<<
กันยายน 2552
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
26 กันยายน 2552

SMPS250 Switching Power Supply for Power Amp

หลังจากเงียบหายไปนานโครงงานสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายตามคำร้องขอก็ได้เวลาอัปเสียทีหลังจากที่เรียบเรียงเนื้อหาอยู่นาน รายละเอียดเนื้อหาอาจมีข้อบกพร่องอยู่บ้างยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย เข้ามามีบทบาทกับชีวิตเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ หรือแหล่งจ่าไฟ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมาย ล้วนมีแหล่งจ่ายไฟเป็นแบบสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายทั้งนั้น และที่ขาดไม่ได้ก็คือเครื่องขยายเสียงก็หันมาใช้สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายกันมากขึ้นโดยเฉพาะเครื่องขยายเสียงสำหรับงานนอกสถานที่หรืองาน PA ที่ต้องการให้มีประสิทธิภาพสูง และ น้ำหนักเบา แต่ในวงการเครื่องเสียง Hi-End สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพลายถือว่ายังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเป็นบ่อเกิดแห่งสัญญาณรวกวน แต่ในงาน PA มองว่าสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายคือเทคโนโลยีที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องขยายเสียง สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายยังมีข้อได้เปรียกว่าแหล่งจ่ายไฟแบบลิเนียร์หลายๆด้านจึงมีแนวโน้มที่จะมาแทนที่ลิเนียร์เพาเวอร์ซัพพลายในไม่ช้า
หากท่านอยากทราบคำตอบ และอยากรู้ถึงศักยภาพ ของสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายก็ต้องสร้างโครงงานนี้ไปทดสอบเทียบกับแหล่งจ่ายไฟหม้อแปลงแบบเดิมแล้วจะค้นพบคำตอบด้วยตัวของท่านเอง

คุณสมบัติของ SMPS250
Input Voltage...................220VAC 50/60Hz
Output Power..................250W Continues
Output Voltage.................+/-45VDC to +/-58VDC of setting
Output Ripple Voltage........< 1Vp-p at 250W
Efficiency..........................> 90% at Full Load
Switching Frequency...........36KHz

โครงงานนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย โดยวงจรออกแบบให้ลดความยุ่งยากในการพันหม้อแปลง และมีอุปกรณ์น้อย SMPS250 เป็นการพัฒนาวงจรต่อยอดจากสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในเครื่องขยายเสียง


