จะยอมเป็นเจ้าชายนิทรา แล้วใช้เวลาที่ยังมีทั้งคืน ข่มตานอนหลับฝันไม่ยอมตื่น ให้รักเรายังยั่งยืนอยู่ในฝัน

ควายยยย เท่านั้นนนนนสวัส พี่ น้องๆๆ ทุก คนคร้าบบบหายไปนานมากครับ พอมาดูวันที่ อัพบล๊อกครั้งล่าสุดแล้วตกใจสุดๆๆ
20/7/11 โอ้ บระเจ้า สองเดือน เต็มๆๆ ที่หายตัวไป

คือไม่ใช่อะไรมากมายครับ มีเรื่องให้ปวดหัวกับงานใหม่ ที่รับมอบหมาย มากขึ้น เสร็จแล้วตามด้วยประเมิน โรงพยาบาล ต่อด้วย คอมสุดที่รักพัง แค่นั้นไม่พออยังต้อง ปวดหัวกับการบริหารจัดการทริปด้วยซะอีก โอ้วว แล้วยังไม่ลืมที่ต้องลงไปประชุม บวกขอวีซ่า เเพ่อเตรียมจะระเห็จออกนอก ประเทศ ไปเก็บภาพมาให้ พี่ๆน้อง ในบล๊อกได้ชม กัน

กล่าวมามากมาย จริงๆๆ ไม่มีอะไรเลยครับ ตัวขี้เกียจมันเกาะเต็มหลังต่างหากครับ เฮ้ออออออออออออออออออออออ......

ภาพเปิดข้างบนนั่น กาสรกสิวิทย์ มันคืออะไรหนอออออ

มาติดตามชมกันครับบบ
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เป็นโครงการพระราชดำริในมูลนิธิชัยพัฒนา ตั้งอยู่ที่ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และได้พระราชทานชื่อว่า "โรงเรียนกาสรกสิวิทย์" โดยให้เป็นศูนย์การอบรมกระบือในการทำนา ทำการเกษตร และกิจกรรมต่างๆ และให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจจะใช้ประโยชน์จากกระบือในการประกอบอาชีพ รวมทั้งจัดทำแปลงสาธิตทางการเกษตรรูปแบบต่างๆ

ว้าวววว ควายก็มีโรงเรียนด้วยนะ เดียวนี้...

จะมาบอกว่า โง่เหมือนความไม่ได้เเล้วนะ.....555

โดยให้เป็นศูนย์กลางอบรมเกษตรกรและกระบือในการทำนา ทำการเกษตรและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตราสัญญลักษณ์ เป็นรูปหัวกระบือสีเขียวสดใสคาบฟางสีทอง ออกแบบโดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ขึ้น เพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกกระบือให้สามรถไถนาและทำงานด้านการเกษตร และสอนผู้ที่ต้องการ
ใช้กระบือทำการเกษตรให้สามารถทำงานร่วมกับกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลกระบือให้มีสุขภาพแข็งแรง
นอกจากนี้จะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องวิถีชีวิต ความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านที่เรียบง่ายและการใช้ชีวิต
แบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

กิจกรรมในโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

1. การอบรมเกษตรกรและการฝึกกระบือผู้เรียนรู้
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์มีปราชญ์ท้องถิ่นเป็นผุ้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำการเกษตร ให้เกษตรกร เยาวชน และ
ประชาชน ที่สนใจการใช้กระบือทำการเกษตร หลักสูตรการฝึกกระบือของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จะฝึกกระบือให้เชื่อง
และสามารถไถนาได้อย่างชำนาญ และฝึกเกษตรกรให้คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตร่วมกับกระบือ สามารถใช้อุปกรณ์ ไถนา
ได้อย่าง ถูกต้อง ควบคุมกระบือให้อยู่ในคำสั่งสามารถเลี้อง และดูแลกระบือ มีความรู้ในการจัดการเรื่องหญ้าและ
อาหารเสริมนอกจากนี้จะเสริมความรู้ด้านการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ผสมผสานและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง2. นิทรรศการ
มีโรงเรือนแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำนาที่ใช้มากันตั้งแต่ดั้งเดิม ซึ่งทำขึ้นตามภูมิปัญญาชาวบ้าน อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ิแสดงจะนำไปใช้ในการทำการเกษตรในพื้นที่โรงเรียนหลังจากนำไปใช้แล้วจะทำความสะอาด เก็บเข้าที่เดิมเพื่อจัดแสดงต่อไป นับเป็นนิทรรศการที่มีชีวิต คือจะมีการเคลื่อนไหวและนำไปใช้จริง โดยสลับสับเปลี่ยน
หมุนเวียนไปตลอดเวลา3. แปลงนา
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์มีแปลงนาที่ปลูกข้าวในระยะเวลาต่างกัน เพื่อให้ได้เห็นข้าวในระยะต่าง ๆและจะปลูกข้าวสลับกับพืช
หลังนาและพืชบำรุงดิน เพื่อให้ดินในแปลงนามีความอุดมสมบูรณ์เป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี4. สระมะรุมล้อมรัก
มูลนิธิชัยพัฒนาได้ขุดสระน้ำมีพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ในบริเวณด้านหน้าโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เมื่อวันที 10 มีนาคม 2552
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงปล่อยปลาไทย 9 ชนิด จำนวน 905 ตัว บริเวณโดยรอบสระได้ทำดินเป็นขั้นบั้นได ปลูกหย้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลาย และได้ปลูกต้นไม้หลายชนิด
โดยเฉพาะต้นมะรุมและต้นรัก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อสระมะรุมล้อมรัก5. ต้นไม้ในโรงเรียนกาสร
ต้นไม้ที่ปลูกใหม่ในโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จะเป็นต้นไม้ที่รับประทานได้ทั้งสิ้น มีทั้งไม้ผล สมุนไพรและต้นไม้ที่ใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน เช่น มะรุม แค ขี้เหล้ก ชะอม ยอ มะดัน มะม่วง มะยม ชมพู่ ขนุน มะยงชิด มะปราง หว้า กล้วย อ้อย มะกอก
กระวาน อบเชย ข่า ตะไคร้ ไผ่ รวมทั้งต้น กระเบาจากวังสระปทุม ที่สมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงปลูกเป็นสิริมงคลที่บริเวณหน้า สำนักงานของโรงเรียน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 25526. บ้านดิน
เป็นที่พักของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร และเป็นต้นแบบของที่อยู่อาศัยจริงเพื่อหาขนาดที่เหมาะสมกับจำนวน
และสภาพของการพักอาศัย เพื่อใช้เป้นที่อยู่อาศัยต้นแบบของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ซึ่งเป็นแบบที่ผู้เข้ารับการฝึกสามารถ
กลับไปปลูกสร้างเองได้โดยใช้วัสดุถายในท้องถิ่นนั้น ๆ7. ร้านควายคะนอง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เปิดร้านกาแฟ
ควายคะนอง เพื่อขายกาแฟและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน


วันนี้ผมจะพาเที่ยวร้านควายคะนองกันครับ อิอิ

ร้านควายคะนอง เป็นร้านอาหาร เน้น ไปที่อาหารไปนะครับ แถมมีเมนูกาแฟ แบบฮิบฮิบ ให้ลองลิ้มชิมรสกันอีกต่างหากบรรยากาศ เป็น เรือนไม้ หลายโซนนะครับ มีทั้ง ที่นั่งที่ติด สระน้ำ หรือ สระมะรุมล้อมรัก บอกตามตรงครับ ผมชอบชื่อนี้มากๆๆ แต่พอดีวันที่ไป เผอิญ น้ำท่วมครับ ทำให้ไม่สามารถลงไป นั่งชมวิวได้แต่แค่นี้ บรรยากาศ ก็สุดๆๆ ครับ เรือนชานริมน้ำ ลมเอื่อนเย็นๆ ไม่จำเป็นต้องใช้แอร์ ก็เย็นใจบริเวณที่เรามานั่น กินอาหารครับ บรรยากาศร่มครึ้มด้วย พรรณไม้ น้าผมบอกว่า เป็น "พันธุ์ไม้แดก" ขออนุญาตใช้ ทับศัพท์นะครับ ได้อารมณ์ คือ พันธุ์ที่ไม่ใช่เอาไว้ดู หรือดม แต่เอาไว้ แดก หรือ กินได้ด้วย 555

