, ศุกรีย์ ชาญด้วยกิจ, พิชภัทร จิรสิทธิชัยกุล และ Apple Fanclub - The official fansite of Apple
Create Date :20 เมษายน 2558 Last Update :20 เมษายน 2558 22:03:55 น. Counter : 5966 Pageviews. Comments :0