ตะพาบประจำหลักกิโลเมตรที่ 181 "สักวันหนี่ง ฉันจะ ... " เข้าใจวิธีการปฎิบัติธรรม-วิปัสสนาได้ถูกต้อง
ตะพาบประจำหลักกิโลเมตรที่ 181 
"สักวันหนี่ง ฉันจะ ... " 
เข้าใจวิธีปฎิบัติธรรม-วิปัสสนาได้ถูกต้อง

*********

ประสบการณ์ ปฎิบัติธรรมครบ 7 วัน
ที่วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์
นิวยอร์ก


โจทย์คุณอ้อมแอ้ม - คนผ่านทางมาเจอจขบ(เจ้าของบล็อก)เพิ่งสนใจปฎิบัติธรรมสองสามปีที่ผ่านมา หลังเกษียณ
มีเวลาว่างมากขี้น ภาระการทำงาน ดูแลลูกจนช่วยตัวเองได้แล้ว
ระยะนี้ก็มาดูแลสุขภาพตัวเองไปออกกำลังกาย เวลาว่าง
ก็เขียนบล็อก ฟังธรรมะบ้าง ฟังวิธีทำสมาธิ และพยายามทำตามบ้าง
ปีที่แล้วนีกว่าอยากหาความรู้จากการปฎิบัติให้ถูกต้องจะได้ทำเป็น

ครั้งแรก เดือน กุมภาพันธ์  2560  ไปปฎิบัติธรรมที่ศูนย์กมลา
วิปัสสนา สอนโดย ท่าน อจ.โกเอนก้า เป็นเวลา  10 วัน
ปฎิบัติเข้ม ไม่มีการพูดคุยกันไม่มีการถูกต้วกัน ไม่สบสายตากัน 
ไม่มีโทรศัพท์ที่จะติดต่อใคร ต้องอยู่กับตัวเองเท่านั้น
สรุปว่าชอบกับการปฎิบัติ คิดว่ามีโอกาสจะกลับไปอีก


ครั้งที่สอง ปลายเดือน มิถุนายน 2560  ได้ไปปฎิบัติธรรมที่วัดนิวยอร์ก
วิปัสสนา สอนโดย ท่านพระครูภาวนาวราลังการ วิ.​(สมศักดิ์ โสรโท)
เป็นการปฎิบัติ 7 วัน โดยปิดวาจา มีการเก็บโทรศัพท์ด้วย
สรุปว่าการปฎิบัติครั้งที่สอง ได้ความรู้หลายอย่าง ตั้งแต่การกราบพระ
แบบเบญจางค์ประดิษฐ์  การถวายอาหารพระพุทธ  พิจารณาอาหาร
และการรับประทานอาหารอย่างมีสติ
การเดิน การนั้งสมาธิ อย่างมีสติ
วันแรกเริ่มปฎิบัติธรรมเจ็ดวัน แต่ก็ไม่ได้บังคับ แบ่งเป็นหลายกลุ่ม
กลุ่มปฎิบัติเข้มประมาณ 12 ท่าน7 วัน และ กลุ่มเริ่มต้น 7 วัน และผู้ที่มาเช้ากลับเย็น
 บางท่านสะดวกมา สี่วัน สามวัน  
ที่จริงอจ.แนะนำให้ปฎิบัติให้ครบเจ็ดวัน แต่ด้วยภาระแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ก็มาปฎิบัติเท่าที่ทำได้ ถึงจะไม่ค่อยได้ผลนัก แต่ก็ยังดีกว่าไม่มาเลยเช้าวันแรกก่อนเริ่มเข้าปฎิบัติธรรม  สาธุชนเริ่มมาลงทะเบียนกัน
เอาของไปไว้ที่ห้อง วันแรกมี  84  ท่าน รวมทั้งท่านที่ไปและกลับ
มาไม่ครบ 7 วัน การปฎิบัติธรรมครั้งนี้มีเกิน 100 ท่านห้องที่เรามาพักนอนกัน ห้องนี้มีประมาณ 18 คนนอน คนละฝั่ง ทางเดินปลายเท้า
 มีอีกหลายห้อง นอนกันแบบนี้ ทางวัดมีถุงนอนและหมอน แลผ้าห่มเตรีมไว้ให้เรียบร้อย