เป็นธีม คับ เป็นธีม ปลูกต้นไม้ ต้องเอาใช้ประโยชน์ได้ด้วยครับ ไม่ใช่ไว้โชว์อย่างเดียวเมนูแนะนำของทางร้าน ก็เป็น อาหารไทยครับ แถมพิเศษ ด้วยเมนูกาแฟจ๊าบมากๆๆ ครับ ชื่อ กาแฟ ควายคะนองทุ่ง เนี่ยะผมขอแนะนำเลยครับ
สุดๆๆๆ เป็น กาแฟ เข้มข้น เเล้ว ผมสมกาแฟดำ ราดส่วนบน ทำให้กาแฟ แบ่งเป็นชั้นๆ เวลาจะดูด ให้ ลากหลอดขึ้น หรือจะดึงแก้วลงก็ไม่ว่า น้องเค้าบอกให้ สไลด์หลอด จะได้รสชาติที่แตกต่างเปลี่ยนไปเรื่อยๆๆ จากหวานมัน เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆๆ สุดยอดมากๆๆหน้าตาเจ้าควายคะนองทุ่งครับ เมนูเด็ดของร้าน

ส่วนควายเผือก ควายเลี้ยง ควายช๊อก น่าจะเดากันได้นะครับ อิอิ

เมนูอาหารที่เด็ดๆๆ ครับ แน่นอน ส้มตำ อร่อยมากแซบหลาย นัวเเฮงเมนูสุดอร่อย คือ ผัดไทยครับ อร่อยสุโค่ย มากๆๆตบท้ายด้วยของหวาน เเล้วแต่จะเลือกทานเลยนะครับ แต่ที่เเปลกของร้านี้คือ จะปั่นน้ำแข็งลงก่อน แล้ว เอาเครื่องโรยหน้าครับ....แปลกในร้านก็จะมี ขนม ทองพับ นางเล็ด อะไร ประมาณนั้นให้ซื้อทานกันด้วยครับ

แถมมีร้านของฝาก ให้ติดไม้ ติดมือ เป็นรูปควายให้เลือกกันมากมาย

อันนี้ โมบาย ควายบิน คร้าบบบบบบ ผมชอบมากกกกบริเวณ ศาลา ท่าน้ำ จากภายนอก


หลังคามุมด้วยฟางอย่างแข็งแรง จริงๆๆ ครับ ทำให้รู้สึกเย็นสบายมากๆๆๆ

ในศาลา มีตู้นิทรรศการณ์ ขนาดย่อมบรรจุ รูปควายปั้นด้วยดินเหนียว ซึ่งเป็นฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯพร้อมภาพ ตอนที่พระองค์ เสด็จเยือนที่แห่งนี้ พร้อมกับ พระอารมณ์ขัน สีซอ ให้ควายฟัง
กระบือ ทรงเลี้ยง ไม่รู้เจ้าตัวนี้หรือเปล่า ที่ท่าน สีซอให้มันฟังต้นตะลิงปลิง รสชาติเปรี้ยวอย่าบอกใครมะเฟืองมะกอกน้ำ ผลไม้ไทยๆๆ ที่ปลูกไปทั่วบริเวณ ไร่นาสวนผสมและแปลงสาธิต

ในที่นี้ มี บ้านดิน ซึ่ง เปิดให้เข้าพัก ด้วยนะครับ สนนราคาไม่แพงมากมายบริเวณห้องน้ำ ก็สะอาดสะอ้านส่วนบริเวณแปลงสาธิต ก้ประกอบด้วย นิทรรศการให้ ชม พร้อมด้วยอุปกรณ์ เกษตร ของจริงกังหันน้ำชัยพัฒนาแถมมีเจ้าหน้าที่ใจดี พาชม ว่าใช้งานอย่างไร ทำอะไรยังไง สนุกจริงๆๆ และได้ความรู้มากมายจริงๆๆ ครับอย่าลืมแวะไปนะครับ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ น่าไป จริงๆๆ ครับบบ


 

Create Date : 25 กันยายน 2554
51 comments
Last Update : 25 กันยายน 2554 20:54:36 น.
Counter : 3178 Pageviews.

 

 

โดย: Sleeping_prince 25 กันยายน 2554 21:05:10 น.  

 

เข้ามาแล้วรู้สึกเปรี้ยววววปาก

 

โดย: โมจิกลม 25 กันยายน 2554 21:16:44 น.  

