bloggang.com mainmenu search

กสท.เลื่อนพิจารณาฮอร์โมน1 เข้าข่ายละเมิดมาตรา 37  ส่วน ฮอร์โมน2 ยังไม่แบน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา


    วันนี้(4 ส.ค.) จากกรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.)ได้มีการประชุมเกี่ยวกับวาระพิจารณา”ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น” ซีซั่นแรก เข้าข่ายละเมิดมาตรา 37 พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ระบุว่าห้ามไม่ให้ออกอากาศเนื้อหารายการที่มีลักษณะล้มล้างการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน อย่างร้ายแรงหรือไม่

   ล่าสุด น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้เผยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า สรุป วันนี้บอร์ด กสท. ยังไม่พิจารณาเรื่อง ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น 1 เลื่อนไปก่อน เพราะมีข้อมูลใหม่จาก GMM ยื่นส่งเอกสารเข้ามาเพิ่มเติมซึ่งเดิมที่กสท.จะพิจารณาวันนี้เป็นHormones TheSeries 1 ซึ่งเป็นกรณีที่ค้างมาตั้งแต่ปีก่อน ส่วน ฮอร์โมน เดอะซีรีย์2 ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา อยากให้แฟนคลับยังไม่ต้องตกใจ

ที่มาMThai News

Create Date :05 สิงหาคม 2557 Last Update :5 สิงหาคม 2557 13:46:00 น. Counter : 1016 Pageviews. Comments :0