ความทรงจำเก่า ๆ ก่อนจะลืมเลือนหายไปกับกาลเวลา
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2559
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
7 พฤษภาคม 2559
 
All Blogs
 
กระเช้าลอยฟ้าที่มีเส้นทางยาวที่สุดในโลกTease of the world's longest working limestone cableway Forsby-Köping Sweden

Forsby-Köping Limestone Cableway
เคยให้บริการขนส่งหินปูนที่มีเส้นทางยาวที่สุดในโลก
ระยะทางรวม 42 กิโลเมตร ผ่านสองข้างทางที่งดงาม
ด้วยกระเช้าลอยฟ้า หรือ กะบะ หรือ ถังบรรจุหินปูน
เพื่อส่งไปโรงงานปูนซีเมนต์ที่ Skånska ใน Sweden

โครงสร้างที่ผสมผสานลงตัวนี้มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง
ในการขนย้ายวัตถุดิบจากเหมืองหินปูนไปยังโรงงานปูนซีเมนต์
เพราะตัดข้ามแม่น้ำ ทุ่งนา ถนน และภูมิประเทศสองข้างทาง
มีการใช้กระเช้า/กะบะขนส่ง 750 ตัว
แต่ละตัวจะใส่หินปูนได้ถึง 1,200 กิโลกรัม
โดยมีระยะเวลาทำงานที่ 24/7 (ตลอดทั้งวันในสัปดาห์)

ถ้าทำงานที่ความจุสูงสุด
จะขนย้ายวัตถุดิบได้ถึง 90 ตันต่อชั่วโมง
การใช้เคเบิลจะส่งผลต่อกำไร
ขึ้นกับการทำงานในอัตราเกือบเต็มประสิทธิภาพ
ถ้าโรงงานปูนซีเมนต์มีอัตราการผลิตที่จุดสูงสุด

แต่ถ้าความต้องการปูนซีเมนต์ในตลาดลดลง
กะบะขนส่งบนสายเคเบิ้ลก็จะหยุดการทำงานตามไปด้วย
การก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้านี้
มีต้นทุนราว 5 แสนเหรียญสหรัฐในยุคนั้น
คิดตามอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน
จะมีต้นทุนค่าก่อสร้างราว 8.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

Forsby-Köping Limestone Cableway
ใช้งานกระเช้าลอยฟ้านี้
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1939 ถึงปี 1997
แล้วต้องหยุดให้บริการถึง 3 ปี
ตั้งแต่ปีค.ศ.1977 ถึงปี 1980
เพราะไม่จำเป็นต้องใช้กระเช้าลอยฟ้า
ขนส่งหินปูนมาจากเหมืองอีกต่อไปแล้ว

ผู้ฆ่าวิศวกรรมที่ประทับใจรายนี้
คือ ถนนและรถยนต์บรรทุก ในปี ค.ศ.1997
เพราะค่าขนส่งทางรถยนต์บรรทุก
จะถูกกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าขนส่งกับค่าบำรุงรักษากระเช้าลอยฟ้า
ผลงานในอดีตคือ
บรรทุกหินปูนถึง 25 ล้านตัน
ผ่านกระเช้าลอยฟ้าที่มีอายุใช้งานถึง 53 ปี
เมื่อการใช้งานต้องปิดตัวลงในที่สุด
ก็ต้องมีการรื้อถอนเสาที่ตั้ง
และสายเคเบิ้ลบางส่วนออกมา

Forsby-Köping Limestone Cableway
จึงเป็นผู้ให้บริการกระเช้าลอยฟ้าเส้นทางยาวที่สุดในโลก

