ยินดี ต้อนรับ เพื่อนๆค่ะ
Group Blog
 
 
พฤศจิกายน 2554
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
3 พฤศจิกายน 2554
 
All Blogs
 
โค้ด แต่งบล็อค

โค้ดเปลี่ยนรูปตรง My FriendFlock


<script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/images/icon_network_mini1.gif") {document.images[i].src="ใส่ URL ของรูปที่ต้องการเปลี่ยน"}</script>


 โค้ดเปลี่ยนรูปตรง ฝากข้อความหลังไมค์


<script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/images/message.gif") {document.images[i].src="ใส่ URL ของรูปที่ต้องการเปลี่ยน"}</script>


 


โค้ดเปลี่ยนรูปตรง Rss Feed


<script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/images/icon_rss.png")
{document.images[i].src="URL ของรูปที่ต้องการ"}</script>


 โค้ดเชคข้อความหลังไมค์


ต้อง Login ที่ Bloggang ก่อนค่ะ ถึงจะเชคข้อความหลังไมค์ได้<a href ="http://www.pantip.com/cafe/krazip/index.php" target=_blank>เชคข้อความหลังไมค์</a>หรือใส่รูป


<a href="http://www.pantip.com/cafe/krazip/index.php" target=_blank><img src="URL ของรูปที่ต้องการ" border="0">


 โค้ดทำกรอบและเปลี่ยนคำให้กับ Submit และ Reset<script>
document.forms.reply.Submit.value = "Submit";
document.forms.reply.Reset.value = "Reset";
document.forms.reply.Submit.style.width = 100;
document.forms.reply.Reset.style.width = 100;
document.forms.reply.Submit.style.height = 30;
document.forms.reply.Reset.style.height = 30;
document.forms.reply.Submit.style.backgroundColor = "black";
document.forms.reply.Reset.style.backgroundColor = "black";
document.forms.reply.Submit.style.color = "#e65c7c";
document.forms.reply.Reset.style.color = "#e65c7c";
document.forms.reply.Submit.style.border = "3px double #e65c7c";
document.forms.reply.Reset.style.border = "3px double #e65c7c";
</script>


Submit = เปลี่ยนเป็นคำที่ต้องการแทน Submit
Reset = เปลี่ยนเป็นคำที่ต้องการแทน Reset
100 = ความยาวของกรอบ
30 = ความสูงของกรอบ
black = สีพื้นหลังที่ต้องการ
#e65c7c = สีตัวอักษรที่ต้องการ
3px double #e65c7c = ขนาด, ชนิด, และสีกรอบที่ต้องการ
ชนิดกรอบจะมี solid, inset, outset, groove, ridge, dashed, dotted, หรือ double


 ใส่เพลง swf


<object id="mediaplayer" height="45" width="170" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6"standby="Loading Microsoft Windows Media Player components" viewastext><param name="url"value="URL เพลง swf"><param name="autostart" value="ture"></object>


 ส่งหลังไมค์


<a href ="URL หลังไมค์" target='_blank'> ส่งหลังไมค์ที่นี่</a>


หรือใส่รูป


<a href ="URL หลังไมค์" target='_blank'><img src="URL ของรูป" border=0></a>


 


 


โค้ด กลับขึ้นข้างบนของ Page<a href="#top">TOP</a>


 กรอบนับ Comment โดยคุณ กึ่งยิงกึ่งผ่าน


<script>HTML = document.body.innerHTML; CommentCount = 0; var reg = new RegExp("-- Comment", "gm"); while(reg.test(HTML)) CommentCount++; CommentCount--; for(i=1; i<=CommentCount; i++){ originalHtml = document.getElementById( i ).innerHTML; beforeHtml = '<fieldset style="border:โค้ดสี double 3px; padding:20"> <legend align=center><img src=URL ของรูป> Comment No. ' + i + ' <img src=URL ของรูป> </legend>';document.getElementById( i ).innerHTML = beforeHtml + originalHtml;}</script>


 จำนวนผู้ชมทั้งหมด<script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=ใส่ URL บล็อค ของคุณที่นี่ค่ะ"></script>


