ความทรงจำเก่า ๆ ก่อนจะลืมเลือนหายไปกับกาลเวลา
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2559
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
15 พฤษภาคม 2559
 
All Blogs
 
หามเริน

The power of humans, people move entire house with the strength of workers

ข่าวตอนนี้มีแต่เรื่องการเมืองการก่อการร้าย
นาน ๆ จึงจะมีข่าวชาวบ้านที่สร้างแรงบันดาลใจ
และความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน
ภาพการย้ายบ้านด้วยการยกบ้านขึ้นพร้อมกัน
แล้วหามไปตั้งอีกด้านหนึ่งของหมู่บ้าน
ผลงานการร่วมมือกันนี้ที่อินโดนีเซีย
แสดงถึงพลังเข้มแข็งของชุมชน


ชาวบ้านต่างร่วมมือร่วมใจกันยกบ้านไม้ แล้วภายในเพียงไม่กี่นาที
ก็หามบ้านทั้งหลังข้ามทุ่งนาไปตั้งอีกฝั่งหนึ่ง

จะเห็นว่ามีผู้หญิงที่ค่อนข้างแข็งแรง โพกผ้าบนศีรษะร่วมอยู่ในขบวนหามบ้าน


จิตวิญญาณของชุมชน มีมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีแล้ว ก่อนยุคของเงินตรา คือ พระเจ้า

ในภาษาอินโดนีเซียกับมาเลย์ จะเรียกว่า  gotong-royong
การร่วมมือ ทำงานด้วยกันโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
ที่มา https://goo.gl/pHHw6Nการหามเริน (หามบ้าน).. บาลาย (สถานที่ประกอบศาสนากิจขนาดเล็กกว่ามัสยิด
ศาสนาอิสลาม) บาลายท้ายส้อน ม.5 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช


ของปักษ์ใต้จะเรียกว่า  การหามเริน หรือ หามเรือน
มีทั้งบ้านพักอาศัย หรือ บาลาย มักจะทำกันในฤดูแล้ง
เพราะดินแข็งแรงไม่เหลว ไม่นุ่ม เหมือนฤดูฝน
กอปรกับว่างเว้นจากการทำนาแล้ว และมีเวลาว่างกันภาพอดีต "หามเริน" ที่ ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง เมืองคอน
รูปถ่ายจากโพสต์ของ อนุวัฒน์ พุทธรอด

บ้านเรือนในปักษ์ใต้สมัยก่อนมักปลูกวางบนตีนเสา
เพื่อให้ย้ายบ้านได้เวลาพื้นที่ตั้งบ้านน้ำท่วมมาก
หรือย้ายไปในอีกที่แห่งหนึ่งที่ดีกว่าเดิม
ตามทิศทางที่หมอดูหรือพระสงฆ์บอกว่าดี


ที่มา  http://goo.gl/xEmn53

ปราชญ์ชาวบ้านลุงลัพธ์ หนูประดิษฐ์
ตำบลคลองหวะ อำเภอหาดใหญ่ ท่านสรุปว่า
ที่ภาคใต้พายุ/ลมไม่แรงเหมือนเขตภาคเหนือ ภาคอีสาน
จึงนิยมปลูกบ้านบนตีนเสา  เพื่อขนย้ายวันหลังได้
แต่ถ้าทางภาคเหนือ ภาคอีสาน ปลูกแบบภาคใต้
ไม่นานก็คงปลิวหายไปทั้งบ้านทั้งหลังคา

ข้อมูลเพิ่มเติม  หามเริน

http://goo.gl/WV3D63
http://goo.gl/G4QKgO
http://goo.gl/gWzWCS

ส่วนประเพณีลงแขก เกี่ยวข้าวของไทย
ก็สูญหายไปนานมากแล้วเช่นกัน จากอิทธิพลของเวลา/เงิน
ทั้งถ้อยคำที่มีคุณค่าทางภาษาก็กลายเป็นภาษาสแลงที่หยาบคาย
จากการใช้ภาษาของสื่อมวลชนหัวเขียวที่เริ่มก่อนในอดีต

เรื่องเล่าไร้สาระ

ปักษ์ใต้ แต่เดิมตั้งแต่ประจวบคีรีขันธุ์ลงมาถึงปัตตานี
จะนับรวมกันได้ 15 หัวเมืองในภาคใต้
ปักษ์ หมายถึง ปีก(นก) หรือ สิบห้า

