"""ฺBlogนี้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ใดจะเอาความรู้ในนี้ไปใช้ก็ได้ เจ้าของลิขสิทธิ์ในBlogนี้ คือ คุณพ่อคุณแม่ ผู้เลี้ยงดูสั่งสอนเรามา ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่สอนสารพัดวิชา คุณคนนั้นผู้อยู่ในใจเสมอ และเพื่อนๆผู้คอยเสริมเติมแต่งสารพัน"""
 
พฤศจิกายน 2548
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
26 พฤศจิกายน 2548

ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘(ที่เหลือ)-๒๕๕๙

ปฏิทินปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

ทำตามแนวคุณแม่ดร.สิริ กรินชัย

ณศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เบอร์โทรศัพท์๐-๓๘๗๗-๒๑๓๒ , ๐-๓๘๗๗-๒๙๔๔ , ๐-๓๘๓๑-๒๖๐๘

คุณบุญเลิศเปรมจิต , คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบ ดำเนินงานและประสานงาน

คำค้นในอินเตอร์เนต"ปฏิทินปฏิบัติธรรม" "เขาพุทธโคดม""ต้นโพธิ์ต้นไทร"

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=watkhaobhuddakodom

ปฏิทินปฏิบัติธรรมปี๒๕๕๘

อาจมีเปลี่ยนแปลงได้โปรดตรวจสอบอีกครั้ง

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันที่ วิทยากร

พฤศจิกายน

– ๘ (๓ วัน)อ.แม่ชีนราศรี จตุพร, อ.สุทธิวัสส์ คำภา(กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค) (พระภัทรศักดิ์และครอบครัวจตุพร ลพบุรีและคุณป้าสมใจ กาญจนรัตน์ เจ้าภาพ)

๑๓-๑๕(๓ วัน) อาจารย์วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ(การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข)

๒๑-๒๕(๕ วัน) พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔)

๒๗-๒๙(๓ วัน) อาจารย์ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์, และคณะ (การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข)

๓๐-๒ธค.(๓ วัน) พระมหาประธาน จนฺทสาโร(ผาแดงตรวจสภาพรถยนต์ เจ้าภาพ)

ธันวาคม

๔-๖(๓ วัน) อ.แม่ชีนราศรี จตุพร, อ.สุทธิวัสส์ คำภา(กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค)(คุณชิดชนก ถิรรัฐเศรษฐ์และครอบครัว เจ้าภาพ)

๑๐-๑๓(๔วัน) อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ , ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์(วิปัสสนาอริยสัจจ์)

๒๓-๒๗(๕ วัน) พระมหาประธาน จนฺทสาโร (บ.ไอคอน เพอเฟค คุณสปันนา ตั้งประภาชัยกุลเจ้าภาพ)

๓๐ธ.ค.-๑ ม.ค.๕๙ (๓ วัน) อ.แม่ชีนราศรี จตุพร, อ.สุทธิวัสส์คำภา(กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค) (คุณเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญกุล คุณชิดชนก ถิรรัฐเศรษฐ เจ้าภาพ)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ปฏิทินปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ ศาลาธรรมสันติวัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

เบอร์โทรศัพท์๐๓๘-๗๗๒-๑๓๒ , ๐๓๘-๗๗๒-๙๔๔ ,๐๓๘-๓๑๒-๖๐๘

ทำตามแนวคุณแม่ดร.สิริ กรินชัย

คุณบุญเลิศเปรมจิต , คุณสุรชัยแซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบ ดำเนินงานและประสานงาน

คำค้นในอินเตอร์เนต"ปฏิทินปฏิบัติธรรม""เขาพุทธโคดม""ต้นโพธิ์ต้นไทร"

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=watkhaobhuddakodom

ปฏิทินปฏิบัติธรรมปี๒๕๕๙

อาจมีเปลี่ยนแปลงได้โปรดตรวจสอบอีกครั้ง

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันที่ วิทยากร

มกราคม

๒๒-๒๖(๕ วัน) พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร (การเจริญอริยมรรค)

กุมภาพันธ์

๑๒-๑๔(๓ วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา, อ.แม่ชีนราศรี จตุพร (กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค) คุณอนิจจตาจตุพร (หูทิพย์) เจ้าภาพ