 

ภาพสวยเหมือนเคย

ที่นี่อุดมไปด้วยอารมณ์ขันนะคะ
ชอบหลายชื่อเลย
ทั้ง สระมะรุมล้อมรัก ร้านควายคะนอง
เมนูควายคะนองทุ่งที่น่าลิ้มลอง

 

โดย: VELEZ 25 กันยายน 2554 22:48:18 น.  

 

หายไปนาน ยังดีกว่า หายไปเลย

ที่นี่ปกติมีคนไปเที่ยวเยอะไหม จริง ๆอขากให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับไปเลย ด้วยกลิ่นไแปห่งวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ยังคงเต็มเปี่ยม

หรือจัดเป็นที่เช่าประชุมสัมมนากลุ่มเล็ก ๆ โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมเกี่นวกับควายไปด้วย ก็น่าจะดี นำเงินมาบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น

มีความสุขมาก ๆ เนอะ

 

โดย: tiensongsang 26 กันยายน 2554 5:44:08 น.  

 

แวะมาดูควาย... ขี้เกียจ

 

โดย: poongie/pari pari (poongie ) 26 กันยายน 2554 7:04:12 น.  

 

หวัดดีจ้า น้องมิค
หายไปนานจริงๆ แต่กลับมาก็มีภาพสวยๆ มาให้ดูอีกเช่นเคย
ขอบคุณจ้ะ
เห็นตะลิงปิง แล้วน้ำลายสอเลย น่าจะมีกะปิหวานจิ้มเนอะ
เมนูกาแฟก็ชื่ออร่อยจริง อิอิ

อ้อ..น้องมิคลืมเอาไว้หน้าหลัก พี่หาตั้งนานแน่ะ

 

โดย: kapeak 26 กันยายน 2554 7:56:25 น.  

 

 

โดย: Kavanich96 26 กันยายน 2554 8:06:29 น.  

 

ผมชอบชื่อโรงเรียนครับ ความหมายดีจัง

ชอบชื่อเมนูด้วย ชวนจินตนาการชะมัด

ฮี่ๆ

 

โดย: ชายผู้หล่อเหลา...กว่าแย้นิดนึง. (เป็ดสวรรค์ ) 26 กันยายน 2554 8:47:34 น.  

 

ขอบคุณครับ
จะหาเวลาสักครั้งแวะไปเที่ยว
55555
คงต้องหาที่พักแถวนั้นนะครับ สระแก้ว
หน้าหนาวนี้คงมีคนไปเยี่ยมมากมาย
สวัสดีครับ

 

โดย: nordcapp (nordcapp ) 26 กันยายน 2554 9:08:17 น.  

 

สวัสดีสาย ๆ ค่ะ..^^

วันจันทร์..ตื่นมาทำงานด้วยความขี้เกียจ...ไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่า???

 

โดย: Lika ka 26 กันยายน 2554 9:23:58 น.  

 

บรรยากาศโดยรวม น่าเที่ยว น่าไปศึกษาหาความรู้มากนะน้องมิก ไม่ได้อัพพบล็อกนาน แต่โผล่มาแต่ละที คุณภาพยังคับขวด 555 เป็นแบบนี้ไม่ต้องอัพบ่อยๆก็ได้ ฮิ ฮิ

น้ำแข็งเกล็ดราดนม ราดน้ำแดงแบบนั้น แถวบ้านพี่มีเยอะเลย เด็กๆชอบกินมาก ถ้วยหนึ่งก็ไม่แพง สิบบาทเองนะ

 

โดย: ปลายแป้นพิมพ์ 26 กันยายน 2554 10:54:11 น.  

 

ดีจังเลยนะครับ เอ ไม่ทราบอยู่ที่ไหนครับน่าไปเที่ยวจังเลย

ผมเคยไปเที่ยวที่สุพรรณ ประทับใจเลยครับ ฝึกควายได้ฉลาดมากๆ

เมนูกาแฟน่าทานเชียวนะครับ อิอิ ^^

มีภาพหิมะตกที่ร.พ.มาแก้เคล็ดด้วย น้ำจะได้ไม่ท่วมครับ 

โดย: วนารักษ์ 26 กันยายน 2554 11:17:55 น.  