กระเช้าลอยฟ้าที่วิ่งผ่านสถานที่ต่าง ๆ นี้
กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไปแล้ว
มีหลายคนพยายามจะผลักดันให้มีการอนุรักษ์ไว้
แต่ก็ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดแล้ว
เพราะในปี ค.ศ.2013
เจ้าของบริษัทไม่สามารถแบกรับภาระ/ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำรุงรักษาต่อไปได้แล้ว
จึงเริ่มทะยอยรื้อ/ขนย้ายสายเคเบิ้ล
กับเสาที่ตั้งบางส่วนออกจากที่ตั้งเดิม
ในช่วงที่ยังมีการใช้งานอยู่นั้น
เครือข่ายของกระเช้า/กะบะขนหินปูน หอคอย สายเคเบิ้ล
จะมีสถานีรองรับถึง 3 แห่ง ประกอบด้วย
สถานีต้นทาง สถานีชุมทาง และ สถานีย่อย
เพื่อให้การขนส่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานีต้นทางปล่อยสายเคเบิ้ลให้วิ่งรอกไปกลับ
ด้วยพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 135 แรงม้า
สถานีชุมทางจะรองรับกะบะขนส่งที่มาตามสายเคเบิ้ล
ทั้งที่บรรทุกหินปูนกับกะบะว่างเปล่า
แม้ว่าการออกแบบเครือข่ายจะค่อนข้างยืดหยุ่นลงตัว
แต่สถานีย่อยก็ยังมีความจำเป็นในการสับหลีกกะบะในบางครั้ง
กระเช้าลอยฟ้านี้ดูเหมือนว่า
เป็นของเก่าและไม่ทันสมัยแล้ว
แต่ได้แสดงผลงานเชิงประจักษ์
ศิลปะของระบบการขนส่งหินปูนในยุคนั้น
ด้วยการเริ่มใช้งานตั้งแต่ปี ค.ศ.1939
และสามารถใช้งานจนถึงยุคปี 2000

วิศวกรรมไม่จำเป็นต้องการเรื่องแปลกใหม่
และก้าวล้ำนำยุคอย่างมากในการใช้งาน
เพราะบางครั้งกะบะ/บุ้งกี๋/กระเช้าลอยฟ้า
หรือสายเคเบิ้ลบางแห่งก็ยังจำเป็นกับการใช้งานบุ้งกี๋ ที่ขายกันในท้องตลาด


เรียบเรียง/ที่มา

http://goo.gl/NUVSSd
https://goo.gl/gvzIx0
http://goo.gl/wKPLGc

เรื่องเล่าไร้สาระ

มีคำพังเพยปราชญ์ชาวบ้านปักษ์ใต้ว่า
เรือบินฆ่ารถยนต์ รถยนต์ฆ่ารถไฟ
รถไฟฆ่าเรือ เรือฆ่าช้างม้า

เพราะสังเกตจากการเดินทางในสมัยก่อน
และตลาดชุมชนโบราณที่ติดทางน้ำ
ที่ใช้แม่น้ำเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางเรือในอดีต
กับเป็นตลาดนัดชุมชนในการขายสินค้า
ต่างกลายเป็นตลาดร้างไปจำนวนมากแล้ว

เมื่อรถไฟเริ่มวิ่งผ่านไปมา
แต่ไม่เลียบขนานไปกับแม่น้ำ
หรือจอดเทียบชานชาลา
ใกล้กับตลาดนัดเดิมของชุมชนในอดีต

จนกระทั่งมีการฟื้นฟูตลาดน้ำขึ้นมาใหม่
ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ปักษ์ใต้หมายถึง 15 จังหวัด
ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธุ์ถึงยะลา
ปักษ์หมายถึง 15 หรือ ปีกนก
ส่วนภาคใต้หมายถึงเขตการปกครอง
ไม่รวมประจวบคีรีขันธุ์

ในสมัยอดีตก่อนรัชกาลที่ 5
จะมีการเรียกคนปักษ์ใต้ว่า
พวกคนนอก หัวแข็ง ปกครองยาก
โดยหมายถึง ชาวบ้านตั้งแต่
ประจวบคีรีขันธุ์ถึงยะลา

แต่ที่หมายหัวไว้คือ
เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช
ตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงกรุงธนบุรี
เจ้าเมืองสงขลา สมัยสุลต่านสุไลมาน
เจ้าเมืองปัตตานี เจ้าเมืองไทรบุรี
สมัยต้นรัตนโกสินทร์
เพราะบางยุคแข็งข้อไม่ยอมเป็นเมืองขึ้น
ที่ต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทอง
หรือเครื่องราชบรรณาการให้กับพระนคร
ตามประวัติศาสตร์ชาติไทยในอดีต

