<<
มีนาคม 2554
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
8 มีนาคม 2554

Emotion code 3


ดูการใส่โค๊ดได้ที่นี่ค่ะ<!-- start myicon -->
<script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo1.gif") {document.images[i].src="http://img215.imageshack.us/img215/4297/hh2r.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo2.gif"){document.images[i].src="http://img827.imageshack.us/img827/971/hh3.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo3.gif") {document.images[i].src="http://img13.imageshack.us/img13/5931/hh4.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo4.gif") {document.images[i].src="http://img534.imageshack.us/img534/3743/hh5.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo5.gif") {document.images[i].src="http://img96.imageshack.us/img96/1741/hh6.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo6.gif") {document.images[i].src="http://img695.imageshack.us/img695/4047/hh7.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo7.gif") {document.images[i].src="http://img713.imageshack.us/img713/3921/hh8.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo8.gif") {document.images[i].src="http://img41.imageshack.us/img41/3070/hh9.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo9.gif") {document.images[i].src="http://img836.imageshack.us/img836/9821/hh10.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo10.gif") {document.images[i].src="http://img811.imageshack.us/img811/2250/hh11.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo11.gif") {document.images[i].src="http://img823.imageshack.us/img823/3750/hh12.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo12.gif") {document.images[i].src="http://img222.imageshack.us/img222/2395/hh13.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo13.gif") {document.images[i].src="http://img17.imageshack.us/img17/8619/hh14.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo14.gif") {document.images[i].src="http://img51.imageshack.us/img51/5306/hh15.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo15.gif") {document.images[i].src="http://img138.imageshack.us/img138/4333/hh16.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo16.gif") {document.images[i].src="http://img849.imageshack.us/img849/9263/hh17.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo17.gif") {document.images[i].src="http://img171.imageshack.us/img171/7177/hh18.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo18.gif") {document.images[i].src="http://img130.imageshack.us/img130/9766/hh19.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo19.gif") {document.images[i].src="http://img52.imageshack.us/img52/4450/hh20.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo20.gif"){document.images[i].src="http://img694.imageshack.us/img694/9270/hh21.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo21.gif") {document.images[i].src="http://img836.imageshack.us/img836/8220/hh22.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo22.gif") {document.images[i].src="http://img405.imageshack.us/img405/9062/hh23.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo23.gif") {document.images[i].src="http://img6.imageshack.us/img6/7026/hh24.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo24.gif") {document.images[i].src="http://img121.imageshack.us/img121/5200/hh25.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo25.gif") {document.images[i].src="http://img690.imageshack.us/img690/3592/hh26.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo26.gif") {document.images[i].src="http://img854.imageshack.us/img854/4749/hh27.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo27.gif") {document.images[i].src="http://img5.imageshack.us/img5/8241/hh28.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo28.gif") {document.images[i].src="http://img690.imageshack.us/img690/6872/hh29.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo29.gif") {document.images[i].src="http://img828.imageshack.us/img828/306/hh30.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo30.gif") {document.images[i].src="http://img823.imageshack.us/img823/1110/hh31.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo31.gif") {document.images[i].src="http://img813.imageshack.us/img813/3093/hh32.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo32.gif"){document.images[i].src="http://img849.imageshack.us/img849/8769/hh33.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo33.gif") {document.images[i].src="http://img560.imageshack.us/img560/3835/hh34.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo34.gif") {document.images[i].src="http://img847.imageshack.us/img847/6369/hh35.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo35.gif") {document.images[i].src="http://img845.imageshack.us/img845/6769/hh36.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo36.gif") {document.images[i].src="http://img59.imageshack.us/img59/5412/hh37.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo37.gif") {document.images[i].src="http://img59.imageshack.us/img59/9601/hh38.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo38.gif") {document.images[i].src="http://img820.imageshack.us/img820/1222/hh39.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo39.gif") {document.images[i].src="http://img153.imageshack.us/img153/9159/hh40.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo40.gif") {document.images[i].src="http://img820.imageshack.us/img820/3618/hh41.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo41.gif") {document.images[i].src="http://img846.imageshack.us/img846/9484/hh42.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo42.gif") {document.images[i].src="http://img88.imageshack.us/img88/993/hh43.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/emo/emo43.gif"){document.images[i].src="http://img156.imageshack.us/img156/1321/hh1t.gif";document.images[i].height="50"; document.images[i].width="50";}</script>
<!-- end myicon -->

Create Date : 08 มีนาคม 2554
Last Update : 8 มีนาคม 2554 19:53:18 น. 21 comments
Counter : 1512 Pageviews.  