 

เคยได้ยินชื่อจากโทรทัศน์ครับ แต่ยังไม่เคยไปเที่ยวเลย น่าไปเที่ยวดีเหมือนกัน

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 26 กันยายน 2554 11:43:19 น.  

 


โรงเรียนกาสรฯ แห่งนี้พี่อุ้มยังไม่ว่างมา
แต่โรงเรียนควายที่สวนผึ้ง จ.ราชบุรีไปมา 2 ครั้ง
ไว้จะต้องหาเวลาไปทานไปชมบรรยากาศซะแล้ว
แหล่มจ้า

 

โดย: อุ้มสี 26 กันยายน 2554 12:14:35 น.  

 

สวัสดีตอนเที่ยงๆ ครับน้องมิก .....

ห่างหายจากการ up บล็อกไปนานทีเดียว นึกว่าเพลินอยู่กับ Facebook ที่แท้ก็เพราะมีภารกิจการงานรัดตัวนี่เอง งานรัดตัวเยอะๆ แบบนี้ ไม่รู้ตัวหดลงกว่าเดิมบ้างรึยังน๊อ .....

โรงเรียนสอนควายแห่งนี้ เคยอ่านเจอทาง internet มาบ้างแล้วเหมือนกัน แต่ยังไม่เคยได้ไปชมเองซักที ทั้งที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่ .....

ชอบชื่อต่างๆ ที่เขาตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อสระมะรุมล้อมรัก หรือชื่อกาแฟ ตั้งได้สะดุดหูดีจริงๆ ครับ .....

 

โดย: NET-MANIA 26 กันยายน 2554 12:16:43 น.  

 


เพลิดเิพลินจำเริญใจจ้ะมิก รีบรายงานตัวก่อนเลย หายไปสองเดือน ออกตัวแบบนี้ ไม่มีใครกล้าว่ามิกเลยนะเนี่ย...

ฟ้าสวยเนอะ เห็นตะลิงปลิงแ้ล้วเปรี้ยวเข็ดฟัน...

พระอารมณ์ขัน สมเด็จพระเทพฯ ของพวกเรา...

ชอบเมนูกาแฟจ้ะ ชื่อเริ่ดๆ ทั้งนั้น

พี่ยังไม่เคยไปสระแก้วเลย

จากบล็อกนี้...กว่ามิกจะอัพอีกที คงไม่ถึงสองเดือนเนอะ
 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 26 กันยายน 2554 13:31:18 น.  

 

มาอ่านรายละเอียดอีกรอบ ถ้ามีโอกาสไปสระแก้วจะต้องแวะไปชม คราวก่อนพี่เขาชี้ให้ดูแล้ว ได้แต่สงสัยว่าข้างในเขามีอะไรกันครับ 555++

ซอย 1-5 ท่วมเรียบร้อยแล้วครับผม ปีนี้ท่วมมากจริงๆครับ คุณมิก หน้า ร.พ.ไม่ท่วมมาหลายปีก็เรียบร้อยเหมือนกัน ^^

ถ่ายภาพได้ศิลป์ดีนะครับผม ชอบๆครับ

 

โดย: วนารักษ์ 26 กันยายน 2554 14:50:21 น.  

 

มาแล้วจ้าน้องมิก หายไปนานจากบล็อก แต่น้องไม่หายไปจากใจพี่เลยนะ

เคยเห็นโรงเรียนนี้ทางทีวี น่าสนใจมากลยค่ะ ตอนนี้ความและคนต้องไปเข้าโรงเรียนพร้อมกันจะได้ทำผลงานออกมาดีทั้งคู่ ไม่ใช่ไปบ่นว่าควายไม่รู้


บรรยากาศร้านทั้งท้องฟ้า สระน้ำที่มีต้นมะรุมและต้นรักช่างเก๋ไก๋จริงๆ แล้วยังร้านกาแฟอีก น่าสนมากเลย...พี่ขอควายเผือกสักแก้วดีกว่า

 

โดย: Maew-Tua-Lek 26 กันยายน 2554 14:57:45 น.  

 

กรี๊ดดดด น้องมิคอัพบล็อกละ
ดองนานเลยคราวที่แล้ว
เดี๋ยวพี่ไปละเลียด แล้วจะคอมเม้นส์แน่นอน

แปะลิ้งค์ภาพสวย ชวนน้องมิคไปเที่ยวพม่าก่อนนะ
เดี๋ยว ว่าง ๆ เจอกันอีกรอบจร้า

 

โดย: JinnyTent 26 กันยายน 2554 16:27:45 น.  