รูปที่1 วงจรสบูรณ์ของ SMPS250


การทำงานของวงจร
จากรูปที่ 1 เป็นวงจรสมบูรณ์ของ สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย SMPS250 ซึ่งวงจรเป็นแบบ Half Bridge Converter มีการป้อนกลับควบคุมรักษาระดับแรงดันเอาต์พุตให้คงที่เสมอดังนั้น SMPS250 จึงเป็นแหล่งจ่ายไฟแบบ Switching Regulator โดยแรงดันเอาต์พุตจะคงที่ไม่ตกตามสภาวะการดึงกระแสของโหลดเหมือนกับแหล่งจ่ายไฟที่ใช้หม้อแปลงทั่วๆไป
การทำงานของวงจร เริ่มจากวงจรฟิลเตอร์และ Rectifier สำหรับ AC220V ประกอบไปด้วย F1, R25 เป็นวงจรป้องกันกระแสเกินด้วยฟิวส์ F1 ใช้ฟิวส์ขนาด 3A R25 ซึ่งเป็นชนิด NTC ทำหน้าที่เป็นวงจร Soft Start ป้องกันการกระชากจากการชาร์ตตัวเก็บประจุในตอนเปิดเครื่อง ในส่วนของภาค EMI, RFI Filter ประกอบด้วย C20, C21, C22, C23, R20 และ T3 ทำหน้าที่ป้องกันสัญญาณรบกวนจากสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายไม่ให้ออกไปรบกวนระบบเอซีไลน์ภายนอก ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีในสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายทุกเครื่อง ส่วน D11, C24, C25, R18, R19 เป็นวงจร Rectifier ต่อเป็นแท็ป แบ่งแรงดันให้มีค่าครึ่งหนึ่งของแรงดันสูงสุด แหล่งจ่ายไฟสำหรับวงจรควบคุมใช้หม้อแปลง ลดแรงดันจาก 220 โวลต์ ให้เหลือ 18โวลต์เอซี จะถูกไดโอดบริดจ์เร็กติไฟร์ เบอร์ 1N4004 ทั้ง 4 ตัว ให้เป็นแรงดันไฟตรงจะฟิลเตอร์ด้วยตัวเก็บประจุ C26 และถูก Regulator ให้มีแรงดัน 15 โวลต์ ด้วยไอซี 78L15 อีกครั้งเพื่อจ่ายเป็นไฟเลี้ยงให้กับวงจรควบคุม
ในส่วนของวงจรควบคุมพระเอกของงานนี้ก็คือ ไอซี TL494 ซึ่งกำหนดความถี่สวิตชิ่งของวงจรไว้ที่ประมาณ 36KHz โดยค่าของ R8 และ C12 ต่อมาเป็นส่วนของวงจร Soft Start และวงจรกำหนดค่า Death Time ประกอบด้วย C2,R7 และ R6 ส่วน R5,R3 ทำหน้าที่แบ่งแรงดันจากแหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิงภายในไอซีให้เป็น 2.5โวลต์ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบแรงดันเอาต์พุต โดยมี C1,R4 เป็นวงจรชดเชยลูป การป้อนกลับจะอาศัยการแบ่งแรงดันเอาต์พุตโดย R1,R2,R21 โดยปกติหากโหลดมีค่าคงที่แรงดันตกคร่อม R2 จะมีค่าเท่ากับแรงดันอ้างอิงที่ขา2 ของ TL494 แต่เมื่อหากโหลดมีการเปลี่ยนแปลงดึงกระแสมากขึ้นแรงดันจุดนี้จะลดลง ไอซีจะทำการเพิ่มความกว้างของ พัลส์ให้มีความกว้างมากขึ้นเป็นการทำให้แรงดันเอาต์พุตคงที่เสมอ แต่การทำงานจะรวดเร็วหรือมีเสถียรภาพที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับวงจรชดเชยลูปหรือค่าของ C1 และ R4 นั่นเอง
เอาต์พุตของวงจรควบคุมจะถูกส่งออกไปยังขา 8 และ ขา 11 ของ TL494 เพื่อจ่ายสัญญาณพัลส์ ให้กับทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q2 ต่อเป็นวงจรแบบ Plush-Pull ขยายสัญญาณเพื่อขับหม้อแปลง สำหรับขับเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ D2, D3, C14 ทำหน้าที่เป็นไบอัส ยกระดับแรงดันที่ขา อีมิเตอร์ของทรานซิสเตอร์ Q1, Q2 ขึ้นเพื่อให้ทรานซิสเตอร์ภายในไอซี TL494 มีแรงดันสูงพอให้สามารถทำงานได้ D1, D4 ทำหน้าที่ป้องกันแรงดันย้อนกลับจากหม้อแปลงขับในตอนสนามแม่เหล็กยุบตัว เพื่อไม่ให้ Q1, Q2 เสียหาย
ในส่วนของภาคคอนเวอร์เตอร์ สัญญาณพัลส์จะถูกส่งออกมายังหม้อแปลง T1 ทำหน้าที่ขับเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต Q3, Q4 เบอร์ 2SC2625 ซึ่งต่อเป็นแบบ Half Bridge Converter โดยมีการจัดวงจรภาคขับเพื่อให้การขับทรานซิสเตอร์สวิตซ์ให้มีความเร็วสูงซึ่งประกอบไปด้วย R12, R13, R14, R15, R16, R17, C16, C17, D6 และ D7 สัญญาณพัลส์ที่ออกมาจากคอนเวอรเตอร์จะถูกป้อนกลับแบบเสริม เข้ามายังหม้อแปลงขับอีครั้งเพื่อเป็นการชดเชยกระแสและเพิ่มความเร็วของวงจรขับ จากนั้นจึงส่งต่อไปยังขด Primary ของหม้อแปลงสวิตชิ่งC19 ต่อเข้าขดPrimary อีกฝั่ง C19ต่อไว้เพื่อเป็นการป้องกันการไม่สมมาตรของสัญญาณพัลส์ C18, R24 เป็นวงจร Snubber ทำหน้าที่กำจัดสัญญาณรบกวน และแรงดันสไปค์สูงๆ D9, D10 ทำหน้าที่ป้องกันแรงดันไหลย้อนกลับจากการยุบตัวของสนามแม่เหล็กของหม้อแปลงสวิตชิ่ง ป้องกันไม่ให้ Q3, Q4 เสียหาย
ต่อมาเป็นฝั่งของเอาต์พุตสัญญาณพัลส์ซึ่งมีขนาดใหญ่จะถูกส่งออกมายังขด Secondary ของหม้อแปลงสวิตชิ่งซึ่งยอดแรงดันของพัลส์จะถูกกำหนดจากจำนวนรอบ อัดตราส่วนของขด Primary และ Secondary ของหม้อแปลงสวิตชิ่ง แรงดันที่ออกมาจะมีความถี่สูงจึงต้องใช้ ไดโอดเร็กติไฟร์ ชนิด Ultra Fast Diode หรือ D8 ในโครงงานเลือกใช้ไดโอดชนิด Dual เบอร์ F16C20A และ F16C20C ในส่วนของ L1, C3, C4, C5, C6, C7 และ C8 เป็นวงจรฟิลเตอร์ทำหน้าที่สะสมพลังงานเพื่อจ่ายให้กับโหลด โดยมี R22, R23 ทำหน้าที่เป็นโหลดขั้นต่ำเพื่อรักษาเสถียรภาพของวงจร

การสร้าง
จากรูปที่2 และรูปที่3 คือลายปรินท์ขนาดเท่าของจริง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางตัวที่ใช้ในโครงงานนี้อาจแกะมาจากเครื่องสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่น หม้อแปลงสวิตชิ่ง ไอซี TL494 แผ่นระบายความร้อน และหม้อแปลงขับเป็นต้น เมื่อได้แผ่นวงจรพิมพ์มาเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาลงอุปกรณ์ ก็เหมือนกับโครงงานอื่นๆให้ลงอุปกรณ์เตี้ยๆก่อนเช่น จัมพ์เปอร์ ตัวต้านทาน ไดโอด ขั้วต่อต่างๆ ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ ขดลวด และสุดท้ายคือ หม้อแปลงสวิตชิ่ง ซึ่งรายละเอียดการพันหม้อแปลง จะกล่าวในหัวข้อถัดไป


รูปที่2 ลายทองแดงด้านลงอุปกรณ์รูปที่3 ลายทองแดงสำหรับดรายฟิมล์ด้านล่าง ขนาดเท่าของจริง


หม้อแปลงสวิตชิ่ง
การพันหม้อแปลงสวิตชิ่งถือว่าเป็นส่วนที่ยากสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสร้างสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายการพันหม้อแปลงสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายจะแตกต่างจากการพันหม้อแปลงธรรมดาอยู่บ้าง คือจะมีการแบ่งชั้นของลวดทองแดงออกเป็นเพอร์ชั่น และแต่ในเพอร์ชั่นไม่นิยมพันลวดทองแดงเกิน 1 ชั้น เพราะการพันลวดทองแดงทับซ้อนกันหลายๆชั้นไม่เป็นผลดี ทำให้เกิดกระแสไหลวนในเส้นลวดทำให้ลวดทองแดงร้อน