 
<º))))><.•_•.><((((º>•.★* *★
(◡‿◡✿)ขอบคุณที่แวะมาทักทายกัน (◕‿◕✿)
•.★* *★<º))))><.•_•.><((((º>
ขอบคุณที่ชอบชมภาพที่แบ่งปัน✿ (◕〝◕)
<º))))><.•_•.><((((º>•.★* *★
ชอบใจภาพใด(¯`•¸•´¯)ใช้ภาพได้ตามสะดวก
_000000___00000___*
00000000_0000000___*
0000000000000000____*
_00000000000000_____*
___00000000000_____*
______00000_______*
________0________*
ขอบคุณที่เราพบกัน(◡‿◡✿)
*☆❤*☆❤*☆❤*


โดย: ญามี่ วันที่: 8 มีนาคม 2554 เวลา:19:55:31 น.  

 น่ารักทั้งนั้นเลย
เดี๋ยวดี.เก็บไว้ให้น้องค่ะ
ถ้าบล็อกดี.เปลี่ยน
หน้าเก่าๆจะเปลี่ยนหมดด้วยใช่ไหมคะ
ชอบ แต่ไม่อยากให้ของเก่าเปลี่ยนน่ะค่ะ

โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 8 มีนาคม 2554 เวลา:20:28:49 น.  

 
น่ารักๆๆๆๆ


โดย: pim&jae วันที่: 9 มีนาคม 2554 เวลา:10:38:21 น.  

 
ภาพสวยๆทั้งนั้นเลย...แสดงถึงความเป็นตัวตนออกมาได้อย่างดี น่ารักมากคับ..แต่ที่ชอบและสะดุดมากคือเพลง ขอไปใส่ในบล๊อคposatapornได้บ้างไหมเอ่ย ขอความเมตตาชี้แนะวิธีใส่ไห้ด้วยนะคับมือใหม่จริงๆตั้งแต่เปิดบล๊อคมาเพลงนี้ชอบที่สุดคับ
....ขอบคุณที่นำแต่สิ่งดีๆมาเสนอ


โดย: posataporn วันที่: 9 มีนาคม 2554 เวลา:14:28:26 น.  

 
เพลงนี้คือเพลงบรรเลงล้านนาค่ะคุณ : posataporn

เอาโค๊ดนี้ไปใส่ช่องรายการตอนอัพ หรือใส่ที่ช่องจัดการ Script area ก็ได้ค่ะ ต่างแค่ใส่ช่องจัดการ Script area จะได้ยินเหมือนกันทุกหน้านะคะ ถ้าอยากดังแค่หน้าเดียวต้องใส่ในหน้ารายการที่อัพบล็อกนั้นๆค่ะ

<object width='1' height='1'><param name='allowScriptAccess' value='always'/><param name='allowFullScreen' value='true'/><param name='movie' value='http://vlog.xuite.net/_a/MzQyNTIzNw==&ar=1&as=1'/><embed type='application/x-shockwave-flash' src='http://vlog.xuite.net/_a/MzQyNTIzNw==&ar=1&as=1' width='1' height='1' allowScriptAccess='always' allowFullScreen='true'/></object>โดย: ญามี่ วันที่: 9 มีนาคม 2554 เวลา:21:14:09 น.  

 
น่ารักมากๆ เลยจ้ะ


โดย: กบูร วันที่: 10 มีนาคม 2554 เวลา:10:10:21 น.  