 

ก็แค่ไม่ใช่แฟนนิยายจีน..แหม๋ ๆ ....

 

โดย: poongie 27 กันยายน 2554 7:11:44 น.  

 

มารายงานตัวตามสัญญาแล้วจร้าน้องชาย
ไม่เคยผิดหวังซักบล็อกของน้องมิคเลย
ดองนาน ๆ ไม่ว่ากัน เพราะมันเป็นองค์ความรู้ทั้งนั้นเลย

ก่อนอื่น..^^
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยื่นนาน..
ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยจริง ๆ

ตอนแรกก็รู้สึกว่าโรงเรียนอะไรอ่านยากชะมัด
ชื่อก็แปลก ๆ อ่าน ๆๆ ไป อุ๊ย ๆๆ น่ารักดีเนอะ
ทั้งสระ มะรุมล้อมรัก ชื่อ กาแฟความคะนองทุ่ง
ตั้งชื่อได้กิ๊บเก๋สุด ส่วนควายช็อกพี่คงไม่กล้าลอง 5555

แอบสงสัยว่า ไอ่รูปที่น้องมิคเอามาแปะเชิญชวนที่บ้าน
มันคือรูปอะไร น้องมิคมาเฉลยว่าเป็น กังหันควายบิน
ถึงได้มองออก 55555 สอยจากร้านเค้ามากี่อันละ

ว่าแต่ร้านน่ารักเนอะ น่านั่งแช่เป็นวัน ๆ เลยอ่ะ
แหม..อยู่ไกลตั้งสระแก้ว
ครั้งจะดั้นด้นไปแอ่วจากเชียงใหม่
มันต้องมีจังหวะและเวลาที่เหมาะเนอะ
เอาเป็นว่า แอ่วและเบิ่ง ผ่อจากบ้านน้องมิคไปพลาง ๆ ก่อนละกัน

มาบ้านน้องมิค ตะลึงหลายครั้งเหมือนกันนะ
โรงเรียนสอนควายไถนา พี่ไม่เคยได้ยิน
เอะ ๆ ไม่แน่ใจว่า บ้านควายไทย ที่ อ.แม่ริม
ที่เชียงใหม่ จะใช่แนวนี้รึเปล่า เคยแต่ขับรถผ่าน
ไม่น่าจะใช่ น่าจะเป็นควายที่เลี้ยงโชว์
ให้ฝรั่งไปดูมากกว่า เป็นการแสดงควาย
พี่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะ

น่าจะมีทีเดียวรึเปล่า คือที่นี่

แล้วไปคราวนี้ มีพี่สาวไปด้วยรึเปล่าอ่ะ
ไม่เห็นมีนางแบบ พี่ปุ้งกี๋ กับคุณน้องขาเลย
น้องมิคแอบหนีไปแอ่วคนเดียวเหรอ

ว่าแต่สองสามประโยคที่อธิบายข้างบนน่ะ
สรุปว่า ขี้เกียจ ใช่มั้ย 555555555

อ่านะ.. ผ้าทอเค้าสวย สมกับการที่ต้องแช่อยู่หรอก
นี่ยังคิดว่า น้องมิคลงก่อนไปนิ๊สหนึ่ง
เพราะตอนนี้ รอยไหม กำลังดัง อิอิอิ

ไปละๆๆ ไว้มาเม้าส์ใหม่
เพราะบล้อกน้องมิค ต้องมาบ่อย ๆ จร้า
ไม่ใช่แต่รูปสวย ได้ความรุ้ ที่อ่านแล้วไม่น่าเบื่อด้วย
ชมจากใจจริงจร้า

 

โดย: JinnyTent 27 กันยายน 2554 8:32:13 น.  

 

สวัสดีครับน้องมิก

ภาพสีสันจัดจ้านดีจริงๆครับ
พี่ก๋าชินแต่สีจืดๆของแคนนอนครับ 555
น้องมิกใช้นิกคอนใช่มั้ยครับ


 

โดย: กะว่าก๋า 27 กันยายน 2554 10:47:47 น.  