รูปที่4 โครงสร้างการแบ่งเพอร์ชั่นการพันหม้อแปลงสวิตชิ่งสำหรับ SMPS250


หม้อแปลงขับ
ในส่วนของหม้อแปลงขับ T1 ในเครื่องต้นแบบใช้หม้อแปลงขับเดิมที่มีอยู่ในสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งในบางเครื่องตำแหน่งขาอาจไม่ตรงกับลาย PCB ที่ให้ไป สามารถใช้คัตเตอร์กรีดลายทองแดงแล้วเดินสายใหม่ได้

ขดลวด LO
ขดลวด LO ในโครงงานนี้เลือกใช้แกนทอร์รอยด์ เป็นแกนชนิด Iron-Powder ของบริษัท Micrometals เบอร์แกนคือ T130-8 วิธีพันขดลวดใช้ลวดทองแดงเบอร์ 18SWG พันเรียงกันให้เต็มพื้นที่ของแกน จะได้จำนวนรอบ 28 รอบ เมื่อพันเสร็จแล้วต้องกลับเฟสเส้นลวดเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนที่จะบัดกรีลง PCB


รูปที่5 SMPS250 ต้นแบบ


การนำไปใช้งาน
SMPS250 เหมาะสำหรับเครื่องขยายเสียงกำลังขนาด 100+100 วัตต์ โดยประมาณ หรือในกรณีที่ต้องการนำไปใช้กับวงจรอื่นที่ต้องการไฟเลี้ยงที่ต่ำหรือสูงกว่านี้ก็สามารถปรับแรงดันเอาต์พุตให้เหมาะสมกับวงจรได้ แต่กำลังเอาต์พุตสูงสุดจะอยู่ที่ 250วัตต์ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นสามารถนำ SMPS250 ไปใช้กับวงจรเครื่องขยายเสียงขนาดไม่ควรเกิน 200วัตต์ ในแบบโมโน ถือว่าเหมาะสมเพราะแหล่งจ่ายไฟควรมีกำลังสำรองเผื่อไว้ด้วย SMPS250 เป็นแหล่งจ่ายไฟแบบ Switching Regulator เมื่อนำไปใช้กับวงจรเครื่องขยายเสียงจึงสามารถลดแรงดันของแหล่งจ่ายไฟลงได้โดยไม่ทำให้กำลังเอาต์พุตของเครื่องขยายเสียงลดลงแต่อย่างใด เนื่องจากแรงดันเอาต์พุตของ SMPS250 มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาพของโหลด เช่นปกติเครื่องขยายเสียงขนาด 100 วัตต์ ที่โหลด 8โอห์ม กรณีที่เป็นแบบหม้อแปลงธรรมดา ต้องการแรงดันไฟเลี้ยง หลังจากฟิลเตอร์ด้วยตัวเก็บประจุเรียบร้อยแล้วประมาณ+/-50โวลต์ แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นแหล่งจ่ายไฟเป็น SMPS250 แล้วสามารถลดแรงดันลงมาที่ +/-45 โวลต์ได้ โดยกำลังเอาต์พุตที่ได้จะอยู่ที่ประมาณ 100วัตต์ ที่โหลด 8โอห์ม เท่าเดิม และยังเป็นผลดีทำให้กำลังงานสูญเสียที่ตกคร่อมทรานซิสเตอร์ภาคสุดท้ายของเครื่องขยายเสียงลดลงได้อีกด้วย ในทางกลับกันหากปรับแรงดันของ SMPS250 ให้เท่ากับแหล่งจ่ายไฟชุดเดิม เครื่องขยายเสียงจะมีกำลังเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยด้วย เช่น หากปรับแรงดันของ SMPS250 ไว้ที่ +/-50 โวลต์เครื่องขยายเสียงจะมีกำลังเพิ่มขึ้นไปเป็น 120 วัตต์ ที่โหลด 8โอห์มโดยประมาณ
SMPS250 ไม่ได้ออกแบบระบบป้องกันการลัดวงจรที่เอาต์พุต การใช้งานควรระมัดระวังไม่ให้เอาต์พุตลัดวงจรกันอย่างเด็ดขาดเพราะจะทำให้เครื่องเกิดความเสียหายได้ หากต้องการนำ SMPS250 ไปใช้ใช้งานหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรเพิ่มพัดลมระบายอากาศให้กับเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ด้วย ไม่แนะนำให้ใช้แรงดันจากหม้อแปลงที่ใช้เลี้ยงวงจรควบคุมนะครับเพราะหม้อแปลงภายในวงจรจ่ายกระแสไม่พอ ให้เพิ่มหม้อแปลงสำหรับพัดลมแยกออกต่างหากจะดีที่สุด เมื่อปรับแรงดันที่ต้องการได้แล้วแนะนำให้หาตัวต้านทานค่าคงที่มาใส่แทนตัวต้านทานปรับค่าเพื่อป้องกันค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงจากสภาพการใช้งานต่างๆ