๒๐-๒๓(๔ วัน) อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์,ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์(วิปัสสนาอริยสัจจ์)

๒๖-๒๘ (๓ วัน) พระมหาประธาน จนฺทสาโร(ปฏิบัติฝึกจิตให้มีสติเป็นนิสัย)(หจก.ไชยโชคชนะ เจ้าภาพ)

มีนาคม

๕-๙(๕ วัน) พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔)

๑๔-๒๐(๗ วัน) พระครูภาวนาปัญญาสาร และคณะ (การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข)

๒๕-๒๗(๓วัน)อาจารย์ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์, และคณะ (การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข)

เมษายน

๑-๓(๓ วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา, อ.แม่ชีนราศรี จตุพร (กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค)(ครอบครัวธิติรังสี เจ้าภาพ)

๑๔-๑๖(๓ วัน) วันสงกรานต์ อ.สุรชัยแซ่อิง, อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์(บจก.สวีทเจ. อินดัสทรีเจ้าภาพใหญ่)

๒๙-๑พค.(๓ วัน) พระมหาประธาน จนฺทสาโร(ปฏิบัติฝึกจิตให้มีสติเป็นนิสัย)(บจก.ซินิทมอร์+เดกเคอร์สตูดิโอเจ้าภาพ)

พฤษภาคม

๖-๘(๓ วัน) อาจารย์วันทิพย์ ภาธีรโรจน์และคณะ(การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข)

๑๓-๑๕(๓ วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา, อ.แม่ชีนราศรี จตุพร (กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค)

๒๓พค. - ๑ มิ.ย. (๑๐วัน) พระครูภาวนาสมณวัตร(พระอาจารย์ประจาก สิริวณฺโณ), พระอ.สว่างติกฺขวีโร, พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต

“รับเข้าอบรมเฉพาะผู้ที่สามารถอยู่ได้ตลอด๑๐ วันของการอบรมเท่านั้น” (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

มิถุนายน

๑๐-๑๒(๓ วัน) อ.แม่ชีนราศรี จตุพร, อ.สุทธิวัสส์คำภา(กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค) (คุณพรรัมภา ธิติโรจน์+ครอบครัวเจ้าภาพ)

๑๗-๑๙(๓ วัน) อาจารย์วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ(การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข)

กรกฎาคม

๘-๑๐(๓ วัน) อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา, อ.แม่ชีนราศรี จตุพร(กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค) (พระภัทรศักดิ์และครอบครัวจตุพรลพบุรีเจ้าภาพ)

๑๖-๒๐(๕ วัน) อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์,ดร.ภัทรนิธิ์วิสุทธิศักดิ์(วิปัสสนาอริยสัจจ์)

สิงหาคม

๑๒-๑๔(๓ วัน) วันแม่แห่งชาติ อ.สุรชัย แซ่อิง,อ.วันทิพย์ภาธีรโรจน์ (บจก. สวีทเจ. อินดัสทรี เจ้าภาพใหญ่)

๑๙-๒๑(๓วัน) พระมหาประธานจนฺทสาโร (ปฏิบัติฝึกจิตให้มีสติเป็นนิสัย) (น้ำมังคุดแซนทิพย์โกลด์ เจ้าภาพ)

กันยายน

๙-๑๑(๓ วัน) พระมหาประธานจนฺทสาโร(ปฏิบัติฝึกจิตให้มีสติเป็นนิสัย)(ส.เกียรติเจริญค้าของเก่า เจ้าภาพ)

๑๖-๑๘(๓ วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา, อ.แม่ชีนราศรี จตุพร(กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค) คุณพ่อปรีชา วารินทราพรและครอบครัวเจ้าภาพ

ตุลาคม

๑๔-๑๖(๓ วัน) อาจารย์ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์, และคณะ (การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข)

๒๑-๒๕(๕ วัน) พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร (การเจริญอริยมรรค)(คุณเกียรติศักดิ์ตั้งเจริญกุล เจ้าภาพ)

๒๘-๓๐(๓ วัน)อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์,ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์(วิปัสสนาอริยสัจจ์)

พฤศจิกายน

๔-๖(๓ วัน) อ.แม่ชีนราศรี จตุพร, อ.สุทธิวัสส์ คำภา(กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค)(คุณป้าสมใจ กาญจนรัตน์ เจ้าภาพ)