เริ่มปฎิบัติธรรมด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้า และปาวณาตนเพื่อปฎิบัติธรรม โดยมี
คุณหมอเล็ก(ติดตามมากับพระอาจารย์) สอนวิธีกราบพระแบบเบญจางค์ประดิษฐ์
และกราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

กราบครั้งแรก กล่าวว่า พุทโธ เม นา​​​ โถ พระพุทธเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
กราบครั้งที่สอง ธัมโม เม นา โถ พระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
กราบครั้งที่สาม สังฆโฆ เม นา โถ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า


การกราบแบบเบญจางค์ประดิษฐ์

นั่งคุกเข่า วางมือที่เหนือเข่า
พนมมือที่อก อัญชลี
ยกมือสองข้างไว้ระหว่างคิ้ว วันทา
กราบที่พื้น ก้มศรีษะติดพื้น อภิวาท

กราบสามชุด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

จบด้วย อัญชลี วันทา อัญชลี


วิธีกราบแบบ เบญจางค์ประดิษฐ์ ขอเชิญเปิดอ่านที่นี่การเดินมี 6 ท่า

เริ่มด้วยยืนตรง (รู้สีกท่ายืนของเรา) พูดว่าอยากเดินหนอ แล้วเดินตามท่าต่างๆ ที่ถนัด เดินไปแล้วก้าวสุดท้ายหนอ เท้ามาคู่กัน ยืนหนอ  อยากกลับหนอ
กลับหนอ กลับหนอ กลับหนอ สามครั้ง จะเป็นท่ากลับหลังหันพอดี   ยืนหนอ อยากเดินหนอ ยกส้นหนอ ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ.... 
จขบ.ชอบท่าที่ 4 นี้


ตารางการปฎิบัติทุกวัน


3.00 ระฆ้งปลุก ทำภาระกิจส่วนตัว
4.00 - 7.00 น. ปฎิบัติธรรม เดิน และ นั่งสมาธิ สลับกัน
7.00 - 8.30 น. อาหารเช้า พักผ่อน
8.30 - 11.00 น. ปฎิบัติธรรม เดิน และ นั่งสมาธิ สลับกัน
11.00- 13.00 น. อาหารเที่ยง พักผ่อน
13.00 - 17.00 น. ปฎิบัติธรรม เดิน และ นั่งสมาธิ สลับกัน
17.00 - 19.00 น. น้ำปานะ พักผ่อน
19.00 - 20.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา
20.00 - 21.30 น. ปฎิบัติธรรม เดิน และ นั่งสมาธิ สลับกัน
21.30 - 03,00 นอนพักผ่อน


การปฎิบัติธรรม

 พระครูภาวนาวราลังการ วิ.และเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป
 มาปฎิบัติพร้อมกับคณะปฎิบัติตลอดเวลา  7  วัน

พระอาจารย์เริ่มให้เราเดิน โดยให้ยืนตรงเป็นแถว แล้วเริ่มยืน ท่านจะบอกว่า 

ยืนหนอ ... อยากกลับหนอ... กลับหนอ... อยากก้าวหนอ ...
ขวาย่างหนอ... ซ้ายย่างหนอ... ยืนหนอ...อยากกลับหนอ...
ท่านบอกตลอดเวลา เป็นเวลาสามวัน วันต่อๆไปก็ให้กำหนดกันเอง
พระอาจารย์เหนื่อยมากกว่าคณะเรา
การนั่งสมาธิ  หลับตาแล้ว นีกพองหนอ  ยุพหนอ...  เวลาไม่รู้ยุพหนอ
ให้พิจารณาส่วนที่มีความรู้สึกต่างๆเช่น หนาว ร้อน เย็น เจ็บ
นีกว่า หนาวหนอ ร้อนหนอ เย็นหนอ เจ็บหนอ...