 ลูกเล่นเมื่อเปลี่ยน Webpage


<="Page-Enter" content="RevealTrans (Duration=3, Transition=23)">
<="Page-Exit" content="RevealTrans (Duration=2, Transition=23)">


 เปลี่ยนสีตัวหนังสือ


<font color="โค้ดสี">ข้อความที่ต้องการ</font>


 ใส่ไฟล์ .css


<link rel="stylesheet" href="URL ของ ไฟล์ .css" type="text/css">


 


 


ใส่เพลง wma, wmv, mp3


มี Console เปิด - ปิด


<EMBED SRC="URL เพลง wma, wmv, mp3" HEIGHT="40" WIDTH="170" AUTOSTART="true" VOLUME="50%" MASTERSOUND></EMBED>


ไม่มี Console เปิด - ปิด


<EMBED SRC="URL เพลง wma, wmv, mp3"HIDDEN="true" AUTOSTART="true" LOOP="true" VOLUME="50%" MASTERSOUND></EMBED>


 ใส่เพลง Real Player ram, rm


<OBJECT ID=video1 CLASSID="clsid:CFCDAA03-8BE4-11cf-B84B-0020AFBBCCFA" HEIGHT=70 WIDTH=300>
<PARAM NAME="controls" VALUE="ControlPanel,StatusBar">
<PARAM NAME="console" VALUE="Clip1">
<PARAM NAME="autostart" VALUE="true หรือ false">
<PARAM NAME="src" VALUE="URL เพลง">
<<EMBED SRC="URL เพลง" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" CONSOLE="Clip1" CONTROLS="ControlPanel,StatusBar" HEIGHT=70 WIDTH=300 AUTOSTART=false>
</OBJECT>


 ข้อความบอกลา


<Script Language="VBScript"> Sub Window_onUnLoad() alert("ข้อความที่ต้องการ") End Sub </Script>


 


 


ข้อความต้อนรับ


<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
alert("ข้อความที่จะทักทาย")
// End -->
</script>


 ทำกรอบรอบๆบล็อค


<script language="JavaScript1.2">
if (document.all)
document.body.style.cssText="border:10 ridge โค้ดสี"
</script>


 เปลี่ยน Now Here


<script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/images/now.gif") {document.images[i].src="URL ของรูป"}</script>


Theme อิสระ - เมนูซ้าย, ขวา เปลี่ยนไม่ได้ค่ะ


 ทำรูปให้กับ Link


<a href="URL Link"><img src="URL ของรูป"></a>


 ทำรูปให้กับ Link (เปิดหน้าใหม่)


<a href="URL Link" target=_blank><img src="URL ของรูป"></a>


 ทำ Link เปิดหน้าใหม่


<a href =URL Link target=_blank>ข้อความที่ต้องการ</a>


 


ทำ Link


<a href ="URL Link">ข้อความที่ต้องการ</a>


 เปลี่ยน Logo Bloggang


<script>document.images[0].src="URL ของรูป"; document.images[0].width =0 ; document.images[0].height =0</script>


 ส่งอีเมล์


<a href="mailto:ที่อยู่อีเมล์ของคุณ">ส่งอีเมล์</a>


หรือใส่รูป


<a href="mailto:ที่อยู่อีเมล์ของคุณ"><img src="URL ของรูป"></a>


 ใส่รูปให้กล่อง Comment


<style type=text/css>textarea{width:300;height:200;background:url(URL ของรูป);color=โค้ดสีเวลาพิมพ์; font-family : MS Sans Serif; font-size:14pt; }</style>


 ใส่รูปภาพพร้อมคำพูด


<img src="URL ของรูป" alt="ข้อความที่ต้องการ">


 


ใส่รูปภาพ


<img src="URL ของรูป" "border=0">


 จำนวนผู้ชมออนไลน์


<script type="text/javascript" src="http://fastonlineusers.com/on4.php?d=URL บล็อคของคุณ"></script> : Users Online


 เปลี่ยนรูปเรารักในหลวง (Login ท้ายชื่อใน Comment)