๑๒-๑๖(๕ วัน) พญ.ผกา วราชิต(วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔)

๑๘-๒๐(๓ วัน) พระมหาประธาน จนฺทสาโร(ปฏิบัติฝึกจิตให้มีสติเป็นนิสัย)(ผาแดงตรวจสภาพรถยนต์ เจ้าภาพ)

๒๕-๒๗(๓ วัน) อาจารย์วันทิพย์ ภาธีรโรจน์และคณะ(การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข)

ธันวาคม

๓-๕ (๓ วัน) อ.แม่ชีนราศรี จตุพร, อ.สุทธิวัสส์คำภา (กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค)(คุณชิดชนก ถิรรัฐเศรษฐ์และครอบครัวเจ้าภาพ)

๑๐-๑๒(๓วัน) อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ , ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์(วิปัสสนาอริยสัจจ์)

๒๑-๒๕ (๕ วัน) พระมหาประธาน จนฺทสาโร(ปฏิบัติฝึกจิตให้มีสติเป็นนิสัย) (บ.ไอคอน เพอเฟค และญาติธรรมเจ้าภาพ)

๓๐ธ.ค.-๑ ม.ค.๖๐ (๓ วัน) อ.แม่ชีนราศรีจตุพร, อ.สุทธิวัสส์คำภา(กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค) (คุณเกียรติศักดิ์ตั้งเจริญกุล คุณชิดชนก ถิรรัฐเศรษฐ เจ้าภาพ)


คำแนะนำการสมัครเข้ารับการอบรมในคอร์สต่างๆ

วิปัสสนาโดยอริยะสัจจ์โดยอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนปัญโญ) และคณะ

วัตถุประสงค์เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ทราบวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

วิธีการเน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สวดมนต์และฟังธรรมเทศนา

การอบรมวิปัสสนากรรมฐานโดยพระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ และคณะ

ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่สามารถอยู่ได้ตลอด๑๐ วัน โดยวันแรกต้องมาให้ทันตั้งแต่การปฐมนิเทศเวลา ๑๑.๔๕ น.

ในการเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานนั้นถ้าท่านไม่ได้เข้าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายท่านเองจะเสียผลประโยชน์ที่ไม่ได้ฟังธรรมบรรยายและไม่ได้ส่งอารมณ์โดยครบถ้วนทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งจำเป็นยิ่งต่อการปฏิบัติรวมทั้งช่วงเวลาที่น้อยการเจริญสติจึงไม่ต่อเนื่องนานพอที่จะทำให้เกิดสมาธิและปัญญาญาณได้ นอกจากนี้ การที่มีคนจำนวนมากเข้าๆออกๆระหว่างการอบรมเป็นการรบกวนบรรยากาศความสงบเงียบซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติของคนส่วนใหญ่

ดังนั้นจึงใคร่ขอร้องว่าในการอบรมกับพระอาจารย์ประจากและคณะนั้นขอให้ท่านอยู่ปฏิบัติให้ครบตลอด ๑๐ วัน

สำหรับท่านที่มีเวลาน้อยหรือคนใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าปฏิบัติกับพระอาจารย์มาก่อนขอแนะนำให้ท่านลองเข้ากรรมฐาน ๕ วัน ซึ่งจัดตารางการปฏิบัติธรรมแบบเดียวกันพญ.ผกาเป็นวิทยากรจะได้ทราบแนวทางวิธีการปฏิบัติและประเมินตนเองได้ว่าท่านพร้อมที่จะมาเข้าอบรมแบบ๑๐ วันหรือไม่

---ระยะเวลาการเข้าอบรมแต่ละคอร์ส ---

- พระครูปลัดประจากสิริวณฺโณ และคณะฯ วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๓๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐น.

-วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔ พญ.ผกา วราชิต วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๖.๐๐ น.

-กรรมฐานประยุกต์ธรรมชาติบำบัดโรค อ.สุทธิวัสส์ คำภา วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๕.๐๐ น.

-วิปัสสนาโดยปรมัตถ์และอริยสัจจ์ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ นวันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.

-พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.

-พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐น.

-อ.ทิพยรัตน์ เผ่าวิจารณ์ และคณะ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา๑๒.๐๐ฺน.