รายการอุปกรณ์

ตัวต้านทาน
R1 39KΩ +/- 1% 1/2W -
R2 1KΩ+/- 1% 1/4W -
R3 4.7KΩ+/- 1% 1/4W -
R4 27KΩ+/- 1% 1/4W -
R5 4.7KΩ+/- 1% 1/4W -
R6 10KΩ+/- 1% 1/4W -
R7 510KΩ+/- 1% 1/4W -
R8 18KΩ+/- 1% 1/4W -
R9 1KΩ+/- 1% 1/4W -
R10 1KΩ+/- 1% 1/4W -
R11 1.5KΩ+/- 5% 1/4W -
R12 39Ω+/- 5% 1/4W -
R13 39Ω+/- 5% 1/4W -
R14 2.7KΩ+/- 5% 1/4W -
R15 2.7KΩ+/- 5% 1/4W -
R16 2.2Ω+/- 5% 1/4W -
R17 2.2Ω+/- 5% 1/4W -
R18 150KΩ+/- 5% 1/2W -
R19 150KΩ+/- 5% 1/2W -
R20 330KΩ+/- 5% 1/2W -
R21 10KΩ POT
R22 4.7KΩ+/- 5% 2W -
R23 4.7KΩ+/- 5% 2W -
R24 47Ω+/- 5% 2W -
R25 5Ω 5A NTC Thermistor

ตัวเก็บประจุ
C1 33nF 50V Polyester -
C2 2.2uF 50V Electrolyte -
C3 470uF 63V Electrolyte -
C4 470uF 63V Electrolyte -
C5 470uF 63V Electrolyte -
C6 470uF 63V Electrolyte -
C7 470uF 63V Electrolyte -
C8 470uF 63V Electrolyte -
C9 100nF 63V Polyester -
C10 100nF 63V Polyester -
C11 100nF 63V Polyester -
C12 1nF 63V Polyester -
C13 100nF 63V Polyester -
C14 1uF 50V Electrolyte -
C15 47uF 25V Electrolyte -
C16 1uF 50V Electrolyte -
C17 1uF 50V Electrolyte -
C18 2.2nF 1kV Ceramic -
C19 1uF 250V Polyester -
C20 100nF 250V CX Grad
C21 4.7nF 1kV CY Grad
C22 4.7nF 1kV CY Grad
C23 100nF 250V CX Grad
C24 470uF 200V Electrolyte -
C25 470uF 200V Electrolyte -
ตัวเหนี่ยวนำ
L1* 22uH T130-8 Micrometals ดูรายละเอียดในเนื้อหา
L2 EMI Filter -
หม้อแปลง
T1* EE-16 ดูรายละเอียดในเนื้อหา
T2* ETD 42/35/12 ดูรายละเอียดในเนื้อหา
T3 18V 50mA (000031-1) Transformer (Bangkok Transtack)

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
D1 1N4148 -
D2 1N4148 -
D3 1N4148 -
D4 1N4148 -
D5 1N4148 -
D6 1N4148 -
D7 1N4148 -
D8 F16C20A & F16C20C Dual Ultra fast Diode
D9 1N4937 -
D10 1N4937 -
D11 KBL404 4A400V Bridge Diode
D12 1N4004*4 Bridge Diode
Q1 2N3904 -
Q2 2N3904 -
Q3 2SC2625 -
Q4 2SC2625 -
U1 TL494N -
U2 LM78L15 -
อื่นๆ
F1 Fuse 3A -
- Fuse Socket -
- Heat Sink -
- PCB Terminal -
- ลวดทองแดงอาบน้ำยา -
- Ect.

หากมีข้อเสนอเนะใดๆเพิ่มเติมยินดีให้คำปรึกษาในการสร้างโครงงาน
หากต้องการไฟล์ PDF วงจรหรือลาย PCB กรุณาติดต่อมาที่ E-Mail:evenscompany@gmail.com

Create Date : 26 กันยายน 2552
Last Update : 10 พฤศจิกายน 2552 1:07:08 น. 32 comments
Counter : Pageviews.  

 
สวัดดีครับผมเปิดblogใหม่ว่างๆก็เข้าไปว่ะกันบ้างนะครับ และสามารถติดตามblogอื่นของผมได้ดังงนี้ครับ skypream @bloggang skypream free blogโปรโมทเว็บโปรโมทเว็บอีกเช่นกันครับ


โดย: preampcc วันที่: 26 กันยายน 2552 เวลา:13:46:22 น.  

 
นายผนงานน่าสนใจดี เรากำลังศักษาเรื่องนี้พอดี กำลังอยากได้คำปรึกษาพอดี


โดย: boyarmy IP: 124.122.200.112 วันที่: 9 ตุลาคม 2552 เวลา:15:53:49 น.  

 
วงจรนี้เพิ่มวัตต์ได้อีกใหมครับ ถ้าเอาไปใช้กับกลาง แหลม 15นิ้ว


โดย: saree IP: 114.128.119.157 วันที่: 17 ตุลาคม 2552 เวลา:21:11:52 น.  

 
ตอบ คุณ saree

คงไม่ได้แล้วล่ะครับ หม้อแปลงขนาดเล็กนิดเดียวเอง อีกอย่างวงจรนี้สวิตที่ความถี่สูงไม่ได้มากนักเพราะใช้ BJT เป็นอุปกรณ์สวิตซ์
หากอยากได้กำลังวัตต์สูงแนะนำให้ทำวงจรอื่นดีกว่าครับ
วงจรนี้ใช้เป็นกรณีศึกษาครับโดย: K_evens วันที่: 29 ตุลาคม 2552 เวลา:14:56:02 น.  

 
i am from turkey. güzel olmuş ( very nice)


โดย: teşekkür IP: 78.160.128.253 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2552 เวลา:0:27:05 น.  

 
-ไฟออก 10v/5a
-ไฟออก 20v/5a
....จะเอาไปจุดใส้หลอด ทำแอมป์หลอด ครับ ต้องปรับ-ปรุงอะไรมั่ง


โดย: man IP: 118.174.57.63 วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:19:56:37 น.  

 
ตอบคุณ man

วงจรนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับจุดไส้หลอดครับ


โดย: K_evens วันที่: 21 มกราคม 2553 เวลา:20:22:56 น.  