ส่วนภาคใต้ในปัจจุบันคือ เขตการปกครองส่วนภูมิภาค
ไม่นับรวมประจวบคีรีขันธ์  เพราะอยู่ในภาคกลาง

ในสมัยก่อนรัชกาลที่ 5 ยังเรียกว่าหัวเมืองปักษ์ใต้
ส่วนประชากรที่อยู่แถวปักษ์ใต้เรียกว่า
พวกคนนอก  มักหัวแข็ง ปกครองยาก

(น่าจะหมายถึง นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี
ที่มักจะก่อการกบฏและไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นเมืองหลวง)

มีอ้างถึงในหนังสือกรมพระยาดำรงราชนุภาพ
เขียนโต้ตอบกับกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
อดีตมณฑลอุปราชมณฑลปักษ์ใต้
เทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช

แต่จวนปกครองมณฑลปักษ์ใต้อยู่ที่จังหวัดสงขลา
เพราะช่วงน้นสยามกำลังมีปัญหากับอังกฤษ
เจ้าอาณานิคมมาลายาที่ติดกับสยามประเทศ
การเดินทางติดต่ออังกฤษผ่านทางปีนัง
เข้ามาสงขลาจะสะดวกมากกว่าเดินทางไปที่นคร ฯ


1. Barn Raising 80 Amish people pick up house and move it


ในสหรัฐอเมริการจะมี “barn raising”
ที่ชาว  Amish กับชุมชน Old Order Mennonite
ต่างช่วยกันสร้างบ้านและยังมีอยู่จนถึงทุกวันนี้


2. Meitheal


ในไอร์แลน จะเรียกว่า  ‘meitheal’
ทีมงานจะช่วยกันทำงานในฐานะเพื่อนบ้าน
ในเรื่องเก็บเกี่ยว/ปลูกพืชผลทางการเกษตร


3. Harambee


harambee มาจากภาษา Swahili
ทำเรื่องทั่วไปที่เป็นเรื่องดี
ไม่ใช่คติพจน์ของราชการใน Kenya
แต่เป็นประเพณีของชุมชนที่มีกิจกรรม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในแอฟริกาตะวันออก


4. Naffir


Naffir ในบางเขตของซูดาน
ภาษา Arabic ใช้อธิบายความเป็นกลุ่มชน
ผ่านทางเครือญาติครอบครัว
ที่ช่วยเหลืองานของชุมชน


5. Gadugi

Gadugi มาจากภาษาเผ่าอินเดียนแดง Cherokee
การทำงานร่วมกัน ตามประวัติศาสตร์
ชนพื้นเมืองอเมริกันทั้งชายและหญิง
จะช่วยเหลือคนชราในเผ่าเก็บเกี่ยวพืชผล
ปัจจุบันเริ่มมีการส่งเสริมค่านิยมนี้
ในถิ่นที่อยู่อาศัยของชนเผ่า Cherokee


6. Talkoot


ชุมชนขนาดย่อมชาวฟินแลนด์
มักจะร่วมกันทำ ‘talkoot’ (งานอาสา)
ด้วยการซ่อมแซมบ้านเรือน งานรักษาสิ่งแวดล้อม
หรือช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่สูงอายุ


7. Bayanihan

Bayanihan ภาษา Filipino
bayan หมายถึง ชาติ ท้องถิ่น ชุมชน เมือง
การร่วมมือร่วมใจของชุมชนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ


8. Imece

Imece ประเพณีของชาวชนบท Turkish
การร่วมมือกันทำงานในงานแต่งงาน
ทั้งการทำอาหาร การปลูกบ้านใหม่ให้คู่สมรส
โดยการร่วมมือร่วมใจไม่ใช่เพราะคำสั่งของทางการ


9. Moba

Moba (Serbian: моба) ประเพณีเก่าแก่ของ Serbian
ชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่บ้าน
เมื่อต้องการความช่วยเหลือเช่น เก็บเกี่ยวพืชผล ข้าวสาลี
สร้าง/ซ่อมแซมโบสถ์วิหาร  ถนนหนทาง
เป็นงานอาสาสมัครไม่มีค่าตอบแทน
แต่ทุกคนคาดหวังว่าต้องมีมื้อกลางวันเลี้ยงตอบแทน