 
ขอบคุณครับ ตอนนี้ผมมีเพลงถูกใจที่สุดฟังแล้วละ ไม่ทราบว่าญามี! มีเพลงล้านนาอย่างนี้อีกรึป่าวเพราะว่าใส่ในscipt areaแล้วไม่ดังแต่upใส่ในblogดังครับ ญามีครับมีอีกหลายอย่างที่ชอบในblogของญามีเช่นรูปหัวข้อgroub blog เจ้าตัวน้อยปั่นจักรยานก็น่ารัก ไม่ทราบจะได้รับความเมตตาอีกรึป่าว
ขอให้มีแต่สิ่งดีๆมาให้ตลอดไปนะครับ
ขอให้มีความสุข ขอให้ฝันดี ขอให้รวยๆๆๆ


โดย: posataporn วันที่: 10 มีนาคม 2554 เวลา:15:01:34 น.  

 
คุณ posataporn คะ

เจ้าตัวปั่นจักรยานก็คลิ๊กไปเปลี่ยนเลยสิคะ หรือจะให้บอกวิธี..เอาโค๊ดด้วยใช่ไหมคะ

นี่ค่ะ

<script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="http://www.bloggang.com/images/smile.gif") {document.images[i].src="http://img861.imageshack.us/img861/6015/455.gif"}</script>
ใส่ช่องสคริปแอเรีย เหมือนเดิมค่ะโดย: ญามี่ วันที่: 12 มีนาคม 2554 เวลา:16:50:28 น.  

 
ขอบคุณนู๋มี่ แวะเวียนมาหามี่ทุกๆสองชั่วโมงเลยก็แอบผิดหวังเล็กๆกลับไปหลายวัน...เฮ!แต่ตอนนี้เจ้าตัวน้อยก็ไปปั่นจักรยานในบล๊อกผมแล้วไม่ยอมหยุดพักเลยต้องเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำทุกวัน ดีเขาจะได้โตเร็วๆ
นู๋มี่คับ..หัวข้อgroub blog
ของผมไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรให้ได้fontสวยๆและมีกรอบสวยๆแบบมี่อ้ะ เมตตาอีกสักร้อยครั้งน๊า..น๊า..น๊า..น๊า..น๊านู๋มีคนดี
ขอบคุณเหล่าซือนู๋มี่


โดย: posataporn วันที่: 13 มีนาคม 2554 เวลา:9:27:08 น.  

 
คุณพี่ posataporn คะ

บางวันมี่ยุ่งๆก็ไม่ได้เข้ามาดูค่ะ เลยตอบช้าไปนิด
มาว่ากันที่ ปุ่ม Bullet คือรูปจุดกลมๆที่แสดงอยู่หน้า Group Blog ก่อนค่ะ
นี่ค่ะโค๊ด ใส่ที่ ช่องสคริปแอเรีย เหมือนเดิมค่ะ

<style>ul{list-style: ;list-style-image: url(http://img405.imageshack.us/img405/2464/hhh1.gif);} </style>


ส่วนกรอบนั่นคุณต้องดูแบบที่นี่ก่อนค่ะ

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=jiujik&month=09-2010&date=17&group=26&gblog=23

หมวดLogo มีหลายร้อยแบบ เลือกเอาตามใจชอบนะคะ

*ที่จริงยังไม่ต้องใส่ก็ได้ (เพราะมี่ไปดูบล็อกพี่ ยังเขียนไปไม่เยอะ(เรื่อง)
อีกอย่างอันนี้ต้องอธิบายยาว(ลองดูที่นี่นะคะ ตรงคำเม้นต์45 ตอนนี้ภาพอาจหาย

อีกหลายวันก็เห็นเหมือนเดิม(เพราะระยะฝากภาพหมดอายุยืมค่ะ..ต้องไปเดือนใหม่ก็มีเหมือนเดิมค่ะ)

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=jiujik&month=08-2008&date=12&group=13&gblog=78

*คือหลังค้นแบบกรอบที่เราชอบ ต้องเอามาลงตัวอักษร(คำที่เราต้องการก่อน)*

แล้วเอาภาพไปฝาก จากนั้นเอาลิงค์ภาพนั้นมาสร้างหมวดกลุ่มอีกทีหนึ่งค่ะ แล้วเวลาอัพเราก็คลิ๊กเข้าไปหมวดนั้น เพื่ออัพอีกหน เป็นการทำคล้ายๆลิ้นชักเรื่องรวม แบบมี่นั่นแหละ จะใส่ได้เป็นร้อยๆเรื่องค่ะ ทว่า แบบพี่ทำแบบนั้นก็เขียนลงไปรวมเป็น “ลิ้นชักเดียวในเรื่องธรรมะนะคะ”
โดย: ญามี่ วันที่: 13 มีนาคม 2554 เวลา:14:20:31 น.  