 


สวัสดีค่ะ คุณเจ้าชาย

นานๆมา แต่มากันทีเป็นฝูงเชียว
ทั้งภาพ เรื่องราว และ กาแฟ
แอบหิวเลยอ่ะค่ะ อิอิ

 

โดย: lastmoon 27 กันยายน 2554 12:19:30 น.  

 เก่งมากเลย แปลงเพศ canon ให้กลายเป็น nikon ได้.. สามารถมั่ก ๆ ...

 

โดย: poongie 27 กันยายน 2554 13:13:38 น.  

 

ชอบบรรยากาศมากๆ ค่ะ
ถ้ามีเสื่อสักผืน...หมอนสักใบ
จะขอพักกาย พักใจ ไว้ที่นี่...
(เพ้อแล้วเนอะคะ อิอิ)

ชอบชื่อสระ "มะรุมล้อมรัก" น่ารักมากค่ะ

 

โดย: เพรง.พเยีย 28 กันยายน 2554 5:40:17 น.  

 

ลืมบอกไปค่ะ....ภาพสวยมาก

 

โดย: เพรง.พเยีย 28 กันยายน 2554 5:41:07 น.  

 

สวัสดียามเช้าค่ะ

ดูร่มรื่นดีจังนะคะ

ไปสระแก้วก็หลายครั้งไม่ได้แวะที่ไหนเลยค่ะ ตั้งใจไปเก็บผีเสื้ออย่างเดียว ครั้งหน้าต้องหาโอกาสแวะบ้างล่ะค่ะ


เอาทะเลหน้าฝนมาฝากค่ะ

 

โดย: luckyfarm6662 28 กันยายน 2554 8:03:27 น.  

 

สวัสดีค่ะน้องมิค

แวะมาแล้วไม่ผิดหวังเลย กาแฟน่าอร่อยมาก แค่ฟังคำบรรยายก็น้ำลายสอแล้วค่ะ

โรงเรียนนี้ดีมาก ๆ เลยค่ะ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด ไม่แค่ต่อชาวนาไทย แต่เป็นคนไทยทั้งหมดด้วย ทรงมองการณ์ไกลจริง ๆ บ้านเราเป็นประเทศกสิกรรม จะมีชาวนาสักกี่คนที่มีเงินซื้อเครื่องจักรมาช่วยทำนา ต้องอาศัยควายนี่แหละค่ะ

ดูภาพกับอ่านข้อมูลแล้วชอบใจมาก ๆ ชอบชื่อจัง ทั้งชื่อร้านและเมนูอาหาร ช่างสรหามาตั้งจริง ๆ น่ารักมาก นี่ถ้าเราเป็นชาวนาจะไปสมัครเรียนอย่างไวเลย หลักสูตรครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับการทำนา แล้วสถานที่ก็น่าเรียนเหลือเกิน

อาหารน่ากินได้ใจมาก ๆ น่ากินทุกเมนูเลย ชอบน้ำแข็งใสค่ะ ที่จริงโรยเครื่องทีหลังดีออก ไม่ต้องคุ้ยหาเหมือนร้านอื่น เวลากินต้องคนต้องคุ้ย นำ้แข็งหล่นออกนอกถ้วยประจำ เสียดาย

ขอบคุณมากที่พาเที่ยวโรงเรียนนี้นะคะ

 

โดย: haiku 28 กันยายน 2554 22:59:01 น.  

 

ชอบบรรยากาศเเบบนี้

ถ่ายภาพสวยมากค่ะ

 

โดย: LOVELY JAFE 28 กันยายน 2554 23:04:42 น.  

 

ดีจ้า น้องมิก หาย ไปนานกลับมาก็มีเรื่องราวประทับใจเหมือน เดิม ..
เห็นชื่อ รร. ก็งง อ่านไม่ถูก อิ อิ ..
นี่เขาไม่ได้สอนควายอย่างเดียว นะเขาสอน คนด้วย รู้เปล่า ..
บรรยากาศดี๊ดี ..ธรรมชาติ ..
พี่ชอบ รูปที่พระเทพ นั่งสีซอ มันบอก อะไร บางอย่าง เลย เนาะ...

 

โดย: tifun 29 กันยายน 2554 17:14:07 น.  