 
พี่อันเก่าก็สนใจยังไม่หาย
มีอันใหม่มาอีกแล้ว
อยากเก่งเหมือนพวกพี่ๆจัง
พี่ส่งแบบครบวงจรให้ด้วยนะ
ผมจะศึกษาให้ครบเลย
ส่งที่ suriyum@hotmail.com
ผมอยู่มหาลัยขอนแก่นครับ
ว่างก็เข้ามาจัดนิทรรศการลองดูสิครับ
ถือเป็นการเปิดกว้างในการสร้างโอกาศให้กับเยาวชน


โดย: โอเล่ IP: 124.157.146.144 วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:18:40:24 น.  

 
อ้าว..ทำไมจุดไม่ได่หรือ ในเมื่อไฟที่ออกมาเป็นดีซีนิ


โดย: man IP: 125.27.221.202 วันที่: 24 มกราคม 2553 เวลา:18:27:49 น.  

 
ตอบคุณ man

การปรับปรุงให้วงจรนี้สามารถจุดใส้หลอดตามที่คุณ man ต้องการได้ครับแต่ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายมาบ้างแล้ว หลักๆก็คือ ต้องพันหม้อแปลงใหม่ รวมทั้งชุดวงจรป้อนกลับเพื่อรักษาแรงดันให้คงที่ และอีกอย่างแรงดันที่คุณ man ต้องการมีถึง 2 ชุด ก็พันหม้อแปลงเพิ่มมาอีกชุด

ผมคิดว่ามันไม่แตกต่างจากการออกแบบวงจรใหม่สักเท่าไหร่นัก เอาเป็นว่าถ้ามีพื้นฐานหรือประสปการณ์เกี่ยวกับการสร้างสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายมาบ้างแล้วก็สามารถแก้ไข-ดัดแปลงได้ครับ
โดย: K_evens วันที่: 25 มกราคม 2553 เวลา:8:31:02 น.  

 
สุดยอดไปเลยคับ


โดย: tum_surinlao IP: 115.67.44.71 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:23:11:09 น.  

 
การออกแบบแผ่นลายปริ้น pcb ที่มีความถี่สูงระดับ 100kHz

มีหลักการออกแบบ pcb อย่างไรบ้างครับ

ตอนนี้ผม ทำโครงงานเกี่ยวกับ สวิตซ์ซิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย

ที่มีความถี่ในการสวิตซ์ มอสเฟสที่ 100kHz มีหลักการในการ

ออกแบบ pcb ไว้อย่างไรบ้างครับ เพราะว่า การสวิตซ์ซิ่ง

ด้วยความถี่สูงนี้มันส่งผลทำให้มีสัญญาณรบกวนเยอะมาก

ครับ (nosie) มันทำให้ความผิดพลาดในการสวิตซ์ ซิ่งต่อ

mosfet ลดลงด้วยครับ ช่วยบอกเหตุผลการออกแบบ

pcb ที่สวิตซ์ความถี่สูงให้ผมด้วยหรือเปล่าครับ


โดย: castrol7 IP: 172.168.1.223, 124.122.201.163 วันที่: 2 เมษายน 2553 เวลา:1:37:23 น.  

 
ผมขอปรึกษา หน่อยนะครับ

การปรับ duty cycle เกิน 50 % มันจะมีผลเสียอย่างไรต่อการ

สวิตซ์ซิ่งของ Mosfet อย่างไรครับ แล้วการปรับ duty cycle

ที่เหมาะสมควรปรับ ไว้ที่กี่เปอร์เซ็นครับ หรือว่าขึ้นอยู่กับการ

ใช้งานของโหลดครับ เพราะว่าผมทำ lab เกี่ยวกับ power electronics มา ผมปรับสัญญาณ pwm เกิน 50 % ทำให้ ic tl 494 ร้อนมากเลยครับ แต่พอผม take load ขึ้น ทำให้ความกว้างขงสัญญาณ pwm นั้น เพิ่มมากขึ้นอีก ทำไหมถึงสัญญาณ pwm ถึงเพิ่มมากขึ้นครับ หรือว่า โหลดเป็นตัวทำให้สัญญาณ pwm นั้นกว้างขึ้นครับ


โดย: castrol7 IP: 172.168.1.223, 124.122.201.176 วันที่: 2 เมษายน 2553 เวลา:1:48:09 น.  

 
ผมขอปรึกษาอีกเรื่องหนึ่งครับ

ทำไหมถึงต้อง นำแรงดันเอาต์พุตมาป้อนกับ ให้ ตัว tl494

ด้วยครับ


โดย: castrol7 IP: 172.168.1.223, 124.122.201.163 วันที่: 2 เมษายน 2553 เวลา:1:51:17 น.  

 
ตอบคุณ castrol7

1.การออกแบบ PCB ที่ความถี่สูงเพียง 100Khz ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงหลักการความถี่สูงมากนักส่วนตัวผมก็ออกแบบตามปกติ สิ่งที่ควรพิจารณาคือเรื่องของระบบกราวด์และทิศทางการไหลของกระแสมากว่าให้ระลึกไว้เสมอว่าเส้นแทรกก็คือตัวต้านทานเสมอ ต่อมาคือเรื่องของตำแหน่งของอุปกรณ์บางตัวเช่น R ที่ต่อขาG ของ MOSFET ควรอยู่ใกล้ๆขา Gให้มากที่สุด C 0.1uF ที่เป็นดีคับปลิ้งก็ควรต่อใกล้ๆกับขาไฟเลี้ยงไอซีเป็นต้น
ส่วนปัญหาเรื่อง Noise นั้นส่วนมาก Noise จะแพร่กระจายออกมาจากหม้อแปลงสวิตชิ่งมากกว่าครับ