 
ทันใจดีจริงๆ ตอนนี้ได้bullet
เหมือนนู๋มี่แล้ว แต่ยังงงเรื่องกรอบต้องไปลองผิดลองถูกดูก่อน เอ..ว่าแต่ยังขาดอะไรอีกน๊าที่ยังไม่เหมือนของนู๋ อ้อเจอแล้วขาดกลอนไง เดี๋ยวต้องหัดแต่งมาให้นู๋พิจารณาก่อนว่าพอได้ไหม ยังว่าแหละโลกของนู๋น่ารักจัง
เซี่ยะ เซี่ยะหนีหว่อเตอเหล่าซือ


โดย: posataporn วันที่: 13 มีนาคม 2554 เวลา:16:57:24 น.  

 
*กาพย์ขับไม้ห่อโคลง*

เมื่อฟ้าคลี่พรม...ดอกฝนประสม...หล่นฟองละออง
เย็นลมโบกโบย...พาม่านพลิ้วโดย...วาดเคลิ้มคะนอง
ดอกแดดเผลอล่อง...นิทราท่ามจ้อง...มนต์มืดขังหาว

วอมแสงน้อยนิด...ฦๅคิดประสิทธิ์...ทาทาบฟ้าฟาก
นภาวังเวงจับ...เหงา,หงอยกำกับ...เมฆยิ้มเย้ย,ถาก
ขณะลมเร่งกระชาก...ดอกฝนกราว,กราก...ลวงหล้าหลับไหล

หลับสนิทเกินคิดใช้......................กระชุ่มกระชวย
พลันพับพันธอำนวย.....................นึกคร้าน
ไฟชรา ฤ ขวัญขวย........................ขยับยาก
จึงปล่อยฝนเหิมจ้าน......................จับจ้องครองสบาย

และประจักษ์หล้าร่าง......................เรียงเงียบ
ดังค่ำเคลื่อนมาเทียบ........................ทั่วแล้ว
วังเวงหว่านระเบียบ.........................บทเบื่อ
จำรับคงมิแคล้ว................................ครุ่นคล้ายพ่ายเหงา


สวัสดีวันเหงาๆตามฝนมาค่ะ
โดย: ญามี่ วันที่: 18 มีนาคม 2554 เวลา:14:53:19 น.  

 
คิดว่ารายการนี้คงมีเพื่อนหลายคนต้องการด้วย มี่ขอใส่คำอธิบายไว้ที่นี่ด้วยค่ะ
.................
จากปอป้าถามมาว่า

อยากทราบว่า ถ้าป้าจะทำเป็น mp3 เอาไว้ฟังใน Ipod
หรือก๊อปใส่แผ่นซีดี ต้องทำไง..คะ

ขอบคุณมาก..ค่ะ

โดย: พรหมญาณี 28 มีนาคม 2554 14:30:56 น.
..............................

วิธี “เอาเพลงแจก”มาเป็น mp3
1. เปิดหน้าที่มีเพลงที่เราชอบแจก
ในที่นี้มี่ทดลองด้วยเพลง
毗卢遮那佛咒 Vairocana Buddha (พระไวโรจนะพุทธะ)
หน้านี้ค่ะ
http://www.youtube.com/watch?v=7qe_IhWi-Fs&feature=related
2. แล้วไปที่เว็บนี้
http://www.video2mp3.net/index.php
เพื่อทำการ “แปลงเป็น mp3”
โดยเอาลิงค์หน้าเพลงที่เราต้องการใส่ตรงช่องว่างนั้นเลยค่ะ
จากนั้นคลิ๊กตกลงที่ convert
3. เมื่อโหลดเสร็จรออีก7-8วินาที(เขาขายโฆษณา อิอิ) เขาก็เปิดหน้า
ให้เราโหลดmp3 ให้เราเองเพลงไปฟังที่คอมฯเราได้

4. มี่ก็สนับสนุนให้ซื้อแผ่นจริงด้วยค่ะแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆ ก็ใช้วิธีแบ่งจากเพื่อนที่แจกแบบนี้ค่ะ


โดย: ญามี่ วันที่: 28 มีนาคม 2554 เวลา:17:11:56 น.  