 

ภาพสวยอีกแล้วอะพี่มิก น่าไปเรียน เอ๊ย! น่าไปเที่ยวชมจริงๆ

 

โดย: ผักกาดกับนกฮูก 29 กันยายน 2554 23:00:32 น.  

 

สวัสดียามค่ำค่ะคุณมิก

แวะมาชิมกาแฟแก้ง่วงค่ะ

 

โดย: luckyfarm6662 1 ตุลาคม 2554 19:48:29 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับ
 

โดย: กะว่าก๋า 3 ตุลาคม 2554 6:08:39 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 5 ตุลาคม 2554 6:10:46 น.  

 
น้องมิกหายดีแล้วนะครับ


 

โดย: กะว่าก๋า 5 ตุลาคม 2554 11:28:25 น.  

 

หายจากอะไรอ่ะคะน้องก๋า....

ถ้าหายจากความอ้วนนนนนน.. ยังค่า........ ยังอีกนานนนนนน...


...

สลายตัวก่อนนะ...แว๊บบบบบ....

 

โดย: poongie 5 ตุลาคม 2554 21:26:54 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับ


ฮ่าๆๆๆ


พี่ปุ้งกี๋มาช่วยตอบแทนน้องมิกซะแล้ว 5555
 

โดย: กะว่าก๋า 6 ตุลาคม 2554 6:22:31 น.  

 

สวัสดียามเช้าค่ะ

 

โดย: luckyfarm6662 6 ตุลาคม 2554 7:40:05 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับ


 

โดย: กะว่าก๋า 7 ตุลาคม 2554 6:27:49 น.  

 


สวัสดีวันสีฟ้าจ้ะมิก
 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 7 ตุลาคม 2554 14:31:26 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับ 

โดย: กะว่าก๋า 8 ตุลาคม 2554 6:30:47 น.  

 

ไปเที่ยวกันต่อ.... หลังจากดองไว้ซะนาน...

 

โดย: poongie 8 ตุลาคม 2554 10:00:52 น.  

 

พี่ก๋าปิดโครงการไปแล้ว
แต่น้องมิกสามารถส่งหนังสือไปที่

มนตรี แจ้งสาด (ชมรมเพื่อนอาสาสร้างสรรค์)
เลขที่ 4 ซอยฉลองกรุง 23 HAPPYPLACE 2
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร 081-8493060 หรือที่ aum_bm@hotmail.com


ก่อนวันที่ 14 ตุลาคม 54 นะครับ


 

โดย: กะว่าก๋า 8 ตุลาคม 2554 12:02:56 น.  

 


อรุณสวัสดิ์ครับ 

โดย: กะว่าก๋า 9 ตุลาคม 2554 6:20:23 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: kapeak 9 ตุลาคม 2554 9:06:09 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 10 ตุลาคม 2554 6:25:22 น.  

 

มาเยี่ยมชม เมนูสุดยอด...

 

โดย: ไกลเกินใจสายเกินแก้ 10 ตุลาคม 2554 11:10:11 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับ


 

โดย: กะว่าก๋า 11 ตุลาคม 2554 6:12:58 น.  

 

ไม่ได้แวะมาทักทายกันนาน
สบายดีนะคะ

อาทิตย์ก่อนโน้นเพิ่งเคยเห็นโรงเรียนนี้ทางทีวีค่ะ
น่าสนใจอ่ะ
อยากไปดูจัง

 

โดย: chenyuye 11 ตุลาคม 2554 14:04:57 น.  

 

สวยจังเลย

 

โดย: ริน IP: 223.206.2.193 13 มกราคม 2555 8:29:48 น.  

 

หลงเข้ามาในบล็อกนี้โดยบังเอิญ
ภาพถ่ายสวย ให้อารมณ์ดีจังเลยค่ะ :)

 

โดย: U IP: 58.9.216.132 20 พฤษภาคม 2555 19:36:53 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Sleeping_prince
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 10 คน [?]
แม้รูปจะไม่สวย เรื่องจะไม่เด่น แต่ขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2539 ห้ามละเมิดไม่ว่าการลอกเลียน นำรูป ข้อความที่เขียนไว้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดในบล็อกแห่งนี้ ไปเผยแพร่อ้างอิง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบล็อกนะครับ
Instagram
New Comments
Group Blog
 
<<
กันยายน 2554
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
25 กันยายน 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Sleeping_prince's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.