-วันสงกรานต์,วันแม่แห่งชาติ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๑..๐๐ น.

-พระมหาประธาน จนฺทสาโร วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.

-อ.แม่ชีนราศรี จตุพร และคณะ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๕.๐๐ น.


คำเตือนสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ณ ศาลาธรรมสันติ

-ลูกโยคีที่มาปฏิบัติ ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดมหากท่านหวังบุญกุศลหวังสติปัญญา หวังพื้นฐานดี หวังหลุดพ้นในโอกาสต่อๆไปท่านไม่ควรออกนอกสถานที่ปฏิบัติฯในยามวิกาล

-ขอให้ทำตามปฏิญญาในใบสมัครอย่างเคร่งครัดด้วย เช่นไม่พูดคุยมากถ้าทำได้จะได้ผลดีเกิดขึ้นเกินคุ้มเกินค่า

-ของมีค่า ขอท่านอย่าเอาติดตัวไปเลย ให้นำมาแค่เงินปัจจัยหลัก ค่ารถ,ค่าเดินทางทำบุญตามศรัทธา

-ระวังภัยคนอื่นจะมายืมของท่านไปใช้คืนชาติหน้าจะมาเป็นมหิงสาไถนาใช้คืนทุกชาติจะยากจนโทรศัพท์มือถือห้ามใช้, หนังสือห้ามอ่าน, โทรศัพท์หากเอาไปขอให้ฝากเจ้าหน้าที่ไว้ ไม่แน่ว่าจะมีใครรับฝากไหม

-ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ใครบอกบุญไม่ต้องทำ หากจะทำบุญขอให้ไปทำด้วยศรัทธาตนเองที่กุฏิธุรการตอนที่เงินยังไม่หาย

ปิดน้ำเมื่อเลิกใช้, ปิดไฟเมื่อเสร็จงาน


คำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ

กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดย อ. สุทธิวัสส์ คำภา ~ เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ๓ วัน

การอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน ๔ โดย พญ. ผกา วราชิต ~ สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้๑๐ วัน ๙ คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะ มีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน,เดินจงกรม นั่งสมาธิบัลลังก์ละ ๑ ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอน โดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม ,งดพูดตลอดการอบรม

ควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวันหากไม่มีชุดไม่เป็นไร วัดมีชุดขาวซักสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายผู้หญิงใส่กางเกงได้

ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวันเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง

มาพักก่อนวันปฏิบัติได้แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน ๙.๐๐ น. ของวันเริ่มปฏิบัติ

ทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว


การเดินทาง

วัดเขาพุทธโคดมอยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่ ๑๑๙+๑๐๐ ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้าย ขาออกจาก กทม.เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ ๒ กิโลเมตร ,เลยโรบินสันศรีราชาไฟแดงที่สามพอดีหรือ เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ ๕๐๐ เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มปตท.(JETเก่า)ประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลางมีสัญญาณไฟหน้าวัด

เลี้ยวซ้ายเข้าวัด ตรงมาประมาณ ๑๐๐ เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ ๓๐๐ เมตร พบลานจอดรถจอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป (ดูแผนผังประกอบ)

รถทัวร์ปรับอากาศชั้น๑ (ป.๑) มีทั้งจากหมอชิต เอกมัย และสายใต้ ค่ารถประมาณ ๑๐๐ บาทไม่แนะนำให้นั่ง ป.๒ เพราะช้า จอดนานน่ารำคาญ นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมน บางพระลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ ๕๐-๖๐ บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดม ”””ด้านบนเขา”””อย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อยล่ะ

หากนั่งรถตู้มาจากกรุงเทพต้องนั่งรถตู้ปลายทางศรีราชา , แหลมฉบัง , พัทยาหรือสัตหีบ บอกลง “วัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา” รถตู้จะส่งถึงหน้าวัดเลย

หน้าวัดมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดเรียกมาให้ไปส่งบนเขาที่ศาลาธรรมสันติสถานที่ปฏิบัติธรรมได้

เครื่องนอนพร้อมอาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล๘ ไม่ได้ให้บอก รับศีล ๕ แทน จะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้

ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้นจะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น, ห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก

สอนตามแนวทางคุณแม่ สิริ กรินชัย

ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงไม่มีธุรกิจใดๆแอบแฝง*


แผนที่


เห็นป้ายนี้ เตรียมตัวเลี้ยวซ้าย ถัดจากปั๊ม ESSO
เข้าวัด ๑๐๐(หนึ่งร้อย)เมตร จะเจอแยกนี้ ให้เลี้ยวขวาขึ้นไปเลย ไม่ต้องจอด
ทางขึ้นเขา ๓๐๐เมตร รถขึ้นได้สบาย
เห็นพระพุทธรูปองค์นี้ ให้จอดรถ โดยอาจจอดที่ลานองค์พระ หรือเลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวาก็ได้ มีที่จอดรถได้ทั้งหมดประมาณ๖๐-๘๐คัน
แล้วไปที่กุฏิธุรการ
ทางขึ้นกุฏิธุรการ บันไดแดง ไม่กี่ขั้น เลี้ยวซ้าย (ตามเส้นสีม่วง)
องค์พระ หมายถึงพระพุทธรูป รูปบน
ศาลาที่ปฏิบัติธรรม ชื่อศาลาธรรมสันติ
แทบทุกสิ่งในการปฏิบัติ รวมอยู่ที่นี่ ยกเว้นที่พักชาย แต่ก็ไม่ไกลจากอาคารนี้ 

Create Date : 26 พฤศจิกายน 2548
34 comments
Last Update : 5 พฤศจิกายน 2558 21:06:22 น.
Counter : Pageviews.

 

ไว้มีโอกาสจะไปปฏิบัติธรรมที่ชลบุรีค่ะ
อนุโมทนา

 

โดย: woodchippath 27 พฤศจิกายน 2548 10:17:58 น.  

 

หวังว่าคุณเจ้าหญิงจอมแก่นหลังไมค์ เกี่ยวกับ blog ไปหาแล้วนะคะ

ดีใจค่ะที่มีคนที่ชอบเรื่องศาสนา แล้วนำมาเผยแพร่ เป็นกุศลมากค่ะ

 

โดย: joycandles 27 พฤศจิกายน 2548 22:43:13 น.  

 

เย้ เย้ ในที่สุดพี่ก็อ่านวิธีทำที่นุชส่งให้รู้เรื่อง เก่งจังค่ะ กลัวว่าที่ทำให้จะไม่ละเอียด กลัวจะยิ่งทำให้พี่งง เข้าไปใหญ่

ขอบคุณที่เอาบุญมาเผยแพร่ แต่ นู๋ง่ะ เข้าวัดแล้วตัวร้อนผ่าวๆๆ แบว่ากิเลสหนาง่ะค่ะ นั่งสมาธิไม่ได้ แล้วก็ถ้าชีวิตนี้ไม่ได้พูด ซัก10 นาที แบบว่า อกจะแตกตาย

คงทำได้แต่ทำบุญ ปล่อยนก ปล่อยปลา นู่ใจไม่เย็นพอ นั่งอยู่เฉยๆนานๆไม่ได้อ่ะค่ะ เข้ามาอนุโมธนา สาธุด้วยค่ะ ปฏิบัติธรรมเสร็จ แผ่เมตตามาให้นู่ด้วยนะเจ้าค่ะ

 

โดย: เจ้าหญิงจอมแก่น IP: 202.139.223.18 28 พฤศจิกายน 2548 0:13:26 น.  

 

ตอบคุณต้นโพธิ์ต้นไทรในทู้นี้>>
ศูนย์ชื่อ Dhamma Pakasa ณ รัฐอิลลิหน่อย อเมริกาค่ะ

 

โดย: วัดชีพพุทธ (woodchippath ) 28 พฤศจิกายน 2548 8:42:53 น.  

 

น่าไปปฎิบัติธรรมมากค่ะ

ขอบคุณนะคที่แวะไปเยี่ยม

 

โดย: รักดี 3 ธันวาคม 2548 6:24:30 น.  

 

สาธุ ทำบุญกับปฎิบัติธรรมได้ เยี่ยมมากค่ะ

 

โดย: ทำไม่ได้ แต่ชื่นชมค่ะ (Farm Girl in High Sierra ) 3 ธันวาคม 2548 16:23:21 น.  

 

เข้ามาชมค่ะ

 

โดย: คนจีนตัวน้อย 15 ธันวาคม 2548 17:42:43 น.  