ระยะแรกๆจะเดิน และ นั่งสมาธิ อย่างละครี่งชั่วโมงสลับกัน
เพิ่มเป็นอย่างละ 45 นาที  และเพิ่มเป็น หนี่งชั่วโมง 
เดินและนั้งสมาธิสลับกัน
จขบ.เล่าเท่าที่จำได้ อาจจะมีบกพร่องบ้าง ขออภัยมาณ.ที่นี้ด้วยค่ะ
สำหรับจขบ.การปฎิบัติครั้งนี้ ได้ความรู้แนวทางการปฎิบัติ
และจดจำนำมาปฎิบัติเองได้พอสมควร คงต้องทำไปอีกนาน..
แต่อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้วิธีว่าจะทำอย่างไร
ขอให้นำบุญกุศลที่ จขบ.ปฎิบัติครั้งนี้มายังทุกๆท่านด้วยค่ะ
คืนวันที่ 6 เวลา 19.00  - 21.30 น.
เปิดโอกาสให้คณะปฎิบัติถามคำถามพระอาจารย์ 
ต่อด้วยฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ พี่พิไลพรรณ พงษ์ศรีโรจน์ กล่าวขอบคุณพระอาจารย์และคณะ
ขอบคุณ คุณเจตนีย์ ศิรินุวัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มการปฎิบัติธรรม
วัดวชิรธรรมปทีปติดต่อกันเป็นปีที่ 4 
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

 เช้าวันที่ 7 เริ่มด้วยการปฎิบัติธรรมจากเวลา 4.00 - 7.00  น. รับประทานอาหารเช้า
และเริ่มพิธี 8.30 น. นั่งสมาธิ และ ขอขมา อโหสิซี่งกันและกัน ทำบังสุกุล
ฟังพระธรรมเทศนา  รับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันก่อนกลับบ้าน
นั่งสมาธิขอขมาพระอาจารย์ผู้แทนฝ่ายชาย และ ฝ่ายหญิง  ถวายดอกไม้ขอขมา สวดบังสุกุลกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลกรวดน้ำทำบุญอุทิศ เสร็จพิธี
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก


วันที่ 6 เช้าหลังจากปฎิบัติธรรมภาคเช้า 04.00 - 07.00 น
 รับประทานอาหารเช้าแล้วรับโทรศัพท์ได้
อาหารอร่อยน่ารับประทานมาก
ชออกราบขอบพระคุณ พี่มอน และทีมงานครัววชิระฯ
อาหารมังสวิรัติ กับการสมานทานศีล8 ของพวกเราชาวโยคี ต้องขอบอกว่า..รสหนอ สุดๆ
ผักสลัด ส้มตำ ผัดมะเขือยาวกับใบโหระพา ผัดผักรวมกับเต้าหู้ แกงเลียงผักรวม
 ต้มยำเห็ด ไข่เจียวเลิศรส ข้าวผัดอเมริกัน สลัดแขกและลืมไม่ลง
ไข่พะโล้หนอ..ตามด้วยนำ้ปานะ ภาคบ่าย
ทำให้เราชาวโยคี รสหนอ..ไปตามๆกัน มีพลังเดินจงกลมตั้งแต่ตี4 ถึงสามทุ่มครึ่ง
อย่างเงียบสงบ ขณะนั่งสมาธิก็ไม่มีอาการหิวหนอ..เลยคร้า
ขออนุโมทนา สาธุแด่ทีมงานเครื่องครัวอย่าง
สุดหัวใจคร้า
ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004421508852
พี่พร และ พี่อีกท่าน สองท่านทางซ้าย มาจากเมืองไทย
คณะพระอาจารย์ 
ขอขอบพระคุณที่ช่วยสอนท่าเดินและแนะนำ
การทำสมาธิ รู้สีกพองหนอ ยุบหนอ


Anongpanga Kerdlap
ลาที...มิใช่ลาก่อน♥️🙏🙏👏♥️
สิ้นสุดสัปดาห์แห่งการปฏิบัติธรรม ของปี 2560 ที่วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก
ลองไอส์แลนด์ จบลงอย่างสงบสุขและสวยงาม พบเพื่อนใหม่ๆอีกมากมาย
ที่เดินมาในสายบุญด้วยกันการพบกันก็ต้องมีการจาก พระอาจารย์สอน
พวกโยคีคือพวกเราว่า เรามาไม่พร้อมกันการจากก็เช่นกัน
การพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรักเป็นทุกข์ แต่ครั้งนี้เราไม่มีทุกข์
 ความรู้ที่พวกเราโยคี ได้รับมั่นใจว่าเราจะไม่เสียใจ
เพราะเรายอมรับและรับรู้เรียบร้อยแล้วระหว่างฝึกวิชากรรมฐาน
ว่ามันเป็นธรรมะ คือธรรมชาติ 