<script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/images/smile.gif") {document.images[i].src="http://i240.photobucket.com/albums/ff40/tina88888888/0320-609/467.gif"}</script>


 เปลี่ยนสี Scrollbar (แถบลากขึ้นลงด้านขวามือ)


<STYLE> body { scrollbar-3d-light-color:โค้ดสี; scrollbar-arrow-color:โค้ดสี; scrollbar-3d-light-color:โค้ดสี; scrollbar-arrow-color:โค้ดสี; scrollbar-base-color:โค้ดสี; scrollbar-dark-shadow-color:โค้ดสี; scrollbar-face-color:โค้ดสี; scrollbar-highlight-color:โค้ดสี; scrollbar-track-color:โค้ดสี; scrollbar-shadow-color:โค้ดสี; }</STYLE>


 เปลี่ยน Cursor
<body style="cursor:url(URL ของรูป ไฟล์ .ani หรือ .cur)">


 ทำให้รูปไม่มีกรอบ


<style>img {border: none;}</style>


 เปลี่ยน Title Bar (แถบสีฟ้าที่อยู่บนและล่างสุด)


<script language="Javascript">
var tt = 0;
var FMess = new Array("ข้อความที่ 1","ข้อความที่ 2","ข้อความที่ 3")
function FTitle()
{
document.title = FMess[tt]
tt = (tt < (FMess.length -1)) ? tt + 1 : 0;
setTimeout('FTitle()',700);
}
FTitle();
</script>


 เปลี่ยน Bullet (จุดกลมๆที่อยู่หน้า Group Blog)


<style>ul{list-style: ;list-style-image: url("http://i47.photobucket.com/albums/f189/PunkYear/MiNi/h1_1.gif");}</style>


 เปลี่ยนสี Link


<style>A:link{color:โค้ดสี Link;text-decoration:none;}
A:visited{color:โค้ดสีที่คลิกแล้ว;text-decoration:none}
A:hover{color:โค้ดสีที่ลากผ่าน;text-decoration: none;}</style>


 เปลี่ยนตัวหนังสือให้ใหญ่และ Font


<style>p b font {font:bold 13px MS Sans Serif;}</style>


 เปลี่ยนสีและแบบ Font


<style>body, ul, li, p{font:bold MS Sans Serif;font-size:10pt;color:โค้ดสี;}</style>


 เปลี่ยนรูปพื้นหลัง


<style>body{background-attachment: fixed;background-image:url(URL ของรูป);}</style>


http://dl4.glitter-graphics.net/pub/536/536374qelg9xv2hk.gifลบพื้นหลังและลบกรอบสีขาว


<style>table {background-color: transparent;border-style: none;border-spacing: none;}td {border: none;border-color:


Free TextEditorขอบคุณกรอบสวยๆจากคุณ Hawaii_Havaii
Create Date : 03 พฤศจิกายน 2554
Last Update : 6 พฤศจิกายน 2554 19:15:14 น. 2 comments
Counter : 4382 Pageviews.

 
น่ารักจริง ขอบคุณมากค่า


โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 28 กรกฎาคม 2555 เวลา:22:15:55 น.  

 
ฝากด้วยจ้า
โค้ดติดเว็บ


โดย: konseo วันที่: 5 เมษายน 2557 เวลา:18:08:13 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Zairill
Location :

Thailand

Japan

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]lozocatlozocat
lozocat

Welcome to my bloggang

eXTReMe Tracker
เช็คหลังไมค์
lozocat
   

VISITOR COUNTER

lozocat
lozocat

 huaydethuaydunk
 Google Translate
 ตรวจสอบ ไปรษณีย์ และ EMS.
google
 MSN
simsimi

Welcome to my bloggang

lozocat
New Comments
Friends' blogs
[Add Zairill's blog to your web]
Links
 • potaguru
 • sannigraphic
 • bygolfinhadosmares

 • neucidias
 • tildesouza
 • scrapmania
 • sibitencourt
 • pacitubes
 • hummiesworld
 • cantinhodocepa
 • http://hibana.rgr.jp/img/200x40_banner.png
  hibana
 • ritinha
 • BlogGang.com
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.