คนว่า คนนอก ที่หมายถึงคนปักษ์ใต้
มีในหนังสือราชการ/บันทึกความทรงจำของ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ส่วนภาคกลางในยุคต้นรัตนโกสินทร์
ขอบเขตขัณฑสีมาที่ดูแล
จะมีพรมแดนพอสังเขป
ภาคใต้ที่ เพชรบุรี ภาคเหนือที่ พิษณุโลก
ภาคตะวันตกที่ กาญจนบุรี
ภาคตะวันออกที่ นครนายก

ภาพเพิ่มเติม http://goo.gl/wKPLGcนักเรียนแขวนตัวกับสายเคเบิลยาว 800 เมตรสูง 400 เมตร เหนือแม่น้ำ Rio Negro
ในโคลอมเบีย(ดินแดนนางงาม/โคเคน) ใช้เส้นทางนี้ไปโรงเรียน

Daisy Mora ในกระสอบมี Jamid น้องชายวัย 5 ขวบร่วมเดินทางไปด้วย
เส้นทางนี้ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 นาทีด้วยความเร็ว 50 ไมล์/ชั่วโมง ง่ามไม้ไว้ชะลอความเร็ว
และมีนักเรียนอีก 11 คนที่ใช้เส้นทางนี้ ช่วงพายุ/ฝนตกหนักต้องงดใช้งานhttp://pantip.com/topic/32527593 โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (ภาคแรก)Create Date : 07 พฤษภาคม 2559
Last Update : 7 พฤษภาคม 2559 22:37:07 น. 1 comments
Counter : 277 Pageviews.

 
คือยาวมากจริงๆ เห็นแล้วหวาดเสียว
ยิ่งมาเจอเด็กด้านล่างนี่แบบ โอ้วว ใจเด็ดมาก
สงสัยเราจะแก่จริงๆ 555


โดย: FreakGirL วันที่: 8 พฤษภาคม 2559 เวลา:0:28:09 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ravio
Location :
สงขลา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
เกิดหาดใหญ่ วัยเด็กเรียนหนังสือโรงเรียน Catholic คณะ Salesian มีนักบุญประจำโรงเรียน Saint Bosco, Saint Savio ชอบอ่านหนังสือ godfather เกี่ยวกับ Mafio ของพวกซิซีเลียน เคยเล่นเกมส์ Mario แล้วได้คะแนนนำเลยนำสระโอมาต่อท้ายชื่อเป็น Ravio ได้กลิ่นอายแบบ Italino เคยเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเรียนวิชาชีพทำมาหากิน แต่ไม่ใช่วิชาที่ชื่นชอบมากนัก เรียนอยู่กว่าเจ็ดปี ต้องกลับมาทำงานเป็นกรรมกรที่บ้านเกิด จนเริ่มเกิดความหลงรักชีวิตบ้านนอก และวิถีชิวิตชุมชนท้องถิ่นที่ตนอยู่และไปร่วมวงเสวนา

เกิดเดือนมีนาคม แต่ลัคนาราศรีตุลย์ ชอบไปทุกเรื่อง สุดท้ายทำอะไรที่ได้เรื่องไม่กี่เรื่อง แต่ส่วนมากมักไม่ได้เรื่อง

ชอบขับรถยนต์ท่องเที่ยวชมภูเขา ป่าไม้ น้ำตก แต่ไม่ชอบทะเลหรือชายหาด เพราะรู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยว เมื่อคิดถึงชีวิตตนเองที่มาเปรียบเทียบกับสองสิ่งสองอย่างนี้ รู้สึกว่ามนุษย์เป็นเพียงชีวิตที่เล็กน้อยมากที่มาอยู่อาศัยในโลกใบนี้

ชอบอ่านหนังสือ ท่องเที่ยวใน Internet ชอบเดินทางท่องเที่ยวแถว ในละแวกท้องถิ่นบ้านเกิด นาน ๆ ครั้งจะขึ้นไปเยี่ยมเพื่อนที่กรุงเทพฯ หรือไปหาซื้อหนังสือแถวสยามสแควร์ ถิ่นเก่าที่อยู่และที่เรียน


Friends' blogs
[Add ravio's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.