2.การปรับ Duty Cycle เกิน 50% คงเป็นการเลือโหมดใช้งานเอาต์พุตเดียวของ TL494 ซึ่งปกติไอซีเบอร์นี้จะควบคุมโหมดการทำงานที่ขา 13 Output Control

3.การรักษาแรงดันเอาต์พุตให้คงที่หรือการเร็กกูเลเตอร์ ในแบบสวิตชิ่งไอซีควบคุมจะเอาระดับแรงดันจากเอาต์พุตมาป้อนกลับมามอดูเลชั่นกับสัญญาณฟันเลื่อยเพื่อเพิ่ม-ลดระดับความกว้างของพัลซ์เพื่อให้จ่ายได้กำลังงานตามสภาพการดึงกระแสของโหลดเพื่อให้แรงดันเอาต์พุตยังคงที่อยู่เสมอ


โดย: K_evens วันที่: 5 เมษายน 2553 เวลา:16:17:44 น.  

 
ขอบคุณมากครับโดย: castrol7 IP: 172.168.1.223, 124.121.10.202 วันที่: 8 เมษายน 2553 เวลา:4:16:21 น.  

 
ดีมาก


โดย: nokcom IP: 182.232.63.247 วันที่: 23 กันยายน 2553 เวลา:18:02:11 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ
ผมอยากได้วงจรและอุปกรณ์
ของสวิทชิ่งที่สามารถขับแอมที่ใช้ภาคสนามได้ครับ
ขับ bass สักข้างละ 6 ดอกนะคับพอมีไหมคับ
แบบ 220 ออก 75+ 0 75-
และแบบ 12 DC ออก 75+ 0 75-
พอมีบ้างไหมคับเวลาใช้แห่เครี่องเสียงไม่อยากติดไดนะครับ


โดย: forbegus IP: 182.53.69.10 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:34:35 น.  

 
ถ้ามีขอบ้างนะครับเมย์ผม
forbegus@hotmail.com
ช้วยส่งให่ผมหน่อยนะคับ


โดย: forbegus IP: 182.53.69.10 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:37:39 น.  

 
ขอเมลคุณ K_evens หน่อยได้มัยครับ

คือผมทำโปรเจคที่ต้องใช้ inverter จ่ายกระแส 10-20A
ผมใช้ TL494 แยกกราวโดยออฟโต TLP250 ไปขับ IGBT วงจร half brige ความถี่ตัวโปรเจคไม่ฟิกแต่ตอนนี้ทนได้ 25KHz เพราะออฟโต
ตอนนี้ผมไม่ทราบว่าปัญหาเกิดจากวงจรทริกหรือว่าอุปกรณ์ทนแรงดันไม่ไหว

ทำมาสองปีแล้วครับช่วยที
ครับวิชาเรียนไม่ติดมาติดโปรเจค


โดย: zerlaos IP: 124.122.58.250 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:14:38 น.  

 
gubang_tang@hotmail.com ครับเมลผม


โดย: zerlaos IP: 124.122.8.41 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:40:04 น.  

 
ปรึกษาหน่อยครับ

คือผมทำแล้ว พอเปิดไป C 470 uF มันร้อนนะครับ

ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับ

แล้วจะแก้ยังไงครับ


โดย: ธีระศักดิ์ IP: 172.25.2.25, 203.158.207.55 วันที่: 13 ธันวาคม 2553 เวลา:17:42:24 น.  

 
แวะเข้ามาเยี่ยมคุณ คม นะครับ สวดยวดเลี้ยว


โดย: taomasaba IP: 223.207.110.9 วันที่: 16 ธันวาคม 2553 เวลา:11:49:53 น.  

 
ขอบคุณสำหรับแนวทางวงจรสวิตชิ่ง...คร้าบ
จาดเด็กน้อยตาดำๆ...คร้าบๆๆ


โดย: kapom IP: 110.164.190.206 วันที่: 6 สิงหาคม 2554 เวลา:1:31:12 น.  

 
ใครชอบแบบกำลังสูงก็แวะไปชมกันได้ที่บล็อกของผมได้นะครับเปิดใหม่ ตอนนี้ทำเครื่องเชื่อมอยู่ครับ
http://oneprojects.blogspot.com/


โดย: santi IP: 58.10.198.241 วันที่: 26 สิงหาคม 2554 เวลา:18:34:38 น.  

 
เก่ง


โดย: 00m IP: 125.26.255.89 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2554 เวลา:12:17:07 น.  

 
ผมต้องการชุดคิดมีใหมคร้บเทาไร ตอบด้วย 0810566813ขอบคุณคร้บ สนใจมาก


โดย: oom IP: 125.26.255.89 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2554 เวลา:12:21:13 น.  

 
Gclubclick ศูนย์รวมคาสิโนดัง พนันบอล แค่คลิกเดียวที่มีให้ท่านได้ร่วมสนุกกับเราไม่ว่าจะเป็นคาสิโนยอดนิยม และคาสิโนใหม่ ๆ เช่น GClub , Royal1688 , Ruby888 , Holiday-Palace , Genting-Crown ,Reddragon88 ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศจริง sภายในคาสิโนจริงทุกเกมส์การ เล่นตื่น เต้นเราใจ และนอกจากคาสิโนคุณภาพที่เราคัดสรรมาให้ ท่าน แล้วทาง
Gclubclick.com เองยังมี SportBetting Onlineให้ท่านได้เลือกเดิมพนันกีฬาโปรด ที่ท่านชื่นชอบอย่างจุใจ อาทิ เช่น SBOBET ,IBCBET , WinningFT , MMMBET ท่าน สามารถเปิดเล่นกับเราได้แล้ววันนี้ ทางเรามีพนักงาน Call Center ไว้คอยบริการท่านด้วยความเป็นกับเองประทับ ในตลอด 24 ชม.
ติดต่อสอบถาม 24 ชัวโมง
081-122-5019 , 081-122-4019 , 080-559-7275
http://www.Gclubclick.com
http://gclubclick.blogspot.com/


โดย: gclubclick IP: 113.53.43.70 วันที่: 10 ธันวาคม 2554 เวลา:22:27:40 น.  