10. Mink'a

Mink'a หรือ minka คือ ประเพณีของชุมชนทำงานร่วมกัน
ด้วยความสมัครใจและมีจิตอาสา
ยังมีในชุมชนชาวพื้นเมืองที่ Peru Ecuador  Bolivia และ Chile
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนเผ่า Quechua กับ Aymara


11. Dugnad

Dugnad เป็นของชาว Norwegian
หมายถึงการทำงานร่วมกันเพื่อชุมชน
โดยมีอาหารกลางวันจากกองกลาง

ในเขตชุมชนมักจะเป็นกิจกรรมในฤดูใบไม้ผลิ
ด้วยการช่วยกันทำความสะอาด/ทำให้เรียบร้อยงามตา
พื้นที่สวนหลังบ้านภายในชุมชน โรงเรียนท้องถิ่น
สาธารณประโยชน์ของชุมชน

แต่ในเขตชนบทที่กันดาร
เพื่อนบ้านจะช่วยกันซ่อมแซม/สร้าง
บ้านโรงนาโรงเรียนท้องถิ่น และสาธารณสถาน
โดยการนัดหมายล่วงหน้าประจำปี
ถือว่าเป็นหน้าที่และภาระกิจที่ทุกคนต้องรับผิดชอบ

เรียบเรียงที่มา

https://goo.gl/wRpUz3
https://goo.gl/pHHw6N
Create Date : 15 พฤษภาคม 2559
Last Update : 15 พฤษภาคม 2559 19:16:56 น. 1 comments
Counter : 506 Pageviews.

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชมพร Cartoon Blog ดู Blog
พ่อบ้านของแกะน้อย Food Blog ดู Blog
ตุ๊กจ้ะ Parenting Blog ดู Blog
Mitsubachi Food Blog ดู Blog
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
มิสเตอร์ฮอง Travel Blog ดู Blog
ravio Education Blog ดู Blog

โหวตให้เลยค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 15 พฤษภาคม 2559 เวลา:23:01:07 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ravio
Location :
สงขลา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
เกิดหาดใหญ่ วัยเด็กเรียนหนังสือโรงเรียน Catholic คณะ Salesian มีนักบุญประจำโรงเรียน Saint Bosco, Saint Savio ชอบอ่านหนังสือ godfather เกี่ยวกับ Mafio ของพวกซิซีเลียน เคยเล่นเกมส์ Mario แล้วได้คะแนนนำเลยนำสระโอมาต่อท้ายชื่อเป็น Ravio ได้กลิ่นอายแบบ Italino เคยเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเรียนวิชาชีพทำมาหากิน แต่ไม่ใช่วิชาที่ชื่นชอบมากนัก เรียนอยู่กว่าเจ็ดปี ต้องกลับมาทำงานเป็นกรรมกรที่บ้านเกิด จนเริ่มเกิดความหลงรักชีวิตบ้านนอก และวิถีชิวิตชุมชนท้องถิ่นที่ตนอยู่และไปร่วมวงเสวนา

เกิดเดือนมีนาคม แต่ลัคนาราศรีตุลย์ ชอบไปทุกเรื่อง สุดท้ายทำอะไรที่ได้เรื่องไม่กี่เรื่อง แต่ส่วนมากมักไม่ได้เรื่อง

ชอบขับรถยนต์ท่องเที่ยวชมภูเขา ป่าไม้ น้ำตก แต่ไม่ชอบทะเลหรือชายหาด เพราะรู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยว เมื่อคิดถึงชีวิตตนเองที่มาเปรียบเทียบกับสองสิ่งสองอย่างนี้ รู้สึกว่ามนุษย์เป็นเพียงชีวิตที่เล็กน้อยมากที่มาอยู่อาศัยในโลกใบนี้

ชอบอ่านหนังสือ ท่องเที่ยวใน Internet ชอบเดินทางท่องเที่ยวแถว ในละแวกท้องถิ่นบ้านเกิด นาน ๆ ครั้งจะขึ้นไปเยี่ยมเพื่อนที่กรุงเทพฯ หรือไปหาซื้อหนังสือแถวสยามสแควร์ ถิ่นเก่าที่อยู่และที่เรียน


Friends' blogs
[Add ravio's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.