 

อยู่ศรี'ชา เหมือนกันครับ
เคยหลงเข้าไปที่วัดเขาพุทธโคดมหนนึง ตอนย้ายมาใหม่ๆ
กะจะไปถวายสังฆทาน แต่ไม่ได้ทำ หลวงพี่ที่กวาดลานบอกอะไรไม่รู้ งงงง
เลยได้แต่ทำบุญกะไหว้พระที่โบสถ์
อยากได้คำแนะนำเรื่องถวายสังฆทานที่วัดเขาด้วยครับ

 

โดย: SamCommander 28 ธันวาคม 2548 11:42:44 น.  

 

ขอบคุณที่แนะนำครับ ไปมาเรียบร้อย พบพระอาจารย์ด้วยครับ

 

โดย: SamCommander IP: 193.69.116.92 2 มกราคม 2549 19:39:17 น.  

 

เคยไปครั้งแรกช่วงปีใหม่3วัน ..น้อยไปหน่อย
แค่คราวต่อ ไปจะพาลูกไปด้วยช่วง7วัน
อนุโมทนาสาธุ..ด้วยนะคะที่บอกบุญทางออนไลน์

 

โดย: nun IP: 203.188.12.17 13 มกราคม 2549 15:40:48 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะ ว่าจะไปๆยังนานแล้วยังไม่ได้ไปสักที แต่ถึงอย่างไรก็ต้องไปอยู่แล้วล่ะ

อนุโมทนาด้วยนะค่ะที่เปิดเว็ปออนไลน์แบบนี้สะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะ

 

โดย: พิศุทธิ์ IP: 58.10.128.135 26 มกราคม 2549 12:53:36 น.  

 

ชอบมากคะ จะไปวันสองวันนี้คะรบกวนด้วยนะคะ
ตอนนี้กำลังสับสนในชีวิตคะ

 

โดย: กร IP: 203.107.194.233 21 มีนาคม 2549 7:11:25 น.  

 

ดีจังคะที่เอาตารางมาลง
หาอยู่เพราะลืมหยิบเอามาด้วยจากที่หลวงพ่อ ป. แจก

อนุโมทนาบุญด้วยคะ

 

โดย: cherokee IP: 61.19.229.138 26 มีนาคม 2549 19:35:09 น.  

 

ขอขอบคุณ รายการ งานเรื่องจิต
เป็นนิมิต ชนชื่น ตื่นจากหลง
สมาธิ วิปัสสนา พาใจตรง
ดั่งหนามบ่ง กิเลส เหตุร้ายรา.... 

โดย: ดอกสารภี IP: 202.28.25.183 31 มีนาคม 2549 11:26:46 น.  

 

ขอบคุณมากนะคะที่เอามาลง กำลังหาอยู่พอดีค่ะ ไม่ได้หยิบตารางปฏิบัติธรรมมาด้วย

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

 

โดย: เอ๋ IP: 58.8.72.185 15 มิถุนายน 2549 10:44:35 น.  

 

มาหาข้อมูลค่ะ

 

โดย: คนจีนตัวน้อย 19 มิถุนายน 2549 11:51:14 น.  

 

อยากทราบสถานที่ติดต่ออาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา มากค่ะ รบกวนใครทราบ กรุณาเมล์บอกที่ aonbut.02uraiwan@hotmail.com ด้วยนะค่ะ เป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งค่ะ

 

โดย: ผู้รอความหวัง IP: 61.7.144.24 28 มิถุนายน 2549 9:03:05 น.  

 

กำลังหาเวลาไปทำจิตใจให้สงบอยู่ค่ะ

 

โดย: virada_p19@hotmail.com IP: 203.156.185.76 29 มิถุนายน 2549 18:51:24 น.  

 

กำลังหาเวลาไปทำจิตใจให้สงบอยู่ค่ะ

 

โดย: virada_p19@hotmail.com IP: 203.156.185.76 29 มิถุนายน 2549 18:53:56 น.  

 

I miss every things at " Wat Khao "

Hope everyone sabay dee

Especially Laung Porr Por na kub

 

โดย: thee @ Sydney IP: 220.245.178.136 24 กรกฎาคม 2549 7:29:18 น.  

 

okอ๊ะ

 

โดย: ต้นโพธิ์ฯ IP: 203.114.106.160 24 กรกฎาคม 2549 22:23:28 น.  

