bloggang.com mainmenu search


มีหลายคนสงสัยว่าการออมทอง หรือการออมทองคำนั้นคืออะไร และเราจะออมได้อย่างไร และมันแตกต่างจากการออมเงินอย่างไร วันนี้เราจะมาอธิบาย พร้อมแนะนำบริษัทที่เปิดให้คุณสามารถทำการออมทองคำได้ ก่อนอื่นเราไปรู้จักก่อนว่าการออมทองคำนั้นคืออะไร

การออมทอง คือ การออมเงินในรูปแบบของการสะสมทองคำ โดยการที่เราจะต้องนำเงินนั้นไปทำการซื้อทองคำ และนำทองคำนั้นไปออมไว้ โดยท่านสามารถชำระเงินและทางบรษัทจะทำการซื้อทองคำให้ท่านตามราคาตลาด โดยทำการซื้ออย่างสม่ำเสมอ และทำการเก็บทองคำไว้ให้ท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องการเก็บรักษา รวมทั้งภาษีที่เก็บอีกด้วย

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการออมทองนั้นคือ
-    ลำความเสี่ยงที่จะเกิดจากการลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ในครั้งเดียว
-    ทำให้เรามีวินัยในการออมการลงทุนมากขึ้น
-    เริ่มต้นเพียงแค่ 1000 บาทก็สามารถทำการออมทองได้แล้ว
-    มีความสะดวกสบายในการลงทุน และไม่จำเป็นต้องเดินทางเพื่อมาซื้อทองด้วยตนเอง
-    สามารถทำการปรับเปลี่ยนการออมได้ตามความเหมาะสม

สำหรับท่านใดที่สนใจเรื่องการออมทอง ก่อนทำการลงทุนควรจะศึกษาข้อตกลง และเงื่อนไขของการทำธุรกรรมของบริษัทที่ท่านจะทำการออมทองด้วยให้ละเอียดก่อน เพื่อที่จะได้ไม่เสียผลประโยชน์

หากท่านใดมีความสนใจแต่ยังไม่ทราบว่าควรที่จะออมทองกับบริษัทไหนดี หรือบริษัทไหนที่มีความน่าเชื่อถือ เราขอแนะนำบริษัท GCAP บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนทองคำแท่ง และได้เปิดธุรกิจด้านการซื้อขายทองคำแท่งมานานกว่า 60 ปี ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทจีแคป มีความมั่นคง และมีความน่าไว้วางใจมากพอให้ท่านได้ทำการลงทุนด้วยอย่างแน่นอน สำหรับท่านใดที่ต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออมทองคำ สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้ที่ //gcap.co.th/gcapgold/product_aom_thong.php

Create Date :04 กันยายน 2558 Last Update :4 กันยายน 2558 20:49:40 น. Counter : 1139 Pageviews. Comments :0