bloggang.com mainmenu search

ประวัติ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ประวัติพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

0441

นามเดิม นวลจันทร์ เสมาเพชร

เกิด วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2514

ภูมิลำเนาเดิม 155หมู่ที่1 บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

บรรพชา พ.ศ.2527-2533 วัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

อุปสมบท พ.ศ.2539 วัดกล้าชอุ่ม ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การศึกษา ม.6 นักธรรมเอก

ปัจจุบัน พระวิปัสสนาจารย์

-ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
-ลานธรรมหาดเสลา ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
-วัดผาณิตาราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
-สำนักวิปัสสนากรรมฐานสอนทวี ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่พำนัก สถานภาวนา พ. สวนเกษตรเซกคั่นโฮม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร. 081-905-2565

สวนยินดีธรรม 74 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี โทร.077-273-260

ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์๒) ๑๙ หมู่๑๖ ต.คลอง๓ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร.02-986-6403-5

เป็นวิปัสสนาจารย์ที่ยุวพุทธฯในปี ๒๕๔๘, ๒๕๔๙, ๒๕๕๐

มีงานเขียนที่เป็นหนังสือ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ มีดังนี้

๑ วิถีแห่งพุทธะ
๒ รู้ด้วยจิต
๓ เพียงแค่รู้
๔ จิตดวงสุดท้าย

พระอาจารย์นวลจันทร์ ออกเผยแผ่พระธรรมคำสอนในหมวดการ เจริญสติปัฏฐาน4 ตามพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวิธีการที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจโดยใช้ชื่อหลักสูตรว่า ?เพียงแค่รู้? ซึ่งทำให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติรู้สึกว่าง่าย ไม่เป็นภาระหรือสับสน สะดวกต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ท่านรับนิมนต์ไปสอนตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศ ตามที่มีผู้นิมนต์มากว่า๘ปี จนมีลูกศิษย์ทั่วประเทศ ที่สามารถเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ วัด

Create Date :16 กุมภาพันธ์ 2556 Last Update :16 กุมภาพันธ์ 2556 5:04:15 น. Counter : 17295 Pageviews. Comments :0