 

 

โดย: งูเห่า IP: 61.47.22.8 8 ตุลาคม 2549 18:05:58 น.  

 

ช่วงนี้ต้นโพธิ์ ต้นไทร คงมีภาระเยอะ เผยแผ่ทางเน็ต ฯ ดูท่าจะเวอร์ค

 

โดย: ช็อบ ช็อบ ช็อบ IP: 203.121.131.3 8 ตุลาคม 2549 18:16:11 น.  

 

 

โดย: เบิ้มนาแก IP: 124.157.229.231 23 พฤศจิกายน 2549 16:28:26 น.  

 

มาเที่ยวค่ะ

 

โดย: ยุ้ย IP: 124.120.199.105 13 ธันวาคม 2549 9:03:29 น.  

 

น่าสนใจค่ะ แล้วจะดูวันที่พร้อมนะคะ

ขอบคุณมาก ๆค่ะ

 

โดย: เอ็ม(mti) IP: 203.188.35.216 23 ธันวาคม 2549 21:26:02 น.  

 

ตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมก่อนปีใหม่ค่ะ ช่วง 29-31 แนะนำด้วยค่ะ ถ้าไม่เข้าตามคอร์สที่กำหนด จะต้องทำไงบ้างคะ
ขอบคุณมากค่ะ nok_pru@yahoo.co.th

 

โดย: nok IP: 202.142.199.44 25 ธันวาคม 2549 10:46:41 น.  

 

มาบอกช้าไปรึเปล่าหว่า

มาได้ครับ ช่วงคอร์สปีใหม่นี่มาวันไหนก็ได้

มาสวดมนต์ตอนคืนวันที่31ธค. ตอน4ทุ่มก็ได้ครับ

 

โดย: ต้นโพธิ์ฯ IP: 125.25.26.246 30 ธันวาคม 2549 21:01:23 น.  

 

จะไปหลังหรือก่อนสอบวิทยานิพนธ์ดีเนี่ย อยากไปๆ สอบปลาย พค.

 

โดย: ดาด้า IP: 203.131.209.66 29 มีนาคม 2550 18:08:02 น.  

 

สวัสดีค่ะ เหงาไหม

 

โดย: VIP IP: 58.9.127.121 1 เมษายน 2550 21:27:34 น.  

 

สงกรานต์ ปีใหม่คนเยอะน๊ะ

ขอบอก

ไม่สะดวกหลายๆประการ

แต่ที่วัดก็รับได้

พึงพิจารณา

 

โดย: ต้นโพธิ์ฯ (ต้นโพธิ์ต้นไทร ) 2 เมษายน 2550 21:15:52 น.  

 

ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อพระพุทธรูปปรางประธานพร องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เชิญบริจาคเงินได้ที่ เจ้าอาวาสวัดหนองพลับ หมู่ที่ ๒ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 รับรองได้บุญแน่นอนวัตถุประสงค์ดี เจ้าอาวาสฉันมื้อเดียว ไม่เคยจับเงินเลย ตั้งแต่บวชมา มีลูกศิษย์ กรรมการวัดเป็นผู้ดำเนินการเชิญไปพิสูจน์ได้ ขอบอกบุญมา ณ ที่นี้ จากผู้มีจิตศรัทธาคนหนึ่ง

 

โดย: ชวนเชิญ IP: 125.25.51.186 5 มิถุนายน 2550 9:09:45 น.  

 

ผมก็เป็นคนที่เคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาฯมารักวัดเขาฯมากใครทำwebนี้ขึ้นมาสิ่งใดที่เป็นความเจริญที่เป็นกุศลขอความเจริญนั้นพึงมีแก่เจ้าของwebด้วยครับ

 

โดย: บอย IP: 58.9.57.253 10 มิถุนายน 2550 9:47:21 น.  

 

เป็นคนพื้นที่ศรีราชาค่ะ ไม่เคยไปวิปัสสนาเลย เคยแต่ไปถวายสังฆทาน สนใจมากๆ จะต้องหาโอกาสไปให้ได้ค่ะ

 

โดย: วาง-ว่าง-ว้า IP: 202.142.208.181 20 มิถุนายน 2550 10:45:35 น.  

BlogGang Popular Award#11


 
ต้นโพธิ์ต้นไทร
Location :
ชลบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 39 คน [?]
[Add ต้นโพธิ์ต้นไทร's blog to your web]