 
พี่ ณุ 087-1997766

รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เขียนโปรแกรม Microcontroller ตระกูล MCS51 PIC dsPIC AVR ARM ด้วยภาษา C และPLC เพื่อควบคุมระบบต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

- ออกแบบวงจรตามความต้องการของลูกค้าโดยอาศัยการทำงานของระบบนั้น ๆ เช่น

- A/D or D/A
- Signal condition and signal processing
- Current, voltage, temperature, pressure and other Parameter monitoring
- FET and IGBT Power control อินเวอร์เตอร์ คอนเวอร์เตอร์ ทุกชนิด
- MCS51 Microcontroller for management system
-RS232 RS485

- ออกแบบ Print circuit board (PCB) จากวงจรโดยใช้ Program Protel99SE , Program Protel DXP , Altium Designer 6

- ออกแบบหรือคัดลอกชิ้นงานจากชิ้นงานต้นแบบ เช่น ในกรณีที่ต้องการเก็บสำรองหรือทางโรงงานผู้
ผลิตเลิกผลิต Board รุ่นนั้นแล้ว

- เขียนโปรแกรม Visual basic,delphi7 เพื่อควบคุมระบบต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า
Electronics Design Service (EDS)
:รับงาน ออกแบบ วงจร ด้าน Microcontroller และ Project นักศึกษา งาน Service

-ทำทั้งโปรเจคเล็กๆ จนถึงใหญ่
-ทำแค่ชิ้นเดียวหรือหลายชิ้น
-ให้คำปรึกษาฟรีครับ
-ท่านใดที่ต้องการทำโปรเจค แต่ยังไม่รู้จะทำอะไร ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำครับ

Project ที่รับทำเช่น
- วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ด้วย OR CAD
- Project สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย DC/DC คอนเวอร์เตอร์ AC/DC คอนเวอร์เตอร์
ฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์ , ฟลายแบ็คคอนเวอร์เคอร์ , พุช-พูลคอนเวอร์เคอร์ , ฮาล์ฟบริดจ์คอนเวอร์เคอร์ ,
ฟูลบริดจ์คอนเวอร์เตอร์ , บัคคอนเวอร์เคอร์ , บู๊ตคอนเวอร์เคอร์
- project เกี่ยวกับ PID control ทุกชนิด
-Project เกี่ยวกับการควบคุมหุ่นยนต์ Control มอเตอร์
Brushless DC motor, DC motor, induction motor , servo motor, stepping motor
( motor ทุกชนิด) ด้วย PID คอนโทรล
-ควมคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคอมพิวเตอร์
-ควมคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอิเตอร์เน็ต
- RFID
-TRW2.4G
- xbee
- Zigbee
- อินฟาเรด รับ ส่ง
-ออกแบบวงจรที่ใช้ ไมโครคอนโทรเลอร์ทุกการใช้งาน
-Sensor ปรับระดับสมดุล ( memsic2125 โมดูลวัดความเร่งแบบสองแกน )
-เครื่องเล่น mp3
-เก็บข้อมูลลง SD card , USB Flash Drive
-วัดอุณหภูมิด้วย TPA81
- จอ Touch screen
-ตรวจจับความเครื่อนไหวด้วย ( MOTION SENSOR )
- วงจรเครื่องส่ง AM/FM
- วงจรไฟกระพิบไฟวิ่งด้วย Dotmatic หรือ led
- วงจรตรวจสอบแสง และสวิตช์ด้วยแสงต่างๆ
- ตรวจสอบพิกัดด้วย GPS
- เซคกระแส ไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส ด้วย current censor ADS 712(เซนเซอร์กระแส 20 A),
ACS 754(เซนเซอร์กระแส 50 Aและ 200 A)
-เซคแรงดันไฟฟ้า ( V )
- วงจรรีโมท ไร้สายด้วย คลื่น RF
-Diplay 7 Segment แสดงผลขนาดเล็ก ถึง ใหญ่ เช่น นาฬิกาด้วย DS1307 ,วัดความชื้นและอุณหภูมิด้วยSHT15หรือ SHT11,
วัดระยะทางด้วย untrasonicหรืออินฟาเรส , เครื่องวัดอุณหภูมิด้วย DS1820 ,ชั่งน้ำหนัก ( โหลดเซล ) และLCD 2x16 4x16 2x20 4x20 Dotmatic(ไฟวิ่ง) การแสดงผลอื่นๆ
-ชุดคอนโทรมอเตอร์ DC Motor ,StepingMoter,ServoMoter,อินดักชั่นมอเตอร์(มอเตอร์เหนียวนำ) ทั้งเฟสเดียวและก็สามเฟส
-ระบบควบคุมระยะไกลหรือระบบไร้สายต่างๆ
-เครื่องควบคุมอุปกรณ์ด้วยรีโมตคอนโทรล
-ระบบแสดงผลรับ Input จาก microcontroller แสดงผลบน internet
- การสื่อสารส่งข้อมูลแบบ rs232, rs485,
- ควบคุมอุปกรณ์ผ่านคู่สายโทรศัพท์
- ควบคุมอุปกรณ์หรือระบบแจ้งเตื่อนผ่าน SMS SIM300 SIM900
- การรับส่งข้อมูลไร้สายด้วยคลื่น RF
-Inerface กับ keypad,barcode,magnatic card, RFID
-เขียนควบคุมการอ่านค่าจาก sensor ต่างเช่น thermocouple, ds1820,sht15, sensor วัดระยะทาง
-Datalogger,ระบบแสดงผล/ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
-Interface กับหัวอ่าน Barcode ด้วย microcontroller
-รับ เขียน Application บน computer ด้วยโปรแกรม Delphi
สำหรับทำระบบ Monitoringดู parameter ของอุปกรณ์,เครื่องจักร
หรือใช้ในการติดต่อกับเครื่องจักร,อุปกรณ์เครื่องมือวัด เพื่อประมวลผลข้อมูลเก็บลง database หรือออกรายงาน หรือ ในงานควบคุมต่างๆเช่นติดต่อกับ Hardware เช่น board microcontroller หรือ ผ่าน rs232

