bloggang.com mainmenu search

วัตถุประสงค์หลักของการหุ้มฉนวนให้กับท่อแอร์ ในกรณีของแอร์แบบแยกส่วนที่ใช้กันทั่วไปนั้น ก็เพื่อป้องการการสูญเสียความเย็นโดยเปล่าประโยชน์ ในระหว่างทาง ซึ่งยังทำให้แอร์ทำงานหนักขึ้นโดยไม่จำเป็นอีกด้วย และยังป้องกันการเกอดหยดน้ำที่ผิวท่อ
โดยจากที่ได้เคยพูดถึงคุณสมบัติของฉนวนที่ใช้หุ้มท่อแอร์ไปแล้ว ในบทความชุดก่อน ตามลิงค์นี้htmlentities(' >')>> ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาแอร์ <<

Create Date :07 กุมภาพันธ์ 2558 Last Update :7 กุมภาพันธ์ 2558 10:32:32 น. Counter : 31228 Pageviews. Comments :3