เมื่อโยคีเรียนรู้แล้วก็ต้องนำไประลึกและกำหนดให้ได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นแล..
พบกันใหม่ปีหน้า..ถ้าเส้นทางบุญนำพา
ขอบคุณโยคีทุกท่านที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

 ขออนุโมทนาสาธุคร้าาา
คุณหมอเล็ก (ที่สองจากซ้าย) 
ขอบคุณคุณหมอเล็ก จากคณะปฎิบัติธรรม

**********************

พระครูภาวนาวลารังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท)

พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง ปัจจุบัน
จำพรรษา ณ วัดภัททันตะอาสภาราม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าสำนักวิปัสสนาสมมิตร-ปราณี 
และเจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม
 เพื่อปฏิบัติภารกิจในหน้าที่พระวิปัสสนาจารย์แทนหลวงพ่อใหญ่
จนกระทั่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระของวัดภัททันตะอาสภาราม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://goo.gl/g7w3E1


สาขา Klaibann Blognewyorknurse
 

Create Date : 08 กรกฎาคม 2560
32 comments
Last Update : 8 กรกฎาคม 2560 19:52:30 น.
Counter : 404 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณร่มไม้เย็น, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณSweet_pills, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณทุเรียนกวน ป่วนรัก, คุณชมพร, คุณกาปอมซ่า, คุณtuk-tuk@korat, คุณปรัซซี่, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณtoor36, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณClose To Heaven, คุณhaiku, คุณzungzaa, คุณRinsa Yoyolive, คุณเกศสุริยง, คุณไอเอิร์ธ, คุณคนบ้านป่า, คุณ**mp5**, คุณJinnyTent, คุณSai Eeuu, คุณmariabamboo, คุณก้นกะลา

 

โมทนาสาธุ สาธุ สาธุค่ะคุณน้อย

 

โดย: ร่มไม้เย็น 8 กรกฎาคม 2560 15:25:45 น.  

 

ดีใจมากที่ คุณน้อย ได้ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ...

ในคจรั้งนี้ การเดินจงกรมคล้ายกับ ที่วัดอินทร์วิหาร กท. คือการ
เดินจะช้ามาก ๆ พอเราเดิน จิตจะนิ่ง อย่างรวดเร็ว บางครั้ง
อาจจะเกิดการต่อต้าน เดินทำไม ทำไมต้องเดิน เดินต่อซิ..

พอถึงเวลานั่งสมาธิ..ทำให้เข้าสมาธิได้ง่าย... เพียงแต่วัดอินทร์
ก่อนย่างเท้า ต้อง พููดในใจ อยากยกเท้าหนอ...ทำนองนี้ครับ

เห็นภาพ มีการนั่งเก้าอี้ด้วย... ดีเลยครับ ผมไปที่ไหนจะ
นั่งสมาธิบนเก้าอี้ เพราะมีปัญหาด้านการนั่ง พระอาจารย์
อนุญาตครับ...

ผมว่าการเข้าปฏิบัติ ดีทั้งนั้นแหละครับ...พอทำไปเรื่อย ๆ จะ
รู้เลยว่า ข้อแตกต่างมี... ผมชอบ การปิดวาจา หลายวัน
สมองโปร่งโล่ง... ทำให้เข้าสมาธิได้ลึกจริง ๆ

ยินดีด้วยครับคุณน้อย

newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 8 กรกฎาคม 2560 15:30:16 น.  