งานสอน ราคากันเอง
Delphi 7
Controller ตะกูล MCS51 PIC dsPIC AVR ARM STM32 ด้วยภาษา C
Program Protel99SE , Program Protel DXP , Altium Designer 6
และงานออกแบบ autocad , solidwork
รับทำโปรเจคไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ทุกชนิด
สนใจติดต่อ พี่ ณุ 087-1997766
e-mail WITSANU_NU_EE@hotmail.com
http://bbznet.pukpik.com/scripts/board.php?user=comed_cmri&board=2&order=numtopic
ชื่อ nu_fc รหัส 0818061985 witsanu_nu_ee@hotmaill.com

http://www.eanic.com/webboard.php?Category=sata

ชื่อ nok รหัส 0818061985 witsanu_nu_ee@hotmaill.comhttp://wara.com/forums/index.php

ชื่อ nu_fc รหัส 0818061985 witsanu_nu_ee@hotmaill.comโดย: nu_fc IP: 58.11.47.56 วันที่: 8 กรกฎาคม 2555 เวลา:13:59:39 น.  

 
รับทำโปรเจค รับทำโปรเจคทั่วไป โปรเจ็คนักศึกษา ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS51,PIC,AVR,ARM
-gpsบนโครงข่ายgsm
-โมดูล RF รีโมทตัวส่ง-รับ
- GSMSIM300 , GSMSIM900 GR64 ,ฯ
- GSM & GPS SIM508 ,ฯ
-TRW2.4G
-xbee,Zigbee
-Bluetooth
-LWM-433
-RFID
- SHT15,SHT11,DS18S20 , ฯ

-วัดอุณหภูมิ ความชื้น แสง แอลกอฮอล์
-ชิพเสียง
-ตรวจจับความเครื่อนไหว(MOTION SENSOR)
-ตรวจจับความเครื่อนไหว(CAMERA SENSOR)
-LPG SENSOR
-Gas Sensor
-SMOKE SENSOR
-CURRENT SENSOR
-Ultrasonic
-A/D,D/A
-RTC
-ระบบsensorต่างๆ

-แสดงผล,7segment,lcd,lcd graphic,led,ledRGB
-dotmatrixขนาดเล็กถึงใหญ่
-เครื่องเตือนภัยผ่านระบบโทรศัพท์
-ควบคุมระยะไกลผ่านระบบโทรศัพท์
-ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านสาย AC-Line
-ควมคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคอมพิวเตอร์
-ควมคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอิเตอร์เน็ต
-โซล่าเซลล์ ระบบประหยัดพลังงาน
-การสื่อสารส่งข้อมูลแบบ rs232, rs485, rs422, I2C , ฯ
-การสื่อสารส่งข้อมูลแบบ SerialPort,USB Port,Parallel port
--DC Motor ,StepingMoter,ServoMoter
- Datalogger
-Database , MYSQL , Access

-pcb,Schematic
-MCUตระกูล MCS51,PIC,AVR,ARM อื่นๆ
-WindowsApplication , VB.NET,VB,VC++,VC#,VJ# ,interface hardware , ฯ
-WebApplication ,PHP ,ASP.Net , ฯ
-ออกแบบวงจร ออกแบบ PCB , Proteus , Protel
-ฯลฯ

สอนให้ด้วยตอนมารับงานคับ

deer.i@hotmail.com
http://facebook.com/deer.Project

ต้องการติดต่อทำโปรเจคกรุณาคุยผ่าน MSN ครับ E-Mail deer.i@hotmail.com


โดย: deer.i@hotmail.com IP: 27.130.77.199 วันที่: 23 กรกฎาคม 2555 เวลา:14:56:01 น.  

 
11-1-2556
ผมอยากให้ลงวงจรสวิตชิ่งซัพพลาย 220vacออก 55-0-55v 50amps หรือแบบปรับค่าได้อีก 90-0-90v เอาทนอึด หลายชั่วโมงไม่มีสะดุด ผมจะเอาลงแทนหม้อแปลงเพาเวอร์แอมป์อันใหม่ที่สร้างอยู๋
ผมเคยคิดอยู่ว่าจะเอาเครื่องเชื่อมอินเวอเตอร์มาดัดแปลงใส่แทนเพราะขนาดเขาใช้เชื่อมเหล็กไฟสปากร์ขนาดนั้นยังไม่พัง แล้วถ้าเรามามาใส่เพาเวอร์แอมป์มันคงทนอึดแน่นอน ช่วยหาวงจรมาลงได้ไหมครับและการสร้างด้วยแผ่นปริ้นท์ด้วย


โดย: บุญเหลือเจริญซาวด์ IP: 49.229.53.8 วันที่: 10 มกราคม 2556 เวลา:21:51:22 น.  

 
วงจร SMPS250 ข้างบนมัน กี่V กี่a อ่ะคับ บแกผมทีผมจะเอาไปเสนออาจาร์ทำโครงงานคับ


โดย: พงษฺศิริ IP: 125.25.105.231 วันที่: 21 มิถุนายน 2556 เวลา:8:26:26 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
individual
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add individual's blog to your web]