 

ต้องขอขอบคุณอีโมฯน่ารักๆ
จากบล๊อกของน้องญามี่ด้วยคร้า
ทำให้บ้านป้าคิกขุออีกตั้งเย๊อะ..


โดย: ขึ้น15ค่ำ วันที่: 28 มีนาคม 2554 เวลา:22:39:59 น.  

 
มาขออนุญาตนำไปใช้ค่ะ ขอบคุณมากนะคะ :)


โดย: moonspell (Moonspell ) วันที่: 17 สิงหาคม 2554 เวลา:16:30:31 น.  

 
ทำไมวางโค้ดสโลแกน ภาพไม่ปรากฎเลย ทำไงดีคะ


โดย: ป้าพิม (ตื่นรู้ ) วันที่: 5 พฤศจิกายน 2554 เวลา:21:04:02 น.  

 
อยากขอถามเรื่องการใส่โค้ดหน่อยค่ะ คือว่า แต่งบล็อคไม่เป็นเลยค่ะ เห็นมีโค้ดเยอะแยะเลย แล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะ ว่าที่เราจะเอาไปเป็นโค้ดอันไหน แล้วต้องก๊ออปโค้ดอะไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ


โดย: meanniezz IP: 101.109.227.159 วันที่: 12 ตุลาคม 2555 เวลา:18:50:44 น.  

 
พี่ค่ะหนูมีปัญหาใหญ่หลวง ค่ะ T^T คือว่าจะทำบล๊อกเซอร์ไฟวันเกิดพี่ชาย เเต่ไม่คิดว่ามันจะยากขนานนี้ทำตั่งเเต่เมื่อคืนถึงตอนนี้ยังไม่เป้นรูปเป้นร่างเลยค่ะเเถมเอาเพลงลงก็ไม่ได้ทำพื้นหลังก็ทำไม่ได้ ถึงหนูมาโพสที่นี้เเต่หนูก็ไม่รู้พี่จะตอบกลับหนูมายังไง อีก T^T


โดย: กี้ IP: 101.51.202.79 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา:17:10:44 น.  

 
ช่วยสอนตั้งแต่เริ่มต้นได้ไหมคะ


โดย: ทัศนีย์ IP: 49.49.166.57 วันที่: 11 มีนาคม 2556 เวลา:1:29:40 น.  

 
ช่วยสอนตั้งแต่เริ่มต้นได้ไหมคะ
patud1@hotmail.com ค่ะ ขอความรู้เป็นวิทยาทานด้วย
ขอบคุณมากมายค่ะสำหรับภาพ นำไปใช้งานได้หลากหลาย ใช้สอนเด็กเขียนเรื่องจากภาพได้ดีมากค่ะ


โดย: ทัศนีย์ IP: 49.49.166.57 วันที่: 11 มีนาคม 2556 เวลา:1:32:50 น.  

 
คุณญามี่ค่ะ คือว่าตอนนี้อยากได้โค้ดที่ให้ "กรุ๊ปบล็อค" จากซ้ายมือไปอยู่ขวามือหมดเลยค่ะ..
แล้ว รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ


โดย: แม่ออมบุญ วันที่: 26 ธันวาคม 2556 เวลา:14:19:40 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ญามี่
Location :
ภูเก็ต Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 255 คน [?]


อัพบล็อกครั้งแรก ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑
free counters
who's online
คนพูดน้อยคิดบ่อยแต่ไม่เงียบ
ไร้ระเบียบแบบครุ่นอณูคุ้นฝัน
ไม่ประวิงหากทิ้งจักลืมวัน
พลัดผ่านพลันหากจากอยากฝากคอย...
Topบล็อกสูตรอาหาร
[Add ญามี่'s blog to your web]