bloggang.com mainmenu search
รายการตามตารางแบบสำเร็จรูป นี้เป็นรายการที่ห้องมีเพดานสูงไม่เกิน3เมตร และอยู่ในสภาวะปกติ
------------------------------------------------------ตารางสำหรับนำไปหาพื้นที่ของเครื่องปรับอากาศด้วยตนเองแบบละเอียด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากวิธีประมารการตามความเหมาะสม

ปล. ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลของห้องในสภาวะปกติของที่พักอาศัย
Create Date :05 ตุลาคม 2552 Last Update :3 พฤษภาคม 2556 4:26:54 น. Counter : Pageviews. Comments :4