 

สวัสดรตอนเย็นค่ะ พี่น้อย
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
เคยไปเข้าปฏิบัติธรรมมาสามวันค่ะ
สำหรับแอน
ชอบการเดินจงกรมมากเลยค่ะ
จิตใจนิ่งได้ง่ายกว่านั่งสมาธิค่ะ

 

โดย: ann_shinchang 8 กรกฎาคม 2560 17:27:47 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณไวน์และสายน้ำ

เดินจงกรม ตอนยืนจะพูดว่า ยืนหนอ และก็พูดว่าอยากเดินหนอ
แล้วก็เดินไปท่าต่างๆ น้อยชอบท่า ยกส้นหนอ ยกหนอ ย่างหนอ
และเหยียบหนอ เพราะรู้สีกไม่ปวดทั้งสองขาค่ะ พอสุดท้ายเท้า
มาบรรจบกัน พูดว่าสุดท้ายหนอ และหยุดหนอ อยากกลับหนอ
พอกลับ ก็กลับสามครั้ง กลับหนอ กลับหนอ กลับหนอ ก็มาเป็นฝั่ง
หันหลัง คือกลับเล็กๆสามครั้งก็จะเหมือนกลับหลังค่ะ

น้อยเริ่มมีสมาธิมากขี้น คุณหมอที่ดูแล บอกว่าน้อยเดินได้ดี
และนั่งไม่หลับด้วย คงต้องพยายามอีกมากค่ะ

 

โดย: newyorknurse 8 กรกฎาคม 2560 19:27:35 น.  

 

ขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้อยกับการปฏิบัติธรรมครั้งที่สองนี้ด้วยนะคะ

newyorknurse Klaibann Blog

 

โดย: Sweet_pills 9 กรกฎาคม 2560 0:10:55 น.  

 

อนุโมทนาสาธุกับพี่น้อยค่ะ
ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิถ้าทำได้ถือว่าดีกับตัวเองมากค่ะ
กาญก็อย่างทำ แต่ช่วงนี้มีอะไรต้องเคลียร์เยอะ
หัวหมุนค่ะ ยังคงทำสมาธิไม่ได้แน่

newyorknurse Klaibann Blog

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 9 กรกฎาคม 2560 0:27:31 น.  

 

เข้ามาชื่นชมกิจกรรมดี ๆ ครับ

การวิปัสสนา ในตอนต้นอาจจะยากสักหน่อย
แต่ช่วยให้เรามีสติ รับรู้ปัจจุบันขณะได้ดีจริง ๆ ครับ ^^

 

โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก 9 กรกฎาคม 2560 7:55:16 น.  

 

สวัสดีตอนเย็นๆค่ะ พี่น้อย
ขอบคุณที่แวะไปโหวตให้ค่าา

 

โดย: ann_shinchang 9 กรกฎาคม 2560 16:22:54 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

 

โดย: ชมพร 9 กรกฎาคม 2560 17:09:16 น.  

 

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

 

โดย: honeynut 9 กรกฎาคม 2560 20:10:43 น.  

 

เป็นกิจกรรมที่ดีจริงๆค่ะน้าน้อย


ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

 

โดย: กาปอมซ่า 9 กรกฎาคม 2560 20:18:32 น.  

 

อนุโมทนาบุญค่ะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 9 กรกฎาคม 2560 20:57:22 น.  

 

สวัสดีค่ะ พี่น้อย ^^

 

โดย: ปรัซซี่ 9 กรกฎาคม 2560 21:32:06 น.  

 

โหวดค่ะ

สาธุค่ะคุณน้อย
ทำได้เก่งมากค่ะ

แม่ซองฯแค่สวดมนต์ก่อนนอน ตั้งตั้งสมาธิหลายรอบ เตลิดประจำ

 

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 9 กรกฎาคม 2560 21:54:37 น.  

 

อนุโมทนาบุญด้วยครับ

ผมยังไม่เคยมีโอกาสได้ปฎิบัติธรรมลักษณะนี้เลย

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 9 กรกฎาคม 2560 22:00:00 น.  

 

อนุโมทนาสาธุด้วยคนค่ะพี่น้อย

 

โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน 9 กรกฎาคม 2560 22:14:33 น.  

 

อนุโมทนาสาธุค่ะพี่น้อย

 

โดย: ที่เห็นและเป็นมา 9 กรกฎาคม 2560 22:28:16 น.  

 

newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

อนุโมทนาค่ะพี่น้อย

 

โดย: Close To Heaven 9 กรกฎาคม 2560 23:55:10 น.  

 

สวัสดีตอนเช้าค่ะ พี่น้อย

 

โดย: ann_shinchang 10 กรกฎาคม 2560 8:16:17 น.  

 

โมทนาสาธุค่ะพี่น้อย หนูเคยไปปฏิบัตรธรรมที่วัดอัมพวัน หลวงพ่อจรัญฯก็คล้ายๆแบบนี้ต้องตื่นนอนตอนตีสามเช่นกัน

 

โดย: zungzaa 10 กรกฎาคม 2560 10:01:29 น.  

 

ธรรมจากแดนไกล
ขออนุโมทนากับคุณน้อยด้วยค่าบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
moresaw Funniest Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog 

โดย: Rinsa Yoyolive 10 กรกฎาคม 2560 16:18:42 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
รัชต์สารินท์ Literature Blog ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Literature Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
ปรัซซี่ Review Food Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
Sai Eeuu Food Blog ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
แวะมาส่งกำลังให้พี่น้อยค่ะ

 

โดย: เกศสุริยง 10 กรกฎาคม 2560 17:00:29 น.  

 

ขอบคุณพี่นัอยมากนะคะสำหรับกำลังใจ

 

โดย: Sweet_pills 10 กรกฎาคม 2560 23:32:33 น.  

 

สวัสดีตอนเช้าค่ะ พี่น้อย

 

โดย: ann_shinchang 11 กรกฎาคม 2560 5:43:31 น.  

 

สาธุ ตอนทำงานนี่แหละ แอบเข้ามาส่อง

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Literature Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
newyorknurse Dharma Blog ดู Blog

 

โดย: ไอเอิร์ธ 11 กรกฎาคม 2560 8:38:43 น.  

 

ขออนุโมทนาบุญค่ะ คุณน้อย
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Review Food Blog ดู Blog
กิ่งฟ้า Literature Blog ดู Blog
ไอเอิร์ธ Diarist ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

 

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) 11 กรกฎาคม 2560 12:45:47 น.  

 

แวะมาเยี่ยม สวัสดีครับ

 

โดย: **mp5** 11 กรกฎาคม 2560 15:21:26 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณน้อย
อนุโมทนาสาธุกับคุณน้อยด้วยนะคะ
ดีจัง ได้ปฏิบัติธรรมด้วย
จินเองก็เคยคิด สักวันหนึ่ง
ฉันจะไปปฏิบัติธรรม (อย่างน้อยสักครั้ง)
ป่านนี้ ยังไม่ได้ไปเลยค่า
ภาระทางโลกและครอบครัวยังไม่สามารถปลีกตัวไปได้

 

โดย: JinnyTent 11 กรกฎาคม 2560 20:29:44 น.  

 

อนุโมทนาด้วยค่ะ ขนาดอยู่ต่างประเทศ คนไทยเรา ก็ไกล้พระธรรมเสมอนะคะ

 

โดย: Sai Eeuu 12 กรกฎาคม 2560 1:02:54 น.  

 

สวัสดีตอนเช้าค่ะ พี่น้อย
ช่วงนี้งานยุ่งมากมาย
เลยต้องหาเพลงเพราะๆ
ความหมายดีๆ มาให้กำลังใจตัวเองค่ะ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตค่ะ

 

โดย: ann_shinchang 12 กรกฎาคม 2560 5:45:28 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สองแผ่นดิน Photo Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Food Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
Close To Heaven Review Food Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


กระแสน้ำเปลี่ยนใจปลา กาลเวลาเปลี่ยนใจคน

 

โดย: mariabamboo 12 กรกฎาคม 2560 8:49:53 น.  

 

แวะมาเยี่ยมค่ะพี่น้อย สบายดีนะคะ
ช่วงนี้ทำที่จอดรถหลังบ้าน เลยวุ่นๆยุ่งๆค่ะ
ปีนี้พี่น้อยมีโปรแกรมไปเที่ยวไหนหรือปล่าวค่ะ

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 13 กรกฎาคม 2560 0:25:48 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 122 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy, a time to spend time with your family and a time to be with your friends – all comes with retirement"

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ
BlogGang Popular Award # 12 - 2559


BlogGang Popular Award # 11 - 2558BlogGang Popular Award # 10 - 2557BlogGang Popular Award # 9 - 2556BlogGang Popular Award # 8 - 2555

ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2559
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2560
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
8 กรกฏาคม 2560
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.